de kiem tra giua ki I

6 482 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2013, 16:10

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC I MÔN TOÁN (KHỐI 5) Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số kết quả tính, .) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1. Số “ Bảy phẩy hai mươi tư ” viết như sau: A. 70,24 ; B. 7,24 ; C. 72,40 ; D. 7,024 2. Viết 10 2 dưới dạng số thập phân được: A. 2,0 ; B. 20,0 ; C. 0,2; D. 0,02 3. Số lớn nhất trong các số: 2,09; 1,99; 2,89; 2,9 A. 2,09; B. 1,99; C. 2,89; D. 2,9 4. 2m 4dm = ………………dm Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A. 240; B. 24; C. 204; D. 2400 5. Một khu đất hình chữ nhật có kích thước ghi trên hình vẽ dưới đây. Diện tích của khu đất là: A. 1 ha; B. 1 km 2 ; 40m C. 10 ha; D. 0,1 ha 250m Phần 2. 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 2m 5dm = dm; b) 25 ha = km 2 2. Mua 10 quyển vở hết 30 000 đồng. Hỏi mua 40 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền? ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………… … ……………………………………………………. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ Môn Toán Phần 1. (5 điểm) Mỗi lần khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng được 1 điểm. 1. Khoanh vào B; 2. Khoanh vào C; 3. Khoanh vào D; 4. Khoanh vào B; 5. Khoanh vào A; Phần 2. (5 điểm) Bài 1. (2 điểm) Viết đúng mỗi số vào chỗ chấm được 1 điểm. a) 2m 4dm = 25 dm b) 25 ha = 0,25 km 2 Bài 2. (3 điểm) - HS nêu đúng câu lời giải và phép tính để tìm 40 quyển vở gấp 10 quyển vở bao nhiêu lần được 1,5 điểm. - Nêu đúng câu lời giải và phép tính để tìm số tiền mua 40 quyển vở được 1 điểm. - Nêu đáp số đúng được 0,5 điểm. Bài giải 40 quyển vở gấp 10 quyển vở số lần là: 40 : 10 = 4 (lần) Số tiền mua 40 quyển vở là: 30000 x 4 = 120 000 (đồng). Đáp số: 120 000 đồng. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC I MÔN TIẾNG VIỆT: (KHỐI 5) I. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) A. Đọc thành tiếng: (5 điểm) - Học sinh đọc các bài tập đọc và học thuộc lòng trong các chủ điểm: “Việt Nam tổ quốc em” “Cánh chim hòa bình” và “Con người với thiên nhiên”, đồng thời trả lời đúng câu hỏi trong bài đã đọc. B. Đọc hiểu: (5 điểm) - Đọc thầm bài “Mầm non” Tiếng Việt 5/I, trang 98. Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây: Câu 1: Mầm non nép mình nằm im trong mùa nào? a)  Mùa xuân b)  Mùa hè c)  Mùa thu d)  Mùa đông Câu 2: Trong bài thơ, mầm non được nhân hóa bằng cách nào? a)  Dùng những động từ chỉ hành động của người để kể, tả về mầm non. b)  Dùng những tính từ chỉ đặc điểm của người để miêu tả mầm non. c)  Dùng đại từ chỉ người để chỉ mầm non. Câu 3. Nhờ đâu mầm non nhận ra mùa xuân về? a)  Nhờ những âm thanh rộn ràng, náo nức của cảnh vật mùa xuân. b)  Nhờ sự im ắng của mọi vật trong mùa xuân. c)  Nhờ màu sắc tươi tắn của cỏ cây, hoa lá trong mùa xuân. Câu 4. Em hiểu câu thơ “Rừng cây trông thưa thớt” nghĩa là thế nào? a)  Rừng thưa thớt vì rất ít cây. b)  Rừng thưa thớt vì cây không lá. c)  Rừng thưa thớt vì toàn lá vàng. Câu 5. Ý chính của bài thơ là gì? a)  Miêu tả mầm non. b)  Ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân. c)  Miêu tả sự chuyển mùa diệu của thiên nhiên. Câu 6. Trong câu nào dưới đây, từ mầm non được dùng với nghĩa gốc? a)  Bé đang học ở trường mầm non. b)  Thiếu niên, nhi đồng là mầm non của đất nước. c)  Trên cành cây có những mầm non mới nhú. Câu 7. Hối hả có nghĩa là gì? a)  Rất vội vã, muốn làm việc gì đó cho thật nhanh. b)  Mừng vui, phấn khởi vì được như ý. c)  Vất vả vì dốc sức để làm cho thật nhanh. Câu 8. Từ thưa thớt thuộc từ loại nào? a)  Danh từ b)  Tính từ c)  Động từ Câu 9. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy? a)  Nho nhỏ, lim dim, mặt đất, hối hả, lất phất, rào rào, thưa thớt b)  Nho nhỏ, lim dim, hối hả, lất phất, lặng im, thưa thớt, róc rách c)  Nho nhỏ, lim dim, hối hả, lất phất, rào rào, thưa thớt, róc rách Câu 10. Từ nào đồng nghĩa với im ắng? a)  Lặng im b)  Nho nhỏ c)  Lim dim ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC I MÔN TIẾNG VIỆT: (KHỐI 5) II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) 1. Chính tả (nghe viết): (5 điểm) - Viết để bài và đoạn từ: “Loanh quanh đến lúp xúp dưới chân” bài “Kì diệu rừng xanh”. Tiếng Việt 5/I, trang 75 . . . . . . . . . . . 2. Tập làm văn: (5 điểm) - Tả con đường quen thuộc từ nhà em đến trường học. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ Môn Tiếng Việt A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) I. Đọc thành tiếng: (5 điểm) * Đọc đúng tiếng, đúng từ: 1,0 điểm (Đọc sai từ 2 đến 4 từ trừ 0,5 điểm, đọc sai 5 từ trở lên 0 điểm) * Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu , cụm từ: 1,0 điểm. (Ngắt nghỉ không đúng từ 3 đến 4 chỗ trừ 0,5 điểm, không đúng từ 5 chỗ trở lên 0 điểm) * Giọng đọc bước đầu có diễn cảm: 1,0 điểm * Tốc độ đạt yêu cầu: 1,0 điểm * Trả lời đúng câu hỏi: 1.0 điểm II. Đọc thầm và trả lời câu hỏi: (5 điểm) Chọn đúng mỗi câu được 0,5 điểm: Câu 1: ý d (mùa đông) Câu 2: ý a (Dùng những động từ chỉ hành động của người để kể, tả về mầm non) Câu 3: ý a (Nhờ những âm thanh rộn ràng, náo nức của cảnh vật mùa xuân) Câu 4: ý b (Rừng thưa thớt vì cây không lá) Câu 5: ý c (Miêu tả sự chuyển mùa diệu của thiên nhiên) Câu 6: ý c (Trên cành cây có những mầm non mới nhú) Câu 7: ý a (Rất vội vã, muốn làm việc gì đó cho thật nhanh) Câu 8: ý b (Tính từ) Câu 9: ý c (Nho nhỏ, lim dim, hối hả, lất phất, rào rào, thưa thớt, róc rách) Câu 10: ý a (Lặng im) B. BÀI KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) I. Viết chính tả (nghe viết): 5 điểm. - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng trình bày sạch đẹp, đúng đoạn văn được 5 điểm. - Mắc lỗi chính tả trong bài viết ( Sai nphuj âm đầu hoặc vần, thanh , không viết hoa đúng quy định) trừ 0,5 điểm. II. Tập làm văn: 5 điểm - Học sinh viết đúng bài văn theo yêu cầu của đề bài. Dùng từ đặt câu đúng, trình bày sạch đẹp: 5 điểm - Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm: 4,5 - 4; 3,5 - 3; 2,5 - 2; 1,5 - 1; 0,5. . v i im ắng? a)  Lặng im b)  Nho nhỏ c)  Lim dim ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT: (KH I 5) II. KI M TRA VIẾT: (10 i m) 1. Chính tả (nghe viết):. tiền mua 40 quyển vở là: 30000 x 4 = 120 000 (đồng). Đáp số: 120 000 đồng. ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT: (KH I 5) I. KI M TRA ĐỌC: (10 i m)
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra giua ki I, de kiem tra giua ki I, de kiem tra giua ki I