Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

4 50 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2019, 16:51

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: BÀI 90: ÔN TẬP I Yêu cầu: - Đọc vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ 84 đến 90, viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 84 đến bàì 90 - Nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể: Ngỗng tép - Giáo dục HS tính cẩn thận II Chuẩn bị: HS: Bộ ghép chữ học vần, bảng con, VTV tập GV: Bảng ôn tập vần kết thúc âm p, tranh minh hoạ đoạn thơ ứng dụng, tranh minh hoạ cho truyện kể III Các hoạt động dạy học: Giáo viên Học sinh I Kiểm tra cũ: KTBC: - Học vần hôm trước em học âm Học sinh nêu tên trước gì? - Viết bảng con: Tổ 1: cấp cứu - Viết vào bảng theo yêu cầu Tổ 2: ướp đá GV Tổ 3: liếp - Đọc tiếng bảng - GV nhận xét, ghi điểm - Đọc câu ứng dụng Giáo án Tiếng Việt lớp II Dạy – học mới: - Giới thiệu (trực tiếp): - Ôn tập: a - Ôn vần có p cuối TC HS ghi bảng vần học có âm p cuối - 1, HS lên bảng ghi - Y/c HS vần theo lời đọc (GV đọc khơng theo thứ tự) - vài HS lên bảng - GV cho HS lên bảng vần để HS khác đọc đồng thời phân tích cấu tạo vần - HS thực theo Y/C - Cho HS ghép vần BTTV - HS ghép vần theo HD - GV theo dõi, chỉnh sửa b - Đọc từ ứng dụng: - Gọi HS đọc từ ứng dụng - vài HS đọc - GV ghi bảng từ ứng dụng - Y/C HS lên bảng tìm tiếng có vần - Y/C HS luyện đọc giải nghĩa từ - HS đọc CN, nhóm, lớp - GV nhận xét đọc mẫu c - Tập viết: - vài HS đọc lại - GVHDHS viết từ ứng dụng vào bảng ấp trứng, đón tiếp + Lưu ý HS nét nối chữ, vị trí dấu - HS luyện viết khơng sau thanh, khoảng cách từ viết bảng - GV theo dõi, chỉnh sửa - HS đọc ĐT (1 lần) - Cho HS đọc lại - Nhận xét học Tiết Giáo viên - Luyện tập: Học sinh Giáo án Tiếng Việt lớp a - Luyện đọc: + Đọc lại ôn tiết - GV bảng theo thứ tự khơng theo thứ tự cho - HS đọc CN, nhóm, lớp HS đọc - Cho HS cầm SGK, đọc - vài em - GV theo dõi chỉnh sửa + Đọc đoạn thơ ứng dụng - Treo tranh minh hoạ hỏi? Tranh vẽ gì? + Đoạn thơ ứng dụng hôm cho biết - Tranh vẽ cảnh vật thêm nơi sinh sống số lồi cá ao, có cá, có cua - Hãy đọc cho cô đoạn thơ ứng dụng - GV theo dõi chỉnh sửa phát âm cho HS - HS đọc CN, nhóm, lớp b - Luyện viết: - GV viết mẫu nêu quy trình viết từ đón tiếp, ấp trứng - Y/C HS nhắc lại quy trình viết - GV theo dõi uốn nắn thêm - HS ý theo dõi - Nhận xét viết - vài HS nêu c - Kể chuyện: Ngỗng tép - HS tập viết + GV treo tranh minh hoạ giới thiệu câu chuyện nghe kể hôm Ngỗng Tép Qua câu chuyện biết Ngỗng không ăn Tép + GV kể chuỵện - GV giao cho nhóm tranh Y/C HS tập kể - HS ý nghe - HS kể chuyện theo nhóm theo nội dung tranh - Các nhóm cử đại diện kể - GV theo dõi HD thêm Câu chuyện có ý nghĩa gì? - Kể nối tranh - Ca ngợi tính vợ chồng biết hy sinh Giáo án Tiếng Việt lớp - Củng cố – dặn dò: - GV tổng kết học - Tuyên dương em học tốt, nhắc nhở em - HS nghe ghi nhớ nhà ôn lại tìm từ, tiếng có chứa vần vừa ôn tập  .. .Giáo án Tiếng Việt l p II Dạy – học mới: - Giới thiệu (trực ti p) : - Ơn t p: a - Ơn vần có p cuối TC HS ghi bảng vần học có âm p cuối - 1, HS lên bảng ghi - Y/c HS vần theo lời đọc... khoảng cách từ viết bảng - GV theo dõi, chỉnh sửa - HS đọc ĐT (1 lần) - Cho HS đọc lại - Nhận xét học Tiết Giáo viên - Luyện t p: Học sinh Giáo án Tiếng Việt l p a - Luyện đọc: + Đọc lại ôn tiết... bảng tìm tiếng có vần - Y/C HS luyện đọc giải nghĩa từ - HS đọc CN, nhóm, l p - GV nhận xét đọc mẫu c - T p viết: - vài HS đọc lại - GVHDHS viết từ ứng dụng vào bảng p trứng, đón ti p + Lưu ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn