Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

3 55 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2019, 16:51

Giáo án Tiếng Việt lớp BÀI 90: ÔN TẬP I Mục tiêu - Đọc vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ 84 đến 90 - Viết vần, từ ngữ ứng dụng từ 84 đến 90 - Nghe hiểu kể đoạn truyện theo tranh truyện kể: Ngỗng tép II Đồ dùng dạy học GV: Tranh minh hoạ từ khố, câu ứng dụng, luyện nói SGK HS: SGK - tập viết, đồ dùng Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học TG Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1: 5’ KTBC: - Học vần hôm trước em - Học sinh nêu tên trước học âm gì? - Viết bảng con: Tổ 1: cấp cứu - Viết vào bảng theo yêu cầu GV Tổ 2: ướp đá - Đọc tiếng bảng Tổ 3: liếp - Đọc câu ứng dụng - GV nhận xét, ghi điểm Bài 3’ a Giới thiệu bài: Ghi tựa - Học sinh nhắc lại vần học tuần - Gọi học sinh nhắc lại vần học qua tuần qua - Kiểm tra nhận xét - Ghi vần hs nêu lên góc bảng - GV gắn bảng phóng to - 3, em lên bảng đọc âm Bảng b Ơn tập ơn Giáo án Tiếng Việt lớp 26’ * Các vần học - em đọc âm, em lên bảng - em lên bảng vừa chữ vừa đọc âm - Học sinh ghép vần từ âm cột dọc với âm dòng ngang - Đọc trơn vần * Ghép chữ thành vần - GV chỉnh sữa phát âm cho học sinh * Đọc từ ngữ ứng dụng: - Gọi học sinh đọc từ ngữ ứng dụng - Đọc từ ứng dụng kết hợp phân tích số từ - GV chỉnh sữa phát âm cho học sinh * Tập viết từ ngữ ứng dụng: - Yêu cầu học sinh viết bảng (1 em viết bảng lớp): ấp trứng - Viết bảng từ ngữ: ấp trứng, đón tiếp - GV chỉnh sữa chữ viết, vị trí dấu chỗ nối chữ từ cho học - Lắng nghe sinh c Củng cố tiết - NX tiết 1’ - Đọc lại Tiết Luyện tập a Luyện đọc * Ôn tiết 11’ - GV chỉnh sữa phát âm cho học sinh - Lần lượt đọc tiếng Bảng ôn * Đọc câu ứng dụng từ ngữ ứng dụng (CN, nhóm, lớp) - GV treo tranh - Giới thiệu câu ứng dụng - Nhận xét nội dung tranh - GV chỉnh sữa phát âm cho học sinh Giáo án Tiếng Việt lớp giúp học sinh đọc trơn tiếng - - em đọc - GV đọc mẫu câu ứng dụng b Luyện viết: - Đọc câu ứng dụng (CN, nhóm, lớp) - Yêu cầu học sinh tập viết từ ngữ lại Tập viết 8’ c Kể chuyện: Ngỗng tép - Học sinh tập từ ngữ lại - GV kể lại cách diễn cảm có kèm Tập viết theo tranh minh hoạ (câu chuyện SGV) - GV chia lớp thành nhóm Mỗi nhóm cử đại diện vừa vào tranh vừa kể 14’ tình tiết thể tranh - Theo dõi lắng nghe Nhóm có tất người kể nhóm chiến thắng - GV cho tổ thảo luận nội dung để nêu ý nghĩa câu chuyện - Đại diện nhóm em để thi đua với Củng cố, dặn dò - Yêu cầu học sinh tìm chữ tiếng - Các tổ thảo luận nội dung để nêu ý nghĩa đoạn văn câu chuyện - Về nhà học bài, xem lại xem trước 17 - Học sinh tìm chữ tiếng đoạn văn 2’ .. .Giáo án Tiếng Việt l p 26’ * Các vần học - em đọc âm, em lên bảng - em lên bảng vừa chữ vừa đọc âm - Học sinh gh p vần từ âm cột dọc với âm dòng ngang - Đọc trơn vần * Gh p chữ thành vần. .. chỉnh sữa phát âm cho học sinh Giáo án Tiếng Việt l p gi p học sinh đọc trơn tiếng - - em đọc - GV đọc mẫu câu ứng dụng b Luyện viết: - Đọc câu ứng dụng (CN, nhóm, l p) - Yêu cầu học sinh t p viết... 1 - Đọc lại Tiết Luyện t p a Luyện đọc * Ôn tiết 11 ’ - GV chỉnh sữa phát âm cho học sinh - Lần lượt đọc tiếng Bảng ôn * Đọc câu ứng dụng từ ngữ ứng dụng (CN, nhóm, l p) - GV treo tranh - Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn