Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

2 130 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2019, 16:50

Giáo án Tiếng Việt lớp BÀI 90: ÔN TẬP I MỤC TIÊU: - Giúp hs đọc, viết vần có kết thúc âm p - Làm tốt tập ôn luyện - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ đẹp II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Sách giáo khoa TV1 tập 1, ôn luyện Tiếng Việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Giới thiệu bài: Hướng dẫn HS luyện đọc làm tập ôn luyện Tiếng Việt HĐ1: Đọc SGK - Gọi HS nhắc lại tờn học? Cho HS mở sách đọc 90 HĐ2: Hướng dẫn làm tập trang 88 Bài 1: Nối - Gọi HS nêu yêu cầu tập Yêu cầu HS nối vào tập Nhận xét Bài 2: Điền ep hay ươp ăp - Gọi HS nhắc lại yêu cầu tập - Yêu cầu HS ghép vần điền từ - Nhận xét kết luận đáp án Bài 3: Điền cảm động thịt ngỗng ăn tép - Gọi HS nhắc lại yêu cầu tập - Yêu cầu HS điền cho - Nhận xét kết luận đáp án Gọi HS đọc lại câu Bài 4: Viết đầy ắp; đón tiếp - Yêu cầu HS viết vào - GV chấm số nhận xét Củng cố dặn dò: - GV nhận xét học Hoạt động học sinh Lắng nghe * Đọc cá nhân - đồng * Lớp làm vào 2, HS nêu kết * HS lên bảng điền - Lớp làm vào * HS lên bảng điền - Lớp làm vào * HS viết vào Giáo án Tiếng Việt lớp .. .Giáo án Tiếng Việt l p
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 90: Ôn tập các vần có kết thúc âm P

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn