Tài liệu Viêm Xương Chũm

22 129 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2019, 10:04

Xương chũm là một khối xương hình núm vú(hoặc chũm cau) nằm ở sau ống tai ngoài, đáy trên, đỉnh dướiTiếp giáp với tầng sọ giữa và phần trai thái dương ở trên, xương đá ở trong, ống tai ngoài ở trước. Viêm xơng chũm Mục tiêu học tập: Sau học xong học viên phải: - Trình bày đợc đặc điểm cấu trúc xơng chũm - Nêu đợc nguyên nhân gây viêm xơng chũm - Trình bày đợc triệu chứng lâm sàng viêm x ơng chũm - Trình bày đợc tiêu chuẩn chẩn đoán - Nêu đợc hớng điều trị dự phòng viêm xơng chũm Giới thiệu sơ lợc xơng chũm Xơng chũm khối x ơng hình núm vú(hoặc chũm cau) nằm sau ống tai ngoài, đáy trên, đỉnh dới Tiếp giáp với tầng sọ phần trai thái dơng trên, xơng đá trong, ống tai trớc X.Chũm nhìn từ dới lên Xơng chũm: a     Trong khèi chòm cã rÊt nhiều hốc rỗng gọi tế báo khí nên cắt xơng chũm trông xốp nh ruột bánh mỳ Có hốc rỗng to gọi Hang chũm hay sào bào(Antrum), thông với tai ống thông hang( sào đạo) Niêm mạc tai sào đạo, sào bào liên tiếp với Nh bệnh lý tai dễ dàng vào xơng chũm Mặt cắt đứng ngang xơng chũm: Vòi Eustachi Sào bào Tế bào khí * Về bệnh lý: Theo kinh điển viêm xơng chũm đợc xếp thành loại: - Viêm xơng chũm cấp tính - Viêm xơng chũm mạn tính - Viêm tai xơng chũm hài nhi Viêm xơng chũm cấp tính Thờng gặp trẻ nhỏ Nguyên nhân - Do viêm tai cấp mủ không đợc theo dõi điều trị - Viêm tai sau bệnh nhiễm trùng đờng hô hấp trên: sởi, cúm sốt phát ban Yếu tố thuận lợi: - Các tế bào xơng chũm nhiều to - Cơ thể suy yếu - Các bệnh nhiễm trùng toàn thân làm giảm sức đề kháng nh sởi, cúm, sốt phát ban Cắt đứng ngang xơng chũm Triệu chứng Thể điển hình thờng gặp trẻ nhỏ, bị viêm tai cấp độ tuần 3.1 Toàn thân - Sốt: sốt cao 40-410C, sốt kéo dài - ThĨ tr¹ng nhiƠm trïng, mƯt mái, qy khãc, kÐm ăn, ngủ - Trẻ sơ sinh có triệu chứng viêm màng não nh: co giật, nôn, thóp phồng 3.2 Cơ - Đau tai tăng lên dội Nghe a 3.3 Thực thể - Da vùng chũm nề, đỏ, nóng - ấn vùng chũm sau tai có phản ứng đau rõ rệt - Mủ nhiều, đặc, màu vàng kem, thờng có mùi hôi - Màng tai nề, dày, đỏ, lỗ thũng thêng nhá, bê kh«ng râ 3.4 X quang Chơp film theo t thÕ Schuller, cã tỉn th¬ng x ¬ng chòm â Màng nhĩ dầy đỏ, căng mủ i Thể lâm sàng 4.1 Theo bệnh cảnh 4.1.1 Thể tiềm tàng - Các triệu chứng nghèo nàn, không rõ - Nghe tăng - Thể trạng mệt mỏi, ăn ngủ kém, có cảm giác nặng đầu - Trên film Schuller: bƯnh tÝch ë x¬ng râ 4.1.2 ThĨ tèi cấp - Viêm xơng chũm xuất sớm gần nh đồng thời với viêm tai 4.2 Theo lứa tuổi 4.2.1 Viêm xơng chũm hài nhi - Dễ đa tới viêm xơng chũm xuất ngoại sớm 4.2.2 Viêm xơng chũm ngời già - Diễn biến chậm, tiềm tàng, - Chảy mủ tai nghe hai triƯu chøng chÝnh  TiÕn triĨn vµ biến chứng 5.1.Tiến triển: Viêm xơng chũm cấp tự khỏi Nếu không đợc điều trị đa tới viêm xơng chũm mạn tính, viêm xơng chũm xuất ngoại đa tới biến chứng nguy hiểm khác 5.2 Các biến chứng thờng gặp 5.2.1 Viêm xơng hay cốt tuỷ viêm xơng kế cận 5.2.2 Thần kinh - Liệt mặt ngoại biên tổn thơng dây VII - Viêm mê nhĩ bệnh tích vào tai Tiến triển vµ biÕn chøng (tiÕp theo)  5.2.3 Néi sä - Viêm màng não: hay gặp trẻ em - Viêm TM bên - Apxe màng não - Apxe não Chẩn đoán 6.1 Chẩn đoán xác định Dựa vào yếu tố sau: - Tiền sử: viêm tai cấp tính kéo dài tuần - Triệu chứng: Phản ứng đau vùng chẩm ấn ngón tay, chảy mủ đặc hôi, nghe - X quang: 6.2 Chẩn đoán phân biệt 6.2.1.Phân biệt với viêm tai cấp mủ: 6.2.2 Với viêm xơng chũm mạn tính hồi viêm: 6.2.3.Nhọt, viêm ống tai ngoµi:  Híng xư trÝ   7.1 Néi khoa - Kh¸ng sinh chØ sư dơng c¸c trêng hợp viêm xơng chũm tối cấp, tiến triển nhanh, rầm rộ dùng trớc phẫu thuật để khu trú qui trình tổn thơng 7.2 Ngoại khoa - Là phơng pháp điều trị chủ yếu Phẫu thuật khoét chũm loại bỏ tổ chức xơng viêm kết hợp kháng sinh toàn thân chỗ B.viêm xơng chũm mạn tính Nguyên nhân - Do viêm tai mủ mạn không đợc theo dõi điều trị - Do viêm xơng chũm cấp không đợc phẫu thuật điều trị kháng sinh không - Các yếu tố thuận lợi: thông bào xơng chũm ít, nhỏ; thể trạng suy yếu Xơng chũm nhìn từ mặt bên từ dới lên Giải phẫu bệnh * Cholesteatoma: - Là loại bệnh tích đặc biệt, gặp xơng chũm - Nó phá huỷ xơng nhanh mạnh, dễ đa tới biến chứng nguy hiểm + Về đại thể: - Là u bọc, mềm, có lớn, choán hết xơng chũm - Ngoài màng trắng nh xà cừ, dai gọi màng mái (màng Mastric) Trong khối trắng, lổn nhổn nh bã đậu, thờng lẫn mủ, có mùi thối khẳn, thả vào nớc váng óng ¸nh nh mì + VỊ vi thĨ: - Mµng m¸i gồm hai lớp: lớp biểu bì lớp tổ chức liên kết - Khối Cholesteatoma gồm tế bào biểu bì bị hoại tử lẫn với tế bào biểu bì sống, có chất Cholestérin Thử phản ứng với anhydrid acetic thµnh mµu xanh   TriƯu chøng Thờng gặp thể: Viêm xơng chũm mạn tính Viêm xơng chũm mạn tính Viêm xơng chũm mạn tính thông thờng hồi viêm hồi viêm xuất ngoại 3.1 Viêm xơng chũm mạn tính thờng 3.1.1 Tr/c toàn thân - Triệu chứng toàn thân thờng nghèo nàn, đặc biệt 3.1.2 Cơ - Nghe kém: lúc đầu thể truyền âm sau nghe hỗn hợp - Đau tai: đau âm ỉ - Chảy mủ tai: nhiều thờng xuyên, mủ đặc, có mïi thèi, cã lÉn Cholesteatoma mđ ãng ¸nh nh váng mỡ, mùi thối khẳn 3.1.3 Thực thể - ấn vùng chũm không đau - Khám tai: lỗ thủng rộng, bờ nham nhở, sát khung x ơng, đáy bẩn, 3.2 Viêm xơng chũm mạn tính hồi viêm 3.2.1 Toàn thân - Sốt, sốt cao, kéo dài Trẻ nhỏ sốt 40-410C - Thể trạng nhiƠm trïng, mƯt mái  M/nhÜ b/th êng: Tỉn thơng màng nhĩ VXC mt 3.2.2 Cơ - Đau tai triệu chứng Đau tai vùng chũm sau tai, đau lan vùng thái dơng chẩm gây nhức đầu - Nghe tăng lên rõ rệt, thể truyền âm hỗn hợp Thờng kèm theo ù tai có chóng mặt 3.2.3 Thùc thĨ - Vïng chòm sau tai nỊ, dÇy, đỏ, ấn có phản ứng đau rõ rệt - Mủ tai: chảy nhiều lên, mùi thối rõ lên - Khám tai: MN thủng rộng, đáy nhĩ bẩn, mủ thối khẳn (1), t/thơng thợng nhĩ (2) 3.3 Viêm xơng chũm hồi viêm xuất ngoại 3.3.1 Thể xuất ngoại sau tai - Mủ phá vỡ thành ngoại sào bào, xuất hiƯn ë sau tai - Vïng chòm sau tai sng phồng - Vành tai bị đẩy vểnh phía tr ớc - Rãnh sau tai nề, dày lên, góc nhị diện đi, gọi dấu hiệu Jacques 3.3.2 ThĨ xt ngo¹i mám chòm (thĨ BÐzold) - Mđ xt ngoại mỏm chũm, chảy vào bao ức đòn chũm - Sng tấy vùng cổ bên, ức đòn chũm bị đẩy phồng lên - Quay cổ khó, đau, ngoẹo cổ bên đau - Có thể gặp dấu hiệu Luc Các hớng xuất ngoại: XN sau tai X/N mám chòm    3.3.3 Thể xuất ngoại thái dơng - mỏm tiếp - Thờng gặp trẻ dới 12 tháng - Sng tấy vùng thái dơng trớc tai - Vành tai bị đẩy xuống dới - Có thể ảnh hởng đến khớp thái dơng hàm gây nhai đau, khít hàm 3.3.4 Thể xuất ngoại vào ống tai (thể Gellé) - Tổn thơng từ xơng chũm xuyên qua tờng dây VII vào ống tai - Mủ chảy lỗ rò thành sau ống tai, - Thờng hay bị liệt mặt 3.3.5 Thể xuất ngoại chũm (thể Mouret) - Mủ xuất ngoại chũm: tam giác Mouret (nhị thân cảnh) - Các dấu hiệu xuất chậm, kh«ng râ, ë xa    TiÕn triĨn - biÕn chøng 5.1 TiÕn triÓn: - Ýt cã xu hớng tự khỏi: thờng đa đến đợt hồi viêm xuất ngoại 5.2 Biến chứng: - Biến chứng nội sọ - Biến chứng TK: liệt mặt, viêm mê nhÜ C¸c ỉ ¸p xe n·o tai Ë  Chẩn đoán 6.1 Chẩn đoán xác định - Dựa tiền sử chảy Phim Schuller: - Hình ảnh tổn thơng xơng chũm bên mủ tai kéo dài, mủ có mùi thối phải - Các triệu chứng thĨ håi viªm - Trªn film X quang t schuller chaussé III 6.2 Chẩn đoán phân biệt 6.2.1 Nhọt, viêm ống tai với viêm xơng chũm hồi viêm: 6.2.2 Viêm tấy hạch, tổ chức phần mềm sau tai với viêm xơng chũm xuất ngoại sau tai:  6.2.3 Ung th tai víi viªm x ¬ng chòm håi viªm:   a    Híng xư trÝ 71 Néi khoa - Kh¸ng sinh có tác dụng, không làm hết đợc bệnh tích - Chỉ nên dùng kháng sinh đợt hồi viêm, xuất ngoại, có chẩn đoán xác định nhằm hỗ trợ cho phẫu thuật 7.2 Ngoại khoa - Ngày chủ trơng nên phẫu thuật sớm - Tuỳ theo bệnh tích mà chọn phơng pháp phẫu thuật sau: - Phẫu thuật tiệt - Phẫu thuật bảo tồn Một số hình ảnh phẫu thuật tai Thủ thuật rạch da sau tai Khoan vào xơng chũm Hố mở thông sào bào-thợng Một số hình ảnh phẫu thuật tai (tiếp) Lỗ thủng màng nhĩ rộng: Mảnh vá màng nhĩ cân thái dơng Kết vá màng nhĩ sau năm The end ...   TriƯu chøng Thờng gặp thể: Viêm xơng chũm mạn tính Viêm xơng chũm mạn tính Viêm xơng chũm mạn tính thông thờng hồi viêm hồi viêm xuất ngoại 3.1 Viêm xơng chũm mạn tính thờng 3.1.1 Tr/c... ThĨ tèi cấp - Viêm xơng chũm xuất sớm gần nh đồng thời với viêm tai 4.2 Theo lứa tuổi 4.2.1 Viêm xơng chũm hài nhi - Dễ đa tới viêm xơng chũm xuất ngoại sớm 4.2.2 Viêm xơng chũm ngời già -... xơng chũm Mặt cắt đứng ngang xơng chũm: Vòi Eustachi Sào bào Tế bào khí * Về bệnh lý: Theo kinh điển viêm xơng chũm đợc xếp thành loại: - Viêm xơng chũm cấp tính - Viêm xơng chũm mạn tính - Viêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Viêm Xương Chũm, Tài liệu Viêm Xương Chũm, Tiến triển và biến chứng (tiếp theo).