Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH thương mại Hùng Tiến.docx

83 486 3
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2012, 16:48

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH thương mại Hùng Tiến. Trường CĐ Tài chính & Quản trị kinh doanhLời nói đầuTrong một nền kinh tế, doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối lưu thông hàng hoá, thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội. Hoạt động của doanh nghiệp thương mại diễn ra theo chu kì T-H-T’ hay nói cách khác nó bao gồm hai giai đoạn mua bán hàng hoá. Như vậy, trong hoạt động kinh doanh thương mại, bán hàng là nghiệp vụ kinh doanh cơ bản, nó giữ vai trò chi phối các nghiệp vụ khác. các chu kì kinh doanh chỉ có thể diễn ra liên tục nhịp nhàng khi khâu bán hàng được tổ chức tố nhằm quay vòng vốn nhanh, tăng hiệu suất sinh lời.Trong cơ chế thị trường, sự cạnh tranh là hiện tượng tất yếu. Nó vừa là cơ hội vừa là thử thách đối với mỗi doanh nghiệp. Cơ chế thị trường cho phép đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào tổ chức tốt nghiệp vụ bán hàng đảm bảo thu hồi vốn có lãi sẽ có điều kiện tồn tại phát triển. Ngược lại doanh nghiệp tỏ ra non kém trong tổ chức hoạt động kinh doanh thì chẳng bao lâu sẽ đi đến bờ vực phá sản, thực tế của nền kinh tế nước ta đang chứng tỏ điều đó.Bước sang năm 2007, việc bán hàng hoá của các doanh nghiệp trên toàn quốc phải đối mặt với không ít khó khăn thử thách. Một là, sự gia tăng ngày càng nhiều của các doanh nghiệp với các loại hình kinh doanh đa dạng làm cho sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Thêm vào đó, cùng với chính sách mở của nền kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam còn phải đối mặt với sự cạnh tranh của các hãng nước ngoài. Hai là, cơ chế quản lý kinh tế còn nhiều bất cập gây không ít khó khăn trở ngại cho các doanh nghiệp. Do vậy, để có thể đứng vững trên thương trường thì doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác bán hàng, có chiến lược bán hàng thích hợp cho phép doanh nghiệp chủ động thích ứng với môi trường nắm bắt cơ hội, huy động có hiệu quả nguồn lực hiện có lâu dài để bảo toàn phát triển vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Gắn liền với công tác bán hàng xác định kết quả kinh doanh, kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh giữ một vai trò hết sức quan trọng vì nó 1SV: Nguyễn Đức Mạnh - Lớp K3ATrường CĐ Tài chính & Quản trị kinh doanhphản ánh toàn bộ quá trình bán hàng của doanh nghiệp cũng như việc xác định kết quả kinh doanh cung cấp thông tin cho nhà quản lý về hiệu quả, tình hình kinh doanh của từng đối tượng hàng hoá để từ đó có được những quyết định kinh doanh chính xác kịp thời có hiệu quả. Cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty TNHH TM Hùng Tiến đã sử dụng kế toán như một công cụ đắc lực trong điều hành hoạt động kinh doanh quản lý các hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy mà việc tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng Công ty đã đi vào nề nếp đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH TM Hùng Tiến thấy rõ được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh, cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ trong phòng kế toán, em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu được thực tế qua đề tài:"Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH TM Hùng Tiến “. Nội dung chuyên đề gồm ba phần:Phần I: Những lý luận chung về kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.Phần II: Tình hình thực tế công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH TM Hùng TiếnPhần III: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH TM Hùng Tiến.2SV: Nguyễn Đức Mạnh - Lớp K3ATrường CĐ Tài chính & Quản trị kinh doanhPhần INhững lý luận chung về kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mạiI. Những vấn đề chung về bán hàng1. Đặc điểm, chức năng, ý nghĩa của hoạt động bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.Trong nền kinh tế thị trường, khi mà các doanh nghiệp phải tự hạch toán kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình thì bán hàng hoá có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự sống còn của các doanh nghiệp. Các Mác đã từng khẳng định: Lưu thông vừa là tiền đề, vừa là điều kiện, vừa là kết quả của sản xuất.Theo quan điểm này thì sản xuất lưu thông gắn bó chặt chẽ với nhau tạo nên một chu trình tái sản xuất xã hội. Các doanh nghiệp thương mại thực hiện khâu trung gian nối liền giữa sản xuất tiêu dùng. Quá trình này bao gồm hai khâu mua bán hàng hoá, là một tất yếu của quá trình tái sản xuất.Quá trính bán hàng các doanh nghiệp thương mạiquá trình vận động của vốn kinh doanh từ vốn hàng hoá sang vốn bằng tiền hình thành kết quả kinh doanh thương mại. Quá trình bán hàng hoàn tất khi hàng hoá đac giao cho người mua đã thu đuợc tiền bán hàng.Chúng ta có thể khái quát đặc điểm cơ bản của quá trình bán hàng như sau:-Đó là sự mua bán có thoả thuận: doanh nghiệp đồng ý bán khách hàng đồng ý mua, đã trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền.-Doanh nghiệp giao cho khách hàng một lượng hàng hoá nhận được từ khách hàng một khoản tiền hoặc một khoản nợ. Khoản tiền này được gọi là doanh thu bán hàng, dùng để bù đắp các khoản chi phí đã bỏ ra trong quá trình kinh doanh.- Căn cứ vào số tiền hay khoản nợ mà khách hàng chấp nhận trả để hạch toán kết quả kinh doanh trong kì của doanh nghiệp.3SV: Nguyễn Đức Mạnh - Lớp K3ATrường CĐ Tài chính & Quản trị kinh doanh- Xét về mặt kinh tế học, bán hàng là một trong bốn khâu của quá trình tái sản xuất xã hội. Đó là một quá trình lao động kĩ thuật nghiệp vụ phức tạp của doanh nghiệp thương mại nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cho xã hội. Chỉ có thông qua bán hàng thì tính hữu ích của hàng hoá mới được thực hiện, tạo điều kiện để tiến hành tái sản xuất xã hội. Việc thúc đẩy bán hàng hoá doanh nghiệp thương mại là cơ sở để thúc đẩy công tác doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế quốc dân.- Xét về phương diện xã hội, bán hàng có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thông qua công tác bán hàng, các đơn vị kinh doanh có thể dự đoán nhu cầu tiêu dùng của xã hội nói chung từng khu vực nói riêng với từng sản phẩm hàng hoá từ đó doanh nghiệp sẽ xây dựng được các kế hoạch kinh doanh phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Chính qua đó, doanh nghiệp đã góp phần điều hoà giữa cung cầu trong nền kinh tế.- Ngoài những chức năng trên, công tác bán hàng là cơ sở để có kết quả kinh doanh. Giữa bán hàng xác định kết quả kinh doanh có mối liên hệ hết sức mật thiết tác động qua lại lẫn nhau. Bán hàng là cơ sở để xác định kết quả kinh doanh, quyết định kết quả kinh doanh là cao hay thấp còn kết quả kinh doanh là căn cứ quan trọng để đưa ra các quyết địnhvà bán hàng hoá. Như vậy, có thể khẳng định rằng kết quả kinh doanh là mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp, còn bán hàng là phương tiện để thực hiện mục tiêu cuối cùng đó.- Việc xác định kết quả kinh doanh chính là xác định phần chênh lệch giữa một bên là doanh thu thuần với một bên là toàn bộ chi phí đã bỏ ra. Số chênh lệch đó biểu hiện “lãi” hoặc “lỗ”. Xác định đúng kết quả kinh doanh là cơ sở để đánh giá hiệu quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kì nhất định của doanh nghiệp, các định nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thực hiện đối với Nhà nước, lập các quĩ tạo điều kiện mở rộng sản xuất. Ngoài ra việc xác định đúng kết quả kinh doanh còn là cơ sở để lập kế hoạch cho kì kinh doanh tiếp theo, đồng thời nó cũng là số liệu cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm như các nhà đầu tư, các ngân hàng… Trong điều kiện 4SV: Nguyễn Đức Mạnh - Lớp K3ATrường CĐ Tài chính & Quản trị kinh doanhhiện nay, khi mà các doanh nghiệp đang phải tiến hành kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt của nền kinh tế thị trường, việc xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xử lý, cung cấp các thông tin không những cho các nhà quản lí của doanh nghiệp để lựa chọn phương án kinh doanh có hiệu qủa mà nó còn là căn cứ để các cơ quan quản lý tài chính, cơ quan thuế . thực hiện việc giám sát việc chấp hành các chính sách, chế độ tài chính .Với những đặc điểm vai trò nêu trên, kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh có những nhiệm vụ sau:- Một là ghi chép phản ánh đầy đủ kịp thời khối lượng hàng hoá bán ta, tính toán đúng đắn trị giá vốn của hàng bán ra các chi phí nhằm xác định chính xác kết quả kinh doanh của doanh nghiệp- Hai là cung cấp thông tin kịp thời về tình hình bán hàng phục vụ cho lãnh đạo, điều hành hoạt động kinh doanh thương mại.- Ba là kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng, kế hoạch lợi nhuận, kỉ luật thanh toán quản lí chặt chẽ tiền bán hàng, kỉ luật thu nộp ngân sách.Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh phải chú ý những nội dung sau:Thứ nhất, xác định đúng thời điểm hàng hoá được coi là được bán để kịp thời lập báo cáo bán hàng phản ánh doanh thu. Báo cáo thường xuyên, kịp thời tình hình bán hàng thanh toán với khách hàng, đảm bảo giám sát chặt chẽ hàng bán về số lượng, chất lượng, chủng loại, thời gian .Đôn đốc việc thu tiền bán hàng về quĩ kịp thời, tránh hiện tượng tiêu cực sử dụng tiền hạng cho mục đích cá nhân.Thứ hai, tổ chức hệ thống chứng từ ban đầu trình tự luân chuyển hợp lí. Các chứng từ ban đầu phải đầyđủ hợp pháp, luân chuyển khoa học, hợp lí tránh trùng lặp, bỏ sót không quả phức tạp nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu hợp lý, nâng cao hiệu quả công tác kế toán. Tổ chức vận dụng tốt hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị.5SV: Nguyễn Đức Mạnh - Lớp K3ATrường CĐ Tài chính & Quản trị kinh doanhThứ ba, xác định đúng tập hợp đúng tập hợp đầy đủ chi phí bán hàng phát sinh trong quá trình bán hàng cũng như chi phí quản lý doanh nghiệp, phân bổ chi phí hợp lí cho hàng còn lại cuối kì kết chuyển chi phí hợp lí cho hàng trong kì để xác định kết quả kinh doanh chính xác.Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác bán hàng nói riêng cho hoạt động kinh doanh nói chung của doanh nghiệp. Nó giúp cho người sử dụng những thông tin của kế toán nắm được toàn diện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho người quản lý trong việc ra quyết định kịp thời cũng như trong việc lập kế hoạch kinh doanh trong tương lai.2. Phương pháp tính giá vốn của hàng bán.Để có số liệu hạch toán, cũng như xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cần phải xác định phương pháp tính trị giá mua thực tế của hàng hoá bán ra trong kì của doanh nghiệp để từ đó xác định giá vốn hàng bán. Ta có:Giá vốn hàng bán=Giá mua hàng hoá xác định là tiêu thụ+Chi phí mua phân bổTuỳ theo điều kiện của mình mà doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tính giá mua hàng hoá xác định là được bán cho phù hợp trên cơ sở tôn trọng ngguyên tắc nhất quám trong kế toán, tức là sử dụng phương pháp nào thì phải thống nhất trong niên độ kế toán. Thông thướng, có những phương pháp tính giá mua hàng hoá như sau:2.1. Phương pháp giá thực tế bình quân gia quyền.Giá mua của hàng hoá mua trong kì=Số lượng hàng hoá xuất kho trong kìxĐơn giá mua bình quân gia quyền6SV: Nguyễn Đức Mạnh - Lớp K3ATrường CĐ Tài chính & Quản trị kinh doanhTrong đó:Theo phương pháp này, giá vốn của hàng hoá xuất kho để bán tính được tương đối hợp lý nhưng không linh hoạt vì cuối tháng cuối tháng mới tính được đơn giá bình quân.2.2. Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập.Về bản chất, phương pháp này giống phương pháp trên nhưng đơn giá bình quân phải được tính lại sau mỗi lần nhập trên cơ sở giá mua của hàng tồn giá mua của lần nhập đó. Phương pháp này đảm bảo số liệu có độ chính xác cao kịp thời tuy nhiên khối lượng công việc tính toán lại tăng thêm do đó chỉ nên áp dụng với các doanh nghiệp có số lần mua hàng hoá ít nhưng khối lượng lớn.2.3. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)Theo phương pháp này hàng hoá xuất được tính giá mua trên cơ sở giả địnhhàng nào nhập kho trước thì tính gía mua vào của cho hàng hoá xuất trước, nhập sau thì tính sau.Kế toán phải mở sổ chi tiết cho từng loại hàng về số lượng, đơn giá thành tiền về từng lần nhập xuất hàng hoá.2.4. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)Phương pháp này tính giá mua hàng hoá bán ra trên cơ sở giả địnhhàng nào nhập kho sau thì được xuất trước, vì vậy việc tính giá mua sẽ ngược lại với phương pháp nhập trước xuất trước.2.5. Phương pháp ghi sổ theo giá hạch toán.Giá hạch toán là giá do doanh nghiệp đặt ra, có thể lấy giá kế hoạch hoặc giá cuối kì trước được qui định thống nhất trong một kì hạch toán. Theo 7SV: Nguyễn Đức Mạnh - Lớp K3A+Giá mua thực tế Hàng nhập trong kìGiá mua tực tế hàng tồn đầu kì=Đơn giá bình quân gia quyềnSố lượng hàng hoá tồn đầu kì+Số lượng hàng hoá nhập trong kìTrường CĐ Tài chính & Quản trị kinh doanhphương pháp này, để tính được trị giá mua thực tế của hàng hoá bán ra trong kì, kế toán phải mở sổ kế toán chi tiết, phản ánh sự biến động của hàng hoá nhập, xuất trong kì theo giá hạch toán. Hàng ngày, kế toán ghi sổ về các nghiệp vụ xuất hàng hoá theo giá hạch toán:Cuối kỳ, kế toán tiến hành xác định hệ số chênh lệch giá của từng loại hàng hoá theo công thức:Trị giá hạch toán của hàng xuất kho=Số lượng hàng hoá xuất khoxĐơn giá hạch toánTrị giá mua thực tế của hàng nhập trong kìHệ số chênh lệch tỷ giá=Trị giá mua thực tế của hàng tồn đầu kì+Trị giá hạch toán của hàng tồn đầu kì+Trị giá mua hạch toán của hàng nhập trong kìTrị giá mua thực tế của hàng hoá bán ra được xác định theo công thức:Trị giá mua thực tế hàng bán ra= Giá hạch toán của hàng bán ra trong kìx Hệ số chênh lệch giá2.6. Phương pháp giá thực tế đích danh.8SV: Nguyễn Đức Mạnh - Lớp K3ATrường CĐ Tài chính & Quản trị kinh doanhTheo phương pháp này, trị giá mua của hàng hoá xuất kho bán thuộc lô hàng nhập nào thì tính theo đơn giá của chính lô đó.Phương pháp này phản ánh rất chính xác giá của từng lô hàng xuất bán nhưng công việc rất phức tạp phương pháp đòi hỏi thủ kho phải nắm được chi tiết rừng lô hàng, phương pháp này được áp pháp dụng cho các loại hàng hoá có giá trị cao, được bảo quản riêng theo từng lô của, mỗi lần nhập.Chi phí mua hàng phát sinh trong kìChi phí thu mua phân bổ của hàng bán ra trong kì=+Trị giá mua của hàng tồn đầu kì+Trị giá mua của hàng nhập trong kìxTrị giá mua của hàng bán ra trong kìCuối kỳ, kế toán tiến hành phân bố chi phí thu mua của hàng còn lại đầu kỳ chi phí thu mua phát sinh trong kỳ này cho hán xuất kho hàn còn lại cuối kỳ theo công thức:Như vậy giá vốn của hàng bán ra được tính theo công thức sau:3. Các phương pháp kế toán chi tiết hàng hoá.Kế toán chi tiết hàng hoá được thực hiện đối với từng loại hàng lưu chuyển qua kho cả về chỉ tiêu giá trị hiện vật.Để có thể quản lý tốt nhất hàng hoá có trong kho thì điều quan trọng là doanh nghiệp phải lựa chọn vận dụng phương pháp hạch toán chi tiết phù hợp với yêu cầu trình độ quản ký của đội ngũ kế toán của doanh nghiệp. Tuỳ 9SV: Nguyễn Đức Mạnh - Lớp K3AChi phí mua hàng phân bổ cho hàng trong Trị giá mua của hàng xuất bán trong kì+Chi phí thu mua phân bổ cho hàng xuất bán trong kì Trị giá vốn của hàng bán ra trong kì=Trường CĐ Tài chính & Quản trị kinh doanhtheo tình hình, đặc điểm riêng của mình mà doanh nghiệp có thể áp dụng một trong ba phương pháp sau: 3.1. Phương pháp thẻ song song.* Điều kiện vận dụng:Những đơn vị thường xuyên áp dụng phương pháp hạch toán thẻ song song thường có đặc trưng: chủng loại vật tư ít, mật độ nhập xuất nhiều cần giám sát thường xuyên, hệ thống kho tàng tập trung kế toán có thể kiểm tra đối chiếu thường xuyên.Chứng từ nhậpChứng từ xuấtBảng tổng hợp xuất nhập tồn luỹ kế xuấtChứng từ nhậpSổ chi tiết hàng hoá (1)(2)(3)(2)(4)Ghi hàng ngày hoặc định kỳĐối chiếu kiểm traGhi cuối tháng* Đặc điểm tổ chức sổ quy trình hạch toán :10SV: Nguyễn Đức Mạnh - Lớp K3A[...]... Trường CĐ Tài chính & Quản trị kinh doanh Thứ ba, xác định đúng tập hợp đúng tập hợp đầy đủ chi phí bán hàng phát sinh trong quá trình bán hàng cũng như chi phí quản lý doanh nghiệp, phân bổ chi phí hợp lí cho hàng cịn lại cuối kì kết chuyển chi phí hợp lí cho hàng trong kì để xác định kết quả kinh doanh chính xác. Kế tốn bán hàng xác định kết quả kinh doanh thực hiện tốt các nhiệm... phòng kế toán để vào sổ kế toán. Mẫu hoá đơn mà doanh nghiệp đang sử dụng như sau:47SV: Nguyễn Đức Mạnh - Lớp K3A Trường CĐ Tài chính & Quản trị kinh doanh Phần INhững lý luận chung về kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại I. Những vấn đề chung về bán hàng 1. Đặc điểm, chức năng, ý nghĩa của hoạt động bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong doanh. .. kế xuất(3)(2)(5)(4)(4) (2)(1)11SV: Nguyễn Đức Mạnh - Lớp K3A Trường CĐ Tài chính & Quản trị kinh doanh 4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 4.1.Tài khoản sử dụng TK911 : Kết quả kinh doanh : dùng để phản ánh xác định kết quảkinh doanh sản xuất kinh doanh các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ hạch toán. Nội dung, kết cấu TK này như sau: TK 911- Kết quả kinh doanh -... tiêu thụ(3) Thuế GTGT đầu vào(4) Doanh thu bán hàng (5)Thuế GTGT đầu ra của cửa hàng (6) Giảm giá hàng bán doanh thu hàng bán bị trả lại(7) Kết chuyển giảm giá hàng bán doanh thu hàng bán bị trả lại(8) Kết chuyển doanh thu bán hàng (9) Kết chuyển giá vốn hàng bánKế toán nghiệp vụ bán bn vận chuyển thẳng khơng tham gia thanh tốn.Sơ đồ 3 : Hạch tốn nghiệp vụ bán bn vận chuyển thẳng khơng... như xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cần phải xác định phương pháp tính trị giá mua thực tế của hàng hố bán ra trong kì của doanh nghiệp để từ đó xác định giá vốn hàng bán. Ta có:Giá vốn hàng bán =Giá mua hàng hoá xác định là tiêu thụ+Chi phí mua phân bổTuỳ theo điều kiện của mình mà doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tính giá mua hàng hoá xác định là được bán cho phù hợp trên cơ sở... hội. Các doanh nghiệp thương mại thực hiện khâu trung gian nối liền giữa sản xuất tiêu dùng. Quá trình này bao gồm hai khâu mua bán hàng hố, là một tất yếu của q trình tái sản xuất.Quá trính bán hàng các doanh nghiệp thương mạiquá trình vận động của vốn kinh doanh từ vốn hàng hoá sang vốn bằng tiền hình thành kết quả kinh doanh thương mại. Quá trình bán hàng hồn tất khi hàng hố... mua hàng bán chuyển thẳng không qua kho- TK 1561B- UT phản ánh hàng nhân uỷ thác + TK 1562 Phản ánh chi phí thu mua hàng hoá - TK 131 “Phải thu khách hàng - TK 511 Doanh thu bán hàng - TK 632 “Giá vốn hàng bán - TK 641 “Chi phí bán hàng - TK 642 “Chi phí quản lí doanh nghiệp”- TK 911 Xác định kết quả kinh doanh Như đã trình bày trên, do cơng ty khơng có giá bán xác định từ trước việc... phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp =-- Lợi nhuận sau thuế = Thu nhập trước thuế – Thuế thu nhập. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được tính vào cuối kỳ hạch tốn ( thường là cuối tháng, cuối quý). Kết quả kinh doanh phải được phân phối công bằng hợp lý đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước phù hợp với đặc điểm của ngành kinh doanh. 2. Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản... ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân phối kết quả lãi chưa phân phối thuộc về năm trước.38SV: Nguyễn Đức Mạnh - Lớp K3A Trường CĐ Tài chính & Quản trị kinh doanh xác định số lượng hàng hoá bán trong ca, trong ngày lập báo cáo bán hàng. Nhân viên thu tiền nộp tiền cho thủ quỹ làm giấy nộp tiền.*Hình thức bán hàng thu tiền trực tiếp: Theo hình thức này, nhân viên bán hàng. .. tiếp của khác giao hàng cho khách. Hết ca, hết ngày bán hàng, nhân viên bán hàng nộp tiền cho thủ quỹ lấy giấy nộp tiền bán hàng. Sau đó nhân viên bán hàng kiểm hàng tồn quầy để xác định số lượng hàng đã bán trong ca, trong ngày lập báo cáo bán hàng. *Hình thức bán hàng trả góp: Theo hình thức này, người mua được trả tiền mua hàng thành nhiều lần. Doanh nghiệp thương mại ngồi số tiền . vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Gắn liền với công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh giữ một vai. đó Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy mà việc tổ chức công tác kế toán và xác định kết quả kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH thương mại Hùng Tiến.docx, Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH thương mại Hùng Tiến.docx, Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH thương mại Hùng Tiến.docx, Phương pháp giá thực tế bình qn gia quyền. Phương pháp bình qn sau mỗi lần nhập. Phương pháp nhập trước, xuất trước FIFO Phương pháp nhập sau xuất trước LIFO Phương pháp ghi sổ theo giá hạch tốn., Phương pháp thẻ song song. Phương pháp sổ số dư., Bán buôn qua kho. Bán buôn vận chuyển thẳng., Phương thức bán lẻ: Phương thức bán hàng qua đại lý., Chứng từ và luân chuyển chứng từ bán hàng. Tài khoản sử dụng., Phương pháp hạch toán., Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp., Bộ máy quản lý Tổ chức cơng tác kế tốn của cơng ty, Đặc điểm hàng hố của cơng ty và u cầu quản lý . Các phương pháp bán hàng ở cơng ty ., Chi phí quản lý doanh nghiệp. Kế tốn xác định kết quả bán hàng:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn