Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Cổ Phần Tân Vĩnh Tiến.docx

101 648 2
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2012, 16:48

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Cổ Phần Tân Vĩnh Tiến 64.Báo cáo thực tập Trường CĐ Tài chính – QTKD1. LỜI NÓI ĐẦU2. Trong một nền kinh tế, doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối lưu thông hàng hoá, thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội. Hoạt động của doanh nghiệp thương mại diễn ra theo chu kì T-H-T hay nói cách khác nó bao gồm hai giai đoạn mua bán hàng hoá. Như vậy, trong hoạt động kinh doanh thương mại, bán hàng là nghiệp vụ kinh doanh bản, nó giữ vai trò chi phối các nghiệp vụ khác. các chu kì kinh doanh chỉ thể diễn ra liên tục nhịp nhàng khi khâu bán hàng được tổ chức nhằm quay vòng vốn nhanh, tăng hiệu suất sinh lời.3. Trong chế thị trường, sự cạnh tranh là hiện tượng tất yếu. Nó vừa là hội vừa là thử thách đối với mỗi doanh nghiệp. chế thị trường cho phép đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào tổ chức tốt nghiệp vụ bán hàng đảm bảo thu hồi vốn lãi sẽ điều kiện tồn tại phát triển. Ngược lại doanh nghiệp tỏ ra non kém trong tổ chức hoạt động kinh doanh thì chẳng bao lâu sẽ đi đến bờ vực phá sản, thực tế của nền kinh tế nước ta đang chứng tỏ điều đó.4. Bước sang năm 2008, việc bán hàng hoá của các doanh nghiệp trên toàn quốc phải đối mặt với không ít khó khăn thử thách. Một là, sự gia tăng ngày càng nhiều của các doanh nghiệp với các loại hình kinh doanh đa dạng làm cho sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Thêm vào đó, cùng với chính sách mở của nền kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam còn phải đối mặt với sự cạnh tranh của các hãng nước ngoài. Hai là, chế quản lý kinh tế còn nhiều bất cập gây không ít khó khăn trở ngại cho các doanh nghiệp. Do vậy, để thể đứng vững trên thương trường thì doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác bán hàng, chiến lược bán hàng thích hợp cho phép doanh nghiệp chủ động thích ứng với môi trường nắm bắt hội, huy động hiệu quả nguồn lực hiện lâu dài để bảo toàn phát triển vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Gắn liền với công tác bán hàng xác định kết quả kinh doanh, kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh giữ một vai trò hết sức quan trọng vì nó 65. Phạm Thị Thu Hồng Lớp K40-N266.167.68.164.Báo cáo thực tập Trường CĐ Tài chính – QTKDphản ánh toàn bộ quá trình bán hàng của doanh nghiệp cũng như việc xác định kết quả kinh doanh cung cấp thông tin cho nhà quản lý về hiệu quả, tình hình kinh doanh của từng đối tượng hàng hoá để từ đó được những quyết định kinh doanh chính xác kịp thời hiệu quả. 5. Cũng như các doanh nghiệp khác Công ty Cổ Phần Tân Vĩnh Tiến đã sử dụng kế toán như một công cụ đắc lực trong điều hành hoạt động kinh doanh quản lý các hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy mà việc tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng Công ty đã đi vào nề nếp đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.6. Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần Tân Vĩnh Tiến, nhận rõ được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh, cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ trong phòng kế toán, sự chỉ bảo nhiệt tình của giáo Nguyễn Minh Hương em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu được thực tế qua đề tài:7. "Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh Công ty Cổ Phần Tân Vĩnh Tiến”8. Nội dung chuyên đề gồm ba phần:9. Phần I : Những lý luận chung về kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.10. Phần II : Tình hình thực tế công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh Công ty Cổ Phần Tân Vĩnh Tiến. 11. Phần III : Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh Công ty Cổ Phần Tân Vĩnh Tiến.65. Phạm Thị Thu Hồng Lớp K40-N266.267.68.264.Báo cáo thực tập Trường CĐ Tài chính – QTKD12.PHẦN I 13.NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠII. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁN HÀNG14.1. Đặc điểm, chức năng, ý nghĩa của hoạt động bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.15. Trong nền kinh tế thị trường, khi mà các doanh nghiệp phải tự hạch tốn kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình thì bán hàng hố ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự sống còn của các doanh nghiệp. Các Mác đã từng khẳng định: Lưu thơng vừa là tiền đề, vừa là điều kiện, vừa là kết quả của sản xuất.Theo quan điểm này thì sản xuất lưu thơng gắn bó chặt chẽ với nhau tạo nên một chu trình tái sản xuất xã hội. Các doanh nghiệp thương mại thực hiện khâu trung gian nối liền giữa sản xuất tiêu dùng. Q trình này bao gồm hai khâu mua bán hàng hố, là một tất yếu của q trình tái sản xuất.16. Q trính bán hàng các doanh nghiệp thương mại là q trình vận động của vốn kinh doanh từ vốn hàng hố sang vốn bằng tiền hình thành kết quả kinh doanh thương mại. Q trình bán hàng hồn tất khi hàng hố được giao cho người mua đã thu đuợc tiền bán hàng.17. Chúng ta thể khái qt đặc điểm bản của q trình bán hàng như sau:18. - Đó là sự mua bán thoả thuận: doanh nghiệp đồng ý bán khách hàng đồng ý mua, đã trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền.19. - Doanh nghiệp giao cho khách hàng một lượng hàng hố nhận được từ khách hàng một khoản tiền hoặc một khoản nợ. Khoản tiền này được gọi là doanh thu bán hàng, dùng để bù đắp các khoản chi phí đã bỏ ra trong q trình kinh doanh.65. Phạm Thị Thu Hồng Lớp K40-N266.367.68.364.Báo cáo thực tập Trường CĐ Tài chính – QTKD20. - Căn cứ vào số tiền hay khoản nợ mà khách hàng chấp nhận trả để hạch toán kết quả kinh doanh trong kì của doanh nghiệp.21. - Xét về mặt kinh tế học, bán hàng là một trong bốn khâu của quá trình tái sản xuất xã hội. Đó là một quá trình lao động kĩ thuật nghiệp vụ phức tạp của doanh nghiệp thương mại nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cho xã hội. Chỉ thông qua bán hàng thì tính hữu ích của hàng hoá mới được thực hiện, tạo điều kiện để tiến hành tái sản xuất xã hội. Việc thúc đẩy bán hàng hoá doanh nghiệp thương mại là sở để thúc đẩy công tác doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế quốc dân.22. - Xét về phương diện xã hội, bán hàng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thông qua công tác bán hàng, các đơn vị kinh doanh thể dự đoán nhu cầu tiêu dùng của xã hội nói chung từng khu vực nói riêng với từng sản phẩm hàng hoá từ đó doanh nghiệp sẽ xây dựng được các kế hoạch kinh doanh phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Chính qua đó, doanh nghiệp đã góp phần điều hoà giữa cung cầu trong nền kinh tế.23. - Ngoài những chức năng trên, công tác bán hàng sở để kết quả kinh doanh. Giữa bán hàng xác định kết quả kinh doanh mối liên hệ hết sức mật thiết tác động qua lại lẫn nhau. Bán hàng sở để xác định kết quả kinh doanh, quyết định kết quả kinh doanh là cao hay thấp còn kết quả kinh doanh là căn cứ quan trọng để đưa ra các quyết địnhvà bán hàng hoá. Như vậy, thể khẳng định rằng kết quả kinh doanh là mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp, còn bán hàng là phương tiện để thực hiện mục tiêu cuối cùng đó.24. - Việc xác định kết quả kinh doanh chính là xác định phần chênh lệch giữa một bên là doanh thu thuần với một bên là toàn bộ chi phí đã bỏ ra. Số chênh lệch đó biểu hiện “lãi” hoặc “lỗ”. Xác định đúng kết quả kinh doanh sở để đánh giá hiệu quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kì nhất định của doanh nghiệp, các định nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thực hiện đối với Nhà nước, lập các quĩ tạo điều kiện mở rộng sản xuất. 65. Phạm Thị Thu Hồng Lớp K40-N266.467.68.464.Báo cáo thực tập Trường CĐ Tài chính – QTKDNgoài ra việc xác định đúng kết quả kinh doanh còn là sở để lập kế hoạch cho kì kinh doanh tiếp theo, đồng thời nó cũng là số liệu cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm như các nhà đầu tư, các ngân hàng… Trong điều kiện hiện nay, khi mà các doanh nghiệp đang phải tiến hành kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt của nền kinh tế thị trường, việc xác định kết quả kinh doanh ý nghĩa rất quan trọng trong việc xử lý, cung cấp các thông tin không những cho các nhà quản lí của doanh nghiệp để lựa chọn phương án kinh doanh hiệu qủa mà nó còn là căn cứ để các quan quản lý tài chính, quan thuế . thực hiện việc giám sát việc chấp hành các chính sách, chế độ tài chính .25. Với những đặc điểm vai trò nêu trên, kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh những nhiệm vụ sau:26. - Một là ghi chép phản ánh đầy đủ kịp thời khối lượng hàng hoá bán ta, tính toán đúng đắn trị giá vốn của hàng bán ra các chi phí nhằm xác định chính xác kết quả kinh doanh của doanh nghiệp- Hai là cung cấp thông tin kịp thời về tình hình bán hàng phục vụ cho lãnh đạo, điều hành hoạt động kinh doanh thương mại.- Ba là kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng, kế hoạch lợi nhuận, kỉ luật thanh toán quản lí chặt chẽ tiền bán hàng, kỉ luật thu nộp ngân sách.27. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh phải chú ý những nội dung sau:28. Thứ nhất, xác định đúng thời điểm hàng hoá được coi là được bán để kịp thời lập báo cáo bán hàng phản ánh doanh thu. Báo cáo thường xuyên, kịp thời tình hình bán hàng thanh toán với khách hàng, đảm bảo giám sát chặt chẽ hàng bán về số lượng, chất lượng, chủng loại, thời gian .Đôn đốc việc thu tiền bán hàng về quĩ kịp thời, tránh hiện tượng tiêu cực sử dụng tiền hạng cho mục đích cá nhân.29. Thứ hai, tổ chức hệ thống chứng từ ban đầu trình tự luân chuyển hợp lí. Các chứng từ ban đầu phải đầyđủ hợp pháp, luân chuyển khoa học, 65. Phạm Thị Thu Hồng Lớp K40-N266.567.68.564.Báo cáo thực tập Trường CĐ Tài chính – QTKDhợp lí tránh trùng lặp, bỏ sót không quả phức tạp nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu hợp lý, nâng cao hiệu quả công tác kế toán. Tổ chức vận dụng tốt hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị.30. Thứ ba, xác định đúng tập hợp đúng tập hợp đầy đủ chi phí bán hàng phát sinh trong quá trình bán hàng cũng như chi phí quản lý doanh nghiệp, phân bổ chi phí hợp lí cho hàng còn lại cuối kì kết chuyển chi phí hợp lí cho hàng trong kì để xác định kết quả kinh doanh chính xác.31. Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác bán hàng nói riêng cho hoạt động kinh doanh nói chung của doanh nghiệp. Nó giúp cho người sử dụng những thông tin của kế toán nắm được toàn diện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho người quản lý trong việc ra quyết định kịp thời cũng như trong việc lập kế hoạch kinh doanh trong tương lai.32.2. Phương pháp tính giá vốn của hàng bán. 33. Để số liệu hạch toán, cũng như xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cần phải xác định phương pháp tính trị giá mua thực tế của hàng hoá bán ra trong kì của doanh nghiệp để từ đó xác định giá vốn hàng bán. Ta có:34.Giá vốn hàng bán35.=36.Giá mua hàng hóa37.xác định là tiêu thụ38.+39.Chi phí mua40.phân bổ41. Tuỳ theo điều kiện của mình mà doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tính giá mua hàng hoá xác định là được bán cho phù hợp trên sở tôn trọng nguyên tắc nhất quán trong kế toán, tức là sử dụng phương pháp nào thì phải thống nhất trong niên độ kế toán. Thông thường, những phương pháp tính giá mua hàng hoá như sau:42.2.1. Phương pháp giá thực tế bình quân gia quyền.65. Phạm Thị Thu Hồng Lớp K40-N266.667.68.664.Báo cáo thực tập Trường CĐ Tài chính – QTKD43.Giá mua của hàng hoá mua trong kì44.=45.Số lượng hàng hoá xuất kho trong kì46.x47.Đơn giá mua bình quân gia quyền48.49.50.51.52.53.Đơn giá bình quân gia quyền54.=55.Giá mua thực tế hàng tồn đầu kì56.Giá mua thực tế Hàng nhập trong kì57.Số lượng hàng hoá tồn đầu kì58.Số lượng hàng hoá nhập trong kì59.+60.+61. Trong đó:62.63.64.65.66. Theo phương pháp này, giá vốn của hàng hoá xuất kho để bán tính được tương đối hợp lý nhưng không linh hoạt vì cuối tháng mới tính được đơn giá bình quân.67.2.2. Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập.68. Về bản chất, phương pháp này giống phương pháp trên nhưng đơn giá bình quân phải được tính lại sau mỗi lần nhập trên sở giá mua của hàng tồn giá mua của lần nhập đó. Phương pháp này đảm bảo số liệu độ chính xác cao kịp thời tuy nhiên khối lượng công việc tính toán lại tăng 65. Phạm Thị Thu Hồng Lớp K40-N266.767.68.764.Báo cáo thực tập Trường CĐ Tài chính – QTKDthêm do đó chỉ nên áp dụng với các doanh nghiệp số lần mua hàng hoá ít nhưng khối lượng lớn.69.2.3. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO).70. Theo phương pháp này hàng hoá xuất được tính giá mua trên sở giả địnhhàng nào nhập kho trước thì tính gía mua vào của cho hàng hoá xuất trước, nhập sau thì tính sau.71. Kế toán phải mở sổ chi tiết cho từng loại hàng về số lượng, đơn giá thành tiền về từng lần nhập xuất hàng hoá.72.2.4. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO).73. Phương pháp này tính giá mua hàng hoá bán ra trên sở giả địnhhàng nào nhập kho sau thì được xuất trước, vì vậy việc tính giá mua sẽ ngược lại với phương pháp nhập trước xuất trước.74.2.5. Phương pháp ghi sổ theo giá hạch toán.75. Giá hạch toán là giá do doanh nghiệp đặt ra, thể lấy giá kế hoạch hoặc giá cuối kì trước được qui định thống nhất trong một kì hạch toán. Theo phương pháp này, để tính được trị giá mua thực tế của hàng hoá bán ra trong kì, kế toán phải mở sổ kế toán chi tiết, phản ánh sự biến động của hàng hoá nhập, xuất trong kì theo giá hạch toán. Hàng ngày, kế toán ghi sổ về các nghiệp vụ xuất hàng hoá theo giá hạch toán:76. Cuối kỳ, kế toán tiến hành xác định hệ số chênh lệch giá của từng loại hàng hoá theo công thức:77.Trị giá hạch toán của hàng xuất kho78.=79.Số lượng hàng hoá xuất kho80.x81.Đơn giá hạch toán82.83.84.85.Trị giá mua thực tế của hàng nhập trong kì65. Phạm Thị Thu Hồng Lớp K40-N266.867.68.864.Báo cáo thực tập Trường CĐ Tài chính – QTKD86.Hệ số chênh lệch tỷ giá87.=88.Trị giá mua thực tế của hàng tồn đầu kì89.+90.Trị giá hạch toán của hàng tồn đầu kì91.+92.Trị giá mua hạch toán của hàng nhập trong kì93.94.95.96.97.98.99. Trị giá mua thực tế của hàng hoá bán ra được xác định theo công thức:100.101. Trị giá mua thực tế hàng bán ra102.=103. Giá hạch toán của hàng bán ra trong kì104.x105. Hệ số chênh lệch giá106. 2.6. Phương pháp giá thực tế đích danh.107. Theo phương pháp này, trị giá mua của hàng hoá xuất kho bán thuộc lô hàng nhập nào thì tính theo đơn giá của chính lô đó.108. Phương pháp này phản ánh rất chính xác giá của từng lô hàng xuất bán nhưng công việc rất phức tạp phương pháp đòi hỏi thủ kho phải nắm được chi tiết rừng lô hàng, phương pháp này được áp pháp dụng cho các loại hàng hoá giá trị cao, được bảo quản riêng theo từng lô của, mỗi lần nhập.109. Chi phí mua hàng phát sinh trong kì110. Chi phí thu mua phân bổ của hàng bán ra trong kì111. =112. +TRỊ GIÁ MUA CỦA HÀNG TỒN ĐẦU KÌ65. Phạm Thị Thu Hồng Lớp K40-N266.967.68.964.Báo cáo thực tập Trường CĐ Tài chính – QTKD113. +114. Trị giá mua của hàng nhập trong kì115. x116. Trị giá mua của hàng bán ra trong kì117. Cuối kỳ, kế toán tiến hành phân bố chi phí thu mua của hàng còn lại đầu kỳ chi phí thu mua phát sinh trong kỳ này cho hán xuất kho hàn còn lại cuối kỳ theo công thức:118.119.120.121.122. Như vậy giá vốn của hàng bán ra được tính theo công thức sau:123. Trị giá vốn của hàng bán ra trong kì124. =125. Trị giá mua của hàng xuất bán trong kì126. +127. Chi phí thu mua phân bổ cho hàng xuất bán trong kì128.129.130.131. 3. Các phương pháp kế toán chi tiết hàng hoá. 132. Kế toán chi tiết hàng hoá được thực hiện đối với từng loại hàng lưu chuyển qua kho cả về chỉ tiêu giá trị hiện vật.133. Để thể quản lý tốt nhất hàng hoá trong kho thì điều quan trọng là doanh nghiệp phải lựa chọn vận dụng phương pháp hạch toán chi tiết phù hợp với yêu cầu trình độ quản ký của đội ngũ kế toán của doanh nghiệp. Tuỳ theo tình hình, đặc điểm riêng của mình mà doanh nghiệp thể áp dụng một trong ba phương pháp sau: 134. 3.1. Phương pháp thẻ song song.135. * Điều kiện vận dụng:65. Phạm Thị Thu Hồng Lớp K40-N266.1067.1. Chi phí mua hàng 68.10[...]... kì kết chuyển chi phí hợp lí cho hàng trong kì để xác định kết quả kinh doanh chính xác. 31. Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác bán hàng nói riêng cho hoạt động kinh doanh nói chung của doanh nghiệp. Nó giúp cho người sử dụng những thơng tin của kế tốn nắm được tồn diện hoạt động kinh doanh của doanh. .. Hạch toán kết quả kinh doanh 660. TK 632 TK 911 TK 511 661. Kết chuyển giá vốn hàng bán Kết chuyển doanh thu 662. bán hàng thuần663. TK 641 664. Kết chuyển chi phí bán hàng (CPBH)665. TK 642 TK51565. Phạm Thị Thu Hồng Lớp K40-N266.3867.68.38 64.Báo cáo thực tập Trường CĐ Tài chính – QTKD681. PHẦN II682. TÌNH HÌNH THỰC TẾ CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNGXÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CÔNG TY CỔ... cấp khách hàng) 421. (2a) Hàng gửi bán (t.hợp doanh nghiệp phải chuyển hàng đến cho KH)422. (2b) Giá vốn hàng gửi bán đã xác định tiêu thụ423. (3) Thuế GTGT đầu vào424. (4) Doanh thu bán hàng 425. (5)Thuế GTGT đầu ra của cửa hàng 426. (6) Giảm giá hàng bán doanh thu hàng bán bị trả lại427. (7) Kết chuyển giảm giá hàng bán doanh thu hàng bán bị trả lại428. (8) Kết chuyển doanh thu bán hàng 65.... trị hàng mua của hàng hoá tồn đầu kỳ(2) Doanh thu bán hàng (3) Thuế GTGT đầu ra(4) Cuối kỳ kết chuyển giảm giá hàng bán doanh thu hàng bán bị trả lại(5) Cuối kỳ căn cứ vàokết quả kiểm hàng tồn kho, xác định gía trị mua của hàng đang đi đường, hàng hoá tồn kho, hàng đã gửi đi bán nhưng chưa được coi là tiêu thụ kết chuyển(6) Giá trị hàng hoá xác định là tiêu thụ(7) Kết chuyển giá vốn hàng. .. (1) Giá vốn hàng bán. 380. (2) Kết chuyển giá vốn hàng bán. 381. (3) Doanh thu bán hàng. 382. (4) Thuế GTGT đầu ra.383. (5) Giảm giá hàng bán doanh thu hàng bán bị trả lại 384. (6) Kết chuyển, giảm giá hàng bán doanh thu hàng bán bị trả lại.385. (7) Kết chuyển giá vốn hàng bán bị trả lại.386. (8) Doanh thu hàng đổi hàng (khi 2 bên giao nhận đồng thời).387. (9) Doanh thu hàng đổi hàng khi KH... của hàng bán ra trong kỳ626. x627. =628. +629. +630.631.632.633.634. Sau đó kế tốn tiến hành hạch tốn như sau:635. Nợ TK 632636. TK 1562637. 4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 638. 4.1.Tài khoản sử dụng• TK911 : Kết quả kinh doanh : dùng để phản ánh xác định kết quảKinh doanh sản xuất kinh doanh các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ hạch toán. Nội dung, kết. .. cơng tác bán hàng, chiến lược bán hàng thích hợp cho phép doanh nghiệp chủ động thích ứng với mơi trường nắm bắt hội, huy động hiệu quả nguồn lực hiện có lâu dài để bảo toàn phát triển vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Gắn liền với công tác bán hàng xác định kết quả kinh doanh, kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh giữ một vai trị hết sức quan trọng vì nó 65. Phạm Thị... 511 Doanh thu bán hàng - TK 632 “Giá vốn hàng bán - TK 641 “Chi phí bán hàng - TK 642 “Chi phí quản lí doanh nghiệp”- TK 911 Xác định kết quả kinh doanh 819. Như đã trình bày trên, do cơng ty khơng giá bán xác định từ trước việc hàng hoá nhập xuất luôn được kiểm tra kĩ lưỡng về chất lượng quy cách nên tại cơng ty khơng trường hợp hàng bán trả lại do kém chất lượng hoặc giảm giá hàng. .. người quản lý trong việc ra quyết định kịp thời cũng như trong việc lập kế hoạch kinh doanh trong tương lai.32.2. Phương pháp tính giá vốn của hàng bán. 33. Để số liệu hạch tốn, cũng như xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cần phải xác định phương pháp tính trị giá mua thực tế của hàng hố bán ra trong kì của doanh nghiệp để từ đó xác định giá vốn hàng bán. Ta có:34.Giá vốn hàng bán 35.=36.Giá... phí thu mua bảo quản gắn liền với sự vận động gia cả thị trường. Giá bán hàng hoá thường được thoả thuận với người mua cho nên các mặt hàng của cơng ty khơng giá trị cố định như các mặt hàng của các công ty thương mại khác.812. 3. Tài khoản sử dụng . 813. Việc hạch tốn q trình bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty mang tính độc lập. Phần lớn các tài khoản công ty sử dụng . kinh doanh ở Công ty Cổ Phần Tân Vĩnh Tiến. 11. Phần III : Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Cổ Phần Tân Vĩnh. đến công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy mà việc tổ chức công tác kế toán và xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Cổ Phần Tân Vĩnh Tiến.docx, Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Cổ Phần Tân Vĩnh Tiến.docx, Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Cổ Phần Tân Vĩnh Tiến.docx, 2.6. Phương pháp giá thực tế đích danh. 131. 3. Các phương pháp kế tốn chi tiết hàng hố. 3.1. Phương pháp thẻ song song., 3.2. Phương pháp sổ số dư. 3.3. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển., 4. Các phương thức bán hàng hố. 4.1. Bán bn qua kho., 4.3. Phương thức bán lẻ: 4.4. Phương thức bán hàng qua đại lý., 1.1. Chứng từ và luân chuyển chứng từ bán hàng. 1.2. Tài khoản sử dụng., 1.3. Phương pháp hạch toán., KẾ TỐN CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 510. 1.Nội dung., 2.2. Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp., 3. Phân bổ chi phí thu mua cho hàng bán trong kỳ. 4. Kế tốn xác định kết quả kinh doanh. 638. 4.1.Tài khoản sử dụng, Trình tự hạch tốn. Sơ đồ 12 : Hạch tốn kết quả kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn