Giáo án phương pháp mới vật lý 11 năm 2018 2019 học kỳ 2 (bản 1)

84 625 38
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2019, 23:05

CHƯƠNG IV TỪ TRƯỜNG -Ngày 02 tháng 01 năm 2019 Tiết 38: TỪ TRƯỜNG I MỤC TIÊU Kiến thức: - Phát biểu từ trường nêu vật gây từ trường - Biết cách phát tồn từ trường trường hợp thông thường (từ trường không yếu) - Nêu cách xác định phương chiều từ trường điểm - Phát biểu định nghĩa nêu tính chất đường sức từ - Biết cách xác định chiều đường sức từ của: Dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài (coi vô hạn); dòng điện chạy dây dẫn uốn thành vòng tròn - Biết cách xác định mặt Nam hay mặt Bắc dòng điện chạy mạch kín Kĩ năng: - Biết cách xác định phương, chiều của: Từ trường nói chung, từ trường dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài, từ trường dòng điện tròn Thái độ: - Có hứng thú học tập, tìm tòi, khám phá từ trường đời sống kĩ thuật II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: - Chuẩn bị thí nghiệm chứng minh về: tương tác từ, từ phổ 2.Học sinh: - Ôn lại phần từ trường Vật lí lớp III PHƯƠNG PHÁP -Phương pháp: Đàm thoại,thuyết trình,Gợi mở,vấn đáp,giải vấn đề -Kĩ thuật day học:Tổ chức hoạt động nhóm(Lớn,nhỏ),động não IV.QUY TRÌNH LÊN LỚP 1.Ổn định lớp sĩ số: vắng: 2.Hoạt động khởi động(5 phút) -GV: ĐVĐ giới thiệu ,chương -HS:Nhận thức vấn đề cần nghiên cứu Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: (5 phút) : Tìm hiểu nam châm Hoạt động giáo viên học sinh Năng lực cần đạt Nội dung cần đạt I Nam châm Yêu cầu hs hoạt động cá nhân,nghiên 1.khái niệm cứu SGK trả lời câu hỏi: Năng lực giải - Loại vật liệu hút sắt vụn gọi (?)Nam châm gì?Kể tên vật liệu vấn đề,năng lực giao nam châm làm nam châm mà em biết? tiếp,năng lực sử dụng 2.Đặc điểm (?)Từ tính nam châm thể ngôn ngữ kiến thức - Mỗi nam châm có hai cực: bắc(S)và nào? vật lí nam(N) (?)Giữa nam châm có tương tác 3.Tương tác nam châm nào? - Các cực tên nam châm đẩy (?)Yêu cầu học sinh thực C1, C2 nhau, cực khác tên hút HS suy nghĩ,trả lời câu hỏi GV -Lực tương tác nam châm gọi GV nhận xét ,kết luận lực từ nam châm có từ tính Hoạt động (5 phút) : Tìm hiểu từ tính dây dẫn có dòng điện Hoạt động giáo viên học sinh Năng lực cần đạt Nội dung cần đạt II Từ tính dây dẫn có dòng u cầu hs hoạt động theo nhóm bàn điện ,nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi: Năng lực tự học,năng 1.Thí nghiệm (?)Giữa nam châm với dòng điện,giữa lực giải vấn đề, - SGK dòng điện với dòng điện có tương tác lực hợp tác,trao đổi 2.Kết luận với khơng?Nêu thí nghiệm thơng tin,năng lực tự -Giữa nam châm với nam châm, chứng minh? nam châm với dòng điện, dòng quản lí (?)Từ kết em có kết luận gì? điện với dòng điện có lực tương HS thảo luận,trả lời tác gọi lực từ GV nhận xét,bổ sung * Dòng điện nam châm có từ tính Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu từ trường Hoạt động giáo viên học sinh Năng lực cần đạt Yêu cầu hs hoạt động theo cặp đôi ,nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi: (?) Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm điện trường? (?)Tại có xuất lực từ? (?)Tương tự nêu khái niệm từ trường? (?)Làm để phát tồn từ trường khoảng không gian?VD? HS thảo luận trả lời GV nêu quy ước hướng từ trường HS tiếp thu,ghi nhớ Nội dung cần đạt III Từ trường 1.Khái niệm - SGK Năng lực tự học,năng Định nghĩa lực giải vấn -Từ trường dạng vật chất tồn đề,tư loogic, không gian mà biểu cụ thể lực hợp tác,trao đổi xuất của lực từ tác dụng lên thơng tin lực sử dòng điện hay nam châm đặt dụng ngơn ngữ kiến thức vật lí Hướng từ trường - Qui ước: Hướng từ trường điểm hướng Nam – Bắc kim nam châm nhỏ nằm cân điểm Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu đường sức từ Hoạt động giáo viên học sinh Năng lực cần đạt Gv chia lớp làm nhóm giao nhiệm vị cho nhóm: Nhóm 1: Nêu định nghĩa đường sức từ? Quy ước chiều đường sức từ?Làm để quan sát hình dạng đường sức từ? Nhóm 2: Nêu số VD đường sức từ:Đặc điểm,cách XĐ chiều đường sức từ đó? Nhóm 3: Nêu tính chất đường sức từ? Nhóm 4: Làm TN kiểm chứng(TN từ phổ) Sau vẽ mơ tả hình ảnh đường sức từ thu từ TN? Các nhóm thảo luận,trình bày kết hoạt động nhóm Gv cho HS thảo luận nhận xét kết đưa kết luận,nhấn mạnh quy ước quy tắc Nội dung cần đạt IV Đường sức từ Định nghĩa -Đường sức từ đường vẽ Năng lực tự học,năng khơng gian có từ trường, cho lực giải vấn đề, tiếp tuyến điểm có hướng trùng lực hợp tác,trao với hướng từ trường điểm đổi thơng tin lực -Qui ước : chiều đường sức từ sử dụng ngôn ngữ điểm chiều từ trường điểm kiến thức vật lí Các ví dụ đường sức từ VD : Dòng điện thẳng dài - Có đường sức từ đường tròn nằm mặt phẵng vng góc với dòng điện có tâm nằm dòng điện - Chiều đường sức từ xác định theo Năng lực thuyết trình qui tắc nắm tay phải: Để bàn tay phải cho ngón nằm dọc theo dây dẫn theo chiều dòng điện, ngón tay khum lại chiều đường sức từ HS ghi nhớ VD2 : Dòng điện tròn Năng lực tiếp nhận - Qui ước: Mặt nam dòng điện tròn Yêu cầu học sinh thực C3 thơng tin mặt nhìn vào ta thấy dòng điện HS trả lời câu C3 chạy theo chiều kim đồng hồ, mặt bắc ngược lại - Các đường sức từ dòng điện tròn có chiều vào mặt Nam mặt Bắc dòng điện tròn Các tính chất đường sức từ + Qua điểm không gian vẽ đường sức + Các đường sức từ đường cong khép kín vô hạn hai đầu + Chiều đường sức từ tuân theo qui tắc xác định + Qui ước vẽ đường sức mau (dày) chổ có từ trường mạnh, thưa chổ có từ trường yếu Hoạt động (5 phút) : Tìm hiểu từ trường Trái Đất Hoạt động giáo viên học sinh Năng lực cần đạt Nội dung cần đạt -GV hướng dẫn HS đọc thêm nhà: V Từ trường Trái Đất Yêu cầu học sinh nêu công dụng la -Trái Đất có từ trường bàn? Năng lực tự học -Từ trường Trái Đất định hướng Tìm hiểu từ trường Trái đất cho kim nam châm la bàn HS Tìm hiểu cơng dụng la bàn từ trường trái đất Hoạt động : Luyện tập(5 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu HS làm 1số BT trắc nghiệm 5,6 SGK Năng lực: Năng lực giải vấn đề, ,năng lực sử Làm BT theo yêu cầu GV kiến thức vật lí,năng lực giao tiếp Hoạt động : vận dụng(cho HS khá)(7 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi 7,8 SGK trang 124 HS suy nghĩ ,trả lời câu hỏi GV nhận xét kết luận Năng lực: Năng lực giải vấn đề, Tư lơgic,năng lực phân tích,năng lực sử kiến thức vật lí Hoạt động : Tìm tòi ,mở rộng(cho HS giỏi)(2 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu hs nghiên cứu tài liệu,tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm từ trường từ trường Năng lực: lực tự học,tìm tòi,năng lực sáng tạo Hướng dẫn học nhà: Đọc trước Ngày 02 tháng 01 năm 2019 Tiết 39: LỰC TỪ CẢM ỨNG TỪ I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nêu định nghĩa véc tơ cảm ứng từ - Mơ tả thí nghiệm xác định cảm ứng từ - Nêu định nghĩa phần tử dòng điện ur r ur ur � �suy qui tắc xác định lực từ F tác dụng lên phần tử dòng điện (có thể dựa F  I l , B - Từ công thức: � � vào khái niệm tích véc tơ) Kĩ năng: -Áp dụng kiến thức để giải tập SGK SBT Thái độ: -Có hứng thú học tập nghiên cứu học để ứng dụng vào thực tiễn II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: -Chuẩn bị thí nghiệm lực từ 2.Học sinh: -Ơn lại tích véc tơ III PHƯƠNG PHÁP -Phương pháp: Đàm thoại,thuyết trình,Gợi mở,vấn đáp,giải vấn đề,thực nghiệm -Kĩ thuật day học:Tổ chức hoạt động nhóm(Lớn,nhỏ),động não IV.QUY TRÌNH LÊN LỚP 1.Ổn định lớp sĩ số: vắng: 2.Hoạt động khởi động(5 phút) - GV câu hỏi kiểm tra cũ,yêu cầu HS trả lời - HS trả lời câu hỏi -GV: Nhận xét ,cho điểm ĐVĐ giới thiệu -HS:Nhận thức vấn đề cần nghiên cứu Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động (15 phút) : Tìm hiểu lực từ Hoạt động giáo viên học sinh Năng lực cần đạt Nội dung cần đạt GV Cho HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi: I Lực từ (?)Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm điện trường đều?Điện trường có đường sức Năng lực cá thể Từ trường nào? ,năng lực giải -Từ trường từ trường mà (?)Từ nêu khái niệm từ trường đều?Cho VD? vấn đề,năng đặc tính giống (?)Để kiểm tra từ trường nam châm chữ U có lực sử dụng ngơn điểm; đường sức từ phải từ trường không ta làm nào? ngữ kiến thức đường thẳng song song, HS suy nghĩ,trả lời vật lí chiều cách GV cho HS làm TN theo nhóm để kiểm chứng,sau yêu cầu HS lên bảng vẽ đường sức Lực từ từ trường tác từ nam châm cữ U XĐ chiều đường sức? dụng lên đoạn dây dẫn HS làm việc theo yêu cầu GV mang dòng điện Gv tiếp tục cho HS hoạt động theo nhóm: GV vẽ hình 20.2a lên bảng(khơng vẽ đường sức từ Năng lực tự - TN H20.2a(SGK) học,năng lực giải -H vẽ 20.2b(SGK) F ) yêu cầu HS: -KL:Lực từ tác dụng lên (?)Nêu tượng xảy chưa cho dđ qua vấn đề, M1M2 cho dđ qua M1M2? lực hợp tác,trao đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt (?)Đề xuất phương án TN kiểm tra? đổi thông tin ,tư từ trường có phương HS thảo luận đưa phương án lơgic vng góc với đường sức từ GV hướng dẫn hs thảo luận tìm phương án vng góc với đoạn dây dẫn, thực TN biểu diễn có ĐK có độ lớn phụ thuộc vào từ trường HS theo dõi TN cường độ dòng điện chay qua (?)Từ kq TN biểu diễn: vecto cường độ dòng dây dẫn điện I ,hướng từ trường B ,lực từ F ? Từ nêu nhận xét? XĐ độ lớn F? HS thảo luận,trả lời Gv nhận xét, kết luận đặc điểm lực từ Hoạt động2 (20 phút) : Tìm hiểu cảm ứng từ Hoạt động giáo viên Học sinh Năng lực cần đạt Nội dung cần đạt GV cho HS hoạt động theo nhóm bàn: II Cảm ứng từ Cảm ứng từ (?)Nhận xét kết thí nghiệm Năng lực tự -Cảm ứng từ điểm từ trường mục I) đặt vấn đề thay đổi I l học,năng lực giải đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu trường hợp ,hãy dự đoán kết quả?Ttừ vấn đề, từ trường đo thương số dẫn đến khái niệm cảm ứng từ? lực hợp tác,trao lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn (?) Nêu biểu thức cảm ứng từ? đổi thơng tin ,tư mang dòng diện đặt vng góc với đường lôgi,năng lực cảm ứng từ điểm tích cường sử dụng ngơn ngữ độ dòng điện chiều dài đoạn dây dẫn kiến thức vật F B= lí Il (?)Nêu đơn vị cảm ứng từ? Đơn vị cảm ứng từ (?)Y/c học sinh tìm mối liên hệ đơn Trong hệ SI đơn vị cảm ứng từ tesla vị cảm ứng từ với đơn vị đại (T) lượng liên quan? 1N 1T = 1A.1m Véc tơ cảm ứng từ (?)Y/c học sinh tự rút kết luận véc  - Véc tơ cảm ứng từ B điểm: tơ cảm ứng từ? + Có hướng trùng với hướng từ trường điểm F + Có độ lớn là: B = Il Biểu thức tổng quát lực từ Giới thiệu hình vẽ 20.4, phân tích cho Năng lực tiếp  Lực từ F tác dụng lên phần tử dòng điện  học sinh thấy mối liên hệ B nhận thông tin   I l đặt từ trường có cảm F  ứng từ B : + Có điểm đặt trung điểm l;   (?) Cho học sinh phát biểu qui tắc bàn + Có phương vng góc với l B ; tay trái? + Có chiều tuân theo qui tác bàn tay trái; HS Phát biểu qui tắc bàn tay trái + Có độ lớn F = IlBsinα Hoạt động : Luyện tập(5 phút) Hoạt động giáo viên Yêu cầu HS làm 1số BT trắc nghiệm 4, 5,6 SGK Năng lực: Năng lực giải vấn đề, ,năng lực sử Hoạt động học sinh Làm BT theo yêu cầu GV kiến thức vật lí,năng lực giao tiếp Hoạt động : vận dụng(cho HS khá)(7 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi SGK trang 128 HS suy nghĩ ,trả lời câu hỏi GV nhận xét kết luận Năng lực: Năng lực giải vấn đề, Tư lơgic,năng lực phân tích,năng lực sử kiến thức vật lí Hoạt động : Tìm tòi ,mở rộng(cho HS giỏi)(2 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu hs nghiên cứu tài liệu,tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm lực từ lực từ làm số tập tính tốn Năng lực: lực tự học,tìm tòi,năng lực sáng tạo Hướng dẫn học nhà: Đọc trước Ngày 02 tháng 01 năm 2019 Tiết 40:TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CĨ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nêu cách xác định phương, chiều viết công thức tính cảm ứng từ B của: - Dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài (coi vô hạn) điểm - Dòng điện chạy dây dẫn uốn thành vòng tròn tâm - Dòng điện chạy ống dây dẫn hình trụ dài điểm lòng ống dây Kĩ năng: - Vận dụng nguyên lí chồng chất từ trường để giải tập đơn giản Thái độ: -Có hứng thú học tập vận dụng kiến thức vào thực tiễn giải tập II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: - Chuẩn bị thí nghiệm từ phổ kim nam châm nhỏ để xác định hướng cảm ứng từ 2.Học sinh: - Ôn lại 19, 20 III PHƯƠNG PHÁP -Phương pháp: Đàm thoại,thuyết trình,Gợi mở,vấn đáp,giải vấn đề,thực nghiệm -Kĩ thuật day học:Tổ chức hoạt động nhóm(Lớn,nhỏ),động não IV.QUY TRÌNH LÊN LỚP 1.Ổn định lớp sĩ số: vắng: 2.Hoạt động khởi động(5 phút) - GV câu hỏi kiểm tra cũ,yêu cầu HS trả lời - HS trả lời câu hỏi -GV: Nhận xét ,cho điểm ĐVĐ giới thiệu -HS:Nhận thức vấn đề cần nghiên cứu Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động (5 phút) : Giới thiệu cảm ứng từ điểm cho trước từ trường dòng điện chạy dây dẫn có hình dạng định -GV:Giới thiệu:  Cảm ứng từ B điểm M: + Tỉ lệ với cường độ dòng điện I gây từ trường; + Phụ thuộc vào dạng hình học dây dẫn; + Phụ thuộc vào vị trí điểm M; + Phụ thuộc vào môi trường xubg quanh -HS: Tiếp thu, ghi nhớ →Năng lực tiếp nhận thông tin Hoạt động (8 phút) : Tìm hiểu từ trường dòng diện chạy dây dẫn thẳng dài Hoạt động giáo viên học sinh Năng lực cần đạt Nội dung cần đạt GV chia nhóm HS (6 nhóm) giao nhiệm vụ I Từ trường dòng diện chạy cho nhóm: dây dẫn thẳng dài Nhóm 1,2: Nghiên cứu SGK tìm hiểu từ Năng lực tự + Đường sức từ đường trường dđ chạy dây dẫn thẳng dài học,năng lực giải tròn nằm mặt phẵng Gợi ý: vấn đề, vng góc với dòng điện có tâm (?)Muốn vẽ véc tơ cảm ứng từ điểm cần thực  bước nào?Nêu đặc điểm B ? (?)Độ lớn B xác định nào? (?)Cho số ví dụ ? (?)Hồn thành câu C1? Nhóm thảo luận báo cáo kết GV hướng dẫn nhóm thảo luận ,nhận xét Gv kết luận bổ sung HS ghi nhớ lực hợp tác,trao đổi thông tin ,tư lôgi,năng lực sử dụng ngôn ngữ kiến thức vật lí Năng lực tiếp nhận thơng tin nằm dây dẫn + Chiều đường sức từ xác định theo qui tắc nắm tay phải  +Đặc điểm B (SGK) + Độ lớn cảm ứng từ điểm cách dây dẫn khoảng r: I B = 2.10-7 r Hoạt động (8 phút) : Tìm hiểu từ trường dòng điện chạy dây dẫn uốn thành vòng tròn Hoạt động giáo viên học sinh Năng lực cần đạt Nội dung cần đạt Nhóm 3,4: Nghiên cứu SGK tìm hiểu từ Năng lực tự II Từ trường dòng điện chạy trường dđ chạy dây dẫn tròn học,năng lực giải dây dẫn uốn thành vòng tròn Gợi ý: vấn đề, + Đường sức từ qua tâm O (?)XĐ đặc điểm đường sức dòng điện lực hợp tác,trao đổi dòng điện tròn đường thẳng vơ hạn tròn? thơng tin ,tư hai đầu,còn đường sức khác (?)XĐ đặc điểm đường sức tai tâm dòng lơgi,năng lực sử đường cong có chiều vào điện tròn từ suy đặc điểm véc tơ dụng ngơn ngữ mặt Nam mặt Bắc dòng cảm ứng từ tâm dòng điện tròn đó?(vẽ kiến thức vật lí điện tròn hình) + Độ lớn cảm ứng từ tâm O Nhóm thảo luận báo cáo kết N.I -7 GV hướng dẫn nhóm thảo luận ,nhận xét Năng lực tiếp nhận vòng dây: B = 2.10 R (N:là số Gv kết luận bổ sung thơng tin vòng dây dòng điện tròn đó) HS ghi nhớ Hoạt động 4(7 phút) : Tìm hiểu từ trường dòng điện chạy ống dây dẫn hình trụ Hoạt động giáo viên học sinh Năng lực cần đạt Nội dung cần đạt Nhóm 5,6: Nghiên cứu SGK tìm hiểu từ Năng lực tự III Từ trường dòng điện chạy trường dđ chạy ống dây dẫn hình học,năng lực giải ống dây dẫn hình trụ trụ vấn đề, + Trong ống dây đường sức từ Gợi ý: lực hợp tác,trao đổi đường thẳng song song (?)Giới thiệu ống dây?Làm TN từ phổ XĐ thông tin ,tư chiều cách nhau(từ trường đường sức từ ống dây? lôgi,năng lực sử đều) (?)XĐ chiều đường sức từ lòng ống dụng ngơn ngữ + Cảm ứng từ lòng ống dây: dây? Vẽ hình? kiến thức vật lí N B = 4.10-7 I = 4.10-7nI (?)Nêu đặc điểm véc tơ cảm ứng từ l lòng ống dây? (n:là số vòng dây quấn đơn vị Nhóm thảo luận báo cáo kết Năng lực tiếp nhận dài lõi) GV hướng dẫn nhóm thảo luận ,nhận xét thơng tin *Chú ý:chiều đường sức từ Gv kết luận bổ sung XĐ quy tắc nắm tay HS ghi nhớ phải Hoạt động (5 phút) : Tìm hiểu từ trường nhiều dòng điện Hoạt động giáo viên học sinh Năng lực cần đạt Nội dung cần đạt GV cho HS hoạt động cá nhân: IV Từ trường nhiều dòng điện (?)Yêu cầu học sinh nhắc lại nguyên lí chồng Năng lực giải -Véc tơ cảm ứng từ điểm chất điện trường? vấn đề,tư nhiều dòng điện gây tổng Giới thiệu nguyên lí chồng chất từ trường lôgi,năng lực sử véc tơ cảm ứng từ dòng điện (?)Yêu cầy HS lên bảng vẽ hình 21.5 SGK dụng ngơn ngữ gây điểm     HS thực yêu cầu GV kiến thức vật B  B  B   B n GV yêu cầu HS làm tập áp dụng trả lời lí,năng lực vận câu C3 dụng tính toán HS thảo luận trả lời GV nhận xét ,kết luận Hoạt động : Luyện tập(5 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu HS làm 1số BT trắc nghiệm 3,4 ,5SGK Năng lực: Năng lực giải vấn đề, ,năng lực sử Làm BT theo yêu cầu GV kiến thức vật lí,năng lực giao tiếp Hoạt động : vận dụng(cho HS khá)(7 phút) Hoạt động giáo viên Cho học sinh suy nghĩ làm tập SGK trang 133 GV nhận xét kết luận Năng lực: Năng lực giải vấn đề, Tư lơgic,năng lực phân tích,năng lực sử kiến thức vật lí,năng lực tính tốn Hoạt động : Tìm tòi ,mở rộng(cho HS giỏi)(2 phút) Hoạt động giáo viên Yêu cầu hs nghiên cứu tài liệu,tìm hiểu thêm từ trường dòng điện làm số tập tính tốn Năng lực: lực tự học,tìm tòi,năng lực sáng tạo Hoạt động học sinh HS suy nghĩ ,giải tập Hoạt động học sinh Tìm hiểu thêm từ trường dòng điện Hướng dẫn học nhà: Ôn lại kiến thức học Ngày 10 tháng 01 năm 2019 Tiết 41: BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: -Qua tập, củng cố kiến thức lực từ, đường sức từ, cảm ứng từ cơng thức tính độ lớn cảm ứng từ từ trường dòng điện dây dẫn có hình dạng đặc biệt Kĩ năng: -Rèn kĩ giải tập liên quan đến từ trường dòng điện dây dẫn có dạng đặc biệt, nguyên lí chồng chất từ trường vv Thái độ: -Có ý thức giải tập; tính tốn cẩn thận, xác; có hứng thú học tập II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: - Xem, giải tập sgk sách tập - Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm tập khác 2.Học sinh: - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy cô nhà - Chuẩn bị sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy cô III PHƯƠNG PHÁP -Phương pháp: Đàm thoại,gợi mở,vấn đáp,giải vấn đề -Kĩ thuật day học:Tổ chức hoạt động nhóm(Lớn,nhỏ),động não IV.QUY TRÌNH LÊN LỚP 1.Ổn định lớp sĩ số: vắng: 2.Hoạt động khởi động(5 phút) - GV câu hỏi kiểm tra cũ,yêu cầu HS trả lời - HS trả lời câu hỏi -GV: Nhận xét ,cho điểm ĐVĐ giới thiệu -HS:Nhận thức vấn đề cần nghiên cứu Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động1 (15 phút) : Giải câu hỏi trắc nghiệm Hoạt động giáo viên học sinh Năng lực cần đạt Nội dung cần đạt -GV Yêu cầu cá nhân hs trả lời câu hỏi trắc -Trả lời : nghiệm SGK SBT: Câu trang 124 : B Yêu cầu hs giải thích chọn B Năng lực giải vấn Câu trang 124 : B Yêu cầu hs giải thích chọn B đề,tư lôgic,năng lực Câu trang 128 : B Yêu cầu hs giải thích chọn B sử dụng ngôn ngữ kiến Câu trang 128 : B Yêu cầu hs giải thích chọn B thức vật lí Câu trang 133 : A Yêu cầu hs giải thích chọn A Câu trang 133 : C Yêu cầu hs giải thích chọn C -HS trả lời câu hỏi theo yêu cầu GV -GV nhận xét kết luận -HS: tiếp thu ,ghi nhớ Hoạt động (25 phút) : Giải tập tự luận Hoạt động giáo viênvà học sinh Năng lực cần đạt Nội dung cần đạt GV chia nhóm HS giao nhiệm vụ Bài trang 133 cho nhóm thảo luận giải Giả sử dòng điện đặt tập sau: mặt phẵng hình vẽ  Gợi ý: Cảm ứng từ B1 dòng I1 gây O2 có phương vng góc với mặt 10 Ngày tháng năm 2019 Tiết 66: BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: -Qua tập, củng cố kiến thức kính hiển vi kính thiên văn như: Cơng dụng, cấu tạo, tạo ảnh kính hiển vi kính thiên văn cơng thức độ bội giác kính hiển vi, cơng thức độ bội giác kính thiên văn vv Kĩ năng: -Rèn kĩ vẽ hình giải tập liên quan đến kính hiển vi kính thiên văn Thái độ: -Có ý thức giải tập; tính tốn cẩn thận, xác; có hứng thú học tập II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: - Phương pháp giải tập - Lựa chọn tập đặc trưng 2.Học sinh: - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy cô nhà - Chuẩn bị sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy cô III PHƯƠNG PHÁP -Phương pháp: Đàm thoại,gợi mở,vấn đáp,giải vấn đề -Kĩ thuật day học:Tổ chức hoạt động nhóm(Lớn,nhỏ),động não IV.QUY TRÌNH LÊN LỚP 1.Ổn định lớp sĩ số: vắng: 2.Hoạt động khởi động(5 phút) - GV câu hỏi kiểm tra cũ,yêu cầu HS trả lời - HS trả lời câu hỏi -GV: Nhận xét ,cho điểm ĐVĐ giới thiệu : vận dụng kiến thức học vào giải tập -HS:Nhận thức vấn đề cần nghiên cứu Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động (10 phút) : Một số lưu ý giải tập  Để giải tốt tập kính lúp, kính hiển vi kính thiên văn, phải nắm tính chất ảnh vật qua thấu kính cơng thức thấu kính từ xác định nhanh chóng đại lượng theo yêu cầu toán  Các bước giải tâp: 1) Phân tích điều kiện đề 2)Viết sơ đồ tạo ảnh qua quang cụ 3)Áp dụng cơng thức thấu kính để xác định đại lượng theo yêu cầu toán: Bài toán kính lúp: d 'C - Ngắm chừng cực cận: d’ = - OCC + l ; Gc = |k| = | | dC OC C - Ngắm chừng vô cực: d’ = -  ; G = f Bài tốn kính hiển vi: 70 -Ngắm chừng cực cận: d2’ = - OCC + l2 ; GC = - Ngắm chừng vô cực: d2’ = -  ; G = Bài tốn kính thiên văn: d '1 d ' d1 d  OCC ; với  = O1O2 – f1 – f2 f1 f -Ngắm chừng vô cực: O1O2 = f1 + f2 ; G = f1 f2 4) Biện luận kết (nếu có) chọn đáp án →Năng lực : Tự học,ghi nhớ tiếp nhận thông tin Hoạt động (30 phút) : Các tập cụ thể Trợ gúp giáo viên GV chia nhóm HS phân cơng nhóm giải tập số tập sau: Bài 7/t216-SGK: Hoạt động học sinh Bài 7/t216-SGK: f1 + Ta có: G�    30 f2 + Khi ngắm chừng vơ cực thì: -GV : Hướng dẫn hs giải F1' �F2 � l  O1O2  ff1  tập gọi HS lên chữa   124cm - GV :Gọi HS khác nhận xét - GV: Nhận xét chữa lại Bài 9/t212-SGK: L1  L� G   A 2B280 AB a: A�1B1 Câu ff1 d' d2 d'2 - GV: Cho HS xung phong lên d1 Câu b: chữa L2 l - Gọi HS khác nhận xét A L F2 - GV: Nhận xét lại.(mắt) A1 và(f2chữa ) F'1 A1 O2 B * Lưu ý : Phần b O2 khó, nên khơngy1có HS làm F1 O1 F2 yêu cầu HS làm F'2 phần a Còn phần b tham B khảo, 1GV phải đàm - Có:   2'  2(3.104 )  6.104 rad thoại để chữa cho HS B1 (như 8/t189-SGK: 1' �3.104 rad ) - Gọi y1 khoảng cách ngắn ảnh trung gian A 1B1 mà mắt phân biệt - Ta có: y1  f2 tan �f2 ; ( (rad) = 1) - Gọi khoảng cách ngắn vật AB mà mắt phân biệt y Ta có: y y f d' k1  � y   (1) ; mà k1  y k1 k1 d1 Bài 9/t212-SGK: d1' f1 17.1 17   - Mặt khác: d  f1    1 16  17cm� d1  ' d1  f1 17 16 ' 71 � k1  y Bài 34.7/t91-SBT: - GV: Cho HS xung phong lên chữa - Gọi HS khác nhận xét - GV: Nhận xét chữa lại * Lưu ý : Phần b khó, nên khơng có HS làm yêu cầu HS làm phần a Còn phần b phần c tham khảo, GV phải đàm thoại để chữa cho HS d1' 17  � k1  16 d1 17/16 (2) Thay (2) vào (1) ta có: 4cm(6.104 rad) � y  (AB)min �1,5.104 cm  1,5.106 m  1,5m 16 Bài 34.7/t91-SBT: L L AB Câuda: 1 f1 A2B2 AB Tad'có: 1G�1d  d'  17 f 2 (1) ; - Vì ngắm chừng vơ cực, nên: F2 L2 (F1' �F2 ) � ff1   90cm (2) F'1 Từ (1) (2) O1 ta có: A O f1  85cm; f2  5cm F'2 Câu b: 33   33'  rad ; ngắm B1 chừng vơ cực 3500 + Ta có: A1B1  ff1 tan � 1 � A1B1  85 33 �0,8cm 8mm 3500 Các nhóm giải tập dựa  vào hướng dẫn trợ giúp �    0G�  33.17  561'  9021' + Mặt khác: G�  0 GV F'1 L2 B � GV tổ chức thảo luận,nhận Câu c: L1 A1 xét làm Lcủa HS vàL2đưa A� O F2 O2 F'2 phươngABpháp giải A1BBT A 2B HS tiếp d1thu ghi d'1 nhớ.d2 d'2 B → Năng lực tự học,năng lực giải vấn đề, lực hợp tác,trao đổi thông tin ,tư lôgic, lực sử dụng ngôn ngữ kiến thức vật lí Năng lực lực tính tốn,năng lực tự quản lí Năng lực tiếp nhận thơng tin d1  �� d1'  f1  85cm d'2  OCv  50cm� d2  d'2f2 d'2  f2 (50).5 �4,55cm� l '  O1O2  f1  d2  85 4,55  89,55cm 50 � l  l  l '  90  89,55  0,45cm  4,5mm � d2  Hoạt động : Luyện tập(5 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu cá nhân HS làm BT 34.5 SBT trang 91 Năng lực: Năng lực giải vấn đề, ,năng lực sử Làm BT theo yêu cầu GV kiến thức vật lí,năng lực giao tiếp Hoạt động : vận dụng(cho HS khá)(7 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh suy nghĩ làm thêm số tập tương tự Năng lực: Năng lực giải vấn đề, Tư lôgic,năng lực HS suy nghĩ ,giải tập phân tích,năng lực sử kiến thức vật lí,năng lực tính tốn Hoạt động : Tìm tòi ,mở rộng(cho HS giỏi)(2 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh -GV : Yêu cầu HS nhà tìm ,làm thêm tập 72 tương tự sách tham khảo.Với -Làm BT tìm thêm tập để giải,tìm cách tìm cách giải khác có so sánh tìm giải khác so sánh để tìm ưu nhược cách giải tốt ? điểm chủa chúng.Từ tự đánh giá lựa chọn -HS :Thực yêu cầu giáo viên cách giải tốt →Năng lực: giải vấn đề,năng lực sử dụng kiến thức vật lí,năng lực tính tốn,năng lực tự học,năng lực sáng tạo Hướng dẫn học nhà: - Đọc trước 35/t218-SGK: Thực hành xác định tiêu cự thấu kính phân kì Ngày tháng năm 2019 Tiết 67: THỰC HÀNH: Xác định tiêu cự thấu kính phân kì I MỤC TIÊU Kiến thức: - Phát biểu viết công thức thấu kính, đồng thời nêu ý nghĩa qui ước dấu đại số đại lượng vật lí có mặt cơng thức để áp dụng cho tất trường hợp: Thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì, vật thật, ảnh thật, ảnh ảo - Biết phương pháp xác định tiêu cự thấu kính phân kì dựa sở ghép thấu kính phân kì với thấu kính hội tụ thành hệ thấu kính đồng trục khảo sát tạo ảnh vật qua hệ thấu kính - Biết lựa chọn phương án thí nghiệm dụng cụ thí nghiệm thích hợp cần thiết để tiến hành xác định tiêu cự thấu kính phân kì Kĩ năng: - Biết cách sử dụng giá (băng) quang học để thực phép đo tiêu cự thấu kính phân kì theo phương án chọn Cụ thể biết cách xếp điều chỉnh vị trí nguồn sáng, vật, thấu kính ảnh để thu kết đo tin cậy xác - Biết cách xử lí kết đo, tức cách tính tốn giá trị trung bình sai số phép đo tiêu cự thấu kính theo phương án chọn Từ viết kết phép đo theo qui tắc sai số phép đo đại lượng vật lí Thái độ: An tồn, cẩn thận, tỉ mỉ, xác trung thực làm thực hành Năng lực: Đề xuất giả thuyết, kiểm tra giả thuyết Đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lý thí nghiệm II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên -GV: Chuẩn bị đủ dụng cụ cho nhóm HS - Làm trước TN để dự đốn tình xảy vấn đề gặp phải để từ rút kinh nghiệm hướng dẫn cho hs làm TN 2.Học sinh -HS Đọc trước thực hành nhà III PHƯƠNG PHÁP Thực hành theo nhóm phòng mơn -GV: Làm mẫu, sau cho HS làm, GV giám sát hướng dẫn IV.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1.Ổn định lớp sĩ số: vắng: 2.Kiểm tra cũ -GV:Đặt câu hỏi kiểm tra cũ ,yêu cầu học sinh trả lời -HS:Trả lời câu hỏi Gv -GV :Nhận xét cho điểm 3.Bài Trợ gúp giáo viên Hoạt động học sinh Phần I: I Mục đích thí nghiệm: - GV: Nêu mục đích thực hành? (SGK) SGK/t218 73 Phần II: II Dụng cụ thí nghiệm: - GV: Đặt dụng cụ lên bàn GV, giới thiệu dụng cụ tác SGK/t218 dụng chúng (như phần II/t218,219-SGK) Phần III: III Cơ sở lí thuyết: - GV: Đàm thoại diễn giải để giới thiệu sở để xác định vị trí ảnh SGK/t219 ảo vật AB cho thấu kính phân kì, cách ghép thấu kính hội tụ đồng trục với thấu kính phân kì? (phần III/t219-SGK hình 35.2(a b)? - Lưu ý: Các tiêu cự thấu kính nhỏ (không lớn) IV Giới thiệu dụng cụ đo: Phần IV: SGK/t220 - GV: Giới thiệu cách lắp ráp thí nghiệm thực hành giá quang học (như hình 35.3/t220-SGK); giới thiệu cách sử dụng, điều chỉnh, di chuyển vật, di chuyển thấu kính, di chuyển ảnh giá vv V Tiến hành thí nghiệm: Phần V: SGK/t220,221 - GV: Yêu cầu nhóm (thường theo tổ) cử hai HS lên bảng để GV hướng dẫn cách làm thí nghiệm? Cả lớp ngồi chỗ quan sát - GV: Vừa giới thiệu bước cách tiến hành thí nghiệm (từ bước đến bước phần V/t220,221-SGK), vừa hướng dẫn cho HS làm mẫu? Cả lớp quan sát? Củng cố: I Hướng dẫn trả lời nhanh câu hỏi trang 223-SGK: SGK/t187-SGK? Như phần III/t219-SGK? Đo trực tiếp d d', từ tính f? Vừa quan sát mép đường viền ảnh, vừa phối hợp dịch chuyển hai phía ba đối tượng: Vật, ảnh, thấu kính, cho mép đường viền ảnh thay đổi từ không rõ nét đến rõ nét ảnh Các nguyên nhân chủ yếu là: - Không xác định vị trí ảnh rõ nét nhât ảnh - Các quang trục hai thấu kính khơng trùng - Đèn Đ không đủ công suất để chiếu sáng dây tóc đèn chưa điều chỉnh nằm tiêu diện kính tụ quang (lắp đầu đèn Đ) Trả lời: Được Nghĩa vật AB trước thấu kính hội tụ, ảnh thật vật cho thấu kính hội tụ phải vật ảo thấu kính phân kì Tất nhiên phải di chuyển thấu kính phân kì cho vật ảo kính phải rơi vào khoảng tiêu cự thấu kính phân kì: d  f II Trả lời câu C1; câu C2; câu C3: - Câu C1: A 'B' chiều, nhỏ vật (d  o; d'  0; f  0) - Câu C2: (f0  d  2f0 ) - Câu C3: Khoảng cách a  O1O2  f0 (của thấu kính hội tụ) Vì khơng ảnh ảo A 1B1 cho thấu kính phân kì phía trước chưa ngồi khoảng tiêu cự thấu kính hội tụ phía sau Vì A 1B1 vật thật thấu kính hội tụ, nên cho ảnh thật vật ngồi khoảng tiêu cự Dặn dò: - Đọc kĩ lại 35/t218-SGK - Nắm vững hình dung bước tiến hành thí nghiệm xác định tiêu cự thấu kính phân kì (phần V/t220,221-SGK) - Mỗi HS chuẩn kẻ sẵn mẫu báo cáo thực hành trang 222-SGK - Giờ sau tập trung phòng thực hành mơn Vật Lí (tầng 2-nhà C) để làm thực hành V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY 74 Ngày tháng năm 2019 Tiết 68: THỰC HÀNH: Xác định tiêu cự thấu kính phân kì I MỤC TIÊU Kiến thức: - Phát biểu viết cơng thức thấu kính, đồng thời nêu ý nghĩa qui ước dấu đại số đại lượng vật lí có mặt cơng thức để áp dụng cho tất trường hợp: Thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì, vật thật, ảnh thật, ảnh ảo - Biết phương pháp xác định tiêu cự thấu kính phân kì dựa sở ghép thấu kính phân kì với thấu kính hội tụ thành hệ thấu kính đồng trục khảo sát tạo ảnh vật qua hệ thấu kính - Biết lựa chọn phương án thí nghiệm dụng cụ thí nghiệm thích hợp cần thiết để tiến hành xác định tiêu cự thấu kính phân kì Kĩ năng: - Biết cách sử dụng giá (băng) quang học để thực phép đo tiêu cự thấu kính phân kì theo phương án chọn Cụ thể biết cách xếp điều chỉnh vị trí nguồn sáng, vật, thấu kính ảnh để thu kết đo tin cậy xác - Biết cách xử lí kết đo, tức cách tính tốn giá trị trung bình sai số phép đo tiêu cự thấu kính theo phương án chọn Từ viết kết phép đo theo qui tắc sai số phép đo đại lượng vật lí Thái độ: An tồn, cẩn thận, tỉ mỉ, xác trung thực làm thực hành Năng lực: Đề xuất giả thuyết, kiểm tra giả thuyết Đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lý thí nghiệm II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên -GV: Chuẩn bị đủ dụng cụ cho nhóm HS - Làm trước TN để dự đốn tình xảy vấn đề gặp phải để từ rút kinh nghiệm hướng dẫn cho hs làm TN 2.Học sinh -HS Đọc trước thực hành nhà III PHƯƠNG PHÁP Thực hành theo nhóm phòng mơn -GV: Làm mẫu, sau cho HS làm, GV giám sát hướng dẫn IV.TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1.Ổn định lớp sĩ số: vắng: 2.Kiểm tra cũ -GV:Đặt câu hỏi kiểm tra cũ ,yêu cầu học sinh trả lời -HS:Trả lời câu hỏi Gv -GV :Nhận xét cho điểm 3.Bài * Tiến hành thí nghiệm (như phần V/t220,221-SGK): GV: Giao cho nhóm dụng cụ Yêu cầu HS lắp ráp dụng cụ thí nghiệm theo yêu cầu thực hành xác định tiêu cự thấu kính phân kì, GV giám sát giúp đỡ thêm Yêu cầu nhóm HS tiến hành bước thí nghiệm phần V/t220,221-SGK); ghi kết vào bảng 35.1/t222-SGK(đã kẻ sẵn từ nhà) Yêu cầu nhóm ngắt mạch điện; tháo dụng cụ cho vào hộp để bảo quản Củng cố: - GV: Nhận xét tinh thần chuẩn bị ý thức nhóm làm thực hành 75 - Hướng dẫn yêu cầu HS nhà hoàn chỉnh báo cáo thực hành theo mẫu báo cáo thực hành trang 222SGK Dặn dò: - Giờ sau nộp báo cáo thực hành để chấm điểm - Ơn lại tồn chương trình học kì II - Giờ sau ơn tập học kì II (Có thể kiểm tra theo đề chung lịch kiểm tra chung toàn khối) V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Ngày tháng năm 2019 Tiết 69: Ơn tập học kì II I MỤC TIÊU Kiến thức: - Khái quát hóa kiến thức chương trình mà học sinh học học kì II (và tồn năm) - Chuẩn bị cho học sinh thi chất lượng học kì II (và tồn năm) đạt kết tốt Kĩ năng: Rèn cho HS cách nhìn khái quát kiến thức học học kì II (và tồn năm) Thái độ: Tích cực chủ động q trình ơn tập học kì II (và toàn năm) II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: -GV: Soạn giáo án ơn tập học kì II 2.Học sinh: -HS: Ôn lại chương trình học kì II III PHƯƠNG PHÁP -Phương pháp: Đàm thoại,gợi mở,vấn đáp,giải vấn đề,liên hệ thực tiễn -Kĩ thuật day học:Tổ chức hoạt động nhóm(Lớn,nhỏ),động não IV.QUY TRÌNH LÊN LỚP 1.Ổn định lớp sĩ số: vắng: 2.Hoạt động khởi động(5 phút) - GV câu hỏi kiểm tra cũ,yêu cầu HS trả lời - HS trả lời câu hỏi -GV: Nhận xét ,cho điểm ĐVĐ giới thiệu : vận dụng kiến thức học vào giải tập -HS:Nhận thức vấn đề cần nghiên cứu Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động (10 phút) : Hướng dẫn ôn tập Trợ gúp giáo viên hoạt động học sinh Gv cho HS hoạt động cá nhân Nội dung cần đạt Chương IV Từ trường: Khái niệm từ trường: - SGK(phần II.2/t120) Cảm ứng từ(B): 76 ur F (dây dẫn  B ) ; đơn vị B tesla (T) Il r ur * Lực từ : F  BIl sin  ; với   (l , B) Từ trường dòng điện: a Từ trường dòng điện dây dẫn thẳng dài: * Đường sức từ qua điểm M : Là đường tròn 7 I * Cảm ứng từ M: B  2.10 r b Từ trường dòng điện khung dây dẫn tròn: * Đường sức từ qua tâm O: Là đường thẳng 7 I * Cảm ứng từ tâm O: B  2 10 R c Từ trường dòng điện ống dây dẫn hình trụ: * Đường sức từ ống dây: Là đường thẳng song song cách (từ trường đều) 7 N I  4 10 7 nI * Cảm ứng từ ống dây: B  4 10 l lực Lo ren xơ: r ur f  q vB sin  ; với   (v, B ) Chương V Cảm ứng điện từ: Từ thông: r ur   BS cos  (Wb) ; với   (n, B) Cảm ứng điện từ: a Cảm ứng điện từ: Khi từ thơng qua mạch kín biến thiên mạch có dòng điện, gọi dòng điện cảm ứng b Định luật Len xơ: …SGK (2 cách) * Cảm ứng từ : B  - Đàm thoại diễn giải để ôn lại cho HS kiến thức chương trình mà HS học học kì II (và số kiến thức có liên quan học kì I) -Học sinh thực yêu cầu GV  c Định luật Farađây: ec  N   ; hay : ec   N t t d Tự cảm: * Độ tự cảm ống dây dẫn hình trụ: L  4 10 - Đàm thoại diễn giải để ôn lại cho HS kiến thức chương trình mà HS học học kì II (và số kiến thức có liên quan học kì I) -Học sinh thực yêu cầu GV 7 N2 I S ; etc   L l t Chương VI Khúc xạ ánh sáng: Khúc xạ ánh sáng: a Hiện tượng: SGK (phần I.1/t162) b Định luật khúc xạ ánh sáng: SGK (phần I.2/t162,163) sin i n  n21  sin r n1 Phản xạ toàn phần: * Phản xạ tồn phần gì: SGK (phần II.1/t169) * Điều kiện: SGK (phần II.2/170) Chương VII Mắt Các dụng cụ quang: I Lăng kính: Lăng kính gì: SGK (phần I/t176) Các phần tử lăng kính: SGK (phần I/t176) Đường truyền tia sáng đơn sắc qua lăng kính: SGK Các cơng thức lăng kính: (Đọc thêm) SGK II Thấu kính mỏng: Hai loại thấu kính: Thấu kính hội tụ thấu kính phân kì Các cơng thức thấu kính: 77 → Năng lực cá thể,năng lực tự học,năng lực giải vấn đề,năng lực giao tiếp,năng lực sử dụng ngôn ngữ kiến thức vật lí Năng lực tiếp nhận thông tin * Các qui ước dấu (d; d'; f; ): SGK 1 * Công thức xác định vị trí ảnh:   f d d' A' B ' d' * Cơng thức số phóng đại ảnh: k   d AB Ảnh vật qua thấu kính: SGK (phần IV/t184 � 186) III Mắt: Mắt khơng có tật: - Khi khơng điều tiết có tiêu điểm màng lưới - Điểm cực viễn Cv vô cực; điểm cực cận Cc cách mắt từ 20cm � 25cm Mắt cận: * Khái niệm: SGK * Đặc điểm (hệ quả): SGK * Cách khắc phục: SGK Mắt viễn: * Khái niệm: SGK * Đặc điểm (hệ quả): SGK * Cách khắc phục: SGK Mắt lão: * Khái niệm: Về già điểm cực cận lùi xa mắt bình thường SGK * Cách khắc phục: SGK IV Kính lúp: Công dụng cấu tạo: SGK dc' � G  ; G  k   Số bội giác: � c c f dc V Kính hiển vi: Công dụng cấu tạo: SGK d1' d2' � ; Gc  kc  Số bội giác: G�  k1 G2  ff1 d1d2 V Kính thiên văn: Công dụng cấu tạo: SGK f1 Số bội giác: G�  f2 Hoạt động 2: Chữa tập Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh GV cho HS hoạt động cá nhân, giải tập sau: Bài :Vòng dây dẫn kín có S = 20 cm2,đặtr tong từ Hướng dẫn: trường có B = T,mặt phẳng vòng dây hợp với ADCT:  = BScos vec tơ cảm ứng từ góc 30o.Tính từ thơng qua vòng →  = 1.20.10-4.cos60o = 2.10-3.1/2 = 10-3(wb) dây ? -GV : Hướng dẫn hs giải tập gọi HS lên chữa - GV :Gọi HS khác nhận xét - GV: Nhận xét chữa lại Bài : Thấu kính hội tụ có tiêu cự f.Vật sáng AB 78 trước thấu kính cách thấu kính 30cm cho ảnh thật Hướng dẫn: A’B’ cách thấu kính 20cm.XĐ tiêu cự thấu kính Vật thật,ảnh thật: d > 0; d’ > hội tụ ? 1   ADCT: → -GV : Hướng dẫn hs giải tập gọi HS lên f d d' chữa d d ' 30.20 f   12cm ' 30  20 d d - GV :Gọi HS khác nhận xét - GV: Nhận xét chữa lại -HS: Tiếp thu ghi nhớ - GV:Nhấn mạnh phương pháp giải tập → Năng lực giải vấn đề, tư lôgic,năng lực phân tích- tổng hợp,năng lực sử kiến thức vật lí,năng lực tính tốn Hoạt động : Luyện tập(5 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu cá nhân HS làm BT VII.9 SBT trang 93,94 V.2 SBT trang64,65 Làm BT theo yêu cầu GV Năng lực: Năng lực giải vấn đề, ,năng lực sử kiến thức vật lí,năng lực giao tiếp Hoạt động : vận dụng(cho HS khá)(7 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh suy nghĩ làm thêm số tập tương tự Năng lực: Năng lực giải vấn đề, Tư lôgic,năng lực HS suy nghĩ ,giải tập phân tích,năng lực sử kiến thức vật lí,năng lực tính tốn Hoạt động : Tìm tòi ,mở rộng(cho HS giỏi)(2 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh -GV : Yêu cầu HS nhà tìm ,làm thêm tập tương tự sách tham khảo.Với -Làm BT tìm thêm tập để giải,tìm cách tìm cách giải khác có so sánh tìm giải khác so sánh để tìm ưu nhược cách giải tốt ? điểm chủa chúng.Từ tự đánh giá lựa chọn -HS :Thực yêu cầu giáo viên cách giải tốt →Năng lực: giải vấn đề,năng lực sử dụng kiến thức vật lí,năng lực tính tốn,năng lực tự học,năng lực sáng tạo Hướng dẫn học nhà: - Tích cực ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kì II Ngày tháng năm 2019 Tiết 70: Kiểm tra học kì II I Mục tiêu: Kiến thức: - Qua kiểm tra chất lượng học kì II (và tồn năm), đánh giá kết học tập tiếp thu kiến thức học sinh học kì II (và tồn năm) - Rút kinh nghiệm để năm học sau giảng dạy tốt Kĩ năng: -Rèn kĩ vận dụng kiến thức vào kiểm tra TNKQ tự luận 79 Thái độ: -Kiên trì, tự lực, tự tin tự giác làm kiểm tra Năng lực: -Năng lực lập kế hoạch, thực kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lý để nâng cao trình độ thân II Chuẩn bị: Giáo viên: - Soạn ma trận đề; soạn đề theo ma trận, đáp án biểu điểm chấm; in đủ đề cho HS (có thể soạn đề chung cho khối theo yêu cầu lịch thi chung nhà trường) 2.Học sinh: -Ơn lại tồn chương trình học học kì II; chuẩn bị bút, máy tính bấm tay ( khơng có chức soạn thảo văn bản); giấy nháp trắng; số dụng cụ học tập khác III Phương pháp: -Sử dụng câu hỏi TNKQ tập tự luận thuộc chương trình HKII để kiểm tra kiến thức HS -GV: Giao đề cho HS giám sát HS làm bài… IV TIẾN TRÌNH KIỂM TRA 1.Ổn định lớp sĩ số: vắng: 2.Thơng báo nội quy kiểm tra -GV:Thông báo nội quy kiểm tra lưu ý làm -HS:Tiếp thu ,ghi nhớ 3.Bài Hoạt động : Phát đề kiểm tra quản lí HS làm -GV : Phát đề kiểm tra đến HS -HS : Nhận đề kiểm tra tiến hành làm -GV : Quản lí HS làm -HS : Tập trung làm Hoạt động : Thu kiểm tra tổng kết học -GV : Thu , kiểm tra số lượng -HS : Nộp lại cho GV -GV :Nhận xét học giao nhiệm vụ nhà cho HS:Tự ơn lại tồn chương trình lớp 11 -HS : Nhận nhiệm vụ học tập V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH Tiết theo ppct: Giáo án giảng dạy lớp: I MỤC TIÊU + Phân tích trình bày trình tạo ảnh qua hệ thấu kính Viết sơ đồ tạo ảnh + Giải tập đơn giản hệ hai thấu kính II CHUẨN BỊ Giáo viên + Chọn lọc hai về hệ hai thấu kính ghép thuộc dạng có nội dung thuận nội dung nghịch: Hệ thấu kính đồng trục ghép cách Hệ thấu kính đồng trục ghép sát + Giải toán nêu rỏ phương pháp giải Nhấn mạnh (có lí giải) hệ thức liên hệ: d2 = O1O2 – d1’ ; k = k1k2 Học sinh Ôn lại nội dung học thấu kính III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Viết cơng thức thấu kính Nêu ứng dụng thấu kính Hoạt động (15 phút) : Lập sơ đồ tạo ảnh 80 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Lập sơ đồ tạo ảnh Vẽ hình 30.1 Vẽ hình Hệ hai thấu kính đồng trục ghép cách Sơ đồ tạo ảnh: Thực C2 L1 L2 AB  A1B1  A2B2 Theo dõi tính toán để xác định d1 d1’ d2 d2’ Thực tính tốn d2 k d1' d 2' Với: d2 = O1O2 – d1’; k = k1k2 = d1 d Vẽ hình 30.2 Hệ hai thấu kính đồng trục ghép Vẽ hình sát Sơ đồ tạo ảnh: L1 L2 AB  A1B1  A2B2 d1 d1’ d2 d2’ d1' d 2' Với: d2 = – d1’; k = k1k2 = =d1 d Thực tính tốn Thực C1 d 2' Yêu cầu học sinh rút kết luận d1 độ tụ hệ thấu kính ghép sát Rút kết luận 1 1  '   d1 d f1 f Hệ thấu kính tương đương với thấu kính có độ tụ D = D1 + D2 Độ tụ hệ hai thấu kính mỏng đồng trục ghép sát tổng đại số độ tụ thấu kính ghép thành hệ Hoạt động (20 phút) : Giải tập ví dụ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Các tập thí dụ Bài tập Yêu cầu học sinh nêu sơ đồ tạo Nêu sơ đồ tạo ảnh Sơ đồ tạo ảnh: ảnh L1 L2 AB  A1B1  A2B2 d1 d1’ d2 d2’ d1 f1 10.( 15)  Ta có d’1 = = d1  f1 10  15 Yêu cầu học sinh tính d1’ Tính d1’ 6(cm) d2 = l – d’1 = 34 – (-6) = 40(cm) Yêu cầu học sinh tính d2 Tính d2 d2 f2 40.24 Yêu cầu học sinh tính d2’ Tính d2’  d’2 = = 60(cm) d  f 40  24 Yêu cầu học sinh tính k Tính k d1' d 2'  6.60 k= = = - 0,9 d1 d 10.40 Yêu cầu học sinh nêu tính chất Nêu tính chất ảnh cuối Aûnh cuối ảnh thật, ngược ảnh cuối cùng chiều với vật cao 0,9 lần vật Bài tập 81 a) Tính d : Yêu cầu học sinh tính d Ta Tính d Yêu cầu học sinh tính tiêu cự hệ thấu kính ghép Tính f Yêu cầu học sinh tính tiêu cự thấu kính L2 Tính f2 có: d d' f  12.(  20)  = ' =  12  20 d  f 30(cm) b) Tiêu cự f2 : Coi hệ thấu kính ghép sát ta có : d d ' 30.( 20) f= = - 60(cm)  ' 30  20 d d 1   Với suy : f f1 f f1 f  20.( 60)  f2 = = 30(cm) f1  f  20  60 Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức Yêu cầu học sinh nhà làm tập trang 195 Ghi tập nhà sgk 30.8, 30.9 sbt IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY BÀI TẬP Tiết theo ppct: Giáo án giảng dạy lớp: I MỤC TIÊU Kiến thứ : Sự tạo ảnh qua hệ thấu kính ghép đồng trục: ghép cách nhau, ghép sát Kỹ : Giải tốn hệ thấu kính ghép II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Xem, giải tập sgk sách tập - Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm tập khác Học sinh: - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy cô nhà - Chuẩn bị sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (15 phút) : Kiểm tra cũ hệ thống kiến thức: L1 L2 + Sơ đồ tạo ảnh qua hệ thấu kính ghép đồng trục: AB  A1B1  A2B2 d1 d1’ d2 d2’ 82 d1' d 2' + Hệ thấu kính đồng trục ghép cách nhau: d2 = O1O2 – d1’; k = k1k2 = d1 d 1 d 2'  '   ; D = D1 + D2 + Hệ thấu kính đồng trục ghép sát nhau: d2 = – d1’; k = k1k2 = ; f1 f d1 d1 d Hoạt động (15 phút) : Giải câu hỏi trắc nghiệm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Yêu cầu hs giải thích chọn Giải thích lựa chọn Câu trang 195 : B B Giải thích lựa chọn Câu trang 195 : C Yêu cầu hs giải thích chọn Giải thích lựa chọn Câu 30.2 : C C Giải thích lựa chọn Câu 30.3 : B Yêu cầu hs giải thích chọn Giải thích lựa chọn Câu 30.4 : A C Giải thích lựa chọn Câu 30.5 : D Yêu cầu hs giải thích chọn Giải thích lựa chọn Câu 30.6 : D B Giải thích lựa chọn Câu 30.7 : B Yêu cầu hs giải thích chọn A Yêu cầu hs giải thích chọn D Yêu cầu hs giải thích chọn D Yêu cầu hs giải thích chọn B Hoạt động (15 phút) : Giải tập tự luận Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Bài trang 195 Yêu cầu học sinh ghi sơ đồ Ghi só đồ tạo ảnh Sơ đồ tạo ảnh: tạo ảnh L1 L2 AB  A1B1  A2B2 d1 d1’ d2 d2’ Hướng dẫn học sinh tính Tính d1’ d1 f1 20.20  a) Ta có: d1’ = = d1’, d2 d2’ Tính d2 d1  f 20  20 Tính d2’ d2 = l – d1’ = 30 -  = -  1 1 1 Hướng dẫn học sinh tính k Tính k   '   '  ' f2 d2 d2  d2 d2  d2’ = f2 = - 10 cm d 2' d1' d 2' Vẽ hình Vẽ hình  d1' d 2' k= = d1 l  d1' d1 l = 0,5 1 d1 d ' d1 Hướng dẫn học sinh tính Tính d1’ d1 f 20d1  b) Ta có: d1’ = d1’, d2 d2’ d1  f d1  20 Tính d2 20d1 d2 = l – d1’ = 30 = d1  20 10d1  600 Tính d2’ d1  20 83 Hướng dẫn học sinh tính k Hướng dẫn học sinh giải hệ bất phương trình phương trình để tìm d1 Tính k Giải hệ để tìm d1 10d1  600 ( 10) d2 f2 d1  20  d2’ = 10d1  600 d2  f2  10 d1  20 600  10d1 =
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án phương pháp mới vật lý 11 năm 2018 2019 học kỳ 2 (bản 1), Giáo án phương pháp mới vật lý 11 năm 2018 2019 học kỳ 2 (bản 1), CHƯƠNG V. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ, Tiết 45: TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ, Tiết 47 :SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG, CHƯƠNG VI. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG, CHƯƠNG VII : MẮT.CÁC DỤNG CỤ QUANG ., Tiết 65: KÍNH THIÊN VĂN, + Phân tích và trình bày được quá trình tạo ảnh qua một hệ thấu kính. Viết được sơ đồ tạo ảnh.

Từ khóa liên quan

Mục lục