CHIẾN lược KINH DOANH 5 năm và cơ cấu tổ CHỨC

14 227 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2019, 09:24

Qua hơn …. năm nỗ lực phát triển, .....đã tạo dựng cho mình một vị thế và uy tín nhất định trong lĩnh vực kinh doanhthương mạisản xuấtthi công…. trên thị trường. Điều này được minh chứng qua sự tăng trưởng kinh doanh và những kết quả hoạt động đã đạt được.Ngành kinh doanhthương mạisản xuấtthi công…. có tốc độ phát triển mạnh trong những năm qua và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong những năm tới. Với những lợi thế, uy tín và kinh nghiệm của mình, .....đang có nhiều cơ hội phát triển, đưa doanh nghiệp lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, với những điểm yếu còn tồn tại và sức ép cạnh tranh ngày càng cao, .....cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức lớn, đòi hỏi cần có những giải pháp cải tiến và chiến lược phát triển dài hạn, mang tính đột phá. Trong bối cảnh đó, đây chính là thời điểm để .....xác định rõ nét định hướng và mục tiêu kinh doanh, kiện toàn hệ thống quản lý và nâng cao năng lực cạnh tranh, nhằm tạo cơ sở và tiền đề vững chắc để có thể tiếp tục phát triển bền vững, trước mắt là giai đoạn 2020 2025. Ban Lãnh đạo Công ty tiến hành nghiên cứu, phân tích nhằm xác định rõ Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2020 2025 trên cơ sở trưng cầu, tiếp thu những ý kiến đóng góp, phản biện có giá trị của các chuyên gia trong và ngoài công ty.Theo đó, nội dung của tài liệu Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2020 2025 làm rõ các vấn đề sau: 2019 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NĂM GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 Đặt vấn đề Qua … năm nỗ lực phát triển, .đã tạo dựng cho vị uy tín định lĩnh vực kinh doanh/thương mại/sản xuất/thi công/… thị trường Điều minh chứng qua tăng trưởng kinh doanh kết hoạt động đạt Ngành kinh doanh/thương mại/sản xuất/thi cơng/… có tốc độ phát triển mạnh năm qua dự báo tiếp tục tăng trưởng cao năm tới Với lợi thế, uy tín kinh nghiệm mình, .đang có nhiều hội phát triển, đưa doanh nghiệp lên tầm cao Tuy nhiên, với điểm yếu tồn sức ép cạnh tranh ngày cao, .cũng phải đối mặt với nhiều nguy thách thức lớn, đòi hỏi cần có giải pháp cải tiến chiến lược phát triển dài hạn, mang tính đột phá Trong bối cảnh đó, thời điểm để .xác định rõ nét định hướng mục tiêu kinh doanh, kiện toàn hệ thống quản lý nâng cao lực cạnh tranh, nhằm tạo sở tiền đề vững để tiếp tục phát triển bền vững, trước mắt giai đoạn 2020 -2025 Ban Lãnh đạo Công ty tiến hành nghiên cứu, phân tích nhằm xác định rõ Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2020 -2025 sở trưng cầu, tiếp thu ý kiến đóng góp, phản biện có giá trị chuyên gia ngồi cơng ty Theo đó, nội dung tài liệu Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2009 -2014 làm rõ vấn đề sau: Tầm nhìn định hướng kinh doanh .trong giai đoạn 2020 -2025 Các mục tiêu cần đạt giai đoạn năm năm trước mắt Phân tích thực trạng tổ chức kinh doanh … Các giải pháp chiến lược nhiệm vụ cần thực trước mắt Phương án tái cấu tổ chức, phù hợp với yêu cầu Tài liệu này, trước tiên cho việc tái cấu tổ chức, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mô tả công việc xây dựng hệ thống tiền lương, đãi ngộ, đánh giá hồn thành cơng việc Kế tiếp, định hướng chiến lược tiếp tục phân tích, điều chỉnh phù hợp với diễn biễn thực tế thời kỳ sở tổ chức triển khai dự án, kế hoạch đầu tư – kinh doanh Do đó, khuyến nghị Cơng ty xây dựng Kế hoạch triển khai chiến lược chi tiết cho định hướng mục tiêu mô tả sau Định hướng chiến lược phương án tái cấu tổ chức Công ty Thương mại ………… Page Tầm nhìn, Sứ mệnh Mục tiêu chiến lược kinh doanh giai đoạn năm (2020 – 2025) Tầm nhìn phát triển giai đoạn năm Khẳng định nhà thi công hàng đầu Miền Bắc lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, thương mại …… Chấn hưng thương hiệu phát triển hoạt động kinh doanh thương mại, đặc biệt loại kính đặc thù Củng cố tăng cường lợi cạnh tranh, huy động vốn đầu tư, trở thành công ty đại chúng, niêm yết thị trường chứng khốn, có giá trị mức tăng trưởng cao Sứ mệnh Những .cam kết: • Cung cấp sản phẩm, dịch vụ ………… chất lượng cao với dịch vụ thi công, cung cấp dịch vụ, bảo hành, ưu đãi cho cơng trình lớn, cao cấp trọng điểm khu vực • Liên tục nghiên cứu người tiên phong đưa giải pháp kỹ thuật ứng dụng quy chuẩn hố cho sản phẩm ……… • Sử dụng hiệu có trách nhiệm đồng vốn đầu tư cổ đông, đối tác Tạo điều kiện môi trường làm việc tốt cho cán bộ, nhân viên, nâng cao chất lượng sống, tinh thần, với thịnh vượng chung công ty Mục tiêu giai đoạn năm (2020 – 2025) • Không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ, chủ động mở rộng phát triển thị trường, khách hàng, phấn đấu đạt mục tiêu doanh số: ……… tỷ đồng vào năm 2025 • Nghiên cứu thành cơng dự án quy chuẩn hoá sản phẩm, dịch vụ vào năm 2020 Xây dựng định vị thành công thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ quy chuẩn sản phẩm tiên phong có chất lượng hàng đầu, dịch vụ tốt, bảo hành tốt • Thực thành công giải pháp chấn hưng phát triển kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trở thành ba nhà cung cấp lớn thị trường ………… • Nâng cao hiệu kinh doanh thương mại, đặc biệt phát triển thành công mảng kinh doanh đặc thù, chủ lực … • Chuyển đổi sang mơ hình cơng ty cổ phần, nâng tổng vốn điều lệ lên …… tỷ đồng vào năm 2020, nâng giá trị doanh nghiệp tối thiểu đạt …… tỷ đồng vào năm 2020 niêm yết thị trường chứng khoán Các mục tiêu giai đoạn năm (2020-2022) • Dịch vụ thi công đạt mục tiêu doanh số vào năm 2019 …… tỷ đồng; năm 2020 …… tỷ đồng • Lợi nhuận tăng 20% so với năm trước Định hướng chiến lược phương án tái cấu tổ chức Công ty Thương mại ………… Page • Nghiên cứu quy chuẩn hố thành cơng sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu .vào năm 2020 • Nghiên cứu, cải tiến thành công sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu riêng đưa vào hệ thống phân phối vào năm 2019 với doanh số đạt tối thiểu gấp 03 lần so với năm 2018 • Xây dựng phát triển thành công hệ thống đại lý phân phối, cửa hàng, hệ thống bảo hành,… loại sản phẩm, dịch vụ vào năm 2020 Định hướng chiến lược phương án tái cấu tổ chức Công ty Thương mại ………… Page Các Chiến lược Nhiệm vụ then chốt Phân tích thực trạng (Điểm mạnh - Điểm yếu, Cơ hội – Thách thức) Các điểm mạnh (Strengths) • • • • • Thương hiệu công ty định vị rõ nét thị trường có uy tín cao với đối tác, khách hàng chất lượng sản phẩm, dịch vụ Năng lực chuyên môn cao kinh nghiệm kỹ thuật đảm bảo khả đưa giải pháp, xử lý vấn đề kỹ thuật phức tạp theo yêu cầu khách hàng Cơng nghệ, thiết bị, máy móc nhà xưởng sản xuất đầu tư đại, có khả sản xuất hàng loạt với quy mơ lớn Kết quả, tốc độ tăng trưởng kinh doanh tốt, tình trạng tài ổn định, thuận lợi việc huy động vốn đầu tư Lãnh đạo có tầm nhìn, nhận thức rõ yêu cầu tâm đổi mới, cải tiến doanh nghiệp Đã tạo dựng nề nếp, kỷ luật lao động mối quan hệ với nhân viên tương đối tốt Các điểm yếu (Weaknesses) • • • • • Các hội (Opportunities) • • • • • Quan hệ tốt với đối tác, nhà cung cấp việc ổn định nguồn vật tư, nguyên liệu đầu vào Cơ hội lớn việc huy động vốn đầu tư sản xuất – kinh doanh từ nhà đầu tư doanh nghiệp Quy mơ phát triển nhu cầu sản phẩm cửa nhơm kính lớn, kể xuất sang thị trường nước Trở thành đơn vị tiêu chuẩn hố sản phẩm Các đối thủ mạnh, có sức cạnh tranh cao chưa nhiều Định hướng chiến lược phương án tái cấu tổ chức Công ty Thương mại ………… Mục tiêu chiến lược kinh doanh chưa rõ ràng, cụ thể Hoạt động tiếp thị, nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm yếu chưa đầu tư mức thời gian, nhân lực Cơ chế, sách tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ đánh giá nhân viên chưa có tính hệ thống Số lượng, cấu nhân không ổn định, chất lượng nhân yếu Chức nhiệm vụ, phân cơng cơng việc, phối hợp phòng ban chồng chéo, khơng rõ ràng Hệ thống kế toán, sổ sách phương pháp kiểm tra chưa tốt Hệ thống phân tích tài báo cáo quản trị chưa thực triệt để hiệu Các thách thức (Threats) • • • • • Giá vật tư đầu vào khó ổn định yêu cầu chất lượng vật tư ngày cao Tỷ lệ lạm phát lãi suất ngân hàng mức cao tình trạng kinh tế suy thoái kéo dài Mở rộng xuất sản phẩm sang thị trường nước ngồi đòi hỏi nhiều điều kiện đầu tư nhân lực, thời gian Không sẵn có nguồn lao động có tay nghề, kỹ thuật cao, đòi hỏi phải đào tạo, tình trạng rời bỏ công ty làm riêng sang đối thủ cạnh tranh xu hướng phổ biến Cơ hội phát triển ngành lớn dẫn đến cạnh tranh ngày khốc liệt, rào cản gia nhập thị trường khơng q cao Hiện có vài đối thủ cạnh tranh trực tiếp có chiến lược phát triển hệ cửa tiêu chuẩn Page Các chiến lược kết hợp (giải pháp thực hiện) SO (Phát huy điểm mạnh, tận dụng hội) • Củng cố uy tín, thương hiệu có, phát huy khả lãnh đạo nhằm khẳng định vị dẫn đầu thị trường, phát triển tối đa thị phần gia cơng lắp đặt sản phẩm nhơm, kính • Tận dụng tối đa cơng suất nhà xưởng, máy móc, phát huy lực chuyên môn kinh nghiệm kỹ thuật đội ngũ quản lý, thu hút vốn đầu tư ngồi doanh nghiệp, nhanh chóng nghiên cứu, chuẩn hố để đưa vào sản xuất quy mơ lớn, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nước xuất WO (Khắc phục điểm yếu, tận dụng hội) • • Cụ thể hố tầm nhìn mục tiêu chiến lược, cam kết nỗ lực đổi hệ thống quản lý, xây dựng sách đãi ngộ để thu hút, lưu giữ đội ngũ nhân có khả năng, kinh nghiệm để nhanh chóng nghiên cứu, chuẩn hố sản phẩm, đưa vào sản xuất với quy mô lớn chiếm lĩnh thị trường nước xuất Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế tốn, báo cáo tài chính; xây dựng đổi hệ thống quản lý, đảm bảo minh bạch, hiệu lực nhằm chuyển thành công ty cổ phần đại chúng, thu hút nguồn vốn đầu tư bên bên doanh nghiệp Định hướng chiến lược phương án tái cấu tổ chức Công ty Thương mại ………… ST (Phát huy điểm mạnh, vượt qua thách thức) • Kế thừa nề nếp kỷ luật, phát huy lực lãnh đạo, tâm cải tiến hệ thống quản lý, cấu tổ chức, xây dựng chế đãi ngộ có tính cạnh tranh, tuyển dụng đánh giá nhân bản, nâng cao chất lượng nhân nhằm củng cố phát huy lợi cạnh tranh so với đối thủ ngành • Tận dụng khả tài có tranh thủ thu hút, mở rộng nguồn vốn đầu tư, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để trở thành đơn vị thi cơng có uy tín thị trường … WT (Khắc phục điểm yếu hạn chế thách thức) • Tìm kiếm, thu hút nhân lĩnh vực then chốt với chế đãi ngộ thoả đáng nhằm tăng cường tính ổn định nhân giảm thiểu nguy nhân tài • Xây dựng chiến lược, thiết lập mục tiêu kinh doanh cụ thể, thực tốt công tác dự báo, phân tích thị trường – tài nhằm chủ động ứng phó trước diễn biến bất lợi kinh tế ngành bối cảnh suy thoái Page Các nhiệm vụ cho giai đoạn năm (2020-2022) Cải tiến hệ thống quản lý, phát triển nguồn nhân lực • Nghiên cứu xây dựng phương án cấu tổ chức, bước tái cấu tổ chức quản lý, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phận mô tả cơng việc cho vị trí đảm bảo phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh • Xây dựng, đổi hệ thống sách tiền lương, tiền thưởng đãi ngộ lao động Hoàn thiện sách, quy trình tuyển dụng, đào tạo • Triển khai hệ thống lập kế hoạch hoạt động đơn vị theo dõi, đánh giá kết làm việc cá nhân • Xây dựng kiện toàn tài liệu, quy chế quản lý nội có nội quy lao động, lập kế hoạch báo cáo cơng việc… • Lập kế hoạch tổ chức tuyển dụng, tìm kiếm vị trí nhân theo cấu tổ chức mới, đáp ứng yêu cầu cơng việc, đặc biệt vị trí chủ chốt Tài - Kế tốn • Kiện tồn hệ thống kế toán theo chuẩn mực phù hợp với hoạt động Cơng ty • Xây dựng hệ thống tiêu tài chính, báo cáo đánh giá, phân tích kiến nghị đề xuất • Xây dựng định mức quy định quản lý chi tiêu nội bộ, phân quyền định sử dụng ngân sách • Lập kế hoạch nguồn vốn sử dụng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu phát triển thị trường sản phẩm • Xác định giá trị doanh nghiệp phương án huy động vốn, chuyển đổi mơ hình hoạt động sang cơng ty cổ phần Triển khai hoạt động marketing, phát triển thị trường sản phẩm • Nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược mục tiêu marketing • Tổ chức hoạt động marketing chuyên nghiệp với kế hoạch chương trình hành động cụ thể cho mảng kinh doanh then chốt • Tìm kiếm, tuyển dụng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên marketing, phát triển sản phẩm mới, đảm bảo đầy đủ số lượng đáp ứng chất lượng nhằm thực thành công chiến lược kế hoạch marketing đề • Phối hợp chặt chẽ với phận kỹ thuật việc nghiên cứu phát triển hệ cửa quy chuẩn tiêu thụ thị trường nước, đồng thời tổ chức nghiên cứu, phân tích thị trường nước làm rõ hội xuất • Định vị xác định chiến lược phát triển thương hiệu cho sản phẩm, làm sở xây dựng chương trình hành động ngân sách thích hợp Định hướng chiến lược phương án tái cấu tổ chức Công ty Thương mại ………… Page Cách tiếp cận cải tiến tổ chức ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC  Thi công dự án  Sản xuất sản phẩm  Mơ hình cty cổ phần GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  năm  năm  Trước mắt CƠ CẤU TỔ CHỨC  Chức năng, nhiệm vụ  Mục tiêu hoạt động  Quyền hạn, phối hợp KẾ HOẠCH ĐƠN VỊ CƠ CHẾ QUẢN LÝ     Mô tả công việc, đánh giá kết công việc Đãi ngộ, lương, thưởng ISO, quy chế quản lý khác Các Quy chế quản lý khác     Xác định mục tiêu Lập kế hoạch thực Theo dõi, giám sát, kiểm tra Báo cáo Đánh giá ĐÁNH GIÁ & ĐIỀU CHỈNH     Tính phù hợp, thực tiễn Tính cấp thiết Trình độ Năng lực Nguồn lực yêu cầu Triển khai, thực Đánh giá điều chỉnh Định hướng chiến lược phương án tái cấu tổ chức Công ty Thương mại ………… Page Tái cấu tổ chức Mục đích  Phù hợp với mơ hình hoạt động kinh doanh yêu cầu phát triển bối cảnh  Sử dụng phát huy nguồn lực, tăng cường tính hiệu lực hiệu máy  Thống chế phương pháp quản lý điều hành phối hợp Nguyên tắc yêu cầu  Định hướng thị trường, bám sát phù hợp với tầm nhìn phát triển, mục tiêu chiến lược, có tính ổn định tương đối mở linh hoạt  Chức phận phân định rõ ràng, không trùng lắp  Cơ cấu tổ chức định biên nhân phải xếp, bố trí theo u cầu, đòi hỏi thực tế công việc theo hướng tinh gọn hiệu (chứ khơng phải có người nên phải có tổ chức)  Nhiệm vụ, trách nhiệm phải tương xứng, gắn liền với quyền hạn lợi ích  Dễ phối hợp, truyền đạt thông tin phận, cấp  Dễ kiểm tra đánh giá kết thực  Phát huy tối đa tính tự chủ trách nhiệm Trưởng đơn vị, nhân viên khung khổ quy định cho phép Định hướng thiết kế cấu tổ chức Mục tiêu định hướng phát triển Với định hướng nêu trên, cấu tổ chức .sẽ thiết kế theo hướng gồm 04 mảng chức lớn sau: 3.1 Mảng Kinh doanh: • Nghiên cứu, phát triển thị trường, tổ chức thực dự án thi công, lắp đặt sản phẩm • Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: Nghiên cứu phát triển sản phẩm đưa vào sản xuất quy mô lớn, phát triển thị trường, tổ chức bán hàng Nghiên cứu thị trường, cải tiến sản phẩm, bước chấn hưng phát triển lại thị trường • Phát triển hoạt động kinh doanh thương mại: Phát triển hệ thống đại lý phân phối/khách hàng, thúc đẩy hoạt động kinh doanh thương mại mặt hàng Tìm kiếm, khai thác thương mại sản phẩm có hiệu kinh doanh cao Đồng thời đảm nhận vai trò đơn vị cung ứng loại vật tư, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty 3.2 Mảng Kỹ thuật – Công nghệ • Tổ chức thi cơng, lắp đặt nhơm kính trường chịu trách nhiệm chất lượng kỹ thuật tiến độ cơng trình Định hướng chiến lược phương án tái cấu tổ chức Cơng ty Thương mại ………… Page • Phối hợp hỗ trợ kỹ thuật cho phòng ban khác Nhà máy việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn quy cách kỹ thuật, biện pháp gia công sản phẩm… 3.3 Mảng Hỗ trợ cung cấp dịch vụ nội gồm chức hỗ trợ cần thiết: • Tổ chức Hành chính: Tổ chức máy, cán Phụ trách tuyển dụng, đào tạo phát triển đội ngũ Xây dựng vận hành hệ thống đãi ngộ Đánh giá cơng việc thực cơng việc Xây dựng sách, kế hoạch nhân Giám sát, đánh giá hệ thống quản lý nội Tổ chức công tác dịch vụ hậu cần Quản lý công tác văn thư, lưu trữ Thực công tác đối ngoại với quan nhà nước, tăng cường hình ảnh cơng ty trước cộng đồng • Kế tốn: Phụ trách tồn nghiệp vụ hạch toán - kế toán theo quy định pháp luật cơng tác kế tốn quản trị, phân tích tài doanh nghiệp 3.4 Mảng Sản xuất gồm chức cần thiết: • Gia cơng sản xuất theo đơn đặt hàng, phục vụ dự án, cơng trình • Tổ chức sản xuất với quy mô lớn Phương án thiết kế cấu tổ chức Theo định hướng đây, cấu tổ chức .được thiết kế theo mơ hình trực tuyến - chức chun mơn hố theo sản phẩm/dịch vụ - định hướng thị trường  Theo phương án này, 03 lĩnh vực kinh doanh trọng tâm .sẽ tổ chức theo hướng chun mơn hố hình thức phòng, gồm: Phòng Kinh doanh (sản phẩm ……….), Phòng Kinh doanh (Dịch vụ ……… ) Phòng Phát triển thương mại, Cửa hàng trực thuộc phòng  Nhà máy sản xuất tổ chức thành phân xưởng, chun mơn hố theo sản phẩm thực chức gia công, sản xuất sản phẩm phục vụ dự án  Các hoạt động hỗ trợ, cung cấp dịch vụ nội tổ chức thành phòng chức năng, gồm: Phòng Kỹ thuật Cơng nghệ, Phòng Kế tốn Tài Phòng Tổ chức Hành Tuy nhiên, để đảm bảo phù hợp với thực tế ……., phương án cấu tổ chức thiết kế theo giai đoạn sau: Định hướng chiến lược phương án tái cấu tổ chức Công ty Thương mại ………… Page PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC PHÒNG BAN CÔNG TY ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TẠI ……… Điểm mạnh - Điểm yếu, Cơ hội – Thách thức (SWOT) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Các điểm mạnh (Strengths) Năng lực chuyên môn kinh nghiệm kỹ thuật, tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao đội ngũ quản lý Nề nếp, kỷ luật lao động trì Khả huy động vốn ngân hàng nhà đầu tư Tình trạng tài chính, cân đối dòng tiền kết quả, tăng trưởng kinh doanh tốt Mặt lương mức trung bình cao ngành Phong cách lãnh đạo, quản lý quan hệ lãnh đạo – nhân viên tốt Thương hiệu công ty định vị rõ nét thị trường Có uy tín cao với đối tác khách hàng Chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt, ln có giải pháp kỹ thuật để cải tiến sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng Công nghệ, thiết bị, máy móc nhà xưởng sản xuất đầu tư đại Sản xuất sản phẩm với khối lượng lớn, đáp ứng tiến độ Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc đầu tư tốt, vị trí trụ sở cơng ty thuận tiện giao dịch Các hội (Opportunities) Sự ổn định đa dạng vật tư đầu vào Có khả chủ động gia công số vật tư Quan hệ tốt với nhà cung cấp vật tư, nguyên liệu Các mối quan hệ với đối tác, nhà đầu tư Khả huy động vốn đầu tư sản xuất – kinh doanh cao Tốc độ quy mô phát triển nhu cầu sản phẩm cửa nhơm kính lớn Trở thành đơn vị tiêu chuẩn hố hệ cửa nhơm kính để sản xuất hàng loạt với quy mơ lớn Các đối thủ có sức cạnh tranh cao Định hướng chiến lược phương án tái cấu tổ chức Cơng ty Thương mại ………… • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Các điểm yếu (Weaknesses) Số lượng, cấu nhân không ổn định Chiến lược thu hút, tuyển dụng đào tạo nhân viên, đặc biệt đào tạo nhân viên chưa có hệ thống Hệ thống đánh giá nhân viên không hiệu phát huy tác dụng Hệ thống kế toán, sổ sách phương pháp kiểm tra chưa tốt Hệ thống phân tích tài báo cáo quản trị chưa thực triệt để hiệu Quản lý kiểm sốt chi phí chưa hiệu Chưa thực hoạt động lập triển khai chiến lược kinh doanh Thiết lập mục tiêu kinh doanh cấp chưa thực Chức nhiệm vụ, phân cơng cơng việc, phối hợp phòng ban chồng chéo, không rõ ràng Chưa triển khai cụ thể hoạt động lập chiến lược kế hoạch tiếp thị Phát triển sản phẩm, dịch vụ chưa thực triệt để chưa có kế hoạch cụ thể Dịch vụ bảo hành, bảo trì chăm sóc khách hàng có triển khai chưa hiệu Các thách thức (Threats) Giá vật tư đầu vào khó ổn định Yêu cầu chất lượng vật tư ngày cao Chi phí sử dụng vốn mức cao Tình trạng kinh tế dự báo năm tới chưa khả quan Khả mở rộng thị trường sang nước ngồi khó Đòi hỏi ứng dụng cơng nghệ thông tin sản xuất kinh doanh Tuyển dụng nguồn lao động có tay nghề đáp ứng u cầu sản xuất kinh doanh khó khơng có đơn vị đào tạo chuyên ngành Đào tạo lưu giữ nhân có chất lượng Page 10 chưa nhiều Định hướng chiến lược phương án tái cấu tổ chức Công ty Thương mại ………… • • Cạnh tranh lao động ngành Sức cạnh tranh đối thủ tương lai lớn có đầu tư chiều sâu Page 11 Phụ lục 2A Cơ cấu tổ chức áp dụng cho giai đoạn HĐTV TGĐ P.TGĐ P.TGĐ (TÀI CHÍNH) PHỊNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHỊNG TÀI CHÍNH - KẾ TỐN CỦA HÀNG Phương án cấu tổ chức ………… (KỸ THUẬT) PHỊNG KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ MÁY PX PX PX TỔ TỔ TỔ KHO KHO PHÒNG KD1 PHÒNG KD2 VP NM Page 12 Phụ lục 2B Cơ cấu tổ chức áp dụng cho giai đoạn HĐTV TGĐ P.TGĐ P.TGĐ (TÀI CHÍNH) PHỊNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN CỦA HÀNG Phương án cấu tổ chức ………… P.TGĐ (KINH DOANH) (KỸ THUẬT) PHỊNG KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ MÁY PX PX PX TỔ TỔ TỔ KHO KHO PHÒNG KD1 PHÒNG KD2 VP NM Page 13 ... cận cải tiến tổ chức ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC  Thi công dự án  Sản xuất sản phẩm  Mơ hình cty cổ phần GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  năm  năm  Trước mắt CƠ CẤU TỔ CHỨC  Chức năng,... HÀNG Phương án cấu tổ chức ………… (KỸ THUẬT) PHỊNG KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ MÁY PX PX PX TỔ TỔ TỔ KHO KHO PHÒNG KD1 PHÒNG KD2 VP NM Page 12 Phụ lục 2B Cơ cấu tổ chức áp dụng... đoạn năm (2020-2022) • Dịch vụ thi cơng đạt mục tiêu doanh số vào năm 2019 …… tỷ đồng; năm 2020 …… tỷ đồng • Lợi nhuận tăng 20% so với năm trước Định hướng chiến lược phương án tái cấu tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: CHIẾN lược KINH DOANH 5 năm và cơ cấu tổ CHỨC, CHIẾN lược KINH DOANH 5 năm và cơ cấu tổ CHỨC

Từ khóa liên quan