Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình

27 46 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 22:45

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN ĐỨC THÀNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số : 60.34.02.01 Đà Nẵng – Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 1: TS Hồng Dương Việt Anh Phản biện 2: TS Lê Cơng Tồn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính- Ngân hàng họp Đại Học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bước vào giai đoạn hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn, đồng thời phải đối mặt với cạnh tranh, thách thức sau Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới WTO cam kết mở cửa thị trường tài – ngân hàng Sự cạnh tranh lĩnh vực tài chính– ngân hàng ngày gay gắt tạo hội lớn để ngân hàng thương mại phát triển hoàn thiện phương diện, song tạo nhiều thách thức đặc biệt lĩnh vực tín dụng, có tín dụng tiêu dùng Nắm bắt thực tế đó, Ngân hàng thương mạiđã đưa nhiều sản phẩm cho vay tiêu dùng để lôi kéo khách hàng nhằm tăng trưởng thị trường đầy tiềm Chính lý trên, nên tơi chọn đề tài: “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình” để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Đề tài dựa sở lý luận phân tích thực tế cho vay tiêu dùng chi nhánh Quảng Bình, từ đưa đánh giá thực tiễn đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu + Hệ thống hóa có sở lý luận liên quan đến phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại + Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình để đánh giá thực trạng hoạt động cho vay, đồng thời kết hạn chế cho vay tiêu dùng chi nhánh + Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình Câu hỏi nghiên cứu - Phân tích cho vay tiêu dùng NHTM bao hàm nội dung gì? Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động cho vay tiêu dùng gì? Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng? - Tình hình cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình diễn nào? Có kết quả, hạn chế gì? - Cần thực giải pháp để hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận phân tích cho vay tiêu dùng NHTM phân tích thực tiễn liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Quảng Bình - Phạm vi nghiên cứu: Thời gian: Số liệu để phục vụ đề tài nghiên cứu thu thập giai đoạn 2014-2017 Không gian: Hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, luận văn vận dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu cụ thể phương pháp điều tra thu thập số liệu thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích so sánh, đối chiếu nhằm đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Trên có sở nghiên cứu lý thuyết, luận văn góp phần hệ thống lại lý luận liên quan đến hoạt đọng cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Đề tài nghiên cứu phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Quảng Bình nhằm thành đạt đượng với hạn chế giai đoạn 2014-2017 Trên sở phân tích, nghiên cứu đưa giải pháp phù hợp góp phần nâng cao hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình Chương 3: Giải pháp hồn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình Tổng quan tài liệu nghiên cứu Đề tài “hoạt động cho vay tiêu dùng” nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu theo hoàn cảnh khác khác Trong q trình hồn thiện luận văn, nghiên cứu thêm luận liên quan đến đề tài này: Luận văn “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phẩn Công Thương Việt Nam, chi nhánh Ngũ Hành Sơn”, tác giả Trần Thị Minh Thanh, Đại học Đà Nẵng, năm 2015 Luận văn “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân”, tác giả Lê Thị Phương Thảo, năm 2015 Luận văn “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đăk Lăk”, tác giả Nguyễn Thị Chiến, Đại học Đà Nẵng, 2014 Luận văn “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Hàng Hải - Chi nhánh Đà Nẵng”, tác giả Lương Thị Nhật Thương, Đại học Đà Nẵng, năm 2015 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.1.1 Hoạt động tín dụng NHTM - Cho vay - Bao toán - Bảo lãnh ngân hàng - Chiết khấu - Tái chiết khấu - Cho thuê tài 1.1.2 Khái quát hoạt động cho vay tiêu dùng a) Khái niệm hoạt động cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng khoản cho vay nhằm tài trợ nhu cầu chi tiêu người tiêu dùng bao gồm cá nhân hộ gia đình Các khoản cho vay tiêu dùng giúp người tiêu dùng sử dụng hàng hố dịch vụ trước họ có khả chi trả, tạo cho họ có hội hưởng mức sống cao Đây nguồn tài quan trọng giúp người trang trải nhu cầu cá nhân b) Đặc điểm cho vay tiêu dùng c) Phân loại hoạt động cho vay tiêu dùng d) Vai trò hoạt động cho vay tiêu dùng 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Phân tích bối cảnh mục tiêu hoạt động kinh doanh cho vay tiêu dùng NHTM a) Bối cảnh hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM b) Mục tiêu hoạt động kinh doanh cho vay tiêu dùng NHTM 1.2.2 Phân tích cơng tác tổ chức hoạt động cho vay tiêu dùng 1.2.3 Phân tích nội dung hoạt động triển khai cho vay tiêu dùng NHTM v Nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng: Đây hoạt động tiên ngân hàng, từ đây, NHTM nắm bắt rõ đặc điểm thị trường, thu nhu cầu loại khách hàng để đưa sách tín dụng nói chung, sách cho vay tiêu dùng nói riêng v Thông qua kết từ hoạt động nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu khách hàng, NHTM đưa hoạt động cung ứng sản phẩm Quy trình cung ứng dịch vụ chuỗi bước thực cách liên tục để cung ứng dịch vụ đến khách hàng v Nâng cao chất lượng dịch vụ: Để đáp ứng sản phẩm giữ vững lượng khách hàng cũ tăng thêm khách hàng ngân hàng khơng cần phải đa dạng hóa danh mục sản phẩm cho vay tiêu dùng mà cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng sản phảm sản phẩm cho vay tiêu dùng tại: quy trình thủ tục cho vay, phong cách phục vụ, công nghệ, độ tin cậy v Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng: Kiểm soát rủi ro cho vay tiêu dùng đánh giá chủ yếu thông qua tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng ngân hàng Công tác kiểm sốt rủi ro có ý nghĩa sống hoạt động ngân hàng thương mại Hoạt động CVTD mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro cơng tác quản trị rui ro CVTD cần trọng 03 khâu: trước cho vay, cho vay sau cho vay 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động cho vay tiêu dùng a) Tiêu chí tăng trưởng quy mơ hoạt động cho vay tiêu dùng v Dư nợ cho vay tiêu dùng - Mức tăng trưởng dư nợ CVTD tuyệt đối - Tốc độ tăng trưởng dư nợ CVTD: - Tỷ trọng CVTD: v Số lượng khách hàng vay tiêu dùng b) Tiêu chí tăng trưởng thị phần hoạt động cho vay tiêu dùng c) Tiêu chí đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng d) Tiêu chí phản ánh chất lượng cung ứng dịch vụ hoạt động cho vay tiêu dùng e) Tiêu chí kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CVTD 1.3.1 Nhân tố bên a) Nhân tố từ mơi trường kinh doanh b) Nhân tố từ phía khách hàng 1.3.2 Nhân tố từ phía Ngân hàng CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Vietinbank Chi nhánh Quảng Bình thức thành lập vào ngày 19/04/2004 theo định số 167/QĐ-HĐQT-NHC1 địa chỉ: 215 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; với đội ngũ CBNV khởi đầu 20 CBNV Đến ngày 15/03/2013 Vietinbank Quảng Bình chuyển trụ sở số 50 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Tên giao dịch tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Quang Binh Branch Tên viết tắt: Vietinbank Quảng Bình Sau 10 năm hoạt động địa bàn, mạng lưới hoạt động Vietinbank Chi nhánh Quảng Bình bao gồm Trụ sở PGD trực thuộc 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ phòng ban a) Cơ cấu tổ chức quản lý Vietinbank Quảng Bình b) Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh a) Hoạt động huy động vốn Bảng 2.1 Tình hình HĐV Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2017 ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 1.096 1.506 2.008 2.415 Tổng NVHĐ Tiền gửi TCKT 136 267 360 184 Tiền gửi cá nhân 762 1.089 1.248 1.652 Tiền gửi BHXH 197,3 150 400 580 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 2014–2017) - Nguồn vốn huy động Chi nhánh tăng lên qua năm - Nguồn tiền gửi cá nhân chiếm tỷ trọng lớn cấu nguồn vốn - Hoạt động huy động vốn có chuyển biến tích cực qua năm, đặc biệt nguồn vốn huy động từ cá nhân và hộ gia đình - Việc thực tốt cơng tác huy động vốn giúp Chi nhánh chủ động công tác kinh doanh b) Hoạt động sử dụng vốn Bảng 2.2 Tình hình cho vay Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2017 ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 Dư nợ cho vay: 1.610 2.101 2.801 3.606 Theo thời gian Ngắn hạn 1.191,4 1.554,7 2.072,7 2.668,4 Trung dài hạn 418,6 546,3 728,3 937,6 Theo TPKT Cá nhân, hộ gia đình 305,9 477 1.004 1.514,5 Tổ chức kinh tế 1.304,1 1.624 1.797 2.091,5 Nợ xấu 15,8 16,2 15,7 16,6 Tỉ lê nợ xấu/dư nợ 0,98% 0,77% 0,56% 0,46% (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 2014–2017) - Tổng dư nợ Chi nhánh tăng lên qua năm - Dư nợ ngắn hạn ln trì tỷ lệ mức 74%, trung dài hạn mức 26% - Về cấu, cho vay theo cá nhân, hộ gia đình tăng mạnh qua năm - Tỷ lệ nợ xấu giảm qua năm, chất lượng tín dụng tốt c) Kết hoạt động kinh doanh Bảng 2.3 Kết HĐKD Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2017 Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 Tổng thu nhập – Thu lãi cho vay – Thu lãi huy động – Thu dịch vụ ngân hàng – Thu hoạt động KD ngoại hối – Thu khác Tổng chi phí – Trả lãi tiền gửi - Trả lãi tiền vay – Chi dịch vụ Ngân hàng – Chi kinh doanh ngoại tệ – Chi nộp thuế phí, lệ phí – Chi CBCNV – Chi cho hoạt động quản lý công cụ – Chi tài sản – Chi khác – Chi dự phòng, BHTG Chênh lệch thu - chi 131,10 55,29 44,07 24,88 2,22 4,64 107,32 37,36 40,57 0,28 0,45 2,43 8,73 5,03 7,90 3,24 1,35 23,78 154,87 64,57 56,01 30,99 2,96 0,34 128,90 45,82 46,22 0,40 0,61 1,52 11,10 6,37 10,43 4,43 2,01 25,96 214,51 86,97 69,24 44,09 4,21 10,00 173,03 58,34 70,03 0,49 0,70 1,17 13,28 8,04 12,16 5,84 2,98 41,48 257,75 107,30 79,65 52,04 4,97 13,79 190,25 67,12 71,04 0,56 0,80 1,35 15,28 10,08 13,86 6,72 3,43 67,50 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 2014–2017) - Kết kinh doanh Chi nhánh tăng trưởng tốt qua năm 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 2.2.1 Phân tích bối cảnh mục tiêu CVTD Vietinbank Quảng Bình a) Phân tích bối cảnh hoạt động cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình v Bối cảnh kinh tế vĩ mô: Sự hồi phục kinh tế khiến cho mức thu nhập người dân tăng lên, có tác động tích cực đến hoạt động CVTD Ngân hàng thương mại v Bối cảnh địa bàn tỉnh Quảng Bình - Kinh tế tỉnh nhà tăng trưởng ổn định - Cạnh tranh gay gắt từ đối thủ, 10 TCTD b) Phân tích mục tiêu hoạt động cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình - Tăng trưởng dư nợ: 22% - Tăng trưởng khách hàng: 16% - Thị phần: Đạt 18% - Thu nhập: lãi tăng 30% - Chất lượng tín dụng: trì 0,5% => mục tiêu phù hợp với hoàn cảnh xu phát triển 2.2.2 Phân tích thực tế cơng tác tổ chức hoạt động cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình a) Về tổ chức máy quản lý điều hành b) Về người c) Về phân cơng cơng việc d) Chính sách, văn quy định hoạt động CVTD Quy trình CVTD gồm bước 2.2.3 Phân tích thực trạng thực biện pháp tiến hành cho vay tiêu dùng Vietinbank Quảng Bình a) Thực trạng biện pháp khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng: Chú trọng nhóm khách hàng - Nhóm khách hàng cơng chức Nhà nước - Nhóm khách hàng cán công nhân viên doanh nghiệp - Nhóm khách hàng cán quan quân sự, công an, doanh nghiệp Quân đội - Nhóm khách hàng tiểu thương - Nhóm khách hàng cầm cố giấy tờ có giá b) Thực sách cung ứng sản phẩm 11 Mua/nhận chuyển nhượng QSDĐ mua nhà, nhận QSDĐ đồng thời xây dựng/sửa chữa nhà 240 tháng Xây nhà 240 tháng Sửa chữa nhà 120 tháng - Cho vay tiêu dùng khác: Loại Tài sản bảo đảm Mức cho vay tối đa Thời hạn vay tối đa Bất động sản 70% giá trị TSBĐ 60 tháng Ơ tơ 50% giá trị TSBĐ 60 tháng Theo quy định nghiệp vụ cho vay cầm cố GTCG 60 tháng (bao gồm thời hạn quay vòng Thẻ tiết kiệm khơng vượt q thời hạn lại loại GTCG khác) Giấy tờ có giá c) Thực trạng công tác nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng Tại Vietinbank, cán công nhân viên trả lương thưởng, phạt thông qua hệ thống chấm điểm KPI, từ đảm bảo tính cơng bằng, minh bạch chế độ đãi ngộ cán Thường xuyên lập đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng, sử dụng tiêu chuẩn đo ISO, sàn giao dịch chuẩn… tạo nề nếp quản lý chất lượng hệ thống Bộ máy pháp chế tập trung hoàn thiện, hệ thống hóa quy trình nghiệp vụ Ngân hàng, kiểm soát rủi ro tăng tốc độ xử lý giao dịch với khách hàng nội bên Thành lập phòng quản lý chất lượng, định kỳ đánh giá chất lượng qua chương trình khảo sát độc lập (khách hàng bí mật, khảo sát tư 12 vấn), triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm sốt tn thủ trực tiếp chi nhánh… Vietinbank ln trọng đến việc nâng cao trình độ chun mơn tác nghiệp cán Định kỳ tổ chức đào tạo, trao đổi quy trình, quy định Cán Vietinbank Quảng Bình ln có ý thức tuẩn thủ trạch nhiệm công việc nên xây dựng niềm tin khách hàng Năm 2013 toàn hệ thống tổ chức 320 khóa đào tạo, gồm 200 khóa đào tạo nghiệp vụ, 120 khóa đào tạo kỹ Năm 2015 tổ chức 600 khóa đào tạo kỹ nghiệp vụ Đồng thời, Vietinbank Quảng Bình tổ chức thêm lớp đào tạo, trao đổi kiến thức nghiệp vụ như: Chi nhánh thường xuyên tổ chức khóa đào tạo kỹ bán hàng, đạo đức nghề nghiệp; hàng tháng, phòng tự tổ chức trao đổi sản phẩm cho vay, kinh nghiệm bán hàng, điểm mạnh điểm yếu sản phẩm; phân cơng nhóm bán hàng mũi nhọn … Cơ sở vật chất phần thiếu việc nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng Ngân hàng Vietinbank Quảng Bình đưa quy định không gian giao dịch, hệ thống quảng cáo, trang phục cán với mong muốn tạo thiện cảm từ khách hàng Nhìn chung, Vietinbank Quảng Bình trọng hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ nói chung chất lượng dịch vụ CVTD Bên cạnh đó, Vietinbank ngân hàng lớn, lâu đời nên hệ thống tác nghiệp cũ khiến cho quy trình cung cấp dịch vụ ngân hàng Vietinbank tương đối rườm rà, tốn nhiều thời gian thực hiện, ảnh hưởng trực tiếp tới khách hàng d) Thực trạng kiểm soát rủi ro chi nhánh Để thực sách kiểm sốt rủi ro, cán buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu: Đề cao tính kỷ luật, trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp; Chấp hành quy trình nghiệp vụ quy định; Khơng ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ thơng qua công tác đào tạo cán Hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng thực qua bước: - Nhận dạng RRTD - Đo lường rủi ro tín dụng - Kiểm sốt rủi ro tín dụng 13 2.2.4 Phân tích kết cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình Với biện pháp triển khai, hoạt động CVTD Vietinbank Quảng Bình thu kết vượt bậc a) Tăng trưởng quy mô cho vay tiêu dùng Ø Về dự nợ CVTD: tăng mạnh mẽ giai đoạn 2013 – 2015 tạo tiền đề cho phát triển tương lai, tạo động lực cho Chi nhánh thực mục tiêu đề Chi nhánh cần trì tăng trưởng mức ổn định, vững thời gian tới Ø Về số lượng khách hàng: Điều phản ánh thực tế nhu cầu tiêu dùng người dân lớn Ø Về dư nợ bình quân: Để có kết trên, Chi nhánh thực tốt công tác quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, đưa vào hoạt động cho vay sản phẩm linh hoạt để tăng thêm lựa chọn cho khách hàng b) Phân tích cấu cho vay tiêu dùng Ø Quy mô cho vay tiêu dùng theo thời hạn Ø Quy mô cho vay tiêu dùng theo cấu sản phẩm Bảng 2.13 Cơ cấu dư nợ CVTD theo sản phẩm Vietinbank Quảng Bình 2014 - 2017 Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 CV TSBĐ 2.837 4.630 7.087 13.517 Thẻ TD 2.837 4.630 7.087 13.517 CV có TSBĐ 296.396 375.498 499.152 662.357 CV nhà đất 182.458 202.123 276.658 393.589 CV mua xe 66.238 109.451 145.635 185.862 CV mua sắm thiết bị 47.700 63.924 76.859 82.906 gia đình CV khác Tổng dư nợ CVTD 299.233 380.128 506.239 675.874 (Nguồn: Báo cáo kết HĐKD Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 2014–2017) 14 c) Thực trạng kiểm soát rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng Bảng 2.14 Biến đổi cấu nhóm nợ CVTD Vietinbank Quảng Bình 2014 - 2017 Đơn vị: triệu đồng 2014 Nhóm nợ Số tiền 2015 2016 489.312 Tỷ trọng 96,66% 656.613 Tỷ trọng 97,15% 1,12% 14.750 2,91% 16.355 2,42% 918 0,24% 1.025 0,20% 1.125 0,17% 0,10% 259 0,07% 478 0,09% 769 0,11% 600 0,20% 648 0,17% 674 0,13% 1.012 0,15% 299.233 100% 380.128 100% 506.239 100 % 675.874 100% 374.038 Tỷ trọng 98,40% 0,31% 4.265 765 0,26% 311 296.637 Tỷ trọng 99,13% 920 Tổng 2017 Số tiền Số tiền Số tiền (Nguồn: Báo cáo kết HĐKD Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 2014–2017) Nợ nhóm chiếm tỷ lệ lớn tổng dư nợ từ mức 96% Tuy nhiên, tỷ lệ có xu hướng giảm nhẹ qua năm Tỷ trọng nợ nhóm tăng từ 0,26% vào năm 2014 lên thành 2,91% vào năm 2016 Tro7ng đó, tỷ trọng nợ nhóm 3, nhóm nhóm có xu hướng giảm giai đoạn Chứng tỏ chất lượng tín dụng hoạt động CVTD Vietinbank Quảng Bình mức an tồn Bảng 2.15 Tình hình nợ xấu CVTD Vietinbank Quảng Bình 2014 - 2017 Chỉ tiêu Dư nợ CVTD Nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu CVTD ĐVT 2014 2015 Triệu đồng Triệu đồng % 299.233 1.676 0,56 380.128 1.825 0,48 2016 2017 506.239 675.874 2.177 2.906 0,43 0,43 Tổng trích lập DPRR Triệu đồng 1.855 2.167 2.227 Tỷ lệ trích DPRR/Dư % 0,62 0,57 0,44 nợ CVTD (Nguồn: Báo cáo kết HĐKD Vietinbank Quảng Bình giai đoạn 2014–2017) Qua bảng 2.15 ta thấy rằng: 2.974 0,44 15 - Mức nợ xấu CVTD tăng từ 1.676 triệu đồng năm 2014 lên 2.906 triệu đồng vào năm 2017 tỷ lệ nợ xấu CVTD lại giảm từ 0,56% 0,43%, tỷ lệ nhỏ so với tỷ lệ nợ xấu toàn hoạt động cho vay chi nhánh - Chi nhánh thực trích lập dự phòng rủi ro CVTD theo quy định , giá trị trích lập dự phòng giai đoạn 2014 – 2017 1.855 triệu đồng, 2.167 triệu đồng, 2.227 triệu đồng 2.974 triệu đồng Tuy nhiên, tỷ lệ trích lập DPRR lại giảm qua năm, từ 0,62% vào năm 2014 xuống 0,44% vào năm 2017 Tỷ lệ giảm tỷ lệ nợ nhóm đến nhóm giảm dần theo thời gian Chi nhánh tập trung ý vào việc giám sát theo dõi khoản vay để kịp thời phát trường hợp khách hàng giảm/mất khả trả nợ, từ đề xuất biện pháp xử lý phù hợp gia hạn nợ, cấu lại thời hạn trả nợ đảm bảo thu hồi vốn gốc lãi vay đầy đủ đạt kết khả quan trì tỷ lệ nợ xấu mức thấp d) Thực trạng thu nhập từ cho vay tiêu dùng Bảng 2.16 Thu nhập từ hoạt động CVTD Vietinbank Quảng Bình 2014 - 2017 Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 Thu từ hoạt động CVTD 37.790 40.112 47.208 67.587 (Đơn vị: Triệu đồng) Thu từ hoạt động 252.770 252.120 308.111 432.720 tín dụng (Đơn vị: Triệu đồng) Tỷ trọng thu từ hoạt động CVTD/ thu từ hoạt động tín 14,95% 15,91% 15,32% 15,62% dụng (Đơn vị: %) (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Vietinbank Quảng Bình) Theo bảng trên, thu từ hoạt động CVTD tăng dần qua năm Cụ thể, năm 2017 đạt 67.587 triệu đồng, tăng 20.379 triệu đồng (43,17%) so với năm 2016; tăng 29.797 triệu đồng (146,21%) so với năm 2014 Bên cạnh đó, tỷ trọng thu nhập từ hoạt động CVTD/thu nhập từ hoạt động tín dụng mức thấp, khoảng 15%, Chi 16 nhánh cần nghiên cứu cân đối tăng trưởng dư nợ nâng lãi suất cho vay hợp lý để tăng trưởng thu nhập 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG 2.3.1 Kết đạt Trong giai đoạn 2014 - 2017, với nhận thức vai trò tiềm mảng sản phẩm cho vay tiêu dùng bám sát chủ trương phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh chủ động tăng trưởng quy mô, phát triển thị phần hoạt động CVTD Vietinbank Quảng Bình đạt kết khả quan Cụ thể: - Công tác tổ chức hoạt động CVTD Chi nhánh tổ chức bản, có phối hợp đồng bộ, thống phận chức Cơ cấu tổ chức máy điều hành ngày hoàn thiện theo hướng tính gọn đảm bảo đạo sát sao, kịp thời lãnh đạo xuống phòng chức PGD nhờ hoạt động CVTD Chi nhánh giám sát chặt chẽ - Hoạt động CVTD giai đoạn tăng trưởng mức với tốc độ bình qn 33%, tăng trưởng quy mơ dư nợ CVTD năm 2014 2015 vượt 8% 14% so với kế hoạch giao Chiếm tỷ trọng khoảng 18,1% tổng dư nợ chi nhánh Có kết MB Đăk Lăk thực tốt công tác nghiên cứu nhu cầu khách hàng, phân đoạn thị trường, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng nhanh chóng, kịp thời… - Sản phẩm cho vay Vietinbank Quảng Bình tương đối đa dạng, đáp ứng nhu cầu người dân địa bàn tỉnh Trong đó, 02 sản phẩm chủ lực cho vay bất động sản (cho vay mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà….) cho vay mua tơ phù hợp nhu cầu thực tế, tình hình phát triển tỉnh nhà Tuy nhiên, thời gian tới, để tăng vị cạnh tranh địa bàn tỉnh, Vietinbank Quảng Bình cần phải nghiên cứu, triển khai nhiều sản phẩm vay tiêu dùng mang tính khác biệt vượt trội - Số lượng khách hàng vay tiêu dùng liên tục tăng giai đoạn này, tăng từ 1.285 khách hàng (2014) lên 2.310 khách hàng (2017) Tỷ trọng khách hàng vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao tổng khách hàng vay chi nhánh, chiếm 81,18% vào năm 2017 Dựa vào tăng trưởng này, Chi nhánh trọng bán chéo sản phẩm, khuyến khích khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ 17 ngân hàng làm gia tăng hiệu khách hàng - Chất lượng tín dụng hoạt động CVTD ngày nâng cao, tỷ lệ nợ xấu ngày giảm xuống 0,5% tổng dư nợ CVTD, tỷ lệ thấp nhiều so với hệ thống NHTM Việt Nam - Chất lượng dịch vụ CVTD Vietinbank Quảng Bình đánh giá cao với nhu cầu khách hàng với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, quy trình rõ ràng, thủ tục hồ sơ linh hoạt 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân a) Hạn chế Bên cạnh thành công mà Vietinbank Quảng Bình đạt giai đoạn 2014 - 2017, tồn điểm hạn chế cần phải khắc phục thời gian tới Đó là: - Mặc dù có tăng trưởng qua năm nhìn chung dư nợ CVTD Chi nhánh thấp so với NHTM khác Thị phần chiếm khoảng 17% toàn tỉnh - Thu nhập từ hoạt động CVTD chiếm tỷ trọng thấp (chỉ 15%) tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng Chi nhánh - Danh mục sản phẩm CVTD mà chi nhánh triển khai chưa phong phú, đa dạng so với ngân hàng khác, tập trung vào số sản phẩm cho vay định kể đến cho vay mua nhà ở, đất ở, sửa chữa nhà cho vay mua tơ Đặc tính sản phẩm CVTD Vietinbank chưa mang tính đột phá so với đối thủ cạnh tranh Chi nhánh chưa trọng đến sản phẩm cho vay tín chấp sản phẩm mũi nhọn, phí thu dịch vụ lợi nhuận cao nhiều so với sản phẩm cho vay truyền thống áp dụng chi nhánh - Quy trình hệ thống tác nghiệp chưa thuận lợi công tác cung cấp dịch vụ ngân hàng Vietinbank tốn nhiều thời gian thực hiện, ảnh hưởng trực tiếp tới khách hàng Chi nhánh chưa có sản phẩm đáp ứng yêu cầu thời gian với quy trình thủ tục nhanh chóng số đối thủ cạnh tranh (ACB có sản phẩm lợi “Vay siêu tốc 24h”) - Đội ngũ nguồn nhân lực chi nhánh hạn chế số lượng, kinh nghiệm Chưa có phòng chun nghiên cứu thị trường lĩnh vực tín dụng tiêu dùng Địa bàn tỉnh Quảng Bình có 08 huyện thị chi nhánh có 05 phòng giao dịch Cơng tác 18 truyền thông, cổ động chưa đạt hiệu cao chủ yếu theo cách thức truyền thống Chính hạn chế mà phát triển hoạt động CVTD Vietinbank Quảng Bình chưa đạt hiệu tối đa, chưa khai thác hết tiềm thị trường Chi nhánh cần có biện pháp mạnh nhằm khắc phục hạn chế để mang lại kết kinh doanh tốt b) Nguyên nhân v Nhóm nguyên nhân chủ quan - Chính sách cho vay ngân hàng: Trong vài năm trở lại đây, Vietinbank bắt đầu đẩy mạnh mảng cho vay cá nhân nói chung mảng cho vay tiêu dùng nói riêng nên sách sản phẩm, sách lãi suất, quy trình cho vay chưa thực linh hoạt Sản phẩm cho vay tiêu dùng đơn điệu, sản phẩm triển khai theo, chưa tạo khác biệt đáng kể so với đối thủ cạnh tranh - Bộ máy tổ chức nguồn nhân lực: Lực lượng nhân mảng cho vay cá nhân mỏng, tuổi đời trẻ, thiếu kinh nghiệm, hạn chế trình xử lý nghiệp vụ Số lượng phòng giao dịch chưa đáp ứng nhu cầu thị trường - Hoạt động truyền thông: Hoạt động tiếp thị quảng cáo chưa trọng đầu tư Chi nhánh chủ yếu sử dụng qua kênh truyền thống nên chưa đạt hiệu cao Điều gây ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển quy mô khách hàng v Nhóm ngun nhân khách quan - Từ phía khách hàng tiêu dùng: - Từ phía mơi trường kinh doanh CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Ngoài kết phân tích đưa phần trên, việc nghiên cứu đề xuất giải pháp vào: 3.1.1 Định hướng chung Vietinbank Quảng Bình - Thứ nhất: Đột phá cấu tổ chức, quản trị điều hành theo thơng lệ quốc tế; Kiện tồn sở Đảng, quản lý thống Tổ chức 19 Đảng theo chiều dọc toàn hệ thống; - Thứ hai: Đột phá Cải thiện lực tài chính, lực cạnh tranh; - Thứ ba: Đột phá Đổi phương thức Quản trị rủi ro, quản trị hiệu hoạt động; - Thứ tư: Đột phá Nền tảng giải pháp công nghệ đại; - Thứ năm: Đột phá đổi cấu nguồn nhân lực giải pháp tiện ích sản phẩm - Thứ sáu: Phát huy vai trò lãnh đạo Đảng, lãnh đạo toàn diện hoạt động kinh doanh toàn hệ thống; - Thứ bảy: Phát huy quyền làm chủ tập thể cán bộ, người lao động 3.1.2 Đánh giá nhu cầu vay tiêu dùng địa bàn tỉnh Quảng Bình Trong năm gần đây, kinh tế tỉnh nhà có bước tiến định, thu nhập người dân ngày tăng Đáng ý, xu hướng thu nhập cao nhu cầu vay tiêu dùng lớn cho thấy, người dân có khả trả nợ tốt người ta sẵn sàng vay, khơng phải nghèo nên phải vay nhiều Hay việc người trẻ vay nhiều cho thấy thị trường có nhiều tiềm phát triển mạnh tương lai - Tuy nhiên, kiện ô nhiễm môi trường biển vào đầu năm 2016 trực tiếp gián tiếp ảnh hưởng đến kinh tế tỉnh nhà, gây nên khó khăn định 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 3.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng chi nhánh Qua phân tích thực trạng cho thấy tại, tỷ trọng CVTD Vietinbank Quảng Bình chủ yếu tập trung vào cho vay bất động sản cho vay mua ô tô chủ yếu nhóm cho vay trung dài hạn Việc tập trung nhiều vào số sản phẩm CVTD định gây rủi ro cho Chi nhánh trường hợp điều kiện bên biến động theo hướng bất lợi Vì thời gian đến Chi nhánh cần thực số giải pháp để đổi cấu CVTD theo hướng khắc phục bất cập mặt cấu 20 Triển khai thêm số lĩnh vực cho vay tiềm cho vay thấu chi qua lương, qua tài khoản toán Vietinbank, cho vay du học, cho vay du lịch, cho vay khám chữa bệnh Nghiên cứu sản phẩm nguyên tắc linh hoạt, tối thiểu hóa quy trình nhằm nâng cao giá trị tính cạnh tranh sản phẩm Chi nhánh cần nghiên cứu đưa gói dịch vụ bao gồm sản phẩm cho vay kèm với dịch vụ, tiện ích ngân hàng có tính chất bổ sung, hỗ trợ lẫn Điều thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng 3.2.2 Hồn thiện sách khách hàng v Về công tác quản lý khách hàng cũ v Về công tác thu hút khách hàng: 3.2.3 Vận dụng linh hoạt lãi suất cho vay, đảm bảo tính cạnh tranh mảng tiêu dùng ngân hàng - Đa dạng hóa hình thức trả lãi để phù hợp với đặc điểm nhu cầu khách hàng, đưa nhiều lựa chọn cho khách hàng, đảm bảo khách hàng trả nợ hạn - Thực phân cấp lãi suất theo bảng xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng Đình kỳ hàng quý, Chi nhánh đánh giá, xếp hạng tín dụng khách hàng để áp dụng mức lãi suất ưu đãi - Mức lãi suất ưu đãi Vietinbank Quảng Bình có ưu đãi 06 tháng 12 tháng đầu Trong đó, số ngân hàng BIDV, Vietcombank có khoản vay ưu đãi dao đơng từ 03 tháng đến 24 tháng Vậy để tăng tính cạnh tranh, Chi nhánh cần nghiên cứu triển khai sản phẩm có thời hạn ưu đãi đa dạng - Tăng cường triển khai gói sản phẩm cho vay mà Vietinbank khách hàng có lợi Ngoài sản phẩm cho vay truyền thống, Chi nhánh đưa gói sản phẩm combo cho vay kết hợp bán chéo sản phẩm, ngân hàng hưởng lãi phí, khách hàng hưởng thêm dịch vụ bổ trợ 3.2.4 Tăng cường hoạt động quảng bá cho sản phẩm cho vay tiêu dùng - Thực đa dạng hóa kênh cung cấp thơng tin đến khách hàng thơng qua báo chí, đài phát truyền hình địa phương; email, tin nhắn điện thoại chủ động đến khách hàng - Đẩy mạnh liên kết với đối tác showroom ô tô, sàn giao dịch bất động sản, trường đại học, 21 quan hành nghiệp thơng qua chương trình hợp tác tồn diện Việc hợp tác với đối tác ngồi việc phát triển khách hàng có ý nghĩa truyền thơng lớn, giúp cố vị hình ảnh Vietinbank Quảng Bình thị trường 3.2.5 Đơn giản hóa thủ tục nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động cho vay tiêu dùng Xây dựng bước quy trình, quy chế CVTD Vietinbank ngày hoàn thiện, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng khách hàng cá nhân, thu hút nhiều khách hàng, làm tăng lợi cạnh tranh Vietinbank so với TCTD khác địa bàn Hiện tại, quy trình, quy chế cho vay Vietinbank xây dựng đầy đủ hồn thiện, khơng thể tránh khỏi mục hạn chế, chưa thực phù hợp với nhu cầu tiêu dùng khách hàng, làm hạn chế phần tính cạnh tranh Vietinbank Quảng Bình Cải thiện quy trình, quy chế cho vay, thời gian phục vụ khách hàng nhanh chóng, thẩm định xác, giữ mối quan hệ với khách hàng thường xuyên kiểm tra trước, sau cho vay yêu cầu cần thiết đặt Vietinbank Quảng Bình 3.2.6 Tăng cường kiểm sốt rủi ro tín dụng Mặc dù tỷ lệ nợ xấu hoạt động CVTD Chi nhánh thời gian qua ln mức thấp có xu hướng giảm dần thực tế hoạt động quản trị rủi ro CVTD Vietinbank Quảng Bình cần hồn thiện Vì Chi nhánh cần thực theo số hướng sau: Tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho cán tín dụng Vietinbank Quảng Bình cần tổ chức định kỳ khóa huấn luyện nghiệp vụ thẩm định tín dụng CVTD cho cán tín dụng ngân hàng nhằm bổ sung kiến thức, kinh nghiệm thực tế cho nhân viên, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa rủi ro từ khâu thẩm định Chi nhánh Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác thẩm định, đảm bảo khâu quy trình thẩm định tín dụng tn thủ theo quy chế hoạt động Vietinbank phù hợp với quy định Ngân hàng nhà nước pháp luật Đa dạng hóa hình thức bảo đảm cách mở rộng nhận bảo đảm loại tài sản khác ngồi bất động sản tơ, máy móc thiết 22 bị, xe máy, trái phiếu, cổ phiếu Tuy nhiên, tài sản có rủi ro định nên công tác cho vay, Chi nhánh cần nhận diện đầy đủ tất điều kiện bất lợi xảy nhằm hạn chế rủi ro kinh doanh Đẩy mạnh công tác xử lý nợ đặc biệt khoản nợ xấu tồn đọng chi nhánh Vận dụng biện pháp quản lý tích cực, linh hoạt kiên thu hồi nợ, gắn trách nhiệm với quyền lợi cán tín dụng cơng tác thu hồi nợ xấu 3.2.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Định kỳ tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán nhân viên, khả ứng xử tiếp xúc với khách hàng Đồng thời, lập kế hoạch cử cán trẻ có lực đào tạo chuyên sâu lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, dịch vụ nhằm xây đựng đội ngũ chuyên gia giỏi, làm nòng cốt cho nguồn nhân lực tương lai - Có chế đãi ngộ hợp lý dành cho người lao động dựa lực đóng góp cho cho Chi nhánh Có chế khen thưởng hợp lý dành cho nhân viên đạt thành tích cao Vietinbank Quảng Bình Tăng cường cơng tác giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bồi dưỡng đạo đức, phẩm chất cho cán tín dụng, triệt tiêu tư tưởng gian lận, làm việc thiếu trách nhiệm, thiếu nhiệt tình cán 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Với Chính phủ bộ, ngành liên quan Nhằm tạo điều kiện để hoạt động cho vay tiêu dùng trng thống NHTM Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định, hiệu ngày mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế - xã hội, Chính phủ bộ, ngành liên quan mà đặc biệt NHNN cần tạo điều kiện thuân lợi nữa: Thứ nhất, bộ, ngành liên quan cần cải tiến thủ tục hành tạo điều kiện cho NHTM việc xử lý tài sản nhằm thu hồi nợ Thứ hai, quan Công chứng, quan đăng ký giao dịch bảo đảm cần giảm thời gian xử lý hồ sơ để tạo thuận lợi cho việc hoàn thiện thủ tục liên quan Thứ ba, công tác xác nhận hồ sơ vay vốn cán nhân viên, kính mong quan tích cực phối hợp cung cấp thơng tin xác cho phí Ngân hàng 23 Thứ tư, NHNN hồn chỉnh hệ thống văn quy định, hướng dẫn cụ thể hoạt động NHTM tạo tảng cho hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển, tạo hành lang pháp lý vừa thơng thống, vừa đầy đủ nhằm bảo bệ quyền lợi cho NHTM Thứ năm, NHNN thường xuyên tổ chức hội thảo, khóa học nâng cao nghiệp vụ tạo điều kiện cho NHTM tăng cường hợp tác thông qua giao lưu, học hỏi lẫn 3.3.2 Với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Thứ nhất, tiếp tục đổi công nghệ ngân hàng để mở rộng thêm nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại tảng công nghệ thông tin nhằm gia tăng tiện ích sử dụng dịch vụ CVTD khách hàng Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin để tăng cường tính bảo mật, giảm thời gian tác nghiệp cho nhân viên tín dụng để họ có nhiều thời gian dành cho cơng tác phát triển chăm sóc khách hàng Thứ hai, thường xuyên tổ chức buổi giao lưu Hội sở với chi nhánh, chi nhánh khác để học hỏi kinh nghiệm lẫn công tác CVTD Thứ ba, nghiên cứu phát triển thêm nhiều sản phẩm phù hợp với đặc trưng thị trường nhằm tạo danh mục sản phẩm đa dạng cho Chi nhánh trình tiếp thị đến khách hàng mục tiêu Thứ tư, tăng cường hoạt động tra kiểm soát nội nhằm chấn chỉnh sai sót, góp phần giúp chi nhánh phòng ngừa rủi ro Thứ năm, khoản nợ trả trước hạn, giao cho Giám đốc chi nhánh chủ động xem xét việc áp dụng thu trả nợ trước hạn nhóm khách hàng cụ thể nhằm nâng cao tính cạnh tranh với ngân hàng khác Thứ sáu, nâng tỷ lệ mức cho vay tối đa giá trị tài sản đảm bảo để Chi nhánh chủ động việc cấp tín dụng đến khách hàng Thứ bảy, hồn thiện quy trình, thủ tục cho vay theo hướng tinh gọn, giảm thiểu thủ tục giấy tờ không cần thiết nhằm rút ngắn thời gian giải ngân cho khách hàng Thứ tám, tăng cường hỗ trợ chi nhánh công tác đào tạo đội ngũ cán thơng qua khóa học ngồi nước, tổ chức họp trực tuyến giải đáp thắc mắc sách tín dụng, sách sản phẩm 24 KẾT LUẬN Hoạt động CVTD ngày NHTM trọng tăng trưởng Hoạt động tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần mà nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Do đó, việc hồn thiện, nâng tầm hoạt động CVTD việc làm tất yếu NHTM nói chung Vietinbank Quảng Bình nói riêng điều kiện kinh tế Việt Nam ngày phát triển mạnh mẽ Trong trình nghiên cứu, luận văn đạt số kết định sau: Thứ hiểu rõ sở lý luận liên quan đến hoạt động CVTD NHTM Thứ hai đề tài phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh hoạt động cho vay Vietinbank Quảng Bình nói chung hoạt động CVTD Chi nhánh nói riêng Bên cạnh kết đạt được, hoạt động CVTD có vướng mắc, hạn chế cần giải triệt để tương lai nhằm thúc đẩy tăng trưởng nức Thứ ba từ phân tích trên, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động CVTD Vietinbank Quảng Bình Tại Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình, hoạt động CVTD triển khai thu kết khả quan Tuy nhiên, kết đạt chưa hiệu cao, chưa tận dụng tối đa tiềm lực thị trường Nguyên nhân tồn nhiều hạn chế cần khắc phục Do hạn chế thời gian trình độ nên luận văn tồn số điểm thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến góp ý Quý Thầy/Cơ để hồn thiện ... hàng 1.3.2 Nhân tố từ phía Ngân hàng CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT... Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình Chương 3: Giải pháp... điểm cho vay tiêu dùng 4 c) Phân loại hoạt động cho vay tiêu dùng d) Vai trò hoạt động cho vay tiêu dùng 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình, Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn