Soạn thảo quy trình giải quyết các phàn nàn của khách hàng khi ăn uống tại Nhà hàng Hương Sen theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2000

18 147 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 17:01

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO International Organization for Standardization) được thành lập từ năm 1947, có trụ sở đặt tại Geneva Thụy Sĩ.Chịu trách nhiệm ban hành các tiêu chuẩn quốc tế (ISO) khuyến nghị áp dụng nhằm thuận lợi hóa thương mại toàn cầu và bảo vệ an toàn, sức khỏe và môi trường cho cộng đồng. Hiện nay ISO đã soạn thảo và ban hành gần 16.000 tiêu chuẩn cho sản phẩm, dịch vụ, hệ thống quản lý, thuật ngữ, phương pháp… Bài thảo luận quản trị chẤt lượng dịch vụ Đề tài: Soạn thảo quy trình giải phàn nàn khách hàng ăn uống Nhà hàng Hương Sen theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Nội dung Giới Giới thiệu nhà hàng hương sen Tên Doanh Nghiệp Nhà hàng Hương Sen Tên Tiếng Anh Huong Sen Restaurant Logo Địa Số 269 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Mỹ Đình, Hà Nội Điện thoại 043 732 0589 / Hotline: 0904 988 999 Website http:// nhahanghuongsen.com.vn TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 ISO gì? Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO - International Organization for Standardization) thành lập từ năm 1947, có trụ sở đặt Geneva - Thụy Sĩ Chịu trách nhiệm ban hành tiêu chuẩn quốc tế (ISO) khuyến nghị áp dụng nhằm thuận lợi hóa thương mại tồn cầu bảo vệ an tồn, sức khỏe mơi trường cho cộng đồng Hiện ISO soạn thảo ban hành gần 16.000 tiêu chuẩn cho sản phẩm, dịch vụ, hệ thống quản lý, thuật ngữ, phương pháp… Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 mục đích áp dụng Chứng tỏ khả cung cấp sản phẩm đồng đáp ứng yêu cầu khách hàng yêu cầu pháp lý khác Nâng cao thoả mãn khách hàng qua việc áp dụng có hiệu lực hệ thống này, xây dựng trình để cải tiến thường xun phòng ngừa sai lỗi Lợi ích áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000  Các Quy trình xử lý cơng việc quan hành nhà nước tiêu chuẩn hóa theo hướng cách khoa học, hợp lý luật theo chế cửa;  Minh bạch công khai hóa quy trình thủ tục xử lý cơng việc cho tổ chức công dân để tạo cho dân hội kiểm tra; Người đứng đầu quan hành nhà nước kiểm sốt q trình giải cơng việc nội quan để có đạo kịp thời Nâng cao hiệu lực hiệu công tác quản lý cung cấp dịch vụ công theo mục tiêu cải tiến thường xuyên theo yêu cầu tiêu chuẩn; Cũng cố lòng tin, cải thiện mối quan hệ hình ảnh quan hành nhà nước cấp tổ chức công dân phù hợp chất nhà nước ta dân dân các nguyên tắc Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 Nguyên tắc 8: 1: Cải 2: 3: 4: 5: 6: 7: Tiếp Sự Quan Hướng lãnh tham tiến cận hệ vào đạo thường gia theo khách kiện hệ có xuyên để thống lợi hàng trình với người để người quản định cung lý ứng Mơ hình hệ thống quản lý chất lượng GIẢI QUYẾT PHÀN NÀN CỦA KHÁCH HÀNG KHI ĂN UỐNG TẠI NHÀ HÀNG HƯƠNG SEN theo tiêu chuẩn iso 9001-2000 Phạm vi áp dụng Quy trình áp dụng để giải phàn nàn có liên quan đến hoạt động ăn uống, dự tiệc, đặt chỗ… Khách hàng Trách nhiệm Các cá nhân phân công phụ trách tiếp nhận khiếu nại, phàn nàn Khách hàng phải thực theo quy định, quy trình Các Trưởng/phó phận phải giải triệt để vấn đề Khách hàng khiếu nại, phàn nàn cách hợp lý, phải có hài long Khách hàng Phân loại Khách hàng Khách Những vấn đề Khách hàng thường khiếu nại, phàn nàn Về CÁC BƯỚC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, PHÀN NÀN CỦA KHÁCH HÀNG Tiếp QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT PHÀN NÀN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NHÀ HÀNG Hệ thống quản trị Công ty/Khách sạn dịch vụ Nhà hàng Nhà hàng Hương Sen Quy trình giải phàn nàn Khách hàng Lần ban hành Lần 01 Mã số: … Trang: 01/02 Lần ban hành: 01 Người viết Người kiểm tra Người phê duyệt NHÓM Vũ Thị B Lê Thị C Nội dung thay đổi Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực 20/04/2009 22/05/2009 30/12/2009 Hệ thống quản trị Công ty/Khách sạn Nhà hàng Hương Sen Mã số: … dịch vụ Nhà hàng Quy trình giải phàn nàn Khách hàng Trang: 02/02 Lần ban hành: 01 Cảm ơn cô giáo bạn lắng nghe! ... lượng GIẢI QUY T PHÀN NÀN CỦA KHÁCH HÀNG KHI ĂN UỐNG TẠI NHÀ HÀNG HƯƠNG SEN theo tiêu chuẩn iso 9001-2000 Phạm vi áp dụng Quy trình áp dụng để giải phàn nàn có liên quan đến hoạt động ăn uống, ... KHÁCH HÀNG Tiếp QUY TRÌNH GIẢI QUY T PHÀN NÀN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NHÀ HÀNG Hệ thống quản trị Công ty /Khách sạn dịch vụ Nhà hàng Nhà hàng Hương Sen Quy trình giải phàn nàn Khách hàng Lần ban hành... nại, phàn nàn cách hợp lý, phải có hài long Khách hàng Phân loại Khách hàng Khách Những vấn đề Khách hàng thường khi u nại, phàn nàn Về CÁC BƯỚC GIẢI QUY T KHI U NẠI, PHÀN NÀN CỦA KHÁCH HÀNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn thảo quy trình giải quyết các phàn nàn của khách hàng khi ăn uống tại Nhà hàng Hương Sen theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2000, Soạn thảo quy trình giải quyết các phàn nàn của khách hàng khi ăn uống tại Nhà hàng Hương Sen theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Từ khóa liên quan