Soạn bài từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

6 68 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2018, 18:25

Từ ngơn ngữ chung đến lời nói cá nhân I Ngôn ngữ – tài sản chung xã hội: Ngôn ngữ tài sản chung, phương tiện giao tiếp chung cộng đồng xã hội Tính chung ngôn ngữ biểu qua phương tiện sau Các yếu tố chung – Các âm (nguyên âm, phụ âm, điệu,…) – Các tiếng (âm tiết) – Các từ – Các ngữ cố định (thành ngữ quán ngữ) – Các quy tắc phương thức chung: quy tắc cấu tạo từ, cấu tạo ngữ (cum từ), cấu tạo câu, đoạn, đoạn văn, phương thức chuyển nghĩa, chuyển loại từ, phương thức sử dụng trực tiếp, gián tiếp câu… II Lời nói – sản phẩm riêng cá nhân: thể – Giọng nói cá nhân – Vốn từ cá nhân – Sự chuyển đổi, sáng tạo sử dụng từ ngữ chung, quen thuộc – Việc tạo từ – Việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo quy tắc chung, phương thức chung Mối quan hệ ngôn ngữ chung lời nói cá nhân Ngơn ngữ chung lời nói cá nhân có quan hệ hai chiều Ngôn ngữ chung sở để sản sinh lĩnh hội lời nói cá nhân Lời nói cá nhân vừa biểu ngơn ngữ chung, vừ có nét riêng Hơn cá nhân sáng tạo, góp phần làm biến đổi phát triển ngơn ngữ chung III Luyện tập Bài 1/tr13: “Bác Dương thơi Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta” Từ “thôi” in đậm dùng với nghĩa “Thôi” nghĩa chung chấm dứt, kết thúc hoạt động Ở đây, “thơi” có nghĩa chấm dứt, kết thúc đời, sống Bài 2/tr13: “xiên ngang mặt đất rêu đám Đâm toạc chân mây, đá hòn” Hai câu thơ dùng từ ngữ chung quen thuộc, phối hợp chúng có sáng tạo: Các cụm danh từ (rêu đám, đá hòn) xếp danh từ trung tâm (rêu, đá trước tổ hợp định từ + danh từ loại (từng đám, hòn) Các câu xếp phận vị ngữ (động từ + thành phần phụ: xiên ngang – mặt đất, đâm toạc – chân mây) trước phận chủ ngữ (rêu đám, đá hòn) Cách xếp sáng tạo riêng tác giả để tạo nên âm hưởng mạnh cho câu thơ tơ đậm hình tượng thơ Bài 1/tr 35: “Nách” góc tường Được dùng với nghĩa chuyển – theo phương thức ẩn dụ, vị trí giao hai tường, tạo nên góc Bài 2/tr36: Từ “xuân” ngôn ngữ chung tác giả dùng với nghĩa riêng: Trong câu thơ Hồ Xuân Hương, “xuân” vừa sức sống nhu cầu tình cảm tuổi trẻ Trong câu thơ Nguyễn Du, “xuân” “cành xuân” để vẻ đẹp người gái trẻ tuổi Trong câu thơ Nguyễn Khuyến “xuân” “bầu xuân” chất men say nồng rượu ngon, đồng thời có nghĩa bóng sức sống dạt sống, tình cảm thắm thiết bạn bè Trong câu thơ Hồ Chí Minh, “xn” “mùa xn” có nghĩa gốc mùa năm, từ “xuân” “làm cho đất nước ngày cành xuân” nghĩa chuyển sức sống mới, đẹp Bài tập 3/tr36: Từ “mặt trời” ngôn ngữ chung tác giả dùng với nghĩa riêng Trong câu thơ Huy Cận, “mặt trời” dùng với nghĩa gố (chỉ thiên thể vũ trụ), dung theo phép nhân hóa nên “xuống biển” (hoạt động người) Trong câu thơ Tố Hữu, từ “mặt trời” lí tưởng cách mạng Trong câu thơ Nguyễn Khoa Điền từ “mặt trời” thứ dùng với nghĩa gốc, “mặt trời” thứ dùng với nghĩa ẩn dụ, đứa người mẹ: người mẹ, đứa niềm hạnh phúc, niềm tin mang lại ánh sáng cho đời người mẹ Bài tập 4/tr36:a Các từ “mọ mằn”, “giỏi giắn”, “nội soi” tạo thời gian gần Từ “mọn mằn” tạo dựa vào: Tiếng “mọn” với nghĩa nhỏ đến mức không đáng kể Những quy tắc cấu tạo chung: Quy tắc tạo từ láy hai tiếng lặp lại phụ âm đầu (âm m) Trong tiếng, tiếng gốc (“mọn”) đặt trước, tiếng láy đặt sau Tiếng láy lập lại âm đầu, đổi thành vần “ăn” “mọn mằn” nghĩa nhỏ nhặt, tầm thường, không đáng kể Từ “giỏi giắn” tạo nên từ tiếng “giỏi” có sẵn theo quy tắc từ “mọn mằn” trên: láy phụ âm đầu, tiếng thứ mang vần “ăn” “Giỏi giắn” có nghĩa giỏi (có sắc thái thiện cảm, mến mộ) Từ “nội soi” tạo từ tiếng có sẵn (nội soi) đồng thời dựa vào phương thức cấu tạo từ ghép phụ có tiếng hoạt động (đi sau) tiếng phụ bổ sung ý nghĩa (đi trước) ... tắc chung, phương thức chung Mối quan hệ ngôn ngữ chung lời nói cá nhân Ngơn ngữ chung lời nói cá nhân có quan hệ hai chiều Ngơn ngữ chung sở để sản sinh lĩnh hội lời nói cá nhân Lời nói cá nhân. .. hợp chúng có sáng tạo: Các cụm danh từ (rêu đám, đá hòn) xếp danh từ trung tâm (rêu, đá trước tổ hợp định từ + danh từ loại (từng đám, hòn) Các câu xếp phận vị ngữ (động từ + thành phần phụ: xiên... biểu ngơn ngữ chung, vừ có nét riêng Hơn cá nhân sáng tạo, góp phần làm biến đổi phát triển ngơn ngữ chung III Luyện tập Bài 1/tr13: “Bác Dương thơi Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta” Từ “thôi”
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân , Soạn bài từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn