Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

2 66 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2018, 09:50

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minhNgười đăng: Bảo Chi Ngày: 30062017Một văn bản trình bày đúng khi có bố cụ rõ ràng và logic. Nhưng để văn bản hấp dẫn, sinh động hơn cần có những biện pháp nghệ thuật. Tech12h xin tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn bài chi tiết, đầy đủ để các bạn cùng tham khảo.Soạn văn bài: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minhA. KIẾN THỨC TRỌNG TÂMMuốn cho văn bản thuyết minh được sinh động, hấp dẫn, người ta vận dụng thêm một số biện pháp nghệ thuật như kể chuyện, tự thuật, đối thoại theo lối ẩn dụ, nhân hóa hoặc các hình thức vè, diễn ca...Các biện pháp nghệ thuật cần được sử dụng thích hợp, góp phần làm nổi bật đặc điểm của đối tượng thuyết minh và gây hứng thú cho người đọc.Các phương pháp thuyết minh thường dùng:Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích.Phương pháp liệt kê.Phương pháp nêu ví dụ.Phương pháp dùng số liệu.Phương pháp so sánh.Phương pháp phân loại, phân tích.B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢICâu 1 (Trang 14 SGK) Đọc văn bản Ngọc Hoàng xử tội ruồi xanh và trả lời các câu hỏi:a. Văn bản có tính chất thuyết minh không? Tính chất ấy thể hiện ở những điểm nào? Những phương pháp thuyết minh nào đã được sử dụng?b. Văn bản thuyết minh này có nét gì đặc biệt? Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? c. Các biện pháp nghệ thuật ở đây có tác dụng gây hứng thú và làm nổi bật nội dung cần thuyết minh hay không?=> Xem hướng dẫn giảiCâu 2 (Trang 15 – SGK) Đọc đoạn văn sau và nêu nhận xét về biện pháp nghệ thuật được sử dụng để thuyết minh:Bà tôi thường kể cho tôi nghe rằng chim cú kêu là có ma tới. Tôi hỏi vì sao thì bà giải thích: Thế cháu không nghe tiếng cú kêu thường vọng từ bãi tha ma đến hay sao?. Sau này học môn Sinh học tôi mđi biết là không phải như vậy. Chim cú là loài chim ăn thịt, thường ăn thịt lũ chuột đồng, kẻ phá hoại mùa màng. Chim cú là giống vật có lợi, là bạn của nhà nông. Sở dĩ chim cú thường lui tới bãi tha ma là vì ở đó có lũ chuột đồng đào hang. Bây giờ mỗi lần nghe tiếng chim cú, tôi chẳng những không sợ mà còn vui vì biết rằng người bạn của nhà nông đang hoạt động.=> Xem hướng dẫn giải Sử dụng số biện pháp nghệ thuật văn thuyết minh Người đăng: Bảo Chi - Ngày: 30/06/2017 Một văn trình bày có bố cụ rõ ràng logic Nhưng để văn hấp dẫn, sinh động cần có biện pháp nghệ thuật Tech12h xin tóm tắt kiến thức trọng tâm hướng dẫn soạn chi tiết, đầy đủ để bạn tham khảo A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM  Muốn cho văn thuyết minh sinh động, hấp dẫn, người ta vận dụng thêm số biện pháp nghệ thuật kể chuyện, tự thuật, đối thoại theo lối ẩn dụ, nhân hóa hình thức vè, diễn ca  Các biện pháp nghệ thuật cần sử dụng thích hợp, góp phần làm bật đặc điểm đối tượng thuyết minh gây hứng thú cho người đọc  Các phương pháp thuyết minh thường dùng: o Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích o Phương pháp liệt kê o Phương pháp nêu ví dụ o Phương pháp dùng số liệu o Phương pháp so sánh o Phương pháp phân loại, phân tích B BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Câu (Trang 14 - SGK) Đọc văn Ngọc Hoàng xử tội ruồi xanh trả lời câu hỏi: a Văn có tính chất thuyết minh khơng? Tính chất thể điểm nào? Những phương pháp thuyết minh sử dụng? b Văn thuyết minh có nét đặc biệt? Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? c Các biện pháp nghệ thuật có tác dụng gây hứng thú làm bật nội dung cần thuyết minh hay không? => Xem hướng dẫn giải Câu (Trang 15 – SGK) Đọc đoạn văn sau nêu nhận xét biện pháp nghệ thuật sử dụng để thuyết minh: Bà thường kể cho nghe chim cú kêu có ma tới Tơi hỏi bà giải thích: "Thế cháu khơng nghe tiếng cú kêu thường vọng từ bãi tha ma đến hay sao?" Sau học môn Sinh học mđi biết Chim cú loài chim ăn thịt, thường ăn thịt lũ chuột đồng, kẻ phá hoại mùa màng Chim cú giống vật có lợi, bạn nhà nông Sở dĩ chim cú thường lui tới bãi tha ma có lũ chuột đồng đào hang Bây lần nghe tiếng chim cú, tơi khơng sợ mà vui biết người bạn nhà nông hoạt động => Xem hướng dẫn giải ... phương pháp thuyết minh sử dụng? b Văn thuyết minh có nét đặc biệt? Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? c Các biện pháp nghệ thuật có tác dụng gây hứng thú làm bật nội dung cần thuyết minh. .. minh hay không? => Xem hướng dẫn giải Câu (Trang 15 – SGK) Đọc đoạn văn sau nêu nhận xét biện pháp nghệ thuật sử dụng để thuyết minh: Bà thường kể cho nghe chim cú kêu có ma tới Tơi hỏi bà giải...o Phương pháp phân loại, phân tích B BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Câu (Trang 14 - SGK) Đọc văn Ngọc Hoàng xử tội ruồi xanh trả lời câu hỏi: a Văn có tính chất thuyết minh khơng? Tính chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh, Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn