Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát và xây dựng –Bộ Xây dựng.docx

109 610 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2012, 16:38

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát và xây dựng –Bộ Xây dựng Chuyên đề thực tập tốt nghiệpLỜI NÓI ĐẦUTrong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, kế toáncông cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế cả về mặt vi mô vĩ mô. Cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải thường xuyên quan tâm đến chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Do đó, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất luôn được coi là công tác trọng tâm của kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.Để điều hành chỉ đạo sản xuất kinh doanh trong điều kiện của cơ chế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, các doanh nghiệp sản xuất một mặt phải tăng cường đổi mới công nghệ, mặt khác cần chú trọng công tác quản lý sản xuất đảm bảo thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển.Muốn tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm thì hạch toán chính xác chi phí sản xuất là điều kiện quan trọng nhất để xác định được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra những biện pháp kịp thời nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ thấp giá thành sản phẩm, tạo điều kiện cho sản phẩmtính cạnh tranh hiệu quả cao. Yêu cầu này thực hiện được khi doanh nghiệp quản lý chặt chẽ các khoản chi phí sản xuất nắm bắt nhanh chóng thông tin kinh tế cần thiết, thường xuyên xác định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật sao cho phù hợp, chính xác, kịp thời đầy đủ.Muốn kế toán phát huy hiệu quả năng lực của mình, đòi hỏi các doanh nghiệp phải vận dụng một cách linh hoạt các chế độ chính sách của Nhà nước. Đối với Nghiệp Khảo sát Đầu xây dựng, do tính chất đặc thù của công việc nên việc tính giá thành chính xác là một công việc hết sức quan trọng.Trong chuyên đề thực tập em xin đi sâu vào nghiên cứu đề tàiHoàn thiện công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm tại nghiệp Khảo sát đầu xây dựng- Công ty Khảo sát xây dựng –Bộ Xây dựng”. Với thời gian kiến thức còn nhiều hạn chế, chắc chắn em không 1SVTH: Bùi Thanh Hoa Lớp 5034121Chuyên đề thực tập tốt nghiệptránh khỏi những sai sót. Vì vậy, rất mong được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của thầy giáo, cô giáo.Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo, cùng phòng kế toán nghiệp Khảo sát Đầu xây dựng đã giúp em hoàn thành đề tài này. Nội dung chuyên đề thực tập gồm ba phần: Phần I - Lý luận chung về kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp .Phần II- Thực tế kế toán chi phí tính giá thành tại nghiệp Khảo sát Đầu xây dựng.Phần III – Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại nghiệp Khảo sát Đầu xây dựng.2SVTH: Bùi Thanh Hoa Lớp 5034122Chun đề thực tập tốt nghiệpPHẦN ILÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP I-CHI PHÍ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP1.1.Đặc đỉêm hoạt động xây lắp sản phẩm xây lắp có ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm. Sau những năm thực hiện chuyển đổi cơ chế quản lý kinh doanh mới, cũng như tất cả các ngành trong cả nước, ngành XDCB ngày một thích nghi phát triển. Với mục tiêu hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, được Đảng Nhà nước quan tâm nhiều hơn nữa . Sản phẩm xây lắp là những cơng trình, hạng mục cơng trình (CT, HMCT), vật kiến trúc . . . có qui mơ lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian thi cơng kéo dài phân tán. . . Vì vậy trước khi tiến hành xây lắp, sản phẩm xây lắp đều phải qua khâu dự án rồi đến dự tốn cơng trình, dự tốn thiết kế, dự tốn thi cơng phải lập cho từng phần của cơng việc. Trong suốt q trình xây lắp phải lập giá dự tốn làm thước đo về cả mặt giá trị kỹ thuật. Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, còn tất cả các điều kiện sản xuất khác như lao động, vật tư. . . đều phải di chuyển theo đặc điểm cơng trình xây lắp . Mặt khác hoạt động xây lắp lại tiến hành ngồi trời thường chịu ảnh hưởng của điều kiện thiên nhiên mơi trường : mưa, gió, nóng, ẩm. . dễ dẫn đến tình trạng mất mát, hư hỏng vì cơng tác quản lý, sử dụng hạch tốn vất tư, tài sản gặp nhiều khó khăn phức tạp. Sản phẩm hồn thành khơng nhập kho mà tiêu thụ ngay theo giá dự tốn (giá thanh tốn với chủ đầu bên A) hoặc giá thỏa thuận (cũng được xác định trên dự tốn cơng trình). Do đó tính chất sản phẩm hàng hóa thể hiện khơng rõ. Thời gian sử dụng sản phẩm lâu dài đòi hỏi việc quản lý, tổ chức sao cho chất lượng cơng trình phải đảm bảo phải phản ánh đúng theo từng thời điểm phát sinh . Từ những đặc điểm trên của sản phẩm xây lắp mà cơng tác 3SVTH: Bùi Thanh Hoa Lớp 5034123Chuyên đề thực tập tốt nghiệpkế toán của các đơn vị kinh doanh xây lắp nói trên phải đảm bảo yêu cầu chung của một đơn vị sản xuất. Ghi chép tính toán đầy đủ chi phí giá thành sản phẩm vừa phải thực hiện phù hợp với ngành nghề, đúng với chức năng kế toán của mình, nhằm cung cấp số liệu chính xác kịp thời, đánh giá đúng tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, cố vấn cho lãnh đạo trong việc tổ chức, quản lý để đặt mục đích kinh doanh của công ty. 1.2.Bản chất của chi phí sản xuất.Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí mà doanh nghiệp phải tiêu dùng trong một kỳ để thực hiện quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, thực chất chi phí là sự dịch chuyển vốn – chuyển dịch các yếu tố sản xuất vào các đối tượng tình giá.Theo khái niệm trên thì chi phí sản xuất là toàn bộ chi phí bằng tiền của doanh nghiệp vào quá trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Nó bao gồm toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một chu kỳ nhất định của doanh nghiệp thường theo một tháng, quý, năm Như vậy chỉ được tính vào chi phí của kỳ hạch toán những hao phí về tài sản lao động có liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xuất ra trong kỳ chứ không phải mọi khoản chi ra đều được hạch toán vào chi phí sản phẩm.1.3. Phân loại chi phí sản xuất.1.3.1. Theo yếu tố chi phí.-Yếu tố chi phí, nguyên vật liệu. Bao gồm nguyên vật, liệu chính , nguyên vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế được sử dụng trong kỳ sản xuất kinh doanh.-Yếu tố chi phí nhiên liệu, động lực.-Yếu tố chi phí tiền lương các khoản phụ cấp có tính chất lượng phải trả cho cán bộ công nhân viên chức.-Yếu tố chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ được trích theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền lương phụ cấp phải trả cho Cán bộ công nhân viên.-Yếu tố chi phí khấu hao TSCĐ.-Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài -Yếu tố chi phí khác bằng tiền. 1.3.2. Theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm.4SVTH: Bùi Thanh Hoa Lớp 5034124Chuyên đề thực tập tốt nghiệp-Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phản ánh toán bộ chi phí về nguyên vật liệu chính, phụ, nhiên liệu… vào quá trình sản xuất ra sản phẩm.-Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm các khoản chi trả cho người lao động bao gồm cả BHXH, KPCĐ, BHYT…-Chi phí sử dụng máy móc thi công là các khoản chi phí cho máy thi công nhằm thực hiện khối lượng công tác xây lắp bằng máy.-Chi phí sản xuất chung là các chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng sản xuất.-Chi phí bán hàng bao gồm các khoản chi phí liên quan đến quá trình bán tiêu thụ sản phẩm.-Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm các khoản chi phí phát sinh trong công tác quản lý hành chính của doanh nghiệp.II- GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÁC LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP2.1.Bản chất của giá thành sản phẩm.Trong sản xuất kinh doanh mỗi doanh nghiệp phải hạch toán để tính được giá bán đồng thời xác định được lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được từ trong quá trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm đồng thời bù đắp các chi phí đã bỏ ra để sản xuất sản phẩm. Để xác định được các yếu tố trên doanh nghiệp phải tính được giá thành của sản phẩm hay nói cách khác là tính được chi phí phát sinh trong kỳ được tính cho các sản phẩm đã sản xuất. Như vậy giá thành ta có thể hiểu là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống lao động vật hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm xây lắp đã hoàn thành.Trong giá thành sản phẩm chỉ bao gồm những chi phí tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất, tiêu thụ phải được bồi hoàn để tái sản xuất ở doanh nghiệp mà không bao gồm các chi phí phát sinh trong kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Những chi phí đưa vào giá thành sản phẩm phải phản ánh được giá trị hiện thực của các liệu sản xuất tiêu dùng cho sản 5SVTH: Bùi Thanh Hoa Lớp 5034125Chun đề thực tập tốt nghiệpxuất, tiêu dùng cho sản xuất, tiêu thụ các khoản chi tiêu khác có liên quan tới việc bù đắp giản đơn hao phí lao động sống.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp.Căn cứ vào số liệu để tính giá thành thì có 3 loại giá thành xây lắp:-Giá thành dự tốn (Zdt): là tổng chi phí dự tốn để hồn thành một khối lượng sản phẩm xây lắp. Giá thành dự tốn được lập trước khi tiến hành xây lắp trên cơ sở các định mức thiết kế được duyệt khung giá XDCB hiện hành.Cơng thức tính:Zdt =Giá trị dự tốn của cơng trình, hạng mục cơng trình–Phần lợi nhuận định mức-Giá thành kế hoạch (Zkh): được xây dựng từ những điều kiện cụ thể của Doanh nghiệp trên cơ sở phấn đấu hạ giá thành so với giá thành dự tốn bằng các biện pháp tăng cường quản lý kỹ thuật, vật thi cơng, các định mức đơn giá áp dụng trong các Doanh nghiệp xây lắp.Cơng thức tính:ZKH= Zdt – Mức hạ giá dự tốn- Giá thành thực tế (Ztt): là tồn bộ chi phí thực tế bỏ ra để hồn thành bàn giao khối lượng xây lắp mà Doanh nghiệp đã nhận thầu. Nó bao gồm: chi phí theo định mức, chi phí vượt định mức, khơng định mức.III-KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP3.1.Đối tượng phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất.-Đối tượng hạch tốn CPSX.Việc xác định đối tượng hạch tốn CPSX thực chất là xây dựng phạm vi hay giới hạn của chi phí nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, phân tích chi phí tính giá thành sản phẩm. Tùy từng cơng việc, trình độ quản lý của mỗi Doanh nghiệp xây lắp mà có đối tượng hạch tốn chi phí khác nhau, có thể là:- Cơng trình, hạng mục cơng trình - Đơn đặt hàng- Giai đoạn cơng việc hồn thành-Phương pháp hạch tốn CPSX.Tùy từng Doanh nghiệp xây lắp mà có thể áp dụng một trong các phương pháp hạch tốn chi phí sau:Phương pháp hạch tốn CPSX theo cơng trình, hạng mục cơng trìnhPhương pháp hạch tốn CPSX theo đơn đặt hàng6SVTH: Bùi Thanh Hoa Lớp 5034126Chuyên đề thực tập tốt nghiệpPhương pháp hạch toán CPSX theo đơn vị thi công.3.2 .Hạch toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp.3.2.1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp Chi phí NVL trực tiếp trong các Doanh nghiệp xây lắp bao gồm trị giá NVL sử dụng phục vụ trực tiếp cho thi công tính theo giá thực tế khi xuất dùng (không bao gồm trị giá NVL của bên chủ đầu bàn giao).Chi phí NVL trực tiếp được phản ánh trên TK 621Bên nợ: phản ánh giá trị NVL xuất dùng trực tiếp cho hoạt động xây lắpBên có: - Phản ánh giá trị NVL xuất dùng không hết nhập kho- Kết chuyển hoặc tính phân bổ trị giá NVL thực tế sử dụng cho hợp đồng xây lắp trong kỳ vào TK 154TK 621 cuối kỳ không có số dư.Phương pháp hạch toán cụ thể như sau:-Khi xuất kho NVL sử dụng phục vụ trực tiếp cho thi công:Nợ TK 621Trị giá NVL xuất dùngCó TK 152-Trường hợp Doanh nghiệp mua NVL đưa thẳng đến bộ phận thi công:- Trường hợp thuộc đối tượng chịu VAT Doanh nghiệp áp dụng VAT theo phương pháp khấu trừ:Nợ TK 621 : Giá mua NVL chưa có VATNợ TK 133 : VAT được khấu trừCó TK 331, 111, 112 .: tổng số tiền theo giá thanh toán.-Trường hợp Doanh nghiệp áp dụng VAT theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu VATNợ TK 621Tổng số tiền theo giá thanh toánCó TK 331, 111, 112 .-Nguyên vật liệu xuất dùng không hết, cuối kỳ nhập lại kho kế toán căn cứ vào phiếu báo vật còn lại cuối kỳ ghi:Nợ TK 152Trị giá NVL nhập khoCó TK 621-Cuối kỳ, căn cứ vào kết quả bảng phân bổ NVL tính cho từng đối tượng sử dụng NVL theo phương pháp hoặc phân bổ, ghi:7SVTH: Bùi Thanh Hoa Lớp 5034127Chuyên đề thực tập tốt nghiệpNợ TK 154Chi phí NVL trực tiếp (chi tiết theo đối tượng)Có TK 621Sơ đồ1Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp TK 152, 111, 331Tập hợp chi phí NVL TTTK 154Kết chuyển chi phítheo từng đối tượngNVL TT theo từng đối tượngGiá trị NVL xuất dùngkhông hết nhập lại khoTK 621TK 133Thuế GTGT3.2.2.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp (NCTT)Chi phí NCTT là các chi phí lao động trực tiếp tham gia vào quá trình hợp đồng xây lắp bao gồm cả khoản phải trả cho người lao động trong biên chế của Doanh nghiệp cho người lao động thuê ngoài (không bao gồm các khoản tính trích theo lương).Chi phí nhân công trực tiếp được phản ánh trên TK 622.Bên nợ : Chi phí NCTT sản xuất sản phẩm xây lắp.Bên có : Kết chuyển chi phí NCTT sang bên nợ TK 154.TK 622 cuối kỳ không có số dư.Phương pháp hạch toán cụ thể như sau:-Khi tính tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp8SVTH: Bùi Thanh Hoa Lớp 5034128Chuyên đề thực tập tốt nghiệpNợ TK 622Tiền lương phải trả cho công nhân xây lắp Có TK 3341-Khi tính số tiền phải trả nhân công thuê ngoài.Nợ TK 622Số tiền phải trả nhân công thuê ngoài Có TK 3342-Cuối kỳ kết chuyển chi phí NCTT sang tài khoản 154.Nợ : TK 154Chi phí NCTT Có : TK 622Sơ đồ 2Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí nhân côngTK 3341Tiền lương phải trả choTK 154Kết chuyển CNTTSX trong Doanh nghiệp Chi phí NCTTTK 622TK 3342Tiền lương phải trả choCNTTSX thuê ngoài3.2.3.Hạch toán chi phí sử dụng máy thi côngĐược hạch toán riêng thành khoản mục được phản ánh trên TK 623, trong trường hợp Doanh nghiệp xây lắp tiến hành xây lắp công trình hỗn hợp vừa bằng thủ công vừa bằng máy:9SVTH: Bùi Thanh Hoa Lớp 5034129Chuyên đề thực tập tốt nghiệpTK 623: Chi phí sử dụng máy thi côngBên nợ : Tập hợp chi phí sử dụng máy thi côngBên có : Kết chuyển chi phí sử dụng máy thi công sang tài khoản liên quan.Phương pháp hạch toán cụ thể như sau:-Khi tính tiền lương phải trả cho nhân viên điều khiển máy thi công:Nợ TK 623 : Tiền lương phải trảCó TK 334-Khi xuất vật liệu sử dụng phục vụ cho máy thi côngNợ TK 623 : Trị giá vật liệu xuất dùngCó TK 152-Khi xuất CC - DC sử dụng phục vụ cho máy thi công+ Loại phân bổ 1 lần:Nợ TK 623 : Trị giá CC - DC xuất dùng Có TK 153+ Loại phân bổ nhiều lần:Nợ TK 142 : Trị giá CC - DC xuất dùng Có TK 153Nợ TK 623 : Mức phân bổ hàng tháng Có TK 142-Khi tính khấu hao máy thi công:Nợ TK 623 Có TK 214 : Khấu hao máy thi côngNợ TK 009 : Số khấu hao đã tính-Khi có các chi phí dịch vụ mua ngoài sử dụng phục vụ máy thi công:+ Trường hợp Doanh nghiệp chịu thuế VAT theo phương pháp khấu trừ:Nợ TK 623 : Chi phí theo giá chưa có thuếNợ TK 133 : Thuế VAT được khấu trừ Có TK 111, 112, 331, 141 :Tổng số tiền theo giá thanh toán.+ Trường hợp Doanh nghiệp chịu thuế VAT theo phương pháp trực tiếp:Nợ TK 623 Có TK 111, 112, 331, 141 :Tổng số tiền theo giá thanh toán.-Cuối kỳ kết chuyển chi phí sử dụng máy thi công sang TK 154 để tính giá thành sản phẩm xây lắp:Nợ TK 154 : Chi phí sử dụng máy thi công Có TK 62310SVTH: Bùi Thanh Hoa Lớp 50341210[...]... KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI NGHIỆP KHẢO SÁT ĐẦU XÂY DỰNGI- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGHIỆP KHẢO SÁT ĐẦU XÂY DỰNG1.1.Qúa trình hình thành phát triển. Xí nghiệp Khảo sát Đầu xây dựng- trực thuộc Công ty Khảo sát xây dựng –Bộ Xây dựng là một doanh nghiệp nhà nước có cách pháp nhân được thành lập theo Quyết định số 255/CTTVKS/TCHC ký ngày 22/08/1996 của Giám đốc Công. .. phịng kế tốn nghiệp Khảo sát Đầu xây dựng đã giúp em hoàn thành đề tài này. Nội dung chuyên đề thực tập gồm ba phần: Phần I - Lý luận chung về kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp .Phần II- Thực tế kế tốn chi phí tính giá thành tại nghiệp Khảo sát Đầu xây dựng. Phần III – Một số kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành. .. về việc sáp nhập nghiệp Sửa chữa cơ khí nghiệp Đầu xây dựng Cung ứng thiết bị vật đổi tên thành nghiệp Khảo sát Đầu xây dựng. Sau khi thành lập, hoạt động tổ chức sáp nhập thì doanh nghiệp giao dịch với tên đầy đủ là : nghiệp Khảo sát Đầu xây dựng - Cơ quan chủ quản : Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khảo sátXây dựng - Bộ Xây Dựng. - Địa chỉ trụ... thành sản phẩm tại nghiệp Khảo sát Đầu xây dựng. 2SVTH: Bùi Thanh Hoa Lớp 5034122 Chun đề thực tập tốt nghiệp trình hay khối lượng cơng việc có thiết kế dự tốn riêng đã hồn thành. - Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp:Phương pháp tính giá thành sản phẩm là phương pháp sử dụng số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp được để tính ra giá thành sản phẩm. Trong các Doanh nghiệp xây lắp... người/th Trđ1.4 1.7 2.0II-KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH2.1.Một số vấn đề chung về công tác quản lý hạch tốn chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại nghiệp. 2.1.1.Đặc điểm cơng tác quản lý chi phí sản xuất tại nghiệp Xuất phát từ đặc điểm quy mơ sản xuất kinh doanh của nghiệp, Xí nghiệp áp dụng hình thức khốn gọn theo giá trị cơng trình xây dựng cho 38SVTH: Bùi Thanh... là các chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng sản xuất. -Chi phí bán hàng bao gồm các khoản chi phí liên quan đến q trình bán tiêu thụ sản phẩm. -Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm các khoản chi phí phát sinh trong cơng tác quản lý hành chính của doanh nghiệp. II- GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÁC LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP2.1.Bản chất của giá thành sản phẩm. Trong sản xuất... thực tập tốt nghiệp 1.3. Tổ chức bộ máy kế tốn. Xí nghiệp Khảo sát đầu xây dựng trực thuôc Công ty TNHH Nhà nước MTV Khảo sát xây dựng là một đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập. Được hạch tốn tồn bộ đầu ra, đầu vào, lãi, lỗ. Bộ máy kế tốn của nghiệp được tổ chức theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán. Phịng kế tốn thực hiện cơng tác kế tốn chung của nghiệp, tại các đội xây lắp các... gồm: chi phí theo định mức, chi phí vượt định mức, khơng định mức.III-KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP3.1.Đối ng phương pháp hạch toán chi phí sản xuất.-Đối ng hạch tốn CPSX.Việc xác định đối ng hạch toán CPSX thực chất là xây dựng phạm vi hay giới hạn của chi phí nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, phân tích chi phítính giá thành sản phẩm. Tùy từng cơng việc,... đốc Công ty vấn khảo sát đo đạc, về việc thành lập nghiệp Cung ứng Thiết bị vật tư. đến tháng 02/2002 theo quyết định số 97CTKS/TCHC ký ngày 20/02/2002 nghiệp được bổ xung nhiệm vụ đổi tên thành nghiệp Đầu xây dựng Cung ứng Thiết bị vật tư. - Đến tháng 11/2004 theo Quyết định số 961/KSXD/TCLĐ ngày 20 tháng 11 năm 2004 của Tổng Giám đốc Công ty Khảo sát xây dựng về việc... mục chi phí. 39SVTH: Bùi Thanh Hoa Lớp 50341239 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thành là theo quý hoặc khi cơng trình đã được hồn thành nghiệm thu từng phần.V-HỆ THỐNG SỔ SÁCH VẬN DỤNG TRONG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM5.1.Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký chung.Đối với phần hành kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, việc tổ chức hạch tốn chi phí sản . kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát và xây dựng –Bộ Xây dựng . Với thời gian và kiến. và Đầu tư xây dựng. Phần III – Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng. 2SVTH:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát và xây dựng –Bộ Xây dựng.docx, Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát và xây dựng –Bộ Xây dựng.docx, Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và đầu tư xây dựng- Công ty Khảo sát và xây dựng –Bộ Xây dựng.docx, Theo yếu tố chi phí. Theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm., Hạch tốn chi phí sản xuất chung, Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán, Tổ chức sản xuất kinh doanh, Đội xây dựng số 7 668.000.000, Nhược điểm:, Về kế tốn chi phí ngun vật liệu. 92, Về kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp.

Từ khóa liên quan