CÁC DẠNG câu hỏi HAY XUẤT HIỆN TRONG IELTS SPEAKING PART 1 (phần 1)

3 233 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2018, 19:02

CÁC DẠNG CÂU HỎI HAY XUẤT HIỆN TRONG IELTS SPEAKING PART (Phần 1) Như biết Part phần thi Speaking, bạn hỏi loạt câu hỏi mang tính cá nhân, ví dụ sở thích, việc làm, trường học, thói quen, nhiều chủ đề khác Mặc dù Part có vơ số câu hỏi có nội dung khác biệt, câu thuộc số dạng định Sau dạng câu hỏi xuất nhiều Part 1: Liking/Disliking Questions “Basic Description” Questions “Types of” Questions “Wh-/How often” Questions “Yes/No” Questions “Would” Questions Bây bạn IELTS Fighter tìm hiểu loại câu hỏi nhé! LIKING/DISLIKING QUESTIONS Đây loại câu hỏi nói gần xuất tất thi IELTS Speaking Ví dụ, ta có câu hỏi sau: “Do you like animals?” Dựa kinh nghiệm phần lớn giám khảo chấm thi, họ cho câu trả lời nhận thí sinh có nội dung sau: “Yes, I like animals I like cats and dogs because they are very lovely.” Câu trả lời vào vấn đề nhiên bạn lại thể lực ngơn ngữ với câu trả lời ‘common’ Với loại câu hỏi sở thích (Liking/Disliking Questions), IELTS Fighter gợi ý bạn theo hướng trả lời sau: Bước 1: Starting phrases Để bắt đầu câu trả lời, bạn đừng nên vội trả lời mà “bỏ túi” vài cụm hay ho sau để giới thiệu câu trả lời nhé: ● I guess I’d say that ● Well in general I would say that… ● Actually I suppose that… ● For the most part, I’d probably say that… ● Well, to be honest I should really say that ● I would certainly/definitely say that… ● Of course I have to say that… ● I think I’d have to say that… nhiều phrase khác nữa, bạn linh động nhé! Bước 2: “Liking” phrase Sau mở đầu, trả lời cho câu hỏi ‘Do you like…’ Tuy nhiên, ‘I like’, ‘I love’ ‘I dislike’, ‘I hate’ cụm từ giúp bạn tăng band điểm Hãy sử dụng cụm từ sau để làm đa dạng cho câu nói nhé: I’m absolutely fairly really quite simply generally totally keen on into a big fan of enthusiastic about fond of mad about passionate about partial to Ví dụ: “Do you like dancing?” “Off the top of my head, I would say I’m absolutely a big fan of dancing.” Bước 3: Introduce a specific type Ở câu ví dụ trên, đưa câu trả lời chung chung mà chưa cụ thể hố nó, bạn đừng qn đưa thêm chi tiết vào câu trả lời Hãy thử cụm từ nói sau đây: but in particular… particularly… especially… specifically… .to be more precise… to be more specific… to be more exact… to be more accurate Ví dụ: “Do you like dancing?” “Off the top of my head, I would say I’m absolutely a big fan of dancing; however, to be precise, I should say that I’m deeply into hip hop dancing.” Các bạn đừng quên đưa LÝ DO cho câu trả lời nhé: ● And I guess this is because… ● This could be because… ● This might be because… ● This is due to the fact that… ● I suppose the reason has to something to with the fact that… Ví dụ: “Do you like dancing?” “Off the top of my head, I would say I’m absolutely a big fan of dancing; however, to be more precise, I should say that I’m deeply into hip hop dance I think this is because I’m also a music-lover and I love the way I can truly identify myself with dance.” Bước 4: Introduce your second point Các bạn hồn tồn kéo dài cách đưa ý thứ hai để trả lời: ● As well as this… ● To add to this… ● In addition to this… Và kết hợp với “liking” phrase học Ví dụ: “As well as this, I’m quite partial to contemporary dance.” Và đừng qn cụ thể hố câu trả lời “As well as this, I’m quite partial to contemporary dance because ​it stresses versatility and improvisation, unlike the strict, structured nature of ballet.​” ... Sau mở đầu, trả lời cho câu hỏi ‘Do you like…’ Tuy nhiên, ‘I like’, ‘I love’ ‘I dislike’, ‘I hate’ cụm từ giúp bạn tăng band điểm Hãy sử dụng cụm từ sau để làm đa dạng cho câu nói nhé: I’m absolutely... passionate about partial to Ví dụ: “Do you like dancing?” “Off the top of my head, I would say I’m absolutely a big fan of dancing.” Bước 3: Introduce a specific type Ở câu ví dụ trên, đưa câu trả lời... chung chung mà chưa cụ thể hố nó, bạn đừng qn đưa thêm chi tiết vào câu trả lời Hãy thử cụm từ nói sau đây: but in particular… particularly… especially… specifically… .to be more precise… to be
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC DẠNG câu hỏi HAY XUẤT HIỆN TRONG IELTS SPEAKING PART 1 (phần 1), CÁC DẠNG câu hỏi HAY XUẤT HIỆN TRONG IELTS SPEAKING PART 1 (phần 1)

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn