Giao an li 9 phát triển năng lực PTNL

114 148 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2018, 15:38

Năng lực giải quyết vấn đề: tiến hành thực hiện các cách thức tìm ra câu trả lời bằng suy luận lý thuyết và khảo sát thực nghiệm. Năng lực giao tiếp: vẽ được sơ đồ mạch điện và mô tả được sơ đồ thí nghiệm Năng lực về kiến thức: K3 Năng lực về phương pháp: P1, P4, P5 Năng lực về trao đổi thông tin: X6, X5. Năng lực về cá thể: C1 TIẾT – BÀI : SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GỮA HAI ĐẦU DÂY I Mục tiêu: Kiến thức: - Nêu cách bố trí TN tiến hành TN khảo sát phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn - Vẽ sử dụng đồ thị biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm - Nêu kết luận phụ thuộc I vào U Kỹ lực: a Kỹ năng: - Mắc mạch điện theo sơ đồ Sử dụng dụng cụ đo vôn kế, ampekế - Rèn kỹ vẽ xử lí đồ thị - Kỹ thu thập thơng tin (quan sát, thiết lập, thu thập liệu…) - Kỹ xử lý thơng tin (phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin liệu thu từ quan sát thí nghiệm, rút kết luận…) - Khả đề xuất dự đoán tượng vật lí, khả đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đốn đề - Kỹ truyền đạt thông tin (diễn đạt rõ ràng, xác ngơn ngữ vật lí, biểu bảng, đồ thị, hình vẽ…) b Năng lực: - Học sinh cần đạt được: - Năng lực giải vấn đề: tiến hành thực cách thức tìm câu trả lời suy luận lý thuyết khảo sát thực nghiệm - Năng lực giao tiếp: vẽ sơ đồ mạch điện mô tả sơ đồ thí nghiệm - Năng lực kiến thức: K3 - Năng lực phương pháp: P1, P4, P5 - Năng lực trao đổi thông tin: X6, X5 - Năng lực cá thể: C1 Thái độ: - u thích mơn học II Chuẩn bị : Đồ dùng: Đối với giáo viên : bảng phụ ghi nội dung bảng 1, bảng ( trang SGK), - Đối với học sinh: điện trở mẫu, ampe kế ( 0,1 - 1,5A), vôn kế ( 0,1 - 6V), công tắc, nguồn điện, đoạn dây nối Phương Pháp: Thí nghiệm chứng minh III Tổ chức hoạt động dạy - học: Ổn định lớp: (1’) KT sĩ số, lớp trưởng, lớp phó Kiểm tra: (1’) Vở học, tập, SGK, SBT - Giới thiệu chương trình vật lí 9, cách học tập môn học ( 3’) ĐVĐ: Ở lớp ta biết U đặt vào hai đầu đèn lớn cường độ dòng điện I qua đèn lớn đèn sáng mạnh Vậy I qua đèn có tỉ lệ với U đặt vào đầu bóng đèn khơng ? HS: Dự đốn Nội dung hoạt động: Năng lực thành phần chuyên biệt vật lí hình thành (ghi rõ nội hàm) Năng lực Hoạt động thành Nội dung phần chuyên biệt cấp độ Hoạt động Hoạt động giáo viên lực học sinh kí hiệu Hoạt động : Tìm hiểu phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây ( 15’ ) I Thí nghiệm - HS vẽ sơ đồ - Yêu cầu HS tìm hiểu P3 Thu thập, P3.II Sơ đồ mạch điện mạch điện TN mạch điện hình 1.1, kể đánh giá kiểm tra vào tên, nêu cong dụng, cách thông tin từ mắc phận nguồn sơ đồ, bổ sung chốt ( +), khác (-) vào mạch điện - HS đọc mục - Yêu cầu HS đọc mục 2 SGK, Tiến hành TN, nêu nêu bước tiến hành TN P4: Vận dụng P4.II bước tiến GV: Hướng dẫn cách tương tự hành TN: làm thay đổi hiệu điện mơ đặt hình để xây Tiến hànhTN vào hai đầu dây dẫn dựng kiến cách thay đổi số thức vật lí pin dùng làm nguồn điện - Nhận dụng - Yêu cầu HS nhận dụng cụ tiến cụ TN tiến hành TN theo C1 Từng cá C1.I hành thí nhóm, ghi kết vào nhân tham gia ý kiến C1: Khi tăng giảm nghiệm theo bảng hiệu điện đặt nhóm - GV kiểm tra nhóm vào hai đầu dây - Ghi kết tiến hành TN, nhắc nhở X6 Tiến hành X6.I dẫn lần vào bảng cách đọc số thí nghiệm cường độ dòng dụng cụ đo, kiểm tra điện tăng điểm tiếp xúc mạch ( giảm) nhiêu - Đại diện HS - GV gọi đại diện lần nhóm đọc nhóm đọc kết TN, kết TN GV ghi lên bảng phụ Nêu nhận xét - Gọi nhóm khác trả nhóm lời C1.- GV đánh giá kết TN nhóm Trả lời C1 u cầu ghi câu trả lời C1 vào Hoạt động : Vẽ sử dụng đồ thị để rút kết luận ( 10’ ) II Đồ thị biểu - HS nêu - Yêu cầu HS đọc phần C1 Từng cá C1.I diễn phụ thuộc đặc điểm đồ thị thông báo mục - nhân tham gia cường độ biểu diễn dòng điện vào phụ thuộc I hiệu điện vào U là: Dạng đồ thị - Là đường thẳng qua gốc toạ độ Dạng đồ thị, trả lời câu ý kiến hỏi: - Nêu đặc điểm đường biểu diễn phụ thuộc I vào U? - Dựa vào đồ thị cho biết : + U = 1,5 V � I = ? + U = 3V � I = ? + U = 6V � I = ? - GV hướng dẫn lại cách vẽ đồ thị mình, GV giải thích: Kết đo sai số, đường biểu diễn qua gần tất điểm biểu diễn + U = 1,5 V � I = 0,3A + U = 3V � I = 0,6A + U = 6V � I = 0,9A - Cá nhân HS vẽ đồ thị quan C2: - Đồ thị hệ I U đường thẳng theo số liệu TN qua gốc tọa độ nhóm (U=0; I=0) - Cá nhân HS - Yêu cầu Hs trả lời câu Kết luận: trả lời C2 hỏi C2 Khi tăng (giảm) hiệu - Nêu kết luận - Nêu kết luận mối điện đặt mối quan hệ quan hệ I U vào hai đầu I U: dây dẫn lần cường độ dòng điện tăng (giảm) nhiêu lần Hoạt động : Vận dụng ( 10’) III.Vận dụng C3: + U= 2,5V => I - Từng HS - Yêu cầu HS vận = 0,5A; chuẩn bị trả dụng hoàn thành C3; + U= 3,5V => I lời câu hỏi C4 ; C5 = 0,7A; GV + Kẻ đường song song với trục hoành - Từng HS - Tổ chức HS thảo cắt trục tung điểm thực C3 ; luận C3; C4 ; C5 có cường độ I; kẻ C4 ; C5 đường song song với tham gia - Gọi học sinh trục tung cắt trục thảo luận trả lời hoành điểm có lớp, ghi hiệu điện U => Hs trả lời điểm M ( U; I ) - Gọi học sinh khác C4: U = 2,5V=> I = Học sinh nhận xét P5: Lựa chọn sử dụng P5.I cơng cụ tốn học phù hợp học tập vật lí K3 Sử dụng K3.II kiến thức vật lí để thực nhiệm vụ học tập C1 Cá nhân C1.I tham gia ý kiến X5 Ghi lai kết X5.I từ hoạt động học tập 0,125A nhận xét U = 4V => I = GV chốt lại 0,2A Ghi U = 5V => I = 0,5A U = 6V => I = 0,3A C5 : Hướng dẫn nhà : (3’) - GV hệ thống lại toàn kiến thức học - Học làm tập 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 sbt - Đọc nghiên cứu trước sau IV Rút kinh nghiệm bổ sung : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TIẾT – BÀI : ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM I Mục tiêu : Kiến thức: - Nêu điện trở dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện dây dẫn - Nêu điện trở dây dẫn xác định có đơn vị đo - Phát biểu định luật ơm đoạn mạch có điện trở Kỹ lực: a Kỹ năng: - Vẽ sơ đồ mạch điện, sử dụng dụng cụ đo để xác định điện trở dây dẫn - Kỹ thu thập thông tin (quan sát, thiết lập, thu thập liệu…) - Kỹ xử lý thơng tin (phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin liệu thu từ quan sát thí nghiệm, rút kết luận…) b Năng lực: - Học sinh cần đạt được: - Năng lực giải vấn đề: Khái quát hóa rút kết luận từ kết thu - Năng lực giao tiếp: Vẽ sơ đồ thí nghiệm - Năng lực kiến thức: K3 - Năng lực phương pháp: P4, P5 - Năng lực cá thể: C1 Thái độ: - Cẩn thận, kiên trì học tập II Chuẩn bị : GV: Kẻ sẵn bảng ghi giá trị thương số U/ I theo SGK Phương pháp: thuyết minh III Hoạt động dạy học : Ổn định lớp : ( 1’ ) Kiểm tra cũ : ( 5’ ) HS1: Nêu kết luận mqh hiệu điện hai đầu dây cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn? - Từ bảng kết số liệu bảng trước xác định thương số U/ I: Từ kết thí nghiệm nêu nhận xét Bài mới: ( 1’ ) Vậy kết có dây dẫn khác hay không? Năng lực Năng Hoạt động thành phần lực Nội dung chuyên biệt thành vật lí phần hình thành chun Hoạt động Hoạt động giáo viên (ghi rõ nội biệt hàm) cấp độ học sinh lực kí hiệu Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm điện trở ( 15’ ) I Điện trở dây dẫn Xác định thương số U/I dây dẫn C1: - Học sinh - Yêu cầu Hs làm C1 thực hành tính thương số U/I dựa giáo vào bảng bảng viên thí nghiệm trước Dựa vào kết - Yêu cầu Hs dựa kết C1 trả lời C1 để trả lời C2 C2: Thương số U/I C2 dây - GV hướng dẫn HS dẫn có giá trị thảo luận để trả lời C2 không đổi Ghi C2 - Yêu cầu HS trả lời Với dây dẫn C2 ghi khác + Với dây dẫn thương số U/I có - Học sinh thương số U/I có giá trị giá trị khác đọc thông báo xác định không đổi Điện trở mục nêu + Với hai dây dẫn khác U cơng thương số U/I R thức tính điện có giá trị khác I Cơng thức: trở - Kí hiệu : - u cầu HS đọc phần - Hs lắng thông báo mục nghe trả trả lời câu hỏi: Nêu cơng - Cơng thức tính lời thức tính điện trở? điện trở ơm, kí - Nghe nêu - GV giới thiệu kí hiệu hiệu Ω đơn vị tính điện trở sơ đồ 1V điện trở mạch điện, đơn vị tính 1  1A Yêu cầu HS vẽ sơ đồ Kilơốt; - HS lên mạch điện xác định điện 1kΩ=1000Ω, bảng vẽ sơ đồ trở dây dẫn nêu Mêgaoat; mạch điện, cách tính điện trở 1MΩ=1000 000Ω dùng - Gọi HS lên bảng vẽ - Ý nghĩa điện dụng cụ đo sơ đồ mạch điện, HS trở: Biểu thị mức xác định điện khác nhận xét � GV độ cản trở dũng trở dây sửa sai điện nhiều hay dẫn - Hướng dẫn HS cách dây dẫn đổi đơn vị điện trở Nhận xét - So sánh điện trở dây dẫn bảng So sánh Nêu ý nghĩa điện nêu ý nghĩa trở P5: Lựa chọn P5.I sử dụng công cụ tốn học phù hợp học tập vật lí P4: Vận dụng P4.II tương tự mô hình để xây dựng kiến thức vật lí C1 Từng cá C1.I nhân tham gia ý kiến K3 Sử dụng K3.I kiến thức vật lí để thực nhiệm vụ học tập Hoạt động 2: Phát biểu viết hệ thức định luật Ôm ( 10’ ) II Định luật Ôm U I R Định luật: Trong đó: I cường độ dòng điện U hiệu điện R điện trở Phát biểu định luật - Chú ý lắng nghe - HS phát biểu định luật Ôm: ghi - GV hướng dẫn HS từ C1 Từng cá C1.I công nhân tham gia U U ý kiến R I I � R thức thông báo định luật Ôm Yêu cầu HS phát K3 Sử dụng K3.II kiến thức vật biểu định luật Ôm - Yêu cầu HS ghi biểu lí để thực thức định luật vào nhiệm vụ học vở, giải thích rõ kí tập hiệu cơng thức Hoạt động : Vận dụng ( 10’) III Vận dụng C3: Tóm tắt: R=12Ω I=0,5A U=? Bài giải Áp dụng biểu thức định luật ôm I + đại diện HS đọc tóm tắt + dại diện nêu cách giải P4: vận dụng P4.I tương tự để giải tập - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: C3 / SGK + Đọc tóm tắt C3? C1: cá nhân C1.1 Nêu cách tham gia ý kiến giải? U � U  I R R Thay số: U=12Ω.0,5A=6V Hiệu điện hai đầu dây đèn 6V C4: Vì hiệu điện Trả lời câu C4 Gv hướng U đặt vào hai đầu dẫn hs trả đoạn dây khác nhau, I tỉ lệ lời câu C4 nghịch với R Nên R2 = 3R1 I1 = 3I2 Củng cố : - GV đưa câu hỏi để củng cố lại nội dung học ( 2’ ) Dặn dò: ( 1’ ) - Ôn lại học kĩ - Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành - Làm tập 2.1, 2.2, 2.3 IV Rút kinh nghiệm bổ sung : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… TIẾT - BÀI : THỰC HÀNH : XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ I Mục tiêu : Kiến thức: - Nêu cách xác định điện trở từ cơng thức tính điện trở - Mơ tả cách bố trí tiến hành thí nghiệm, xác định điện trở am pekế vôn kế Kỹ lực: a Kỹ năng: - Xác định điện trở đoạn mạch vôn kế ampe kế - Kỹ thu thập thông tin (quan sát, thiết lập, thu thập liệu…) - Kỹ xử lý thông tin (phân tích, tổng hợp, xử lý thơng tin liệu thu từ quan sát thí nghiệm, rút kết luận…) - Khả đề xuất dự đốn tượng vật lí, khả đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đốn đề - Kỹ truyền đạt thông tin (diễn đạt rõ ràng, xác ngơn ngữ vật lí, biểu bảng, đồ thị, hình vẽ…) b Năng lực: - Học sinh cần đạt được: - Năng lực sáng tạo: thiết kế phương án thí nghiệm để kiểm tra - Năng lực hợp tác: Tiến hành thí nghiệm theo khu vực khác - Năng lực kiến thức: K3 - Năng lực phương pháp: P4 - Năng lực trao đổi thông tin: X7, X8 - Năng lực cá thể: C1 Thái độ: - Cẩn thận, kiên trì trung thực, hợp tác hoạt động nhóm II Chuẩn bị : Giáo viên : đồng hồ đa Học sinh : dây dẫn có điện trở chưa xác định ampe kế ( 0,1 - 1,5A) vôn kế ( 0,1 - 6V) công tắc nguồn điện đoạn dây nối III Hoạt động dạy học : Ổn định lớp: ( 1’ ) 2.Kiểm tra: ( 2’ ) - Vẽ sơ đồ mạch điện thí nghiệm xác dịnh điện trở dây dẫn vôn kế ampe kế Bài mới: (1’) ĐVĐ: Trong thí nghiệm với mạch điện có sơ đồ hình 1.1, sử dụng hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn khác cường độ dòng điện qua chúng có không? Nội dung Trả lời câu hỏi Năng lực Hoạt động thành phần chun biệt vật lí hình thành (ghi rõ nội Hoạt động Hoạt động giáo hàm) học sinh viên Hoạt động 1: Kiểm tra chuẩn bị học sinh ( 5’ ) - Lớp phó báo cáo việc chuẩn bị bạn - Yêu cầu lớp phó học tập báo cáo tình hình chuẩn bị bạn lớp - HS lên - Gọi HS lên bảng trả bảng trả lời lời: theo yêu cầu - Câu hỏi mục báo cáo thực GV hành - Cả lớp - Vẽ mạch điện TN xác vẽ sơ đồ định điện trở mạch điện dây dẫn ampe kế vôn kế? TN vào - GV kiểm tra phần chuẩn bị HS - Gọi HS nhận xét câu trả lời bạn GV đánh giá Năng lực thành phần chuyên biệt cấp độ lực kí hiệu K3 Sử dụng kiến thức vẽ K3.II sơ đồ mạch điện P4: Vận dụng tương tự P4.II mơ hình để xây dựng kiến thức vật lí Hoạt động 2: Thực hành theo nhóm ( 28’ ) Kết đo a.Tính điện trở b.Trung bình cộng điện trở c Nguyên nhân gây số điện trở khác có sai số, khơng xác gách đo đọc kết Dòng - GV chia nhóm, phân cơng nhóm trưởng u cầu nhóm trưởng nhóm phân cơng nhiệm vụ bạn nhóm - GV nêu u cầu chung tiết học thái độ học tập, ý thức kỉ luật - Giao dụng cụ TN cho HS - Yêu cầu nhóm tiến hành TN theo nội dung mục II - GV theo dõi, giúp đỡ - Nhóm trưởng cử đại diện lên nhận dụng cụ TN, phân cơng bạn thư kí ghi chép kết ý kiến thảo luận bạn nhóm - Các nhóm tiến hành TN X8 Tham X8.II gia hoạt động nhóm trình bày ý tưởng - Tất HS nhóm tham C1 Từng C1.I gia mắc theo cá nhân dõi, kiểm tra cách tham gia ý kiến điện chạy nhóm mắc mạch dây dẫn không điện, kiêm tra điểm tiếp xúc, đặc biệt cách mắc ampe kế, vônkế vào mach trước đóng cơng tắc Lưu ý cách đọc kết đo, đọc trung thực lần đo khác - Yêu cầu HS nhóm phải tham gia thực hành - Hồn thành báo cáo Trao đổi nhóm để nhận xét nguyên nhân gây khác trị số điện trở vừa tính lần đo mắc bạn nhóm - Đọc kết đo quy tắc - Cá nhân HS hoàn thành báo cáo thực hành mục a) b).Trao đổi nhóm hồn thành nhận xét Hoạt động 3: Tổng kết, đánh giá thái độ học tập HS ( 5’ ) - GV thu báo cáo thực hành Chú ý lắng nghe - Nhận xét, rút kinh nghiệm về: X7 Thảo luận X7.I + Thao tác TN kết + Thái độ học tập HS + ý thức kỉ luật Củng cố: ( 2’) - Nhắc lại kiến thức giúp học sinh khắc sâu Dặn dò: ( 1’ ) - Đọc chuẩn bị IV Rút kinh nghiệm bổ sung : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… II Nam châm điện Người ta ứng dụng đặc tính nhiễm từ sắt để làm nam châm điện C2: - Cấu tạo: Gồm ống dây dẫn có lõi sắt non - Các số khác (1000, 1500) ghi ống dây cho biết ống dây sử dụng với số vòng khác nhau, tuỳ theo cách chọn để nối đầu ống dây với nguồn điện Dòng chữ 1A- 22  cho biết ống dây dùng với dòng điện có cường độ 1A, điện trở ống dây 22  - HS: Trả lời C2 - HS: thảo luận chung lớp trả lời C3 C1 Cá nhân C1.I - GV: Yêu cầu cá nhân tham gia ý HS quan sát hình 25.3 kiến SGK để thực C2, tìm hiểu cấu tạo nam châm điện ý nghĩa số ghi cuộn dây nam châm điện - GV: Yêu cầu HS đọc thông báo mục II trả lời câu hỏi: tăng lực từ nam châm điện tác dụng lên vật cách nào? (Tăng số vòng dây tăng cường độ dòng điện chạy qua vòng dây) - GV: hướng dẫn HS thảo luận chung lớp trả lời C3 C3: nam châm b mạnh nam châm a; d mạnh c; e mạnh b d III Vận dụng C4: Khi chạm mũi kéo vào đầu nam châm mũi kéo bị nhiễm từ trở thành nam châm, mặt khác kéo làm thép nên sau khơng tiếp xúc với nam châm giữ từ tính lâu dài C5: Chỉ cần ngắt dòng điện qua ống dây nam châm C6: Lợi nam châm điện: - Có thể chế tạo nam châm điện cực mạnh Hoạt động 4: Vận dụng ( 5’ ) - Hs Trả - GV: Yêu cầu HS cá lời nhân hoàn thành câu C4, C5 - HS: Trả lời C3, C4, C5 - GV: Trong nhà máy luyện kim, khí thường có bụi gì? Cách sử lý bụi đó? (Có nhiều bụi, vụ sắt Sử dụng nam châm điện để thu gom bụi, vụn sắt làm môi trường giải pháp hiệu quả) - GV: Kết luận Mở rộng thêm: Loài chim bồ câu có khả - Chỉ cần ngắt dòng điện qua ống dây nam châm điện hết từ tính - Có thể thay đổi tên từ cực nam châm điện đặc biệt xác định phương hướng xác khơng gian Sở dĩ não chim bồ câu có hệ thống giống la bàn, chúng định hướng theo từ trường Trái Đất Sự định hướng bị đảo lộn mơi trường có q nhiều nguồn phát sóng điện từ Vì vậy, bảo vệ mơi trường tránh ảnh hưởng tiêu cực sóng điện từ góp phần bảo vệ thiên nhiên Củng cố: ( 3’ ) - GV: Người ta dùng vật liệu để chế tạo nam châm điện? Vì sao? + Có thể tăng từ tính nam châm điện cách nào? - HS: Đọc ghi nhớ "Có thể em chưa biết" Hướng dẫn HS nhà: ( 1’ ) - Làm tập 25.1 -> 25.4 SBT - Đọc chuẩn bị nội dung IV Rút kinh nghiệm bổ sung : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Tuần 14 Ngày soạn: 15/11/2015 Ngày dạy: 23/11/2015 Tiết 28 Tiết 28 - Bài 26: ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM I Mục tiêu: Kiến thức: - Nêu nguyên tắc hoạt động loa điện, tác dụng nam châm rơ le điện từ - Kể tên số ứng dụng nam châm đời sống kĩ thuật Kĩ năng: - Phân tích, tổng hợp kiến thức - Giải thích hoạt động nam châm điện - Kỹ thu thập thông tin (quan sát, thiết lập, thu thập liệu…) - Kỹ xử lý thơng tin (phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin liệu thu từ quan sát thí nghiệm, rút kết luận…) - Khả đề xuất dự đoán tượng vật lí, khả đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đốn đề - Kỹ truyền đạt thông tin (diễn đạt rõ ràng, xác ngơn ngữ vật lí, biểu bảng, đồ thị, hình vẽ…) b Năng lực: - Học sinh cần đạt được: - Năng lực giải vấn đề: tiến hành thực cách thức tìm câu trả lời suy luận lý thuyết khảo sát thực nghiệm - Năng lực giao tiếp: vẽ sơ đồ mạch điện mô tả sơ đồ thí nghiệm - Năng lực kiến thức: K3 - Năng lực phương pháp: P1, P4, P5 - Năng lực trao đổi thông tin: X6, X5 - Năng lực cá thể: C1 Thái độ: - Thấy vai trò to lớn Vật lý học, u thích mơn học - Có tương tác thành viên nhóm II Chuẩn bị: Giáo viên: - SGK, tài liệu tham khảo Học sinh: Mỗi nhóm HS - loa điện động - Giá TN, biến trở, nguồn điện 6V, ampe kế, nam châm hình chữ U - cơng tắc điện, đoạn dây nối có lõi đồng có vỏ cách điện đoạn dài khoảng 30cm III Tiến trình dạy - học: Ổn định lớp: ( 1’ ) Kiểm tra cũ: ( 5’) Bài mới: Năng lực thành phần chun biệt vật lí hình thành (ghi rõ nội hàm) Năng Hoạt động lực Nội dung thành phần chuyên biệt Hoạt động Hoạt động giáo viên cấp độ học sinh lực kí hiệu Hoạt động 1: Đặt vấn đề Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động va cấu tạo loa điện ( 24’ ) I Loa điện HS: Đặt vấn đề: SGK/ 70 P3 Thu thập, P3.II Nguyên tắc hoạt động loa điện - Loa điện hoạt động dựa vào tác dụng từ nam châm lên ống dây có dòng điện chạy qua Đọc SGK, tìm hiểu theo yêu cầu giáo viên a Thí nghiệm (H26.1) HS: Tiến hành TN theo nhóm + Nhận dụng cụ TN + Tiến hành TN + Quan sát tượng, nhận xét đánh giá - GV thông báo ứng thông tin từ nguồn dụng nam châm - GV: Yêu cầu HS đọc khác mục SGK tìm hiểu: + Mục đích thí nghiệm? + Dụng cụ thí nghiêm? P4: Vận dụng P4.II + Cách tiến hành TN? tương tự - GV: Kết luận Nhấn mô mạnh bước tiến hình để xây hành TN cho thành dựng kiến cơng thức vật lí + Treo ống dây lồng vào cực nam châm, không cọ xát vào nam châm, ảnh hưởng C1 Từng cá C1.I đến tác dụng từ lên ống nhân tham gia ý kiến dây + Khi di chuyển chạy phải nhanh dứt X6 Tiến hành X6.I thí nghiệm khốt - GV: Yêu cầu nhóm tiến hành TN Thời gian: 10p b Kết luận: - Khi có dòng điện chạy qua, ống dây chuyển động - Khi cường độ dòng điện thay đổi, ống dây dịch chuyển dọc theo HS: khe hở hai cực Đọc SGK - GV: Giúp đỡ nam châm tìm hiểu nhóm yếu tiến hành Cấu tạo loa điện nhận biết TN - ống dây L cách làm - GV: Hết thời gian, yêu - nam châm mạnh E cho cầu nhóm báo cáo - đầu ống dây TN gắn chặt với biến đổi - HS: Đại diện nhóm màng loa M cường độ báo cáo TN * Hoạt động: Khi dòng dòng - GV: Tổ chức thảo luận điện có cường độ thay điện lớp rút kết luận đổi truyền từ thành dao micrô qua phận tăng động - GV: Yêu cầu HS tự tìm âm đến ống dây ống màng loa hiểu cấu tạo loa điện dây dao động Màng phát SGK loa gắn chặt với âm ống dây nên ống dây dao động, loa dao động theo phát âm âm nhận Hoạt động 2: Vận dụng ( 10’ ) III Vận dụng: C3: Được, đưa nam châm lại gần vị trí có mạt sắt, nam châm tự động hút mặt sắt khỏi mắt C4: Rơle điện từ mắc nối tiếp với thiết bị cần bảo vệ để dòng điện qua động vượt qua mức cho phép, tác dụng từ nam châm điện mạnh lên, thắng lực đàn hồi lò so hút chặt lấy sắt S làm cho mạch điện tự động ngắt, động ngừng hoạt động - HS: Trả - GV: Yêu cầu HS C1 Từng cá lời C3, C4 trả lời C3, C4 nhân tham gia ý kiến - HS: - GV: hướng dẫn, ý, nắm quân sát, nhận xét thông tin, câu trả lời học ghi sinh Củng cố: ( 3’ ) GV: - Củng cố cho HS nắm nguyên tắc hoạt động loa điện - Nguyên tắc hoạt động rơle điện từ - Nam châm ứng dụng thực tế ? HS: Đọc ghi nhớ "Có thể em chưa biết" Hướng dẫn học nhà: ( 2’ ) - Về nhà học làm tập 26 SBT - Đọc chuẩn bị nội dung - Nhận xét học IV Rút kinh nghiệm bổ sung : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tuần 15 Ngày soạn: 18/11/2015 Ngày dạy: 28/11/2015 Tiết 29 Tiết 29 - Bài 27: LỰC ĐIỆN TỪ I Mục tiêu: Kiến thức: - Mô tả TN chứng tỏ tác dụng lực điện từ lên đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt từ trường - Vận dụng qui tắc bàn tay trái biểu diễn lực từ tác dụng lên dòng điện thẳng đặt vng góc với đường sức từ, biết chiều đường sức từ chiều dòng điện Kĩ năng: - Mắc mạch điện theo sơ đồ, sử dung biến trở dụng cụ đo - Vẽ xác định chiều đường sức từ nam châm - Kỹ thu thập thông tin (quan sát, thiết lập, thu thập liệu…) - Kỹ xử lý thơng tin (phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin liệu thu từ quan sát thí nghiệm, rút kết luận…) b Năng lực: - Học sinh cần đạt được: - Năng lực giải vấn đề: tiến hành thực cách thức tìm câu trả lời suy luận lý thuyết khảo sát thực nghiệm - Năng lực giao tiếp: vẽ sơ đồ mạch điện mô tả sơ đồ thí nghiệm - Năng lực kiến thức: K3 - Năng lực phương pháp: P1, P4, P5 - Năng lực trao đổi thông tin: X6, X5 - Năng lực cá thể: C1 Thái độ: - Cẩn thận, trung thực II Chuẩn bị : Giáo viên : SGK, Giáo án Học sinh : Mỗi nhóm chuẩn bị - Bộ thí nghiệm tác dụng từ trường lên ống dây có dòng điện chạy qua - nguồn điện 6V - biến trở, giá TN, công tắc, ampe kế III Hoạt động dạy học: Ổn định lớp: ( 1’ ) Kiểm tra cũ: ( 5’ ) - GV: Gọi HS lên bảng - HS1: Làm 26.1, 26.2 SBT - HS2: Nêu TN chứng tỏ dòng điện có tác dụng từ? Bài mới: Năng lực Năng lực Hoạt động thành phần thành phần Nội dung chuyên biệt chuyên biệt vật lí cấp độ hình thành lực kí (ghi rõ nội hiệu Hoạt động Hoạt động hàm) học sinh giáo viên Hoạt động 1: Đặt vấn đề Tác dụng từ trường lên dây dẫn có dòng điện.( 10’ ) I Tác dụng từ - HS: Tìm Đặt vấn đề: Dòng X8 Tham gia X8.II trường lên dây hiểu theo điện tác dụng từ hoạt động nhóm dẫn có dòng điện u cầu lên kim nam châm, GV Trả lời ngược lại nam C4 Vận dụng Thí nghiệm: châm có tác dụng kiến thức vào C4.I (H27.1 SGK) từ lên dòng điện tình thực hay không? tế - GV: Yêu cầu HS - HS: Nhận nghiên cứu TN P4: Vận dụng N dụng cụ TN, hình 27.1 ( SGK) tương tự tiến hành TN tìm hiểu: mơ hình để xây P4.II theo nhóm + Mục đích thí S I F dựng kiến thức Quan sát, nghiệm? vật lí nêu + Dụng cụ thí C1: Chứng tỏ tượng xảy nghiệm? + Các bước tiến đoạn dây dẫn AB Trả lời C1 X6 Tiến hành thí hành? chịu tác dụng - GV: TN hình nghiệm X6.I lực Kết luận: Từ - HS: Đại 27.1 Hướng dẫn trường tác dụng diện nhóm thí nghiệm lực lên đoạn dây báo cáo kết - GV: Yêu cầu HS thí hoạt động nhóm dẫn AB có dòng nghiệm Trả tiến hành thí điện chạy qua đặt nghiệm hình 27.1 từ trường lời C1 Trả lời C1 Lực gọi - GV: Theo dõi lực điện từ - HS: Rút hướng dẫn kết luận nhóm làm thí tác dụng nghiệm nam châm Hết thời gian, GV lên dây dẫn yêu cầu HS báo có dòng điện cáo kết TN chạy qua GV: Tổ chức thảo luận lớp kết thu nhóm rút kết luận Hoạt động 2: Tìm hiểu chiều lực điện từ ( 15’ ) II Chiều lực - HS: Trả lời - GV: Chiều lực điện điện từ Quy tắc bàn tay trái Chiều lực điện từ phụ thuộc vào yếu tố nào? a Thí nghiệm: b Kết luận: Chiều lực điện từ tác dụng lên dây dẫn AB phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy dây dẫn chiều đường sức từ Qui tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái cho đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay hướng theo chiều dòng điện ngón tay chỗi 900 chiều lực điện từ dự đoán - HS: Tiến hành thí nghiệm tìm hiểu tác dụng từ nam châm lên dây dẫn có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào yếu tố - HS: Tìm hiểu qui tắc bàn tay trái HS: Vận dụng qui tắc bàn tay trái để kiểm tra chiều lực điện từ TN tiến hành trên, đối chiếu với kết quan sát từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào yếu tố nào? - GV: Hướng dẫn HS tiến hành TN + Đổi chiều đường sức từ, đóng cơng tắc K quan sát tượng để rút KL + Đổi chiều dòng điện, đóng cơng tắc K, quan sát tượng, rút kết luận - GV: Kết luận Thông báo quy tắc bàn tay trái - GV: Chiếu lên nội dung quy tắc bàn tay trái, nhấn mạnh: + Đặt bàn tay trái cho đường sức từ vng góc có chiều hướng vào lòng bàn tay + Quay bàn tay trái xung quanh đường sức từ lòng bàn tay để ngón tay chiều dòng điện + Chỗi ngón tay vng góc với ngón tay -> Ngón tay chiều lực điện từ C1 Từng cá C1.I nhân tham gia ý kiến X6 Tiến X6.I hành thí nghiệm K3 Sử dụng K3.II kiến thức vật lí để thực nhiệm vụ học tập Hoạt động 3: Vận dụng ( 10’ ) - HS: Hoạt - GV: Yêu cầu HS hoạt C1 Từng cá C1.I III Vận dụng C2: Trong đoạn động cá nhân động cá nhân trả lời câu nhân tham gia ý kiến dây dẫn AB, trả lời câu C2, C2, C3, C4 dòng điện có C3, C4 chiều từ B đến - GV: Kết luận A C3: Đường sức - HS : Chú ý, từ nam châm nắm thông tin, ghi có chiều từ lên C4: - Hình 27.5a sgk cặp lực điện từ có tác dụng làm khung quay theo chiều kim đồng hồ - Hình 27.5b cặp lực điện từ khơng có tác dụng làm khung quay - Hình 27.5c cặp lực điện từ có tác dụng làm khung quay theo chiều ngược với chiều kim đồng hồ Củng cố : ( 3’ ) - GV: + Chiều lực điện từ phụ thuộc vào yếu tố nào? Nêu qui tắc bàn tay trái? + Nếu đồng thời đổi chiều dòng điện qua dây dẫn chiều đường sức từ chiều lực điện từ có thay đổi khơng? GV: Nhấn mạnh việc áp dụng quy tắc bàn tay trái ta xác định yếu tố biết yếu tố lại - HS: Đọc ghi nhớ "có thể em chưa biết" Hướng dẫn nhà: ( 1’ ) - Học thuộc qui tắc bàn tay trái, vận dụng vào làm BT 27 (SBT) - Đọc chuẩn bị nội dung - Nhận xét học IV Rút kinh nghiệm bổ sung : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Tuần 15 Ngày soạn: 19/11/2015 Ngày dạy: 30/11/2015 Tiết 30 Tiết 30 - Bài 28 : ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU I Mục tiêu Kiến thức: - Mô tả phận chính, giải thích hoạt động động điện chiều - Nêu tác dụng phận động điện - Phát biến đổi điện thành động điện hoạt động - Biết sử dụng động điện chiều hợp lý cho không ảnh hưởng đến hoạt động thiết bị thu phát sóng điện từ Kĩ năng: - Vận dụng quy tắc bàn tay trái xác định chiều lực điện từ, biểu diễn lực điện từ - Giải thích nguyên tắc hoạt động động điện chiều - Kỹ thu thập thông tin (quan sát, thiết lập, thu thập liệu…) - Kỹ xử lý thơng tin (phân tích, tổng hợp, xử lý thơng tin liệu thu từ quan sát thí nghiệm, rút kết luận…) - Khả đề xuất dự đốn tượng vật lí, khả đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán đề - Kỹ truyền đạt thơng tin (diễn đạt rõ ràng, xác ngơn ngữ vật lí, biểu bảng, đồ thị, hình vẽ…) b Năng lực: - Học sinh cần đạt được: - Năng lực giải vấn đề: tiến hành thực cách thức tìm câu trả lời suy luận lý thuyết khảo sát thực nghiệm - Năng lực giao tiếp: vẽ sơ đồ mạch điện mơ tả sơ đồ thí nghiệm - Năng lực kiến thức: K3 - Năng lực phương pháp: P1, P4, P5 - Năng lực trao đổi thông tin: X6, X5 - Năng lực cá thể: C1 Thái độ: - Ham hiểu biết, u thích mơn học - Có ý thức bảo vệ môi trường II Chuẩn bị: Giáo viên: SGK, giáo án điện tử Học sinh: Mỗi nhóm: mơ hình động điện chiều hoạt động với nguồn điện 6V - nguồn điện 6V III Hoạt động dạy học: Ổn định lớp: ( 1’ ) Kiểm tra cũ: ( 5’ ) - GV: Gọi HS lên bảng - HS1: Phát biểu quy tắc bàn tay trái? Làm 27.3 - HS2: Bài 27.2; 27.4 Bài mới: Năng lực Năng lực Hoạt động thành phần thành phần Nội dung chuyên biệt chun biệt vật lí cấp độ hình thành lực kí (ghi rõ nội hiệu Hoạt động Hoạt động hàm) học sinh giáo viên *Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo động điện chiều ( 10’) I/ NGUYÊN TẮC, CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU: 1/ Các phận động điện chiều: Gồm: có khung dây dẫn ABCD quay quanh trục OO’ đặt từ trường nam châm NS Ngồi để khung dây quay liên tục phải có góp điện có quét C1, C2 đưa dòng điện từ nguồn điện vào khung dây - HS: Tìm hiểu theo yêu cầu GV Trả lời - HS: Nhận dụng cụ TN, tiến hành TN theo nhóm Quan sát, nêu tượng xảy Trả lời C1 - HS: Đại diện nhóm báo cáo kết thí nghiệm Trả lời C1 - HS: Rút kết luận tác dụng nam châm lên dây dẫn có dòng điện chạy qua Đặt vấn đề: Dòng điện tác dụng từ lên kim nam châm, ngược lại nam châm có tác dụng từ lên dòng điện hay khơng? - GV: u cầu HS nghiên cứu TN hình 27.1 ( SGK) tìm hiểu: + Mục đích thí nghiệm? + Dụng cụ thí nghiệm? + Các bước tiến hành? - GV: TN hình 27.1 Hướng dẫn thí nghiệm - GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm tiến hành thí nghiệm hình 27.1 Trả lời C1 - GV: Theo dõi hướng dẫn nhóm làm thí nghiệm Hết thời gian, GV yêu cầu HS báo cáo kết TN X8 Tham gia X8.II hoạt động nhóm C4 Vận dụng kiến thức vào C4.I tình thực tế P4: Vận dụng tương tự mơ hình để xây P4.II dựng kiến thức vật lí X6 Tiến hành thí nghiệm X6.I GV: Tổ chức thảo luận lớp kết thu nhóm rút kết luận 2/ Hoạt động động điện chiều: Dựa tác dụng từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt từ trường - HS: Trả lời - GV: Chiều lực điện dự đoán từ tác dụng lên dây dẫn C1 Từng cá C1.I có dòng điện chạy qua nhân tham - HS: Tiến phụ thuộc vào yếu tố gia ý kiến hành thí nào? nghiệm tìm - GV: Hướng dẫn HS hiểu tác tiến hành TN dụng từ + Đổi chiều đường sức nam châm lên từ, đóng cơng tắc K quan X6 Tiến + Câu C1: Lực điện từ tác dụng lên đoạn dây AB CD khung dây dẫn có dòng điện chạy qua biểu diễn hình 28.1 + Câu C2: Khung dây quay tác dụng lực + Câu C3: 3/ Kết luận: a) Động điện chiều có phận là: + Nam châm tạo từ trường (Bộ phận đứng yên)Gọi stato + Khung dây dẫn cho dòng điện chạy qua (Bộ phận quay) Gọi rôto b) Khi đặt khung dây dẫn ABCD từ trường cho dòng điện chạy qua khung tác dụng lực điện từ khung dây quay dây dẫn có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào yếu tố III/ SỰ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐIỆN: * Điện chuyển hóa thành IV / VẬN - HS: Hoạt - GV: Yêu cầu HS hoạt C1 Từng cá C1.I động cá nhân động cá nhân trả lời câu nhân tham trả lời câu C2, C2, C3, C4 gia ý kiến C3, C4 - HS: Tìm hiểu qui tắc bàn tay trái HS: Vận dụng qui tắc bàn tay trái để kiểm tra chiều lực điện từ TN tiến hành trên, đối chiếu với kết quan sát sát tượng để rút KL + Đổi chiều dòng điện, đóng cơng tắc K, quan sát tượng, rút kết luận - GV: Kết luận Thông báo quy tắc bàn tay trái - GV: Chiếu lên nội dung quy tắc bàn tay trái, nhấn mạnh: + Đặt bàn tay trái cho đường sức từ vng góc có chiều hướng vào lòng bàn tay + Quay bàn tay trái xung quanh đường sức từ lòng bàn tay để ngón tay chiều dòng điện + Chỗi ngón tay vng góc với ngón tay -> Ngón tay chiều lực điện từ - GV: Kết luận - HS : Chú ý, nắm thơng tin, ghi hành thí X6.I nghiệm K3 Sử dụng kiến thức K3.II vật lí để thực nhiệm vụ học tập DỤNG: + Câu C5: + Câu C6: + Câu C7: * GHI NHỚ: Xem SGK Hoạt động HS + HS làm việc cá nhân, tìm hiểu hình 28.1 mơ hình để nhận biết phận động điện *Hoạt động 2:Nghiên cứu nguyên tắc hoạt động động điện chiều: a) Từng cá nhân nghiên cứu SGK Thực câu C1: Xác định lực điện từ tác dụng lên đoạn dây AB CD khung dây dẫn có dòng điện chạy qua mơ tả hình 28.1 b) Thực câu C2: Mỗi HS suy nghĩ nêu dự đoán có tượng xảy với khung dây c) Thực câu C3: Hoạt động nhóm, làm TN kiểm tra dự đoán, quan sát nêu kết TN d) Trao đổi để rút kết luận cấu tạo, nguyên tắc hoạt động động điện chiều Trợ giúp Giáo Viên + Tổ chức cho HS nghiên cứu SGK + Đưa mơ hình nhóm cho HS tìm hiểu cấu tạo động điện chiều + Yêu cầu HS rõ mơ hình hai phận + u cầu HS vận dụng quy tắc bàn tay trái để xác định lực điện từ tác dụng lên đoạn dây AB CD khung dây Biểu diễn cặp lực từ hình vẽ +Hướng dẫn HS trả lời câu C1: + Gợi ý: Cặp lực từ vừa vẽ có tác dụng khung dây ABCD + Theo dõi nhóm làm TN yêu cầu nhóm báo cáo kết TN + Cho biết dự đoán sai + Nêu câu hỏi: Động điện chiều có phận gì? Nó hoạt động theo ngun tắc nào? Nội dung ghi bảng I/ NGUYÊN TẮC, CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU: 1/ Các phận động điện chiều: Gồm: có khung dây dẫn ABCD quay quanh trục OO’ đặt từ trường nam châm NS Ngồi để khung dây quay liên tục phải có góp điện có quét C1, C2 đưa dòng điện từ nguồn điện vào khung dây 2/ Hoạt động động điện chiều: Dựa tác dụng từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt từ trường + Câu C1: Lực điện từ tác dụng lên đoạn dây AB CD khung dây dẫn có dòng điện chạy qua biểu diễn hình 28.1 + Câu C2: Khung dây quay tác dụng lực + Câu C3: 3/ Kết luận: a) Động điện chiều có phận là: + Nam châm tạo từ trường (Bộ phận đứng yên)Gọi stato + Khung dây dẫn cho dòng điện chạy qua (Bộ phận quay) Gọi rơto b) Khi đặt khung dây dẫn ABCD từ trường cho dòng điện chạy qua *Hoạt động 4: Phát biến đổi lượng động điện: + Nêu nhận xét chuyển hóa lượng động điện *Hoạt động 5: Củng cố vận dụng: a) Làm việc cá nhân để trả lời câu C5, C6, C7 b) Đọc phần có thể”Em chưa biết” + Nêu câu hỏi: Khi hoạt động,động điện chuyển hóa lượng từ dạng sang dạng nào? + GV giúp HS hoàn chỉnh nhận xét rút kết luận + Tổ chức cho HS làm việc cá nhân + Tổ chức trao đổi lớp để tìm câu trả lời khung tác dụng lực điện từ khung dây quay III/ SỰ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐIỆN: * Điện chuyển hóa thành IV / VẬN DỤNG: + Câu C5: + Câu C6: + Câu C7: * GHI NHỚ: Xem SGK ... b Năng lực: - Học sinh cần đạt được: - Năng lực sáng tạo: thiết kế phương án thí nghiệm để kiểm tra - Năng lực hợp tác: Tiến hành thí nghiệm theo khu vực khác - Năng lực kiến thức: K3 - Năng lực. .. Năng lực giải vấn đề: Tiến hành thực cách thức tìm câu trả lời suy luận khảo sát thực nghiệm - Năng lực kiến thức: K1 - Năng lực phương pháp: P4, P8 - Năng lực trao đổi thông tin: X1 - Năng lực. .. xử lý thông tin li u thu từ quan sát thí nghiệm, rút kết luận…) b Năng lực: - Học sinh cần đạt được: - Năng lực giải vấn đề: Khái quát hóa rút kết luận từ kết thu - Năng lực giao tiếp: Vẽ sơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an li 9 phát triển năng lực PTNL, Giao an li 9 phát triển năng lực PTNL, III. Hoạt động dạy và học :

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn