Đề tài phân tích tình hình lợi nhuận của công ty TNHH một thành viên dịch vụ lữ hành saigontourist

60 148 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2018, 09:39

MỤC LỤCChương 11GIỚI THIỆU11.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI11.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU21.2.1 Mục tiêu chung21.2.2 Mục tiêu cụ thể21.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU21.3.1 Phương pháp thu thập số liệu21.3.2 Phương pháp phân tích số liệu21.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU31.4.1 Phạm vi không gian31.4.2 Phạm vi thời gian31.5 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU3Chương 24CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG42.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM42.1.1 Doanh thu42.1.1.1 Khái niệm, nội dung và vai trò của doanh thu42.1.1.2 Ý nghĩa của phân tích doanh thu82.1.2 Chi phí82.1.2.1 Khái niệm chi phí82.1.2.2 Phân loại chi phí82.1.3 Lợi nhuận122.1.3.1 Khái niệm122.1.3.2 Nội dung lợi nhuận122.1.3.3 Vai trò lợi nhuận132.1.3.4 Ý nghĩa lợi nhuận142.1.4 Các chỉ số lợi nhuận172.1.4.1 Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu (ROS)172.1.4.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)182.1.4.3 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)182.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU192.2.1 Phương pháp so sánh192.2.2 Phương pháp thay thế liên hoàn20Chương 323GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SAIGONTOURIST233.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SAIGONTOURIST233.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Saigontourist233.1.2 Lĩnh vực kinh doanh243.1.3 Tầm nhìn và sứ mạng243.1.3.1 Tầm nhìn243.1.3.2 Sứ mạng253.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC25Chương 427PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CÔNG TY TNHHMTVDVLH SAIGONTOURIST274.1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM274.1.1 Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty274.1.2 Phân tích kết quả kinh doanh của công ty284.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty294.1.3.1 So sánh tình hình lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước294.1.3.2 So sánh lợi nhuận thực tế so với kế hoạch năm 2017304.2 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN314.2.1 Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu (ROS Return on sale)314.2.2 Tỷ số lợi nhuận trên tài sản (ROA Return on asset)334.2.3 Tỷ số lợi nhuận trên vốn (ROE Return on equit)344.2.4 Tỷ số sức sinh lợi căn bản364.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN374.3.1 Xác định đối tượng phân tích374.3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng374.3.2.1 Ảnh hưởng bởi nhân tố thời gian rỗi374.3.2.2 Ảnh hưởng bởi nhân tố thu nhập384.3.2.3 Ảnh hưởng bởi nhân tố giá cả384.3.2.4 Ảnh hưởng bởi nhân tố nhà cung ứng384.3.2.5 Ảnh hưởng bởi nhân tố khí hậu394.3.2.6 Ảnh hưởng bởi nhân tố đối thủ cạnh tranh40Chương 541GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO LỢI NHUẬN415.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP415.1.1 Thuận lợi415.1.2 Khó khăn425.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY435.2.1 Chính sách đối với các nhân tố làm tăng lợi nhuận435.2.2 Chính sách đối với các nhân tố làm giảm lợi nhuận445.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG ĐI TIẾP THEO455.3.1 Hạn chế của đề tài455.3.2 Hướng đi tiếp theo45Chương 647KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ476.1 KẾT LUẬN476.2 KIẾN NGHỊ47TÀI LIỆU THAM KHẢO51 Chương 1GIỚI THIỆU1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀIKinh tế xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người ngày một tăng cao. Việc nắm bắt và hiểu được nhu cầu của con người là điều mà bất cứ nhà quản trị nào cũng mong muốn. Sự cạnh tranh trên thị trường diễn ra ngày càng gay gắt, khách hàng là nhân tố quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp, vì vậy các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau rất quyết liệt. Doanh nghiệp nhận được sự ủng hộ của khách hàng là doanh nghiệp chiến thắng. Vì thế việc tìm hiểu những yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến doanh nghiệp là hết sức quan trọng và cần thiết cho sự sống còn của doanh nghiệp.Trong cuộc sống bộn bề như hiện nay thì nhu cầu đi du lịch thư giãn sau những thời gian làm việc mệt mỏi ngày càng cao, nắm bắt được nhu cầu đó đã có ngày một nhiều công ty du lịch hình thành lên nhằm để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Trong số đó thì Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist là một trong các nhà điều hành du lịch hàng đầu Việt Nam, Việt Nam là một quốc gia giàu tiềm năng về du lịch và đây là cơ hội lẫn thách thức cho Saigontourist trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay.Ngay từ khi bắt đầu thành lập công ty đã xây dựng hình tượng một cách chuyên nghiệp, Công ty TNHHMTVDVLHSaigontourist đã xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp mang đậm bản sắc văn hóa cùng với đó là sự hòa huyện với phong cách làm việc gần gũi với khách hàng, nên đã tạo được ấn tượng riêng và chiếm được tình cảm của khách hàng.Công ty TNHHMTVDVLHSaigontourist đã có những chặng đường phát triển với con người là yếu tố nền tảng. Sản phẩm và các hoạt động của công ty luôn hướng đến mục tiêu: Tận hưởng bản sắc Việt. Mục tiêu của công ty là luôn đem tới cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, đem lại cho khách hàng sự hài lòng, sự thoả mãn và sự thích thú khi sử dụng sản phẩm củaSaigontourist để nghiên cứu.Tuy nhiên, song song với những thuận lợi trên thì có những khó khăn nhất định. Thị trường ngày càng biến động nhiều thương hiệu cạnh tranh trên thị trường tạo ra áp lực không nhỏ đối với thị phần của Saigontourist, những thương hiệu cạnh tranh nhau từ chất lượng,… đến giá thành. Từ đó nhóm quyết định thực hiện đề tài:“Phân tích tình hình lợi nhuận của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist” nhằm mục đích tìm hiểu tình hình lợi nhuận và xây dựng chiến lược phát triển cho công ty.1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU1.2.1 Mục tiêu chungPhân tích tình hình lợi nhuận của Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist và nhân tố tác động đến tình hình lợi nhuận từ đó đề xuất các giải pháp góp phần làm gia tăng lợi nhuận cho Công ty.1.2.2 Mục tiêu cụ thểMục tiêu1: Phân tích tình hình lợi nhuận của Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist trong hai năm 2016 – 2017;Mục tiêu 2:Phân tích các nhân tố tác động đến tình hình lợi nhuận của Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist;Mục tiêu 3:Đề xuất các giải pháp nâng cao lợi nhuận cho Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist trong tương lai.1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU1.3.1 Phương pháp thu thập số liệuSố liệu được sử dụng là số liệu thứ cấp thu thập từ Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên qua các năm 2016 và 2017. Ngoài ra, còn có các bài báo trên Website chính thức của Công ty www.saigontourist.com1.3.2 Phương pháp phân tích số liệuSử dụng phương pháp so sánh: so sánh lợi nhuận năm 2016 và lợi nhuận năm 2017 để thấy được xu hướng phát triển của doanh nghiệp nhằm có các biện pháp hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, nhóm còn so sánh giữa lợi nhuận kế hoạch và thực tế đạt được trong năm 2017 của Công ty TNHHMTVDVLH Saigontouristđể xem xét mức độ hoàn thành kế hoạch, những gì đạt được, những gì còn thiếu sót để Công ty có kế hoạch phù hợp và đề ra chiến lược thực hiện trong giai đoạn sắp tới. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Học phần PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chun đề PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ LỮ HÀNH SAIGONTOURIST Giảng viên hướng dẫn PGS.,TS BÙI VĂN TRỊNH Vĩnh Long, 2018 Sinh viên thực Nhóm DANH SÁCH NHÓM Mức độ (% STT MSSV 1611042038 Họ tên Ngành, đv Chức vụ Tham gia Đỗ Thành Cơng QTDVDL&LH K16 Nhóm trưởng 100 1611042047 Trần Thị Ngọc Diễm QTDVDL&LH K16 Nhóm phó 100 1611042003 Nguyễn Thị Trúc Ly QTDVDL&LH K16 Thư ký 100 1611042051 Trần Hồng Ngọc QTDVDL&LH K16 Thành viên 95 1611042012 Lê Như Ý Nhi QTDVDL&LH K16 Thành viên 95 1611042059 Lữ Cẩm Tuyên QTDVDL&LH K16 Thành viên 100 1611042046 Phạm Thị Bé Xuân QTDVDL&LH K16 Thành viên 100 1611042016 Trần Thị Ngọc Trinh QTDVDL&LH K16 Thành viên 100 1611042044 Nguyễn Tuyết Băng QTDVDL&LH K16 Thành viên 100 10 1611042002 Lê Lệ Quyên QTDVDL&LH K16 Thành viên 100 11 1611042033 Trần Thị Hoàng Yến QTDVDL&LH K16 Thành viên 95 12 1611042039 Phan Tấn Đạt QTDVDL&LH K16 Thành viên 100 DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH Hình Hình 1.1: Sơ đồ cấu tổ chức cơng ty Saigontourist .25 Bảng Bảng 4.1: Cơ cấu tài sản – nguồn vốn của công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist 2016 - 2017 .27 Bảng 4.2: Bảng BCKQHĐKD của Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist 2016 - 2017 28 Bảng 4.3: Tình hình lợi nhuận của Cơng ty TNHHMTVDVLH Saigontourist 2016 - 2017 30 Bảng 4.4: Chỉ tiêu kết quả kinh doanh kế hoạch thực của Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist 2017 31 Bảng 4.5: Tỷ số lợi nhuận doanh thu 2016 – 2017 32 Bảng 4.6: Tỷ số lợi nhuận tổng tài sản 2016 - 2017 .34 Bảng 4.7: Tỷ số lợi nhuận vốn 2016 - 2017 35 Bảng 4.8: Tỷ số sức sinh lợi bản 2016 - 2017 36 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHHMTVDVLH Trách nhiệm hữu hạn thành viên dịch vụ lữ hành HĐSXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh SXKD Sản xuất kinh doanh CPSX Chi phí sản xuất BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm tai nạn KPCĐ Kinh phí cơng đồn ROS Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROA Tỷ suất lợi nhuận tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận doanh thu KH Kế hoạch TH Thực TSCĐ Tài sản cố định VCSH Vốn chủ sở hữu MỤC LỤC Chương GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu .2 1.3.2 Phương pháp phân tích sớ liệu 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phạm vi không gian 1.4.2 Phạm vi thời gian .3 1.5 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 2.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM .4 2.1.1 Doanh thu 2.1.1.1 Khái niệm, nội dung vai trò của doanh thu 2.1.1.2 Ý nghĩa của phân tích doanh thu 2.1.2 Chi phí .8 2.1.2.1 Khái niệm chi phí .8 2.1.2.2 Phân loại chi phí .8 2.1.3 Lợi nhuận 12 2.1.3.1 Khái niệm .12 2.1.3.2 Nội dung lợi nhuận 12 2.1.3.3 Vai trò lợi nhuận .13 2.1.3.4 Ý nghĩa lợi nhuận 14 2.1.4 Các số lợi nhuận 17 2.1.4.1 Tỷ số lợi nhuận doanh thu (ROS) 17 2.1.4.2 Tỷ suất lợi nhuận tài sản (ROA) 18 2.1.4.3 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) 18 2.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU .19 2.2.1 Phương pháp so sánh .19 2.2.2 Phương pháp thay liên hoàn .20 Chương 23 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SAIGONTOURIST 23 3.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SAIGONTOURIST 23 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển của công ty Saigontourist 23 3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 24 3.1.3 Tầm nhìn sứ mạng 24 3.1.3.1 Tầm nhìn 24 3.1.3.2 Sứ mạng 25 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC .25 Chương 27 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CƠNG TY TNHHMTVDVLH SAIGONTOURIST 27 4.1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM .27 4.1.1 Phân tích tình hình tài sản nguồn vốn của công ty 27 4.1.2 Phân tích kết quả kinh doanh của cơng ty 28 4.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty 29 4.1.3.1 So sánh tình hình lợi nhuận so với kỳ năm trước 29 4.1.3.2 So sánh lợi nhuận thực tế so với kế hoạch năm 2017 .30 4.2 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN 31 4.2.1 Tỷ số lợi nhuận doanh thu (ROS - Return on sale) 31 4.2.2 Tỷ số lợi nhuận tài sản (ROA - Return on asset) 33 4.2.3 Tỷ số lợi nhuận vốn (ROE - Return on equit) 34 4.2.4 Tỷ số sức sinh lợi bản 36 4.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN 37 4.3.1 Xác định đối tượng phân tích 37 4.3.2 Phân tích nhân tớ ảnh hưởng .37 4.3.2.1 Ảnh hưởng nhân tố thời gian rỗi 37 4.3.2.2 Ảnh hưởng nhân tố thu nhập 38 4.3.2.3 Ảnh hưởng nhân tố giá cả 38 4.3.2.4 Ảnh hưởng nhân tố nhà cung ứng 38 4.3.2.5 Ảnh hưởng nhân tớ khí hậu 39 4.3.2.6 Ảnh hưởng nhân tố đối thủ cạnh tranh .40 Chương 41 GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO LỢI NHUẬN 41 5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 41 5.1.1 Thuận lợi 41 5.1.2 Khó khăn 42 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA CƠNG TY .43 5.2.1 Chính sách đối với nhân tố làm tăng lợi nhuận 43 5.2.2 Chính sách đới với nhân tố làm giảm lợi nhuận 44 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG ĐI TIẾP THEO 45 5.3.1 Hạn chế của đề tài 45 5.3.2 Hướng 45 Chương 47 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .47 6.1 KẾT LUẬN 47 6.2 KIẾN NGHỊ 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Saigontourist SVTH: Nhóm Chương GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Kinh tế - xã hội ngày phát triển, nhu cầu của người ngày tăng cao Việc nắm bắt hiểu nhu cầu của người điều mà nhà quản trị mong muốn Sự cạnh tranh thị trường diễn ngày gay gắt, khách hàng nhân tố định đến tồn của doanh nghiệp, doanh nghiệp cạnh tranh với liệt Doanh nghiệp nhận ủng hộ của khách hàng doanh nghiệp chiến thắng Vì việc tìm hiểu yếu tớ bên bên ngồi ảnh hưởng đến doanh nghiệp quan trọng cần thiết cho sớng của doanh nghiệp Trong sớng bộn bề nhu cầu du lịch thư giãn sau thời gian làm việc mệt mỏi ngày cao, nắm bắt nhu cầu có ngày nhiều cơng ty du lịch hình thành lên nhằm để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng Trong sớ Cơng ty TNHHMTVDVLH Saigontourist nhà điều hành du lịch hàng đầu Việt Nam, Việt Nam quốc gia giàu tiềm du lịch hội lẫn thách thức cho Saigontourist xu toàn cầu hóa Ngay từ bắt đầu thành lập cơng ty xây dựng hình tượng cách chuyên nghiệp, Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp mang đậm bản sắc văn hóa với hòa huyện với phong cách làm việc gần gũi với khách hàng, nên tạo ấn tượng riêng chiếm tình cảm của khách hàng Cơng ty TNHHMTVDVLH Saigontourist có chặng đường phát triển với người yếu tố tảng Sản phẩm hoạt động của công ty hướng đến mục tiêu: "Tận hưởng bản sắc Việt" Mục tiêu của công ty đem tới cho khách hàng sản phẩm tốt nhất, đem lại cho khách hàng hài lòng, thoả mãn thích thú sử dụng sản phẩm của Saigontourist để nghiên cứu GVHD: PGS.,TS Bùi Văn Trịnh Trang Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Saigontourist SVTH: Nhóm Tuy nhiên, song song với thuận lợi có khó khăn định Thị trường ngày biến động nhiều thương hiệu cạnh tranh thị trường tạo áp lực không nhỏ đối với thị phần của Saigontourist, thương hiệu cạnh tranh từ chất lượng,… đến giá thành Từ nhóm định thực đề tài: “Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist” nhằm mục đích tìm hiểu tình hình lợi nhuận xây dựng chiến lược phát triển cho công ty 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình lợi nhuận của Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist nhân tố tác động đến tình hình lợi nhuận từ đề xuất giải pháp góp phần làm gia tăng lợi nhuận cho Cơng ty 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Phân tích tình hình lợi nhuận của Cơng ty TNHHMTVDVLH Saigontourist hai năm 2016 – 2017; Mục tiêu 2: Phân tích nhân tớ tác động đến tình hình lợi nhuận của Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist; Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp nâng cao lợi nhuận cho Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist tương lai 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu Số liệu sử dụng số liệu thứ cấp thu thập từ Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên qua năm 2016 2017 Ngồi ra, có báo Website thức của Cơng ty www.saigon-tourist.com 1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu Sử dụng phương pháp so sánh: so sánh lợi nhuận năm 2016 lợi nhuận năm 2017 để thấy xu hướng phát triển của doanh nghiệp nhằm có GVHD: PGS.,TS Bùi Văn Trịnh Trang Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Saigontourist SVTH: Nhóm biện pháp hỗ trợ kịp thời Ngồi ra, nhóm so sánh lợi nhuận kế hoạch thực tế đạt năm 2017 của Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist để xem xét mức độ hồn thành kế hoạch, đạt được, thiếu sót để Cơng ty có kế hoạch phù hợp đề chiến lược thực giai đoạn tới Sử dụng phương pháp thay liên hồn: để xác định xác mức độ ảnh hưởng của nhân tớ làm ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận của Cơng ty TNHHMTVDVLH Saigontourist, đồng thời đề xuất biện pháp cụ thể giúp Công ty nâng cao lợi nhuận 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phạm vi không gian Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist 1.4.2 Phạm vi thời gian Đề tài thực khoảng thời gian từ ngày 24 tháng đến 05 tháng năm 2018 (13 ngày) 1.5 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đới tượng nghiên cứu tình hình lợi nhuận, nhân tớ ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận của Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist năm 2016 – 2017 Tổng kết chương 1: Nhóm chọn đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist” Để thực đề tài này, nhóm sử dụng số liệu thứ cấp kết quả kinh doanh của Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist năm 2016 - 2017 Đồng thời, nhóm dùng hai phương pháp phân tích phương pháp so sánh phương pháp thay liên hồn để phân tích tình hình lợi nhuận nhằm tìm nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận, từ đề xuất giải pháp thích hợp góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist GVHD: PGS.,TS Bùi Văn Trịnh Trang Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Saigontourist SVTH: Nhóm Thu nhập yếu tớ quan trọng có ảnh hưởng định tới nhu cầu du lịch để thực chuyến du lịch cần phải có lượng tiền cần thiết, nên thu nhập của người dân cao họ có nhu cầu du lịch nhiều Điều giúp cho công ty Saigontourist tạo sản phẩm độc đáo hơn, lạ thu hút thị hiếu của du khách nhắm nâng cao giá cả cho khách hàng có điều kiện chi trả cho tour du lịch 4.3.2.3 Ảnh hưởng nhân tố giá Việc xác định giá cho sản phẩm có ý nghĩa quan trọng Giá cả môt tiêu chuẩn định việc mua sản phẩm của khách hàng Khi nghiên cứu để đưa mức giá bán phú hợp cơng ty Saigontourist phải tính đến nhiều yếu tớ khó khăn thuận lợi sách giá mang lại cho cơng ty Trong q trình định giá cơng ty tính đến yếu tố tác động trục tiếp hay gián tiếp đến định giá của doanh nghiệp từ đó, cơng ty xác định giá cho doanh nghiệp cho có khả cạnh tranh thị trường du lịch không làm giảm doanh thu của công ty 4.3.2.4 Ảnh hưởng nhân tố nhà cung ứng Nhà cung ứng du lịch bao gồm nhiều thành phần, khơng có dịch vụ lưu trú, vận chuyển hoạt động tham quan, hoạt động kinh doanh nhà hàng ăn uống bar, mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản xuất đồ ăn, xử lý rác thải…, mà có cả tham gia của quan nhà nước hộ chiếu, visa, hải quan dịch vụ hạ tầng phục vụ cho du lịch điểm đến Đó tất cả yếu tố cấu thành của chương trình du lịch mà khách hàng mong đợi trả tiền cho điều Chuỗi cung ứng du lịch liên GVHD: PGS.,TS Bùi Văn Trịnh Trang 39 Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Saigontourist SVTH: Nhóm kết q trình hoạt động kinh doanh du lịch từ nhà cung cấp ban đầu (vận chuyển, lưu trú, ăn uống, tham quan, mua sắm q trình du lịch) đến người sử dụng ći (khách du lịch) nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ thông tin cho khách du lịch Việc tạo lập quản trị chuỗi cung ứng du lịch hiệu quả giúp tới ưu hóa lợi ích cho bên liên quan (nhà nước, nhà cung ứng, doanh nghiệp du lịch, khách du lịch người dân địa phương điểm đến du lịch) Sẽ khó khăn cho công ty Saigontourist nhà cung ứng dịch vụ chất lượng hay không với cam kết ban đầu làm ảnh hướng đến sản phẩm dịch vụ du lịch mà cơng ty hứa với du khách, điều làm xấu hình ảnh cơng ty lòng khách hàng Như thế, nên cơng ty Saigontourist phải hồn thiện chuỗi cung ứng đối với nhà cung cấp dịch vụ cách tốt 4.3.2.5 Ảnh hưởng nhân tố khí hậu Khí hậu thành phần quan trọng của mơi trường tự nhiên, có ảnh hưởng lớn đến du lịch Sự ảnh hưởng đánh giá thông qua tiêu nhiệt độ, độ ẩm không khí sớ tiêu khác gió, lượng mưa, sớ nắng, áp suất khí quyển… Nếu điều kiện khí hậu thuận lợi làm cho người có sức khỏe dồi dào, tinh thân thoải mái hiệu quả làm việc cao rát thích hợp cho việc du lịch nghỉ dưỡng, tham quan, giải trí,… Khí hậu điều hóa thiên tai, bão lũ khơng gây trở ngại cho việc tổ chức hoạt động du lịch gây thiệt hại đối với sở hạ tầng phục vụ du lịch Những nơi có khí hậu điều hòa thường du khách ưa thích Nhiều thăm dò cho thấy, du khách thường tránh nơi q lạnh, q ẩm q nóng, q khơ GVHD: PGS.,TS Bùi Văn Trịnh Trang 40 Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Saigontourist SVTH: Nhóm Khí hậu nhân tớ có ý nghĩa quan trọng việc hình thành tính thời vụ du lịch Nó tác động mạnh lên cả cung cầu du lịch + Về mặt cung, đa số điểm tham quan du lịch giải trí tập trung sớ lượng lớn vào mùa hè với khí hậu ấm áp điểm du lịch nghỉ biển, nghỉ núi, chữa bệnh; + Về mặt cầu, mùa hè mùa có lượng du khách lớn Khí hậu thay đổi dẫn đến làm thay đổi mùa du lịch Thông thường mùa du lịch thường rơi vào tháng cuối năm đầu năm sau (Từ tháng 11 năm trước đến tháng năm sau), sau trở lại mùa thấp điểm Đới với Doanh nghiệp làm lữ hành Saigontourist khong thể tránh trướng hợp này, vào mùa thấp điểm, doanh thu của công ty Saigontourist thấp so thời điểm khác năm 4.3.2.6 Ảnh hưởng nhân tố đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh người đưa doanh nghiệp đến với khó khăn lúc Hoạt động du lịch vốn bị cạnh tranh gay gắt nhiều đới thủ cạnh tranh ngồi nước Và sản phẩm du lịch dễ bắt trước chép Vì vậy, việc tạo sản phẩm với đặc tính riêng biệt trội so với sản phẩm khác loại khó khăn Vì vậy, Saigontourist cần tạo sản phẩm mang tính riêng biệt, giá cả hợp lý, có dấu ấn riêng của Saigontourist so với doanh nghiệp lữ hành khác khơng khách hàng đến với đối thủ cạnh tranh khác thị trường Đồng thời, nâng cao chất lượng sản phẩm tạo tin cậy của du khách với doanh nghiệp, nhân tớ tạo uy tín, GVHD: PGS.,TS Bùi Văn Trịnh Trang 41 Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Saigontourist SVTH: Nhóm danh tiếng thương hiệu của Saigontourist so với đối thủ cạnh tranh khác Chương GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO LỢI NHUẬN 5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 5.1.1 Thuận lợi Cùng với phát triển toàn diện, cơng ty Saigontourist khơng ngừng đổi sang tạo, hồn thiện công nghệ quản lý, nguồn nhân lực dồi dào, giàu kinh nghiệm, yêu nghề tảng tạo nên sức mạnh, giá trị khác biệt cho công ty Saigontourist Hiếm có doanh nghiệp lại có riêng đơn vị xây dựng với đội ngũ kiến trúc sư kỹ sư xây dựng có trình độ cao Saigontourist Đội ngũ không đáp ứng nhu cầu xây dựng sửa chữa trang trí khách sạn nhà hàng nội Tổng cơng ty mà tham gia đấu thầu xây dựng khách sạn có nhiều đơn vị khác Tất cả khách sạn Saigontourist từ trở lên đạt tiêu chuẩn q́c tế theo hạng Khi quy mơ công ty đơn vị tiên phong đầu áp dụng cơng nghệ truyền hình cáp vào việc kinh doanh của khách sạn Công ty liên kết với Đài truyền hình thành lập Cơng ty truyền hình Cáp Đây đơn vị đầu việc áp dụng công nghệ thông tin để quản lý khách, quản lý kế tốn tài chính, nhân sự… mở Website, mạng Internet để tham gia thị trường du lịch Điều đáng lưu ý tất cả công việc phòng vi tính của đơn vị tự làm, nên giảm tới đa chi phí th ngồi Saigontourist Tổng cục Du lịch Việt Nam đánh giá doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực du lịch đóng góp tích cực GVHD: PGS.,TS Bùi Văn Trịnh Trang 42 Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Saigontourist SVTH: Nhóm nghiệp phát triển ngành du lịch cả nước với nhiều mơ hình dịch vụ như: lưu trú, nhà hàng, lữ hành, vui chơi giải trí, thương mại, xuất nhập khẩu, ….Trong năm qua, Saigontourist đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, không ngừng tăng doanh thu lợi nhuận lên cao Với tiềm lực vững mạnh Saigontourist tiếp tục phấn đấu mở rộng thị trường 5.1.2 Khó khăn Saigontourist cơng ty kinh doanh lữ hành hàng đầu của Việt Nam có thương hiệu uy tính thị trường, nên giá cả sản phẩm dịch vụ tương đối cao so với cơng ty khác Vì đới với những du khách có thu nhập trung bình thấp lựa chọn sản phẩm của cơng ty giá cả khơng phù hợp với túi tiền của họ Những rủi ro từ sản phẩm Việc xâm nhập thị trường với sản phẩm kèm với rủi ro từ sản phẩm, đặc biệt chất lượng sản phẩm Nếu sản phẩm không đạt chất lượng tốt phù hợp với mức giá ưu từ Marketing, hệ thớng phân phới, thương hiệu bị vơ hiệu hóa hồn tồn Saigontouris tcó thể gặp khó khăn kiếm sốt phối hợp Do hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu hợp tác sản xuất kiểm sốt kinh doanh thơng qua thâu tóm nên hoạt động chủ yếu mà công ty phải làm phải kiểm sốt phới hợp hoạt động cho phù hợp với chiến lược phát triển Tuy nhiên, không phải lúc đối tác sản xuất cổ đông hành động theo hướng mà Saigontourist mong muốn, chiến lược chậm triển khai khiến Cơng ty lỡ hội kinh doanh Ngoài ra, Saigontourist đới mặt với nhiều rủi ro quảng cáo khơng hiệu quả, chi phí thực chiến lược cao dự kiến, đối thủ cạnh tranh chống trả liệt… Một đối thủ lớn Saigontourist với nguồn lực tài GVHD: PGS.,TS Bùi Văn Trịnh Trang 43 Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Saigontourist SVTH: Nhóm dồi xâm nhập thị trường khiến nguồn cung thị trường tăng lên vượt cầu, kéo theo giá giảm, biên lợi nhuận giảm, ảnh hưởng đến lợi nhuận dự kiến của doanh nghiệp 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY 5.2.1 Chính sách nhân tố làm tăng lợi nhuận Triển khai thực chương trình “Tới đa doanh thu - Tối ưu lợi nhuận”, xem giải pháp tăng doanh thu, kiểm soát rủi ro, tiết kiệm chi phí hợp lý, tới ưu hóa giá trị doanh nghiệp, đa dạng hóa - nâng cao chât lượng sản phâm, dịch vụ, gia tăng hiệu quả kinh tế, lợi cạnh tranh, nâng cao nguồn lực, hình thành cơng nghệ quản lý đặc trưng Saigontourist Thực chương trình tới đa hóa doanh thu, tới ưu hóa lợi nhuận thông qua công cụ, biện pháp phù họp với phận, đơn vị Giám sát, kiểm soát chặt chẽ hiệu quả lĩnh vực đầu tư, mua sắm, tài nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vớn Kiểm sốt sản phẩm, dịch vụ dựa vào định chuẩn, tiêu chuẩn, theo quy trình xác lập cấp chứng nhận Nghiên cứu phát hành thẻ chăm sóc khách hàng dành cho khách hàng thân thiết, khách hàng trung thành, cán cơng nhân viên áp dụng tồn hệ thớng, vừa nâng cao sức cạnh tranh, tăng doanh thu, lãi, vừa góp phần quảng bá thương hiệu Tổng Cơng ty đơn vị, thiết lập sở khách hàng trung thành, tạo gắn kết khách hàng đơn vị Tập trung khai thác sản phẩm mới, có khả cạnh tranh; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày thay đổi yêu cầu cao của khách hàng Khai thác có hiệu quả loại hình du lịch biển - đảo, nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa lịch sử; du lịch kết hợp hội nghị hội thảo, mua GVHD: PGS.,TS Bùi Văn Trịnh Trang 44 Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Saigontourist SVTH: Nhóm sắm, ẩm thực, học tập ; du lịch theo chuyên đề: du lịch đô thị, nông nghiệp, thám hiểm, du lịch xanh xu hướng phát triển giai đoạn tới Hợp tác với doanh nghiệp hàng không, hàng hải, khai thác dòng sản phẩm mới, loại hình du lịch đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách nước tất cả tuyến du lịch đường thủy, đường bộ, hàng không, du lịch túy, MICE Tiếp tục khai thác mạnh sản phẩm du lịch đường sơng Thành phớ Hồ Chí Minh vùng phụ cận Liên kết phối hợp đơn vị lữ hành khách sạn, khu du lịch, nhà hàng thuộc hệ thống Tổng Công ty chào bán sản phẩm trọn gói của đơn vị hệ thớng, giá cạnh tranh, khuyến 5.2.2 Chính sách nhân tố làm giảm lợi nhuận Chính sách giá cả: Việc xác định giá cho sản phẩm có ý nghĩa quan trọng Giá tiêu chuẩn thường xuyên quan trọng định việc mua sản phẩm của khách hàng Khi nghiên cứu để đưa mức giá bán phù hợp cơng ty Saigontourist phải tính đến nhiều yếu tớ khó khăn thuận lợi sách mang lại cho cơng ty Trong q trình định giá cơng ty tính đến yếu tớ tác động trực tiếp hay gián tiếp đến định của doanh nghiệp Từ cơng ty xác định giá cho doanh nghiệp cho có khả cạnh tranh với thị trường du lịch Chính sách sản phẩm: Do sản phẩm du lịch dễ chép Vì việc tao sản phẩm với đặc tính riêng trội so với sản phẩm khác loại khó khăn Vì công ty Saigontourist tạo sản phẩm mang tính riêng biệt, có dấu ấn riêng của Saigontourist so với doanh nghiệp lữ hành khác Đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm GVHD: PGS.,TS Bùi Văn Trịnh Trang 45 Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Saigontourist SVTH: Nhóm tao tin cậy của du khách với doanh nghiệp mình, nhân tớ tạo uy tính danh tiếng thương hiệu thị trường ngồi nước Chính sách quảng bá sản phẩm tung thị trường công ty đăng quảng cáo báo, làm tờ rơi, tham gia kỳ hội chợ du lịch liên hoan du lịch giới thiệu sản phẩm của Chính sách phân phới: Do tính chất của sản phẩm du lịch vơ hình, khơng thể lưu trữ, dịch chuyển, xa so với du khách Để khách hàng đến với sản phẩm thuận tiện hơn, công ty xây dựng kênh phân phối trực tiếp nhằm phục vụ khách hàng tốt Ngồi cơng ty mở rộng kênh phân phới phạm vi cả nước để cung cấp cho khách hàng sản phẩm thuận lợi dễ dàng 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG ĐI TIẾP THEO 5.3.1 Hạn chế đề tài Đề tài thực dạng tiểu luận nên chưa đánh giá chuyên sâu tình hình lợi nhuận của công ty Thời gian thực nghiên cứu đề tài chưa đáp ứng đầy đủ cách tối đa chiều sâu của yêu cầu đề tài cần đạt Khơng có điệu kiện đến thức tế Cơng ty Saigontourist nên nhận xét theo nhìn khách quan Số liệu sử dụng số trang mạng nên chưa chẳn đảm bảo tính xác thực 100% của tình hình lợi nhuận cơng ty Sản phẩm nghiên cứu chủ yếu sản phẩm tour – mang tính vơ hình nên khó khăn việc đánh giá 5.3.2 Hướng GVHD: PGS.,TS Bùi Văn Trịnh Trang 46 Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Saigontourist SVTH: Nhóm Từ kết quả nghiên cứu của đề tài hạn chế của nó, nhóm tác giả xin đề xuất số hướng nghiên cứu như: + Phạm vi khảo sát nên mở rộng phạm vi toàn tổng công ty bao gồm chi nhánh phạm vi cả nước kết quả nghiên cứu mang tính khái quát cao hơn; + Các nghiên cứu sau cần sâu vào phân tích tác động của thái độ hành vi mua hàng của khách hàng đối với sản phẩm tương tự của đối thủ cạnh tranh Nghiên cứu bước quan trọng để đánh giá tình hình lợi nhuận của cơng ty Saigontourist Nghiên cứu cung cấp bản yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận cách khách quan GVHD: PGS.,TS Bùi Văn Trịnh Trang 47 Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Saigontourist SVTH: Nhóm Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Ngày môi trường kinh doanh của tất cả nghành nghề kinh tế nói chung nghành kinh doanh du lịch nói riêng biến động khơng ngừng ngày phức tạp Đó kết quả tất yếu của xu hướng thị trường phát triển cạnh tranh gay gắt Trong bới cảnh đó, Saigontourist khơng thể chủ quan với vị của doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Việt Nam Vì vậy, để tiếp tục giữ vững có nâng cao vị cạnh tranh với đối thủ, Saigontourist cần tập trung vào việc tạo sản phẩm đặc trưng chất lượng yếu tố hàng đầu Đặt mục tiêu phát triển phải có sách biện pháp khả thi để đạt mục tiêu, ngày mở rộng thị trường giữ vững thương hiệu uy tín hàng đầu của Qua q trình tìm hiểu, cho hiểu biết tình hình kinh doanh hiểu thêm ngành du lịch Từ đó, nhận thấy tầm quan trọng của việc đánh giá yếu tố của môi trường bên bên đề chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 6.2 KIẾN NGHỊ Đầu tư khoa học công nghệ quản lý Saigontourist, quản trị đại Tiếp tục xây dựng chương trình văn hóa doanh nghiệp Saigontourist để truyền tải giá trị, niềm tin, chuẩn mực của Ban lãnh đạo Tổng Công ty đến thành viên hệ thống Tổng Công ty nhằm tạo tảng thúc đẩy phát triển bền vững GVHD: PGS.,TS Bùi Văn Trịnh Trang 48 Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Saigontourist SVTH: Nhóm Trong năm 2017, đẩy nhanh tiến độ triển khai phần mềm Online Booking để kinh doanh trực tuyến sản phẩm, dịch vụ.Tập trung đầu tư xây dựng phần mềm khách hàng trung thành Saigontourist, tạo sở liệu khách hàng chung cho Tổng Công ty đơn vị, tập trung phát triển, chăm sóc khách hàng, thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu cao đa dạng của khách hàng Phát triển thị trường, sản phẩm dịch vụ - Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cung cách phục vụ *Lưu trú: đầu tư đưa vào kinh doanh sở khách sạn, khu du lịch (khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ, Sài Gòn - Vĩnh Long…), góp phần gia tăng lợi cạnh tranh của Tổng Công ty Đối với sở khai thác, đặc biệt sở lưu trú thành phố Hồ Chí Minh trọng nâng cấp, đầu tư trang thiết bị đại, chuẩn *Ẩm thực: tình hình cạnh tranh, cần gia tăng tính sáng tạo, tiên phong việc đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ Kết hợp kinh doanh ẩm thực phục vụ chương trình văn hóa văn nghệ, đặc biệt chương trình đậm đà bản sắc văn hóa truyền thớng Việt Nam.Các sở khách sạn, nhà hàng khu vực trung tâm Thành phớ Hồ Chí Minh trọng tận dụng khai thác sản phẩm không gian bên kiến nghị quyền địa phương cấp phép khai thác hợp lý không gian trước đơn vị tạo sản phẩm ẩm thực *Lữ hành: Khai thác có hiệu quả loại hình du lịch biển - đảo, nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa lịch sử; du lịch kết hợp hội nghị hội thảo, mua sắm, ẩm thực, học tập…; du lịch theo chuyên đề: du lịch đô thị, nông nghiệp, thám hiểm, du lịch xanh…đang xu hướng phát triển giai đoạn tới Tập trung khai thác dòng sản phẩm Thành phớ Hồ Chí Minh tour du lịch có điểm khởi hành từ Thành phớ Hồ Chí Minh Du lịch tàu biển: Cơng ty GVHD: PGS.,TS Bùi Văn Trịnh Trang 49 Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Saigontourist SVTH: Nhóm Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tiếp tục giữ vững đơn vị hàng đầu công tác khai thác thị trường khách tàu biển quốc tế đến Việt Nam Tận dụng lợi chào bán sản phẩm khai thác tối đa doanh thu dòng khách tàu biển mua tour khám phá du lịch Việt Nam thành phớ Hồ Chí Minh Du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, mua sắm (MICE): nâng cao công nghệ tổ chức, trở thành đơn vị uy tín tổ chức chương trình MICE kiện lớn của Thành phớ Hồ Chí Minh Trung ương *Vui chơi giải trí: Các đơn vị khách sạn, khu du lịch, vui chơi giải trí kết hợp công ty lữ hành thuộc Tổng Công ty giới thiệu khách sử dụng tour, tuyến phù hợp Định kỳ, hàng năm đơn vị khách sạn, khu du lịch, cơng ty lữ hành, khu vui chơi giải trí kết hợp triển khai chương trình khuyến mãi, kích cầu chung “Saigontourist - Tận hưởng sắc Việt”.Nâng cao thái độ phong cách phục vụ, đặc biệt trọng công tác chăm sóc khách hàng thơng qua chương trình “Nụ cười Saigontourist”, “Người khách vàng Saigontourist”, “10 định chuẩn dịch vụ khách hàng Saigontourist”, chương trình “Phong cách dịch vụ Saigontourist”, chương trình chăm sóc khách hàng của đơn vị Thực phát hành thẻ Saigontourist khách hàng thân thiết Đầu tư sở hạ tầng, nâng cao lực cạnh tranh Tập trung vốn đầu tư chiều sâu đầu tư mở rộng, trọng cơng trình trọng điểm địa bàn Thành phớ Hồ Chí Minh, đầu tư liên doanh, liên kết chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu phức hợp, nhà hàng, trung tâm hội nghị hội thảo, trường học, chi nhánh lữ hành đạt chuẩn địa bàn trọng điểm cả nước Tại tỉnh, địa phương: Đầu tư nâng cấp Khu du lịch Sài Gòn - Cơn Đảo nghiên cứu đầu tư mở rộng kinh doanh sở lưu trú khác Côn GVHD: PGS.,TS Bùi Văn Trịnh Trang 50 Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Saigontourist SVTH: Nhóm Đảo, nâng cấp Khách sạn Sài Gòn - Hạ Long.Hồn thành đưa vào khai thác kinh doanh Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ Sài Gòn - Vĩnh Long, dự kiến quý 3/2017.Xây dựng Khu du lịch Sài Gòn - Ba Bể (Bắc Kạn), Trung tâm hội nghị & nhà hàng tiệc cưới Đà Lạt Đà Nẵng…Tiếp tục phương án đầu tư nâng cấp khách sạn khu du lịch có; đồng thời nghiên cứu đầu tư địa phương Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang, Phú Quốc… địa phương có tiềm du lịch Tây Nguyên, Tây Đông Bắc nhằm thiết lập chuỗi hệ thống Saigontourist cả nước Phát triển nguồn lực tài - Tối đa doanh thu, tối ưu lợi nhuận Thông qua biện pháp thu hút, huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, tính minh bạch, hiệu quả quản trị doanh nghiệp tảng thúc đẩy tiến trình tái cấu Tổng Cơng ty thuận lợi, hiệu quả; thu hút nhà đầu tư chiến lược nhằm phát triển bền vững Tiếp tục triển khai thực chương trình “Tới đa doanh thu - Tới ưu lợi nhuận”, xem giải pháp tăng doanh thu, kiểm sốt rủi ro, tiết kiệm chi phí hợp lý, tới ưu hóa giá trị doanh nghiệp, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, gia tăng hiệu quả kinh tế, lợi cạnh tranh, nâng cao nguồn lực, hình thành cơng nghệ quản lý đặc trưng Saigontourist Khuyến khích tập thể, cá nhân đăng ký giải pháp, chương trình liên quan đến việc tới đa doanh thu, tối ưu lợi nhuận An ninh, an tồn, phòng cháy chữa cháy sách mơi trường Nâng cao vai trò hoạt động của Câu lạc Xanh Saigontourist Đơn vị đồng hành khuyến khích, thuyết phục, kêu gọi khách hàng tiết kiệm, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ, tơn tạo giá trị văn hóa, lịch sử, đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững Chú trọng đề cao giá trị văn hóa Việt Nam theo phương châm xác định “Saigontourist - Tận hưởng sắc Việt” GVHD: PGS.,TS Bùi Văn Trịnh Trang 51 Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Saigontourist GVHD: PGS.,TS Bùi Văn Trịnh SVTH: Nhóm Trang 52 Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Saigontourist SVTH: Nhóm TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Xuân Kiều (2016), Quản trị tài Nxb Tài Lê Anh Thắng (2018), Báo cáo tài Saigonttourist 2017, Nxb www.saigon-tourist.com Lê Thị Hồng Mai (2017), Báo cáo tài Saigonttourist 2016, Nxb www.saigon-tourist.com GVHD: PGS.,TS Bùi Văn Trịnh Trang 53 ... thị phần của Saigontourist, thương hiệu cạnh tranh từ chất lượng,… đến giá thành Từ nhóm định thực đề tài: Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist ... 27 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CƠNG TY TNHHMTVDVLH SAIGONTOURIST 27 4.1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM .27 4.1.1 Phân tích tình hình tài sản nguồn vốn của công ty 27... hưởng đến tình hình lợi nhuận của Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist năm 2016 – 2017 Tổng kết chương 1: Nhóm chọn đề tài Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài phân tích tình hình lợi nhuận của công ty TNHH một thành viên dịch vụ lữ hành saigontourist, Đề tài phân tích tình hình lợi nhuận của công ty TNHH một thành viên dịch vụ lữ hành saigontourist, CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG, 1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM, Theo mối quan hệ với quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo sản phẩm, chi phí sản xuất(CPSX) được chia thành 2 loại:, 2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU, GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SAIGONTOURIST, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CÔNG TY TNHHMTVDVLH SAIGONTOURIST, 3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN, GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO LỢI NHUẬN, 3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG ĐI TIẾP THEO, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn