Đề tài phân tích tình hình lợi nhuận cho công ty cổ phần thành thành công biên hòa

53 149 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2018, 08:16

Công nghiệp mía đường được phát triển từ những năm 1990. Trước năm 1994 cả nước chỉ có 9 nhà máy đường mía với tổng công suất khoảng 11.000 tấn míangày và 2 nhà máy tinh luyện công suất nhỏ, thiết bị lạc hậu dẫn đến việc mỗi năm phải nhập khẩu trung bình từ 300.000 đến 500.000 tấn đường. Từ năm 2000, ngành mía đường đã đươc Đảng và Nhà nước xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Những năm qua, các nhà máy đường đã liên tục đầu tư nâng cấp thiết bị, mở rộng công suất để nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà máy. Thống kê của VSSA cho thấy, cả nước hiện có 41 nhà máy đường, tổng công suất thiết kế khoảng 150.000 tấn míangày nằm tại 25 tỉnh thành. Các công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh mía đường như: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, Công ty Mía đường Sơn La, Công ty Mía đường Cần Thơ, …Trong xu thế hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu, đặc biệt từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), và năm 2015 là năm đánh dấu sự tham gia ngày càng sâu của Việt Nam vào chuỗi sản xuất toàn cầu khi cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập, Hiệp định thương mại tự do (FTA) quan trọng được đàm phán, ký kết thành công… Theo VSSA, Hiệp định thương mại hàng hóa tự do ASEAN có hiệu lực thi hành từ ngày 112018 được dự báo sẽ tác động trực tiếp đến 41 nhà máy đường, 33 vạn hộ nông dân, 1,5 triệu lao động và 35 vạn công nhân công nghiệp chế biến. Đến thời điểm này, lượng đường từ các quốc gia ASEAN sẽ tạo ra những sức ép không nhỏ đối với ngành mía đường Việt Nam (với cả doanh nghiệp và nông dân ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất, tác động tới chính sách thu mua nguyên liệu cho người trồng mía...).Niên vụ 20172018, sản lượng mía cả nước đạt 15,6 triệu tấn, sản lượng đường đạt 1,47 triệu tấn, trong đó sản lượng đường tinh luyện chiếm khoảng 50%. Giá bán buôn đường trên thị trường hiện nay từ 10.500 – 11.100 đồngkg (đường kính trắng). Đây là giá thấp nhất kể từ tháng 12015 đến nay. Trong khi đó, lượng đường tồn kho vẫn còn trên 620.000 tấn, một số nhà máy do chưa bán được hàng, còn nợ tiền mía của nông dân hàng trăm tỷ đồng.Trước những tình hình trên, các công ty mía đường Việt Nam nói chung cũng như Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Biên Hòa nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức mới.Môi trường kinh doanh luôn biến động với tính chất phức tạp của nó. Xuất phát từ nhu cầu phát triển của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, để làm nền tảng cho việc HĐSXKD phát triển một cách bền vững, giữ vững được thị phần trong nước, đủ năng lực cạnh tranh với các công ty cùng ngành ở thị trường Việt Nam trong thời hội nhập nền kinh tế. Chúng em đã chọn đề tài “Phân tích tình hình lợi nhuận cho Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa” để nghiên cứu.1.2MụC TIÊU NGHIÊN CứU1.2.1Mục tiêu chungPhân tích tình hình lợi nhuận của CTCP Thành Thành Công Biên Hoà1.2.2Mục tiêu cụ thểMục tiêu 1: Hệ thống lý luận làm cơ sở nghiên cứu về phân tích tình hình lợi nhuận của CTCP Thành Thành Công Biên HoàMục tiêu 2: Trình bày tổng quan về CTCP Thành Thành Công Biên HoàMục tiêu 3: Phân tích tình hình lợi nhuận của CTCP Thành Thành Công Biên HoàMục tiêu 4: Đề xuất các giải pháp và kiến nghị trên cơ sở phân tích tình hình lợi nhuận của CTCP Thành Thành Công Biên Hoà. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ←←←Ω→→→ Học phần PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chun đề PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CƠNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CƠNG – BIÊN HỊA Giảng viên: Nhóm thực hiện: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH Vĩnh Long, 2018 NHÓM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ←←←Ω→→→ Học phần PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chun đề PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CƠNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CƠNG – BIÊN HỊA Giảng viên: Nhóm thực hiện: PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH Vĩnh Long, 2018 NHÓM DANH SÁCH NHÓM ST T MSSV 1611042005 Quách Chấn Huy 161104208 Võ Đoàn Tứ 1611042019 Phạm Anh Thư 1611042022 1611042025 Võ Thị Kim 1611042028 Huỳnh Nhật Huy 1611042032 Nguyễn Thị Hồng Vân 1611042043 1611042053 Nguyễn Thị Ngọc Liễu 10 1611044054 11 Họ tên Nguyễn Thị Thanh Phương Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nguyễn Thị Diễm Trinh Nguyễn Thị Tuyết 1611042029 Ngân Ngành, đv Chức vụ QTDVDL & LH, K16 QTDVDL & LH, K16 QTDVDL & LH, K16 QTDVDL & LH, K16 QTDVDL & LH, K16 QTDVDL & LH, K16 QTDVDL & LH, K16 QTDVDL & LH, K16 QTDVDL & LH, K16 QTDVDL & LH, K16 QTDVDL & LH, K16 Thành viên Nhóm trưởng Nhóm phó Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Mức độ (%) Tham Đóng gia góp 80 80 100 100 90 90 100 100 80 80 80 80 100 100 100 100 80 80 85 85 80 80 Điểm MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3.2.1 Phạm vi không gian 1.3.2.2 Phạm vi thời gian 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu, xử lý thơng tin, phân tích tổng hợp tài liệu………… 1.4.2 Phương pháp phân tích số liệu 1.4.2.1 Sử dụng phương pháp so sánh .3 1.4.2.2 Sử dụng PP thay liên hoàn 1.5 KẾT CẤU ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 2.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM 2.1.1 Doanh Thu .6 2.1.1.1 Khái niệm doanh thu 2.1.1.2 Nội dung doanh thu 2.1.1.3 Vai trò doanh thu .7 2.1.1.4 Ý nghĩa việc phân tích doanh thu .8 2.1.2.1 Khái niệm chi phí 2.1.2.2 Chi phí gồm khoản 2.1.2.3 Ý nghĩa .9 2.1.3 LỢI NHUẬN 10 2.1.3.1 Khái niệm lợi nhuận 10 2.1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng 11 2.1.3.3 Nhóm tiêu lợi nhuận 12 Hệ số lãi ròng hay gọi suất sinh lời doanh thu (ROS) .12 2.1.3.4 Vai trò ý nghĩa 14 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 16 THÀNH THÀNH CƠNG - BIÊN HỒ 16 3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CƠNG BIÊN HỒ 16 3.1.1 Tên công ty 16 3.1.2 Thông tin công ty 16 3.1.3 Lịch sử hình thành phát triển 16 3.2.1 Sản xuất điện thương phẩm điện để tự sử dụng từ nguyên liệu bã mía và/hoặc than đá .20 3.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC 21 3.4 TẦM NHÌN, SỨ MỆNH 25 3.4.1 Tầm nhìn 25 3.4.2 Sứ mệnh 25 3.4.3 Giá trị cốt lõi 25 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN 26 CƠNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CƠNG – BIÊN HỊA 26 4.1 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CHUNG 26 4.1.1 Phân tích tình hình tài sản nguồn vốn công ty 26 4.1.2 Phân tích kết kinh doanh CTCP Thành Thành Cơng – Biên Hòa 27 4.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận CTCP Thành Thành Cơng – Biên Hòa 30 4.1.3.1 So sánh tình hình lợi nhuận so với kỳ năm trước 30 4.2 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN 31 4.2.1 Suất sinh lời doanh thu ROS .31 4.2.2 Suất sinh lời tài sản ROA 32 4.2.3 Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu .33 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP 34 5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 34 5.1.1 Thuận lợi 34 5.1.2 Khó khăn 37 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY 37 5.2.1 Giải pháp giảm chi phí giá vốn hàng hóa 37 5.2.2 Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 38 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .39 6.1 KẾT LUẬN 39 6.2 KIẾN NGHỊ 40 6.2.1 Kiến nghị với công ty 40 6.2.2 Kiến nghị với nhà nước 40 DANH SÁCH BẢNG Bảng 4.1 Cơ cấu tài sản – nguồn vốn Công ty cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hòa .26 Bảng 4.2 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh CTCP Thành Thành Cơng – Biên Hòa năm 2016 năm 2017 28 Bảng 4.3 Tình hình lợi nhuận cơng ty cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hòa (2016 -2017) 30 Bảng 4.4 Suất sinh lời doanh thu (2016 - 2017) .31 Bảng 4.5 Suất sinh lời tài sản (2016 -2017) 32 Bảng 4.6 Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (2016 – 2017) 33 DANH SÁCH HÌNH Hình 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức cơng ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh .21 Bảng chữ viết tắt AEC ATIGA B2B BHS Cộng đồng tế ASEAN ASEAN Trade in Goods Agreement ( Hiệp định thương mại hoá ASEAN) Business to Business ( Doanh nghiệp với doanh nghiệp) Đường Biên Hoà BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH BHYT BI CBNV CBQL CP CT TNHH MTV Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm Y tế Business Intelligence Cán nhân viên Cán quản lý cổ phần Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên CTCP Công ty cổ phần CTTV ĐBSCL ĐHĐCĐ DMS ERP FRM FSSC FTA GB HAGL HĐQT HĐTV HNTQ HNX ISO KH KPI Công ty thành viên Đồng Bằng Sông Cửu Long Đại hội đồng cổ đông Distributor Management System ( hệ thống quản lý phân phối) Enterprise Resource Planning ( Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp) Farmer Relationship Management ( Mối quan hệ nhà nông doanh nghiệp) Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm Hiệp hội thương mại tự Tập doàn group Bourbon Hoàng Anh Gia Lai Hội đồng quản trị Hội đồng thành viên Hạng ngạch thuế quan Công ty Cổ phần mía đường Sơn La international Organisation for standardisation ( Tổ chức tiêu chuẩn hoá Quốc Tế Kế hoạch Key Performance Indicators ( Hệ thống đo lường đánh KTSX LASUCO LHMĐ II LHMĐTN LNTT M&A PTGĐ R&D RE ROE RS SBT Sedex SXTM TNCN TNDN TNHH TTC TTCS TTCSGL UBND VSSA WTO PTTT TNTT DXC HĐT ĐDHTCN CC&PTTT ĐDHTT giá) kỹ thuật sản xuất Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn Liên hiệp mía đường II Liên hiệp mía đường Tây Ninh Lợi nhuận trước thuế Mergers & Asquistions ( Thu mua bán lại ) Phó tổng giám đốc Research & development ( Nghiên cứu phát triển) Refined Extra ( Đường tinh luyện) Return On Equity ( Lợi nhuận vốn) Refined Standard ( đường kính trắng) Cơng ty Cổ Phần mía đường bourbon Tây Ninh Tổ chức cải thiện đạo đức trách nhiệm kinh doanh Sản xuất thương mại Thu nhập cá nhân Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Thành Thành Công Thành Thành Công Sugar Thành Thành Công Sugar Gia Lai Uỷ ban nhân dân Hiệp hội mía đường Việt Nam Tổ chức thương mại giới Phát triển thị trường Thâm nhập thị trường Dọc xuôi chiều Hoá đồng tâm Đa dạng hoá theo chiều ngang Củng cố phát tiển thị trường Đa dạng hoá tập trung Bảng 4.2 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh CTCP Thành Thành Cơng – Biên Hòa năm 2016 năm 2017 (ĐVT: Đồng) CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Lợi nhuận từ công ty liên kết 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 16 Chi phí thuế TNDN hành 17 (Chi phí) lợi ích thuế TNDN hỗn lại 18 Lợi nhuận sau thuế TNDN 18.1 Lợi ích cổ đơng thiểu số 18.2 Cổ đông công ty mẹ 19 Lợi nhuận (lỗ) sau thuế cổ đông không kiểm soát 20 Lãi lãi suy giảm cổ phiếu 2016 4,364,491,537,823 -7,099,737,274 4,357,391,800,549 3,750,734,568,287 606,657,232,262 147,318,987,149 -262,704,750,963 -223,888,371,424 -79,937,767,827 -140,610,148,072 2017 7,889,944,706,734 -19,616,783,112 7,870,327,923,622 -6,937,305,529,684 933,022,393,938 557,993,987,735 -565,342,889,263 -522,039,750,247 -207,552,571,979 -299,149,245,257 315,158,443,531 476,966,125,673 12,738,065,959 -6,799,878,142 5,938,187,817 321,096,631,348 -22,578,763,051 34,627,948 298,552,496,245 -524,958,264 299,077,454,509 46,165,912,531 -21,735,015,000 24,430,897,531 501,397,023,204 -80,026,397,564 3,147,300,993 424,517,926,633 4,252,975,060 420,264,951,573 - 1,077 608 1,077 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CTCP Thành Thành Cơng – Biên Hòa) Qua bảng 4.2 cho thấy, doanh thu từ hoạt động bán hàng năm 2017 tăng 3,525,453,168,911 đồng so với năm 2016 Các khoản giảm trừ năm 29 2017 so với năm 2016 tăng đáng kể từ -7,099,737,274 đồng lên -19,616,783,112 đồng vào năm 2017 dẫn đến doanh thu 2017 tăng lên 3,512,936,122,073 đồng Trong hai năm 2016 2017 doanh thu bán hàng lớn, tăng từ 4,364.49 tỷ đến 7,889.94 tỷ, Kế đến doanh thu từ hoạt động tài chính; thu nhập từ hoạt động khác Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí cơng ty So với năm 20 17 chi phí tăng 17.88% năm 2016 Trong doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2017 so với năm 2016 tăng 16.55, nhỏ tốc độ tăng chi phí giá vốn hàng bán Do cơng ty cần xem xét lại mức chi phí chiếm tỷ trọng lớn để có biện pháp cải thiện tình hình lợi nhuận Loại chi phí chiếm tỷ trọng lớn thứ hai tổng chi phí chi phí bán hàng Mặc dù số lượng hàng hóa dịch vụ năm 2017 tăng so với năm 2016, chi phí bán hàng năm 2016 lại giảm so với năm 2017 Ngoài hai chi phí chiếm tỷ trọng lớn nêu trên, chi phí quản lý doanh nghiệp tiêu quan trọng mà cơng ty cần quan tâm 30 4.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận CTCP Thành Thành Cơng – Biên Hòa 4.1.3.1 So sánh tình hình lợi nhuận so với kỳ năm trước Bảng 4.3 Tình hình lợi nhuận CTCP Thành Thành Cơng – Biên Hòa (2016 -2017) (ĐVT: Đồng) Chỉ tiêu Năm Chênh lệch Tuyệt đối % 2016 2017 606,657,232,26 933,022,393,93 326,365,161,67 315,158,443,53 476,966,125,67 161,807,682,14 321,096,631,34 501,397,023,20 180,300,391,85 toán trước thuế Lợi nhuận 298,552,496,24 424,517,926,63 125,965,430,38 Lợi nhuận gộp bán hàng cung 53.79 cấp dịch vụ Lợi nhuận từ hoạt động kinh 51,34 doanh Tổng lợi nhuận kế sau thuế 56,15 42,19 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CTCP Thành Thành Cơng – Biên Hòa năm 2017) Dựa vào bảng ta thấy lợi nhuận kế toán trước thuế Công ty Cổ phần Th ành Thành Công – Biên Hòa qua năm dương (lớn 0) Tổng lợi 31 nhuận kế toán trước thuế năm 2017 501,397,023,204 đồng tăng 326,365,161,676 đồng so với năm 2016, làm cho lợi nhuận sau thuế tăng lên 125,965,430,388 đồng Nguyên nhân lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2017 tăng 161,807,682,142 đồng, làm cho lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ tăng từ 606,657,232,262 đồng năm 2016 lên 933,022,393,938 đồng tức tăng 326,365,161,676 đồng 4.2 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN 4.2.1 Suất sinh lời doanh thu ROS Sau bảng thống kê tỷ suất lợi nhuận ròng doanh thu năm 2016 – 2017 Cơng ty cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hòa Bảng 4.4 Suất sinh lời doanh thu (2016 - 2017) (ĐVT: Đồng) Khoản Năm 2016 mục Doanh thu Năm 2017 Chênh lệch Tuyệt đối (%) 4,357,391,800,549 7,870,327,923,622 3,512,936,123,073 80,6 298,552,496,245 424,517,926,633 125,965,430,388 42,2 6,85% 5.39% -1,46 - Lợi nhuận sau thuế ROS (%) (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hòa 2016 – 2017)  Nhận xét: Qua bảng 4.4 ta thấy suất sinh lời doanh thu qua năm Công ty tương đối cao ROS năm 2016 0,0685 (6,85%) điều cho thấy với đồng doanh thu giúp công ty thu 0,0685 đồng lợi nhuận; năm 2017 ROS công ty 0,0539 (5,39%), điều cho thấy với đồng doanh thu công ty thu 0,0539 đồng lợi nhuận 32 Từ năm 2016 – 2017 suất sinh lời doanh thu công ty giảm từ 6,85% xuống 5,39% tức giảm 1,19% Nguyên nhân ROS giảm năm 2016 mức tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh công ty lớn so với mức doanh thu, cụ thể: lợi nhuận sau thuế tăng 42,2% (tăng 125,965,430,388 đồng), doanh thu tăng 80,6% (tăng 3,512,936,123,073 đồng) 4.2.2 Suất sinh lời tài sản ROA Sau bảng thống kê tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản năm 2016 – 2017 Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa Bảng 4.5 Suất sinh lời tài sản (2016 -2017) (ĐVT: Đồng) Khoản mục Lợi nhuận sau thuế Tổng tài Năm 2016 298,552,496,245 sản ROA 7,303,677,952 40,88 Chênh lệch Tuyệt đối % 42,2 424,517,926,633 125,965,430,388 % 144,4 17,853,009,920 10,549,331,968 % Năm 2017 23,77 -17,11 - (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hòa 2016 – 2017)  Nhận xét: Qua bảng 4.5, nhìn chung ta thấy suất sinh lời tài sản Công ty năm có xu hướng giảm Trong năm 2016 tỷ số ROA Công ty 40,88% đến năm 2017 tỷ số ROA cơng ty 23,77% tức giảm 17,11% Nghĩa 100 đồng tài sản đem đầu tư cơng ty thu 40,888 đồng lợi nhuận năm 2016 thu 17,11 đồng lợi nhuận năm 2017 4.2.3 Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu 33 Sau bảng thống kê tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu năm 2016 – 2017 Công ty cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hòa Bảng 4.6 Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (2016 – 2017) (ĐVT: Đồng) Khoản Năm 2016 Năm 2017 Chênh lệch Tuyệt đối % mục Lợi 298,552,496,24 424,517,926,63 125,965,430,38 nhuận 2,947,591,424 7,135,648,768 101,3 59,5 42,2 sau thuế Vốn 4,188,057,344 142,1 Chủ sở hữu ROE -49,8 - (%) (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Thành Thành Cơng – Biên Hòa 2016 – 2017)  Nhận xét: Nhìn chung tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu cơng ty có xu hướng tăng qua năm, cụ thể năm 2016 tỷ số ROE 101,3%, có nghĩa 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ tạo 101,3 đồng lợi nhuận Đến 2017, tỷ số giảm xuống 49,8%, có nghĩa bỏ 100 đồng tiền vốn chủ sở hữu tạo 59,5 đồng lợi nhuận CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP 5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 34 5.1.1 Thuận lợi Trải qua nhiều năm hoạt động, Công ty Thành Công không ngừng phát triển đổi để hòa nhập với mơi trường cạnh tranh khắc nghiệt Bên cạnh lĩnh vực truyền thống mía đường, Thành Thành Cơng sở hữu hàng chục cơng ty lớn nhỏ lĩnh vực bất động sản, lượng, du lịch Nếu tính riêng SBT trước sáp nhập, doanh nghiệp vượt trội hẳn ngành vốn, nhân sự, thị phần khoa học công nghệ hay vùng nguyên liệu Bởi công ty kế thừa tồn dây chuyền cơng nghệ Tập đoàn Bourbon để lại mảnh đất Tây Ninh – nơi mà người Pháp xem thủ phủ ngành mía đường gầy dựng nên đồ công ty Sau sáp nhập, nhân rộng mô hình áp dụng cho SEC (khi cơng ty SBT), SBT trở thành “anh cả” ngành mía đường Việt Nam Bên cạnh đó, SBT trở thành cơng ty có cơng suất ép mía lớn nước đạt 15,800 TMN nâng lên 21,000 TMN Cùng với tăng lên vùng ngun liệu, sản lượng mía cơng ty sau sáp nhập ước tính vào khoảng 2.5 triệu tấn, chiếm 15.6% tổng sản lượng mía nước Còn phương diện nhà đầu tư, chuyên gia lĩnh vực tài chứng khốn cho rằng, để đưa định đầu tư, họ xem xét kỹ yếu tố quy mô, lực sản xuất, chất lượng sản phẩm quản trị điều hành doanh nghiệp đặc biệt tiềm phát triển lâu dài doanh nghiệp Ở SBT hội tụ nhiều đặc điểm để trở thành doanh nghiệp vượt trội ngành vốn hóa, cơng nghệ sản xuất, vùng ngun liệu, chất lượng sản phẩm thương hiệu tốt, khách hàng ổn định, nhân quản lý điều hành tốt hoạch định chiến lược tương lai rõ 35 ràng Một minh chứng điển hình cổ đơng ngoại Halley Sicav âm thầm gom cổ phiếu SBT nhiều năm nâng lên 7.03% vốn tính Bên cạnh đó, theo thơng tin từ SBT, cơng ty có tham gia cổ đơng ngoại khác Elite Mutual Fund, với Halley Sicav tổng tỷ lệ sở hữu hai quỹ SBT khoảng 10% Sẵn sàng gia nhập AFTA Theo số liệu đưa từ CTCK Bảo Việt (BVS), công ty sau sáp nhập sở hữu diện tích 25,000 vùng nguyên liệu dự kiến nâng lên mức 30,000 chủ yếu nhờ dư địa để mở rộng vùng nguyên liệu SEC lớn, tăng mạnh từ mức 11,200 lên khoảng 20,000 Đặc biệt, Gia Lai đánh giá “thủ phủ” mía nhiều diện tích lớn, trù phú khai thác cho nơng nghiệp điều kiện thời tiết, khí hậu thổ nhưỡng tốt phù hợp cho sinh trưởng mía Chia sẻ người viết, ơng Phạm Hồng Dương, cho biết: Trước ngưỡng cửa gia nhập AFTA rào cản thuế quan khơng “bùa hộ mệnh” doanh nghiệp nước, để sống còn, cạnh tranh với đối thủ lớn từ nước ngoài, việc sáp nhập SBT SEC mở lối tốt tiến đến nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành mở rộng quy mô Vấn đề vùng nguyên liệu SBT cải tiến từ nhiều năm trước Với việc tăng quy mô tăng diện tích vùng nguyên liệu, SBT dễ dàng áp dụng giới hóa tất khâu từ trồng đến thu hoạch mía Cơng ty cho biết không theo đường giảm giá mua mía mà ưu tiên tạo cơng ăn việc làm cho người nông dân với nguyên tắc “làm nông dân Việt Nam phải có lời, nhà máy đường có lãi Việt Nam xuất đường”, để người dân an tâm, trung thành với mía giới hóa điều kiện tiên để giải tốn 36 Tại SEC, cơng ty có dự án nâng cấp chất lượng cơng suất ép mía lên 6,000 TMN, đó, SBT cử chuyên gia đầu ngành tập trung sang hỗ trợ SEC công tác quản lý dự án quản lý kỹ thuật, đặc biệt nhân rộng công nghệ, cải thiện suất chất lượng mía để giúp SEC giảm giá thành sản xuất Sau sáp nhập, dự kiến chữ đường đạt 11CCS, suất mía bình qn 75 tấn/ha suất đường 72 tấn/ha Chưa dừng lại đó, doanh nghiệp sau sáp nhập có quy mơ sản xuất lớn với vị “người mua lớn” thuận lợi thương thảo với nhà cung cấp đầu mối Từ đó, chi phí đâu vào giá mua hóa chất, vật tư sản xuất… giảm 5-10% Ngoài ra, việc tận dụng hệ thống phân phối hai bên giúp chi phí vận chuyển tiết kiệm khoảng 50% Một điểm nhấn đáng ý SBT nói riêng đơn vị mía đường thuộc TTC quy trình khép kín, tạo các phụ phẩm mật rỉ, điện, phân vi sinh nhằm tận dụng tất nguyên vật liệu đầu vào đầu ra, cộng hưởng giúp giảm giá thành sản xuất tạo lợi cạnh tranh khác biệt so với doanh nghiệp khác ngành Trong đó, mật rỉ SBT cho biết sản lượng chiếm khoảng 1/3 lượng đường sản xuất, tức khoảng 100 mía ép cho 3-4 mật rỉ Còn sản phẩm điện sản xuất tận dụng từ nguồn lượng đốt bã mía mang trung bình 4-5% tổng doanh thu cho công ty Hiện SBT theo đuổi dự án lớn hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất cồn thực phẩm có cơng suất 25 triệu lít/năm với đối tác ED&Fman với mục đích đưa sản phẩm cồn thị trường giới Dự án có giá trị đầu tư 20 triệu USD nhà máy dự kiến vào hoạt động từ tháng 01/2016 Về nhiệt điện, SBT trang bị tiến hành thiết kế SEC lò 90 kg cho độ mở kỹ thuật lớn để tăng áp lực giúp phát điện cao nhất, đồng 37 thời dự án giúp suất tiêu hao điện tốt Cùng với việc phát triển mở rộng ngành điện, dự kiến lợi nhuận SEC tăng trưởng nhờ tận dụng nguồn bã mía giúp bù đắp chi phí sản xuất hoạt động mía đường Sản phẩm SBT đa dạng từ đường RS, RS cao cấp đến đường RE, đáp ứng nhu cầu đa dạng gồm hàng công nghiệp lớn người tiêu dùng Trong đó, khách hàng SBT tập trung vào khách hàng công nghiệp ổn định thương hiệu nước giải khát, thực phẩm, bánh kẹo tiếng Pepsi, Vinamilk (VNM), Kinh đô (KDC), Vinabico, Tân Hiệp Phát, Trung Ngun… Trong đó, Tập đồn Thành Thành Cơng ký kết hợp tác với Pepsico Việt Nam để quảng bá tiêu thụ sản phẩm nghiên cứu thiết kế sản phẩm đường lỏng, Bigbag tấn… phù hợp với thiết bị công nghệ sản xuất Pepsico Việt Nam, giúp tạo nên khác biệt mạnh riêng sản phẩm mía đường đơn vị thành viên thuộc Thành Thành Công - có SBT, sản phẩm Tập đồn tùy biến để phù hợp với đơn vị khách hàng khác 5.1.2 Khó khăn Giá đường thị trường lên xuống thất thường, nông trường trồng mía ngày bị thu hẹp loại khác Thị trường chứng khoán điểm khó khăn cty Việc sát nhập nhiều cty khác lại tập đoàn TTC bước đầu gây nhiều khó khăn cho Cty Sản xuất ạt gây nhiều tồn kho không kịp xuất 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY 5.2.1 Giải pháp giảm chi phí giá vốn hàng hóa 38 Trong dài hạn cơng ty cần có biện pháp làm giảm giá vốn hàng bán để thích ứng tốt điều kiện kinh tế Nhóm đưa số giải pháp sau - Giảm chi phí nguyên vật liệu đầu vào Muốn tiết kiệm nguyên vật liệu tiêu hao công ty nên cải tiến kỹ thuật sản xuất thiết kế sản phẩm nhằm giảm bớt số lượng tiêu hao cho đơn vị sản phẩm, sử dụng vật liệu thay tận dụng phế liệu phế phẩm, cải tiến công tác thu mua, công tác bảo quản để vừa giảm tối đa nguyên vật liệu hư hỏng phẩm chất vừa giảm chi phí mua ngun vật liệu Bên cạnh cơng ty cần chủ động tìm kiếm nhà cung cấp nguồn nguyên liệu với chất lượng tốt có giá thành thấp nhà cung cấp Còn nhà cung cấp cơng ty cần có thương lượng để đạt mức giá tốt - Tăng suất lao động Nâng cao suất lao động làm cho số công tiêu hao để sản xuất đơn vị sản phẩm giảm bớt làm cho số lượng sản phẩm sản xuất đơn vị thời gian tăng thêm - Giảm bớt tổn thất sản xuất Muốn giảm bớt sản phẩm hỏng phải không ngừng nâng cao kỹ thuật sản xuất, công nghệ phương pháp thao tác Nâng cao ý thức trách nhiệm sản xuất, vật liệu máy móc thiết bị dùng sản xuất phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, xây dựng chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra chất lượng sản xuất công đoạn sản xuất, thực chế độ trách nhiệm vật chất xảy sản phẩm hỏng 5.2.2 Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp Cần xây dựng ý thức tiết kiệm chi phí tồn thể cán nhân viên cơng ty Ban lãnh đạo phải người gương mẫu để khuyến khích nhân viên tham gia Chẳng hạn có ý thức việc tiết kiệm vật liệu văn phòng, điện, 39 nước, chi phí điện thoại cơng, phương tiện lại, Công ty nên hạn chế, tiết kiệm khoản chi phí tiền trực tiếp hội nghị khách hàng, tiếp khách cách lên kế hoạch tài chi tiết, rõ ràng tiết kiệm CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Qua phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty hai năm: 2015 2016 tình hình lợi nhuận thực so với kế hoạch năm 2016, cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh có nhiều biến động Bằng chứng năm 2016 doanh thu Công ty giảm dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm so với năm trước Còn so với kế hoạch, doanh thu thực năm 2016 giảm 13.9% lợi nhuận thực lại tăng Đây nhờ Cơng ty có sách phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Qua đó, ta thấy Cơng ty tích cực việc trì phát triển sản xuất kinh doanh, giảm bớt chi phí khơng cần thiết, nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực, có giải pháp vượt qua khó khăn, đưa lợi nhuận tăng qua hai năm Một số số tài đạt hiệu tỷ suất sinh lời tài sản tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu tăng từ năm 2015 đến 2016, cho thấy Cơng ty có sách đầu tư sử dụng vốn cách hiệu Bên cạnh nhân tố làm tăng lợi nhuận khối lượng hàng hóa tiêu thụ giảm thuế suất nhân tố làm lợi nhuận giảm đáng kể, Cơng ty cần có sách phù hợp để tăng 40 khối lượng tiêu thụ, đặt biệt sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao để gia tăng lợi nhuận giai đoạn Tuy nhiên thời gian tới, kinh tế thị trường động tạo hội thách thức cho doanh nghiệp, dựa vào lợi trước khó đứng vững phát triển Vì vậy, Cơng ty cần có chiến lược kinh doanh phù hợp, phải hồn thiện mặt hạn chế để ứng phó với khó khăn chung tồn ngành kinh tế nhằm giúp Công ty phát triển lớn mạnh hơn, đồng thời xác định hướng trình phát triển, bước khẳng định vị khả thị trường 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Kiến nghị với cơng ty Cơng ty nên thành lập nhóm chun gia phụ vụ cho việc lập kế hoạch kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ Công ty cần khai thác nhiều dòng sản phẩm phục vụ nhiều nhu cầu khác sức khỏe người tiêu dùng để tăng nguồn thu cho doanh nghiệp Không ngừng cập nhật, áp dụng tiến kỹ thuật tiên tiến giới vào hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý doanh nghiệp Cần có hoạch định chiến lược kế hoạch rõ ràng việc thực hoạt động liên doanh, liên kết nhằm cải thiện tạo nguồn thu từ hoạt động Đối với việc mở rộng quy mô sản xuất doanh nghiệp cần ý đến nguồn cung ứng, kho bãi để giảm giá thành nguyên liệu, hư hao qua trình vận chuyển, bảo quản 6.2.2 Kiến nghị với nhà nước 41 Cần có sách khuyến khích ngành sản xuất đường phát triển, bình ổn giá để giúp nhà sản xuất nói chung Thành Thành Cơng Biên Hòa nói riêng giảm giá thành nguồn nguyên vật liệu đầu vào góp phần giảm giá vốn hàng bán, giá thành sản phẩm Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt tránh tình trạng hàng giả, hàng nhái chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng Đồng thời, môi trường cạnh tranh lành mạnh ngành sản xuất TÀI LIỆU THAM KHẢO Võ Thành Danh (1997) Kế tốn quản trị tóm tắt lý thuyết & tập & tình huống, Tủ sách Đại Học Cần Thơ Huỳnh Đức Lộng (1997) Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, NXB Thống kê, TP.HCM Nguyễn Xuân Kiều, 2016 Quản trị tài Nxb Tài Võ Văn Nhị (2005), Nguyên lý kế toán, NXB Thống kê, TP HCM Tài liệu Internet VSSA hiến kế giải pháp cứu nguy cho doanh nghiệp mía đường Link: https://tinnhanhchungkhoan.vn Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty Cổ phần Kinh Đơ, tháng 10/2017, nhóm 1.4 Đại học Cần Thơ Ngành mía đường Việt Nam với phát triển nông thôn bền vững xố đói giảm nghèo q trình hội nhập Link: https://giongmia.files.wordpress.com 42 Website thức Cơng ty CTCP Thành Thành Cơng - Biên Hòa Link : http://ttcsugar.com.vn/ Tác giả Cơng Quang, Mía đường Thành Thành Cơng Tây Ninh sáp nhập với Đường Biên Hoà Link: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mia-duong-thanh-thanh-cong-tay- ninh-sap-nhap-voi-duong-bien-hoa-20170525201323184.htm giả Hồ Thị Nguyên, Khái niệm nội dung doanh thu Link: http://voer.edu.vn/m/khai-niem-noi-dung-cua-doanh-thu/876a850a Tác giả Nguyễn Văn An, năm 2016 Link: http://doc.edu.vn/tai-lieu/co-so-ly-luan-ve-hach-toan-chi-phi-sanxuat-va-tinh-gia-thanh-san-pham-88135/ Trịnh Thị Thu Hương, Lý luận chung lợi nhuận Link: http://voer.edu.vn/m/lyluan-chung-ve-loi-nhuan/0649b1c4 43 ... CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN 26 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HỊA 26 4.1 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CHUNG 26 4.1.1 Phân tích tình hình tài sản nguồn vốn cơng ty ... chọn đề tài Phân tích tình hình lợi nhuận cho Cơng ty Cổ phần Thành Thành Cơng - Biên Hòa để nghiên cứu 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình lợi nhuận CTCP Thành Thành... cứu phân tích tình hình lợi nhuận CTCP Thành Thành Cơng Biên Hồ Chương 3: Trình bày tổng quan CTCP Thành Thành Cơng Biên Hồ Chương 4: Phân tích tình hình lợi nhuận CTCP Thành Thành Cơng Biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài phân tích tình hình lợi nhuận cho công ty cổ phần thành thành công biên hòa, Đề tài phân tích tình hình lợi nhuận cho công ty cổ phần thành thành công biên hòa

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn