Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 60 tỷ lệ 11000 xã sơn cẩm, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

86 75 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2018, 09:34

được thực hiện bởi sinh viên Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên đạt 9đ bảo vệ khóa luận. khóa luận tốt nghiệp khóa 20132017.vui lòng không reupload tài liệu liên các trang thông tin điện tử khác.hãy mua bản đầy đủ để có trải nghiệm tốt nhất và ủng hộ để có nhiều tài liệu có chất lượng tốt hơn.lấy thêm các khóa luận khác miễn phí gửi về mail: manhtuongttgmail.com ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ TRANG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TỒN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 60 TỶ LỆ 1:1000 XÃ SƠN CẨM – THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN – TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2014 – 2018 Thái Nguyên, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ TRANG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 60 TỶ LỆ 1:1000 XÃ SƠN CẨM – THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN – TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2014 – 2018 Giáo viên hướng dẫn: T.S Nguyễn Đức Nhuận Thái Nguyên, 2018 i LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập rèn luyện đạo đức trường, thân em dạy dỗ, bảo tận tình thầy, cô giáo khoa Quản lý Tài nguyên, thầy, cô giáo Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng ban phòng Đào tạo Trường Đại học Nông lâm Sau thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp em hồn thành Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên giảng dạy hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập rèn luyện trường, thời gian vừa qua thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên tạo điều kiện cho em trải nghiệm thực tế công việc ngành nghề mà học Cơng ty cổ phần đầu tư phát triển Đại Dương Việt Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo T.S Nguyễn Đức Nhuận trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em q trình hồn thành khóa luận Nhân em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đại Dương Việt, anh Đội đo đạc tận tình giúp đỡ, bảo cho em thời gian thực tập Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên, khuyến khích em suốt q trình học tập hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Lê Thị Trang năm 2018 ii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CSDL BTNMT TT QĐ UTM VN-2000 BĐĐC Nguyên nghĩa : Cơ sở liệu : Bộ Tài nguyên & Môi trường : Thông tư : Quyết định : Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc : Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 : Bản đồ địa iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 14 Bảng 2.2: Những yêu cầu kỹ thuật lưới 16 đường chuyền địa 16 Bảng 2.3: Số lần đo quy định 17 Bảng 2.4: Các hạn sai đo góc (quy định chung cho máy đo có độ xác đo góc từ - giây) không lớn giá trị quy định .17 Bảng 2.5: Chỉ tiêu kỹ thuật chung lưới khống chế đo vẽ 17 Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất xã năm 2017 40 Bảng 4.2: Bản đồ có xã Sơn Cẩm 42 Bảng 4.3: Số liệu điểm gốc .45 Bảng 4.4: Bảng kết tọa điểm lưới độ cao sau bình sai hệ tọa độ phẳng vn-2000 kinh tuyến trục: 104°45'ellipsoid : wgs-84 46 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ quy trình cơng nghệ đo vẽ đồ địa [3] 13 Hình 2.2: Trình tự đo 21 Hình 2.3: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm Gcadas [6] 27 Hình 4.1: Bản đồ xã Sơn Cẩm 34 Hình 4.2: Sơ đồ lưới kinh vĩ I .48 Hình 4.3: Kết đo vẽ số điểm chi tiết 49 Hình 4.4: Chọn thơng số phần mềm DPSurvey 50 Hình 4.5: Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử .51 Hình 4.6: Chọn file liệu 51 Hình 4.7: File số liệu sau sử lý 52 Hình 4.8: Chuyển điểm chi tiết lên vẽ 53 Hình 4.9: Hiển thị sửa chữa số liệu đo 54 Hình 4.10: Một số điểm đo chi tiết 55 Hình 4.11: Nối vẽ đối tượng 55 Hình 4.12: Kết nối với sở liệu đồ 60 Hình 4.13: Sửa lỗi tự động 62 Hình 4.14: Màn hình hiển thị lỗi đất 63 Hình 4.15: Các đất sau sửa lỗi 63 Hình 4.16: Bản đồ sau phân mảnh 64 Hình 4.17: Tạo nhãn cho đất .65 Hình 4.19: Đánh số tự động 66 Hình 4.20: Đánh số tự động 66 Hình 4.21: Gán liệu từ nhãn 67 Hình 4.22: Thửa đất sau gán liệu từ nhãn 67 Hình 4.23: Vẽ nhãn 68 v Hình 4.24: Sửa bảng nhãn 69 Hình 4.25 : Tạo khung đồ địa 70 Hình 4.26: Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 70 vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv MỤC LỤC vi Phân 1 MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Bản đồ địa 2.1.2 Các phương pháp thành lập đồ địa 12 2.1.3 Thành lập lưới khống chế trắc địa 13 2.1.4 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 18 2.1.5 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 21 2.1.6 Giới thiệu sơ lược máy toàn đạc điện tử 27 2.2 Cơ sở pháp lý 28 2.3 Cơ sở thực tiễn 29 2.3.1 Tình hình đo đạc đồ địa nước 29 2.3.2 Tình hình đo đạc đồ địa Thái Nguyên 30 Phần 31 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 31 vii 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 31 3.3 Nội dung 31 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội xã Sơn Cẩm 31 3.3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất 31 3.3.3 Thành lập lưới khống chế đo vẽ 32 3.3.4 Thành lập mảnh đồ địa xã từ số liệu đo chi tiết 32 3.3.5 Đánh giá chung việc ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử đo vẽ thành lập đồ địa 32 3.4 Phương pháp nghiên cứu 32 3.4.1 Phương pháp khảo sát, thu thập số liệu 32 3.4.2 Công tác ngoại nghiệp 32 3.4.3 Công tác nội nghiệp 32 3.4.4 Phương pháp đo đạc 33 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 33 3.4.6 Phương pháp đồ 33 Phần 34 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN 34 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Sơn Cẩm 34 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 4.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 36 4.1.3 Điều kiện kinh tế- xã hội 37 4.2 Tình hình quản lý đất đai xã 39 4.2.1 Hiện trạng 39 4.2.2 Tình hình quản lý đất đai 41 4.3 Công tác thành lập lưới khống chế đo vẽ xã Sơn Cẩm 43 4.3.1 Khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu 43 4.3.2 Bố trí đo vẽ đường chuyền kinh vĩ 44 4.3.3 Bình sai lưới kinh vĩ 45 viii 4.4 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation V8i Gcadas 48 4.4.1 Đo vẽ chi tiết 48 4.4.2 Ứng dụng phần mềm Gcadas, DPSurvey Microstation V8i thành lập đồ địa 50 4.4.3 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu 71 4.5 Đánh giá chung ứng dụng cơng nghệ tin học máy tồn đạc điện tử để thành lập đồ địa 71 4.5.1 Ưu điểm Máy toàn đạc điện tử Lecia TS02 phần mềm Gcadas 71 4.5.2.Nhược điểm máy toàn đạc Lecia phầm mềm gcadas 73 PHẦN 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 5.1 Kết luận 74 5.2 Kiến nghị` 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 62 Hình 4.13: Sửa lỗi tự động Vào sửa lỗi tự động, chọn lever cần sửa Chức sửa lỗi thông thường : Bắt quá, bắt chưa tới, trùng Các lỗi thể cụ thể hình minh hoạ : Các lỗi lại phải tiếp tục dùng chức tìm lỗi liệu để sửa Từ menu chọn Bản đồ/ Topology/ Tìm lỗi liệu/ Chọn lever cần sửa lỗi 63 Kích chuột vào nút Chấp nhận để hiển thị lỗi hình đồ xuất hiện, nơi có chữ D nơi lỗi, cần tự sửa tay sử dụng công cụ modifi Microstaion với chức vươn dai đối tượng, cắt đối tượng Các hình minh hoạ hình cơng cụ Modifi Microstaion lỗi tính sửa lỗi báo để sửa với hình minh hoạ đất sau sửa lỗi Hình 4.14: Màn hình hiển thị lỗi của đất Hình 4.15: Các đất sau sửa lỗi 4.4.2.6 Chia mảnh đồ 64 Sau sửa hết lỗi đồ, ta tiến hành tạo bảng chắp chia mảnh đồ - Từ giao diện Gcadas chọn chức Bản đồ/Bản đồ tổng/Tạo sơ đồ phân mảnh (Cắt mảnh đồ địa chính) Tại ta chọn tỷ lệ, loại đồ, vị trí mảnh phương pháp chia mảnh Hình 4.16: Bản đồ sau phân mảnh 4.4.2.7 Thực mảnh đồ tiến hành sau : * Tạo vùng đất Từ giao diện Gcadas chọn Bản đồ/ Topology/ Tạo đất từ ranh Hiển thị giao diện tạo đất bao gồm: Các lớp tạo (chọn level đất), gán thông tin mặc định, vẽ tâm đất( Thông tin vẽ tâm đất) Chọn Level cần tạo vùng (ở level đất) nhiều lớp tham gia tính diện tích đất ta phải tích chuột chọn level cần chọn Kích 65 chọn nút lệnh Chấp nhận thực tạo vùng đất/ Hiển thị thông báo tạo vùng đất thành cơng Hình 4.17: Tạo nhãn cho đất Một góc đất tờ đồ gốc sau tạo tâm Hình 4.18: Thửa đất sau tạo tâm * Đánh số 66 Từ giao diện Gcadas chọn chức Bản đồ/ Bản đồ địa chính/ Đánh số thửa/ Nhấp chọn nút lệnh Chấp nhận để thực đánh số cho đất Số hiệu ghi vào tệp liệu thuộc tính tờ đồ Hình 4.19: Đánh số tự động Tại mục bắt đằu từ chọn 1, chọn khoảng băng rộng theo chiều ngang mục độ rộng 20, chọn kiểu đánh Đánh tất Chon kiểu đánh zích zắc, kích vào hộp thoại Đánh số Chương trình thực đánh số từ xuống dưới, từ trái qua phải Hình 4.20: Đánh số tự động 67 * Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất loại hồ sơ địa chính, bước gán liệu từ nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc tành lập loại hồ sơ địa Trước tiến hành bước thông tin đất phải thu thập đầy đủ gắn nằm Các lớp thông tin đất gắn lớp bước gán thơng tin từ nhãn xẽ tiên hành gán nhãn lớp đó: Từ giao diện Gcadas chọn chức Bản đồ/ Bản đồ địa chính/ Vẽ nhãn địa Hình 4.21: Gán liệu từ nhãn Hình 4.22: Thửa đất sau gán liệu từ nhãn 68 Trong bước gắn nhãn ta gắn ( họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa ) lớp 53 ta gan thông tin từ nhãn lớp 53 cho hai loại thông tin (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa ), gán địa chủ sử dụng đất lớp 52, vvv gán xong lớp thông tin ta phải kết nối với sở liệu đồ * Vẽ, sửa bảng nhãn thửa: - Vẽ nhãn Vẽ nhãn công cụ thường dùng để hiển thị liệu thuộc tính thành đối tượng đồ hoạ theo cách định dạng cho trước Có thể có nhiều liệu thuộc tính kèm theo thời điểm hiển thị tất liệu Bản đồ/ đồ địa chính/ vẽ nhãn quy chủ Hình 4.23: Vẽ nhãn Đánh dấu vào vẽ tự động vẽ nhãn chương trình tự động vẽ nhãn toàn đồ với mục đích sử dụng mục đích lúc tạo tâm số ứng với số đánh 69 * Sửa bảng nhãn Để đảm bảo cho đầy đủ thơng tin địa cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhan xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chưa Có trường hợp thơng tin đất gắn bị chồng đè lên ranh thửa, gán nhãn file báo cáo không cập nhật thộng tin vào nhãn Từ menu Cơ sở liệu đồ → Sửa bảng nhãn Hình 4.24: Sửa bảng nhãn Kiểm tra bảng sở liệu địa xem thông tin bảng đầy đủ chưa nêu thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép ta thay đổi bổ sung thông tin (Tên chủ sử dụng, địa chủ sử dụng đất, xứ đồng, loại đất) sửa chữa bổ sung xong ta ghi lại báo cáo vào file (báo cáo.TXT) để thông tin cập nhật đầy đủ * Tạo khung đồ địa Khung đồ địa cần phải tạo với vị trí cách thể theo quy định pham vi thành lập đồ địa Bộ TN – MT ban hành Từ menu chọn Bản đồ → Bản đồ địa → Vẽ khung đồ 70 Hình 4.25 : Tạo khung đồ địa Hình 4.26: Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 71 Khi ta ấn vào nút ‘ Chọn đồ ‘ chọn điểm hình toạ độ góc khung đồ xẽ hiên lên Đây toạ độ tính dựa tham số tỷ lệ Sau hồn tất q trình nêu Đã hồn thành cơng việc ứng dụng phần mềm GCadas, Microstation xây dựng đồ địa từ số liệu đo chi tiết 4.4.2.8 Kiểm tra kết đo Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ in thử, tiến hành rà soát, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chon khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ Sau chuyển khoảng cách thực địa đồng thời dùng thước dây đo khoảng cách thực địa so sánh kết chúng với Những sai số nằm giới hạn cho phép Như vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật 4.4.2.9 In đồ Khi đồ kiểm tra hoàn chỉnh độ xác đạt yêu cầu kỹ thuật, lúc tiến hành in thức đồ số 60 [phụ lục 1] 4.4.3 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu Sau xem xét tài liệu đạt chuẩn quy phạm đồ luận chứng kinh tế kỹ thuật cơng trình, chúng tơi đóng gói giao nộp tài liệu: - Các loại sổ đo - Bản đồ địa - Các loại bảng biểu - Biên kiểm tra - Biên bàn giao kết đo đạc đồ địa - Đĩa CD ghi file số liệu 4.5 Đánh giá chung ứng dụng cơng nghệ tin học máy tồn đạc điện tử để thành lập đồ địa 4.5.1 Ưu điểm Máy toàn đạc điện tử Lecia TS02 phần mềm Gcadas a Máy toàn đạc điện tử Máy Lecia TS02 thiết kế để cung cấp lợi công nghệ nhất, kiểu dáng đẹp, nhỏ 72 - Với kỹ thuật hàng đầu EDM, ES lên đến 4.000 m với gương chuẩn độ xác đáng kinh ngạc 3mm + 2ppm - Các phép đo thực nhanh chóng hơn, 15mm (trên 30m), tia laser màu đỏ tươi dot xác định tính cách dễ dàng - Ultra-mạnh mẽ, nâng cao EDM + Gương đơn: 4.000m + Đo tinh giây - Hệ thống mã hóa nâng cao góc: Độ xác đo góc 1" + Kết hợp chặt chẽ độc quyền IACS (Hiệu chỉnh hệ thống tự động thơng minh) vào Model 1", 2" - Pin có khả làm việc bền bỉ Lên đến 36 hoạt động, không cần phải sạc hàng đêm mang theo pin dự phòng Bạn ln Làm việc với an tâm ngày mà khơng có lo lắng pin chết - Thiết kế bền bỉ, không thấm nước: Chống nước / chống bụi IP66 thiết kế xử lý mơi trường khó khăn - Vỏ hợp kim magiê cung cấp độ xác góc độ ổn định hoàn toàn - Dễ dàng truy cập nhớ USB 2.0, 8MB lưu trữ ,đảm bảo tương thích với phụ kiện dây cáp tiêu chuẩn công nghiệp b Phần mềm Gcadas - gCadas phần mềm chuyên nghiệp – phiên 2015 với kết hợp công cụ hỗ trợ - phục vụ cơng tác đo đạc thành lập đồ địa (eMap), đăng ký - lập hồ sơ địa (eCadas), kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), xây dựng sở liệu địa (eData), thống kê - kiểm kê đất đai theo “Thông tư số 28/2014/TTBTNMT” môi trường Microstation V8i (phiên đồ hoạ hãng Bentley) - Các chức giao diện hoàn toàn tiếng việt nên dễ cho việc sử dụng 73 4.5.2.Nhược điểm máy toàn đạc Lecia phầm mềm gcadas a Máy toàn đạc Lecia Chỉ nằm giá thành , với ưu điểm bật công dụng to lớn mà máy mang lại b Phần mềm gcadas Đây phần mềm kinh doanh nên hạn chế lớn phần mềm cài đặt với máy tính có đăng ký, liên qua đến giá thành Chưa áp dụng rộng rãi hệ thống quản lí đất đai cấp Yêu cầu cán quản lý đất đai phải có trình độ chun mơn sử dụng phần mềm 74 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Bản đồ địa xã Sơn Cẩm năm 2000 đo vẽ thơ sơ q cũ có nhiều thay đổi không đáp ứng nhu cầu quản lý đất đai xã nên Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đại Dương Việt phê duyệt Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên tiến hành đo vẽ thành lập đồ địa cho toàn xã Sơn Cẩm - Thành lập lưới đo vẽ bao gồm: 09 điểm địa 140 điểm lưới kinh vĩ có độ xác tương đối cao - Đã thành lập tờ đồ địa 1:1000 thuộc xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, số hiệu tờ đồ thành lập kết thúc đợt thực tập tờ 60 với tổng số 527 đất tổng diện tích 164411.7m2, ONT có 321 diện tích 48382.6m 2, CLN có 77 diện tích 18964.1m2, BHK có 34 đất diện tích 7039.8m2, DGD có với diện tích 11627.2m2, DGT có diện tích 13282.9m2, DSH có diện tích 443.4m2, DTL có 11 diện tích 1845.2m2, DTT có t diện tích 9921.2m 2, LUC có 39 diện tích 24534m 2, LUK có diện tích 2330.6m2, NTD có với diện tích 7258.9m2, NTS có 10 diện tích 5409.2 m2, RSX có 14 diện tích 13372.6m2, tờ đồ đo đạc, xử lý, biên tập theo phần mềm MicroStation V8i, Gcadas với độ xác cao 5.2 Kiến nghị` - Phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, đào tạo kỹ thuật viên sử dụng thành thạo phần mềm MicroStation, GCadas, Gcadas modul, phần mềm khác có liên quan đến thành lập, biên tập đồ không ngừng phổ biến, ứng dụng khoa học công nghệ - Đổi mới, đại hố cơng nghệ đo đạc đồ Các đồ nên xử lý, biên tập GCadas để có hệ thống liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lưu trữ, quản lý khai thác 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Anh, (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Bộ TN&MT, thông tư số 25-2014 ngày 19/05/2014, Quy định thành lập BĐĐC Quyết định 08/2008/QĐ- BTNMT ngày 10/11/2008 Quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:50000; 1:10000 Bộ TN & MT, Quy phạm Thành lập Bản đồ địa năm 2008 Nguyễn Thị Kim Hiệp (Chủ biên) Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ, Giáo trình đồ địa (2006) Nxb Nơng nghiệp Hà Nội Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun Tổng cục địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Tổng cục địa Hướng dẫn sử dụng phần mềm gCadas – caddb 10 Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013 11 Hoàng Thị Nga, (2015), Ứng dụng phần mềm Microstation V8i gcadas thành lập đồ trạng sử dụng đất từ đồ địa Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội 12 Quyết định phê duyệt số 3129/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2016, Thiết kế kỹ thuật dự toán, đo đạc bổ sung, chỉnh lý đồ địa chính, đăng ký đất đai, câp giấy CNQSD đất, lập hồ sơ địa xây dựng sở liệu địa xã, thị trấn, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 13 UBND xã Sơn Cẩm (2015), Báo cáo thuyết minh trạng sử dụng đất năm 2014 xã Sơn Cẩm – huyện Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên PHỤ LỤC ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ TRANG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TỒN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 60 TỶ LỆ 1:1000 XÃ SƠN CẨM – THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN – TỈNH... Ứng dụng cơng nghệ tin học máy tồn đạc điện tử thành lập đồ địa tờ số 60 tỷ lệ 1:1000 xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu cơng nghệ tồn đạc. .. sử dụng đất 31 3.3.3 Thành lập lưới khống chế đo vẽ 32 3.3.4 Thành lập mảnh đồ địa xã từ số liệu đo chi tiết 32 3.3.5 Đánh giá chung việc ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử đo vẽ thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 60 tỷ lệ 11000 xã sơn cẩm, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên, Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 60 tỷ lệ 11000 xã sơn cẩm, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn