Toán 3 đề thi kì 1 TH trần phú năm 2017 2018

1 195 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2018, 11:35

ĐỀ THI LỚP MƠN TỐN TH TRẦN PHÚ NĂM 20172018 A.Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu Giá trị chữ số số 258 là: A 500 B 50 C 25 D 258 Câu Nga thăm quê từ thứ tư ngày 03 đến ngày 14 nhà Hỏi hơm thứ mấy? A Thứ sáu B Thứ bảy C Chủ nhật D Thứ hai Câu Trong đội đồng diễn có 48 vận động viên nữ vận động viên nam Hỏi số vận động viên nữ gấp lần số vận động viên nam? A Câu Biểu thức B 195 + 108 : A 303 C 40 D 56 C 208 D 293 có giá trị là: B 207 Câu Trong phép chia có số chia số dư số nào? A 1, 2, 3, 4, B 0, 1, 2, 3, 4, C 1, 2, 3, 4, D 0, 2, 3, 4, 5, Câu Hình bên có: A B C D hình tam giác, hình tứ giác hình tam giác, hình tứ giác hình tam giác, hình tứ giác hình tam giác, hình tứ giác B.PHẦN TỰ LUẬN: Câu (2 điểm) Đặt tính tính: a) 397 + 152 b) 845 − 492 c) 206 × d) 809 : Câu (1 điểm) Số? 8m 4cm = …….cm 42 phút = …… phút 9dam 4m = …….m 6kg 235g = …… g Câu (2 điểm) Thư viện nhà trường có 95 truyện cổ tích 55 truyện tranh Cô Thư viện chia hết số truyện thư viện lớp, lớp truyện Hỏi có lớp chia truyện? Câu (1 điểm) Phép chia có thương 102 số dư số bị chia bé phép chia bao nhiêu?
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 3 đề thi kì 1 TH trần phú năm 2017 2018, Toán 3 đề thi kì 1 TH trần phú năm 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn