Tuần 9 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – giáo án cô ngọc

16 81 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 23:06

Giáo án Tuần Năm học: 2018-2019 Tuần Dạy thứ ngày 22 tháng 10 năm 2018 TIẾNG VIỆT: TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ( Tiết 1,2) ( Thưc hiện sách Thiết kế Tiếng Việt CGD Trang 234) Kiểm tra kỹ đọc + Tiêu chí đánh giá: - Biết đưa tiếng vào mơ hình, phân tích tiếng - Biết nguyên âm phụ âm học - Biết thêm dấu vào tiếng để tạo tiếng - Biết thay âm phần đầu phần vần để tiếng - Đọc trơn tiếng học, đọc tốt đọc sách tiếng việt - Đọc tốc độ theo yêu cầu + Phương pháp quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập BUỔI CHIỀU Ôn Toán : (Tiết 1) (HDHS làm tập 1,2,3,4 Em tự ơn luyện tốn) Mục tiêu : - Biết làm tính cộng phạm vi số học, so sánh số PV 10 - Biết làm tính trừ phạm vi 3, biết mối quan hệ phép cộng phép trừ - u thích học tốn - Rèn luyện lưc tư hoàn thành nhiệm vụ học tập Đồ dùng dạy học :- Vở Em tư ơn luyện tốn Hoạt động dạy học : HĐ : Khởi động Hát số đếm Đánh giá : - Tiêu chí :+ Hát hát - Phương pháp : Thưc hành, luyện tập - Kỷ thuật : ghi chép ngắn hs chưa nối theo yêu cầu tập Đặt câu hỏi để nhận dạng hình HĐ1,2,3,4 : ( theo tài liệu) Đánh giá : - Tiêu : + Thưc phép cộng phạm vi Viết Giáo viên: Lê Thị Ánh Ngọc Giáo án Tuần Năm học: 2018-2019 phép tính cộng tương ứng với hình ảnh BT4 - Phương pháp : Quan sát, vấn đáp - Kỷ thuật : ghi chép ngắn hs chưa thưc theo yêu cầu tập Nhận xét lời Ơn Tốn: TUẦN (TIẾT 2) (Hướng dẫn HS làm BT 5,6,7,8 trang em tự ơn luyện Tốn) I Mục tiêu: -Biết làm tính trừ phạm vi -Tập biểu thi tình hình vẽ phép tính cộng, trừ II.Đồ dùng dạy học: - GV: BTHT, sách ơn luyện tốn - HS: BTHT+TV, sách ơn luyện tốn III.Các hoạt động DH: + Tiêu chí đánh giá: - Vận dụng làm kết phép tính trừ phạm vi - Viết phép tính cộng biểu thị tình hình ảnh - Làm nhanh, tập + PP: quan sát, vấn đáp, viết + Kỹ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, viết nhận xét LUYỆN VIẾT : Bài 9: d, da, dả, dá,… I/ Mục tiêu: - HS nhận biết viết chữ: d, da, dả, dá - Luyện viết đúng, viết đẹp - GD học sinh u thích luyện chữ viết - Rèn luyện HS ý thức giữ vỡ sạch, viết chữ đẹp II/ Chuẩn bị: - HS: Vở luyện viết chữ III/ Các hoạt động dạy học: ND TG Hoạt động GV Hoạt động HS 1KĐ * Gọi H đọc âm học - H đọc âm , tiếng , từ ( 3- )’ tuần học tuần - T nhận xét, *H viết bảng - GV đọc số chữ ghi âm học HS nhận xét, sửa sai cho H viết bảng GV nhận xét, Bài mới: * T giới thiệu bài, ghi đề -Lắng nghe a/ Giới thiệu *T y/c H nhắc lại độ cao, độ rộng - H theo dõi Giáo viên: Lê Thị Ánh Ngọc Giáo án Tuần ( 1-2)’ b/ Luyện viết bảng ( 5- 7)’ chữ: d, da, dả, dá - T y/c H luyện viết theo GV hướng dẫn Giúp đỡ thêm cho số H - T tổ chức cho H nhận xét - T nhận xét sửa sai * T hướng dẫn H luyện viết c/ Luyện viết luyện chữ Hướng dẫn cách nối luyện viết nột, khoảng cách chữ tiếng (12 -15') - GV đọc tiếng cho H viết vào - G theo dõi giúp đỡ, Hướng dẫn H - G chấm số bài, nhận xét chữ viết cách trình bày Đánh giá :- Tiêu chí :+ Viết chữ: d, da, dả, dá Nắm độ cao, độ rộng, điểm chuyển hướng, dừng bút khoảng cách tiếng Trình bày đúng, đẹp, rõ ràng - Phương pháp : Quan sát, vấn đáp, viết - Kỷ thuật : ghi chép ngắn hs chưa nắm điểm toạ độ,khoảng cách tiếng, đặt Củng cố dặn câu hỏi nhận xét viết dò (3-4') * G nhận xét tiết học - G dặn dò H Năm học: 2018-2019 -H lắng nghe, ghi nhớ - H viết bảng - H viết bảng - H nhận xét, sữa sai lẫn * H theo dõi - H viết vào - Nộp chấm, nhận xột - H lắng nghe, ghi nhớ Dạy thứ ngày 23 tháng 10 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: Giáo viên: Lê Thị Ánh Ngọc Giáo án Tuần Năm học: 2018-2019 *KT : Phép cộng số với số - Bảng cộng làm tính cộng phạm vi số học - Tính chất phép cộng (khi đổi chỗ số hạng kết không thay đổi) *KN :Rèn kĩ thưc hành tính phép cộng số với ( Tính nhẩm,đặt tính) *TĐ : Giáo dục H u thích học tốn *NL : Phát triển lưc tính nhẩm II Đồ dùng dạy học: - Chuẩn bị BT 1, 2, 3, Bảng phụ III Các hoạt động dạy học: ND - TGian Hoạt động GV Hoạt động HS Bài cũ: - Gọi HS lên bảng làm - HS lên bảng làm- Lớp 3+0= ; 0+3= ; Lớp làm làm bảng bảng - Lớp nhận xét - Nhận xét cũ Bài mới: HĐ1 Giới thiệu bài: ( 2') HĐ2 HD HS làm BT: (33') Đánh giá:- Tiêu chí : Nhận biết giá trị số Thưc phép tính -Phương pháp : quan sát trình,vấn đáp -Kĩ thuật đánh giá: +ghi chép ngắn hs chưa điền đọc phép tính +Đặt câu hỏi nhận xét lời hs chưa rõ - Giới thiệu bài, ghi đề: a Bài 1: - Cho HS nêu yêu cầu làm chữa b Bài 2: - GV HD HS nhận xét kết làm cột đó: ví dụ: 1+2=3 2+1=3 c Bài 3: - Cho HS nêu yêu cầu làm chữa - HS nghe giới thiệu - HS nêu yêu cầu làm chữa - HS làm nhận xét Giáo viên: Lê Thị Ánh Ngọc Giáo án Tuần Củng cố Dặn dò: ( 5') d Bài 4: - GV HD HS cách làm - GV làm mẫu - GV chấm 1số bài, nhận xét Trò chơi: - GV nêu tên trò chơi - GV hướng dẫn cách chơi + cộng ? + cộng ? - GV khen HS trả lời - T hệ thống bài, nhận xét chung tiết học Đánh giá: - Tiêu chí : Thưc phép tốn cộng phạm vi -Phương pháp : Thưc hành, luyện tập -Kĩ thuật đánh giá: +ghi chép ngắn hs chưa điền đọc phép tính +Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng - Về học bài, làm tập, xem trước bài: Luyện tập chung Năm học: 2018-2019 - HS tư điền dấu thích hợp vào chỗ chấm - HS lên bảng làm, lớp tư làm vào ô li - Cả lớp chơi trò chơi, HS trả lời HS đợc định phải trả lời nhanh - HS nghe, ghi nhớ TIẾNG VIỆT: TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ( Tiết 1,2) ( Thưc hiện sách Thiết kế Tiếng Việt CGD Trang 234) Kiểm tra kỹ viết + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ giáo viên đọc Phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Viết chữ mẫu - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đẹp, rõ ràng, tốc độ - Đọc lại viết to, rõ + Phương pháp viết, quan sát, vấn đáp Giáo viên: Lê Thị Ánh Ngọc Giáo án Tuần + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Năm học: 2018-2019 ************************************************* Dạy thứ ngày 24 tháng 10 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: *KT: Phép cộng số với số - Bảng cộng làm tính cộng phạm vi số học với số Làm BT 1,2,4 SGK *KN: Rèn luyện kĩ thưc hành tính cộng với số *TĐ: Giáo dục tính cẩn thận học tốn *NL: Phát triển lưc nhẩm tốt nắm o cộng với số số II Đồ dùng dạy học: - Chuẩn bị BT 1, 2, 3, III Các hoạt động dạy học: ND - TGian Hoạt động GV Hoạt động HS Bài cũ: (5') - Gọi 2-4 HS lên bảng làm - HS lên bảng làm- Lớp BT 1, 2; Lớp làm bảng làm bảng - Nhận xét cũ - Lớp nhận xét Đánh giá: - Tiêu chí : Thưc tốt phép tính cộng phạm vi 5, cộng với số -Phương pháp : Thưc hành, luyện tập -Kĩ thuật đánh giá: +ghi chép ngắn hs chưa điền đọc phép tính +Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng - Giới thiệu bài, ghi đề a Bài 1: Bài mới: - Nhắc HS viết thẳng cột với - HS nêu yêu cầu HĐ1:Gthiệu làm chữa bài (2') - Chữa bài, nhận xét, chốt - HS nêu cách làm tính: b Bài 2: Muốn tính 2+1+2, ta lấy Giáo viên: Lê Thị Ánh Ngọc Giáo án Tuần HĐ2.HD HS làm BT: (33') Củng cố Dặn dò: ( 5') Năm học: 2018-2019 - Cho HS nêu yêu cầu nêu cộng lấy cách tính làm chữa cộng - HS làm tiếp sau d Bài 4: đổi cho để chữa chấm - Cho HS xem tranh, hướng dẫn cách làm - HS xem tranh, nêu - Chữa bài, nhận xét, chốt tốn viết phép tính đ Trò chơi: ứng dới tranh 2+1=3, - Yêu cầu nối phép tính với 1+4=5 kết phép tính - GV nêu tên trò chơi, hướng - HS thảo luận nhóm dẫn cách chơi - HS thi đua nối - GV khen HS trả lời - GV hệ thống bài, nhận xét chung tiết học Đánh giá: - Tiêu chí : Thưc nhanh, - HS nghe, ghi nhớ phép tính cộng phạm vi số học -Phương pháp : quan sát trình,vấn đáp -Kĩ thuật đánh giá: +ghi chép ngắn hs chưa điền đọc phép tính+Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng - Về xem lại bài, làm tập xem trớc bài: Phép trừ phạm vi TIẾNG VIỆT: VẦN CHỈ ÂM CHÍNH ( Tiết 5,6) Mẫu 1- ba ( Thưc hiện sách Thiết kế Tiếng Việt CGD Trang 13) Việc 0: Nguyên âm, phụ âm + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết nêu lên nguyên âm phụ âm học + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp Giáo viên: Lê Thị Ánh Ngọc Giáo án Tuần Năm học: 2018-2019 + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tôn vinh học tập Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm + Tiêu chí đánh giá: - Phân tích tiếng/ ba/, đưa tiếng /ba/ vào mơ hình - Phát âm to, rõ, tiếng mẫu - Chỉ phần đầu phần vần, nguyên âm phụ âm tiếng - Biết kiểu vần âm - Thay phần đầu, phần vần dấu để tạo tiếng + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết viết chữ ghi tiếng /ba/ - Biết thay phần vần để tiếng - Viết tiếng mà phần vần âm - Đọc trơn, đọc phân tích lại tiéng vừa tìm - Biết tô đúng, đẹp chữ - Biết viết đúng, đẹp chữ + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, trình bày miệng Việc 3: Đọc + Tiêu chí đánh giá: - Đọc âm, tiếng, từ bảng lớp - Đọc âm, tiếng, từ, tập đọc SGK - Hiểu nghĩa số từ ứng dụng - Đọc to, rõ, dứt khoát - Đọc tốc độ theo yêu cầu + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập Việc 4: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Nắm tư ngồi viết - HS nghe tiếng, từ giáo viên đọc Phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Viết chữ theo mẫu - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đẹp, rõ ràng, tốc độ Giáo viên: Lê Thị Ánh Ngọc Giáo án Tuần - Đọc lại viết to, rõ + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Năm học: 2018-2019 *************************************************** Dạy thứ ngày 25 tháng 10 năm 2018 TỐN: ƠN TẬP I Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: - Phép cộng số với số - Bảng cộng làm tính cộng phạm vi số học - Tính chất phép cộng (khi đổi chỗ số phép cộng kết không thay đổi) -NL : Phát triển lưc thưc tính cộng II Đồ dùng dạy học: - Chuẩn bị BT 1, 2, 3, III Các hoạt động dạy học: ND - TGian Hoạt động GV Hoạt động HS Bài cũ: - Gọi HS lên bảng làm - HS lên bảng làm- Lớp 4+0= ; 3+2= ; Lớp làm làm bảng bảng - Nhận xét cũ - Lớp nhận xét Đánh giá: - Tiêu chí Thưc tốt, nhanh phép tính phạm vi số học -Phương pháp : quan sát trình,vấn đáp -Kĩ thuật đánh giá: +ghi chép ngắn hs chưa điền đọc phép tính +Đặt câu hỏi nhận xét lời hs chưa rõ - Giới thiệu bài, ghi đề: a Bài 1: - Cho HS nêu yêu cầu - HS nghe giới thiệu làm chữa b Bài 2: - HS nêu yêu cầu - GV HD HS nhận xét kết làm chữa làm cột đó: ví Giáo viên: Lê Thị Ánh Ngọc Giáo án Tuần Bài mới: HĐ1 Giới thiệu bài: ( 2') HĐ2 HD HS làm BT: (33') Củng cố Dặn dò: ( 5') dụ: 1+2=3 2+1=3 c Bài 3: - Cho HS nêu yêu cầu làm chữa d Bài 4: - GV HD HS cách làm - GV làm mẫu - GV chấm 1số bài, nhận xét Trò chơi: - GV nêu tên trò chơi - GV hớng dẫn cách chơi + cộng ? + cộng ? + Mấy cộng ? +Mấy cộng ? - GV khen HS trả lời - T hệ thống bài, nhận xét chung tiết học Đánh giá: - Tiêu chí : Thưc nhanh, phép tính cộng phạm vi số học, cộng với số -Phương pháp : quan sát trình,vấn đáp -Kĩ thuật đánh giá: +ghi chép ngắn hs chưa điền đọc phép tính +Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng - Về học bài, làm tập, xem trước bài: Luyện tập chung Năm học: 2018-2019 - HS làm nhận xét - HS tư điền dấu thích hợp vào chỗ chấm - HS lên bảng làm, lớp tư làm vào ô li - Cả lớp chơi trò chơi, lần lợt HS trả lời HS đợc định phải trả lời nhanh - HS nghe, ghi nhớ Giáo viên: Lê Thị Ánh Ngọc Giáo án Tuần Năm học: 2018-2019 TIẾNG VIỆT: LUẬT CHÍNH TẢ E, Ê, I ( Tiết 7,8) ( Thưc sách Thiết kế Tiếng Việt CGD Trang 17) Việc 1: Ơn luật tả + Tiêu chí đánh giá: - Đọc trơn tốt tiếng ca/ki; ga/ghe; nga/ nghê - Phân tích tiếng ca/ki; ga/ghe; nga/ nghê - Biết âm /cờ/ đứng trước âm /e/, /ê/, /i/ phải viết chữ k( đọc /ca/) - Biết âm /gờ/ đứng trước âm /e/, /ê/, /i/ phải viết chữ gh ( đọc gờ kép) - Biết âm /ngờ/ đứng trước âm /e/, /ê/, /i/ phải viết chữ ngh ( đọc ngờ kép) + Phương pháp quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập Việc 2: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Nghe viết ca, ki, ga, ghe, nga, nghe - Viết mẫu chữ kè, ghế gỗ, nghi ngờ + Phương pháp viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, trình bày miệng Việc 3: Đọc + Tiêu chí đánh giá: - Đọc âm, tiếng, từ việc 1, việc - Đọc âm, tiếng, từ, câu SGK - Hiểu nghĩa số từ ứng dụng - Đọc to, rõ, dứt khoát - Đọc tốc độ theo yêu cầu + Phương pháp quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập Việc 4: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Nắm tư ngồi viết - HS nghe tiếng, từ giáo viên đọc Phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác Giáo viên: Lê Thị Ánh Ngọc Giáo án Tuần Năm học: 2018-2019 - Viết đúng, trình bày đẹp: Thở mà thở to bé? - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đẹp, rõ ràng, tốc độ - Đọc lại viết to, rõ + Phương pháp viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời LUYỆN VIẾT : Luyện viết tả I/ Mục tiêu: - HS nhận biết viết chữ học - Luyện viết đúng, viết đẹp - GD học sinh yêu thích luyện chữ viết - Rèn luyện HS ý thức giữ vỡ sạch, viết chữ đẹp II/ Chuẩn bị: - HS: Vở luyện viết chữ III/ Các hoạt động dạy học: ND TG Hoạt động GV Hoạt động HS 1KĐ * Gọi H đọc âm học - H đọc âm , tiếng , từ ( 3- )’ tuần học tuần - T nhận xét, *H viết bảng - GV đọc số chữ ghi âm học HS nhận xét, sửa sai cho H viết bảng GV nhận xét, Bài mới: * T giới thiệu bài, ghi đề a/ Giới thiệu - T y/c H luyện viết số tiếng ( 1-2)’ theo GV hướng dẫn -Lắng nghe b/ Luyện viết Giúp đỡ thêm cho số H - H theo dõi bảng - T tổ chức cho H nhận xét -H lắng nghe, ghi nhớ ( 5- 7)’ - T nhận xét sửa sai - H viết bảng - GV đọc tiếng cho H viết vào - H viết bảng - H nhận xét, sữa sai lẫn - G theo dõi giúp đỡ, Hướng dẫn c/ Luyện viết H tả - G chấm số bài, nhận xét (12 -15') chữ viết cách trình bày * H theo dõi Đánh giá : - H viết vào - Tiêu chí :+ Viết tả - Nộp chấm, nhận xột tốc độ Trình bày đúng, đẹp, rõ ràng - Phương pháp : Quan sát, vấn Giáo viên: Lê Thị Ánh Ngọc Giáo án Tuần Năm học: 2018-2019 đáp, viết - Kỷ thuật : ghi chép ngắn hs chưa nắm điểm toạ độ,khoảng cách tiếng, đặt câu hỏi nhận xét viết Củng cố dặn * G nhận xét tiết học dò (3-4') - G dặn dò H - H lắng nghe, ghi nhớ ********************************************* Dạy thứ ngày 26tháng 10 năm 2018 TOÁN: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI I Mục tiêu: Giúp HS: *KT:Có khái niệm ban đầu phép trừ mối quan hệ phép cộng phép trừ- Biết làm tính trừ phạm vi H làm BT 1,2,3 SGK *KN: Rèn kĩ thưc hành tính cộng phạm vi dạng tính nhẩm đặt tính *TĐ: Giáo dục H u thích học ,tính cẩn thận học tốn II Đồ dùng dạy học: - Sử dụng đồ dùng dạy - học tốn - Các mơ hình phù hợp với nội dung (3 hình vng, hình tròn ) III Các họat động dạy học: ND- TGian Hoạt động GV Hoạt động HS Bài cũ: (3') - Trả kiểm tra đình kì - HS xem điểm, nghe nhận học kì 1, nhận xét KT xét Bài mới: - Giới thiệu bài, ghi đề - HS nghe giới thiệu HĐ1 Giới a HD HS học phép trừ: 2thiệu bài:( 2') 1=1 HĐ2 HD HS - GV nhắc lại giới thiệu: - HS xem tranh, tư nêu học phép trừ: ong bớt (bay đi) toán, tư trả lời câu hỏi (12') ong ong Hai bớt tốn Vài HS nhắc lại ta viết: 2-1=1 (dấu - HS dùng hình tròn, bớt đọc là: trừ vào 2-1=1 hình tròn, vừa làm vừa b HD HS làm phép trừ: nêu: bớt 3-1=2; 3-2=1 tuơng tư nh - HS đọc: 2-1=1 2-1=1 - HS xem sơ đồ, nêu cáccau c HD HS nhận biết: bớc hỏi, trả lời nhận biết: đầu mối quan hệ cộng chấm tròn thêm chấm Giáo viên: Lê Thị Ánh Ngọc Giáo án Tuần trừ GV thể thao tác sơ đồ để HS nhận mối quan hệ phép cộng phép trừ từ ba số: 1, 2, 3: 2+1=3, 1+2=3; 3-1=2; chấm tròn bớt chấm tròn chấm tròn:3-2=1 Đánh giá: - Tiêu chí Thưc tính phép trừ phạm vi -Phương pháp : quan sát trình,vấn đáp -Kĩ thuật đánh giá: +ghi chép ngắn hs chưa điền đọc phép tính +Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng a Bài 1: - Cho HS nêu yêu cầu nêu cách tính làm chữa HĐ3.Thưc b Bài 2:- GV GT cách làm hành: (13-15') tính trừ đặt tính theo cột dọc - GV h dẫn, giúp đỡ HS - Chữa bài, nhận xét, chốt c Bài 3: - Cho HS nêu yêu cầu nêu cách tính làm chữa Đánh giá: - Tiêu chí Thưc tốt phép trừ số phạm vi theo hàng ngang cột dọc -Phương pháp : quan sát trình,vấn đáp -Kĩ thuật đánh giá: +ghi chép ngắn hs chưa điền đọc phép tính Năm học: 2018-2019 tròn thành chấm tròn: 2+1=3 - chấm tròn thêm chấm tròn thành chấm tròn - 1+2=3; chấm tròn bớt chấm tròn chấm tròn - HS nêu cách làm làm chữ bài, HS tính đọc kết tính - HS viết phép trừ cho số thẳng cột với Làm tính trừ, viết kết số tìm thẳng cột với số -HS quan sát nêu tốn Từ HS điền đợc phép tính vào trống 32=1 Giáo viên: Lê Thị Ánh Ngọc Giáo án Tuần Củng cố Dặn dò: (3') Năm học: 2018-2019 +Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng - Về làm tập học thuộc TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP CHUNG ( Tiết 9,10) ( Thưc sách Thiết kế Tiếng Việt CGD Trang 216) Việc 3: Đọc + Tiêu chí đánh giá: - Biết đưa tiếng vào mơ hình, phân tích tiếng - Chỉ nguyên âm phụ âm học - Biết thêm dấu vào tiếng để tạo tiếng - Biết thay âm phần đầu phần vần để tiếng - Biết tiếng âm - Đọc trơn tiếng học, đọc tốt đọc sách tiếng việt - Đọc tốc độ theo yêu cầu + Phương pháp quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập Việc 4: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ giáo viên đọc Phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng, viết tiếng nghe - Viết chữ mẫu - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đẹp, rõ ràng, tốc độ - Đọc lại viết to, rõ + Phương pháp viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Ơn Tốn: TUẦN (TIẾT 3) (Hướng dẫn HS làm BT phần vận dụng em tự ơn luyện Tốn) I Mục tiêu: -Biết làm tính cộng phạm vi 5, cộng với số II.Đồ dùng DH: - GV: BTHT, sách ơn luyện tốn - HS: BTHT+TV, sách ơn luyện toán III.CÁC HOẠT ĐỘNG DH: * Phương án hỗ trợ: - HS: TB - HC: Hướng dẫn em biết làm tính cộng số phạm vi Giáo viên: Lê Thị Ánh Ngọc Giáo án Tuần Năm học: 2018-2019 - HS KG: Hướng dẫn em làm nhanh, làm BT *HDƯD - Về nhà chia sẻ với người thân học SHTT: SINH HOẠT LỚP Nhận xét hoạt động tuần qua : *Số lượng : H học chuyên cần , , trì sĩ số 100% *Chất lượng giáo dục : - HK : Không H hư hỏng , đa số H ngoan , biết nói lời hay , làm việc tốt - HL : Đã nhiều H biết cố gắng vươn lên học tập em Nam, Bìnhvà số H khác ) Lớp biết tư quản , tư giác ôn đầu buổi - Kết KTGK1 đạt cao *Tồn :Một số H lười học dẫn đến học yếu kỹ đọc ,viết, toán Hữu Chính,Lê Hồng , Các hoạt động khác : H biết giữ gìn vs tốt, thưc tốt hoạt động ca múa hát, thể dục giờ, xây dưng trờng học thân thiện, học sinh tích cưc Kế hoạch tuần tới : - Duy trì tốt nề nếp hoạt động , thưc tốt theo kế hoạch Liên đội đề -Tiếp tục phụ đạo H yếu vào thời gian 15 phút đầu buổi, vào tiết ôn luyện cuối buổi Giáo viên: Lê Thị Ánh Ngọc ... tháng 10 năm 2 018 TOÁN: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: Giáo viên: Lê Thị Ánh Ngọc Giáo án Tuần Năm học: 2 018 -20 19 *KT : Phép cộng số với số - Bảng cộng làm tính cộng phạm vi số học. .. đáp Giáo viên: Lê Thị Ánh Ngọc Giáo án Tuần + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Năm học: 2 018 -20 19 ************************************************* Dạy thứ ngày 24 tháng 10 năm 2 018 TOÁN:... trống 32 =1 Giáo viên: Lê Thị Ánh Ngọc Giáo án Tuần Củng cố Dặn dò: (3') Năm học: 2 018 -20 19 +Đặt câu hỏi nhận xét lời hs lúng túng - Về làm tập học thuộc TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP CHUNG ( Tiết 9, 10 ) (
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 9 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – giáo án cô ngọc , Tuần 9 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – giáo án cô ngọc

Từ khóa liên quan