Tuần 9 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV nguyễn thị phượng

27 125 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 22:15

Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- Thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2018 BUỔI CHIỀU: TỐN : GĨC VNG, GĨC KHƠNG VNG THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GĨC VNG BẰNG Ê-KE I.Mục tiêu: - KT: Bước đầu em có biểu tượng góc, góc vng, góc khơng vng - KN: Biết sử dụng ê ke để kiểm tra góc vng, góc khơng vng vẽ góc vng - TĐ: Có ý thức tích cực học tập - NL: HS phát triển NL tốn học, hợp tác nhóm II.Chn bÞ §D DH: - GV: SHD, ê ke - HS: SHD,vë, ke III Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh H (CB): Quan sỏt * ỏnh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Củng cố lại cách xem đồng hồ bước đầu nhận biết góc qua hai kim giờ, phút HĐ (CB): Quan sát nghe thầy cô hướng dẫn * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết, hiểu góc, góc vng, góc khơng vng HĐ 3,4 (CB): Quan sát thảo luận cách dùng ê ke để vẽ góc * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết, hiểu góc, góc vng, góc khơng vng - Biết dùng ê ke để v gúc vuụng IV.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Giỳp cỏc em hiểu góc vng, góc khơng vng - HS HT,HTT: Cùng giúp đỡ ,hướng dẫn bạn nhóm VI Hoạt động ứng dụng: - Em chia s bi hc với người thân Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC MƠN TIẾNG VIỆT bµi 9A: ƠN TẬP (T1) I.Mục tiêu - KT: Ôn luyện số tập đọc Phép so sánh - KN: Đọc trôi chảy hiểu nội dung tập đọc Viết tên vật so sánh - TĐ: u thích mơn học - NL: Giúp HS phát triển NL ngôn ngữ II Chuẩn bị: - GV: SHD, PHT - HS: SHD III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Ban văn nghệ tổ chức cho bạn trơi trò chơi khởi động tiết học - Giáo viên giới thiệu học, tiết học - HS viết đề vào - HS tự đọc thầm phần mục tiêu (CB) Nghe thầy cô hưỡng dẫn chơi trò chơi Hái hoa Thầy chuẩn bị 16 bơng hoa giấy ghi tên tập đọc học từ tuầntuần Học sinh lên bốc thăm đọc có yêu cầu ghi phiếu : cậu bé thông minh, áo len, Hai bàn tay em, Ai có lỗi, Cơ giáo tí hon, Quạt cho bà ngủ, Người mẹ, Ông ngoại - Em lên bốc thăm thực theo yêu cầu ghi thăm - Lớp nhận xét, chia sẻ * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời,, đặt câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: - Đọc trơi chảy tập đọc có phiếu (CB) Viết vào bảng nhóm tên vật so sánh với a Từ gác cao nhìn xuống, hồ gương bầu dục khổng lồ ngọc thạch Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- b Cầu Thê Húc màu son, cong cong tôm dẫn vào đền Ngọc Sơn c Người ta thấy có rùa lớn, đầu to trái bưởi, nhô lên khỏi mặt nước Câu a b c Sự vật a Hồ Cầu Thê Húc Đầu rùa Sự vật b Chiếc gương bầu dục khổng lồ Con tôm Trái bưởi - Em tự làm vào PHT - Em bạn nhận xét, đánh giá - Chia sẻ, nhận xét, bổ sung cho bạn - Báo cáo với thầy cô hoàn thành * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Tìm điền vật so sánh vào PHT 3.(TH) Chọn từ ngữ thích hợp ngoặc điền vào chỗ chấm để tạo thành câu có hình ảnh so sánh ( tiếng sáo, hai trái núi, cánh diều, hạt ngọc) a Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng trời (một cánh diều) b Tiếng gió rừng vu vi như… ( tiếng sáo) c Sương sớm long lanh tựa….(những hạt ngọc) d Tòa tháp đôi sừng sững như….(hai trái núi) - Em tự làm vào PHT - Em bạn nhận xét, đánh giá Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- - Chia sẻ, nhận xét, bổ sung cho bạn - Báo cáo với thầy cô hoàn thành * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Tìm điền vật so sánh để hồn thành câu có hình ảnh so sánh B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em chia sẻ học với người thân ***** Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018 TỐN GĨC VNG, GĨC KHƠNG VNG THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GĨC VNG BẰNG Ê-KE – T2 I.Mục tiêu: - KT: Củng cố biểu tượng góc, góc vng, góc khơng vng - KN: Biết sử dụng ê ke để kiểm tra góc vng, góc khơng vng vẽ góc vng Vận dụng làm BT - TĐ: Có ý thức tích cực học tập - NL: HS phát triển NL toán học, hợp tác nhúm II.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, ke - HS: SHD,vở, ke III Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh H (TH): Dựng ê ke nhận biết góc vng, góc khơng vng * Đánh giá: + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời, ghi chép ngắn + Tiêu chí đánh giá: - Biết sử dụng ê ke để kiểm tra góc vng, góc khơng vng vẽ góc vng HĐ (TH): Xác định góc vng, góc khơng vng hình tứ giác * Đánh giá: + PP: vấn đáp Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Biết sử dụng ê ke để kiểm tra góc vng, góc khơng vng HĐ (TH): Dùng ê ke để vẽ góc vng biết đỉnh cạnh cho trước * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Biết dùng ê ke để vẽ góc vng IV.§iỊu chØnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Giúp em hiểu góc vng, góc khơng vuông, làm BT - HS HT,HTT: Cùng giúp đỡ, hng dn bn nhúm VI Hoạt động ứng dụng: - Em chia sẻ học với người thân ***** TIẾNG VIỆT: bµi 9A: ƠN TẬP (T2) I.Mục tiêu - KT: Phép so sánh Điền vào tờ giấy in sẵn - KN: Tìm vật so sánh Điền vào tờ đơn tham gia sinh hoạt câu lạc - TĐ: u thích mơn học - NL: Giúp HS phát triển NL ngôn ngữ II Chuẩn bị: - GV: SHD, PHT - HS: SHD III §iỊu chØnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh *H2 (TH): Tìm hình ảnh so sánh a cà chua lồng đèn nhỏ xíu b ớt lửa đèn dầu * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - tìm vật so sánh với câu *HĐ3 (TH): Viết câu vừa tìm vào * Đánh giá: + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời, ghi chép ngắn + Tiêu chí đánh giá: - Viết câu vào vở: Viết hoa chữ đầu câu cuối câu có dấu chấm *HĐ4 (TH): Viết đơn Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- - Em lấy mẫu đơn in sẵn điền thông tin cá nhân vào tờ đơn * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Điền thơng tin vào mẫu n IV.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Tiếp cận giúp em hoàn thành BT - HS HT,HTT: Cùng giúp cỏc bn nhúm HTBT VI Hoạt động ứng dông; - Em chia sẻ học với người thân ***** ÔN TẬP (T1) TIẾNG VIỆT: BÀI 9B: I.Mục tiêu: - KT: Kể câu chuyện học Các tập đọc học - KN: Biết kể theo ngơn ngữ kết hợp điệu kể - TĐ: u thích mơn học - NL: Giúp HS phát triển NL ngôn ngữ thông qua hoạt động k chuyn II.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, PHT - HS: SHD, v III Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh *H1 (CB): Trũ chi hỏi hoa * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi,nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Bốc thăm đọc trôi chảy tập đọc ghi phiếu *HĐ 2(CB): Kể câu chuyện em họ tuần đầu * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, kể chuyện, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Kể lại nội dung câu chuyện dựa vào gợi ý - Biết diễn đạt theo ngôn ng ca mỡnh VI.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V.Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Tiếp cận,giúp em kể đoạn câu chuyện Giỏo viờn: Nguyn Th Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- - HSHT,HTT: Tiếp cận giúp em kể toàn câu chuyện kết hợp thêm điệu kể hiểu đợc câu chuyện VI Hot ng ng dng: - Em kể lại câu chuyện cho người thân nghe ***** TN-XH: CẦN LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ CƠ QUAN THẦN KINH - T2 I.Mục tiêu: - KT: Nêu số việc làm để giữ gìn, bảo vệ quan thần kinh Vai trò giấc ngủ sức khỏe - KN: Biết tránh việc làm có hại quan thần kinh Lập thời gian biểu ngày - TĐ: Biết giữ gìn, bảo vệ quan thần kinh - NL: Giúp HS phát triển NL hợp tác nhóm học tập II Chuẩn bị ĐDDH: - GV : SHD, tranh - HS : SHD III Điều chỉnh hoạt động lo gô: Không điều chỉnh HĐ1 (TH): Hoàn thành bảng * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Lập thời gian biểu hợp lí ngày HĐ (TH): Cúng em cần làm để có lợi cho sức khỏe * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Biết vai trò giấc ngủ sức khỏe HĐ (TH): Xây dựng cam kết bảo vệ quan thần kinh sức khỏe * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Kể chất gây kích thích có hại quan thần kinh - Biết tránh việc làm có hại quan thần kinh - Kể chất gây kích thích có hại quan thn kinh IV.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V.Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: Giỏo viờn: Nguyn Th Phng Trng Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- HSCHT: Biết việc nên làm, chất kích thích nên tránh để bảo vệ quan thần kinh Biết vai trò giấc ngủ lập thời gian biểu cho thân HS HT,HTT: Cùng giúp bạn nắm kiến thức học VI Hoạt động ứng dụng ***** BUỔI CHIỀU: TIẾNG VIỆT: BÀI 9B: ÔN TẬP (T2) I.Mục tiêu: - KT: Ơn kiểu câu Ai làm gì, Ai Dấu phẩy - KN: Đặt câu hỏi cho phận in đậm Sử dụng dấu phẩy - TĐ: u thích mơn học - NL: Giúp HS phát triển NL ngôn ngữ , lực hợp tỏc II.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, PHT - HS: SHD, v III Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh *H1 (TH): t cõu hi cho phận in đậm a Em hội viên câu lạc thiếu nhi phường ( Ai hội viên câu lạc thiếu nhi phường ?) b.Câu lạc thiếu nhi nơi chúng em vui chơi, rèn luyện học tập (Câu lạc thiếu nhi gì?) * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Đặt câu hỏi cho phận in đậm mẫu câu Ai làm gì, Ai *HĐ 2(TH): Đặt câu theo mẫu Ai gì? * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời,đặt câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: - Đặt câu theo mẫu gì? *HĐ 3(TH): Chọn từ thích hợp ngoặc để bổ sung ý nghĩa cho từ in đậm Mỗi hoa … tháp (xinh xắn) nhiều tầng Trên đầu … hạt sương Khó ….bàn tay (tinh xảo) …… cơng trình (tinh tế ) đến * Đánh giá: Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: - Điền từ ngoặc *HĐ 4(TH): Em đặt dấu phẩy Trước….ngủ,… báo thức, … Một lát sau, ………bước vào, …… * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: - Đặt dấu phẩy vào câu in nghiêng *HĐ 5(TH): Chọn vế câu với từ ngữ A – 3, B – 1, C-2 * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: - Nối câu thích hợp VI.§iỊu chØnh ND DH phï hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V.Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Tiếp cËn giúp em làm BT - HSHT,HTT: TiÕp cËn giúp em làm BT hỗ trợ bạn nhóm VI Hoạt động ứng dụng: - Em kể lại câu chuyện cho người thân nghe ***** ĐGDĐẠO ĐỨC : CHIA SẺ VUI BUỒN CÙNG BẠN (T1) I Mục tiêu: Sau học, HS biết: - KT: Chúc mừng bạn bạn có chuyện vui, an ũi, động viên, giúp đỡ bạn bạn có chuyện buồn - KN: Biết chúc mừng bạn bạn có chuyện vui, an ũi, động viên, giúp đỡ bạn bạn có chuyện buồn - TĐ: Cảm thơng chia sẻ khó khăn người khuyết tật giúp đỡ họ việc làm phù hợp với khả - NL: Giúp học sinh phát triển NL hợp tác nhóm II Chuẩn bị Đ ĐH: - GV: Tranh, Tài liệu hướng dẫn GDPTTNBM Nội dung câu chuyện “Niềm vui nắng thu vàng - Nguyễn Thị Duyên - Lớp 11 Văn PTTH khiếu Hà Tĩnh” Phiếu HT Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- - HS: Vở BT III Hoạt động dạy học: 1*Khởi động: TBVN bắt cho lớp hát “Lớp đoàn kết” A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Xử lý tình - Em đọc tình sau: - Tình 1: Lớp Nam nhận thêm bạn HS Bạn bị mắc dị tật chân, khó khăn hoạt động lớp Các bạn Nam phải làm với người bạn mới? Tình 2: (BT1-SGK) Chủ động trao đổi với bạn bên cạnh lắng nghe cách xử lí bạn -Việc 1: NT tổ chức cho bạn chia sẻ ý kiến - Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn nhóm nêu phương án trả lời câu hỏi trên, bạn khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung nêu vấn đề khác liên quan đến nội dung (Nếu có) thảo luận - Việc 3: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo với giáo * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, đặt câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: - Biết an ũi, động viên, giúp đỡ bạn bạn có chuyện buồn Đóng vai - BTV phát phiếu HT cho nhóm - Việc 1: GV phân cơng nhóm đóng vai theo tình huống: Nhóm 1- - đóng vai theo tình 1: Bạn Hải nhà trường khen thưởng hành động “nhặt rơi trả lại cho người bị mất” Nhóm 2- 4- - đóng vai theo tình 2: Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Biết đặc điểm an tồn an toàn đường phố - Biết cách an toàn Qua đường an toàn : Việc : Em suy nghỉ ghi lại cách qua đường an toàn - Muốn qua đường an tồn phải tránh điều gì? - Nếu qua đường nơi khơng có tính hiệu đèn giao thơng, em nào? Việc : Em bạn chia sẻ - CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ, bổ sung cho * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: Biết chọn nơi qua đường an toàn Biết xử lý đường gặp tình khơng an tồn BT thực hành: Việc : Em suy nghỉ lại động tác qua đường vào - Hãy xếp thứ tự động tác qua đường? Suy nghĩ, quan sát, dừng lại, thẳng,lắng nghe Việc : Em bạn kể cho nghe xếp động tác Việc : NT yêu cầu bạn nhóm chia sẻ - CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ, bổ sung cho * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, Đặt câu hỏi + Tiêu chí đánh giá: - Biết xử lý đường gặp tình khơng an tồn - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chia sẻ sau học B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em thực tốt luật ATGT đường Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- ***** Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 ĐIỀU CHỈNH BÀI HƯỚNG DẪN HỌC MƠN TỐN Bài 24: ĐỀ - CA –MÉT HÉC – TÔ – MÉT - T I.Mục tiêu: - KT: Em biết tên gọi, kí hiệu hai đơn vị đo độ dài Đề ca mét, Héc tô mét Quan hệ Đề ca mét, Héc tô mét - KN: Đổi số đo có đơn vị đề ca mét Héc tơ mét số đo có đơn vị mét.Vận dụng KT để làm tập - TĐ: Có ý thức tích cực học tập - NL: HS phát triển NL tính tốn , hợp tác nhúm II.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD - HS: SHD, vë, §DHT III.Các hoạt động dạy học: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Khởi động: Hội đồng tự quản tổ chức trò chơi: Truyền điện:“ Ơn bảng chia 7.” Cách chơi: CTHĐTQ nêu phép chia tùy ý bạn lớp trả lời, trả lời TC lại tiếp diễn, trả lời sai bị mời đứng dậy, trò chơi tiếp tục hết TG *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Đọc thuộc bảng chia - Giáo viên giới thiệu bài, tiết học - Giáo viên ghi đề bảng, hs viết - Đọc thầm mục tiêu học ( 1-2 lần) Đọc kĩ nội dung sau Đề - ca – mét đơn vị đo độ dài Đề - ca – mét viết tắt dam 1dam = 10 m Héc – tô – mét đơn vị đo độ dài Héc – tô – mét viết tắt hm 1hm = 100m, 1hm = 10dam Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- - Em tự đọc nội dung - Em chia sẻ bạn - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, chia sẻ thông tin *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Nắm tên hai đơn vị đo độ dài, cách đọc viết tắt hai đơn vị - Ghi nhớ cách đổi hai sang vị sang m Hãy bạn nói số cần điền vào chỗ chấm 1hm = …dam 10m = … dm 1km = …m 100m = …hm 1hm = …m 10cm = … dm - Em tự tìm kết - Trao đổi, chia sẻ đánh giá kết bạn, thống bổ sung có - Nhóm trưởng điều hành bạn báo cáo kết *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: -Biết đổi đơn vị đo điền kết vào chỗ chấm Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH a dam = ….m? Nhận xét : 4dam = 1dam x = 10m x = 40m b 6dam = …m 7dam = …m hm = …m hm = …m - Em tự tìm kết - Trao đổi, chia sẻ đánh giá kết bạn, thống bổ sung có - Nhóm trưởng điều hành bạn báo cáo kết *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: -Biết đổi đơn vị đo điền kết vào chỗ chấm Tính (theo mẫu) 4dam + 3dam = dam 34 hm – 14 hm = 20 hm 25 dam + 23 dam = … 45 dam – 12 dam = … 124 dam + 131 dam =… 316 hm – 105 hm =… - Em tự tìm kết - Trao đổi, chia sẻ đánh giá kết bạn, thống bổ sung có Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- - Nhóm trưởng điều hành bạn báo cáo kết *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: -Biết đổi đơn vị đo điền kết vào chỗ chấm - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ cách đổi đơn vị đo với hai đơn vị đề ca mét, Héc tô mét B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Em ghi nhớ học TIẾNG VIỆT: BÀI 9B: ÔN TẬP (T3) I.Mục tiêu: - KT: Mẫu câu Ai làm gì? Nghe – viết đoạn văn - KN: Viết mẫu chữ, chữ viết đẹp Đặt mẫu câu Ai làm gì? - TĐ: Yêu thích mơn học - NL: Giúp HS phát triển NL ngơn ngữ ; hợp tác học tập II.Chn bÞ §DDH: - GV: SHD - HS: SHD, Vở III §iÒu chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh H 6(TH): Đặt câu hỏi cho phận in đậm a Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát múa (Ở câu lạc bộ, chúng em làm gì?) b Em thường đến câu lạc vào ngày nghỉ ( Ai thường đến câu lạc vào ngày nghỉ ?) * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi,Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Đặt câu hỏi cho phận in đậm *HĐ7 (TH): Nghe thầy đọc viết vào vở: Gió heo may * Đánh giá: Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Viết tả - Chữ viết đẹp, trình bày rõ ràng, V.Dù kiÕn ph¬ng án hỗ trợ cho đối tợng HS: -HSCHT: Tip cn giúp em viết tả -HSHTT: ViÕt ®Đp, trỡnh by p VI Hoạt động ứng dụng: - Em chia sẻ học với người thân ***** Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2018 BUỔI SÁNG TOÁN: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI (T1) I.Mục tiêu: - KT: Em đọc thuộc bảng đơn vị đo độ dài, mối quan hệ đơn vị đo thông dụng (km m; m cm) - KN: Đọc, viết làm tính với số đo độ dài Đổi số đo độ dài có hai tên đon vị thành số đo độ dài có tên đơn vị - TĐ: Có ý thức tích cực học tập - NL: HS phát triển NL toán học, hợp tác nhúm II.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, Bng V độ dài - HS: SHD, vë, §DHT III §iỊu chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh H 1(CB) : Trò chơi Đố bạn *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Em nhớ lại tên gọi đơn vị đo độ dài học HĐ 2(CB) : Thảo luận để điền số thích hợp vào chỗ chấm *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tên đơn vị đo độ dài bảng theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại - Điền kết vào bảng đơn vị đo độ dài HĐ 3(CB): Số ? Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Đổi đơn vị đo độ dài điền vào chỗ chấm IV Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho ®èi tỵng HS: - HSCHT: Giúp em nắm thứ tự đon vị đo độ dài bảng - HS HT,HTT: Cùng giúp đỡ bạn nhóm VI Hoạt động ứng dụng: - Em ghi nh bng đơn vị đo độ dài ***** TIẾNG VIỆT: bµi 9C: ÔN TẬP (t1) I.Mục tiêu: - KT: Ôn luyện số tập đọc học - KN: Đọc trôi chảy tập đọc - TĐ: Biết yêu lthích mơn học - NL: giúp HS phát triển NL ngôn ngữ ; hợp tác học tập II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: SHD, thăm ghi TĐ - HS: SHD III Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh *H1 (CB): ễn luyn cỏc bi tập đọc * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi,Nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Đọc trơi chảy, rõ ràng, tốc độ TĐ *HĐ2 (CB): Chọn từ ngoặc điền vào chỗ chấm ( đỏ thắm, trắng tinh, xanh non, vàng tươi, rực rỡ) Xuân … màu xanh non Trăm hoa… khoe sắc Hoa huệ trắng tinh, chị hoa cúc vàng tươi, chị hoa hồng đỏ thắm bên cạnh …… mảnh mai Tất cả….rực rỡ * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi,Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: -Điền từ thích hợp vào chỗ chấm *HĐ3 (CB): Viết đoạn văn BT vào * Đánh giá: + PP: vấn đáp Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi,Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Viêt đoạn văn sau điền từ ngữ vào V.Dù kiÕn ph¬ng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Giỳp em đọc , rõ ràng TĐ - HSHTT : Hướng dẫn em đọc diễn cảm điền nhanh BT VI Hoạt động ứng dụng: - Em chia sẻ học với người thân ***** TIẾNG VIỆT: bµi 9C: ƠN TẬP (t2) I.Mục tiêu: - KT: Đọc – hiểu nội dung đoạn văn Hình ảnh so sánh - KN: Trả lời câu hỏi có đoạn văn Xác định hình ảnh so sánh - TĐ: Có ý thức tích cực học tập - NL: HS phát triển NL ngôn ngữ, hp tỏc nhúm II.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD - HS: SHD,vở III Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh H (TH): c thm on văn * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Đọc nắm nội dung đoạn văn Mùa hoa sấu HĐ (TH): Dựa theo nội dung học trả lời câu hỏi - Câu 1: Cây sấu thay - Câu 2: Hoa sấu trông chng nhỏ xíu - Câu 3: Hoa sấu thơm nhẹ, có vị chua - Câu 4: Bài văn có hai hình ảnh so sánh : Từ …chng tí hon; Vị hoa….đọng lại - Câu 5: Tinh nghịch * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi,Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Khoanh đáp án - Chỉ câu có hình ảnh so sánh IV §iỊu chØnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h c 2018- V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Giỳp cỏc em lm BT - HS HT,HTT: Đặt câu có hình ảnh so sánh ghi vào VI Ho¹t ®éng øng dơng: - Em đặt câu có hình ảnh so sánh ghi vào ***** ÔLTV: ÔN LUYỆN TUẦN I.Mục tiêu: - KT Đọc hiểu truyện Đồng tiền vàng - KN: Hiểu ND câu chuyện Đồng tiền vàng - TĐ: Biết ca ngợi người sống trung thực, thật - NL : Giúp HS phát triển NL ngôn ngữ, hợp tác II Chuẩn bị ĐDDH: - Vở ÔL III Các hoạt động học: Đọc truyện TLCH - Câu 1: Ba nhân vật - Câu 2: Mua diêm cậu bé - Câu 3: Ông tin cậu bé quay lại trả tiền thừa cho - Câu 4: Cậu bé bị xe cán vào chân nên không - Câu 5: Rô – be trung thực *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - TL câu hỏi Đặt câu theo mẫu Ai làm để nói cậu bé câu chuyện VD : Rô – be chạy đổi tiền lẻ *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Đặt câu theo mẫu Ai .Làm IV Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - §èi víi HSCHT: Đọc - hiểu văn - HSHTHTT: Trả lời tốt câu hỏi theo cách diễn đạt V.Hướng dẫn phần ứng dụng : Em chia sẻ học với người thân Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- BUỔI CHIỀU: TIẾNG VIỆT: bµi 9C: ƠN TẬP (t3) I.Mục tiêu: - KT: Nghe - viết thơ Nhớ bé ngoan Viết đọc văn kể tình cảm bố mẹ người thân em - KN: Em nghe - viết tả, tốc độ Biết trình bày thể thơ lục bát - TĐ: Biết chăm ngoan, lời - NL: HS phát trin NL ngụn ng, hp tỏc nhúm II.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD - HS: SHD,vë III §iỊu chØnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh H 1(TH): Nghe thầy cô đọc viết vào * Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Trình bày miệng,Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Viết tả, chữ viết rõ ràng - Viết tốc độ HĐ (TH): Viết – câu tình cảm bố mẹ người thân em Gợi ý: - Người em muốn kể ai? - Người yêu thương em nào? - Tình cảm người em nào? *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Biết dùng ngơn ngữ để viết đoạn văn kể tình cảm bố mẹ người thân em IV §iỊu chØnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HS CHT: Viết đoạn văn ngắn theo gợi ý - HSHHT: Biết sử dụng câu từ có hình nh vit bi VI Hoạt động ứng dụng: - Em đọc viết cho người thân nghe Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- ***** TN-XH: PHIẾU KIỂM TRA – ÔN TẬP I.Mục tiêu: - KT: Củng cố kiến thức Cơ quan hơ hấp,cơ quan tuần hồn, quan tiết, quan thần kinh - KN: Biết tên phận quan Biết việc nên khơng nên để giữ gìn, bảo vệ quan - TĐ: Biết giữ gìn, bảo vệ quan thần kinh - NL : Giúp HS phát triển NL hợp tác nhóm học tập II Chuẩn bị ĐDDH: - GV : SHD, PKT - HS : SHD III Điều chỉnh hoạt động lo gơ: Khơng điều chỉnh HĐ1 : Hồn thành bảng sau Cơ Chức Để bảo vệ giữ vệ sinh quan Nên làm Không nên làm Cơ …………………… ………………………… quan hô hấp Cơ ………………… …………………… ………………………… quan tuần hoàn Cơ ………………… …………………… ………………………… quan tiết Cơ ………………… …………………… ………………………… quan thần kinh * Đánh giá: + PP: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời, ghi chép ngắn + Tiêu chí đánh giá: - Điền tên phận quan - Chức quan - Biết việc nên khơng nên để giữ gìn, bảo vệ quan HĐ (CB): Đánh giá, nhận xét * Đánh giá: + PP: vấn đáp Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - HS biết tự đánh giá việc nắm KT chủ đề ngi v sc khe IV.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V.Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Hon thnh phieus ôn tập - HS HT,HTT: Cùng giúp bạn nắm kiến thức học ***** Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2018 BUỔI CHIỀU: TOÁN: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI (T2) I.Mục tiêu: - KT: Em đọc thuộc bảng đơn vị đo độ dài, mối quan hệ đơn vị đo thông dụng (km m; m cm) - KN: Đọc, viết làm tính với số đo độ dài Đổi số đo độ dài có hai tên đon vị thành số đo độ dài có tên đơn vị - TĐ: Có ý thức tích cực học tập - NL: HS phát triển NL tính tốn , hợp tác nhóm II.Chn bị ĐD DH: - GV: SHD, Bng V di - HS: SHD, vở, ĐDHT III Điều chỉnh hoạt ®éng tõng l« g«: Kh«ng ®iỊu chØnh HĐ 1(TH) : Số ? *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Em đổi đơn vị đo độ dài điền vào chỗ chấm HĐ 2,4(TH) : Tính *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Em làm tính với phép tính có kèm đơn vị đo độ dài HĐ 3(TH): Đọc theo mẫu *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Em đọc tên đơn vị đo độ dài điền vào chỗ chấm Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- HĐ 5(TH): Dấu ? *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Em đổi đơn vị đo độ dài điền dấu vo ch chm IV Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Giỳp em nắm thứ tự đon vị đo độ dài bảng Cách đỏi đon vị đo độ dài Làm BT - HS HT,HTT: Cùng giúp cỏc bn nhúm VI Hoạt động ứng dụng: - Em ghi nhớ bảng đơn vị đo độ dài ***** ƠN LUYỆN TUẦN Ơ L.TỐN: I.Mục tiêu: - KT: Góc vng, góc khơng vng Đơn vị đo độ dài - KN: Biết mối quan hệ héc tô mét đề ca mét - TĐ: Có ý thức tích cực học tập - NL: HS phát triển NL tính tốn , hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐDDH: - GV: SHD - HS: SHD, III.Các hoạt động dạy học: - Làm tập sau : Bài 3,4,5: Điền vào chỗ chấm Đánh giá: + PP: vấn đáp,quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn + Tiêu chí đánh giá: - Đổi đơn vị đo, biết mối quan hệ đơn vị đo độ dài Bài 6,7: Tính Đánh giá: + PP: vấn đáp,quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn + Tiêu chí đánh giá: Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- -Vận dụng tính cộng trừ nhân chia để tìm kết với phép tính có kèm đơn vị đo độ dài Bài 8: Điền dấu Đánh giá: + PP: vấn đáp,quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn + Tiêu chí đánh giá: - Đổi đơn vị đo, biết mối quan hệ đơn vị đo độ dài IV Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HS CHT: Ln lt HD để em làm BT - HS HT,HTT: Cùng giúp đỡ bạn hoàn thành BT VI Hoạt động ứng dụng: Giải T 48 – TLHD ***** HĐTT: sinh ho¹t LíP I Mục tiêu: - Nhận xét, đánh giá hoạt động tuần vừa qua HS - Rèn kĩ trình bày, nhận xét, đánh giá lẫn cho học sinh - Biết tình yêu thương vô bờ bến Bác Hồ dành cho thiếu nhi - Giáo dục cho học sinh biết giữ lời hứa thơng qua câu chuyện Chiếc vòng bạc II.Các hoạt động chủ yếu: Ổn định tổ chức: - CTHĐTQ báo cáo, nhận xét mặt bật, hạn chế lớp - Các bạn nhận xét hoạt động bạn HS phát biểu ý kiến GVCN phát biểu ý kiến + Nề nếp lớp tốt + Tự giác, tích cực học lớp +Một số em ý thức tự học chưa cao, ngồi học thiếu tập trung: Anh Tuấn, Văn Long + Tham gia đủ hoạt động VSPQ HĐTQ GV thống kế hoạch hoạt động tuần tới + Chăm học tập, nghiêm túc tự giác hoạt động + Khơng nói chuyện riêng, làm việc riêng học + Xếp hàng vào lớp nghiêm túc + Thực trang phục quy định + Tăng cường tưới, chăm sóc hoa Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 2019 Tu ần Năm h ọc 2018- Lồng ghép Bác Hồ học đạo đức lối sống : Chiếc vòng bạc - GV kể chuyện – HS lắng nghe - HD học sinh tìm hiểu nội dung câu chuyện thơng qua việc trả lời câu hỏi + Câu 1: Bác Hồ làm gặp lại em bé sau năm ? ( Bác trao cho em bé vòng bạc hứa) + Câu 2: Em bé cảm thấy trước việc làm Bác? (rất ngạc nhiên ôm chầm lấy Bác) + Câu 3: Việc làm Bác thể tình cảm thiếu nhi?(Bác yêu quý em nhỏ giữ lời hứa) - GV tống kết - HS liên hệ với thân *Đánh giá: + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Biết tình u thương vơ bờ bến Bác Hồ dành cho thiếu nhi - Biết giữ lời hứa thơng qua câu chuyện Chiếc vòng bạc Dặn dò HS thực tốt ATGT, PT cháy nổ, ANTTTH, không leo cây,… Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy ... luật ATGT đường Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 20 19 Tu ần Năm h ọc 2018- ***** Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 ĐIỀU CHỈNH BÀI HƯỚNG DẪN HỌC MƠN TỐN Bài... Tĩnh” Phiếu HT Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 20 19 Tu ần Năm h ọc 2018- - HS: Vở BT III Hoạt động dạy học: 1*Khởi động: TBVN bắt cho lớp hát Lớp đoàn kết”... dụng : Em chia sẻ học với người thân Giáo viên: Nguyễn Thị Phượng Trường Tiểu Học Phú Thủy Nhật ký dạy học 3C 20 19 Tu ần Năm h ọc 2018- BUỔI CHIỀU: TIẾNG VIỆT: bµi 9C: ƠN TẬP (t3) I.Mục tiêu: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 9 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV nguyễn thị phượng , Tuần 9 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV nguyễn thị phượng , IV.§iÒu chØnh ND DH phï hîp víi vïng miÒn: Kh«ng ®iÒu chØnh, III. Hoạt động dạy học:, Bài 24: ĐỀ - CA –MÉT. HÉC – TÔ – MÉT - T 1, IV. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:

Từ khóa liên quan