Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại nguyễn xuân dũng ba vì hà nội

58 116 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2018, 18:22

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI THỊ BÍCH HẰNG Tên chun đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHÕNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NI TẠI TRẠI NGUYỄN XN DŨNG, BA VÌ, HÀ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành : Chăn nuôi Thu y Khoa: Chăn ni Thu y Khóa học: 2013 - 2017 Thái Ngun, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI THỊ BÍCH HẰNG Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHÕNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NI TẠI TRẠI NGUYỄN XN DŨNG, BA VÌ, HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni Thu y Lớp: K45 - CNTY - N02 Khoa: Chăn nuôi Thu y Khóa học: 2013 - 2017 Giảng viên hướng dẫn:ThS Phạm Thị Trang Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Để khóa luận tốt nghiệp hồn thành, trước tiên, em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban Chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi thú y tập thể thầy giáo, cô giáo khoa Chăn nuôi thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình dạy dỗ, dìu dắt tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian học trường thời gian thực tập tốt nghiệp Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn ThS Phạm Thị Trangđã trực tiếp bảo hướng dẫn tận tình để em hồn thành đợt thực tập tốt nghiệp khóa luận Em xin chân thành cảm ơn tồn thể cán bộ, cơng nhân tạitrại chăn ni lợn Nguyễn Xn Dũng, Ba Vì, Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ cho em suốt trình thực đề tài Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè ủng hộ, động viên, giúp đỡ em suốt thời gian học tập trường thơi gian thực tập tốt nghiệp Trong q trình thực tập trại, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, dựa vào kiến thức học với thời gian hạn hẹp nên khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Kính mong nhận góp ý, nhận xét q thầy để giúp cho khóa luận hồn thiện Cuối cùng, em xin trân trọng gửi tới thầy giáo, giáo hội đồng đánh giákhóa luận lời cảm ơn chân thành lời chúc tốt đẹp Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Bùi Thị Bích Hằng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 29 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni trại năm 2015 năm 2016 31 Bảng 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn 32 Bảng 4.3 Kết thực số thủ thuật đàn lợn 34 Bảng 4.4 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 35 Bảng 4.5 Kết phòng bệnh cho đàn lợn nuôi trại 36 Bảng 4.6 Kết chẩn đoán, điều trị bệnh đàn lợn 37 Bảng 4.7 Kết chẩn đoán, điều trị bệnh đàn lợn nái 39 iii iiii iv ivi MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii MỤC LỤC iii Phần 1:MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Phần 2:TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Tổng quan tài liệu kết nghiên cứu trong, ngồi nước có liên quan đến nội dung chuyên đề 2.2.1 Đối với lợn nái 2.2.2 Đặc điểm sinh lý lợn 20 Phần 3:ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tượng nghiên cứu 27 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 27 3.3 Nội dung thực 27 3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp thực 27 3.4.1 Các tiêu theo dõi 27 iv 3.4.2 Phương pháp theo dõi 27 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 30 Phần 4:KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Kết đánh giá tình hình chăn ni trại 31 4.2 Kết thực đề tài 32 4.2.1 Kết thực quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cho đàn lợn nuôi trại 32 4.2.2 Kết thực quy trình phòng bệnh cho đàn lợn 35 4.2.3 Kết thực chẩn đoán, điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại 37 Phần 5:KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Chăn nuôi ngành chiếm tỷ trọng lớn có vai trò quan trọng cấu kinh tế, đặc biệt chăn nuôi lợn Hiện nay, bên cạnh phương thức chăn nuôi lợn kiểu truyền thống với quy mơ nhỏ lẻ, hộ gia đình mơ hình chăn ni quy mơ lớn trang trại ngày mở rộng theo hướng nuôi gia cơng cho doanh nghiệp nước ngồi, nhằm tận dụng nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, áp dụng vào thực tiễn chăn nuôi tiến tới xây dựng nông nghiệp đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng nước xuất thị trường giới Trong năm gần đây, chăn nuôi lợn trở thành ngành mang lại hiệu kinh tế lớn cho hộ chăn ni nói riêng cho xã hội nói chung Tuy nhiên, dù chăn nuôi nhỏ lẻ hay chăn nuôi công nghiệp với quy mơ lớn, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nên thiệt hại đáng kể Trong số đó, bệnh lợn nái lợn thường xuyên xảy quy mô chăn nuôi ảnh hưởng lớn đến suất chất lượng đàn lợn Chính vậy, u cầu cấp thiết đặt phải có nghiên cứu áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng, trị bệnh hiệu cho đàn lợn nái, lợn trang trại để giảm thiệt hại dịch bệnh gây ra, nâng cao đàn lợn lượng chất Xuất phát từ đòi hỏi trên, chúng em tiến hành đề tài: “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn ni trại Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Hà Nội” 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục tiêu - Đánh giá tình hình chăn ni trại Trại Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Hà Nội - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn ni trại 1.2.2 u cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trại Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Hà Nội - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nuôi trại đạt hiệu cao - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý Trang trại chăn ni ơng Nguyễn Xuân Dũng trang trại gia công Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam với quy mô 2.000 lợn bố mẹ, xây dựng năm 2014 Trang trại xây dựng địa bàn xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đồi thuộc thơn Hương Canh với diện tích gần Cách trung tâm huyện Ba Vì 35 km, cách trung tâm thành phố Hà Nội 82 km Xã Khánh Thượng xã miền núi nằm sườn Tây núi Ba Vì, với diện tích tự nhiên 2.882,43 Xã có địa bàn giáp gianh với tỉnh (phía Đơng Nam giáp tỉnh Hồ Bình, phía Tây cách sơng Đà tỉnh Phú Thọ), có trục đường giao thông Sơn Tây - Chẹ - Hợp Thịnh - Kỳ Sơn - Hồ Bình qua Điều kiện địa lý xã thuận lợi cho việc giao thông, vận chuyển thức ăn việc buôn bán, vận chuyển hàng hóa trại 2.1.2 Điều kiện khí hậu Trại chăn nuôi lợn Nguyễn Xuân Dũng chịu ảnh hưởng chung khí hậu vùng, nhiệt độ thay đổi theo mùa rõ rệt (do huyện Ba Vì nằm khu vực đồng sông Hồng, chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa) Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều (từ tháng đến tháng 8), mùa đông lạnh, khô (từ tháng 10 đến tháng năm sau) Lượng mưa trung bình năm 2.500 mm, phân bố khơng năm, tập trung nhiều vào tháng 7, tháng Độ ẩm khơng khí 86,1% Vùng thấp thường khơ hanh vào tháng 12, tháng Từ độ cao 400 m trở lên khơng có mùa khơ Mùa đơng có gió Bắc với tần suất >40% Mùa Hạ có gió Đông Nam với tần suất 25% hướng Tây Nam Qua bảng 4.4 cho thấy, tháng thực tập, chúng em ln nỗ lực hồn thành tốt tất công việc quản lý, kỹ sư cán kỹ thuật trang trại giao cho Vệ sinh sát trùng xem khâu quan trọng, nhận thức điều này, chúng em cố gắng thực hiện, công việc vất vả, với khối lượng công việc lớn mà trước vào trang trại, chúng em chưa phải thực Qua đó, em biết cách thực việc vệ sinh, sát trùng chăn nuôi cho hợp lý nhằm hạn chế dịch bệnh nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi 4.2.2.2 Kết phòng bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin Quy trình tiêm phòng, phòng bệnh cho đàn lợn trang trại thực thường xuyên, tích cực bắt buộc Tiêm phòng cho đàn lợn nhằm tạo thể chúng sức miễn dịch chủ động, chống lại xâm nhập vi khuẩn, tăng cường sức đề kháng cho thể vật nuôi Trong tháng thực tập trại, em tham gia vào quy trình phòng bệnh cho đàn lợn Kết việc áp dụng quy trình phòng bệnh thuốc vắc xin cho đàn lợn trại trình bày qua bảng 4.5 Bảng 4.5 Kết phòng bệnh cho đàn lợn ni trại Tuần tuổi Phòng phòng bệnh Số Vắc xin/ Đường Liều lượng Thuốc/chế đưa lượng lợn phẩm thuốc (ml/con) (con) Số an toàn (con) - ngày Thiếu sắt Fe + B12 Tiêm 1.451 1.451 - ngày Cầu trùng Totrazil, Diacoxin 5% Uống 1.451 1.451 Viêm phổi Myco-pac 1.451 1.451 Dịch tả Coglapest 1.451 1.451 10 - 14 ngày 16 - 18 ngày Tiêm bắp Tiêm bắp Qua bảng 4.5 thấy kết tổng quát việc phòng trị bệnh cho đàn lợn trại thuốc vắc xin Lợn sau - ngày tuổi tiêm Fe + B12 phòng bệnh thiếu sắt, thuốc phòng trị cầu trùng nâng cao sức đề kháng cho lợn con, 100% lợn sau sinh tiêm Trong tháng thực tập, em tiêm Fe + B12 cho 1.451 lợn ngày tuổi đạt an toàn 100%, uống thuốc phòng trị bệnh cầu trùng cho 1.451lợn an tồn 100% Ngồi ra, tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn cho 1.451 lợn từ 16 - 18 ngày tuổi tiêm vắc xin phòng bệnh viêm phổicho 1.451 lợn từ 10 - 14 ngày tuổi, đạt an tồn 100% 4.2.3 Kết thực chẩn đốn, điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại Trong thời gian tháng thực tập trại, em tham gia vào cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn với anh kỹ sư trại Qua đó, em trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Sau kết cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh em thực đàn lợn nuôi trại Bảng 4.6 Kết chẩn đoán, điều trị bệnh đàn lợn STT Tên bệnh Số lợn mắc (số điều trị) (con) Tiêu chảy 235 Viêm phổi 101 Viêm khớp 54 Phác đồ điều trị Nova - amcoli: 1ml/con/ngày, Tiêm bắp Điều trị1,5ml/con 3-5 Tylogenta: Tiêm bắp, ngày/lần Điều trị từ - ngày Tiêm Amlistin: 1ml/con/ngày Tiêm bắp Điều trị - ngày Số lợn điều trị khỏi (con) Tỷ lệ khỏi (%) 201 85,53 89 88,11 47 87,03 Qua bảng 4.6 cho thấy: Lợn trại mắc bệnh hội chứng tiêu chảy cao (235 con) tỷ lệ điều trị khỏi bệnh thấp (85,53%), nguyên nhân lợn đẻ sức đề kháng yếu dễ chịu tác động điều kiện ngoại cảnh bên ngồi, hệ tiêu hóa chưa hồn thiện nên khả khỏi bệnh không cao, đặc biệt vào ngày mùa đơng nhiệt độ xuống thấp cần phải có ô úm bóng điện sưởi cho lợn Cách khắc phục tốt để hạn chế lợn mắc bệnh tiêu chảy cho lợn bú sữa đầu sau đẻ giữ ấm thể cho lợn Trong tháng thực tập, em tham gia điều trị cho 101 lợn bị viêm phổi, điều trị khỏi 89 con, hiệu điều trị đạt 88,11% Thuốc điều trị viêm phổi dùng nhiều trại tylogenta Ngoài ra,dưới hướng dẫn, bảo tận tình kỹ sư trại, em trực tiếp điều trị cho 54 bị viêm khớp, điều trị khỏi 47 con, đạt tỷ lệ 87,03% Qua việc tham gia chẩn đoán, điều trị bệnh cho đàn lợn nuôi trại, em thấy tự tin có thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích cho công việc em sau trường Ngồi việc, chẩn đốn điều trị cho đàn lợn con, em tham gia thực đàn lợn nái Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn nái trình bày bảng 4.7 Bảng 4.7 Kết chẩn đoán, điều trị bệnh đàn lợn nái STT Tên bệnh Hiện tượng đẻ khó Số lợn mắc (số điều trị) (con) 56 Phác đồ điều trị Lutalyse ml/con; Oxytocin Số lợn điều trị khỏi (con) Tỷ lệ khỏi (%) 48 85,71 22 88,00 179 92,75 Chườm nước đá lạnh, Bệnh viêm vú 25 tiêm Analgin kết hợp vớitiêm Vetrimoxin LA Oxytocin; cồn Iod Bệnh viêm tử cung 10% làm tử 193 cung, đồng thời tiêm Amoxinject LA 10ml/con/ngày Nhìn vào bảng 4.7 cho thấy, số lợn mắc bệnh viêm tử cung cao (193 con).Nguyên nhân đàn lợn nái thuộc dòng nái giống ngoại có suất sinh sản cao, lại chưa thích nghi cao độ với điều kiện nước ta, thời tiết khơng thuận lợi, ni dưỡng, chăm sóc chưa thật tốt Mặt khác, trình phối giống cho lợn nái phương pháp thụ tinh nhân tạo không kỹ thuật làm sây sát niêm mạc tử cung, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập phát triển gây bệnh Do trình can thiệp lợn đẻ khó phải sử dụng thủ thuật để móc lấy thai làm cho vi khuẩn từ bên ngồi dễ dàng xâm nhập vào gây viêm Theo kết bảng trên, số 25 nái bị viêm vú, theo em thấy nguyên nhân gây nên bệnh kế phát từ ca lợn nái mắc bệnh viêm tử cung thể nặng, vi khuẩn theo máu đến vú gây viêm vú, ngồi trình mài nanh lợn sơ sinh chưa tốt, trình lợn bú sữa gây tổn thương đầu núm vú lợn mẹ Em tham gia điều trị khỏi 22 lợn nái, đạt 88% Biện pháp điều trị áp dụng là: phong bế giảm đau bầu vú cách chườm nước đá lạnh (cục bộ), tiêm Analgin kết hợp vớitiêm Vetrimoxin LA (toàn thân) Kết điều trị có trường hợp lợn nái bị viêm vú lâu nái nhiều lứa nên điều trị không khỏi Số lợn nái xảy tượng đẻ khó 56 cao, chúng em can thiệp thành cơng 48 ca đẻ khó, đạt 85,71% Biện pháp can thiệp em áp dụng là: phát có biểu chuẩn bị cho việc sinh sản, thường dùng thuốc Lutalyse ml/con theo dõi khoảng - mà không thấy lợn ra, lúc chúng em tiến hành phương pháp ngoại khoa dùng tay móc thai Sau móc thai ngồi hết, tiêm Oxytocin có thành phần oxytetracylin có tác dụng chống viêm nhiễm sau đẻ Số ca can thiệp an toàn đạt 85,71% Do thời gian đầu em chưa thành thạo công việc, kỹ thuật can thiệp chưa tốt, số trường hợp thai chết ngạt từ trước lợn mẹ có biểu đẻ nên không can thiệp được, thai to không lấy khỏi tử cung mẹ Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Về hiệu chăn nuôi trại: Hiệu chăn nuôi trại tốt Trại hoạt động vào mức theo đánh giá công ty chăn ni CP Việt Nam Trung bình lợn nái trại sản xuất 2,45 - 2,5 lứa/năm Số sơ sinh 11,23 con/đàn, số cai sữa: 9,86 con/đàn - Những chuyên môn học trại: Qua tháng thực tập trại,em học hỏi bảo nhiều điều kiến thức thực tế thao tác kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn Những công việc em học làm trực tiếp trại như: + Đỡ lợn đẻ + Mài nanh, bấm số tai, cắtđuôi, tiêm chế phẩm Fe - Dextran - B12 10% cho lợn + Thiến lợn đực, mổ hecni cho lợn đực + Tham gia vào cơng tác tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn + Tham gia vào quy trình vệ sinh sát trùng , chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn lợn mẹ trại (cho lợn ăn, tắm chải cho lợn mẹ, dọn vệ sinh chuồng…) đạt hiệu cao hoàn thành 100% nhiệm vụ giao + Tham gia vào cơng tác chẩn đốn, điều trị bệnh cho đàn lợn đàn lợn nái đạt kết cao 42 5.2 Đề nghị - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản - Thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đường sinh sản lợn nái - Nhà trường Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y tiếp tục cho sinh viên khóa sau trại thực tập để có nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề trước trường 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Archie Hunter (2000), Sổ tay dịch bệnh động vật, (Phạm Gia Ninh, Nguyễn Đức Tâm dịch), Nxb Bản đồ, Hà Nội, tr 53, 204 - 207 Nguyên Xuân Binh (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thit , Nxb Nông nghiêp - Hà Nội, tr 29 - 35 Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Nguyễn Phúc Khánh (2016), “Khảo sát tình hình viêm nhiễm đường sinh dục lợn nái sau sinh hiệu điều trị số loại kháng sinh”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 5), tr 51 - 56 Sa Đình Chiến,Cù Hữu Phú (2016), “Một số đặc điểm bệnh tiêu chảy lợn tháng tuổi Sơn La”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 2), tr 40 - 44 Trần Thị Dân (2004), Sinh sản lợn nái sinh lý lợn con, Nxb Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh Đồn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E.coli hội chứng têu chảy lợn , phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ Nơng Nghiệp,Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn ni tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận án thạc sỹ khoa học Nông nghiệp Khuất Văn Dũng (2005), Thực trạng khả sinh sản tượng rối loạn sinh sản, ứng dụng hormone chế phẩm hormone điều trị vài tượng rối loạn sinh sản đàn bò ni nơng trường Hữu Nghị Việt Nam - Mơng Cổ, Ba Vì, Hà Tây, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội 9.Trân Tiên Dung, Dương Đinh Long, Nguyên Văn Thanh (2002), Giáo trình sinhsản gia súc, Nxb Nông nghiêp, Hà Nội 44 10 Nguyễn Văn Điền (2015), Kinh nghiệm xử lý bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản, Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ 11 Trương Quang Khải, Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Quang Tuyên, Cù Hữu Phú, Lê Văn Dương (2012), “ Kết phân lập xác định số dặc tính sinh học chủng Streptococcus suis Pasteurella multocida lợn mắc bệnh viêm phổi tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí KHKT thú y, 19 (4), tr 42 - 46 12 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn nái tình phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sỹ Nơng nghiệp 13 Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Nông nghiệp, tr 398 - 407 14 Hội chăn nuôi Việt Nam (2002), Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 15 Phạm Sỹ Lăng , Phan Đich Lân , Trương Văn Dung (2002), “Bênh phô biên lơn va biên phap phong trí” ,Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn nuôi tâp II, tr 44 - 52 16 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình kỹ thuật chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 17 Nguyễn Thị Hồng Minh (2014), Nghiên cứu biến đổi số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng thử nghiệm biện pháp phòng, trị hội chứng MMA lợn nái sinh sản, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội 18 Lê Minh, Nguyễn Văn Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Đỗ Quốc Tuấn, La Văn Cơng (2017), Giáo trình thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Lê Văn Năm (1999), Phòng trị bệnh lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 20 Lê Văn Năm (2013), Bệnh viêm phổi địa phương - suyễn lợn, Nxb Lao động - Xã hội, Nông nghiệp 45 21 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (2002), Bệnh sản khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 22 Popkov (1999), “Điêu tri viêm tư cung”, Tạp chí Khoa học Thú y, tập XII (sơ5), tr - 15 23 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình Chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 24 Lê Thị Tài, Đồn Thị Kim Dung, Phương Song Liên (2002), Phòng trị số bệnh thường gặp thú y thuốc nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 25 Nguyễn Văn Thanh (2007), “Kết khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung lợn nái ngoại nuôi số trang trại vùng đồng Bắc Bộ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XIV (số 3), tr 38 - 43 26 Phạm Ngọc Thạch (1996), Một số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng gia súc, viêm ruột ỉa chảy biện pháp phòng trị, Luận án Tiến sĩ Nơng nghiệp, Hà Nội, tr 20 - 32 27 Hoàng Toàn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học vật ni, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội, tr 196 28 Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Xuân (2016), “Năng suất sinh sản hai tổ hợp lợn nái lợn nái Landrace phối hợp với đực giống Yorkshire lợn nái Yorkshire phối với đực giống Landrace”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn ni, số 65, tr 54 - 61 29 Đặng Đình Tín (1986), Sản khoa bệnh sản khoa thú y , Nxb Nơng nghiêp, Hà Nội 30 Phạm Khánh Từ, Hồng Nghĩa Duyệt, Dư Thanh Hằng, Đào Thị Phượng, Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Lộc (2014), “Khả sinh trưởng sinh sản lợn nái Yorkshire Landrace nuôi vùng gò đồi huyện Cam lộ tỉnh Quảng Trị”, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế 46 31 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp (2013), “Vai trò escherichia coli salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn trước sau cai sữa nghiên cứu mơ hình trại ni cơng nghiệp”, Tạp chí khoa học phát triển 2013, tập 11 (3), 318 - 327 32 Trekaxova A.V., Daninko L M., Ponomareva M I., Gladon N P (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, Nguyễn Đình Chi dịch, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh 33 Christensen R V., Aalbaek B., Jensen H E (2007), “Pathology of udder lesions in sows”, J Vet Med A Physiol Patho.l Clin Med., 54(9), tr 491 34 Glawisschning E., Bacher H (1992), The Efficacy of Costat on E coli infectedweaning pigs, 12th IPVS congress, August 17 - 22, tr 182 35 Hughes, James (1996), Maximising pigs production and reproduction, Compus, Hue University of Agriculture and Forestry, September 36 Nagy B., Fekete P Z S (2005), “Enterotoxigenic Escherichia coli in veterinary medicine”, Int J Med Microbiol., p 443 - 454 37 Pensaet MB de Bouck P A (1978), “New coronavirus - like particleassociated with diarrhea in swine”, Arch Virol., p 243 - 247 38 Jose Bento S., Ferraz and Rodger K., Johnson (2013), Animal Model Estimation of Genetic Parameters and Response to Selection for Litter Size and Weight, Growth, and Backfat in Closed Seedstock Populaions of Large White and Landrace Swine, Department of Animal Science, University of Nebraska, Lincoln 68583 - 0908 39 Smith, Martineau B B G Bisaillon, A (1995), Mammary gland and lactaion problems in disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, p 40 - 57 40 White B R., Mc Laren D G., Dzink P J., Wheeler M B (2013), “Attain ment of puberty and the mechanism of large litter size in Chinese 47 Meishan females versus Yorkshire females”, Biology of Reproduction, 44, p 160 III Tài liệu internet 41 Trần Văn Bình (2010), http://pharmavet.vn/?tab=forum&id=1350 42 Duy Hùng (2011), Bệnh viêm vú lợn nái, http://nongnghiep.vn/benh viem-vu-o-lon-nai-post65605.html/NongNghiep.vn 43 Muirhead M., Alexander T (2010), Reproductive System, Managing Pig Health and the Treat of Disease, http://www.thepigsite.com 44 Nguyễn Ánh Tuyết (2015), Bệnh viêm khớp con,http://nguoichannuoi.com/benh-viem-khop-tren-heo-confm471.html lợn PHỤ LỤC: MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Ảnh 1: Đỡ đẻ cho lợn Ảnh 2: Mài nanh, bấm tai cho lợn Ảnh 3: Thiến lợn đực Ảnh 4: Điều trị lợn nái viêm tử cung Ảnh 5: Oytoxin Hitamox (sử dụng cho lợn nái) Ảnh6: Nova - amcoli (kháng sinh sử dụng cho lợn con) Ảnh 7: Cho lợn uống thuốc phòng trị bệnh cầu trùng Ảnh8: Thuốc phòng trị bệnh cầu trùng cho lợn Ảnh 9: Điều trị lợn bị tiêu chảy Ảnh 11: Lợn nái bị viêm sau đẻ Ảnh 10: Lợn bị tiêu chảy Ảnh 12: Vắt sữa cho lợn còi uống ... trại Trại Nguyễn Xn Dũng, Ba Vì, Hà Nội 2 - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi. .. nâng cao đàn lợn lượng chất Xuất phát từ đòi hỏi trên, chúng em tiến hành đề tài: Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn ni trại Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Hà Nội 1.2... chun đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHÕNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NI TẠI TRẠI NGUYỄN XN DŨNG, BA VÌ, HÀ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại nguyễn xuân dũng ba vì hà nội , Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại nguyễn xuân dũng ba vì hà nội

Từ khóa liên quan