Tiểu luận vấn đề sống thử trong sinh viên

22 3,389 17
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2013, 09:18

Vấn đề sống thử trong giới trẻ đặc biệt ở trong sinh viên đang trở thành vấn đề nóng cần được quan tâm và nhắc tới vì nó không chỉ là một hiện tượng mà dường như đã trở thành một lối sống của các bạn trẻ. Có rất nhiều ý kiến quan điểm trái chiều được đưa ra đối với vấn đề này. Bài tiểu luận của nhóm chúng tôi được thực hiên trên các quan điểm, các thông kê khách quan về vấn đề, nhằm đưa ra cái nhìn tổng thể nhất cho bạn đọc . Để thực hiện được bài tiểu luận này, chúng tôi xin gửi lời cám ơn chân thành tới cô giáo Vũ Thị Hương Thảo đã giúp chúng tôi có những kiến thức nền tảng về phương pháp làm bài tiểu luận và định hướng đúng đắn những cách thức tiến hành một bài tiểu luận. Và trong quá trình viết bài tiểu luận, do thời gian và khả năng nghiên cứu còn hạn chế nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ đóng góp ý kiến bổ sung để cho đề tài của chúng tôi được hoàn thiện hơn.              LỜI NÓI ĐẦU Vấn đề sống thử trong giới trẻ đặc biệt ở trong sinh viên đang trở thành vấn đề nóng cần được quan tâm và nhắc tới vì nó không chỉ là một hiện tượng mà dường như đã trở thành một lối sống của các bạn trẻ. Có rất nhiều ý kiến quan điểm trái chiều được đưa ra đối với vấn đề này. Bài tiểu luận của nhóm chúng tôi được thực hiên trên các quan điểm, các thông kê khách quan về vấn đề, nhằm đưa ra cái nhìn tổng thể nhất cho bạn đọc . Để thực hiện được bài tiểu luận này, chúng tôi xin gửi lời cám ơn chân thành tới cô giáo Vũ Thị Hương Thảo đã giúp chúng tôi có những kiến thức nền tảng về phương pháp làm bài tiểu luận và định hướng đúng đắn những cách thức tiến hành một bài tiểu luận. Và trong quá trình viết bài tiểu luận, do thời gian và khả năng nghiên cứu còn hạn chế nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ đóng góp ý kiến bổ sung để cho đề tài của chúng tôi được hoàn thiện hơn. Hà Nội, tháng 11 năm 2010          1              MỤC LỤC Nội dung Trang MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài……………………………………………… 4 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài……………………………………… 4 3. Đối tương nghiên cứu và Phạm vi nghiên cứu…………………… .…5  !"# ………………………………………… …5 $%&#……………………………………………….5 4. Phương pháp nghiên cứu………………………………………… … 5 NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SỐNG THỬ 1.1. Khái niệm và phân loại về sống thử………………………………… 6 '()&……………………………………………………… .6 $%*…………………………………………………………7 1.2. Những nguyên nhân dẫn đến việc sống thử………………………… 7 $+!,-./)&…………………………………………….7 $$+!,012345……………………8 $+!,67………………………………………… 9 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SỐNG THỬ 2.1. Tình trạng sống thử trong sinh viên …………………………………10 $89/.:;)!,……………………………….11 2.1.1.1 Kết thúc có hậu…………………………………………….11 2.1.1.2 Kết thúc đi đến đổ vỡ…………………………………… .11          2              2.1.1.3 Tiến thoái lưỡng nam……………………………………11 2.2. Những quan điểm về “sống thử”…………………………………… 12 $$<)&;94=……………………….12 $$$<&;947=…………….…………13 $$>/.;(?………………………………………14 2.3. Hệ quả không tốt của việc sống thử……….…………………………16 $@A.5*9…………………………… .………… 16 2.3.1.1 Khi kết quả là bạn nữ mang thai ngoài ý muốn……………16 2.3.1.2 Những tổn thương về tinh thần của bạn nữ trong sống thử…16 $$@A.5*&……………………………………… .17 2.3.2.1 Tâm lý, tình cảm…………………………………………….17 2.3.2.2 Không thể trưởng thành…………………………………… 17 CHƯƠNG3: BIỆN PHÁP LÀM GIẢM TÌNH TRẠNG SỐNG THỬ 3.1. Sự quan tâm của gia đình…………………………………………….18 3.2. Nhà trường và Những hoạt động xã hội…………………………… .18 $874…………………………………………………… .18 $$89*=BC=……………………………………… .18 3.3. Có cách nghĩ đúng đắn về “tình yêu” và quan hệ trước hôn nhân… .19 KẾT LUẬN LỜI CẢM ƠN TÀI LIỆU THAM KHẢO.          3              MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Giới trẻ Việt Nam hiện nay có cách nghĩ và lối sống hiện đại hơn, quan niệm về giới tính “thoáng” hơn so với trước đây. Theo thăm dò của VnExpress của 13.500 độc giả thăm dò ý kiến với câu hỏi “Có nên sống thử ?”. Mặc dù được khuyến cáo những cái lợi và hại song có đến 56% đồng tình với quan điểm sống thử và chỉ 36% không ủng hộ. Nhưng đối với sinh viên những con người còn đang sống phụ thuộc rất nhiều vào gia đình lại đang phải học tập cho tương lại mai sau thì việc sống thử liệu có thực sự là phù hợp . 2. Mục đích nghiên cứu đề tài Sống thử không còn là một vấn đề mới mẻ trong giới sinh viên. Các mặt lợi và hại của sống thử ngày càng được xã hội quan tâm đánh giá. Đề tài nghiên cứu nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện nhất về tình trạng sống thử của sinh viên ,cùng với đó là các ý kiến phân tích giúp chúng ta thấy được các mặt tồn tại của vấn đề này. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu !"# Đối tượng nghiên cứu ở đây là vấn đề sống thử trong sinh viên và các quan điểm liên quan đến vấn đề này. %*&# • Về không gian: Chúng tôi chủ yếu tập trung nghiên cứu ở các trường Đại học và Cao đẳng trong thành phố Hà Nội. Đặc biệt ở các khu tập trung đông sinh vên của các trường đến trọ.          4              • Về thời gian: Chúng tôi nghiên cứu vấn đề sống thử trong những năm trở lại đây. • Về tài liệu: Chúng tôi có sử dụng nguồn tài liệu và ý kiến trên các báo và các diễn đàn sinh viên. Việc nghiên cứu trong phạm vi như vậy giúp chúng tôi có thể tập trung nghiên cứu từng vấn đề cụ thể như: thực trạng của vấn đề sống thử trong sinh viên, các ý kiến của sinh viên, các chuyên gia, của cả xã hội về vấn đề này…Và giúp chúng tôi có sự đánh giá và nhìn nhận chính xác. 4. Phương pháp nghiên cứu Để hiểu được vấn đề sống thử trong sinh viên chúng tôi đã dùng các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp khảo sát thực tiễn; Phương pháp thống kê; Phương pháp nghiên cứu tài liệu…          5              NỘI DUNG CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ SỐNG THỬ 1.1 Khái niệmvà phân loại 1.1.1 Khái niệm "Sống thử" là việc hai người khác giới chung sống như vợ chồng trước hôn nhân. • Phân biệt sống thử và quan hệ tình dục trước hôn nhân. Về hình thức, sống thử nói về hành động quan hệ tình dục với người yêu. Còn quan hệ tình dục trước hôn nhân thì có thể xảy ra với nhiều đối tượng. Về bản chất, sống thử được hình thành xuất phát từ mong muốn được chia sẻ không chỉ là nhu cầu sinh lý, mà cả tình cảm của cả hai người. Còn quan hệ tình dục trước hôn nhân có thể chỉ xuất phát từ nhu cầu sinh lý. • Phân biệt sống thửsống thật Sống thử Sống thật Không có sự chấp thuận của hai bên gia đình Có sự đồng tình của hai bên gia đình Không có sự chấp nhận của pháp luật Có sự chấp nhận của pháp luật • Nhận diện sống thử trên bình diện: Tính nhân sinh: Sống thử là một trong những hoạt động của con người.          6              Tính lịch sử: Sống thử đã xuất hiện từ khá lâu ở các nước phương Tây nhưng ở Việt Nam thì mới xuất hiện từ những năm 90 trở lại đây. Tính giá trị: Sống thử bù đắp tình cảm, làm mất đi cảm giác cô đơn, "góp gạo thổi cơm chung" đem lại lợi ích về kinh tế, giảm các khoản "tình phí", đáp ứng nhu cầu tình cảm và tình dục. Tính hệ thống: "Sống thử" gần đây xuất hiện rất nhiều ở giới sinh viên và công nhân. "Sống thử" còn được coi là "mốt", hay còn là phong trào "sống thử". 1.1.2 Phân loại sống thử • Phân loại theo chủ thể: - Sinh viên: "sống thử" theo mốt, theo phong trào. - Công nhân: "sống thử" để tiết kiệm chi phí. - Công chức và những người thành đạt:"sống thử" vì nhu cầu tình cảm. • Phân loại theo hình thức: - Sống thử vì nhu cầu tình cảm - Sống thử theo mốt, theo phong trào - Sống thử vì lợi ích kinh tế 1.2 Những nguyên nhân dẫn đến việc sống thử. Sống thử là tình trạng phổ biến của sinh viên hiện nay.Việc sống thử tồn tại khách quan, nhưng nó lại có nguyên nhân từ quy luật tâm sinh lý chủ quan trong mỗi người. Có thể có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc sống thử. Sau đây, chúng tôi xin đưa ra một số nguyên nhân cơ bản mà chính các sinh viên đã từng sống thử đã chia sẻ. 1.2.1 Sống thử để “tiết kiệm” Đây là nguyên nhân mà hầu hết các cặp đôi đã từng sống thử đều đưa ra. Xét về khía cạnh kinh tế, lý do này tỏ ra rất hợp lý với cuộc sống của sinh viên. Trong khi giá cả kinh tế thị trường đang từng bước leo thang, giá nhà, giá điện, giá các mặt hàng tiêu dùng ngày càng tăng thì có người chia          7              sẻ gáng nặng kinh tế cùng là một việc hết sức hợp lý. Một số cặp đôi có ý trí và có sự định hướng cho tương lai một cách rõ rệt. Họ có sự nhận thức đúng đắn về việc sống thử. Đi học về, cả hai người cùng đói và mệt mỏi, nhưng mỗi người một chân một tay cùng nấu bữa cơm sẽ trở nên nhanh hơn và vui vẻ hơn để không cảm thấy mệt nhọc. Khi công việc đã xong xuôi là lúc họ dành thời gian cho nhau để nuôi nấng cho tình cảm của họ, nhưng vẫn giữ được một khoảng cách để tạo ra sự vui vẻ cho cả hai người. Thường thường những cặp đôi xác định được như vậy thì sau khi sống thử sẽ tiến tới hôn nhân và có một cuộc sống hạnh phúc. Theo thống kê thì trong số các đôi đã từng sống thử thì có khoảng 15% các đôi có thể tiến đến hôn nhân. Nhưng nhìn về thực tế, đó có phải là nguyên nhân căn bản để các cặp đôi dọn đến ở chung với nhau? Hẳn là không đúng hoàn toàn. Vì thay bằng lựa chọn sống với người mình yêu, các bạn sinh viên hoàn toàn có thể tìm những người bạn cùng giới của mình để chia sẻ gánh nặng đó. Những đôi uyên ương trẻ khi mới yêu thường cần rất nhiều thời gian ở bên nhau. Họ ở bên nhau cả ngày mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Bởi vậy mà cái nguyên nhân sống thử để tiết kiệm được hầu hết các cặp đôi đưa ra, nhưng thực chất đó lại không phải là mấu chốt để họ dọn đến ở với nhau. Vậy tại sao hầu hết các đôi lại đều đưa ra lý do này là chính? Một phần họ vẫn còn e ngại sự xăm soi của người đời, nói lí do đó có vẻ như sẽ được những người nhìn vào và thông cảm cho họ. Thế nhưng họ đã quá quen với cái cảnh này của các sinh viên, có lẽ không mấy ai còn thấy lí do này là chính đáng. Một phần các bạn đưa ra lí do sống thử để tiết kiệm cũng để tự miễn hoặc chính mình, để không tự hỏi xem sống như vậy có đúng với chuẩn mực đạo đức của nước ta hay không. Như vậy, nếu biết tận dụng đúng mặt tích cực của lý do ‘‘ sống thử để tiết kiệm” thì đây sẽ là một cơ hội để cho tất cả những sinh viên có thể bớt đi gánh nặng về kinh tế cho chính họ và cho cả gia đình cũng như xã hội.          8              1.2.2 Sống thử vì cần có nhiều thời gian bên nhau. Trong muôn vàn những lí do mà các đôi tình nhân sống thử với nhau đưa ra thì có lẽ đây là lí do quan trọng nhất và thực tế nhất. Khi mới yêu nhau, hầu hết mỗi người đều cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu, họ gần nhau ban ngày thôi chưa đủ, vì vậy mà đã dọn về ở với nhau để được gần nhau cả về ban đêm mặc những ngăn cản của bạn bè xung quanh, mặc sự soi xét của hàng xóm láng giềng . Do xa nhà, không trực tiếp chịu sự quản lí của bố mẹ và gia đình, phải hoàn toàn quyết định trong việc chi tiêu, sinh hoạt, chi phối thời gian…thế nên nhiều sinh viên đã không làm chủ được bản thân, cảm thấy thiếu thốn tình cảm và cần được quan tâm chăm sóc. Vì vậy đã vội vàng yêu và bắt đầu cuộc sống sinh viên bằng cách sống thử để được quan tâm chăm sóc và chia sẻ trong cuộc sống. Cũng có rất nhiều bộ phận các sinh viên muốn sống thửđể tự khẳng định mình, khẳng định tình cảm của mình và coi đó như tiền đề để tiến tới hôn nhân. Hầu hết các đôi khi yêu nhau đều cho rằng càng sống gần nhau họ sẽ càng hiểu nhau và yêu nhau hơn. Cũng chính vì lí do này mà các đôi yêu nhau đã không ngại dọn về ở với nhau. 1.2.3 Sống thử theo trào lưu "Sống thử" gần đây xuất hiện rất nhiều ở giới sinh viên và công nhân. "Sống thử" còn được coi là "mốt", hay còn là phong trào "sống thử". Phân tích nguyên nhân của lối sống mới mẻ này nhiều chuyên gia khẳng định đó là kết quả của sự vận động xã hội, là xu hướng tất yếu của giới trẻ hiện đại, không cưỡng lại được. Phải thừa nhận rằng, việc sống thử chỉ vì chạy theo trào lưu của các sinh viên như hiện nay là một việc hết sức sai lầm trong suy nghĩ và thật đáng lo ngại. Chúng ta cần phải nhận thức đúng đắn rằng việc sống thử chỉ mang lại hiệu quả tích cực khi chúng ta biết cách khai thác nó một cách hợp lí.          9              CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SỐNG THỬ 2.1. Tình trạng sống thử trong sinh viên Sống thử đang trở thành xu hướng của một bộ phận giới trẻ Việt Nam trong thời đại @. Đặc biệt, nó như một thứ "mốt" với các sinh viên xóm trọ vốn phải sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm, khó khăn trong cuộc sống nhưng lại chưa đủ bản lĩnh để bươn trải vào đời . Ở một góc độ nào đấy có thể coi "sống thử" là một chiêu bài để thử nghiệm. Nếu coi "sống thử" như "sống thật" thì đây là cơ hội để trải nghiệm, để tích luỹ cho việc xây dựng cuộc sống hôn nhân bền vững sau này Theo điều tra của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, có 6.5% sinh viên sống thử trong tổng số 691 sinh viên được điều tra. Tỉ lệ sống thửsinh viên đến từ thành thị, nông thôn, sống ở nhà trọ hay ký túc xá là khá phổ biến. Tỉ lệ “sống thử” cao nhất ở những sinh viên ít giao tiếp với xung quanh. Có 47,1% sinh viên “sống thử” cho rằng được sự đồng ý của gia đình, 45,1% sinh viên đó “sống thử” trên 1 năm. 100% sinh viên sống thử có quan hệ tình dục, nhưng chỉ có 48% có sử dụng biện pháp tránh thai. Khi có thai 43,% chọn giải pháp nạo phá thai, chỉ có 36% sẽ cưới. Rất nhiều bạn mới chập chững bước vào đời sinh viên đã vội bước vào sống thử vì rất nhiều lí do khác nhau: nào là do không tìm được nhà trọ, nào là cho tiết kiệm chi phí, do đã yêu nhau từ trước đó… Thế nhưng, vấn đề mấu chốt vẫn là quan điểm lệch lạc về lối sống.          10 . VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SỐNG THỬ 2.1. Tình trạng sống thử trong sinh viên Sống thử đang trở thành xu hướng của một bộ phận giới trẻ Việt Nam trong thời. quanh. Có 47,1% sinh viên sống thử cho rằng được sự đồng ý của gia đình, 45,1% sinh viên đó sống thử trên 1 năm. 100% sinh viên sống thử có quan hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận vấn đề sống thử trong sinh viên , Tiểu luận vấn đề sống thử trong sinh viên

Từ khóa liên quan