Chương trình đạo tạo kỹ năng bán hàng hiệu quả

4 1,679 12
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2013, 08:29

Sự phát triển của công nghệ đã đem lại cho sản phẩm, dịch vụ những tính năng ngày càng hoàn hảo hơn. Trong mọi điều kiện kinh tế xã hội, các sản phẩm và dịch vụ không tự bán chính bản thân chúng. Chúng phải được bán bởi các CHNG TRÌNH ðÀO TO KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ Thiết kế & thực hiện bởi: Hà Ni .2008 Văn phòng: 902 HITTC, 185 Giảng Võ, Hà Nội - 04. 201 8758 / 04. 217 9022 office@tamviet.edu.vn Trụ sở: Tầng 4 nhà B, số 347 ðội Cấn, Hà Nội - 04. 762 8758 / 095 334 9886 vuonuom@tamviet.edu.vn Thái Nguyên: Số 296/1 ðường Bắc Kạn, Tp Thái Nguyên - 0280 657 399 thainguyen@tamviet.edu.vn Website: http://www.tamviet.edu.vn TÂM VIỆT GROUP – ðÀO TẠO & TƯ VẤN Làm Tâm người Việt sáng hơn - Nâng Tầm người Việt cao hơn Website: http://www.tamviet.edu.vn Văn phòng: 902 HITTC, 185 Giảng Võ, Hà Nội - 04. 201 8758 / 04. 217 9022 office@tamviet.edu.vn Trụ sở: Tầng 4 nhà B, số 347 ðội Cấn, Hà Nội - 04. 762 8758 / 095 334 9886 vuonuom@tamviet.edu.vn Thái Nguyên: Số 296/1 ðường Bắc Kạn, Tp Thái Nguyên - 0280 657 399 thainguyen@tamviet.edu.vn TP_Ky_nang_giao_tiep_&_ban_hang_hieu_qua-T01.2008 1 CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO K Ỹ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ 1. Gi ới thiệu: Sự phát triển công nghệ ñã ñem lại cho sản phẩm, dịch vụ những tính năng ngày càng hoàn h ảo hơn. Trong mọi ñiều kiện kinh tế xã hội, các sản phẩm và dịch vụ không tự bán chính b ản thân chúng. Chúng phải ñược bán bởi các nhân viên bán hàng và bởi hệ thống phân phối của công ty. Nhân viên bán hàng là những người ñại diện công ty trực tiếp tiếp xúc, ñàm phán với khách hàng ñể tăng doanh số, thị phần và lợi nhuận. Do ñó nhân viên bán hàng c ần ñược ñào tạo. Họ không những phải ñược trang bị những kiến thức về sản phẩm, mà cả những kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày thuyết phục và thái ñộ ñối với khách hàng . Khóa ñào tạo này giúp học viên nâng cao khả năng giao tiếp, nâng cao khả năng lắng nghe, trình bày sản phẩm, thuyết phục ñối tác, ñàm phán & bán hàng hiệu quả và chăm sóc khách hàng. 2. Mục tiêu: Hoàn thành khoá ñào tạo, học viên có thể:  Giao tiếp tự tin với khách hàng;  Vận dụng hiệu quả các kỹ năng giao tiếp và những ñặc ñiểm văn hóa trong ứng xử;  Nhận thức và liệt kê các nguyên nhân lắng nghe không hiệu quả;  Lắng nghe và hồi ñáp khách hàng;  Ứng xử thông minh và tích cực khi gặp khách hàng khó tính;  Vận dụng các kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả;  Các bước bán hàng 3. Học viên: - Cán bộ nhân viên 4. Thời gian: - Thời lượng khóa học: 6 buổi; - Tối: 18h00 – 20h30 5. ðịa ñiểm: P 403, Nhà B, 347 ðội Cấn, Ba ðình, Hà Nội 6. Ph ương pháp: a. H c qua tri nghim: - H ọc viên là trung tâm của mọi hoạt ñộng ñào tạo. - Hơn 70% thời gian ñào tạo dành cho các bài tập nhóm, bài tập tình huống, bài tập ñóng vai, thảo luận nhóm, trao ñổi kinh nghiệm và giải quyết các vấn ñề cụ thể của học viên. - Học viên thực hành, trình bày, quay video, chiếu lại, cùng phân tích rút kinh nghiệm. b. Hai gi ng viên cùng ñng lp: - Hai gi ảng viên cùng tương tác ñể phát huy tối ña sự tham gia của học viên. Các giảng viên ñều là chuyên gia trong lĩnh vực ñào tạo “Kỹ năng giảng dạy cho người lớn”. c. Thi t b ñào to hin ñi: - Các thi ết bị ñược sử dụng nhằm ñem lại hiệu quả học tập tốt nhất cho từng học viên: máy tính, LCD, Máy quay phim, máy ảnh, ñiện thoại d. Cùng ch u trách nhim trong quá trình hc tp: - K ết quả khoá học là sự nỗ lực tập thể của bản thân học viên và của giảng viên. TÂM VIỆT GROUP – ðÀO TẠO & TƯ VẤN Làm Tâm người Việt sáng hơn - Nâng Tầm người Việt cao hơn Website: http://www.tamviet.edu.vn Văn phòng: 902 HITTC, 185 Giảng Võ, Hà Nội - 04. 201 8758 / 04. 217 9022 office@tamviet.edu.vn Trụ sở: Tầng 4 nhà B, số 347 ðội Cấn, Hà Nội - 04. 762 8758 / 095 334 9886 vuonuom@tamviet.edu.vn Thái Nguyên: Số 296/1 ðường Bắc Kạn, Tp Thái Nguyên - 0280 657 399 thainguyen@tamviet.edu.vn TP_Ky_nang_giao_tiep_&_ban_hang_hieu_qua-T01.2008 2 7. Giảng viên: - Ch ương trình do các giảng viên nhiều kinh nghiệm của Tâm Việt thực hiện. Các giảng viên ñều là chuyên gia trong lĩnh vực ñào tạo theo phương pháp hiện ñại “học viên là trung tâm, học quan trải nghiệm”. - Các giảng viên ñã tham gia ñào tạo cho các dự án quốc tế của UNDP, WB, DANIDA, RMIT . và: VP Chính Phủ, VP Quốc Hội, Dầu khí, Hàng không, . ñã tham gia thực hiện các ch ương trình trên VTV1, VTV2, VTV3, VTC5, TH Hà Nội . - Gi ảng viên: Lê Thanh Huyền – Phó Tổng giám ñốc Tâm Việt Group - Cùng ñội ngũ cộng sự 8. N ội dung: I. Phát huy tim năng ñ sng, hc tp và làm vic hiu qu a. Nguyên tắc hành ñộng b. Quá trình tiếp nhận thông tin (cơ chế hoạt ñộng của não) c. Học qua trải nghiệm d. Quy trình học kỹ năng II. K  năng giao tip hiu qu a. Khái ni ệm và tầm quan trọng của giao tiếp trong cuộc sống và công việc b. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả c. Xây d ựng tính chuyên nghiệp trong giao tiếp nơi công sở III. K năng lng nghe hiu qu a. Khái niêm l ắng nghe và tầm quan trọng b. Nguyên nhân nghe không hi ệu quả c. Chu trình lắng nghe d. Lắng nghe khách hàng IV. K  năng giao tip phi ngôn t a. Khái ni ệm và tầm qua trọng của phi ngôn từ b. Chức năng và sự gây ảnh hưởng của phi ngôn từ c. 10 phi ngôn từ cơ bản V. K  năng dch v khách hàng a. T ư duy dịch vụ khách hàng b. Thấu hiểu khách hàng c. Ứng xử tích cực với khách hàng khó tính d. Chăm sóc khách hàng e. Ba yêu tố trụ cột ñối với chăm sóc khách hàng f. Quản lý ñể chăm sóc khách hàng tốt hơn VI. K  năng bán hàng a. 7 b ước bán hàng b. Khách hàng mua gì c. T ại sao khách hàng bỏ ta d. Mô hình bán hàng truy ền thống & hiện ñại e. Tư duy khách hàng 9. Chi phí: 980.000 VND/ người/ khóa Chi phí trên bao g ồm: tài liệu học viên và ñiểm tâm nhẹ giữa giờ Các doanh nghi ệp tổ chức ñăng học từ 5 người trở lên, giảm học phí 10% TÂM VIỆT GROUP – ðÀO TẠO & TƯ VẤN Làm Tâm người Việt sáng hơn - Nâng Tầm người Việt cao hơn Website: http://www.tamviet.edu.vn Văn phòng: 902 HITTC, 185 Giảng Võ, Hà Nội - 04. 201 8758 / 04. 217 9022 office@tamviet.edu.vn Trụ sở: Tầng 4 nhà B, số 347 ðội Cấn, Hà Nội - 04. 762 8758 / 095 334 9886 vuonuom@tamviet.edu.vn Thái Nguyên: Số 296/1 ðường Bắc Kạn, Tp Thái Nguyên - 0280 657 399 thainguyen@tamviet.edu.vn TP_Ky_nang_giao_tiep_&_ban_hang_hieu_qua-T01.2008 3 10. Liên hệ: Tâm Việt Group – ðào tạo & Tư vấn ð/c: P 902, số 185, tòa nhà HITTC, Giảng Võ, Ba ðình, Hà Nội ðT: 04. 217 9022; Mobile: 090 422 4379 Email: phucdm@tamviet.edu.vn or office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn . những kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày thuyết phục và thái ñộ ñối với khách hàng. .. Khóa ñào tạo này giúp học viên nâng cao khả năng. hàng f. Quản lý ñể chăm sóc khách hàng tốt hơn VI. K  năng bán hàng a. 7 b ước bán hàng b. Khách hàng mua gì c. T ại sao khách hàng bỏ ta d. Mô hình bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình đạo tạo kỹ năng bán hàng hiệu quả , Chương trình đạo tạo kỹ năng bán hàng hiệu quả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn