GIẢI QUYẾT VIỆC làm CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN địa bàn HUYỆN HƯỚNG hóa, TỈNH QUẢNG TRỊ

118 113 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2018, 10:19

I ĐẠ NG ƯỜ TR ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ QUANG THUẬN HỌ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, CK TỈNH QUẢNG TRỊ H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TẾ HU HUẾ, 2018 Ế TR ĐẠI HỌC HUẾ I ĐẠ NG ƯỜ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ QUANG THUẬN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, HỌ TỈNH QUẢNG TRỊ CK CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 8340410 H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS TRẦN VĂN HÒA TẾ HU HUẾ, 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, tất nguồn số liệu sử dụng phạm vi nội dung nghiên cứu đề tài trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khoa học Tôi xin cam đoan rằng, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc giúp đỡ cho luận văn gửi lời cảm ơn Quảng Trị, ngày tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Lê Quang Thuận CK HỌ H IN TẾ HU Ế i I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu Nhà trường kết hợp với nỗ lực cố gắng thân Đạt kết này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: Quý Thầy, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế truyền đạt kiến thức, nhiệt tình giúp đỡ cho năm học vừa qua Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, PGS.TS Trần Văn Hòa - người hướng dẫn khoa học - dành nhiều thời gian quý báu để giúp đỡ suốt trình nghiên cứu, thực luận văn UBND xã: Hướng Phùng, Hướng Lập, Tân Lập, Thuận – huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị hộ gia đình xã giúp tơi hồn thành số liệu thực tế vùng điều tra HỌ Ban lãnh đạo, cán bộ, viên chức của: Chi cục Thống kê, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Văn phòng HĐND&UBND huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn CK Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Xin gửi lời chúc sức khỏe chân thành cảm ơn! H IN Quảng Trị, ngày tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Lê Quang Thuận TẾ HU Ế ii TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bình quân CN – XD Công nghiệp – xây dựng CNH – HĐH Công nghiệp hóa – đại hóa DN Doanh nghiệp DS Dân số DTTS Dân tộc thiểu số GDP Tổng sản phẩm quốc nội GRDP Tốc độ tăng trường sản phẩm GTSX Giá trị sản xuất HTX Hợp tác xã ILO Tổ chức lao động quốc tế KD Kinh doanh KHĐ Không hoạt động KHHGĐ KT – XH LĐNT LLLĐ NK NTH Kế hoạch hóa gia đình Kinh tế - xã hội Lao động nông thôn CK LĐTBXH HỌ BQ Lao động thương binh xã hội Lực lượng lao động Nhân Nông thôn H IN Sức lao động THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TLĐ Tuổi lao động TN Thất nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TT Thành thị TTCN Tiểu thủ công nghiệp VL Việc làm XDCB Xây dựng HU Ế iii TẾ SLĐ I ĐẠ NG ƯỜ TR TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ CK HỌ Họ tên học viên : LÊ QUANG THUẬN Chuyên ngành : QUẢN LÝ KINH TẾ Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN VĂN HÒA Tên đề tài: GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THƠN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HĨA, TỈNH QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài Hướng Hóa huyện miền núi phía tây tỉnh Quảng Trị có lực lượng lao động dồi dào, chiếm 54,62% dân số tồn huyện Tuy nhiên, trình độ người lao động thấp, lao động chưa qua đào tạo năm 2016 chiếm 57%, lao động thất nghiệp gần 13,03%.Trong năm qua huyện Hướng Hóa có giải pháp ưu tiên để giải việc làm cho người lao động có thành tựu định, số lao động hỗ trợ vay vốn sản xuất, đào tạo, giới thiệu việc làm, xuất lao động ngày tăng Tuy nhiên, tính ổn định cơng việc chưa cao, với lực lượng lao động ngày tăng lên tạo áp lực lớn việc làm cho lao động nơng thơn Chính “Giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” yếu cầu cần thiết Phương pháp nghiên cứu 2.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu -Số liệu thứ cấp: Những thông tin, số liệu thống kê thu thập từ sách báo tạp chí, internet, Chi cục thống kê, Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện, Niên giám thống kê tỉnh huyện từ năm 2014 - 2016, báo cáo UBND xã điều tra trang thông tin điện tử huyện, tỉnh nước - Thu thập số liệu sơ cấp: Số liệu sơ cấp thu thập từ việc điều tra vấn trực tiếp 120 hộ xã Tân Lập, Hướng Phùng, Hướng Lập, Thuận - Phương pháp điều tra vấn trực tiếp chủ hộ theo bảng hỏi 2.2 Phương pháp tổng hợp, xử lý phân tích số liệu + Phương pháp thống kê mơ tả, so sánh, phân tích, tổng hợp + Các phương pháp khác Kết nghiên cứu đóng góp luận văn - Luận giải sở lý luận cho việc giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - Đánh giá cách khách quan thực trạng lao động giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - Đề xuất giải pháp phù hợp giúp quyền địa phương người dân giải việc làm địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - Là tài liệu tham khảo cho học viên sinh viên chuyên ngành Quản lý kinh tế H IN TẾ HU Ế iv I ĐẠ NG ƯỜ TR MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ x PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể HỌ Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu CK Phương pháp nghiên cứu .3 4.1 Phương pháp thu thập số liệu 4.2 Phương pháp phân tích xử lý số liệu Kết cấu đề tài .4 H IN PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Tổng quan lao động việc làm cho lao động nông thôn 1.1.1 Khái niệm lao động việc làm TẾ 1.1.1.1 Lao động .5 1.1.1.2 Việc làm 1.1.2 Đặc điểm lao động nông thôn .11 HU 1.1.3 Các tiêu lao động việc làm 13 1.2 Giải việc làm cho lao động nông thôn 15 Ế v I ĐẠ NG ƯỜ TR 1.2.1 Khái niệm giải việc làm cho lao động nông thôn 15 1.2.2 Sự cần thiết giải việc làm cho lao động nông thôn 15 1.2.3 Những nội dung giải việc làm cho lao động .17 1.2.3.1 Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giới thiệu việc làm 17 1.2.3.2 Kết nối cung cầu lao động hỗ trợ lao động di chuyển 18 1.2.3.3 Phát triển sản xuất để giải việc làm cho lao động nông thôn 19 1.2.3.4 Giải việc làm thông qua sách tín dụng nơng thơn 20 1.2.3.5 Xuất lao động 21 1.2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc làm giải việc làm lao động nông thôn 21 1.2.4.1 Nhân tố điều kiện tự nhiên 21 1.3 Kinh nghiệm giải việc làm cho lao động nông thôn số địa phương 24 HỌ 1.3.1 Kinh nghiệm giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị .24 1.3.2 Kinh nghiệm giải việc làm cho lao động nông thôn huyện huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 25 CK 1.3.3 Bài học rút từ kinh nghiệm số địa phương vấn đề giải việc làm cho lao động nơng thơn huyện Hướng Hóa .26 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG H IN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA 28 2.1 Tình hình địa bàn nghiên cứu .28 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .28 2.1.1.1 Vị trí địa lý 28 2.1.1.2 Đặc điểm địa hình, khí hậu thổ nhưỡng 28 TẾ 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 29 2.1.2.1 Thực trạng phát triển kinh tế huyện 29 2.1.2.2 Tình hình sử dụng đất đai huyện Hướng Hóa 35 2.1.2.3 Tình hình dân số lao động huyện 36 HU 2.1.3 Đánh giá chung đặc điểm huyện Hướng Hóa 38 2.1.3.1 Thuận lợi 38 Ế vi I ĐẠ NG ƯỜ TR 2.1.3.2 Khó khăn 39 2.2 Thực trạng lao động việc làm lao động nơng thơn địa bàn huyện Hướng Hóa 40 2.2.1 Thực trạng lao động nơng thơn huyện Hướng Hóa 40 2.2.1.1 Tình hình lao động nơng thơn địa bàn huyện Hướng Hóa 40 2.2.1.2 Trình độ văn hóa lao động nơng thơn 45 2.2.1.3 Trình độ chuyên môn kỹ thuật lao động nông thôn 46 2.2.2 Thực trạng việc làm lao động nơng thơn huyện Hướng Hóa .47 2.2.2.1 Việc làm ngành nông, lâm nghiệp 47 2.2.2.2 Việc làm ngành công nghiệp xây dựng .50 2.2.2.3 Việc làm ngành thương mại, dịch vụ, vận tải 52 2.2.2.4 Thực trạng việc làm qua điều tra hộ gia đình huyện Hướng Hóa .53 HỌ 2.3 Thực trạng giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Hướng Hóa 58 2.3.1 Hoạt động đào tạo nghề .58 2.3.2 Hoạt động giới thiệu việc làm xuất lao động .61 2.3.3 Phát triển sản xuất để giải việc làm cho lao động nông thôn 62 CK 2.3.3.1 Phát triển ngành nghề .62 2.3.3.2 Phát triển kinh tế trang trại .64 2.3.3.3 Đầu tư xây dựng sở hạ tầng tạo việc làm cho lao động nông thôn .65 H IN 2.3.3.4 Phát triển khu công nghiệp .67 2.3.4 Giải việc làm thơng qua sách tín dụng 68 2.4 Đánh giá chung tình hình giải việc làm cho lao động nông thôn 70 2.4.1 Những kết đạt 70 2.4.2 Một số tồn tại, hạn chế 71 TẾ CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA 74 3.1 Phương hướng giải việc làm cho lao động nông thôn .74 HU 3.2 Những vấn đề đặt giải việc làm cho lao động nông thơn 74 3.2.1 Cơ sở hạ tầng, trình độ khoa học công nghệ nông thôn 74 Ế vii I ĐẠ NG ƯỜ TR 3.2.2 Giải việc làm cho người lao động nông thôn với q trình thị hóa 76 3.2.3 Giải việc làm phải đôi với việc nâng cao lực, trình độ nhận thức người lao động 76 3.3 Một số giải pháp chủ yếu giải việc làm cho lao động nông thơn địa bàn huyện Hướng Hóa 77 3.3.1 Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, gắn đào nghề với sử dụng lao động .77 3.3.2 Giải pháp vay vốn giải việc làm 82 3.3.3 Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động nông thôn 84 3.3.3.1 Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp gắn với chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 84 HỌ 3.3.3.2 Phát triển sản xuất Công nghiệp – Xây dựng, Thương mại – dịch vụ 88 3.3.3.3 Phát triển ngành nghề nông thôn 90 3.3.3.4 Nâng cao hiệu sử dụng đất đai 91 3.3.4 Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động .92 CK 3.3.5 Trách nhiệm quyền cấp quan chuyên môn việc giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Hướng Hóa 92 3.3.6 Hỗ trợ cho lao động nông thôn học nghề 94 H IN PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 Kết luận 95 Kiến nghị 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 100 TẾ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN Ế viii HU BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN I ĐẠ NG ƯỜ TR 3.3.4 Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động - Tuyên truyền làm thay đổi nhận thức người lao động việc học nghề, chọn ngành nghề, trì ngành nghề học, khơng phải có vào đại học đường làm giàu tiến thân - Người lao động cần ý thức trách nhiệm tự nâng cao trình độ thân, giao tiếp, khả hòa nhập vào mơi trường Cần tự cập nhập thông tin, trao dồi kiến thức việc làm định hướng cho nghề nghiệp phù hợp với khả thân để từ nâng cao vai trò nhận thức việc tự tạo việc làm cho cá nhân - Hộ nông dân, người lao động đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số cần xóa bỏ tâm lý ỷ lại, trơng chờ hỗ trợ Nhà nước Bên cạnh cần có kiến nghị phản ánh thiếu sót, vướng mắc sản xuất kinh doanh lên tổ khuyến nông, phản ánh sai phạm cách kịp thời cho quan có HỌ thẩm quyền 3.3.5 Trách nhiệm quyền cấp quan chuyên môn việc giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Hướng Hóa Tuyên truyền giảm thiểu tác động bất lợi môi trường khai thác nguồn CK lực cho sản xuất; tăng hiệu quản lý sử dụng nguồn tài nguyên; tăng cường áp dụng biện pháp sử dụng tiết kiệm nước, giảm thuốc hóa học, loại bỏ chất cấm sản xuất; quản lý, sử dụng hiệu quả, an tồn các loại vật tư nơng nghiệp, H IN giảm thiểu thấp ảnh hưởng đến môi trường Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng tiêu tạo việc làm cho người lao động giai đoạn năm hàng năm; tạo điều kiện cần thiết hỗ trợ tài chính, cho vay vốn miễn thuế áp dụng biện pháp khuyến khích để người lao động có khả lao động tự giải việc làm, để tổ nhằm tạo việc làm cho người lao động TẾ chức, đơn vị cá nhân thuộc thành phần kinh tế phát triển nhiều ngành, nghề Đối với giải việc làm cho đồng bào tộc thiểu số cần tập trung vào giải pháp nâng cao trình độ dân trí, qua để thay đổi tư duy, ý chí bảo thủ, trơng chờ ỷ HU lại, khơi dậy lòng tự tơn cá nhân, cộng đồng, dòng họ vùng DTTS để họ nỗ lực vươn lên tìm hướng nghèo Muốn làm điều này, trước Ế 92 I ĐẠ NG ƯỜ TR hết cần có quan tâm phối hợp vào đồng hệ thống trị địa phương để tháo gỡ khó khăn Ban hành sách địa phương để hổ trợ xây dựng mơ hình HTX sản xuất kinh doanh nông, lâm nghiệp vùng đồng bào DTTS Ưu tiên hỗ trợ vốn vay để HTX xã viên có điều kiện ổn định đời sống, phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững Nghiên cứu xây dựng đề án để giao Phòng Dân Tộc huyện làm trung tâm hỗ trợ phát triển vùng đồng bào DTTS để liên kết, liên doanh đẩy mạnh hoạt động mơ hình sản xuất tập thể vùng DTTS; cung ứng mặt hàng sách, hàng hóa vật tư đầy đủ kịp thời phục vụ sản xuất đời sống đồng bào Thực sách đầu tư ứng trước, hỗ trợ phát triển sản xuất bao tiêu sản phẩm nông, lâm thủy sản, chế biến tiêu thụ nông sản cho nông dân vùng dân tộc thiểu số Tiếp tục thực cải cách thủ tục hành chính, tạo chế, sách phát HỌ triển doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã kêu gọi, thu hút thêm nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực mạnh huyện nơng lâm nghiệp, điện gió, du lịch ; đẩy nhanh tiến độ sớm đưa dự án trọng điểm huyện vào hoạt CK động để giải việc làm, lao động nông thôn xã nghèo, địa bàn bị thu hồi đất Tập trung phối hợp, lồng ghép có hiệu chế sách hỗ trợ chung Chỉnh phủ với chế sách hỗ trợ đặc thù riêng tỉnh, huyện nhằm tạo thuận lợi cho người dân việc vay vốn giải việc H IN làm, xuất lao động Tập trung vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, khuyến lâm, khuyến nông, nước cho sinh hoạt, phát triển hệ thống điện bưu viễn thơng, hệ thống y tế, giáo dục, văn hóa nơng thơn Bên cạnh đó, tập trung đầu tư sở hạ tầng (đường giao thơng, đường điện, hệ thống cấp nước, hệ thống thông tin liên lạc), TẾ thu hút đầu tư vào du lịch, dịch vụ thôn Xây dựng cụm, điểm công nghiệp xã, thị trấn, vùng sâu vùng xa Khuyến khích cơng nghiệp có sử dụng lao động Phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch Tăng cường hoạt động tổ chức hội chợ, hoạt thương mại với vùng miền nước Ế 93 HU động lễ hội văn hóa nhằm quảng bá du lịch truyền thống tăng cường giao lưu I ĐẠ NG ƯỜ TR - Các tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tăng cường tuyên truyền chủ trương, sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tư vấn học nghề, việc làm vận động đồn viên, hội viên tham gia học nghề, phù hợp với trình độ nhu cầu xã hội - Các phòng ban chun mơn phối hợp chặt chẻ với xã, thị trấn tổ chức rà sốt, đánh giá tình hình lao động việc làm hàng năm để tham mưu cho UBND huyện công tác giải việc làm, đào tạo nghề cho lao động 3.3.6 Hỗ trợ cho lao động nông thôn học nghề - Thực hỗ trợ theo sách quy định Quyết định số 1956/QĐ-TTg; quy định Nhà nước tình hình thực tế, hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung điều chỉnh danh mục nghề hỗ trợ mức hỗ trợ chi phí học nghề cho phù hợp - Ngân hàng Chính sách Xã hội đảm bảo cho lao động nơng thôn học cao đẳng HỌ nghề, trung cấp nghề vay để học theo quy định hành tín dụng học sinh, sinh viên (theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ tín dụng học sinh, sinh viên) - Thực hỗ trợ 100% lãi suất cho khoản vay để học nghề lao động CK nông thôn làm việc ổn định nông thôn sau học nghề vay vốn từ Quỹ Quốc gia việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia việc làm để tự tạo việc làm H IN TẾ HU Ế 94 TR I ĐẠ NG ƯỜ PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Việc làm nhu cầu người để đảm bảo sống phát triển toàn diện Việc làm, giải việc làm cho người lao động ưu tiên hàng đầu sách phát triển kinh tế – xã hội nước ta, tỉnh Quảng Trị nói chung huyện Hướng Hóa nói riêng Trong năm qua, huyện Hướng Hóa đưa nhiều giải pháp để giải việc làm cho người lao động thơng qua chương trình, đề án giải việc làm, sách ưu đãi thu hút đầu tư, phối hợp chặt chẻ với Doanh nghiệp, Trung tâm giới thiệu việc làm Nhờ đó, năm địa bàn huyện giải việc làm cho hàng nghìn lao động, cấu lao động bước chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ thất tăng lên đáng kể HỌ nghiệp lao động xã hội bước giảm dần, số người giải việc làm Giai đoạn 2014-2016, dân số độ tuổi lao động huyện tăng lên tương đối nhanh, quan tâm, đạo cấp, ban ngành mà số lao CK động giải việc làm tăng lên tương ứng Năm 2016, lao động có việc làm địa bàn huyện 34.818 người, chiếm 75,45% tổng số lao động, lao động thất nghiệp 6.014 người, chiếm 13,02% tổng số lao động; năm giải việc làm cho 1.148 lao động, hoàn thành 100% tiêu kế hoạch đề năm Số lao H IN động xuất lao động hàng năm tăng lên đáng kể, năm 2016 tồn huyện có 737 lao động làm việc có thời hạn nước ngồi, bên cạnh huyện tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nơng thơn, hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế, nhờ nhiều ngành nghề, nhiều TẾ mơ hình kinh tế hình thành mang lại hiệu kinh tế cao Trong giai đoạn 2014 – 2016, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nơng thơn huyện Hướng Hóa tăng lên đáng kể từ 74% năm 2014 lên 81% năm 2016, qua góp phần làm giảm tỷ lệ lao động thiếu việc làm thất nghiệp nông thôn HU Về đời sống xã hội, thu nhập người dân ngày tăng lên từ mức 18,2 triệu đồng/người năm 2014 lên 20,6 triệu đồng/người năm 2015 31,6 triệu Ế 95 I ĐẠ NG ƯỜ TR đồng/người năm 2016 Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể với tỷ lệ giảm bình quân hàng từ 2,5%-3,0%/năm (theo tiêu chí đa chiều) Bên cạnh thành tựu đạt huyện Hướng Hóa gặp nhiều khó khăn việc phát triển kinh tế - xã hội, giải việc làm cho người lao động nông thôn như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, tỷ lệ lao động nông thôn thiếu việc làm mức cao, hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực nông thôn nhỏ lẽ, manh mún, chủ yếu dựa vào hoạt động sản xuất nông nghiệp nên phụ thuộc nhiều vào yếu tố thiên nhiên; Bên cạnh đó, tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 48,5% tổng dân số toàn huyện, dân trí thấp, nguồn lực lao động nơng thơn hạn chế trình độ chun mơn kỹ thuật nên ảnh hưởng nhiều đến vấn đề giải việc hỗ trợ tạo dựng việc làm Dự báo giai đoạn tới lao động độ tuổi huyện Hướng Hóa tăng lên đáng kể quy mơ dân số tăng nhu cầu việc làm HỌ người lao động tăng lên, thách thức lớn địa phương việc giải việc làm cho người lao động Đề tài Giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đánh giá tình hình thực trạng lao động nơng thơn huyện CK Hướng Hóa thời gian qua đưa định hướng mở, giải pháp, chế sách nhằm phát huy tối đa nguồn lực địa phương thu hút nguồn lực đầu tư từ bên tham gia giải việc làm cho người lao động H IN Vì để đảm bảo cho trình phát triển kinh tế - xã hội huyện, tạo việc làm bền vững, nâng cao mức thu nhập ổn định cho người lao động thời gian tới huyện Hướng Hóa cần phải thực đồng nhiều giải pháp để tạo việc làm cho người lao động nông thôn sau: + Tổ chức tốt công tác đào tạo nâng cao lực cho cán thực chương TẾ trình giải việc làm cấp + Phát triển loại hình kinh tế gắn với giải việc làm cho người lao động nông thôn, trọng việc bảo tồn phát triển ngành nghề truyền thống địa bàn + Rà soát bổ sung điều chỉnh quy hoạch đất đai hợp lý để sử dụng hiệu tài HU nguyên đất, thực tốt sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo Ế 96 I ĐẠ NG ƯỜ TR + Chuyển dịch cấu kinh tế cấu lao động nông thôn, tăng cường đào tạo nghề giới thiệu việc làm để người lao động có hội tìm việc làm có mức thu nhập cao Chú trọng công tác hướng nghiệp, giới thiệu việc làm xuất lao động cho lao động đồng bào dân tộc thiểu số + Hỗ trợ trực tiếp cho lao động thất nghiệp thiếu việc làm thông qua sách hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ đào tạo nghề… Kiến nghị Để thực có hiệu định hướng, giải pháp giải việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ngày bền vững Trong thời gian tới, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện cần có chương trình, kế hoạch, sách địa phương, mục tiêu ngắn hạn dài hạn lao động - việc làm gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã HỌ hội huyện; ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nhân lực vừa mục tiêu vừa động lực phát triển kinh tế - xã hội huyện; có biện pháp khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư vốn phát triển sản xuất, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, góp phần tạo nên nhiều việc làm mới; nâng cao nhận thức, CK lực, trách nhiệm cấp ủy, quyền người dân, khuyến khích động chủ động tự tạo việc làm cho thân người lao động cho người khác, không thụ động, trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; tăng cường công tác giáo dục vai trò, ý H IN nghĩa, tầm quan trọng lao động - việc làm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm vấn đề đào tạo lao động; Hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng lao động vay vốn tạo việc làm, đặc biệt có ưu tiên, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, tập huấn chuyển giao kỷ thuật, điều kiện phát triển sản xuất hộ thoát nghèo TẾ HU Ế 97 TR I ĐẠ NG ƯỜ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Tú Anh (2012), Giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng Ban Chấp hành Đảng huyện Hướng Hóa, Nghị Đại hội huyện Đảng lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015-2020 Chi cục thống kê Hướng Hóa, Niên giám thống kê huyện Hướng Hóa năm 2014, 2015, 2016 Đồn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2007), Giáo trình sách kinh tế xã hội, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Thúy Hà (2013), Chính sách việc làm: Thực trạng giải pháp, Trung tâm Nghiên cứu khoa học - Viện Nghiên cứu lập pháp Huỳnh Ngọc Hiểu (2014), Giải pháp việc làm cho lao động nông thôn huyện Trà HỌ Cú, tỉnh Trà Vinh, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng Hồng Hữu Hòa (2004), Phân tích số liệu thống kê, Đại học kinh tế Huế, Huế Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa (2016), Nghị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm, giai đoạn 2016 – 2020, Số 07/2016/NQ – HĐND ngày 18 tháng CK năm 2016 Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa, Nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hướng Hóa, số H IN 07/2017/NQ-HĐND, ngày 25 tháng năm 2017 10 Đỗ Thu Hương Nguyễn Thị Thanh Bình (2009), Giáo trình thống kê lao động, Nhà xuất lao động – xã hội, Hà Nội 11 Ngô Thắng Lợi (2009), Giáo trình kế hoạch hóa phát triển, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Quốc hội khóa XIII, Thơng qua ngày 18/06/2012 TẾ 12 Quốc hội (2012), Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 13 Vũ Đình Thắng (2002), Vấn đề việc làm cho lao động nông thơn, Tạp chí kinh tế HU phát triển 14 Nguyễn Tiệp (2007), Giáo trình tổ chức lao động, Nhà xuất lao động – xã hội, Hà Nội Ế 98 I ĐẠ NG ƯỜ TR 15 Nguyễn Tiệp (2011), Giáo trình thị trường lao động, Nhà xuất lao động – xã hội, Hà Nội 16 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (2017), Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, Số 264/KH-UBND, ngày 23 tháng 01 năm 2017, Quảng Trị 17 Uỷ ban nhân dân huyện Hướng Hóa (2017), Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động huyện Hướng Hóa giai đoạn 2017-2020, Số 108/KH – UNBD ngày 15 tháng năm 2017, Hướng Hóa 18 Uỷ ban nhân dân huyện Hướng Hóa (2016), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 địa bàn huyện Hướng Hóa, Số 291/BC – UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016, Hướng Hóa 19 Uỷ ban nhân dân huyện Hướng Hóa (2017), Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hóa HỌ năm, giai đoạn 2016-2020, Số 15/KH – UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017, Hướng 20 https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714 CK H IN TẾ HU Ế 99 I ĐẠ NG ƯỜ TR PHỤ LỤC Dư nợ chương trình tín dụng sách phát triển sản xuất, kinh doanh Đơn vị tính: Triệu đồng Năm So sánh (%) Tiêu chí 2014 2015 2016 2015 / 2014 2016 / 2015 60.182 72.121 86.739 (16,85) 20,27 Cho vay hộ cận nghèo Cho vay hộ thoát nghèo 11.983 26.193 8.499 32.414 13.578 118,58 23,75 59,76 Cho vay giải việc làm 8.067 8.639 8.581 7,09 (0,67) Cho vay hộ gia đình SXKD vùng khó khăn 71.596 86.687 92.119 21,08 6,27 2.395,0 1.576,0 1.546,0 (34,20) (1,90) 1.044 1.841 3.851 76,34 109,18 155.267 205.556 238.828 32,39 16,19 Cho vay Thương nhân vùng khó khăn Cho vay hộ DTTS ĐBKK Tổng cộng CK HỌ Cho vay ưu đãi hộ nghèo (Nguồn: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hướng Hóa) H IN TẾ HU Ế 100 I ĐẠ NG ƯỜ TR PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ NƠNG DÂN XÃ ………………………… HUYỆN HƯỚNG HĨA VỀ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM (Phiếu vấn sử dụng vào mục đích nghiên cứu Mọi thơng tin giữ bí mật) Lưu ý: Ơng/Bà điền thơng tin vào chỗ trống đánh dấu “X” số thứ tự vào trả lời mà lựa chọn Xin Ơng/Bà vui lòng cho biết thơng tin sau: Tên địa bàn điều tra: Thôn:……………………Xã:…………………… Họ tên chủ hộ: ……………………………………………… PHẦN I: HỘ VÀ NHÂN KHẨU  có  khơng Hộ có thuộc diện hộ cận nghèo hay khơng?  có  khơng HỌ Hộ có thuộc diện hộ nghèo hay khơng? ………………………… Số nhân hộ? CK Số nhân độ tuổi lao động hộ? (Nam từ 15 đến 60 tuổi) (Nữ từ 15 đến 55 tuổi) PHẦN II: TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA HỘ ………………………… (Chỉ ghi người độ tuổi lao động có khả lao động (trừ học sinh, sinh H IN viên học) người độ tuổi lao động thực tế làm việc) Mô tả Thành viên gia đình (Chủ hộ) Quan hệ với chủ hộ TẾ Giới tính (Nam:1; Nữ:0) 3 Tuổi Trình độ văn hóa Trình độ chun mơn HU Chưa qua đào tạo = Đã qua đào tạo nghề tương đương = Ế 101 I ĐẠ NG ƯỜ TR Trung cấp = Cao đẳng, đại học trở lên = Nghề Nơng lâm nghiệp = Ngư nghiệp = Công nghiệp-xây dựng = Kinh doanh - dịch vụ = Làm thuê = Công nhân,viên chức = Nội trợ = Nghề khác = (ghi rõ) Nghề phụ Nông lâm nghiệp = HỌ Ngư nghiệp = Công nghiệp-xây dựng = Kinh doanh - dịch vụ = Làm thuê = Nội trợ = Nghề khác = (ghi rõ) CK Công nhân,viên chức = Không làm việc (thất nghiệp) H IN Thời gian làm việc bình quân hàng tháng (ngày/tháng) 10 Các lớp đào tạo tham gia Trồng trọt = Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản =2 TẾ Nghề thủ công = Dịch vụ = Cơ khí = Điện = HU Lớp đào tạo khác = (ghi rõ) Ế 102 TR I ĐẠ NG ƯỜ PHẦN III: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2015 (ĐVT: M2) (gồm đất thuê, mượn, đấu thầu, khơng tính đất cho th,cho mượn) STT Chỉ tiêu Đất hộ I Đất nông nghiệp 3.1 Đất trồng hàng năm Đất hộ thuê, thầu - Trong đó: Đất Lúa 3.2 Đất trồng lâu năm - Cây ăn - Cây công nghiệp lâu năm Đất làm muối II Đất lâm nghiệp III Đất ao, hồ nuôi trổng thủy sản IV Đất chưa sử dụng có khả khai thác HỌ 3.3 PHẦN IV: TÌNH HÌNH CHĂN NI VÀ NI TRỒNG THỦY HẢI SẢN  có  khơng a lồi vật ni CK 4.1 Trong năm qua hộ Ơng(Bà) có chăn ni hay khơng? Số lượng (con) a lồi vật ni b số lượng (con) Trâu Vịt, ngang, H IN ngổng Bò Ong Lợn Dê TẾ Gà 4.2 Trong năm qua hộ Ơng(Bà) có ni trồng thủy sản hay khơng?  có Lồi ni  khơng >> phần V Diện tích ni (m2) HU Cá Khác Ế 103 I ĐẠ NG ƯỜ TR PHẦN V: THU NHẬP CỦA HỘ TRONG NĂM VỪA QUA (1.000 ĐỒNG) Chỉ tiêu Doanh thu Chi phí Thu nhập Ghi I Nơng lâm thủy sản Trồng trọt Chăn nuôi Lâm nghiệp Thủy sản II Phi nông nghiệp Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Buôn bán – kinh doanh Làm thuê Tiền lương HỌ Xuất lao động III Nguồn thu khác PHẦN VI: CÂU HỎI MỞ CK Tổng ( I + II + III) 6.1 Hiện công việc hộ gia đình Ơng (Bà) đảm bảo khoảng phần trăm - Dưới 50%  - Từ 60% - 70%  - Từ 80% - dưới 90%  - Từ 100% trở lên  H IN việc làm cho thành viên ? - Khoảng từ 50% - 60%  - Từ 70% - 80%  - Từ 90% - 100%  TẾ 6.2 Thu nhập hàng năm hộ gia đình Ơng (Bà) đảm bảo cho việc trang trải sống nào?  - Đủ cho trang trải sống  - Sau trang sống dư  Ế 104 HU - Không đủ cho trang trải sống I ĐẠ NG ƯỜ TR 6.3 Hộ gia đình Ơng (Bà) có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất hay khơng?  khơng ( có chuyển đến câu 6.5)  có 6.4 Những mong muốn chủ hộ vốn (hình thức vay, mức vay, lãi suất, thủ tục vay, trả…) ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 6.5 Ông (Bà) có nhu cầu tham gia khóa đào tạo để nâng cao kiến thức, tay nghề ngành nghề làm việc hay khơng?  khơng ( có chuyển đến câu 6.7)  có 6.6 Hình thức đào tạo mà Ông (Bà) muốn tham gia? - Tập huấn kỹ nghề nghiệp   - Đào tạo ngắn hạn  HỌ - Đào tạo dài hạn 6.7 Lĩnh vực mà Ông (Bà) muốn tham gia đào tạo? Trồng trọt Chăn nuôi   Công nghiệp ( khí, điện……)  CK Tiểu thủ cơng nghiệp  Dịch vụ  khác (ghi rõ)  ……………………………………………………………………………………… 6.8 Hộ Ông (Bà) có thành viên có dự định xuất lao động hay không?  không H IN  có 6.9 Khó khăn gặp phải vấn đề xuất lao động thành viên hộ gia đình? Chi phí xuất cao  Trình độ chuyên môn không phù hợp với yêu cầu  Thiếu thơng tin thị trường xuất Khơng gặp khó khăn xuất lao động TẾ  Hạn chế khả ngoại ngữ    Khó khăn khác HU ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ế 105 I ĐẠ NG ƯỜ TR 6.10 Ơng (Bà) có nhu cầu chuyển đổi việc làm từ sản xuất nông nghiệp sang ngành khác?  Các ngành nghề phi nông nghiệp địa phương  Công nhân lao động sở sản xuất ngồi tỉnh 6.11 Ơng (Bà) có đề xuất quyền cấp xã, huyện để giải việc làm nâng cao thu nhập hay không? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… HỌ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Cảm ơn Ơng (Bà) giúp tơi hồn thành phiếu điều tra CK H IN TẾ HU Ế 106 ... giải sở lý luận cho việc giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - Đánh giá cách khách quan thực trạng lao động giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn. .. định cơng việc chưa cao, với lực lượng lao động ngày tăng lên tạo áp lực lớn việc làm cho lao động nơng thơn Chính Giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị yếu... THỰC TIỄN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Tổng quan lao động việc làm cho lao động nông thôn 1.1.1 Khái niệm lao động việc làm TẾ 1.1.1.1 Lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI QUYẾT VIỆC làm CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN địa bàn HUYỆN HƯỚNG hóa, TỈNH QUẢNG TRỊ, GIẢI QUYẾT VIỆC làm CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN địa bàn HUYỆN HƯỚNG hóa, TỈNH QUẢNG TRỊ