ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG tư vấn sử DỤNG THUỐC KHÔNG kê đơn tại NHÀ THUỐC TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ

110 198 4
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2018, 09:05

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC LÊ THỊ QUỲNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG VẤN SỬ DỤNG THUỐC KHÔNG ĐƠN TẠI NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC Người hướng dẫn luận văn: TS.DS Võ Thị Hà Huế, Năm 2018 Lời Cám Ơn Trước hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc tới giảng viên TS.DS Võ Thị Hà, người hướng dẫn tơi xun suốt q trình hồn thành luận văn Cơ giành nhiều thời gian tâm huyết để bảo ủng hộ Tôi xin trân trọng cảm ơn giảng viên Bộ môn Dược lâm sàng – Dược xã hội góp ý để giúp tơi hồn thiện đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới sinh viên dược 4: Lương Minh Nhật, Mai Trần Khánh Quân, Hồ Thủy Tiên Nguyễn Thị Mỹ Bách giúp đỡ nhiều thực trình quan sát trực tiếp hoạt động vấn sử dụng thuốc không đơn số nhà thuốc địa bàn thành phố Huế Nhân hội xin gửi lời cảm ơn đến sinh viên dược 3: Bùi Phước Thắng, Võ Đức Trí, Hồ Ngọc Lan Anh, Võ Thị Quỳnh Nhi, Hồ Thị Thanh Nhàn Nguyễn Hữu Kiều Trinh, hỗ trợ tơi hồn thành đóng vai nhà thuốc Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến thầy Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo đại học, Khoa Dược toàn thể giảng viên Trường Đại học Y dược Huế giúp đỡ, dạy dỗ suốt q trình học tập trường Tơi xin gửi lời cảm ơn đến 21 nhà thuốc đồng ý cho thực quan sát 38 dược sĩ nhà thuốc đồng ý tham gia buổi đào tạo, đồng ý chia sẻ thông tin thời gian cho tơi q trình thực đề tài Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè tơi, người ln bên cạnh cổ vũ, động viên tinh thần suốt q trình tơi học tập làm đề tài Huế, tháng năm 2018 Sinh viên Lê Thị Quỳnh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết luận văn trung thực, xác chưa cơng bố cơng trình khác Huế, tháng năm 2018 Sinh viên Lê Thị Quỳnh DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt ADR Viết đầy đủ/ giải thích Adverse Drug Reaction BN CBYT CCĐ DS DSCĐ DSĐH DSNT DSTH FDA Tác dụng có hại thuốc Bệnh nhân Cán y tế Chống định Dược sĩ Dược sĩ cao đẳng Dược sĩ đại học Dược sĩ nhà thuốc Dược sĩ trung học Food and Drug Administation GPP KH Mean NBT NĐV NVNT N n OTC SD WHO Cục Quản lý Thuốc Thực phẩm Hoa Kỳ Thực hành tốt nhà thuốc Khách hàng Giá trị trung bình Người bán thuốc Người đóng vai Nhân viên nhà thuốc Tổng số biến khảo sát Số biến chọn bảng Thuốc không đơn Độ lệch chuẩn World Health Organization Tổ chức Y tế Thế Giới MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ ĐẶT VẤN ĐỀ .1 CHƯƠNG I TỔNG QUAN .3 1.1 Tình hình chung sử dụng thuốc giới Việt Nam 1.1.1 Tình hình sử dụng thuốc giới 1.1.2 Tình hình sử dụng thuốc Việt Nam .4 1.2 vấn sử dụng thuốc dược sĩ nhà thuốc 1.2.1 Khái niệm nhà thuốc 1.2.2 Vai trò người dược sĩ nhà thuốc 1.2.3 Khái niệm nguyên tắc “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) 1.2.4 Một số tiêu chuẩn yêu cầu GPP Việt Nam liên quan đến hoạt động vấn sử dụng thuốc 1.2.5 Các loại vấn sử dụng thuốc 1.2.6 Các bước vấn sử dụng thuốc 1.3 Thực trạng vấn sử dụng thuốc 11 1.3.1 Trên giới .11 1.3.2 Tại Việt Nam 11 1.4 Phương pháp nghiên cứu đánh giá chất lượng vấn nhà thuốc 12 1.4.1 Phương pháp vấn 12 1.4.2 Phương pháp điều tra phiếu .12 1.4.3 Phương pháp quan sát 13 1.4.4 Phương pháp đóng vai 13 1.5 Phương pháp nâng cao chất lượng vấn nhà thuốc 17 1.5.1 Phản hồi .17 1.5.2 Sử dụng công cụ hỗ trợ vấn 17 1.5.3 Can thiệp giáo dục 19 CHƯƠNG II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .21 2.1 Mục tiêu 1: Đánh giá tình hình vấn sử dụng thuốc OTC cácnhà thuốc địa bàn thành phố Huế phương pháp quan sát trực tiếp 21 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 21 2.1.2 Phương pháp nghiên cứu 21 2.2 Mục tiêu 2: Đánh giá hiệu can thiệp nhằm nâng cao chất lượng vấn sử dụng thuốc OTC số nhà thuốc địa bàn thành phố Huế 23 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu 23 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu 24 2.3 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 27 CHƯƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .28 3.1 Đánh giá tình hình vấn sử dụng thuốc OTC nhà thuốc địa bàn thành phố Huế quan sát trực tiếp 28 3.1.1 Đặc điểm trường hợp vấn 28 3.1.2 Các bước vấn .29 3.2 Đánh giá hiệu can thiệp nhằm nâng cao chất lượng vấn sử dụng thuốc OTC số nhà thuốc địa bàn thành phố Huế 30 3.2.1 Đặc điểm chung dược sĩ tham gia đào tạo 30 3.2.2 Đặc điểm nhà thuốc tham gia đào tạo 31 3.2.3 Đánh giá hiệu kiến thức vấn quản lý cảm lạnh 31 3.2.4 Đánh giá kỹ vấn sử dụng thuốc OTC thực hành bán thuốc điều trị cảm lạnh sau can thiệp phương pháp đóng vai 34 CHƯƠNG IV BÀN LUẬN 40 4.1 Đặc điểm dược sĩ nhà thuốc tham gia đào tạo 40 4.2 Tình hình vấn sử dụng thuốc dược sĩ nhà thuốc 41 4.2.1 Tỷ lệ vấn 41 4.2.2 Trình độ dược sĩ vấn thời gian vấn .42 4.2.3 Các bước vấn .43 4.3 Đánh giá hiệu can thiệp nhằm nâng cao chất lượng vấn quản lý cảm lạnh 45 4.3.1 Đánh giá hiệu kiến thức vấn quản lý cảm lạnh 45 4.3.2 Đánh giá hiệu thực hành bán thuốc điều trị cảm lạnh 47 4.4 Ưu, nhược điểm nghiên cứu 51 4.4.1 Ưu điểm 51 4.4.2 Nhược điểm 51 KẾT LUẬN .52 KIẾN NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Đặc điểm trường hợp vấn 28 Bảng 3.2 Tỷ lệ thông tin thu thập 29 Bảng 3.3 Tỷ lệ thông tin cung cấp vấn 29 Bảng 3.4 Tỷ lệ nội dung kết thúc vấn 30 Bảng 3.5 Đặc điểm chung dược sĩ tham gia đào tạo .30 Bảng 3.6 Đặc điểm nhà thuốc tham gia đào tạo 31 Bảng 3.7 Tỷ lệ câu trả lời trước sau đào tạo 32 Bảng 3.8 Số lời khuyên TH càn khám bác sĩ dược sĩ đưa trước sau đào tạo 33 Bảng Tỷ lệ lời khuyên paracetamol dược sĩ đưa trước sau đào tạo 34 Bảng 3.10 Đặc điểm chung trường hợp vấn 35 Bảng 3.11 Tỷ lệ thông tin thu thập 35 Bảng 3.12 Tỷ lệ thông tin cung cấp vấn 36 Bảng 3.13 Tỷ lệ nội dung kết thúc vấn 36 Bảng 3.14 Tình mua thuốc trị cảm lạnh OTC cho người lớn - thuốc bán 37 Bảng 3.15 Tình mua thuốc trị cảm lạnh OTC cho trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG tư vấn sử DỤNG THUỐC KHÔNG kê đơn tại NHÀ THUỐC TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG tư vấn sử DỤNG THUỐC KHÔNG kê đơn tại NHÀ THUỐC TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn