Hoàn thiện công tác tính giá thành tại nhà máy nước khoáng thạch bích thuộc tổng công ty cổ phần đường quảng ngãi

101 76 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 08:02

-1- LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần ngành kinh doanh nước giải khát nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư, đặc biệt xuất nhiều loại nước giải khát với đa dạng chủng loại khiến cho cạnh tranh thương hiệu nước giải khát thị trường diễn gay gắt Điều đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nước giải khát để kinh doanh hiệu quả, xây dựng thương hiệu, thu hút khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thị trường, điều phụ thuộc lớn vào việc định nhà quản lý Trong xu hướng hội nhập kinh tế, để đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp phải trọng nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời có biện pháp nhằm hạ giá thành để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Sản phẩm doanh nghiệp muốn có vị trí lòng số đơng người tiêu dùng sản phẩm phải có chất lượng nhiều yếu tố khác có giá sản phẩm Tính giá thành sản phẩm nội dung có tính xuất phát điểm nhiều cơng việc khác kế toán quản trị hoạch định, tổ chức, kiểm sốt định Tính giá thành sản phẩm sở để nhà quản trị xây dựng sách giá bán hợp lý, có tính cạnh tranh sở cho định tác nghiệp khác Với tầm quan trọng đó, việc vận dụng hệ thống tính giá thành phù hợp cần thiết tổ chức công tác kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nước giải khát nói chung Nhà máy nước khống Thạch Bích nói riêng Vì vậy, tác giả chọn đề tài “ Hồn thiện cơng tác tính giá thành Nhà máy nước khống Thạch Bích thuộc tổng công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi” làm đề tài nghiên cứu -2- Tổng quan Tính giá thành sản phẩm có vai trò quan trọng quản trị doanh nghiệp, tính giá góp phần xác định giá thành sản phẩm, ngành hàng, phận tồn doanh nghiệp, tính giá thành giúp cho nhà quản trị làm tốt công tác hoạch định kiểm sốt chi phí, sở để nhà quản trị xây dựng sách giá bán hợp lý, có tính cạnh tranh nhiều định tác nghiệp khác Chính mà từ trước đến có nhiều nghiên cứu vấn đề Các nước phát triển giới Anh, Mỹ, Nhật, Đức, áp dụng kế toán quản trị từ lâu, vào giai đoạn cuối kỷ 19 nhiều công ty Anh, Mỹ trọng đến kế tốn quản trị phân tích giá phí định giá cả, định giá chuyển nhượng, phân tích lãi lỗ hội, Tại Việt Nam số doanh nghiệp bước đầu vận dụng xây dựng cho doanh nghiệp máy kế tốn quản trị riêng biệt, trọng nhiều đến vấn đề tính giá thành sản phẩm phục vụ cho quản trị có nhiều nghiên cứu vấn đề Có nhiều nghiên cứu chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, dược phẩm, may mặc, Cụ thể là, tác giả Trần Văn Dung (năm 2002) nghiên cứu “Tổ chức kế toán quản trị giá thành doanh nghiệp sản xuất Việt Nam”, tác giả Hồi Anh (2006) có nghiên cứu “ Đổi phương pháp tính giá thành sản xuất sản phẩm doanh nghiệp Dược phẩm”, tác giả đưa phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung xác định đối tượng tính giá cho lơ sản phẩm sản xuất dựa phương pháp tính giá cũ, nhằm phù hợp với đặc thù sản xuất sản phẩm ngành Dược chưa đưa giải pháp tính giá Tác giả Cao Thị Cẩm Vân (2007) nghiên cứu “ Hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Dệt may Tp.Hồ Chí Minh”, tác giả đưa loạt giải pháp nhằm hoàn thiện máy kế toán, sổ sách tài khoản sử dụng đưa phương pháp tính giá theo đơn đặt hàng thay cho phương pháp phân bước có tính giá thành bán thành phẩm, Còn nhiều nghiên cứu tác giả khác “ Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành” doanh nghiệp xây dựng sản xuất khác Mặc dù vậy, tất cơng -3- trình nghiên cứu kế tốn quản trị công bố chưa nghiên cứu công tác tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nước giải khát, ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ cạnh tranh gay gắt Vì vậy, luận văn tập trung nghiên cứu lý luận thực tiễn cơng tác tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nước giải khát nay, cụ thể Nhà máy nước khoáng Thạch Bích thuộc Tổng cơng ty cổ phần Đường Quảng Ngãi Từ đó, đưa giải pháp để hồn thiện cơng tác tính giá thành sản phẩm để phục vụ cho quản trị doanh nghiệp Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu mặt lý luận phương pháp tính giá thành sản phẩm Tìm hiểu phương thức tổ chức sản xuất sản phẩm phương pháp tính giá thành sản phẩm Nhà máy nước khống Thạch Bích Qua phân tích phương pháp tính giá thành sản phẩm Nhà máy nước khống Thạch Bích, nhận hạn chế ảnh hưởng không tốt tới cơng tác quản trị đơn vị Từ đó, đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác tính giá thành sản phẩm đơn vị nhằm phục vụ tốt cho công tác quản trị đơn vị Phương pháp nghiên cứu chủ yếu Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn phương pháp tính giá thành sản phẩm dựa phương pháp luận biện chứng, phương pháp vấn, khảo sát thực tế phân tích, tổng hợp để rút kết luận đề xuất giải pháp để vận dụng công tác tính giá thành sản phẩm đơn vị Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận thực tế cơng tác tính giá thành sản phẩm Nhà máy nước khoáng Thạch Bích Phạm vi nghiên cứu đề tài sản phẩm sản xuất Nhà máy nguồn nước khoáng nguyên liệu Nhà máy khai thác để sản xuất số sản phẩm -4- Bố cục luận văn Luận văn chia làm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận tính giá thành sản phẩm Chương 2: Thực tế cơng tác tính giá thành sản phẩm Nhà máy nước khống Thạch Bích thuộc tổng cơng ty Đường Quảng Ngãi Chương 3: Hồn thiện cơng tác tính giá thành Nhà máy nước khống Thạch Bích -5- CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1 Khái niệm giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hố tính đại lượng kết sản phẩm hoàn thành định Giá thành sản phẩm chi phí sản xuất gắn liền với kết sản xuất định, đại lượng xác định biểu mối liên hệ tương quan yếu tố: Chi phí sản xuất bỏ kết sản xuất đạt Giá thành sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất, phản ánh kết sử dụng loại tài sản, vật tư, tiền vốn trình sản xuất, giải pháp kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp thực nhằm đạt mục đích sản xuất khối lượng sản phẩm nhiều với chi phí thấp Giá thành sản phẩm để xác định, tính tốn hiệu kinh tế doanh nghiệp sản xuất 1.2 Vai trò tính giá thành cơng tác quản trị doanh nghiệp Quá trình kinh doanh doanh nghiệp trình sử dụng nguồn lực kinh tế doanh nghiệp để cung cấp sản phẩm, dịch vụ có ích cho người tiêu dùng Q trình làm phát sinh loại chi phí nhiều địa điểm khác doanh nghiệp Do vậy, tập hợp chi phí tính giá thành nội dung có tính truyền thống kế tốn quản trị Vai trò tính giá thành công tác quản trị thể qua: - Tính giá thành góp phần xác định giá thành sản phẩm, dịch vụ hồn thành, qua sở để xác định kết kinh doanh sản phẩm, ngành hàng, phận toàn doanh nghiệp -6- - Tính giá thành sản phẩm, dịch vụ giúp cho nhà quản trị làm tốt công tác hoạch định kiểm sốt chi phí nơi phát sinh chi phí (từng phòng ban, phân xưởng, hoạt động, ) - Tính giá thành giúp cho nhà quản trị nỗ lực nhằm giảm thấp chi phí sản phẩm, có giải pháp cải tiến sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm thị trường - Tính giá thành sản phẩm sở để nhà quản trị xây dựng sách giá bán hợp lý, có tính cạnh tranh sở cho nhiều định tác nghiệp khác Với tầm quan trọng đó, việc xây dựng vận dụng hệ thống tính giá thành phù hợp cần thiết tổ chức công tác kế toán quản trị doanh nghiệp Việc xây dựng hệ thống tính giá thành cần quan tâm đến số khía cạnh sau: - Cân nhắc chi phí lợi ích vấn đề tính giá thành Một hệ thống tính giá thành chi tiết cụ thể cung cấp nhiều thơng tin cho nhà quản trị, lại nhiều thời gian tiền bạc, chi phí đào tạo Do vậy, hệ thống tính giá thành phức tạp vận dụng nhà quản trị tin tưởng hoạt động chung toàn doanh nghiệp cải thiện nhiều sở thông tin cung cấp hệ thống tính giá thành - Hệ thống tính giá thành cần phải thiết kế phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh Nó phụ thuộc vào chất ngành sản xuất, quy mô công nghệ, tính đa dạng sản phẩm, dịch vụ yêu cầu thông tin cho công tác quản trị 1.3 Đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành Chi phí nguồn lực để đạt mục tiêu định Chi phí phát sinh gắn liền với không gian cụ thể thời điểm cụ thể Tài nguyên doanh nghiệp khan nên nhà quản trị đặt câu hỏi chi phí phát sinh đâu với quy mơ ảnh hưởng đến -7- hoạt động khác Vì vậy, xác định đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành đặc tính quan trọng kế tốn quản trị 1.3.1 Đối tượng tập hợp chi phí Đối tượng tập hợp chi phí phạm vi xác định trước để tập hợp chi phí Xác định đối tượng tập hợp chi phí thực chất xác định giới hạn phận chịu chi phí đối tượng chịu chi phí làm sở cho việc tính giá thành Khái niệm không áp dụng cho doanh nghiệp thuộc ngành kinh doanh khác Trên góc độ chung, có hai biểu đối tượng tập hợp chi phí, là: Các trung tâm chi phí sản phẩm nhóm sản phẩm loại - Các trung tâm chi phí phận doanh nghiệp mà nhà quản trị phận chịu trách nhiệm biến động chi phí phát sinh kỳ Trong doanh nghiệp sản xuất, trung tâm chi phí phân xưởng, đội sản xuất, đơn vị sản xuất Mỗi phân xưởng giai đoạn cơng nghệ quy trình sản xuất doanh nghiệp, hồn thành cơng việc có tính độc lập - Sản phẩm nhóm sản phẩm loại, cơng việc ví dụ đơn đặt hàng hay hoạt động, chương trình đó, Đối tượng tập hợp chi phí trường hợp thường khơng quan tâm đến phận phát sinh chi phí mà quan tâm chi phí phát sinh cho cơng việc gì, hoạt động Khi đó, người quản trị so sánh, đánh giá chi phí sản phẩm, hoạt động với 1.3.2 Đối tượng tính giá thành Đối tượng tính giá thành kết trình sản xuất trình cung cấp dịch vụ cần tính giá thành để đáp ứng yêu cầu quản lý Xác định đối tượng tính giá thành thường gắn với yêu cầu nhà quản lý kiểm sốt chi phí, định giá bán cho sản phẩm xác định kết kinh doanh đối tượng hay hoạt động Trong doanh nghiệp sản xuất đối tượng tính giá thành sản phẩm, bán sản phẩm, cơng việc hồn thành qua trình sản xuất Đối tượng tập hợp chi -8- phí đối tượng tính giá thành có mối quan hệ với hệ thống tính giá thành đơn vị Nếu đối tượng tập hợp chi phí cần xác định bước cho trình tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành gắn liền với việc thực tính giá thành Trong số trường hợp, đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá trùng 1.4 Khái niệm chi phí tiêu thức phân loại chi phí 1.4.1 Khái niệm Chi phí định nghĩa giá trị tiền tệ khoản hao phí bỏ nhằm tạo loại tài sản, hàng hoá dịch vụ Trong kế tốn quản trị chi phí phân loại sử dụng theo nhiều tiêu thức khác nhằm cung cấp thông tin cần thiết phù hợp cho quản lý doanh nghiệp 1.4.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mối quan hệ chi phí với khoản mục báo cáo tài Theo cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chi thành chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ 1.4.2.1 Chi phí sản phẩm Là chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất sản phẩm, chi phí kết hợp tạo nên giá trị sản phẩm hình thành qua giai đoạn sản xuất sản phẩm (được gọi giá thành sản xuất hay giá thành cơng xưởng) Tuỳ thuộc vào phương pháp tính giá thành áp dụng mà chi phí sản phẩm có khác Với phương pháp tính giá tồn bộ, chi phí sản phẩm bao gồm khoản mục: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sản xuất chung Đây chi phí cấu thành nên giá thành sản xuất sản phẩm Nếu sản phẩm, hàng hoá chưa bán chi phí sản phẩm nằm giá thành (trị giá vốn) hàng tồn kho Bảng cân đối kế toán Nếu sản phẩm, hàng hoá bán chi phí sản phẩm trở thành chi phí giá vốn hàng bán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh -9- 1.4.2.2 Chi phí thời kỳ Chi phí thời kỳ gồm khoản mục chi phí lại sau xác định khoản mục chi phí thuộc chi phí sản xuất sản phẩm Nó thường bao gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí tài Chi phí thời kỳ chi phí để hoạt động kinh doanh kỳ, chi phí gắn liền với doanh thu bán hàng kỳ kế tốn Nó không tạo nên giá trị hàng tồn kho mà ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận kỳ mà phát sinh Đây chi phí cấu thành nên giá thành toàn sản phẩm tiêu thụ Như vậy, chi phí thời kỳ kỳ kết chuyển hết cho kỳ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận kỳ mà chúng phát sinh (xem sơ đồ 1.1) Sơ đồ 1.1: Mô hình vận động chi phí doanh nghiệp sản xuất Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí sản phẩm Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí sản xuất chung Chi phí thời kỳ Chi phí sản xuất dở dang Doanh thu hàng bán Nhập kho Thành phẩm Giá vốn hàng bán Lãi gộp Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Lãi - 10 - 1.4.3 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 1.4.3.1 Chi phí khả biến (Biến phí) Chi phí khả biến chi phí thay đổi tổng số tỷ lệ thuận với thay đổi mức độ hoạt động, tức tổng số chi phí khả biến tăng giảm tương ứng với tăng giảm mức độ hoạt động, chi phí khả biến tính theo đơn vị mức độ hoạt động khơng thay đổi Chi phí khả biến phát sinh có hoạt động xảy Trong đơn vị sản xuất chi phí khả biến thường chi phí nằm khoản mục chi phí ngun liệu, chi phí nhân cơng trực tiếp Ngồi số chi phí khác thuộc khoản mục chi phí sản xuất chung chi phí vật liệu Về phương diện lý thuyết, biến động chi phí mối quan hệ với khối lượng hoạt động xảy ba trường hợp, tương ứng có ba loại biến phí sau: + Tổng biến phí tỷ lệ thuận trực tiếp với khối lượng hoạt động thực hiện, biến phí trung bình đơn vị khối lượng hoạt động khơng thay đổi Biến phí trường hợp gọi biến phí tỷ lệ Thuộc loại có chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí khấu hao tài sản cố định theo sản lượng + Tổng biến phí tăng nhanh khối lượng hoạt động thực hiện, biến phí trung bình đơn vị khối lượng hoạt động tăng lên Trường hợp lý giải cường độ lao động vượt giới hạn bình thường, hiệu lực yếu tố sản xuất giảm sút; có gia tăng khối lượng sản xuất, đòi hỏi phải tăng nhiều CPSX + Tổng biến phí tăng chậm khối lượng hoạt động biến phí trung bình cho đơn vị khối lượng hoạt động giảm xuống Hiện tượng xảy khối lượng hoạt động gia tăng tạo nên điều kiện để sử dụng có hiệu yếu tố trình sản xuất - 87 - ĐVT: Đồng Chi phí Thạch Bích ga Nguyên vật liệu 3.026.829.557 79.136.984 1.863.125.567 6.554.372 Vật liệu phụ +Bao bì 2.745.986.052 2.870.277.949 10.240.991.898 21.911.459.248 Lương nhân cơng 3.447.866.354 467.758.169 300.668.758 4.678.121.197 Các khoản trích theo lương 198.209.867 44.138.648 42.384.679 367.525.275 Tổng cộng chi phí gián tiếp 905.673.537 7.053.926.007 1.426.855.556 4.366.985.287 13.874.026.458 144.402 234.674 … 30.241,86 59.120,42 ……… Tổng cộng Sản lượng (két, khay) Giá thành đơn vị (đồng/ két) 16.472.817.83 519.613 Thạch Bích thiên nhiên 31.702,09 Trà Bí Đao Tổng cộng 11.422.732.750 Bảng 3.10: So sánh giá thành ABC với giá thành Nhà máy ĐVT: Đồng Sản phẩm (ĐVT: Két, khay) ABC Nhà máy Chênh lệch Tỷ lệ chênh lệch Thạch Bích ga 31.702,09 26.004 + 5.698,09 + 21,9% Thạch Bích thiên nhiên 30.241,86 27.502,56 + 2.739,3 + 9,9% Trà Bí Đao 59.120,42 61.466,4 - 2.345,98 -3,9% Qua bảng so sánh kết tính giá thành theo phương pháp ABC giá thành Nhà máy, ta thấy kết có chênh lệch đáng kể, với Thạch Bích ga giá thành tăng 5.698,09 đồng/két (21,9%), Thạch Bích thiên nhiên tăng 2.739,3 đồng/thùng (9,9%), sản phẩm Trà Bí Đao giảm 2.345,98 đồng/ khay (3,9%) Qua ta thấy sản phẩm Trà Bí Đao sản phẩm lợi Nhà máy Do nên trọng đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ sản phẩm Trà Bí Đao để mang lại lợi nhuận cao cho Nhà máy - 88 - 3.2 Một số kiến nghị để thực thi giải pháp 3.2.1 Một số thay đổi để đảm bảo tính giá thành sản phẩm xác 3.2.1.1 Thay đổi đơn vị tính đối tượng tính giá thành Để thực tính giá thành sản phẩm bán cách xác Nhà máy phải xác định lại đơn vị tính giá thành sản phẩm chai, lon hay két, thùng sản phẩm thay tính giá thành theo lít sản phẩm tại, đơn vị tính giá thành bộc lộ bất cập tính giá chỗ sản phẩm hoàn thành phải vào chai két Vì vậy, để sản phẩm hồn thành bán thị trường cần thêm số chi phí 3.2.1.2 Thực đánh giá sản phẩm dở dang Việc tính giá thành sản phẩm xác giúp cho quản lý Nhà máy có sách bán hàng thị trường hợp lý hơn, giá bán đảm bảo tính cạnh tranh với đối thủ khác thị trường, để xác định giá thành sản phẩm xác kế tốn Nhà máy thiết phải xác định giá trị sản phẩm dở dang 3.2.2 Thay đổi cách phân loại chi phí để phù hợp cho cơng tác tính giá thành theo phương pháp trực tiếp Như phân tích mục 3.1.3.1 biết ưu điểm việc tính giá theo phương pháp trực tiếp, thực tính giá theo phương pháp phục vụ cho định ngắn hạn nhà quản trị doanh nghiệp hiệu quả, công tác định giá bán sản phẩm, sản lượng – tiêu thụ, lợi nhuận doanh nghiệp Bên cạnh việc thực phương pháp tính giá hồn tồn phù hợp với trình độ nhân lực phận kế tốn Nhà máy nước khống Thạch Bích, việc thay đổi phận kế tốn khơng lớn, việc áp dụng phương pháp tính giá hồn tồn Để vận dụng phương pháp tính giá theo phương pháp trực tiếp đòi hỏi hệ thống kế tốn phải cung cấp đầy đủ tình hình chi phí phân theo cách ứng xử Với cách phân loại chi phí phận kế tốn thực cơng tác - 89 - báo cáo tài tính giá thành chưa phục vụ cho công tác quản trị nhà quản trị Vì vậy, Nhà máy nên thay đổi phương pháp phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử chi phí 3.2.3 Những thay đổi tổ chức Nhà máy cho phù hợp với hệ thống ABC Để thực hệ thống tính giá theo phương pháp ABC liên quan đến việc đầu tư thời gian tiền bạc, nhân lực Nhà máy Vì vậy, để vận dụng phương pháp tính giá thay cho phương pháp tính giá truyền thống trước hết cần có ủng hộ lãnh đạo Nhà máy, lãnh đạo Nhà máy nhận thấy tầm quan trọng việc xác định xác giá thành sản phẩm việc thay đổi tổ chức kế toán tương đối nhiều - Bộ phận kế toán: Hiện nay, phận thực cơng tác kế tốn tài chưa trọng đến kế tốn quản trị, thơng tin cung cấp để phục vụ cho nhà quản trị định chưa quan tâm Do đó, để thực tính giá thành nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp đòi hỏi máy kế tốn cần phải kết hợp kế tốn tài kế tốn quản trị, tức Nhà máy cần phải thêm nhân lực để thực cơng tác Bên cạnh đó, với phương pháp tính giá việc vận dụng để tính giá thành xác khơng phải thực với nhân viên kế toán nào, nên Nhà máy cần phải đào tạo lại bồi dưỡng nhân viên kế tốn tính giá để vận dụng - Tổ chức thông tin phục vụ cho cơng tác tính giá: Để cung cấp thơng tin xác phục vụ cho cơng tác tính giá thành sản phẩm Nhà máy cần tổ chức lại hệ thống thơng tin cho phù hợp với u cầu tính giá theo phương pháp ABC nhằm đảm bảo tính xác thơng tin để giá thành xác định xác - 90 - KẾT LUẬN CHƯƠNG Nội dung chương luận văn tập trung đưa giải pháp nhằm thực phương pháp tính giá thành sản phẩm để cung cấp thơng tin hữu ích phục vụ cho nhà quản trị Nhà máy nước khống Thạch Bích Trên sở nghiên cứu lý luận thực tế cơng tác tính giá thành Nhà máy, từ phân tích điểm yếu phương pháp tính giá thành sản phẩm nay, bên cạnh đánh giá việc hạch tốn chi phí tính giá thành nhằm cung cấp thơng tin cho việc định quản trị lãnh đạo đơn vị, từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tính giá thành sản phẩm phục vụ cho việc cung cấp thông tin cho nhà quản trị Luận văn đưa giải pháp để tính giá thành sản phẩm xác việc đơn vị cần xác định lại đơn vị đối tượng cần tính giá thành, đơn vị đối tượng cần tính giá đơn vị khơng phù hợp với đơn vị sản phẩm bán thị trường, kế toán đơn vị cần phải xác định giá trị sản phẩm dở dang trước thực tính giá thành sản phẩm Đối với giải pháp tính giá thành, thực tế doanh nghiệp hoạt động sử dụng song song hai phương pháp tính giá trực tiếp phương pháp tính giá tồn phương pháp tính giá ABC Mỗi phương pháp sử dụng cho cơng tác quản lý Với phương pháp tính giá trực tiếp chủ yếu dùng để định ngắn hạn, phương pháp ABC nhằm mục đích quản lý kiểm sốt tốt chi phí Vì vậy, tác giả đưa hai phương pháp tính giá: Tính giá theo phương pháp trực tiếp phương pháp tính giá sở hoạt động (ABC) Với phương pháp tính giá thành trực tiếp nhằm phục vụ cho định linh hoạt ngắn hạn nhà quản trị Bên cạnh ứng dụng phương pháp tính giá để lập báo cáo lãi lỗ để thấy mối quan hệ sản lượng – tiêu thụ - lợi nhuận mà nhà quản trị có định hợp lý việc lựa chọn sản lượng cần sản xuất định giá bán thị trường nhằm đảm bảo tính cạnh tranh sản phẩm thị trường - 91 - Với phương pháp tính giá ABC việc tính giá đảm bảo xác thơng qua việc phân bổ chi phí sản xuất chung xác cho hoạt động Đồng thời với phương pháp Nhà máy kiểm sốt tốt chi phí thơng qua việc tiêu hao chi phí cho hoạt động, lựa chọn sản phẩm mang lại lợi nhuận cao doanh nghiệp Nhưng phương pháp tính giá mẽ Việt Nam nên việc học hỏi để vận dụng hạn chế, phương pháp để áp dụng thực tế Nhà máy cần phải đầu tư tiền bạc, thời gian nhân lực đảm bảo thành cơng - 92 - KẾT LUẬN Trong chế kinh tế thị trường nay, việc cạnh tranh doanh nghiệp diễn ngày gay gắt đặc biệt ngành thực phẩm đồ uống Hiện nay, ngày nhiều doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nước giải khát Đặc điểm sản phẩm lại có tính thay lớn lựa chọn người tiêu dùng với đa dạng sản phẩm Điều này, đòi hỏi để cạnh tranh với sản phẩm doanh nghiệp khác doanh nghiệp có uy tín từ lâu Nhà máy nước khống Thạch Bích ngồi việc phải nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời phải có sách kinh doanh linh hoạt phù hợp Vì vậy, việc cung cấp thơng tin cho nhà quản trị Nhà máy vô cần thiết Một thông tin quản trị mà lãnh đạo cần sách giá bán hợp lý định tác nghiệp khác Dựa sở nghiên cứu phương pháp tính giá thành Nhà máy nước khống Thạch Bích, tác giả rút hạn chế mà phương pháp tính giá thành không phù hợp điều kiện đưa số giải pháp để hoàn thiện, nhằm mục đích tính giá thành sản phẩm xác cung cấp thông tin để phục vụ cho công tác định nhà quản trị Luận văn đưa số giải pháp để khắc phục hạn chế định công tác tính giá thành Nhà máy, bên cạnh khách quan chủ quan nên luận văn không tránh khỏi có sai sót cần hồn thiện - 93 - DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Phạm Văn Dược (2008), Kế toán quản trị, NXB Thống Kê, Thành phố Hồ Chí Minh [2] Th.S Huỳnh Lợi (2001), Giáo trình Kế tốn quản trị, NXB Thống Kê, Thành phố Hồ Chí Minh [3] PGS TS Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình Kế tốn quản trị, NXB Giáo Dục, Đà Nẵng [4] PGS TS Trương Bá Thanh (2008) “Chi phí mục tiêu”, Website Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng http://www due.udn.vn, tr 02-05 [5] PGS TS Trương Bá Thanh Đinh Thị Thanh Hường (2009), “Vận dụng phương pháp tính giá dựa sở hoạt động doanh nghiệp In”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng- Số 3(32) 2009 [6] ThS Phạm Rin (2006), “Kế toán chi phí dựa hoạt động (ActivityBased Costing – ABC)” Tapchiketoan.com [7] Th.S Bùi Văn Trường (2005), Kế tốn chi phí, NXB Thống Kê, Thành phố Hồ Chí Minh [8] Phạm Vũ Hoàng Quân (2008), “Activity Based Costing – ABC”, dịch từ Valuebasedmanagement.net [9] Nhà máy nước khống Thạch Bích (2009), Báo cáo tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh Nhà máy tháng đầu quý II năm 2009 [10] Nhà máy nước khoáng Thạch Bích (2010), Báo cáo tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh Nhà máy quý II năm 2010 [11] Nhà máy nước khống Thạch Bích (2009 - 2010), Bảng tính chi phí sản xuất giá thành sản xuất sản phẩm quý II năm 2009 quý II năm 2010 - 94 - PHỤ LỤC Bảng 3.4 : Bảng phân bổ chi phí bán hàng, chi phí QLDN quý II năm 2010 Chỉ tiêu I Chi phí Bán hàng Chi phí nhân viên thị trường Thạch Bích ga (Đồng) Trà Bí đao (Đồng) Biến phí Định phí Biến phí Định phí 1.772.192.991 41.770.637 450.305.357 658.936.746 119455018 Chi phí lái xe 387674943 66031234 Chi phí quảng cáo 346172549 55184826 88167402 57249349 Vận chuyển thuê 267966535 42717675 Chi phí dịch vụ mua ngồi 326071108 51980370 Cp quảng cáo vật 83671934 14251530 Chi phí KM hàng hoá 272468520 43435356 KM chào hàng S/phẩm công cụ phục vụ bán hàng II Chi phí QLDN 41770637 118.910.909 Chi phí nộp cấp 688.025.158 7.690.653 14.949.417 688.025.158 68.049.716 68049716 Chi phí giao dịch 54.369.422 9.260.542 Thuế, lệ phí 17.678.582 - Chi phí dịch vụ mua ngồi 19.552.033 - Cơng tác phí 27.310.872 5.688.874 1.891.103.900 729.795.795 1.891.103.900 Tổng cộng 7.690.653 (Nguồn: Báo cáo tình hình SXKD Nhà máy quý II / 2010) 75.740.369 - 95 - DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ABC: Phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp BH & QLDN: Bán hàng quản lý doanh nghiệp CCDC: Công cụ dụng cụ CP: Chi phí ĐM: Định mức KM: Khuyến VL: Vật liệu NC: Nhân công NVL: Nguyên vật liệu NTL: Nước tăng lực PX: Phân xưởng QL: Quản lý SP: Sản phẩm SX: Sản xuất SXKD: Sản xuất kinh doanh TSCĐ: Tài sản cố định - 96 - DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 Tên bảng Trang Bảng cân đối kế toán niên độ 2009 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh niên độ 2009 Tổng hợp số phát sinh sản phẩm quý II/ 2009 Phân bổ tiền lương khoản trích theo lương quý II/ 2009 Phân bổ chi phí sử dụng quý II năm 2009 Phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ quý II năm 2009 Phân bổ thuế phí tài nguyên quý II năm 2009 Phân bổ chi phí sản xuất chung quý II năm 2009 Tính giá thành sản phẩm quý II năm 2009 Phân loại theo cách ứng xử quý II năm 2010 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp quý II 39 40 47 53 54 55 56 57 60 71 năm 2010 Biểu phân tích giá bán sản phẩm từ tháng 04/ 2010 đến tháng 6/2010 (Quý II) Phân bổ chi phí bán hàng, chi phí QLDN quý II năm 2010 Báo cáo lãi lỗ theo phương pháp tính giá trực tiếp quý II / 2010 Phân bổ chi phí sản xuất chung quý II năm 2010 Ma trận EAD – Quý II năm 2010 Ma trận APD – Quý II năm 2010 Tính giá thành sản phẩm theo ABC quý II/ 2010 So sánh giá thành ABC với giá thành Nhà máy 70 73 Phụ lục 73 80 83 85 86 86 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ 1.1 Tên sơ đồ Mơ hình vận động chi phí doanh nghiệp sản xuất Trang - 97 - 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 Phương pháp tính giá trực tiếp báo cáo lãi lỗ Quản trị chi phí sản xuất theo Sakurai Chi phí mục tiêu giai đoạn sản xuất sản phẩm Phương pháp chi phí mục tiêu Toyota trình bày Sakurai Tổ chức máy quản lý Nhà máy Tổ chức sản xuất Quy trình sản xuất nước có ga Quy trình sản xuất nước khống thiên nhiên Tổ chức máy kế tốn Trình tự ghi sổ kế toán Nhà máy Sự vận động chi phí quan hệ với việc lập báo cáo lãi lỗ Mơ hình xác định trung tâm hoạt động Quy trình sản xuất sản phẩm Mối quan hệ chi phí – hoạt động – sản phẩm 24 30 31 31 37 37 41 42 43 45 72 77 79 81 - 98 - MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI TỔNG QUAN MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHỦ YẾU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN 3 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1 KHÁI NIỆM GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.2 VAI TRỊ CỦA TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 1.3 ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH 5 1.3.1 Đối tượng tập hợp chi phí 1.3.2 Đối tượng tính giá thành 1.4 KHÁI NIỆM CHI PHÍ VÀ CÁC TIÊU THỨC PHÂN LOẠI CHI PHÍ 1.4.1 Khái niệm .8 1.4.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mối quan hệ chi phí với khoản mục báo cáo tài .8 1.4.2.1 Chi phí sản phẩm 1.4.2.2 Chi phí thời kỳ 1.4.3 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 10 1.4.3.1 Chi phí khả biến (Biến phí) 10 4.3.2 Chi phí bất biến (Định phí) 11 1.4.3.3 Chi phí hỗn hợp .12 1.4.4 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế 12 1.4.5 Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng kinh tế .14 1.4.6 Phân loại chi phí theo chức hoạt động 15 1.4.6.1 Chi phí sản xuất .15 1.4.6.2 Chi phí ngồi sản xuất 16 - 99 - 1.5 KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH 16 1.5.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 16 1.5.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 17 1.5.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung .17 1.6 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG 18 1.6.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí phát sinh thực tế 19 1.6.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức 19 1.7 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 22 1.7.1 Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp 22 1.7.2 Tính giá thành theo phương pháp toàn 24 1.7.2.1 Tính giá thành theo cơng việc 25 1.7.2.2 Tính giá thành theo q trình sản xuất 26 1.7.2.3 Tính giá thành dựa sở hoạt động (ABC) 26 - Các cấp hoạt động doanh nghiệp 27 1.7.2.4 Tính giá thành theo chi phí mục tiêu 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CƠNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY NƯỚC KHỐNG THẠCH BÍCH THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 34 2.1 KHÁI QT CHUNG VỀ NHÀ MÁY NƯỚC KHỐNG THẠCH BÍCH 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Nhà máy nước khống Thạch Bích .34 2.1.2 Chức nhiệm vụ Nhà máy nước khống Thạch Bích 35 2.1.3 Quy mơ sản xuất kinh doanh Nhà máy .36 2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý Nhà máy 37 2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức nhân 37 2.1.4.2 Bộ phận sản xuất 37 2.1.5 Sơ lược tình hình tài Nhà máy 38 2.2 ĐẶC ĐIỂM VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY NƯỚC KHỐNG THẠCH BÍCH 41 2.2.1 Quy trình sản xuất sản phẩm 41 2.2.2 Đặc điểm sản phẩm 42 2.3 TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI NHÀ MÁY 43 2.3.1 Tổ chức máy kế toán Nhà máy 43 2.3.1.1 Mơ hình tổ chức máy kế toán 43 43 2.31.2 Nhiệm vụ chức thành viên máy kế toán .43 2.3.2 Tổ chức cơng tác kế tốn Nhà máy 44 2.3.2.1 Hệ thống sổ sách Nhà máy .44 2.3.2.2 Hệ thống tài khoản sử dụng 45 2.4 KẾ TỐN TÍNH GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY NƯỚC KHỐNG THẠCH BÍCH 46 2.4.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 46 - 100 - 2.4.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .46 2.4.1.2 Đối tượng tính giá thành .46 2.4.1.3 Kỳ tính giá thành 46 2.4.2 Phương pháp phân loại chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm 46 2.4.3 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành Nhà máy 48 2.4.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .49 2.4.3.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp .51 2.4.3.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 54 2.4.4 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 58 2.4.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 58 2.5 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY NƯỚC KHỐNG THẠCH BÍCH 60 2.5.1 Đánh giá sản phẩm dở dang 60 2.5.2 Phương pháp tính giá thành 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN CƠNG TÁC TÍNH GIÁ TẠI NHÀ MÁY NƯỚC KHỐNG THẠCH BÍCH 64 3.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 64 3.1.1 Đánh giá sản phẩm dở dang 64 3.1.2 Thay đổi đơn vị đối tượng tính giá thành 67 3.1.3 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp ứng dụng vào lập báo cáo lãi lỗ phục vụ cho công tác định 67 Bảng 3.1: Phân loại chi phí theo cách ứng xử quý II năm 2010 (Xem trang 71) 69 3.1.3.1 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp 69 3.1.3.2 Lập báo cáo lãi lỗ theo phương pháp tính giá trực tiếp phục vụ cho cơng tác định 72 3.1.4 Tính giá thành sản phẩm dựa sở hoạt động (ABC) 74 3.1.4.1 Một số quan điểm liên quan đến việc vận dụng phương pháp tính giá ABC Nhà máy nước khống Thạch Bích 74 3.1.4.2 Xác định đối tượng hạch toán chi phí tính giá thành 75 3.1.4.3 Vận dụng phương pháp tính giá ABC 76 a Phân tích hoạt động xác định nguồn lực .76 b Phân bổ nguồn lực sử dụng cho hoạt động 80 d Phân bổ chi phí hoạt động cho đối tượng tính giá .82 3.1.4.3.5 Tính giá thành sản phẩm .86 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC THI CÁC GIẢI PHÁP 88 3.2.1 Một số thay đổi để đảm bảo tính giá thành sản phẩm xác 88 3.2.1.1 Thay đổi đơn vị tính đối tượng tính giá thành 88 3.2.1.2 Thực đánh giá sản phẩm dở dang 88 3.2.2 Thay đổi cách phân loại chi phí để phù hợp cho cơng tác tính giá thành theo phương pháp trực tiếp 88 3.2.3 Những thay đổi tổ chức Nhà máy cho phù hợp với hệ thống ABC .89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 - 101 - QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI ... phí sản xuất theo công dụng kinh tế Đặc điểm cách phân loại vào công dụng kinh tế chi phí, mục đích sử dụng chi phí, nơi phát sinh chi phí nơi chịu chi phí để xếp chi phí có công dụng vào khoản... nhân cơng trực tiếp: Đó chi phí tiền lương, tiền công phải trả, khoản bảo hiểm xã hội, kinh phí cơng đồn, bảo hiểm y tế trích theo lương, tiền công công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm - Chi phí... xuất hàng loạt theo trật tự định gồm nhiều công đoạn khác Trong trình sản xuất, hình thái vật chất sản phẩm thường thay đổi chuyển từ công đoạn sang công đoạn sản xuất khác Mỗi giai đoạn tạo nên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tính giá thành tại nhà máy nước khoáng thạch bích thuộc tổng công ty cổ phần đường quảng ngãi , Hoàn thiện công tác tính giá thành tại nhà máy nước khoáng thạch bích thuộc tổng công ty cổ phần đường quảng ngãi , CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, 4 Khái niệm chi phí và các tiêu thức phân loại chi phí, 6 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang, 7 Phương pháp tính giá thành sản phẩm, - Các cấp hoạt động trong doanh nghiệp, CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI, 1 Khái quát chung về Nhà máy nước khoáng Thạch Bích, 3 Tổ chức công tác kế toán tại Nhà máy, 4 Kế toán tính giá thành tại Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích, 5 Đánh giá thực trạng công tác tính giá thành tại Nhà máy nước khoáng Thạch Bích, CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÍNH GIÁ TẠI NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH, 1 Một số giải pháp hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm, Bảng 3.1: Phân loại chi phí theo cách ứng xử quý II năm 2010 (Xem ở trang 71), a. Phân tích các hoạt động và xác định các nguồn lực, d. Phân bổ chi phí của các hoạt động cho các đối tượng tính giá, 2 Một số kiến nghị để thực thi các giải pháp, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm