giao an tin 9 phát triển năng lực hs tiết 9 10

4 423 5
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2018, 14:31

Bài thực hành 2TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNETI. MỤC TIÊU1.1. Kiến thức theo chuẩn kiến thức kĩ năng:Nắm được các thao tác tìm kiếm dựa vào danh mục địa chỉ và máy tìm kiếm.1.2. Kĩ năngBiết tìm kiếm thông tin trên Internet nhờ máy tìm kiếm.1.3. Thái độCó thái độ lành mạnh khi sử dụng Internet.Ham học hỏi, biết tìm kiếm thông tin trên Internet để hỗ trợ việc học tập.1.4 . Mục tiêu phát triển năng lực:Góp phần hình thành năng lực: + Nhận biết, thao tác với phần mềm, thiết bị CNTTTT+ Tiếp cận lí thuyết và và kĩ năng thực hành + Năng lực tư duy, phân tích,khái quát, trừu tượng hóa+ Đạo đức, hành vi phù hợp khi sử dụng CNTTTT II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH1. Giáo viên:Giáo án, SGK, máy chiếu.2. Học sinh:Xem trước bài mới, SGKIII. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC1. Ổn định lớp (1 phút) Kiểm tra sĩ số: tổng số: ……….. vắng ………. Phép ………. Ổn định trật tự, tạo không khí thoải mái để bắt đầu tiết học.2. Kiểm tra bài cũ (0 phút) Kết hợp kiểm tra trong giờ thực hành.3. Dạy học bài mới Đặt vấn đề (1 phút) Giáo án Tin học Tuần dạy: Tiết dạy: Năm học: 2018-2019 Ngày soạn: …./09/2018 Ngày dạy: /09/2018 Bài thực hành TÌM KIẾM THƠNG TIN TRÊN INTERNET I MỤC TIÊU 1.1 Kiến thức theo chuẩn kiến thức kĩ năng:  Nắm thao tác tìm kiếm dựa vào danh mục địa máy tìm kiếm 1.2 Kĩ  Biết tìm kiếm thơng tin Internet nhờ máy tìm kiếm 1.3 Thái độ  Có thái độ lành mạnh sử dụng Internet  Ham học hỏi, biết tìm kiếm thơng tin Internet để hỗ trợ việc học tập 1.4 Mục tiêu phát triển lực: − Góp phần hình thành lực: + Nhận biết, thao tác với phần mềm, thiết bị CNTT-TT + Tiếp cận lí thuyết và kĩ thực hành + Năng lực tư duy, phân tích,khái quát, trừu tượng hóa + Đạo đức, hành vi phù hợp sử dụng CNTT-TT II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: Giáo án, SGK, máy chiếu Học sinh: Xem trước mới, SGK III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định lớp (1 phút) - Kiểm tra sĩ số: tổng số: ……… vắng ……… Phép ……… - Ổn định trật tự, tạo khơng khí thoải mái để bắt đầu tiết học Kiểm tra cũ (0 phút) - Kết hợp kiểm tra thực hành Dạy học * Đặt vấn đề (1 phút) … Hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động 1: Tìm kiếm thông tin web ( 20 phút) GV:yêu cầu hs thảo luận nội dung thực hành: Bài HS: Thảo luận nội trang 32- 33 sgk dung thực hành  ghi * Bước 1: Khởi động trình duyệt Fire Fox - Nhập địa www.google.com.vn vào ô địa → Nhấn Enter *Bước 2: gõ từ khoá liên quan đến vấn đề tìm kiếm→ nhấn Enter Năng lực hình thành + Năng lực tiếp cận lí thuyết kĩ thực Gv: Hoa Lê Giáo án Tin học *Bước 3: Quan sát danh sách kết *Bước 4: Nháy chuột vào số trang tương ứng cuối trang web *Bước 5: Nháy chuột kết tìm để chuyển tới trang web tương ứng GV:Làm mẫu nội dung tập GV:Yêu cầu HS thực lại thao tác với từ khóa khác GV:quan sát, hướng dẫn, nhắc nhở thường xuyên GV:củng cố lại bước thực tìm kiếm thơng tin web Năm học: 2018-2019 hành HS: quan sát, theo dõi thao tác HS: thực thao tác tìm kiếm thơng + Năng lực tư duy, phân tin tích,khái qt, HS: lắng nghe trừu tượng hóa + Đạo đức, hành vi phù hợp sử dụng CNTTTT Hoạt động 2: Tìm hiểu cách sử dụng từ khóa để tìm kiếm thông tin (20 phút) GV:yêu cầu hs thảo luận nội dung thực hành: Bài HS: Thảo luận nội trang 34/sgk dung thực hành - Yêu cầu hs thực tìm kiếm thơng tin với từ HS: Thực khố là: cảnh đẹp sapa thơng báo kết GV:nhận xét - Yêu cầu HS quan sát kết cho nhận xét HS: quan sát trả kết tìm đó? lời theo ý hiểu GV giải thích thêm: kết tìm tất trang web chứa từ thuộc từ khố khơng phân biệt chữ hoa chữ thường HS: Thực GV:Yêu cầu HS thực tìm kiếm “cảnh đẹp nêu ý kiến sapa” so sánh với cách tìm kiếm - Nhận xét kết đạt Hs: Quan sát, ghi - Cho nhận xét tác dụng cặp dấu ngoặc nhớ thực kép “”? lại thao tác tìm GV: Thực lại thao tác để hs quan sát kiếm GV:Quan sát học sinh thực hành hướng dẫn kịp thời Hoạt động 3: Củng cố (3 phút) Giáo viên làm lại bước học sinh quan sát - + Năng lực tiếp cận lí thuyết kĩ thực hành + Năng lực tư duy, phân tích,khái quát, trừu tượng hóa + Đạo đức, hành vi phù hợp sử dụng CNTTTT Hs: Quan sát, ghi nhớ Năng lực quan sát Hướng dẫn nhà - Thực hành lại nội dung thực hành (nếu có điều kiện) - Xem trước tập 3, 4, Gv: Hoa Lê Giáo án Tin học Tuần dạy: Tiết dạy: 10 Năm học: 2018-2019 Ngày soạn: …./09/2018 Ngày dạy: /09/2018 Bài thực hành TÌM KIẾM THƠNG TIN TRÊN INTERNET (tt) I MỤC TIÊU 1.1 Kiến thức theo chuẩn kiến thức kĩ năng:  Biết tìm kiếm thông tin web lịch sử dựng nước  Biết tìm kiếm thơng tin web ứng dụng tin học  Biết tìm kiếm hình ảnh 1.2 Kĩ  Biết tìm kiếm thơng tin Internet nhờ máy tìm kiếm 1.3 Thái độ  Có thái độ lành mạnh sử dụng Internet  Ham học hỏi, biết tìm kiếm thơng tin Internet để hỗ trợ việc học tập 1.4 Mục tiêu phát triển lực: − Góp phần hình thành lực: + Nhận biết, thao tác với phần mềm, thiết bị CNTT-TT + Đạo đức, hành vi phù hợp sử dụng CNTT-TT + Năng lực tư duy, phân tích,khái quát, trừu tượng hóa II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: Giáo án, SGK, máy chiếu Học sinh: Xem trước mới, SGK III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định lớp (1 phút) - Kiểm tra sĩ số: tổng số: ……… vắng ……… Phép ……… - Ổn định trật tự, tạo khơng khí thoải mái để bắt đầu tiết học Kiểm tra cũ (0 phút) - Kết hợp kiểm tra thực hành Dạy học * Đặt vấn đề (1 phút) … Hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Hoạt động 1: Tìm kiếm thơng tin web lịch sử dựng nước ( 15 phút) GV:yêu cầu hs thảo luận nội dung thực hành: Bài HS: Thảo luận nội trang 34 dung thực hành Tìm kiếm với từ khố: lịch sử dựng nước Tìm kiếm với từ khố “lịch sử dựng nước” Tìm kiếm với từ khố “Lịch sử dựng nước” “Vua Hùng” Thêm vào từ khoá cụm từ “Văn Lang” để thu Năng lực hình thành + Năng lực tiếp cận lí thuyết kĩ thực Gv: Hoa Lê Giáo án Tin học Năm học: 2018-2019 hẹp phạm vi tìm kiếm nhận xét HS: quan sát, theo Duyệt qua kết tìm được, xem vài dõi thao tác trang web danh sách kết tìm thực thao tác GV:Hướng dẫn thao tác tìm kiếm thơng tin tìm kiếm thông tin web HS: lắng nghe GV:quan sát, hướng dẫn, nhắc nhở thường ghi nhớ thao xuyên tác Hoạt động 2: Tìm kiếm thơng tin web ứng dụng tin học (15 phút) GV:Yêu cầu hs thực tìm kiếm thơng tin với HS: Thực từ khoá ứng dụng tin học theo yêu cầu - Ứng dụng Tin học ứng dụng nhiều lĩnh vực Em chọn vài lĩnh vực HS: Sử dụng kiến tìm kiếm thơng tin lưu vào máy? thức học tìm GV:Quan sát chấm kết cho điểm HS kiếm, lưu thông tin thực yêu cầu nhanh web thực hành + Năng lực quan sát, ghi nhớ + Năng lực tiếp cận lí thuyết kĩ thực hành + Năng lực tư duy, phân tích,khái quát, trừu tượng hóa Hoạt động 3: Tìm kiếm hình ảnh (10 phút) GV:u cầu hs thực tìm kiếm thơng tin với Hs: Thực + Năng lực từ khoá hoa đẹp lưu lại hình ảnh theo theo nhóm tìm tiếp cận lí đường dẫn: kiếm với từ khố thuyết kĩ My document → My Picture hoa đẹp thực hành GV:Quan sát chấm kết cho điểm HS thực yêu cầu nhanh Hoạt động 4: Củng cố (3 phút) Giáo viên làm lại bước học sinh quan sát - Hs: Quan sát, ghi nhớ Năng lực quan sát, ghi nhớ Hướng dẫn nhà - Thực hành lại nội dung thực hành (nếu có điều kiện) Gv: Hoa Lê ... tin lưu vào máy? thức học tìm GV:Quan sát chấm kết cho điểm HS kiếm, lưu thông tin thực yêu cầu nhanh web thực hành + Năng lực quan sát, ghi nhớ + Năng lực tiếp cận lí thuyết kĩ thực hành + Năng. .. từ khoá cụm từ “Văn Lang” để thu Năng lực hình thành + Năng lực tiếp cận lí thuyết kĩ thực Gv: Hoa Lê Giáo án Tin học Năm học: 2018-20 19 hẹp phạm vi tìm kiếm nhận xét HS: quan sát, theo Duyệt qua... đẹp thực hành GV:Quan sát chấm kết cho điểm HS thực yêu cầu nhanh Hoạt động 4: Củng cố (3 phút) Giáo viên làm lại bước học sinh quan sát - Hs: Quan sát, ghi nhớ Năng lực quan sát, ghi nhớ Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tin 9 phát triển năng lực hs tiết 9 10, giao an tin 9 phát triển năng lực hs tiết 9 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn