Thực trạng nhiễm sán lá truyền qua cá trên người, yêu tô liên quan và hiệu quả một sô giải pháp can thiệp

160 175 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2018, 19:39

Các bệnh sán lá truyền qua cá bao gồm sán lá gan nhỏ và sán lá ruột nhỏ là những bệnh có tỷ lệ mắc tương đối cao ở một số Quốc gia trên Thế giới, đặc biệt là khu vực Châu Á, trong đó có Việt Nam. Theo thống kê của WHO, hiện nay có khoảng 45 triệu người trên Thế giới nhiễm sán lá gan nhỏ, trong đó Châu Á có ít nhất 35 triệu người nhiễm các loài sán lá này 1,2. Còn bệnh sán lá ruột nhỏ cũng có tỷ lệ nhiễm song hành tương tự như sán lá gan nhỏ do tính chất lây truyền và dịch tễ hoàn toàn giống sán lá gan nhỏ 3.Nhiễm sán lá truyền qua cá là những bệnh gắn liền với tập quán, thói quen ăn gỏi cá đã có từ lâu đời ở nhiều địa phương trong cả nước. Tại Việt Nam, cho đến nay đã xác định có ít nhất 32 tỉnh mắc bệnh sán lá truyền qua cá, trong đó có 24 tỉnh mắc bệnh sán lá gan nhỏ và 18 tỉnh có bệnh sán lá ruột nhỏ lưu hành 3,4. Tỷ lệ nhiễm bệnh ở các khu vực là khác nhau, tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, tỷ lệ nhiễm sán lá gan nhỏ trung bình là 17,23% 5. Điều đáng chú ý là nếu nhiễm sán lá gan nhỏ kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng gan, gây nhiễm độc kéo dài và dẫn đến xơ gan, ung thư đường mật.. .6, Tuy vậy, kể từ khi nhiễm sán lá gan nhỏ đến khi xuất hiện các triệu chứng bệnh lý là cả một thời gian dài không có triệu chứng lâm sàng hoặc các triệu chứng không rõ ràng. Cho đến khi triệu chứng tổn thương gan đã rõ, nhiều người vẫn không nghĩ nguyên nhân là do sán lá gan nhỏ, vì thế bệnh ít được người dân quan tâm phòng chống. 1 ĐẶT VẤN ĐỀ • Các bệnh sán truyền qua cá bao gồm sán gan nhỏ sán ruột nhỏ bệnh có tỷ lệ mắc tương đối cao số Quốc gia Thế giới, đặc biệt khu vực Châu Á, có Việt Nam Theo thống kê WHO, có khoảng 45 triệu người Thế giới nhiễm sán gan nhỏ, Châu Á có 35 triệu người nhiễm loài sán [1],[2] Còn bệnh sán ruột nhỏ có tỷ lệ nhiễm song hành tương tự sán gan nhỏ tính chất lây truyền dịch tễ hồn tồn giống sán gan nhỏ [3] Nhiễm sán truyền qua cá bệnh gắn liền với tập quán, thói quen ăn gỏi cá có từ lâu đời nhiều địa phương nước Tại Việt Nam, xác định có 32 tỉnh mắc bệnh sán truyền qua cá, có 24 tỉnh mắc bệnh sán gan nhỏ 18 tỉnh có bệnh sán ruột nhỏ lưu hành [3],[4] Tỷ lệ nhiễm bệnh khu vực khác nhau, tỉnh đồng Bắc Bộ, tỷ lệ nhiễm sán gan nhỏ trung bình 17,23% [5] Điều đáng ý nhiễm sán gan nhỏ kéo dài ảnh hưởng đến chức gan, gây nhiễm độc kéo dài dẫn đến xơ gan, ung thư đường mật [6], Tuy vậy, kể từ nhiễm sán gan nhỏ đến xuất triệu chứng bệnh lý thời gian dài khơng có triệu chứng lâm sàng triệu chứng không rõ ràng Cho đến triệu chứng tổn thương gan rõ, nhiều người không nghĩ nguyên nhân sán gan nhỏ, bệnh người dân quan tâm phòng chống Bệnh sán ruột nhỏ mắc rải rác nhiều địa phương nước gây tác hại đáng kể Nhưng thực người ta biết quan tâm nhiều đến bệnh sán ruột lớn ký sinh người lợn (Fasciolopsis buski) Còn bệnh sán ruột nhỏ truyền qua cá nước ăn cá chưa nấu chín ăn gỏi cá chưa nhiều người biết đến kể tác hại Huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hố khu vực trọng điểm, tập quán ăn gỏi cá phố biến, chủ yếu cá nước ngọt, người dân sử dụng phân người tươi để nuôi cá, làm trang trại [7] Nhưng chưa có đủ tài liệu nghiên cứu, thống kê cách khoa học tình hình nhiễm bệnh cộng đồng dân cư Nga Sơn Tình hình nhiễm ấu trùng sán cá nước Loài sán có đặc điểm khác so với khu vực khác Kiến thức hành vi thực hành người dân phòng chống bệnh Những yếu tố có liên quan đến tình hình mắc bệnh Tiến hành giải pháp can thiệp cộng đồng có hiệu để làm giảm tình hình mắc bệnh Việc xác định thực trạng nhiễm sán lá, yếu tố dịch tễ liên quan, kiến thức người dân bệnh cần thiết Nhằm xây dựng hoạt động phòng chống nhiễm sán địa phương đạt hiệu quả, nâng cao sức khỏe cộng đồng, giảm chi phí cho người bệnh nhà nước Xuất phát từ yêu cầu khoa học thực tiễn đây, tiến hành nghiên cứu đề tài “Thực trạng nhiễm sán truyền qua cá người, yêu tô liên quan hiệu sô giải pháp can thiệp huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, năm 2013-2014” Với mục tiêu sau: Xác định tỷ lệ, cường độ nhiễm sán truyền qua cá người, nhiễm ấu trùng cá loài sán xã ven biển huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá Xác định số yếu tố liên quan đến nhiễm sán người dân điểm nghiên cứu Đánh giá hiệu giải pháp can thiệp điều trị truyền thơng giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh sán điểm nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Thông tin chung bệnh sán truyền qua cá Các bệnh sán truyền qua cá bao gồm sán gan nhỏ sán ruột nhỏ Trên giới có 76 lồi sán truyền qua cá, có lồi sán gan nhỏ thuộc họ Opisthorchiidae 69 loài sán ruột nhỏ [8] Tại Việt Nam, sán truyền qua cá xác định có 24 tỉnh có lưu hành bệnh sán gan nhỏ Còn bệnh sán ruột nhỏ chưa có nhiều tài liệu thơng báo bệnh tỉnh nước, trứng sán ruột nhỏ giống trứng sán gan nhỏ Mặc khác chu kỳ lây truyền bệnh sán ruột nhỏ hoàn toàn giống sán gan nhỏ Vì dễ nhầm lẫn loại sán [8] Qua báo cáo tác giả Phan VT cộng (2010), ẩm thực ăn gỏi cá có có xu hướng lan rộng nhiều vùng, miền toàn Quốc số Quốc gia Thế giới [9] Trong thói quen dùng phân tươi ni cá phóng uế bừa bãi xuống ao hồ tồn nhiều địa phương nước Vì vậy, tỷ lệ nhiễm sán cao phát triển rộng số vùng có tập quán ăn gỏi cá nước - Loài sán gan nhỏ chủ yếu Thế giới + Thuộc ngành (Phylum) sán dẹt (Platyhelminthes) + Lớp (Class) sán (Trematoda) + Bộ (Order): Prosostomata + Họ (Family): Opisthorchiidae + Giống (Genus): Clonorchis có lồi (Species) Clonorchis sinensis + Giống (Genus): Opisthorchis có loài (Species) Opisthorchis viverrini loài Opisthorchis felineus Sán gan gây bệnh người gồm 12 loài thuộc họ sán ký sinh ống mật túi mật gan, bất thường ký sinh ống tụy [6]: - SLGN thuộc họ Opisthorchiidae, gồm loài: Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini, O felineus, Amphimerus norverca, Amphimerus pseudofelineus, Metorchis conjunctus Pseudamphistomum trancatum - Họ Dicrocoeliidae gồm loài: Dicrocoelium dendriticum, Dicrocoelium hospes Eurytrema pancreaticum - Họ Fasciolidae gồm loài: Fasciola hepatica Fasciola gigantica Trên giới chủ yếu ký sinh người có lồi: Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini, O felineus truyền qua cá thuộc họ Opisthorchiidae Dicrocoelium dendriticum thuộc họ Dicrocoeliidae, loài truyền qua kiến nên không đề cặp đến luận án [6] Ở Việt Nam xác định có mặt lồi sán gan nhỏ truyền qua cá, là: Clonorchis sinensis có miền Bắc, Opisthorchis viverrini miền Nam miền Trung thuộc họ Opisthorchiidae [6] - Loài sán ruột nhỏ Trên Thế giới có khoảng 69 lồi sán ruột nhỏ biết ký sinh người Trong có 31 lồi thuộc họ Heterophyidae, 21 lồi thuộc họ Echinostomatidae, loài thuộc họ Leicithodendriidae, loài thuộc họ Plagiorchiidae Họ Diplostomidae, Nanophyetidae Paramphistomatidae họ có lồi Còn họ Gastrodiscidae, Gymnophallidae, Microphllidae Strigeidae họ có lồi [10] Tại Việt Nam, từ năm 2004 đến năm 2006, với phương pháp xét nghiệm Kato-katz lắng cặn cộng đồng xác định bệnh sán ruột nhỏ lưu hành 18 tỉnh nước Tỷ lệ tăng theo nhóm tuổi, nam nhiễm cao nữ Trong thời gian phát loài sán ruột nhỏ bao gồm: Haplorchis taichui, H pumilio, H yokogawai, Stellantchasmus falcatus, Centrocestus formosanus, Procerovum varium thuộc họ Heterophyidae Echinochasmus japonicus Echinostoma revolutum thuộc họ Echinostomatidae Trong thường gặp lồi Haplorchis taichui H pumilio thuộc họ Heterophyidae phát tỉnh Việt Nam [3],[4],[11] 1.2 Lịch sử nghiên cứu sán truyền qua cá 1.2.1 Lịch sử nghiên cứu sán Clonorchis sinensis - Bệnh sán gan nhỏ (SLGN) biết đến lâu, hàng ngàn năm trước Loài Clonorchis sinensis tồn Trung Quốc cách 100 năm, lần vào năm 1875 Meconell tìm thấy SLGN tử thi người Hoa Calcuta Ân Độ, Cobbold đặt tên Distoma sinense Năm 1907, Loss Kobayashi dựa vào hình thái học loài sán thống lấy tên Clorochis sinensis Trong tiếng La Tinh Clonos có nghĩa phân nhánh, Orchis có nghĩa tinh hồn, Sinensis có nghĩa Trung Quốc [6] - Đến năm 1910, Kobayashi xác định vật chủ trung gian thứ hai Clonorchis sinensis họ cá chép Cyprinidae [6] - Đến năm 1918, Muto xác định vật chủ trung gian thứ Clonorchis sinensis ốc nước [6] Bệnh phân bố phía Đơng Châu Á từ Việt Nam đến Nhật Bản, gồm : Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan Bắc Việt Nam - Tại Việt Nam, C sinensis Grall phát thông báo ca sán vào năm 1887 miền Bắc Năm 1909 (Mathis Le ger) tìm thấy C sinensis công dân Pháp Việt Nam Tại Sài Gòn thơng báo có 291 người nhiễm C sinensis, chủ yếu người có nguồn gốc từ miền Bắc di cư vào Nam Đến năm 1965, Đặng Văn Ngữ Đỗ Dương Thái phát trường hợp nhiễm C sinensis phối hợp với O felineus Việt Nam [6] - Từ năm 1976 - 2002, Viện Sốt rét- Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương xác định bệnh loài C sinensis lưu hành chủ yếu miền Bắc Đã có 12 tỉnh thành nhiễm bệnh, tỷ lệ nhiễm trung bình 19% (Kiều Tùng Lâm cộng sự, 1992) Có địa phương nhiễm tới 37% tỉnh Nam Định, có nơi bệnh phân bố tồn tỉnh tỉnh Hòa Bình (Nguyễn Văn Đề cộng sự, 1996, 1998, 2002, 2003) [6] 1.2.2 Lịch sử phát bệnh Opisthorchis viverrini - Loài Opisthorchis viverrini phát nước Châu Á, Đông Nam Á vào năm 1984, như: Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Malaysia, Việt Nam, Campuchia Đặc biệt Thái Lan, qua điều tra 60 làng năm 1994 tỉnh Đông Bắc Thái Lan có tỷ lệ nhiễm O viverrini từ: - 68% (Sithishaworn cộng sự, 1994) [6] - Tại Việt Nam: Năm 2008, Nguyễn Văn Chương cộng điều tra phát loài Opisthorchis viverrini tỉnh: Phú Yên Bình Định, với tỷ lệ nhiễm từ 3,92% - 7,67% [12] 1.2.3 Lịch sử nghiên cứu sán ruột nhỏ - Tình hình nghiên cứu giới Sán ruột nhỏ ký sinh người thông báo Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Bangladesh, Ai Cập, Sudan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Siberia, Israel, Tây Ban Nha, Brazil, Mỹ, Greenland [3] - Tình hình nghiên cứu sán ruột nhỏ Việt Nam Theo thông báo Nguyễn Văn Đề, từ năm 2004 - 2006, xác định sán ruột nhỏ lưu hành 18 tỉnh, gồm: Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên, Lào Cai, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hà Tây (cũ), Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hố, Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng An Giang [3] 1.3 1.3.1 Một số đặc điểm dịch tễ bệnh sán truyền qua cá Đặc điểm dịch tễ sán gan nhỏ [3] - Nguồn bệnh động vật ni như: chó, mèo, lợn, chuột cống người nhiễm bệnh thải trứng ngồi mơi trường nước - Đường lây truyền ăn cá chưa nấu chín hình thức như: gỏi cá, lẩu cá, cá nướng, cá hấp, cá om dưa Vật chủ trung gian thứ ốc Bithynia mang cercaría, vật chủ trung gian thứ lồi cá nước (mè, trơi, chép, trâm, diếc, rôphi) mang metacercaria - Khối cảm thụ động vật nguồn bệnh - Phân bố: Ở vùng có tập quán ăn gỏi cá hay cá nước chưa nấu chín có chứa ấu trùng, chủ yếu số Quốc gia Châu Âu, Châu Á, đặc biệt khu vực Đông Nam Á 1.3.2 Đặc điểm dịch tễ sán ruột nhỏ [3] Chu kỳ tương tự với sán gan nhỏ, bệnh sán ruột nhỏ phụ thuộc tập quán ăn gỏi cá Do vậy, vùng dịch tễ sán gan nhỏ vùng dịch tễ sán ruột nhỏ mức độ nhiễm song song với Cá bị ô nhiễm ấu trùng sán ruột nhỏ thường cao nhiều so với sán gan nhỏ Vật chủ dự trữ mầm bệnh (reservoir) giống với sán gan nhỏ, ngồi có nhiều động vật khác như: Gia cầm, chim tự nhiên vật chủ sán ruột nhỏ nên phân bố sán ruột nhỏ rộng lớn Vật chủ trung gian thứ (First intermediate host) ốc, gọi vật chủ phụ, có hai loại ốc là: P striatulus M tuberculatus 1.4 Tình hình nghiên cứu nước, nước bệnh sán truyền qua cá 1.4.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 14.1.1 Lồi sán gan nhỏ C sinensis - Nghiên cứu đặc điểm sinh học Khi nghiên cứu đặc điểm hình thái loài Clonorchis sinensis, tác giả Chenghua Shen cộng (2007) thu thập loài sán Clonorchis sinensis trưởng thành người sau điều trị praziquantel cho người dân Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc Trong người đãi phân sau tẩy sán, có người thu sán trưởng thành Kích thước sán đo là: 15-20 mm x 2-3 mm, thân sán có mầu đỏ nâu mầu trắng Như mặt hình thái qua mơ tả lồi sán gan nhỏ C sinensis Hàn Quốc tương tự Việt Nam [13] Hấp miệng Hấp bụng Lỗ sinh dục 4.Tử cung Buồng trứng 6.Tinh hồn Hình 1.1 Hình thể, cấu tạo sán gan nhỏ trưởng thành Clonorchis sinensis (Ảnh chụp tiêu Nguyễn Văn Đề, Đại học Y Hà Nội, 2012, tỷ lệ sán thật khoảng 1/20) Năm 2004, Byung Ihn Choi cộng nghiên cứu vòng đời vật chủ trung gian loài C sinensis, tiếp tục chứng minh rằng: Vật chủ lồi sán người, chó mèo, lợn, chuột cống, vật chủ trung gian thứ ốc Bithynia, vật chủ trung gian thứ cá nước thích hợp [14] Hình 1.2 Sơ đồ chu kỳ sán gan nhỏ CDC [3] (1) Sán trưởng thành ký sinh đường mật, sán đẻ trứng, trứng theo phân ngoại cảnh (2) Nếu rơi xuống môi trường nước ốc nuốt nở ấu trùng lông ốc phát triển thành ấu trùng đuôi (3) Âu trùng đuôi dời ốc bơi tự nước (4) Âu trùng đuôi xâm nhập vào cá nước ngọt, rụng đuôi phát triển thành ấu trùng nang thịt cá (bằng mắt thường khó nhìn thấy ấu trùng nang) (5) Người (hoặc động vật) ăn phải cá có ấu trùng nang chưa nấu chín (6) Sau ăn ấu trùng vào dày xuống tá tràng ngược đường mật lên gan, phát triển thành sán gan trưởng thành, kí sinh gây bệnh Thời gian từ ăn phải ấu trùng nang cá đến thành sán trưởng thành khoảng 26 ngày Hình 1.3 Ồc mang ấu trùng sán gan nhỏ Việt Nam, tỷ lệ thật 1/1 (Ảnh chụp Nguyễn Văn Đề, Đại học Y Hà Nội, 2012) - Các nghiên cứu bệnh học Từ năm cuối thập kỷ 80 Thế kỷ XX, nghiên cứu sinh học phân tử, có nghiên cứu bệnh học, phương pháp chẩn đoán thuốc điều trị bệnh sán gan nhỏ C sinensis Kết có nhiều thành công giúp hiểu sâu cấu trúc sinh học phân tử loài sán, tổn thương bệnh học, yếu tố dịch tễ, thuốc điều trị cải thiện hiệu độc tính Khi nghiên cứu bệnh nhân nhiễm sán gan, tác giả Sung- Tae Hong cộng (1993-1994) thấy có tăng sinh tế bào biểu mô ống mật đường mật có sán ký sinh bị giãn nhiều theo thời gian Những sán ký sinh đường mật nhỏ gan gây viêm mạn tính đường mật, làm dầy thành đường mật, tắc mật học giãn đường mật Trên hình ảnh, đường mật nhỏ ngoại vi bị giãn, đường mật lớn bên gan khơng bị giãn giãn khơng đáng kể Bằng siêu âm quan sát sán vật thể nhỏ trôi túi mật [15],[16],[17] 10 Nhiễm sán nhỏ bị viêm túi mật cấp, nghiên cứu Tạp chí sức khỏe cộng đồng Y học Nhiệt đới Đông Nam Á, tác giả Rohela M (2006) M Rohela (2007) mô tả bệnh nhân bị viêm túi mật cấp tính Clonorchis sinensis, sau điều trị praziquantel, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn [18],[19],[20] Rất nhiều nghiên cứu khẳng định rằng: bị nhiễm sán đường mật kéo dài nguy gây ung thư đường mật Đó kết nhiễm trùng mạn tính nhu mô gan đường mật kéo dài [21],[22],[23],[24],[25] - Nghiên cứu chẩn đoán Clonorchis sinensis Để chẩn đoán nhiễm Clonorchis sinensis người có nhiều phương pháp chẩn đốn khác nhau, bổ trợ cho Chẩn đoán lâm sàng khơng có triệu chứng đặc hiệu, dễ nhầm với số bệnh khác Chẩn đoán định chủ yếu dực vào phương pháp xét nghiệm, phương pháp xét nghiệm phân Kato - Katz coi tiêu chuẩn vàng “Gold standar” Mặc dù có số phương pháp xét nghiệm khác mà số tác giả nghiên cứu Nắp Gai Nhân Vỏ Nắp Gai Nhân Vỏ Hình 1.4 Trứng sán gan nhỏ, tỷ lệ thật khoảng 1/200 C sinensis (trái) O viverrini (phải) (Ảnh chụp tiêu Nguyễn Văn Đề, Đại học Y Hà Nội, 2013) Tại Tạp chí ký sinh trùng Hàn Quốc, tác giả Dongil Choi (2007) Choi D (2007) báo cáo: Trong thập kỷ qua có nhiều báo cáo phương pháp phát nhiễm clonorchiasis hình ảnh Bằng kỹ thuật XQ, siêu âm, CTscanner MRI phát hình ảnh ung thư đường mật, giãn đường mật liên quan đến nhiễm clonorchiasis [26] Nhưng phương pháp chẩn đốn bệnh mà 2007 Tạp chí phòng chống bệnh sốt rét bệnh kỷ sinh trùng , số 1, 2008, 47 - 52 141 Đặng Thị Cẩm Thạch (2005) Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, ảnh hưởng bệnh sán gan đến số sinh hóa chức gan tác dụng điều trị praziquantel Luận án tiến sỹ Y học, Hà Nội, 2005, tr: 52 - 62 142 Vũ Hồng Cương, Ngọ Văn Thanh, Nguyễn Thị Lệ cộng (2014) Đánh giá thực trạng nhiễm sán người, số yếu tố liên quan nhiễm bệnh đề xuất giải pháp phòng chống vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa, năm 2014 Đề tài cấp tỉnh, Sở Khoa học Cơng nghệ Thanh Hóa, 2015, tr: 35-59 143 Chi TT, Dalsgaard A, Turnbull JF, et al (2008) Prevalence of zoonotic trematodes in fish from a Vietnamese fish-farming community J Parasitol 2008 Apr; 94(2): 4238 doi: 10.1645/GE-1389.1 144 ThaenkhamU, VisetsukK, Dung doT (2007) Discrimination of Opisthorchis viverrini from Haplorchis taichui using COI sequence marker Acta Trop 2007 Jul;103(1): 26-32 Epub 2007 May 18 145 Lê Thanh Hòa, Nguyễn Văn Đề, Nguyễn Bích Nga cộng (2002) Giám định loài sán gan bé Clonorchis sinensis Việt Nam sinh học phân tử hệ gen ty thể Tạp chí phòng chống sốt rét bệnh Ký sinh trùng , Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương, số -2002 60 - 68 146 Park GM (2007) Genetic comparison of liver flukes, Clonorchis sinensis and Opisthorchis viverrini, based on rDNA and mtDNA gene sequences Parasitol Res 2007 Jan; 100(2): 351-7 Epub 2006 Aug 11 147 Vũ Văn Thái, Đinh Thị Thanh Mai, Phan Viết Đức (2012) Kiến thức, thái độ, thực hành người dân bệnh sán gan nhỏ xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng Hội nghị khoa học - Đào tạo chuyên ngành Ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 41, Viện SR - KST - CT TƯ, 34 - 38 148 Lê Ngọc Lượng, Vũ Nhật Tân, Trịnh Thị Quế cộng (2013) Tình hình nhiễm sán gan nhỏ người số yếu tố liên quan xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, năm 2013 Đề tài cấp sở, Sở Y tế Thanh Hóa, năm 2013, 21-22 149 Trần Quang Trung, Lương Thị Phương Lan cộng (2013) Kiến thức, thực hành phòng chống sán gan nhỏ người dân số xã thuộc vùng ven biển tỉnh Thái Bình Nam Định năm 2013 Tạp chí phòng chống bệnh sốt rét bệnh ký sinh trùng, số 2, năm 2014, 8-13 150 Lê Thị Tuyết, Trần Quốc Kham (2008) Thực trạng nhiễm sán gan nhỏ người dân hai xã Xuân Tiến Xuân Châu huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định Tạp chí phòng chống bệnh sốt rét bệnh ký sinh trùng Số 3, 2008, 87-91 151 Trần Kim Phụng (2009) Nhiễm sán gan nhỏ xã Tà Rụt Tà Long huyện Đakrông Y học Việt Nam, tháng 11, số 1, 2001, - Đặng Thị Cẩm Thạch, Aya Yajima, Nguyễn Viết Không (2009) Tỉ lệ nhiễm, cường độ nhiễm, yếu tố nguy nhiễm bệnh sán gan nhỏ (Clonorchiasis) khả sử dụng điều tra KAP Tạp chí phòng chống bệnh sốt rét bệnh kỷ sinh trùng, số 5, 2009, 87-94 PHIẾU PHỎNG VẤN VỀ SÁN LA GAN NHỎ, SÁN LÁ RUỘT NHỎ (Điều tra viên đánh dấu X vào phù hợp) Thơn./Xóm /Xã , Nga Sơn Số phiếu: Họ tên điều tra viên: Ngày điều tra / ./201 Địa điểm điều tra: Thơn xóm: xã: ,Huyện Nga Sơn, Thanh Hố Phần I: Thơng tin chung đối tượng C1 Họ vàbác tên (anh, ngườichị, đươc Theo cháu) để vấn: - Ăn chín, uống chín / C1.1 Tuổi: Ngày tháng nămsán sinh: ./ không bị nhiễm gan nhỏ, - Khơng ăn gỏi cá, cá C2 sán Giớilátính? □ Nữ: ruột Nam: nhỏ cần làm để□ ũ ũ sống hay nấu chưa chín bệnh? Sử dụng hố xí hợp vệ ũ C3 phòng Dân tôc? C3.1 -Nghề nghiệp: C4 (Có thể chọn nhiều câu trả lời) Trình học vấn? Mù chữ: □ Cấp sinh Cấp I, Tiểu học: 2.^ Cấp II, THCS 3^ Trên PTTH: ũ - Không đại tiện bừa bãi, đại III, PTTH: □ □ Phần II: Kiến thức, thái độ, thực phòng tiệnhành xuống ao hồ,chống sơng sán gan Chúng ta bị nhiễm sán C7 C5 gan nhỏ, sán ruột nhỏ qua đường nào?(Chỉ chọn ý) Theo Bác (anh, chị, cháu) nhiễm sán gan nhỏ, sán rt nhỏ có gây hại cho sức khoẻ không? Bệnh nhân tự trả lời số tác hại suối Ăn uống □ ũ -Khác Không phân tươi □ (ghidùng rõ) chưa ủ đủ thời gian để bón □ Khơng biết, khơng trả lời ruộng, nuôi cá - Rửa tay trước ũ Có □ ăn Khơng □ - Khác: ũ □ Không biết, không trả lời - Không biết không ũ trả lời sau trả lời ( phương án 1): Bác -(anh, chị, biếtrốicác Sán cháu) gan gây loạn tiêu - Thông tin đại chúng: báo ũ thơng tinhóa, trênchán chủ yếu từ đâu(Chỉ ăn, ậm ạch, khó tiêu, chí, ti vi, đài C6 chọn ý)đau âm ỉ vùng gan, gây - Sách vở, trường học vàng da, gây xơ gan, ung thư - Cán y tế, nhân viên y C8 ũ ũ gan tế thôn Sán ruột gây rối loạn tiêu - Bạn bè, người thân gia hóa, đầy hơi, khó tiêu , mệt đình mỏi (Chỉ chọn phương án) - Khác: ũ Bác (anh, chị, cháu) - Đã ăn ũ Nếu có 1=> ăn gỏi cá chưa? (Chỉ chọn ý) - Chưa ăn - C9 ũ - Không nhớ không trả lời C10 C11 ũ ũ Bác (anh, chị, cháu) thường ăn gỏi loại - Cá mè cá gì? (Chỉ chọn ý) - Cá Chép □ - Cá Trắm □ □ □ - Cá Trôi - Cá Rô phi - Nhiều loại cá C10 C11 □ □ Bác (anh, chị, cháu) ăn gỏi lấy cá - Lấy từ ao nhà □ làm gỏi chủ yếu từ đâu ? (Chỉ - Ao khác □ chọn ý) - Mua từ chợ □ Phần III: Thơng tin hộ gia đình (Phỏng vấn chủ hộ người cao tuổi có hiểu biết có mặt thời điểm điều tra) Điều tra viên hỏi, kết hợp quan sát kiểm tra thực tế với câu hỏi đây! Gia đình có hố xí khơng? (Chỉ chọn Có □ ý) Không C12 □ Nếu không => dừng C13, C14, C16, Tự hoại C17 □ Hai ngăn □ Hố xí đào (1 ngăn) □ Tự thấm □ Cầu ngang, cầu tõm Khác: □ Đánh giá điều tra viên hố xí hộ Hợp vệ sinh □ gia đình? (Theo bảng kiểm QĐ Không hợp vệ sinh □ 27/2011 BYT,ngày 24/6/2011) Số hộ khơng có hố □ Hố xí loại gì? (Chỉ chọn ý) C13 C14 □ xý C15 Gia đình ta có dùng phân người, gia -Có □ súc bón ruộng, ni cá khơng?(Chỉ -Khơng □ Dừng PVấn chọn ý) C16 C17 C18 C19 C16, C17 Nếu có, gia đình ta có ủ phân trước Có □ sử dụng khơng?(Chỉ chọn ý) Khơng □ Nếu có ủ thường ủ thời gian Dưới tháng □ bao lâu?(Chỉ chọn ý) Từ tháng trở lên □ Gia đình có ao ni cá khơng? Có □ (Chỉ chọn ý) Khơng □ Gia đình ta có sổ chứng nhận hộ nghèo chơng? Có: □ Không: □ Cảm đốiquả tượng trả lời phân phỏngcủa vấn! Phần IV:ơnKết xétđã nghiệm đối tượng C20 Trứng sán Gan nhỏ phân: Trứng sán Ruột nhỏ phân: C21 Dương tính □ Âm tính □ Dương tính Âm tính □ 4□ Số trứng SLGN trung bình gam phân: .Trứng/1 gam phân Số trứng SLRN trung bình gam phân .Trứng/1 gam phân Phụ lục 3: BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ VỆ SINH NHÀ TIÊU (Tiêu chuẩn ngành ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2011/TT-BYT, ngày 24/6/2011 Bộ trưởng Bộ Y tế) Điều tra viên đánh dấu X vào ô Đạt nhà tiêu đáp ứng tiêu chuẩn Nếu không, đánh dấu X vào ô Không Bảng kiểm đánh giá vệ sinh nhà tiêu ngăn ủ phân chỗ Nội dung a) Tường ngăn chứa phân kín, khơng bị rò rỉ, thấm nước b) Cửa lấy mùn phân trát kín vật liệu khơng thấm nước Về c) Mặt sàn, máng rãnh dẫn nước tiểu nhẵn, không đọng nước tiểu xây d) Có nắp đậy hai lỗ tiêu dựng e) Nhà tiêu che chắn kín, ngăn nước mưa f) Ơng thơng (đối với nhà tiêu hai ngăn có ống thơng hơi) có đường kính 9cm, cao mái nhà tiêu 40cm có lưới chắn ruồi a) Sàn nhà tiêu sạch, khơng có giấy rác b) Giấy bẩn bỏ vào lỗ tiêu vào dụng cụ chứa có nắp đậy c) Khơng có mùi thối Sử d) Khơng có ruồi côn trùng nhà tiêu dụng e) Không sử dụng đồng thời hai ngăn f) Có đủ chất độn bỏ chất độn vào lỗ tiêu sau lần tiêu bảo quản g) Khơng có bọ gậy dụng cụ chứa nước (nếu có) dụng cụ chứa nước tiểu h) Không lấy phân ngắn ủ trước tháng i) Lỗ tiêu ngắn sử dụng ln đậy kín, ngăn ủ trát kín Đạt Khơng Bảng kiểm đánh giá vệ sinh nhà tiêu tự hoại Nội dung Đạt a) Bể xử lý gồm ba ngăn b) Bể chứa phân không bị lún, sut Về c) Nắp bể chứa phân trát kín, khơng bị rạn nứt xây d) Mặt sàn nhà tiêu nhẵn, phẳng không đọng nước dưng e) Bệ xí có nút nước f) Có ống thơng a) Có đủ nước dội, dung cu chứa nước dội khơng có bọ gậy b) Khơng có mùi thối Sử c) Nước từ bể xử lý chảy vào cống hố thấm, không chảy tư xung quanh dung d) Sàn nhà tiêu sạch, khơng có rêu trơn giấy, rác bảo e) Giấy vệ sinh bỏ vào lỗ tiêu (nếu gấiy tư tiêu) bỏ vào dung cu chứa giấy bẩn có nắp đậy quản f) Khơng có ruồi trùng nhà tiêu g) Bệ xí sạch, khơng dính, đọng phân h) Nhà tiêu che chắn kín, ngăn nước mưa Người vân (Ký, họ tên) Người vân (Ký, họ tên) Không Phụ lục KẾT QUẢ ĐIỀU TRA ẤU TRÙNG TRÊN CÁ NƯỚC NGỌT -1 -1 -1 -1- - -ỉ STT Số ao Loại cá dẫn GS.TS Nguyễn Văn Đề Địa AT(+) _ _1 - Loại Áu trùng/Cường độ C H H sinensis taichui pumilio Ghi Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Người hướng Nghiên cứu sinh Ths Ngọ Văn Thanh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGỌ VĂN THANH THỤC TRẠNG NHIÊM SÁN LÁ TRUYỀN QUA CÁ w r TRÊN NGƯỜI, YẾU TU LIÊN QUAN VÀ HIỆU QUA MỘT SU GIAI PHÁP CAN THIỆP TẠI HUYỆN NGA SƠN THANH HÓA, NAM 2013 - 2014 Chuyên ngành: Ký sinh trùng Y học Mã số : 62720116 LUẬN ÁN TIÉN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Hồng Cương GS.TS Nguyễn Văn Đề HÀ NỘI - 2016 Để hồn thành luận án này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: - GS TS Nguyễn Văn Đề, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Ký sinh trùng, Trường Đại học Y Hà Nội, người Thầy tận tình hướng dẫn động viên tơi q trình thực hồn thành luận án - Nhà giáo Ưu tú, TS Vũ Hồng Cương, người thầy, người anh tận tâm bảo trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Khoa sinh học phân tử, Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương Trung tâm Gene Viện Công nghệ sinh học Việt Nam giúp đỡ tơi việc giám định lồi sán thu điểm nghiên cứu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Ký sinh trùng Y học nhiệt tình đóng góp cho tơi ý kiến quý báu, chi tiết khoa học trình tiến hành nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn: - Ban Giám hiệu, Bộ mơn Ký sinh trùng, Phòng Quản lý Đào tạo sau Đại học - Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi cho tơi trình học tập thực luận án - Tôi chân thành cảm ơn Trung tâm Y tế huyện, xã nơi thực đề tài huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đồng ý hợp tác tạo điều kiện cho thực đề tài thực địa - Trân trọng biết ơn gia đình, vợ con, cháu yêu quý, người thân yêu gia đình hai bên nội ngoại, bạn bè đồng nghiệp bên cạnh, động viên, khích lệ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2016 Ngọ Văn Thanh Tôi Ngọ Văn Thanh, nghiên cứu sinh khóa 30, Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Ký sinh trùng, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn trực tiếp GS.TS Nguyễn Văn Đề, Trường Đại học Y Hà Nội Nhà giáo Ưu tú, TS Vũ Hồng Cương, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2016 Ngọ Văn Thanh CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI AT : Âu trùng BN : Bệnh nhân CBVC : Cán viên chức CT ELISA : Can thiệp : Enzyme Linked Immunosorbent Assay Kỹ thuật miễn dịch gắn Enzym EPG : Eggs per gram Số trứng trung bình/1 gam phân HQCT KAP : Hiệu can thiệp : Knowledge Attitudes and Practices Kiến thức, thái độ thực hành KST NC : Ký sinh trùng : Nghiên cứu OR : Odd Ratio - Tỷ suất chênh PCR : Polymerase chain reaction Phản ứng khuếnh SL đại gen : Số lượng SLGN : Sán gan nhỏ SLRN TH PT : Sán ruột nhỏ : Trung học Phổ thông THCS : Trung học sở WHO : World Health Oganization Tổ chức Y tế Thế giới XN : Xét nghiệm TB : Trung bình 3.1 Yếu tố liên quan đến nhiễm sán truyền qua cá người dân xã CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Tỷ lệ thành phần loài metacercariae cá nước điều tra 71 Danh sách bệnh nhân thu mẫu sán phân tích kỹ thuật PCR 76 Kết so sánh trình tự đoạn gen COI mẫu sán nghiên cứu với mẫu sán thu thập Nam Định Thái Nguyên lưu giữ Nguồn cung cấp thông tin kiến thức bệnh sán cho người dân 84 Bảng 3.19 Tỷ lệ người dân ăn gỏi cá nước xã NC trước can thiệp 85 Bảng 3.32 Liên quan tiền sử ăn gỏi cá nước tỷ lệ nhiễm sán 95 Bảng 3.33 Tỷ lệ trứng, giảm trứng sau điều trị 21 ngày nhóm NC 96 Bảng 3.34 Tỷ lệ tái nhiễm nhiễm sau can thiệp thời điểm 96 Bảng 3.35 Hiệu theo tỉ lệ nhiễm sán chung sau can thiệp 18 tháng 97 Bảng 3.36 Tỷ lệ người dân ăn gỏi cá nước nhóm trước sau CT 102 Bảng 3.37 Tình hình sử dụng phân người ni cá trước sau can thiệp 103 Bảng 3.38 Tình hình xử lý phân người dân nhóm nghiên cứu trước sau can thiệp 104 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Quy trình nghiên cứu 42 Sơ đồ 2.2 Quy trình định loại sán kỹ thuật sinh học phân tử 48 ... có lồi sán gan nhỏ thuộc họ Opisthorchiidae 69 loài sán ruột nhỏ [8] Tại Việt Nam, sán truyền qua cá xác định có 24 tỉnh có lưu hành bệnh sán gan nhỏ Còn bệnh sán ruột nhỏ chưa có nhiều tài liệu... 1.3.2 Đặc điểm dịch tễ sán ruột nhỏ [3] Chu kỳ tương tự với sán gan nhỏ, bệnh sán ruột nhỏ phụ thuộc tập quán ăn gỏi cá Do vậy, vùng dịch tễ sán gan nhỏ vùng dịch tễ sán ruột nhỏ mức độ nhiễm song... thơng báo bệnh tỉnh nước, trứng sán ruột nhỏ giống trứng sán gan nhỏ Mặc khác chu kỳ lây truyền bệnh sán ruột nhỏ hồn tồn giống sán gan nhỏ Vì dễ nhầm lẫn loại sán [8] Qua báo cáo tác giả Phan
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng nhiễm sán lá truyền qua cá trên người, yêu tô liên quan và hiệu quả một sô giải pháp can thiệp, Thực trạng nhiễm sán lá truyền qua cá trên người, yêu tô liên quan và hiệu quả một sô giải pháp can thiệp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm