Giáo án Hóa học 10 bài 24: Sơ lược về hợp chất có Oxi của Clo

4 170 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2018, 17:50

HÓA HỌC 10 LƯỢC VỀ HỢP CHẤT OXI CỦA CLO I Chuẩn kiến thức, kĩ Kiến thức Biết được: Thành phần hóa học, ứng dụng, nguyên tắc sản xuất Hiểu được: Tính oxi hóa mạnh số hợp chất oxi clo (nước Giaven, clorua vôi) Kĩ - Viết PTHH minh hoạ tính chất hóa học điều chế nước Gia-ven, clorua vơi - Sử dụng hiệu quả, an tồn nước Gia-ven, clorua vơi thực tế II Trọng tâm Tính oxi hóa mạnh, ứng dụng, ngun tắc sản xuất số hợp chất oxi clo III Chuẩn bị  Mẫu nước Javel bán thị trường  Các mẫu clorua vôi, muối kali clorat, giấy màu, ống nghiệm IV Phương pháp, phương tiện  Nghiên cứu SGK Đàm thoại phát vấn  Hợp tác nhóm nhỏ V Hoạt động dạy học Ổn định lớp Hoạt động dạy học HÓA HỌC 10 Hoạt động thầy Hoạt động Hoạt động trò I NƯỚC JAVEL GV: Viết phương trình phản a Điều chế ứng điều chế nước Javel Trong phòng thí nghiệm cách Cl2 tác dụng với xút, cách điện phân dung dịch 2NaOH + Cl2  NaCl + NaClO + H2O NaCl khơng màng ngăn ? natri clorua natri hipoclorit nước Javel Trong công nghiệp Khi điện phân dung dịch NaCl (15 20%) khơng màng ngăn, thu nước Javel theo phương trình phản ứng: 2NaCl + H2O ((( NaCl + NaClO + H2 Hoạt động b Tính chất Nước Javel dung dịch hỗn hợp muối GV: thông báo nước Javel gồm NaCl NaClO muối NaCl NaClO Giáo viên cho biết nguồn gốc tên gọi Muối NaClO tính oxi hóa mạnh, Javel nước Javel tính tẩy màu, sát trùng, tẩy trắng vải, sợi, giấy dùng sát trùng chuồng trại Tính số oxi hóa clo chăn nuôi, nhà vệ sinh hợp chất ghi ? *tránh giải thích dựa vào tính khơng bền, oxi ngun tử NaClO muối axit yếu, yếu axit cacbonic nên dễ tác dụng với CO2 khơng khí tạo thành axit HClO tính oxi hóa mạnh Tính bền NaClO ?  nước Javel khơng để lâu khơng khí Tính oxi hóa ? HĨA HỌC 10 II CLORUA VƠI a Điều chế Hoạt động Khí clo tác dụng với vôi sữa vôi 30 C o GV cho học sinh viết phương trình phản ứng điều chế ghi điều kiện phản ứng số oxi hóa clo? Đây phải phản ứng oxi hóa – khử ? Ca(OH)2 + Cl2 (( CaOCl2 + H2O CTCT clorua vôi (muối hỗn tạp): Cl Ca O  Cl b Tính chất Hoạt động GV làm thí nghiệm tính tẩy màu nước Javel, yêu cầu học sinh quan sát, hướng dẫn gợi ý học sinh trả lời *khả tẩy trắng sát trùng *NaClO chất oxi hóa GV: bổ sung HClO tính oxi hóa mạnh Hoạt động GV cho học sinh quan sát mẫu clorua vôi học sinh nêu Clorua vôi chất bột màu trắng, xốp, mùi xốc, tính oxi hóa mạnh  Tác dụng với axit clohidric cho Cl2 CaOCl2 + 2HCl  CaCl2 + Cl2 + H2O  Trong khơng khí ẩm, clorua vôi tác dụng với CO2 tạo axit hipoclorơ: c Ứng dụng Clorua vôi dùng để tẩy trắng sợi, vải, giấy để tẩy uế… HÓA HỌC 10 nhận xét tính chất vật lí GV hướng dẫn học sinh viết phương trình phản ứng clorua vơi tác dụng với HCl với CO2 Phản ứng phản ứng oxi hóa – khử ? Tại ? Củng cố * Điều chế nước Javel, clorua vôi, kali clorat * Ứng dụng Dặn dò Làm tập trang 108 SGK Bài tập nhà 4, trang 108 SGK ... trùng *NaClO chất oxi hóa GV: bổ sung HClO có tính oxi hóa mạnh Hoạt động GV cho học sinh quan sát mẫu clorua vôi học sinh nêu Clorua vôi chất bột màu trắng, xốp, mùi xốc, có tính oxi hóa mạnh... NaClO muối axit yếu, yếu axit cacbonic nên dễ tác dụng với CO2 khơng khí tạo thành axit HClO có tính oxi hóa mạnh Tính bền NaClO ?  nước Javel không để lâu không khí Tính oxi hóa ? HĨA HỌC 10. .. NaCl + NaClO + H2 Hoạt động b Tính chất Nước Javel dung dịch hỗn hợp muối GV: thông báo nước Javel gồm NaCl NaClO muối NaCl NaClO Giáo viên cho biết nguồn gốc tên gọi Muối NaClO có tính oxi hóa mạnh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 10 bài 24: Sơ lược về hợp chất có Oxi của Clo, Giáo án Hóa học 10 bài 24: Sơ lược về hợp chất có Oxi của Clo