Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

67 136 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2018, 23:53

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình.Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - HOÀNG THỊ BIỀN Tên chuyên đề: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG PHÕNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI TRẦN VĂN TUYÊN, ĐOÀN KẾT, HUYỆN N THỦY, TỈNH HÕA BÌNH” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Thái Nguyên - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ BIỀN Tên chuyên đề: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG PHÕNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI TRẦN VĂN TUYÊN, ĐOÀN KẾT, HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÕA BÌNH” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: K45 TY N03 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS Từ Trung Kiên Thái Nguyên - 2017 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chuyên đề thực tập trước hết em xin gửi đến quý thầy, cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên lời cảm ơn chân thành Đặc biệt, em xin gửi đến PGS.TS Từ Trung Kiên, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp lời cảm ơn sâu sắc Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, anh chị kỹ sư, công nhân trại Trần Văn Tuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tiễn suốt trình thực tập trại Đồng thời nhà trường tạo cho em có hội thực tập nơi mà em yêu thích, cho em bước đời sống thực tế để áp dụng kiến thức mà thầy cô giáo giảng dạy Qua công việc thực tập em nhận nhiều điều mẻ bổ ích chun mơn để giúp ích cho cơng việc sau thân Vì kiến thức thân hạn chế, q trình thực tập, hồn thiện chun đề em khơng tránh khỏi sai sót, kính mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy bạn Thái Ngun, ngày tháng Sinh viên Hoàng Thị Biền năm 2017 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tỷ lệ axit amin thích hợp cho lợn nái chửa lợn nái ni 16 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại Trần Văn Tuyên qua năm 2015 – 2017 40 Bảng 4.2 Số lượng lợn nái trực tiếp chăm sóc ni dưỡng trại qua tháng thực tập 41 Bảng 4.3 Kết thực thủ thuật đàn lợn 44 Bảng 4.4 Tình hình sinh sản lợn nái nuôi trại 45 Bảng 4.5 Một số tiêu số lượng lợn lợn nái 47 Bảng 4.6 Lịch sát trùng trại lợn nái 49 Bảng 4.7 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái sinh sản 50 Bảng 4.8 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại 53 Bảng 4.9 Kết trực tiếp điều trị bệnh đàn nái sinh sản trại 54 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs: Cộng Mg: Magie NLTĐ: Năng lượng trao đổi Nxb: Nhà xuất TT: Thể trọng TS : Tiến sĩ iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích chuyên đề 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất nơi thực tập 2.1.2 Thuận lợi, khó khăn 2.2 Cơ sở tài liệu liên quan đến chuyên đề 2.2.1 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 2.2.2 Quy trình chăm sóc lợn nái sinh sản giai đoạn chửa, đẻ, nuôi 14 2.2.3 Một số bệnh thường gặp lợn nái sinh sản 23 2.3 Tổng quan nghiên cứu nước nước 34 2.3.1 Tổng quan nghiên cứu nước 34 2.3.2 Tổng quan nghiên cứu nước 35 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 37 3.1 Đối tượng 37 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 37 3.3 Nội dung thực 37 3.4 Các tiêu phương pháp thực 37 v 3.4.1 Các tiêu thực 37 3.4.2 Phương pháp thực 37 3.4.3 Phương pháp xác định tiêu theo dõi 38 Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN 40 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại Trần Văn Tun 40 4.2 Thực biện pháp chăm sóc ni dưỡng đàn lợn nái sinh sản 41 4.2.1 Số lượng lợn nái trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng trại qua tháng thực tập 41 4.2.2 Thực chăm sóc, ni dưỡng lợn 42 4.3 Tình hình sinh sản lợn nái trực dõi trại Trần Văn Tuyên 45 4.4 Một số tiêu số lượng lợn lợn nái 46 4.5 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho lợn nái sinh sản trại Trần Văn Tuyên 48 4.5.1 Thực biện pháp vệ sinh phòng bệnh 48 4.5.2 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái 50 4.6 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản trại Trần Văn Tuyên 51 4.6.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại Trần Văn Tuyên 51 4.6.2 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản trại Trần Văn Tuyên 54 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Đề nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Chăn nuôi phận quan trọng nông nghiệp Việt Nam Hiện nay, đất nước ta trình chuyển dịch cấu kinh tế, tỷ trọng giá trị sản phẩm GDP có xu hướng giảm tỷ trọng giá trị sản phẩm chăn ni lại có xu hướng tăng lên tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt tỷ trọng giá trị sản phẩm thịt lợn Xu hướng xuất phát từ hai nguyên nhân chủ yếu sau: Thứ nhất, với trợ giúp công nghệ đại, suất chăn nuôi ngày tăng lên, thời gian ni rút ngắn, lợi nhuận thu từ chăn ni có xu hướng tăng nhanh lợi nhuận thu từ trồng trọt Thứ hai, mức sống người ngày tăng lên kéo theo thay đổi cấu tiêu dùng thức ăn, xu hướng tiêu dùng sản phẩm trồng trọt giảm nhanh chóng nhường chỗ cho sản phẩm chăn ni Nhu cầu thịt thị trường ngày tăng lên, đặc biệt nhu cầu sản phẩm thịt lợn Hai lý chủ yếu động lực để thúc đẩy ngành chăn nuôi lợn ngày phát triển Chăn nuôi lợn ngành chăn nuôi không điều kiện Việt Nam nay, lại ngành chăn ni có triển vọng Nếu đầu tư đầy đủ vốn, công nghệ, chăn nuôi quylớn hiệu thu ngành thực không nhỏ, đặc biệt mức thu nhập đại đa số hộ gia đình nơng dân Việt Nam thời kỳ đổi kinh tế, đồng thời góp phần vào giải phần số lao động nhàn rỗi vùng nông thôn Để phát triển ngành chăn nuôi lợn nước ta, chăn nuôi lợn nái khâu quan trọng góp phần định đến thành công ngành chăn nuôi lợn Đặc biệt việc chăn nuôi lợn nái nước ta để có đàn ni thịt sinh trưởng phát triển tốt, cho tỷ lệ nạc cao, mắt xích quan trọng để tăng nhanh đàn lợn số lượng chất lượng Xuất phát từ tình hình thực tế trên, đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, với giúp đỡ thầy hướng dẫn sở nơi thực tập, em thực chuyên đề: “Thực quy trình chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản trại Trần Văn Tuyên, Đồn Kết, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích chun đề Nắm quy trình chăm sóc lợn nái sinh sản Nắm loại thức ăn dành cho lợn nái sinh sản, phần ăn cách cho lợn nái ăn qua giai đoạn mang thai Nắm bệnh thường xảy lợn nái sinh sản phương pháp phòng trị bệnh hiệu 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề Đánh giá tình hình chăn ni trại Trần Văn Tun, Đồn Kết, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái ni trại Xác định tình hình nhiễm bệnh đàn nái sinh sản áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất nơi thực tập 2.1.1.1 Quá trình thành lập Trại lợn ông Tuyên nằm địa phận xóm Cửa Lũy, Đồn Kết, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bìnhtrại lợn gia công Công ty Chăn nuôi CP Việt Nam, hoạt động theo phương thức chủ trại xây dựng sở vật chất, thuê công nhân, công ty đầu tư giống lợn, thức ăn, thuốc thú y cán kỹ thuật Hiện nay, trang trại ông Trần Văn Tuyên làm chủ, cán kỹ thuật Công ty Chăn nuôi CP Việt Nam chịu trách nhiệm giám sát hoạt động trại 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức trang trại Cơ cấu tổ chức gồm nhóm: + Nhóm quản lý: chủ trại phụ trách chung, bảo vệ chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản chung trại + Nhóm kỹ thuật: kỹ sư chăn nuôi, kỹ sư di truyền, kỹ thuật điện, kế tốn phụ trách chun mơn + Nhóm cơng nhân: 15 cơng nhân, sinh viên thực tập thực công việc chuyên môn Với đội ngũ nhân công trên, trại phân làm tổ khác tổ chuồng đẻ, tổ chuồng bầu Các tổ có bảng chấm cơng riêng cho cơng nhân tổ, ngồi tổ trưởng có nhiệm vụ đơn đốc, quản lý thành viên tổ nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm thúc đẩy phát triển trang trại 46 Kết bảng 4.4 cho biết tổng số lượng lợn đẻ tháng, số đẻ bình thường số đẻ phải can thiệp trại Tỷ lệ lợn nái đẻ phải can thiệp thấp từ 1,72 – 5,17%, trung bình 3,16% Lợn nái đẻ khó phải can thiệp lợn đẻ lứa đầu, lợn ăn nhiều vào giai đoạn cuối thai kì làm thai to, ngơi thai khơng thuận, lợn mẹ vận động sức khỏe mẹ không tốt Số lợn nái đẻ phải can thiệp với tỉ lệ thấp q trình chăm sóc thực quy trình thức ăn cho lợn nái mang thai Tỉ lệ đẻ khó cao 5,17% cho thấy chăm sóc thực tốt quy trình kỹ thuật cho lợn nái sinh sản Trong đỡ đẻ em rút kinh nghiệm cần chuẩn bị tốt lồng úm cho lợn con, vệ sinh vùng mông âm hộ mẹ trước đẻ Khi lợn đẻ phải ý để biết đẻ khó, đẻ dễ, ý thời gian đẻ để biết nhanh hay chậm Nếu mẹ đẻ khó cần can thiệp sớm cách dùng oxytocin để kích thích co bóp trơn tử cung, xoa bầu vú Nếu thai to, mẹ rặn đẻ khơng phải nhanh chóng can thiệp đưa để tránh ngạt, làm chết lại tử cung Khi can thiệp phải ý sát trùng tay, đeo găng tay sát trùng, vệ sinh vùng mông, âm hộ, phải tiến hành nhẹ nhàng tránh gây đứt nhau, xây sát niêm mạc tử cung nái Những người trực tiếp đỡ đẻ can thiệp đẻ khó phải cắt móng tay, để móng tay dài làm tổn thương lợn sinh, ảnh hưởng tới niêm mạc tử cung lợn mẹ 4.4 Một số tiêu số lƣợng lợn lợn nái Qua thời gian tháng thực tập trại em thống kê số tiêu số lượng lợn lợn nái em trình bày bảng 4.5 47 Bảng 4.5 Một số tiêu số lƣợng lợn lợn nái Số lợn Số đẻ ra/lứa Số sống đến Tỷ lệ sống nái đẻ ( X  mx ) cai sữa ( X  m x ) (%) 12 58 11,64  0,27 10,86  0,25 93,30 58 11,71  0,17 10,90  0,19 93,08 58 11,90  0,18 11,03  0,17 92,69 58 12,26  0,19 11,21  0,15 91,44 58 11,72  0,22 10,95  0,18 93,43 58 11,81  0,21 10,95  0,17 92,72 Tổng 348 11,84  0,22 10,98  0,22 92,74 Tháng Kết bảng 4.5 cho thấy tiêu sinh sản lợn nái tương đối cao Trong tháng em thực tập có tổng 348 lợn nái đẻ với số đẻ trung bình 11,84 con/lứa, số sống đến cai sữa 10,98 con/lứa tỷ lệ sống đạt 92,74% Tỷ lệ đẻ tháng 12 tháng thấp, thấp 11,64 con/ lứa lúc vào dịp tết nguyên đán, trại thường xuyên có thay đổi cơng nhân, ln có bàn giao cơng việc người cũ người mới, thời tiết lạnh chăm sóc, ni dưỡng kém, mức độ thơng thống dẫn đến chết thai nhiều Trong q trình ni dưỡng từ sau đẻ đến 21 ngày số lượng lợn cai sữa cao Có nhiều nguyên nhân kỹ thuật đỡ đẻ công nhân sinh viên thực tập ngày nâng cao Lợn bị lợn mẹ đè chết giảm công tác trông lợn ngày ý Tại trại, tháng theo dõi em thấy lợn có tỷ lệ sống cao 93,43% vào tháng thấp 91,44% vào tháng Để có tỷ lệ lợn sống đến cai sữa cao phải ý chăm sóc, ni dưỡng tốt, nhiệt độ mơi trường thấp phải đưa lợn vào ô úm, không nên để chuồng sàn chuồng ẩm ướt để tránh lợn bị tiêu 48 chảy Nên cho lợn tập ăn sớm lúc - ngày tuổi để tăng khả tăng trọng lợn Phải tạo điều kiện thích hợp, tối ưu để lợn có khả phát triển tốttrình ni dưỡng cần đảm bảo số lượng cơng nhân dãy chuồng đẻ để giảm tỷ lệ chết lợn mẹ đè người dãy chuồng 58 nái đẻ nuôi Trong trình đỡ đẻ, thiến, mổ hecni phải đảm bảo sát trùng kỹ thuật Tuân thủ yêu cầu hạn chế tỷ lệ lợn chết, đảm bảo số lượng lợn xuất bán cao, mang lại hiệu kinh tế cho người chăn nuôi 4.5 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho lợn nái sinh sản trại Trần Văn Tuyên 4.5.1 Thực biện pháp vệ sinh phòng bệnh Thực phương châm „„Phòng bệnh chữa bệnh‟‟‟ nên khâu phòng bệnh đặt lên hàng đầu, phòng bệnh tốt hạn chế ngăn chặn dịch bệnh sảy Các biện pháp phòng bệnh tổng hợp đặt lên hàng đầu, xoay quanh yếu tố môi trường, mầm bệnh, vật chủ Với công việc cụ thể như: dọn phân, xịt gầm, rắc vôi, phun sát trùng cho chuồng trại phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi, máng ăn Tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, mùa vụ mà việc vệ sinh chăm sóc có thay đổi cho phù hợp Các loại thuốc sát trùng mà trại sử dụng novacide, ommicide Nguồn nước uống: hệ thống nước lấy từ suối đầu nguồn bể lớn xử lý chlorine với nồng độ khoảng – ppm Lịch sát trùng trại thực sau: 49 Bảng 4.6 Lịch sát trùng trại lợn nái Trong chuồng Thứ Chuồng nái chửa Thứ Chuồng đẻ Ngoài khu Chuồng Ngoài vực chăn cách ly chuồng nuôi Phun sát Phun sát Quét rắc Phun sát trùng Phun sát vôi đường + rắc vôi trùng Thứ Phun sát trùng Thứ Xả vôi xút gầm Thứ Phun ghẻ Thứ Phun sát trùng Thứ Phun sát trùng Phun sát trùng + quét vôi đường + xả vôi xút gầm khu vực khu vực Rắc vôi Rắc vôi Quét rắc vôi đường Phun sát trùng Phun sát trùng trùng toàn trùng toàn Phun ghẻ Phun sát trùng Phun sát Phun sát Phun sát + rắc vôi trùng trùng trùng Phun sát trùng Chủ Vệ sinh tổng Vệ sinh tổng nhật chuồng chuồng Vệ sinh tổng Vệ sinh tổng chuồng khu Những việc em tham gia vào vệ sinh phòng bệnh theo lịch sát trùng trại là: phun sát trùng chuồng đẻ, rắc vôi đường đi, đường lấy phân, đường tra cám, xả vôi gầm quét dọn vệ sinh toàn chuồng Chủ nhật hàng tuần sau làm xong công việc chuồng, em người tiến hành tổng vệ sinh bên bên chuồng, dọn dẹp nhà tắm sát trùng khu vực ăn uống, nghỉ trưa công nhân 50 4.5.2 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái Trong trình thực tập sở em cán kỹ thuật trại tham gia vào cơng tác tiêm phòng cho đàn lợn nái, kết tiêm phòng cho lợn nái thể qua bảng 4.7 Bảng 4.7 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái sinh sản Liều Đƣờng dùng đƣa (ml/con) thuốc Parvo Dịch tả Coglapest Giả dại Loại Ngày Phòng Số Tỷ lệ lợn tuổi bệnh tiêm an tồn 25,29 Khơ tuần tuổi thai Tiêm bắp 200 100 Tiêm bắp 200 100 Begonia Tiêm bắp 200 100 LMLM Aftopor Tiêm bắp 200 100 Dịch tả Coglapest Tiêm bắp 58 100 LMLM Aftopor Tiêm bắp 58 100 2-3 ngày Thiếu Fe- Dextran- tuổi sắt B12 Tiêm bắp 3985 100 2-3 ngày Tiêu Nova- tuổi chảy Amcoli 0,5 Tiêm bắp 2550 100 3-6 ngày Cầu tuổi trùng Diacoxin 5% Uống 3985 100 Coglapest Tiêm bắp 2550 100 26 tuần Lợn hậu tuổi bị 27,30 tuần tuổi 28 tuần tuổi 10 tuần Lợn nái chửa sinh sản 12 tuần chửa Lợn 16-18 ngày tuổi Dịch tả Loại vắc xin 51 Bảng 4.7 quy trình phòng bệnh cho đàn lợn lợn nái vắc xin trại Lợn từ - ngày tuổi tiêm chế phẩm Fe – Dextran - B12 để phòng bệnh thiếu sắt lợn con, đồng thời tăng sức đề kháng cho lợn 100% số lợn trại phải tiêm sắt Trong tháng, em tiêm Fe Dextran - B12 10% cho uống cầu trùng 3985 lợn đạt tỷ lệ an tồn 100% Đồng thời tiêm phòng lợn bị tiêu chảy Nova –Amcoli 2550 tổng số lợn theo dõi Lợn từ 16 - 18 ngày tuổi tiêm vắc xin dịch tả lợn em tiêm 2550 Để tránh stress cho lợn trại em tiến hành tiêm Fe – Dextran - B12 phòng tiêu chảy lần bên hốc tai lợn Hàng tuần, lợn nái chửa 12 tuần tiêm vắc xin Aftopor phòng bệnh lở mồm long móng nái chửa 10 tuần tiêm vắc xin Coglapest phòng dịch tả Lợn hậu bị nhập trại từ 25 – 30 tuần tuổi 100% tiêm đầy đủ loại vắc xin phòng bệnh khơ thai, dịch tả, giả dại lở mồm long móng Việc sử dụng vắc xin để phòng bệnh thực nghiêm túc theo lịch tiêm vắc xin công ty CP Việt Nam Nhờ mà khả miễn dịch lợn tăng lên, tỷ lệ số nái mắc bệnh sinh sản giảm, số sinh nhiều, lợn đẻ khỏe mạnh bị bệnh, nâng cao hiệu kinh tế 4.6 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản trại Trần Văn Tuyên 4.6.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại Trần Văn Tuyên Trong thời gian tháng thực tập trại em tham gia vào cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn nái với anh kỹ sư trại Qua chúng em trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Sau kết cơng tác chẩn đốn bệnh dựa biểu lâm sàng vật 52 * Bệnh viêm tử cung Triệu chứng: lợn đẻ - ngày, sốt nhẹ, giảm ăn hay bỏ ăn, có dịch nhầy chảy từ âm hộ, màu trắng đục màu phớt vàng Lợn nái bỏ ăn, mệt mỏi, sốt 40,5 - 42ºC * Bệnh sát Triệu chứng lợn nái bị sát nhau: vật đứng nằm khơng n, nhiệt độ tăng, thích uống nước, sản dịch chảy màu nâu * Bệnh viêm vú Triệu chứng: bệnh xảy sau đẻ - - 10 ngày, có đến tháng Viêm vú thường xuất vài vú đơi lan tồn vú, vú có màu hồng, sưng đỏ, sờ vào thấy nóng, cứng, ấn vào lợn nái có phản ứng đau Lợn nái giảm ăn, bị nặng bỏ ăn, nằm chỗ, sốt cao 40,5ºC 42ºC kéo dài suốt thời gian viêm Sản lượng sữa giảm, lợn nái thường nằm úp đầu vú xuống sàn, cho bú Vắt sữa vú bị viêm thấy sữa lỗng, sữa có cặn cục sữa vón lại, xuất cục casein màu vàng, xanh lợn cợn có mủ đơi có máu Lợn thiếu sữa kêu la, chạy vòng quanh mẹ đòi bú, lợn ỉa chảy, xù lông, gầy nhanh, tỷ lệ chết cao từ 30 đến 100% * Bệnh bại liệt sau sinh Triệu chứng: lợn lại khó khăn, sau không đứng lên mà nằm bẹp chỗ Sau thời gian dài, vùng da tiếp xúc với chuồng bị thối loét * Đẻ khó Triệu chứng: Lợn nái có biểu rặn nhiều lần, rặn mạnh, chí lợn nái rặn căng bụng, cong lưng, chân đạp vào thành chuồng để rặn thai không Khi đưa tay vào đường sinh dục thấy khung xoang chậu 53 hẹp, thai to tư khơng bình thường nằm kẹt trước cửa xoang chậu Kết theo dõi tình hình mắc bệnh trình bày bảng 4.8 sau: Bảng 4.8 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại Chỉ tiêu theo dõi Số nái Số nái theo dõi mắc bệnh (con) (con) Viêm tử cung 348 40 11,49 Sát 348 25 7,18 Viêm vú 348 2,30 Bại liệt sau sinh 348 1,72 Đẻ khó 348 11 3,16 Tên bệnh Tỷ lệ (%) Kết bảng 4.8 cho biết, 348 lợn nái theo dõi có 40 mắc bệnh viêm tử cung, 25 mắc bệnh sát nhau, 11 có tượng đẻ khó, mắc bệnh viêm vú mắc bệnh bại liệt sau sinh Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung cao chiếm 11,49%, đàn lợn nái thuộc dòng nái giống ngoại có suất sinh sản cao, lại chưa thích nghi hồn tồn với điều kiện nước ta, bên cạnh q trình ni dưỡng, chăm sóc chưa tốt kết hợp với khí hậu khơng thuận lợi Mặt khác, trình phối giống q trình can thiệp lợn đẻ khó phải sử dụng thủ thuật để móc lấy thai khơng kỹ thuật làm sây sát niêm mạc tử cung, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập phát triển gây bệnh Tỷ lệ mắc bệnh đẻ khó chiếm 3,16% lợn nái vận động, ngơi thai khơng thuận, thai to, sức khỏe lợn mẹ yếu Tỷ lệ mắc bệnh sát 7,18%, nguyên nhân gây nên bệnh kế phát từ ca lợn nái mắc bệnh viêm tử cung thể nặng, cho ăn nhiều giai đoạn chửa kỳ làm thai to, khó đẻ, thao tác đỡ đẻ không làm đứt nhau, sát Tỷ lệ mắc bệnh viêm vú 54 2,30%, kế phát từ bệnh viêm tử cung, chuồng bẩn, vú bị tổn thương… Tỷ lệ mắc bệnh bại liệt sau sinh 1,72% trình chăm sóc, ni dưỡng chưa cung cấp đầy đủ chất khoáng như: canxi, photpho… 4.6.2 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản trại Trần Văn Tuyên Sau tháng thực tập trình chẩn đoán điều trị bệnh em thu kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản trại trình bày bảng 4.9 Bảng 4.9 Kết trực tiếp điều trị bệnh đàn nái sinh sản trại Chỉ tiêu Tên Thời Thuốc Liều Đƣờng điều trị lƣợng tiêm bệnh gian Số Số điều trị khỏi (con) (con) 40 38 95,00 25 24 96,00 87,50 2-3 83,33 11 11 100 dùng thuốc (ngày) Viêm tử cung Oxytocin Pen - strep Oxytocin Sát Viêm vú Bệnh bại liệt Đẻ khó Pen - strep Pen - strep Mg Calcium oxytocin 2ml/con 1ml/20 kg TT 2ml/con 1ml/20 kg TT Tiêm bắp Tiêm bắp 1ml/20kg Tiêm TT bắp 60 ml/con ml Tiêm bắp Tiêm bắp Kết Tỷ lệ (%) Kết bảng 4.9 cho thấy: 40 mắc bệnh viêm tử cung điều trị khỏi 38 đạt tỷ khỏi cao so với bệnh điều trị 95% bệnh phát sớm điều trị kịp thời Bên cạnh có mắc bệnh bại 55 liệt sau sinh điều trị khỏi đạt tỷ lệ thấp 83,33% lợn mắc bệnh khả phục hồi xương khó nên khả lại, vận động khả vận động dẫn đến bị hoại tử phần tiếp xúc với sàn chuồng, để lâu lợn mẹ gầy yếu dẫn đến chết Có 25 mắc bệnh sát điều trị khỏi 24 đạt tỷ lệ 96% Đẻ khó có 11 mắc điều trị khỏi 11 con, tỷ lệ khỏi đạt 100% phát hiện, can thiệp kịp thời mắc bệnh viêm vú điều trị khỏi đạt tỷ lệ 87,5% việc chẩn đốn bệnh thường khó khăn hơn, phát bệnh bệnh thể viêm nặng điều trị khó khăn Đối với bệnh sát nhau, viêm tử cung sau đẻ trại dùng oxytocin liều ml/con để tăng cường co bóp trơn tử cung, giúp đẩy thai, sản dịch nhanh Kết hợp dùng kháng sinh để điều trị phòng viêm nhiễm tái phát Pen - strep với liều lượng ml/20 kg TT Điều trị ngày Sau thai, dịch tử cung hết em dùng nước muối sinh lý 0,9% để rửa tử cung ba ngày liên tục Bệnh viêm vú trại em dùng Pen – strep liều ml/20 kg TT điều trị ngày kết hợp vệ sinh sàn chuồng vệ sinh sát trùng vùng vú bị viêm Với bệnh bại liệt sau sinh trại dùng Mg - calcium với liều 60 ml/con, tiêm bắp, điều trị - ngày kết hợp với kiểm tra thức ăn, hỗ trợ vật trở thường xuyên vệ sinh chuồng để tránh chỗ nằm lâu bị thối loét Những nái sau q trình điều trị khơng có kết tốt trại em thường loại thải theo lịch loại thải công ty, chết trại xử lý nhiệt tận dụng làm nguồn thức ăn cho cá trê lai Đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường 56 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập trại Trần Văn Tun, Đồn Kết, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình, em có số kết luận sau: Cơng tác vệ sinh khu vực quanh trại đạt tiêu chuẩn 5S (sẵn sàng, săn sóc, xếp, sàng lọc, sẽ) Trong chuồng nuôi ngày vệ sinh rắc vôi tiêu độc khử trùng Chăm sóc, ni dưỡng cho 348 lợn nái, lợn nái đẻ trung bình 11,84 con/nái/lứa Có 96,84% nái đẻ bình thường 3,16% nái đẻ khó phải can thiệp Chăm sóc, ni dưỡng 4120 lợn con, số sống đến cai sữa 3822 con, tỷ lệ nuôi sống đạt 92,74% Số lợn sinh to, khỏe mạnh, giảm số lượng lợn tồn lại trại, nâng cao hiệu kinh tế Cơng tác phòng bệnh thực nghiêm túc, theo lịch làm việc cơng ty, qua hạn chế tình trạng dịch bệnh sảy mức thấp Công nhân kỹ sư trước vào khu vực chăn nuôi phải tắm sát trùng thay quần áo lao động, chân ủng nhúng vào chậu sát trùng đặt trước cửa chuồng nuôi Lịch vắc xin trại thực nghiêm ngặt, theo lịch công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam 5.2 Đề nghị Công tác vệ sinh chuồng bầu vệ sinh dụng cụ, vệ sinh gia súc trước phối giống, vệ sinh máng ăn, máng uống, cần thực tốt giảm tỉ lệ lợn mắc bệnh Tăng cường công tác quản lý lợn để hạn chế thấp tình trạng lợn chết bị đè rơi xuống gầm Cần ý tới việc sử dụng nước chuồng để chuồng khô ráo, làm giảm tỷ lệ lợn theo mẹ mắc bệnh tiêu chảy 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Duy Hoan (1998), Sinhsinh sản gia súc, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Ngũn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái, heo con, heo thịt, Nxb Nông nghiê ̣p, Hà Nội, tr 29 - 35 Trần Minh Châu (1996), Một trăm câu hỏi bệnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Xuân Cương (1986), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp, Hà Nội Trầ n Thi ̣Dân (2004), Sinh sản heo nái và sinh lý heo , Nxb Nông nghiê ̣p, Tp.HCM Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Đồn Kim Dung, Lê Thi Ta ̣ ̀ i (2002), Phòng trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiê ̣p, Hà Nội Trầ n Tiế n Dũng , Dương Điǹ h Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiê ̣p - Hà Nội Võ Trọng Hốt, Trần Đình Miên, Võ Văn Sự, Vũ Đình Tơn, Nguyễn Khắc Tích, Đinh Thị Nơng (2000), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 10.Trương Lăng (2000), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Đà Nẵng 11 Phạm Sỹ Lăng, Phan Đich ̣ Lân, Trương Văn Dung (2002), Bê ̣nh phổ biế n ở lợn và biê ̣n pháp phòngtrị, tâ ̣p II, Nxb Nông nghiê ̣p, Hà Nội, tr 44 - 52 12.Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bê ̣nh quan trọng ở lợn , Nxb Nông nghiê ̣p, Hà Nội, tr 165 - 169 58 13.Lê Hồng Mận (2007), Chăn nuôi lợn nái sinh sản nông hộ, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14.Lê Văn Năm (1999), Cẩm nang bác sĩ thú y hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 15.Ngô Nhật Thắng (2006), Hướng dẫn chăn nuôi phòng trị bệnh cho lợn, Nxb Lao động - hội, Hà Nội 16 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập 17 17.Trekaxova A.V., Daninko L.M., Ponomareva M.I., Gladon N.P., (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản (người dịch Nguyễn Đình Chi), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh Vân (2014), Bài giảng chăn nuôi chuyên khoa, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 19 Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Thương, Giang Hoàng Hà (2015) Bệnh thường gặp lợn nái sinh sản chăn nuôi theo mơ hình gia trại, Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội 20 Nguyễn Tài Năng, Phạm Đức Chương, Cao Văn, Nguyễn Thị Quyên (2016), Giáo trình Dược lý học Thú y, Nhà xuất Đại học Hùng Vương II Tài liệu tiếng Anh 21 Smith B.B., Martineau G., Bisaillon A., (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, pp 40 - 57 22 Taylor D.J., (1995), Pig diseases 6th edition, Glasgow University, U.K, pp 315 - 320 23 Urban V.P., Schnur V.I., Grechukhin A N., (1983), “The metritis, mastitis agalactia syndrome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik sel skhozyaistvennoinauki, 6, pp 69-75 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG Q TRÌNH THỰC TẬP Hình 1: Fe + B12 Hình 3: Vắc xin dịch tả Hình 5: Thuốc trị cầu trùng Hình 2: Oxytocin Hình 4: Kháng sinh pen – strep Hình 6: Lợn dịch viêm Hình 7: Điều trị lợn nái Hình 8: Bấm số tai cho lợn Hình 9: Mài nanh lợn Hình 10: Truyền nước cho lợn nái ... Văn Tuyên, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 1.2 Mục đích u cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích chuyên đề Nắm quy trình chăm sóc lợn nái sinh sản Nắm loại thức ăn dành cho lợn nái sinh sản, ... Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cho đàn lợn nái nuôi trại Xác định tình hình nhiễm bệnh đàn nái sinh sản áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng 3... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ BIỀN Tên chuyên đề: “THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG VÀ PHÕNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI TRẦN VĂN TUYÊN, XÃ ĐOÀN KẾT, HUYỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp), Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn