ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (PINUS KESIYA ROYLE) TRỒNG TẠI TIỂU KHU 316 A, CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐƠN DƯƠNG, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

48 171 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2018, 08:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA LÂM NGHIỆP \[ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (PINUS KESIYA ROYLE) TRỒNG TẠI TIỂU KHU 316 A, CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐƠN DƯƠNG, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG SINH VIÊN THỰC HIỆN :TRẦN NHƯ HÙNG LỚP : TC04LNLD GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : Th.S NGUYỄN MINH CẢNH Năm 2009 Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Lâm Đồng vùng đất cực Nam Tây nguyên, nơi tập trung hệ thực vật phong phú, đa dạng mang đặc trưng vùng nhiệt đới núi cao, mưa mùa nét rừng Á nhiệt đới với nhiều kiểu rừng thưa (rừng kim), rừng kín thường xanh, rừng rụng lá, rừng hỗn giao rừng tre nứa Lâm đồng có 617.000 rừng với độ che phủ 63 % diện tích tồn tỉnh, đặc điểm rừng Lâm Đồng đặc dụng phòng hộ Rừng Lâm Đồng đa dạng lồi, có 400 gỗ, có số lồi gỗ quý như: Pơmu xanh, Cẩm lai, Giổi, Thông hai lá, Thơng ba ngồi có nhiều loại lâm sản có giá trị khác (nguồn http://www.dalat.gov.vn) Rừng Lâm Đồng phân bố thượng nguồn sông, suối lớn khu vực nên có vai trò quan trọng phòng hộ, du lịch, nghiên cứu, tham quan … Diện tích đất có khả trồng rừng ngun liệu khoảng 50.000 – 70.000 ha, thuận lợi cho ngành công nghiệp chế biến bột giấy, giấy (nguồn http://www.dalat.gov.vn) Rừng Lâm Đồng khu vực lưu giữ nguồn gen động, thực vật quý hiếm, có chức bảo vệ nguồn sinh thủy khu vực đầu nguồn hệ thống sông, suối lớn Tính đa dạng sinh học hệ sinh thái đóng vai trò quan trọng cảnh quan du lịch, đặc biệt rừng Thông Rừng Lâm Đồng nơi cư trú sinh sống loài động vật quý Tê giác sừng, Voi, Bò tót, Sói xám, Voọc xám, Beo gấm, Báo hoa mai, Gấu, Vượn…cùng với hàng trăm loài chim bò sát Rừng Lâm Đồng phong phú đa dạng vậy, đáng tiếc lâu tình trạng khai thác bừa bãi, nạn phá rừng làm rẫy, nạn cháy rừng làm suy giảm, có nơi cạn kiệt nguồn tài ngun q giá Vì vậy, nhiệm vụ hàng đầu ngành Lâm nghiệp Lâm Đồng nói chung, Cơng ty Lâm nghiệp Đơn dương nói riêng nhanh chóng khôi phục, tôn tạo, phát triển bảo vệ hệ sinh thái rừng thơng qua việc giao khốn, quản lý bảo vệ rừng, ni dưỡng, làm giàu diện tích rừng có, hạn chế tối đa sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đất lâm nghiệp, đồng thời tăng nhanh diện tích trồng rừng (chủ yếu Thơng ba lá) diện tích đất giải tỏa, thu hồi đất trống nhằm góp phần cải thiện mơi trường sinh thái, tô đẹp cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hấp dẫn nhà khoa học du khách đến nghiên cứu, tham quan du lịch Cho đến nay, lồi Thơng ba (Pinus kesiya Royle) lồi có giá trị tổng hợp, đáp ứng chức đa mục tiêu, khẳng định qua thực tế Lâm Đồng Nó có khả thích ứng cao điều kiện lập địa nhiều vùng đặc biệt đem lại lợi ích lớn nhiều mặt: phòng hộ đầu nguồn, đặc dụng, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan an ninh quốc phòng đất nước Do giá trị có ý nghĩa đó, chương trình trồng rừng phủ, lồi ưu tiên lựa chọn Công ty Lâm nghiệp Đơn Dương (trước Lâm trường Đơn Dương) đơn vị lâm nghiệp đóng địa bàn huyện Đơn Dương, đơn vị hành nghiệp có thu thực chức bảo vệ rừng Trong năm qua, Cơng ty tiến hành trồng bổ sung lồi Thơng ba diện tích đất rừng nhằm tái tạo hệ sinh thái rừng nhiều phương thức khác nhau, điều kiện địa hình tương đối phẳng nên tệ nạn phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp xảy gay gắt kéo dài Công tác quản lý bảo vệ rừng đơn vị gặp nhiều khó khăn với sức ép phá rừng ngày lớn, bên cạnh thiếu phối hợp đồng Cơng ty quyền địa phương nên kết quản lý bảo vệ rừng Công ty chưa đạt kết tốt Do vậy, vấn đề cần phải đặt cho thực tiễn sản xuất lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng nói chung Cơng ty Lâm nghiệp Đơn Dương nói riêng cần phải tìm hiểu đánh giá trạng sinh trưởng, tăng trưởng trữ lượng rừng Thông ba với số tiêu khác làm sở cho việc lựa chọn đề xuất biện pháp quản lý bảo vệ rừng, kỹ thuật trồng rừng, nuôi dưỡng rừng, tỉa thưa rừng đạt hiệu lâu dài đảm bảo tính liên tục nhằm cung cấp tối đa lâm sản lợi ích khác rừng, từ góp phần giải nhu cầu hướng phát triển trồng rừng lâu dài tương lai Xuất phát từ vấn đề mang tính thực tiễn đó, đồng ý Khoa Lâm nghiệp - Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, phân cơng Bộ mơn Quản lý tài nguyên rừng hướng dẫn Thầy Nguyễn Minh Cảnh, khuôn khổ khóa luận tốt nghiệp cuối khố, đề tài “Đánh giá số đặc điểm sinh trưởng tăng trưởng rừng Thông ba (Pinus kesiya Royle) trồng tiểu khu 316 A, Công ty Lâm nghiệp Đơn Dương, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng” thực khoảng thời gian từ tháng 01 đến tháng 07 năm 2009 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Tìm hiểu đặc điểm cấu trúc rừng Thông ba trồng khu vực nghiên cứu thông qua quy luật phân bố số theo tiêu sinh trưởng như: đường kính (D1.3), chiều cao vút (H) - Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, tăng trưởng lồi Thơng ba trồng thơng qua việc xây dựng phương trình tương quan tiêu sinh trưởng: D1.3, H, V với tuổi Chương TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN 2.1 Những khái niệm chung sinh trưởng, tăng trưởng rừng Nghiên cứu sinh trưởng dự đoán sản lượng rừng nhiều tác giả giới Việt Nam đề cập tới từ kỷ thứ 19 Những nghiên cứu có xu hướng xây dựng sở khoa học lý luận cho việc kinh doanh rừng có hiệu Cơ sở ban đầu để hình thành lĩnh vực nghiên cứu sản lựơng cho đối tượng rừng lâm phần Từ thí nghiệm ban đầu, người có hiểu biết sinh trưởng sản lượng số lồi Những nghiên cứu định tính chuyển sang định lượng qui luật tự nhiên góp phần giải nhiều vấn đề kinh doanh rừng Sinh trưởng rừng lâm phần trọng tâm sản lượng rừng, có tính chất tảng để nghiên cứu phương pháp dự đoán sản lượng hệ thống biện pháp tác động nhằm nâng cao suất rừng Có nhiều hướng, nhiều phương pháp khác nghiên cứu cấu trúc sinh trưởng lâm phần Ở châu Âu, vào cuối kỷ 19 đầu kỷ 20, vấn đề nghiên cứu quy luật phân bố số theo cấp đường kính, chiều cao, đường kính tán nhiều tác giả cơng bố Nhiều vấn đề nghiên cứu cấu trúc sản lượng rừng trước nặng nghiên cứu định tính, mơ tả nghiên cứu định lượng Định hướng nghiên cứu cấu trúc sản lượng rừng nhà khoa học khái quát lại dạng mơ hình tốn học từ đơn giản đến phức tạp nhằm định lượng quy luật tự nhiên, nhờ giải nhiều toán kinh doanh rừng, đặc biệt lĩnh vực lập biểu chuyên dụng phục vụ cho công tác điều tra dự đoán sản lượng xây dựng hệ thống biện pháp kinh doanh, nuôi dưỡng rừng cho đối tượng cụ thể Sinh trưởng rừng kết q trình đồng hóa nguồn lượng môi trường ảnh hưởng quy luật nội mối quan hệ nhân tố nội với nhân tố ngoại cảnh suốt thời gian tồn tự nhiên chúng Sinh trưởng rừng trình sinh trưởng quần thể rừng, có quan hệ chặt chẽ với điều kiện mơi trường, có lập địa Sinh trưởng rừng sở chủ yếu để đánh giá sức sản xuất lập địa, điều kiện tự nhiên hiệu biện pháp tác động áp dụng Sinh trưởng rừng sở hình thành nên sản lượng rừng, muốn nghiên cứu sinh trưởng rừng trước hết phải việc nghiên cứu cá thể Theo Lâm Xuân Sanh (1987), sinh trưởng biểu thị động thái rừng, khoa học quan trọng để định phương thức kỹ thuật lâm sinh thích hợp với giai đoạn phát triển khác rừng để đáp ứng với mục tiêu kinh doanh lâm nghiệp Sinh trưởng quần xã thực vật rừng cá thể rừng hai vấn đề khác quan hệ chặt chẽ với Sinh trưởng cá thể có ý nghĩa lớn phát triển rừng Nghiên cứu sinh trưởng hay loại hình rừng tìm hiểu nắm bắt quy luật phát triển chúng thông qua số tiêu sinh trưởng như: D1,3, H, DT, V, … theo thời gian (hay gọi tuổi rừng) Những quy luật mơ tả trình bày hàm toán học cụ thể, chúng gọi hàm sinh trưởng Từ đây, người làm công tác lâm nghiệp có đánh giá, nhận xét cách khách quan ảnh hưởng yếu tố ngoại cảnh (như điều kiện tự nhiên, biện pháp tác động …) tới trình sinh trưởng rừng Trên sở đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp với giai đoạn phát triển rừng, hướng tới mục tiêu ngày nâng cao suất chất lượng rừng, đáp ứng mục tiêu kinh doanh đề Cho đến nay, thành tựu nghiên cứu khoa học sản lượng rừng nhân loại đồ sộ Tuy nhiên, khn khổ khóa luận tốt nghiệp cuối khóa, tác giả khái qt số cơng trình tiêu biểu ngồi nước có liên quan tới nội dung nghiên cứu đề tài nhằm làm sở định hướng cho việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp 2.2 Những nghiên cứu sinh trưởng, tăng trưởng rừng giới Có thể nói nay, vấn đề mơ hình hóa sinh trưởng sản lượng rừng tranh luận rộng rãi ngày hoàn thiện Sinh trưởng rừng thay đổi kích thước, trọng lượng, thể tích theo thời gian cách liên tục (Giang Văn Thắng, 2002) Các nhà lâm học thường phân chia đời sống rừng lâm phần làm giai đoạn: Rừng non, rừng sào, rừng trung niên, rừng thành thục thành thục (Belov, 1983, 1985) Quy luật sinh trưởng chung thực vật lúc đầu chậm, tăng dần, chậm dần đạt giá trị tối đa (dẫn nguồn Trịnh Văn Út, 2007) Từ đây, vấn đề đặt cho nghiên cứu sinh trưởng, sản lượng rừng trồng phải thể sinh trưởng trình liên tục Như biết, sinh trưởng rừng lâm phần phụ thuộc tổng hợp vào yếu tố môi trường biện pháp tác động Vì vậy, khơng có nghiên cứu thực nghiệm khoa học khơng thể làm sáng tỏ quy luật loài Nhận thức điều này, từ kỷ 18 xuất nghiên cứu tác giả Octtelt, Pauslen, Bause, Borggreve, Breymann, Cotta, Danckelmann, Draudt, Hartig, Weise Nhìn chung, nghiên cứu sinh trưởng rừng lâm phần phần lớn xây dựng thành mơ hình tốn học chặt chẽ cơng bố cơng trình Meyer, Stevenson (1949), Schumacher, F.X Coile T.X (1960), Alder (1980) Phương pháp nghiên cứu sinh trưởng sản lượng rừng tác giả chủ yếu áp dụng kỹ thuật phân tích thống kê tốn học, phân tích tương quan hồi quy qua xác định sản lượng gỗ lâm phần (Dẫn nguồn Nguyễn Hữu Thanh Tài, 2006) Nhìn chung, hàm sinh trưởng có dạng tốn học phức tạp, biểu diễn q trình sinh học chi phối tổng hợp nhân tố nội ngoại cảnh Đây hàm tốn học mơ quy luật sinh trưởng rừng lâm phần dựa vào nhân tố điều tra lâm phần để dự đoán giá trị lớn đại lượng sinh trưởng Từ nhiều thập kỷ trở lại đây, nhà khoa học Lâm nghiệp giới sâu nghiên cứu với ứng dụng rộng rãi toán thống kê nhằm tìm phương trình tốn học phù hợp cho việc mơ tả q trình sinh trưởng loại rừng vùng sinh thái khác châu lục Tuy nhiên hàm toán học hay hàm sinh trưởng tìm thích hợp với số lồi số vùng sinh thái cụ thể đó, với lồi khác vùng sinh thái khác nhau, hàm tốn học có phù hợp hay khơng cần phải có nghiên cứu ứng dụng kết luận với mức độ phù hợp chúng Tiêu biểu đại diện cho kết nghiên cứu sinh trưởng rừng công bố giới hàm sinh trưởng mang tên tác giả như: Hàm: −e − a0 A a1 Gompertz: y = m e Bachmann: Log(y) = a0 + a1Log(A) + a2Log2(A) Korsun: y = a0.e( a1 ln A − a ln A) Mirscherlich: y = a0.[1- e ( − a A) ] Thomasius: y = a0.[1- e − a A(1−e 1 a2 − a2 A ) ] Trong đó: y đại lượng sinh trưởng chiều cao, đường kính … m giá trị cực đại có Y ao, a1, a2 tham số phương trình A tuổi rừng hay lâm phần e số Neper (e = 2,71828…) Trong hàm sinh trưởng coi hàm Gompertz hàm sở ban đầu cho việc phát triển hàm sinh trưởng khác (dẫn nguồn Trịnh Văn Út, 2007) Trong nghiên cứu sinh trưởng, việc nghiên cứu thay đổi tương ứng mật độ rừng trọng, nhân tố quan trọng tạo nên trữ lượng rừng Từ Thomasius (1972) đề xướng học thuyết không gian sinh trưởng tối ưu cho lồi rừng thơng qua phương trình: K = lg(N).lg(D).e c.A Trong đó: K: Khơng gian sinh trưởng tối ưu N: Mật độ rừng (cây/ha) tuổi A D: Kích thước bình qn lâm phần tuổi A c: Tham số phương trình (Dẫn nguồn Nguyễn Hữu Thanh Tài, 2006) Tốc độ tăng trưởng hay gọi lượng tăng trưởng thường xuyên rừng nhà nghiên cứu quan tâm, mô tả quy luật hố q trình tăng trưởng rừng hàm tăng trưởng Năm 1973, Wenk chứng minh hàm Gompertz kết giả thuyết vi phân đơn giản tốc độ sinh trưởng tương đối: Y' ) ' Y = −b Y dx Y d( Từ đó, tới phương trình biểu thị tốc độ sinh trưởng tương đối Gompertz sau: Y' = b.c1 e − b x Y Trong đó: Y’ lượng tăng trưởng nhân tố sinh trưởng Y x tuổi e số Neper (e = 2,71828…) b, c1 tham số phương trình Theo Busson, lượng tăng trưởng thể tích gỗ tăng lên đến tuổi lại giảm xuống Prodan nghiên cứu quan hệ đường cong sinh trưởng đường cong lượng tăng trưởng thấy điểm uốn đường cong sinh trưởng điểm uốn cực đại đường cong lượng sinh trưởng Thí dụ: H = F (A) ; ih = F’ (A) = f (A) (dẫn nguồn Trịnh Văn Út, 2007) Như vậy, từ kết thống kê hàm sinh trưởng cho thấy, hàm số có dạng phức tạp, biểu diễn trình sinh học phức tạp rừng hay lâm phần chi phối tổng hợp nhân tố nội ngoại cảnh Tóm lại, điểm qua cơng trình nghiên cứu tác giả cho thấy, nhìn chung với phương pháp nghiên cứu từ mơ tả định tính chuyển dần sang định lượng dạng mơ hình toán học phương pháp nghiên cứu thể tiến nghiên cứu quy luật sinh học Tuy nhiên, qua mô tả biến đổi lượng đại lượng sinh trưởng theo thời gian, tác giả có hướng nghiên cứu giải vấn đề cách khác 2.3 Tình hình nghiên cứu sinh trưởng, tăng trưởng rừng Việt Nam Nghiên cứu trình sinh trưởng nước ta nhiều nhà khoa học lâm nghiệp nghiên cứu ứng dụng đề nghị số dạng phương trình tốn học biểu diễn q trình sinh trưởng số lồi trồng nhiều loại hình rừng khác mối quan hệ nhân tố sinh trưởng, tiêu biểu như: Vũ Đình Phương cộng tác viên (1973) nghiên cứu quy luật sinh trưởng rừng trồng Bồ đề (Styrax tonkinensis Pierre) mơ tả quan hệ chiều cao bình qn ( H ) với tuổi lâm phần Bồ đề trồng loại tuổi phương trình: AH = a0 + a1.A + a2.A2 Trong đó: A tuổi hay lâm phần H chiều cao hay chiều cao bình quân lâm phần a0, a1, a2 tham số phương trình (dẫn nguồn Nguyễn Minh Quốc, 2006) Phùng Ngọc Lan (1981 - 1985) khảo nghiệm phương trình sinh trưởng Schumacher Gompertz cho số lồi như: Mỡ, Thơng nhựa, Bồ đề Bạch đàn số điều kiện lập địa khác cho thấy: đường sinh trưởng thực nghiệm đường sinh trưởng lý thuyết đa số cắt điểm, chứng tỏ sai số phương trình nhỏ, song có hai giai đoạn có sai số ngược dấu cách có hệ thống (dẫn nguồn Nguyễn Minh Quốc, 2006) Nguyễn Ngọc Lung nhận xét tương tự thử nghiệm số hàm số để biểu thị trình sinh trưởng D, H, V cho lồi Thơng ba Qua nghiên cứu tác giả cho nhận xét: Hàm Gompertz số hàm sinh trưởng lý thuyết khác có điểm xuất phát khơng phải gốc tọa độ Tác giả cho rằng, loài mọc chậm cỡ tuổi đầu 5, 10 năm không quan trọng, điều kiện mọc nhanh cần lưu ý vấn đề Và tác giả nhận xét rằng, hàm Schumacher trái (với Sk > 0) năm trồng 2005, 2004 2003 có dạng đỉnh lệch phải (với hệ số độ lệch Sk < 0) tuổi lớn (năm trồng 2000, 2001) Mức độ chênh lệch chiều cao cá thể ô tiêu chuẩn so với giá trị chiều cao bình quân lâm phần dao động khoảng từ 0,47 m – 1,25 m Hệ số biến động dao động khoảng từ 11,6 % đến 22,9 %, thấp tuổi (năm 2002), cao tuổi (năm 2004) Từ cho thấy Thông ba khu vực nghiên cứu phát triển nhanh giai đoạn đầu, sau phát triển ổn định Chiều cao bình quân lâm phần có xu hướng tăng dần theo tuổi Phạm vi biến động (R) chiều cao nhỏ năm 2005 2,5 m, lớn năm 2002 6,0 m Một số tác giả nghiên cứu quy luật phân bố số theo tiêu sinh trưởng có chung nhận định rằng, rừng trồng loại tuổi, rừng giai đoạn tuổi nhỏ (rừng non), phân bố thường có dạng đỉnh lệch trái, rừng bắt đầu khép tán, lúc có phân hố mạnh chiều cao, có điều kiện thuận lợi vươn lên chiều cao, tạo thành tầng tán định bên cạnh số lượng tồn tán rừng, theo thời gian, phân bố chuyển dần sang đỉnh lệch phải tiến tới tiệm cận với dạng phân bố chuẩn Khi tuổi tăng, phạm vi phân bố rộng đường cong bẹt Nhìn chung, quy luật phân bố số theo cấp chiều cao rừng Thông ba trồng khu vực nghiên cứu nhiều nằm đặc điểm chung đối tượng rừng trồng loại tuổi Nắm bắt điều để nhà lâm nghiệp lựa chọn thời điểm hợp lý, đề xuất áp dụng biện pháp kỹ thuật tác động phù hợp tỉa thưa nhằm điều chỉnh mật độ, tạo khoảng không gian sinh trưởng tối ưu, giúp rừng sinh trưởng theo hướng có lợi, đáp ứng mục tiêu ngày cải thiện nâng cao suất chất lượng rừng 4.2 Đặc điểm sinh trưởng rừng Thông ba trồng khu vực nghiên cứu Sinh trưởng q trình tăng lên kích thước trọng lượng (hoặc phận) có liên quan đến taọ thành quan, tế bào yếu tố cấu trúc tế bào Sinh trưởng q trình khơng ngược chiều lại Sinh trưởng rừng sở quan trọng hình thành nên sản lượng rừng Sinh trưởng rừng có biểu đa dạng phần mặt 33 đất phần mặt đất Ở ta nghiên cứu nhân tố có liên quan đến sản lượng gỗ Đó sinh trưởng đường kính (D1,3), chiều cao (H) thể tích (V) Quá trình sinh trưởng rừng chia làm giai đoạn: Hình thành phát triển, sinh trưởng mạnh, thành thục già cỗi Ba giai đoạn sinh trưởng diễn nhanh hay chậm phụ thuộc chủ yếu vào đặc tính sinh vật học lồi cây, điều kiện hồn cảnh mơi trường xung quanh (dẫn nguồn Giang Văn Thắng , 2002) Trong kinh doanh rừng ta nắm bắt cách khách quan quy luật sinh trưởng rừng, có biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng rừng, đưa rừng đạt tới khả sinh trưởng tốt Mục đích việc nghiên cứu q trình sinh trưởng rừng nhằm giúp nhà làm công tác lâm nghiệp có tác động hợp lý, đưa rừng đạt tới khả sinh trưởng tốt nhất, rút ngắn chu kỳ kinh doanh mang lại hiệu kinh tế cao Vấn đề từ lâu nhà khoa học quan tâm nghiên cứu sử dụng số phương trình tốn học để biểu diễn trình sinh trưởng rừng theo thời gian Các quy luật sinh trưởng biểu thị phương trình tốn học nhà khoa học lâm nghiệp gọi tên hàm sinh trưởng hay mơ hình sinh trưởng Trong nghiên cứu vấn đề này, đề tài có kế thừa thành tựu nhiều tác giả trước nghiên cứu sinh trưởng rừng, lâm phần rừng trồng loài tuổi việc sử dụng dạng hàm sinh trưởng đề cập chương hàm có sẵn chương trình Statgraphics Plus 3.0 đề cập chương Sau kết nghiên cứu cụ thể: 4.2.1 Sinh trưởng đường kính (D1,3/A) Sinh trưởng đường kính D1,3 có ý nghĩa quan trọng giúp định lượng cụ thể khối lượng phẩm chất gỗ sở khoa học cho việc tỉa thưa (chăm sóc), điều tiết mật độ cách hợp lý hiệu Để thiết lập mối tương quan đường kính D1,3 với tuổi lồi Thơng ba trồng khu vực nghiên cứu, đề tài sử dụng số liệu D1,3 giải tích số liệu bình qn từ tiêu chuẩn, tính bình quân theo cỡ tuổi, thể 34 lên biểu đồ ta có đường thực nghiệm D1,3 theo tuổi (A) Sau tiến hành thử nghiệm số dạng phương trình tốn học (đề tài chủ yếu dựa vào 12 hàm có sẵn chương trình Statgraphics Plus 3.0) để biểu diễn cho mối tương quan Qua so sánh dạng phương trình dựa tiêu chuẩn thống kê đề cập, nhận thấy dạng phương trình: y = a + b.sqrt(x) thích hợp để mô tả cho mối tương quan D1,3 theo tuổi (A) Kết tính tốn cụ thể trình bày đây: Phương trình cụ thể: với r = 0,99 D1,3 = -10,8072 + 7,79908*sqrt(A) Sy/x = 0,49 Ftính = 207,24 > F0,05 D1,3 (cm) 12.0 10.0 8.0 D_tn D_lt 6.0 4.0 2.0 0.0 A (năm) Hình 4.3 Đường biểu diễn tương quan D1,3/A lồi Thơng ba trồng khu vực nghiên cứu Nhận xét: Qua đường cong biểu diễn quy luật tương quan đường kính D1,3 với tuổi tiêu thống kê phù hợp (r = 0,99, Sy/x = 0,49, Ftính > Fbảng), vào đặc tính sinh học lồi cho thấy dạng phương trình y = a + b.sqrt(x) thích hợp để mô tả mối tương quan Theo dõi diễn biến đồ thị cho thấy đường biểu diễn q trình sinh trưởng đường kính Thơng ba tăng theo tuổi có xu hướng tăng chậm dần bám sát với giá trị đường kính thực nghiệm Ở giai 35 đoạn cần phải có biện pháp kỹ thuật tác động phù hợp dựa quy luật sinh trưởng phát triển rừng nhằm giúp Thơng ba thích nghi với điều kiện môi trường đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng chúng 4.2.2 Sinh trưởng chiều cao (H/A) Sinh trưởng chiều cao diễn nhờ có hoạt động mơ phân sinh Chiều cao rừng tiêu quan trọng dùng để đánh giá mức độ sinh trưởng rừng mà nhân tố cấu thành thể tích thân Sinh trưởng chiều cao thước đo chất lượng điều kiện lập địa Bên cạnh việc nắm bắt q trình sinh trưởng đường kính rừng, chiều cao rừng tiêu quan trọng dùng để đánh giá mức độ sinh trưởng rừng mà nhân tố cấu thành thể tích thân Sinh trưởng chiều cao thước đo chất lượng điều kiện lập địa Trong thực tiễn sản xuất kinh doanh lâm nghiệp cần có thơng tin xác sinh trưởng tăng trưởng chiều cao rừng để xây dựng mơ hình sinh trưởng làm sở đề xuất biện pháp kỹ thuật tác động phù hợp nhằm nâng cao sức sản xuất rừng Số liệu sở để xây dựng hàm sinh trưởng có từ trình điều tra, đo đếm phương pháp lựa chọn thích hợp Do vậy, đánh giá đặc điểm sinh trưởng chiều cao rừng việc tiến hành thiết lập mối tương quan chiều cao (hàm số) với tuổi (biến số) chúng Để thiết lập mối tương quan chiều cao với tuổi lồi Thơng ba trồng khu vực nghiên cứu , đề tài tiến hành thu thập tổng hợp số liệu đo đếm từ giải tích (được tính cho tuổi) số liệu từ ô tiêu chuẩn (theo cỡ tuổi), sau lấy giá trị bình qn Đây cặp số liệu quan sát (H thực nghiệm theo tuổi) dùng để xây dựng hàm sinh trưởng Các cặp số liệu thể lên biểu đồ tạo thành đường biểu diễn chiều cao thực nghiệm theo tuổi Sau đó, đề tài tiến hành thử nghiệm số dạng phương trình tốn học đề cập chương (thử nghiệm phần mềm Statgraphics Plus 3.0) Qua thử nghiệm so sánh tiêu thống kê tính tốn từ số dạng phương trình (phụ biểu 4), kết hợp với tình hình sinh trưởng thực tế, đặc tính sinh học lồi Thơng ba 36 trồng khu vực nghiên cứu, đề tài nhận thấy dạng phương trình: y = exp(a + b.x) phù hợp để mô tả cho mối tương quan H theo tuổi (A) Kết tính tốn cụ thể trình bày đây: Phương trình cụ thể: H = exp(-0,43425 + 0,348037*A) với Sy/x = 0,158 r = 0,98 Ftính = 203,63 > F0,05 H (m) 12.0 10.0 8.0 H_tn 6.0 H_lt 4.0 2.0 0.0 A (năm) Hình 4.4 Đường biểu diễn tương quan H/A lồi Thơng ba trồng khu vực nghiên cứu Nhận xét: Qua kết tính tốn tiêu thống kê phương trình cho thấy dạng phương trình y = exp(a + b.x) tỏ phù hợp để mô tả mối tương quan Với hệ số tương quan chặt r = 0,98 cho thấy chiều cao tuổi Thơng ba có mối tương quan chặt chẽ với Chênh lệch chiều cao thực nghiệm lý thuyết tương đối nhỏ, giá trị Ftính > Fbảng thể rõ chỗ đường lý thuyết đường thực nghiệm bát sát nhau, phương trình thiết lập tồn mức ý nghĩa cao Từ xu hướng phát triển đường lý thuyết cho thấy, lồi Thơng ba trồng khu vực nghiên cứu tiếp tục phát triển chiều cao tương lai 37 4.2.3 Sinh trưởng thể tích (V/A) 4.2.3.1 Xác định hình số (f1,3) Hình số thân (f1,3) tiêu đặc trưng cho hình dạng thân Mặc dù tiêu f1,3 phản ánh hình dạng thân khơng xác tiêu k (hệ số thon thân cây), song cho phép chuyển đổi từ thể tích viên trụ sang thể tích thân có chiều cao diện tích đáy tầm cao quy ước thân Có hai loại hình số thân cây, hình số tương đối (f0,1) tính sở tầm cao tương đối 1/10 chiều cao hình số tuyệt đối (f1,3) tính theo tầm cao vị trí 1,3 m thân (dẫn nguồn Giang Văn Thắng, 2002) Theo Đồng Sĩ Hiền (1974) hình số f0,1 đặc trưng cho hình dạng thân cây, khơng phụ thuộc vào tuổi mà chủ yếu phụ thuộc vào đặc trưng di truyền vùng sinh trưởng Còn hình số f1,3 phụ thuộc vào tuổi kích thước Tuy nhiên, đề tài này, tác giả không sâu nghiên cứu xác định loại hình số, mà xác định trực tiếp hình số f1,3 làm sở cho việc tính tốn thể tích đứng trữ lượng rừng Từ số liệu thu thập giải tích, áp dụng cơng thức tính hình số thân f1,3 (theo cơng thức trình bày mục 3.4.2.1), đề tài xác định hình số bình qn lồi Thơng ba trồng (tính bính qn chung) khu vực nghiên cứu f1,3 = 0,68 4.2.3.2 Sự phát triển thể tích theo tuổi lồi Thông ba trồng khu vực nghiên cứu Trong sản xuất kinh doanh hay điều tra quy hoạch rừng, người ta cần biết thể tích bình qn đứng rừng để từ suy trữ lượng rừng (M) Chỉ tiêu thể tích (V) tiêu sinh trưởng quan trọng rừng, sở để đánh giá khả sản xuất lập địa Có nhiều phương pháp xác định thể tích thân Song đề tài thể tích Thơng ba tính cơng thức: V(m3/cây) = π/4.(D1,3)2.H.f1,3 Trong đó: D1,3 tính từ phương trình: D1,3 = -10,8072 + 7,79908*sqrt(A) 38 H tính từ phương trình: H = exp(-0,43425 + 0,348037*A) f1,3 = 0,68 Qua tính tốn ta xác định thể tích bình qn lồi Thơng ba theo cấp tuổi, biểu diễn hình 4.5 đây: V (m3/cây) 0.08 0.07 0.06 0.05 V_lt 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 A (năm) Hình 4.5 Đường biểu diễn phát triển thể tích (V) theo tuổi (A) lồi Thơng ba trồng khu vực nghiên cứu Nhận xét: Dựa vào kết ta thấy thể tích (V) với tuổi (A) có mối tương quan chặt chẽ với Ứng với tuổi (A) ta có giá trị thể tích (V) tương ứng Thể tích (V) lồi Thơng ba trồng tăng dần theo tuổi, chúng tăng chậm thời gian đầu tăng nhanh tuổi lớn hơn, phát triển phù hợp với phát triển lồi Thơng ba trồng khu vực nghiên cứu 4.3 Tương quan chiều cao đường kính (H/D1,3) Trong q trình sinh trưởng, phát triển tồn rừng, phận với nhau, hay chúng với điều kiện ngoại cảnh ln có mối quan hệ mật thiết với song song tồn tất yếu Đã có nhiều nhà khoa 39 học, nhà nghiên cứu lâm nghiệp đặc biệt quan tâm có nhiều cơng trình nghiên cứu áp dụng thực tiễn sản xuất Trong tiêu đánh giá trình sinh trưởng rừng chiều cao (H) đường kính (D1.3) có mối quan hệ chặt chẽ với Để đánh giá trình sinh trưởng phát triển chiều cao lồi Thơng ba trồng khu vực nghiên cứu, đề tài tiến hành xác lập mối tương quan chiều cao với đường kính làm sở đề xuất biện kỹ thuật phù hợp Trên sở số liệu thu thập từ ô tiêu chuẩn cỡ tuổi, tiến hành gộp số liệu thử nghiệm số dạng phương trình tốn học nhằm mơ tả cho mối tương quan Qua thử nghiệm so sánh tiêu thống kê tính tốn từ số dạng phương trình (phụ biểu 5), nhận thấy dạng phương trình: y = a + b.sqrt(x) phù hợp để mô tả cho mối tương quan H D1,3 loài Thông ba trồng khu vực nghiên cứu Kết tính tốn cụ thể trình bày đây: Phương trình cụ thể: với r = 0,98 H = -2,20969 + 2,70574.sqrt(D1,3) Sy/x = 0,496 (≈ 0,496 m), Ftính = 142,16 > F0,05 H (m) 10.0 9.0 8.0 7.0 H_tn H_lt 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 11 13 15 17 D1,3 (cm) Hình 4.6 Tương quan chiều cao đường kính (H/D1,3) lồi Thơng ba trồng khu vực nghiên cứu 40 Nhận xét: Qua biểu đồ hình 4.6, kết thử nghiệm trình bày chi tiết phụ biểu cho thấy, phương trình thiết lập có hệ số tương quan cao (r = 0,98), tham số phương trình tồn tại, giá trị Ftính > Fbảng, đường lý thuyết bám sát đường thực nghiệm chứng tỏ phương trình chọn phù hợp để mơ mối tương quan Dựa vào phương trình tương quan (H/D1,3) này, người làm công tác lâm nghiệp đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp, tác động từ sau trồng tạo điều kiện để nhanh chóng thích nghi với điều kiện mơi trường, cụ thể chăm sóc kỹ, tỉa thưa bớt nơi dày, bị bệnh, chèn ép, có Thơng ba sinh trưởng nhanh từ giai đoạn đầu sớm cung cấp gỗ nguyên liệu giấy 4.3 Đặc điểm tăng trưởng lồi Thơng ba trồng khu vực nghiên cứu Theo Giang Văn Thắng (2002), tăng trưởng thay đổi kích thước rừng, hay phận giai đoạn sinh trưởng Tăng trưởng biểu thị cho sức sản xuất rừng mặt sinh học mà kinh tế, yếu tố cấu thành rừng, sở khoa học quan trọng việc xác định thời điểm để tỉa thưa khai thác hợp lý, tiêu cần thiết thực tiễn nghiên cứu quản lý kinh doanh rừng Việc xác định khả sinh trưởng lượng tăng trưởng rừng nhiệm vụ quan trọng khoa học điều tra đo cây, đo rừng Trong giới hạn đề tài, nhằm làm sở cho việc đánh giá tăng trưởng lồi Thơng ba trồng khu vực nghiên cứu, đề tài không sâu vào việc xác định qui luật tăng trưởng phương trình tốn học cụ thể mà dừng lại việc mô tả lượng tăng trưởng đường quan sát thực nghiệm dựa vào số liệu thu thập từ giải tích, sau tính trị số bình qn cho cỡ tuổi mơ tả chúng biểu đồ Kết tính tốn lượng tăng trưởng trình bày đây: 4.3.1 Lượng tăng trưởng đường kính (id1,3) Từ số liệu thu thập đường kính D1,3 giải tích, kết tính tốn lượng tăng trưởng đường kính trình bày bảng 4.3 hình 4.7 sau: 41 Bảng 4.3 Lượng tăng trưởng đường kính id1,3 Tuổi (A) D1,3 (cm) 3,3 4,2 6,2 8,4 10,1 11,3 0,9 2,0 2,2 1,7 1,2 id1,3 (cm) id1,3 (cm) 2.5 2.0 1.5 id1,3 1.0 0.5 0.0 A (năm) Hình 4.7 Đường biểu diễn lượng tăng trưởng đường kính id1,3 lồi Thơng ba trồng khu vực nghiên cứu Nhận xét: Từ kết tính tốn bảng 4.3 đường biểu diễn lượng tăng trưởng đường kính id1,3 (hình 4.7) cho thấy, đồ thị có dạng gấp khúc, tăng giảm khơng đặn chưa theo quy luật rõ ràng, điều số lượng giải tích (2 cây), giải tích lựa chọn chưa thật đại diện điều kiện chăm sóc, biện pháp kỹ thuật khác … Mặc dù vậy, thiết nghĩ 42 thông tin sinh trưởng, tăng trưởng bổ ích lồi Thông ba trồng khu vực nghiên cứu, làm sở để nhà quản lý lâm nghiệp, phòng kỹ thuật nắm bắt nhằm tìm biện pháp kỹ thuật áp dụng góp phần thúc đẩy rừng phát triển tốt Tăng trưởng bình quân hàng năm id1,3 = 1,41 cm 4.3.2 Lượng tăng trưởng chiều cao (ih) Tương tự tính tốn tiêu id1,3, từ số liệu chiều cao cấp tuổi giải tích, kết tính tốn lượng tăng trưởng chiều cao trình bày bảng 4.4 hình 4.8 đây: Bảng 4.4 Lượng tăng trưởng chiều cao (ih) Tuổi (A) H (m) 0,7 1,5 2,2 2,6 3,7 5,5 7,7 9,1 ih (m) 0,7 0,8 0,8 0,4 1,1 1,9 2,2 1,4 ih (m) 2.5 2.0 1.5 ih 1.0 0.5 0.0 A (năm) Hình 4.8 Đường biểu diễn lượng tăng trưởng chiều cao (ih) lồi Thơng ba trồng khu vực nghiên cứu 43 Nhận xét: Từ kết tính tốn bảng 4.4 đường biểu diễn thực nghiệm ih theo tuổi (hình 4.8) cho thấy, đồ thị có dạng đường gấp khúc, lệch phải tuổi lớn Từ đồ thị cho thấy, chiều cao tăng chậm giai đoạn đầu (1 – tuổi), tuổi 5, chiều cao có xu hướng tang trưởng nhanh Tăng trưởng bình quân hàng năm chiều cao ih = 1,14 m Cũng tiêu đường kính, số lượng giải tích hạn chế nên khó thể rõ chất hay quy luật tăng giảm Bên cạnh đó, việc xem xét suy đoán chiều cao tuổi bên giải tích mang tính chủ quan thân người phân tích số liệu trình độ chun mơn, kinh nghiệm đốn đọc từ giải tích chưa cao thơng tin, kết tính tốn lượng tăng trưởng mang nặng tính tham khảo hơn, sử dụng cần thiết phải có kiểm nghiệm bổ sung thêm nguồn số liệu giải tích năm trồng, vị trí, địa hình khác … 44 Chương KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết thu ứng với nội dung nghiên cứu xác định, đề tài rút số kết luận sau: Phân bố số theo cấp đường kính (N/D1,3) Đường biểu diễn phân bố số theo cấp đường kính N/D1,3 có dạng hai đỉnh lệch trái năm trồng (2003 – 2005), lệch phải tuổi lớn (2001 – 2002) Mức độ chênh lệch đường kính cá thể so với lâm phần dao động khoảng từ 0,93 cm – 2,51 cm Hệ số biến động dao động khoảng từ 18 – 33,4 % Phân bố số theo cấp chiều cao (N/H) Đường biểu diễn phân bố số theo cấp chiều cao có dạng đỉnh lệch trái năm trồng 2005, 2004 2003 đỉnh lệch phải tuổi lớn (2000, 2001) Mức độ chênh lệch chiều cao cá thể so với lâm phần khoảng từ 0,47 m – 1,25 m Hệ số biến động dao động khoảng từ 11,6 % đến 22,9 %, thấp tuổi (năm 2002), cao tuổi (năm 2004) Đặc điểm sinh trưởng đường kính (D1,3/A) Kết tính tốn cho thấy dạng phương trình: y = a + b.sqrt(x) thích hợp để mơ tả cho mối tương quan D1,3 theo tuổi (A) Phương trình cụ thể: D1,3 = -10,8072 + 7,79908*sqrt(A) Đặc điểm sinh trưởng chiều cao (H/A) Kết tính tốn cho thấy dạng phương trình: y = exp(a + b.x) phù hợp để mô tả cho mối tương quan H theo tuổi (A) Phương trình cụ thể: H = exp(-0,43425 + 0,348037*A) 45 Đề tài xác định hình số bình qn lồi Thơng ba trồng khu vực nghiên cứu f1,3 = 0,68 Đặc điểm sinh trưởng thể tích (V/A) Thể tích (V) lồi Thơng ba trồng tăng dần theo tuổi, chúng tăng chậm thời gian đầu tăng nhanh tuổi lớn hơn, Tương quan chiều cao đường kính (H/D1,3) Dạng phương trình: y = a + b.sqrt(x) phù hợp để mô tả cho mối tương quan H D1,3 lồi Thơng ba trồng khu vực nghiên cứu Phương trình cụ thể: H = -2,20969 + 2,70574.sqrt(D1,3) Đặc điểm tăng trưởng đường kính (id1,3) Đường biểu diễn lượng tăng trưởng id1,3 có dạng gấp khúc, tăng giảm khơng đặn chưa theo quy luật rõ ràng Tăng trưởng bình quân hàng năm id1,3 = 1,41 cm Đặc điểm tăng trưởng chiều cao (ih) Đường biểu diễn thực nghiệm có dạng đường gấp khúc, tăng giảm khơng đặn Tăng trưởng bình qn hàng năm ih = 1,14 m 5.2 Tồn kiến nghị Số liệu nghiên cứu thu thập phạm vi tiểu khu 316 A thuộc Công ty Lâm nghiệp Đơn Dương phương pháp ô tiêu chuẩn tạm thời Số lượng tiêu chuẩn ít, giải tích hạn chế (2 cây) kết nghiên cứu mang tính tạm thời cần kiểm nghiệm để có thêm kết luận xác Cần mở rộng địa bàn nghiên cứu diện tích khác tiểu khu khác tiểu khu khác có điều kiện để kết nghiên cứu có tính bao qt có ý nghĩa thực tiễn 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Minh Cảnh, 2008 Tài liệu hướng dẫn thực hành máy vi tính: Sử dụng phần mềm M Excel 2003 Statgraphics Plus 3.0 Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 90 trang Nguyễn Minh Cảnh, 2006 Bài giảng Thống kê lâm nghiệp Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, 140 trang Nguyễn Cao Cường, 2007 Nguyễn Thượng Hiền, 2002 Bài giảng Thực vật rừng Tủ sách Trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quốc Khanh, 2007 Bước đầu nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng rừng tràm (Melaleuca cajuputi Powell) theo hai phương thức trồng lên liếp không lên liếp Lâm Ngư Trường Sơng Trẹm huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, 46 trang Nguyễn Minh Quốc, 2007 Bước đầu nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng rừng trồng Keo tràm (Acacia auriculiformis) vùng đất khô hạn Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, 59 trang Giang Văn Thắng, 2002 Giáo trình Điều tra rừng Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, 160 trang Nguyễn Văn Thêm, 1992 Bài giảng Kỹ thuật lâm sinh Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Trịnh Văn Út, Lâm Xuân Sanh (1987), 47 ... tượng tiến hành nghiên cứu ƒ Mơ tả tình hình chung vị trí mẫu, điều kiện đất đai, tuổi nguồn gốc lâm phần, mật độ ban đầu mật độ tại, nhận xét chung tình hình sinh trưởng phát triển rừng ƒ Ở... chưa đạt kết tốt Do vậy, vấn đề cần phải đặt cho thực tiễn sản xuất lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng nói chung Cơng ty Lâm nghiệp Đơn Dương nói riêng cần phải tìm hiểu đánh giá trạng sinh trưởng, tăng trưởng... lâu dài đảm bảo tính liên tục nhằm cung cấp tối đa lâm sản lợi ích khác rừng, từ góp phần giải nhu cầu hướng phát triển trồng rừng lâu dài tương lai Xuất phát từ vấn đề mang tính thực tiễn đó,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (PINUS KESIYA ROYLE) TRỒNG TẠI TIỂU KHU 316 A, CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐƠN DƯƠNG, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (PINUS KESIYA ROYLE) TRỒNG TẠI TIỂU KHU 316 A, CÔNG TY LÂM NGHIỆP ĐƠN DƯƠNG, HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

Từ khóa liên quan