ỨNG DỤNG ẢNH CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI CAO QUICKBIRD ĐỂ TÍNH LƯỢNG CACBON TÍCH TỤ TRONG RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TỰ NHIÊN Ở HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

79 75 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2018, 08:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG ẢNH CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI CAO QUICKBIRD ĐỂ TÍNH LƯỢNG CACBON TÍCH TỤ TRONG RỪNG THƠNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TỰ NHIÊN Ở HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Vân Ngành: Quản lý Tài nguyên rừng Niên khóa: 2005 – 2009 Tháng năm 2009 ỨNG DỤNG ẢNH CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI CAO QUICKBIRD ĐỂ TÍNH LƯỢNG CACBON TÍCH TỤ TRONG RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TỰ NHIÊN Ở HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG Tác giả NGUYỄN THỊ MỸ VÂN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Lâm nghiệp ngành Quản lý Tài nguyên rừng Giáo viên hướng dẫn: TS Viên Ngọc Nam Tháng năm 2009 i LỜI CẢM ƠN Để có kiến thức kết ngày hôm chân thành biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục dạy bảo cha mẹ, dạy tận tình thầy cơ, đặc biệt ơn dạy dỗ thầy cô trường Đại học Nông Lâm TP HCM Đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy Viên Ngọc Nam tận tình dạy, hướng dẫn truyền đạt kiến thức q báu giúp tơi hồn thành khóa luận Xin cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm TP HCM, thầy cô Khoa Lâm nghiệp, đặc biệt thầy cô Bộ môn Quản lý Tài nguyên rừng tạo điều kiện thuận lợi cho hồn thành khóa luận Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến anh Tôn Thiên An, cán Vườn Quốc Gia BiDoup Núi Bà, Nguyễn Văn Danh anh Ban Quản lý phòng hộ rừng đầu nguồn Đa Nhim, bạn Nguyễn Thị Nga, bạn Nguyễn Thị Hoài giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu Bạn bè tập thể lớp Quản lý Tài nguyên rừng 2005 giúp đỡ động viên suốt q trình hoc tập Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nguời thân gia đình động viên, hỗ trợ tơi suốt q trình học tập làm khóa luận Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2009 Nguyễn Thị Mỹ Vân ii TÓM TẮT Đề tài “ Ứng dụng ảnh có độ phân giải cao Quickbird để tính lượng cacbon tích tụ rừng Thơng ba (Pinus kesiya Royle ex Gordon) tự nhiên huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng” tiến hành tiểu khu 120, 121 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, thời gian từ tháng đến tháng năm 2009 Các tiêu chuẩn bố trí dạng liên kết (50 m X 20 m), chọn 40 có đường kính từ nhỏ đến lớn tạo thành chuỗi đường kính Vị trí tiêu chuẩn xác định chồng ghép lên ảnh để tiến hành phân tích, giải đốn, tính tốn cho xác định ảnh Kết thu sinh khối khô sau: Đối với cá thể có đường kính trung bình 37,01 ± 3,94 cm, chiều cao 17,8 ± 0,4 m có sinh khối khơ tính theo phương trình (3.1) 997,46 ± 214,31 kg/cây, tính theo phương trình (3.2) 1.234,09 ± 357,75 kg/cây Đối với sinh khối khơ quần thể tính theo phương trình (3.1) 149,04 ± 16,46 tấn/ha, tính theo phương trình (3.2) 153,75 ± 18,93 tấn/ha Mật độ quần thể biến động từ 150 – 240 cây/ha, với trữ lượng từ 105,69 – 191,55 tấn/ha, thể tích cá thể biến động từ 0,16 – 2,75 m3/cây Khả tích tụ cacbon trung bình có đường kính 37,01 ± 3,94 cm 498,73 ± 107,16 kg/cây theo phương trình tính sinh khối khơ (3.1), theo phương trình tính sinh khối khơ (3.2) lượng cacbon tích tụ 617,04 ± 178,87 kg/cây Mỗi hecta rừng Thông ba tự nhiên khu vực nghiên cứu tích tụ lượng cacbon trung bình 76,87 tương đương với hấp thụ lượng CO2 282,13 Với lượng CO2 hấp thụ hecta bán với giá 97.786.069 VND iii MỤC LỤC Trang tựa .i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách ký hiệu vii Danh sách hình viii Danh sách bảng .ix Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Nghiên cứu sinh khối 2.1.1 Một số nghiên cứu sinh khối giới .3 2.1.2 Một số nghiên cứu sinh khối Việt Nam 2.2 Tích tụ cacbon 2.2.1 Một số phương pháp điều tra tích tụ cacbon lâm nghiệp 2.2.2 Một số nghiên cứu tích tụ cacbon lâm nghiệp 2.3 Một số vấn đề liên quan đến ảnh Quickbird 2.3.1 Lịch sử hình thành phát triển ảnh hàng không viễm thám 2.3.2 Giới thiệu loại ảnh vệ tinh 11 2.3.2.1 Các loại ảnh vệ tinh 11 2.3.2.2 Độ phân giải số sensor 14 2.3.3 Đặc trưng kỹ thuật ảnh Quickbird 14 v 2.3.3.1 Phương pháp quét tạo ảnh số 14 2.3.3.2 Khả cung cấp thông tin ảnh Quickbird .15 2.4 Đặc điểm khu vực nghiên cứu .16 2.4.1 Vị trí địa lý 16 2.4.2 Khí hậu 17 2.4.2.1 Chế độ nhiệt 17 2.4.2.2 Chế độ mưa .18 2.4.2.3 Độ ẩm 18 2.4.2.4 Sương mù 19 2.4.2.5 Thủy văn 19 2.4.3 Địa hình 19 2.4.4 Thảm thực vật .19 2.4.5 Dân cư lao động .22 Chương 3: NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung 23 3.2 Phương pháp 23 3.2.1 Phương pháp kế thừa 23 3.2.2 Thu thập tài liệu 23 3.2.3 Dụng cụ 23 3.2.4 Ngoại nhiệp 24 3.2.5 Nội nghiệp 25 3.3 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 29 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Vị trí khu vực nghiên cứu 30 4.2 Kết nghiên cứu quy luật tương quan D1,3 với St .31 4.3 Kết nghiên cứu quy luật tương quan Hvn với D1,3 32 4.4 Sinh khối 34 4.4.1 Sinh khối khô cá thể .34 4.4.2 Sinh khối khô quần thể 36 v 4.5 Tích tụ cacbon 37 4.5.1 Tích tụ cacbon cá thể 37 4.5.2 Tương quan cacbon tích tụ với D1,3 39 4.5.3 Tương quan cacbon tích tụ với thể tích 40 4.5.4 Tích tụ cacbon quần thể 41 4.5.5 Tương quan cacbon tích tụ với nhân tố mật độ, trữ lượng 42 4.6 So sánh lượng cacbon tích tụ theo cấp độ cao .44 4.7 So sánh lượng cacbon tích tụ theo phương pháp tính 44 4.8 Lượng giá tiền lượng cacbon tích tụ .46 4.9 Bảng tra lượng cacbon tích tụ theo D1,3 46 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 48 5.2 Những khó khăn tồn đề tài 49 5.3 Kiến nghị 49 Tài liệu tham khảo 50 Phụ lục vi DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU A Tuổi C Cacbon CO2 Cacbonic CO2e Cacbonic tương đương C1,3 Chu vi đo vị trí 1,3 m D1,3 Đường kính đo vị trí 1,3 m Dt Đường kính tán Hvn Chiều cao vút R Hệ số tương quan St Diện tích tán SE Sai số tiêu chuẩn F Hệ số Fisher f Hình số thân TBBP Trung bình bình phương Wk1 Sinh khối khơ tính theo cơng thức (3.1) Wk2 Sinh khối khơ tính theo cơng thức (3.2) Wqtk1 Sinh khối khơ quần thể tính theo cơng thức (3.1) Wqtk2 Sinh khối khơ quần thể tính theo cơng thức (3.2) vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Ảnh toàn sắc 13 Hình 2.2: Ảnh đa phổ 13 Hình 2.3: Ảnh màu băng 13 Hình 2.4: Ảnh Pan-Sharpened 13 Hình 2.5: Sơ đồ vị trí khu vực nghiên cứu 17 Hình 3.1: Các tiêu đo đếm 24 Hình 3.2: Cách đo tán theo hướng 25 Hình 3.3: Bốn điểm ô tiêu chuẩn 25 Hình 3.4: Ơ tiêu chuẩn 26 Hình 3.5: Số hóa tán 26 Hình 3.6: Tán số hóa 26 Hình 4.1: Vị trí đo đếm 30 Hình 4.2: Đồ thị tương quan D1,3 – St 32 Hình 4.3: Đồ thị tương quan Hvn – D1,3 33 Hình 4.4: Đồ thị tương quan cacbon tích tụ với D1,3 40 Hình 4.5: Đồ thị tương quan cacbon tích tụ với thể tích 41 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bước sóng băng ảnh Quickbird 12 Bảng 2.2: Độ phân giải số vệ tinh 14 Bảng 4.1: Các phương trình tương quan D1,3 – St 31 Bảng 4.2: Các phương trình tương quan Hvn – D1,3 .33 Bảng 4.3: Bảng sinh khối khô cá thể 35 Bảng 4.4: Bảng sinh khối khô quần thể .37 Bảng 4.5: Lượng cacbon tích tụ cá thể 38 Bảng 4.6: Phương trình tương quan cacbon tích tụ D1,3 cá thể 39 Bảng 4.7: Phương trình tương quan cacbon tích tụ với thể tích 40 Bảng 4.8: Lượng cacbon tích tụ quần thể 42 Bảng 4.9: Kết phân tích tương quan Cttqt với nhân tố 43 Bảng 4.10: Kết phân tích tương quan Cttqt với mật độ, trữ lượng 43 Bảng 4.11: Bảng kết trắc nghiệm LSD với mức ý nghĩa 95% .45 Bảng 4.12: Bảng tra lượng cacbon tích tụ theo D1,3 47 ix Tọa độ Tọa độ Tọa độ Tọa độ Tọa độ Ô đo đếm số 49P 0237305 1336159 49P 0237286 1336155 49P 0237282 1336205 49P 0237302 1336208 Ô đo đếm số 49P 0236219 1335561 49P 0236172 1335577 49P 0236165 1335558 49P 0236212 1335542 Ô đo đếm số 10 49P 0236261 1336314 49P 0236280 1336307 49P 0236263 1336260 49P 0236244 1336267 Ô đo đếm số 11 49P 0236359 1336284 49P 0236347 1336268 49P 0236384 1336235 49P 0236396 1336251 Ô đo đếm số 12 49P 0235466 1335917 49P 0235485 1335911 49P 0235471 1335863 49P 0235452 1335869 iii Độ cao 1.453 m Độ cao 1.500 m Độ cao 1.523 m Độ cao 1.515 m Độ cao 1.511 m Phụ lục 3: Bảng tiêu số hóa ảnh ID 01.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6 01.7 01.8 01.9 01.10 01.11 01.12 01.13 01.14 01.15 02.1 02.2 02.3 02.4 02.5 02.6 02.7 02.8 02.9 02.10 02.11 02.12 02.13 02.14 02.15 02.16 02.17 02.18 02.19 02.20 03.1 03.2 03.3 03.4, 03.5 03.6 03.7 S (m2) D1,3 (cm) Ô tiêu chuẩn 36,42 35,87 36,88 36,03 30,33 33,70 51,02 40,43 37,61 36,27 14,90 26,92 45,64 38,83 99,97 52,17 30,13 33,62 39,32 36,84 44,29 38,42 63,53 43,83 22,09 30,38 68,30 45,04 29,02 33,20 Ô tiêu chuẩn 37,43 36,21 37,31 36,17 25,86 31,96 21,77 30,24 20,97 29,88 37,66 36,29 68,73 45,15 23,34 30,92 19,10 29,02 12,75 25,73 28,53 33,02 29,60 33,43 29,47 33,38 24,60 31,45 34,33 35,15 15,81 27,40 20,85 29,83 42,53 37,87 17,22 28,12 20,22 29,54 Ô tiêu chuẩn 47,64 39,44 38,41 36,54 24,95 31,59 31,18 34,01 47,98 39,54 22,60 30,60 34,85 35,33 Hvn (m) 03.8 03.9 03.10 03.11 03.12 03.13 03.14 03.15 03.16 17,94 17,95 17,77 18,23 17,96 17,11 18,14 18,79 17,76 18,00 18,11 18,42 17,48 18,48 17,73 04.1 04.2 04.3 04.4 04.5 04.6 04.7 04.8 04.9 04.10 04.11 04.12 04.13 04.14 04.15 04.16 04.17 17,96 17,96 17,62 17,46 17,43 17,97 18,49 17,53 17,34 16,97 17,71 17,75 17,74 17,58 17,88 17,17 17,42 18,07 17,25 17,40 05.1 05.2 05.3 05.4 05.5 05.6 05.7 05.8 05.9 05.10 05.11 05.12 05.13 05.14 05.15 05.16 05.17 05.18 18,17 17,98 17,59 17,80 18,18 17,50 17,90 iv 34,61 35,24 44,21 38,40 46,59 39,12 42,59 37,89 39,89 37,03 54,44 41,40 31,26 34,04 58,30 42,45 101,28 52,44 Ô tiêu chuẩn 53,68 41,18 32,61 34,54 28,08 32,84 10,45 24,34 34,91 35,35 16,28 27,64 14,70 26,82 23,09 30,81 13,84 26,35 26,66 32,28 26,89 32,38 13,69 26,27 11,28 24,86 14,78 26,86 39,37 36,86 61,26 43,24 20,01 29,45 Ô tiêu chuẩn 76,44 47,01 34,86 35,33 47,24 39,32 51,82 40,66 43,17 38,07 58,82 42,59 65,34 44,30 22,97 30,76 38,20 36,47 46,01 38,95 29,45 33,37 33,52 34,86 64,53 44,09 26,23 32,11 26,41 32,18 15,29 27,13 20,52 29,68 33,24 34,76 17,89 18,11 18,15 18,08 18,02 18,29 17,80 18,35 18,80 18,28 17,84 17,70 16,78 17,90 17,19 17,10 17,52 17,04 17,65 17,66 17,03 16,85 17,10 18,01 18,39 17,39 18,57 17,90 18,17 18,25 18,09 18,36 18,45 17,51 17,98 18,14 17,74 17,86 18,43 17,64 17,64 17,13 17,41 17,85 05.18 05.20 05.21 05.22 05.23 05.24 06.1 06.2 06.3 06.4 06.5 06.6 06.7 06.8 06.9 06.10 06.11 06.12 06.13 06.14 06.15 06.16 06.17 06.18 06.19 06.20 06.21 06.22 06.23 07.1 07.2 07.3 07.4 07.5 07.6 07.7 07.8 07.9 07.10 07.11 07.12 07.13 07.14 07.15 13,03 25,89 21,25 30,01 12,62 25,66 17,21 28,11 16,72 27,87 24,69 31,49 Ô tiêu chuẩn 21,21 29,99 28,25 32,91 20,73 29,77 17,96 28,48 29,53 33,40 19,59 29,25 23,24 30,88 49,28 39,92 52,73 40,91 11,32 24,89 38,52 36,58 47,30 39,34 38,78 36,66 18,75 28,86 19,10 29,02 32,65 34,55 14,90 26,92 12,41 25,54 26,89 32,38 44,22 38,40 19,80 29,35 18,86 28,91 27,90 32,77 Ô tiêu chuẩn 19,58 29,25 17,39 28,20 53,32 41,08 23,56 31,01 32,82 34,61 50,87 40,38 21,59 30,16 67,25 44,78 26,59 32,26 30,03 33,59 27,09 32,46 21,90 30,30 40,52 37,23 27,00 32,42 21,04 29,91 16,99 17,44 16,96 17,25 17,22 17,58 07.16 07.17 07.18 07.19 07.20 07.21 07.22 07.23 17,44 17,70 17,42 17,28 17,75 17,37 17,52 18,20 18,26 16,86 17,99 18,17 17,99 17,32 17,34 17,84 17,11 16,94 17,66 18,11 17,38 17,33 17,69 08.1 08.2 08.3 08.4 08.5 08.6 08.7 08.8 08.9 08.10 08.11 08.12 08.13 08.14 08.15 08.16 08.17 08.18 08.19 08.20 08.21 08.22 08.23 17,37 17,25 18,27 17,54 17,84 18,23 17,46 18,47 17,65 17,76 17,67 17,47 18,03 17,66 17,43 09.1 09.2 09.3 09.4 09.5 09.6 09.7 09.8 09.9 09.10 09.11 09.12 09.13 v 18,43 28,71 15,38 27,18 13,67 26,25 14,54 26,73 33,86 34,98 17,09 28,05 35,95 35,71 18,18 28,58 Ô tiêu chuẩn 35,11 35,42 28,25 32,91 34,42 35,18 52,63 40,89 26,56 32,24 30,79 33,87 85,05 48,98 40,18 37,12 36,60 35,93 21,14 29,96 33,40 34,82 30,17 33,64 16,95 27,98 22,44 30,53 19,13 29,04 43,92 38,31 20,47 29,66 43,85 38,28 18,86 28,91 22,39 30,51 21,38 30,07 23,74 31,09 17,47 28,24 Ô tiêu chuẩn 57,55 42,25 20,91 29,86 85,14 49,00 36,66 35,95 26,19 32,10 19,22 29,08 21,38 30,07 20,92 29,86 15,85 27,42 26,19 32,10 31,13 34,00 18,12 28,56 15,12 27,04 17,31 17,14 17,03 17,09 17,87 17,24 17,92 17,30 17,90 17,70 17,88 18,26 17,65 17,78 18,66 18,02 17,94 17,44 17,86 17,76 17,23 17,49 17,34 18,10 17,41 18,10 17,33 17,49 17,45 17,54 17,26 18,34 17,43 18,66 17,94 17,63 17,35 17,45 17,43 17,17 17,63 17,79 17,29 17,12 09.14 09.15 010.1 010.2 010.3 010.4 010.5 010.6 010.7 010.8 010.9 010.10 010.11 010.12 010.13 010.14 010.15 010.16 010.17 010.18 011.1 011.2 011.3 011.4 011.5 011.6 011.7 011.8 20,39 29,62 22,39 30,51 Ô tiêu chuẩn 10 40,57 37,25 46,26 39,02 35,63 35,60 26,81 32,34 57,39 42,21 56,35 41,92 49,72 40,05 40,20 37,13 22,47 30,54 108,71 53,93 60,43 43,02 45,89 38,91 38,41 36,54 22,35 30,49 14,31 26,61 37,67 36,29 22,98 30,76 30,95 33,93 Ô tiêu chuẩn 11 50,01 40,13 23,97 31,18 38,14 36,45 17,97 28,48 35,35 35,50 23,11 30,82 38,97 36,72 19,05 29,00 17,40 17,49 011.9 011.10 011.11 011.12 011.13 011.14 011.15 011.16 011.17 011.18 011.19 011.20 18,03 18,15 17,92 17,66 18,34 18,32 18,21 18,02 17,49 18,85 18,38 18,14 17,98 17,49 17,07 17,97 17,51 17,79 012.1 012.2 012.3 012.4 012.5 012.6 012.7 012.8 012.9 012.10 012.11 012.12 012.13 012.14 012.15 012.16 18,22 17,55 17,98 17,29 17,91 17,52 18,00 17,34 vi 86,01 49,19 25,43 31,79 22,00 30,34 53,07 41,01 64,37 44,05 31,03 33,96 35,97 35,72 26,17 32,09 28,94 33,17 28,04 32,83 32,97 34,66 13,13 25,95 Ô tiêu chuẩn 12 36,70 35,96 63,17 43,74 49,30 39,93 12,34 25,50 25,36 31,76 19,95 29,42 25,37 31,76 36,80 36,00 24,64 31,46 25,04 31,63 44,86 38,60 23,78 31,10 30,09 33,61 31,08 33,98 37,23 36,14 29,40 33,35 18,67 17,61 17,47 18,27 18,43 17,79 17,92 17,63 17,73 17,70 17,85 16,99 17,94 18,42 18,20 16,94 17,61 17,38 17,61 17,95 17,58 17,59 18,12 17,55 17,76 17,79 17,96 17,74 Phụ lục 4: Tán số hóa tiêu chuẩn vii Tán số hóa từ tiêu chuẩn đến ô tiêu chuẩn Tán số hóa tiêu chuẩn từ đến viii Tán số hóa tiêu chuẩn từ ô đến ô 12 ix Phụ luc 5: Bảng ANOVA phương trình chọn bảng kiểm tra tham số phương trình Phương trình: D1,3_ = 11,0396 + 4,11426*sqrt(St) Simple Regression - D1_3 _cm_ vs St _m2_ Dependent variable: D1_3 _cm_ Independent variable: St _m2_ Square root-X model: Y = a + b*sqrt(X) Coefficients Least Squares Standard T Paramete Estimate Error Statistic P-Value r Intercept 11,0396 2,58833 4,26515 0,0001 Slope 4,11426 0,379796 10,8328 0,0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Model 4466,18 Residual 1446,23 Total (Corr.) 5912,42 Df Mean Square 4466,18 38 38,0587 39 F-Ratio P-Value 117,35 0,0000 Correlation Coefficient = 0,869132 R-squared = 75,5391 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 74,8954 percent Standard Error of Est = 6,16918 Mean absolute error = 4,81635 Durbin-Watson statistic = 1,70658 (P=0,1421) Lag residual autocorrelation = 0,120763 Phương trình: Hvn = 1/(0,0476617 + 0,290276/D1,3) Simple Regression - Hvn _m_ vs D1_3 _cm_ Dependent variable: Hvn _m_ Independent variable: D1_3 _cm_ Double reciprocal model: Y = 1/(a + b/X) Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate 0,0476617 0,290276 Standard Error 0,00123705 0,0384256 T Statistic P-Value 38,5285 0,0000 7,55425 0,0000 x Analysis of Variance Source Model Residual Sum of Squares 0,000393722 0,000262175 Total (Corr.) 0,000655897 Df Mean Square F-Ratio P-Value 0,000393722 57,07 38 0,0000068993 39 0,0000 Correlation Coefficient = 0,774778 R-squared = 60,0281 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 58,9762 percent Standard Error of Est = 0,00262666 Mean absolute error = 0,00215204 Durbin-Watson statistic = 2,00764 (P=0,4430) Lag residual autocorrelation = -0,0178481 Phương trình: ln(Cttct) = -1,74709 + 2,17024*ln(D1,3) Simple Regression - Cttct _ kg_cây_ vs D1_3 _cm_ Dependent variable: Cttct _ kg_cây_ Independent variable: D1_3 _cm_ Multiplicative model: Y = a*X^b Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate -1,74709 2,17024 Standard Error 0,0794214 0,0222384 T Statistic P-Value -21,9977 0,0000 97,5899 0,0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Model 21,8925 Residual 0,0873514 Total (Corr.) 21,9799 Df Mean F-Ratio P-Value Square 21,8925 9523,79 0,0000 38 0,00229872 39 Correlation Coefficient = 0,998011 R-squared = 99,6026 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99,5921 percent Standard Error of Est = 0,047945 Mean absolute error = 0,0339561 Durbin-Watson statistic = 0,865418 (P=0,0000) Lag residual autocorrelation = 0,412643 xi Phương trình: Cttct = (-1,19126 + 23,6879*sqrt(V))^2 Simple Regression - Cttct _ kg_cây_ vs V _m3_cây_ Dependent variable: Cttct _ kg_cây_ Independent variable: V _m3_cây_ Double square root model: Y = (a + b*sqrt(X))^2 Coefficients Parameter Intercept Slope Least Squares Estimate -1,19126 23,6879 Standard Error 0,152481 0,153968 T Statistic P-Value -7,81251 0,0000 153,85 0,0000 Analysis of Variance Source Sum of Squares Model 2144,35 Residual 3,4426 Total (Corr.) 2147,79 Df Mean Square 2144,35 38 0,0905948 39 F-Ratio P-Value 23669,67 0,0000 Correlation Coefficient = 0,999198 R-squared = 99,8397 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99,8355 percent Standard Error of Est = 0,30099 Mean absolute error = 0,240603 Durbin-Watson statistic = 1,20588 (P=0,0024) Lag residual autocorrelation = 0,288213 Phương trình: Cttqt = -71,8356 + 12,6451*sqrt(M) - 0,484489*sqrt(N) Multiple Regression - C ttqt _tấn/ha Dependent variable: C ttqt (tân/ha) Independent variables: sqrt(M (m3/ ha)) sqrt(N (cây/ha)) Parameter CONSTANT sqrt(M _m3_ha 1) sqrt(N _cây_ha 1) Estimate -71,8356 12,6451 -0,484489 Standard Error 2,32265 0,2796 0,238981 T Statistic -30,9282 45,2257 -2,02731 xii P-Value 0,0000 0,0000 0,0733 Analysis of Variance Source Sum of Squares Model 1842,44 Residual 3,66628 Total (Corr.) 1846,1 Df 11 Mean Square 921,219 0,407365 F-Ratio P-Value 2261,41 0,0000 R-squared = 99,8014 percent R-squared (adjusted for d.f.) = 99,7573 percent Standard Error of Est = 0,638251 Mean absolute error = 0,425564 Durbin-Watson statistic = 1,87594 (P=0,4626) Lag residual autocorrelation = 0,0388742 xiii Phụ lục 6: Kết so sánh ANOVA quần thể theo phương pháp Nguồn biến động Nhân tố A: Phương pháp B: Quần thể Sai số Tổng Tổng bình phương Độ tự TBBP 33,2526 4199,96 86,5124 4319,72 11 11 23 33,2526 381,814 7,8647 Contrast 1–2 1–3 1–4 1–5 1–6 1–7 1–8 1–9 - 10 - 11 - 12 2–3 2–4 2–5 2–6 2–7 2–8 2–9 - 10 - 11 - 12 3–4 3–5 3–6 3–7 3–8 3–9 - 10 - 11 Sig * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Difference 5,51 -5,78 20,21 -24,44 -2,875 -4,315 -12,25 21,665 -12,725 -7,335 13,24 -11,29 14,7 -29,95 -8,385 -9,825 -17,76 16,155 -18,235 -12,845 7,73 25,99 -18,66 2,905 1,465 -6,47 27,445 -6,945 -1,555 xiv +/- Limits 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 F tính Giá trị P 4,23 0,0643 48,55 0,0000 - 12 4–5 4–6 4–7 4–8 4–9 - 10 - 11 - 12 5–6 5–7 5–8 5–9 - 10 - 11 - 12 6–7 6–8 6–9 - 10 - 11 - 12 7–8 7–9 - 10 - 11 - 12 8–9 - 10 - 11 - 12 - 10 - 11 - 12 10 - 11 10 - 12 11 - 12 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 19,02 -44,65 -23,085 -24,525 -32,46 1,455 -32,935 -27,545 -6,97 21,565 20,125 12,19 46,105 11,715 17,105 37,68 -1,44 -9,375 24,54 -9,85 -4,46 16,115 -7,935 25,98 -8,41 -3,02 17,555 33,915 -0,475 4,915 25,49 -34,39 -29,0 -8,425 5,39 25,965 20,575 * denotes a statistically significant difference xv 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 6,1725 Phu lục 7: Bảng kết phân tích ANOVA lượng cacbon tích tụ theo cấp cao ANOVA Table for Ctt by Cap cao Source Sum of Squares Between 13,1265 groups Within groups 1832,98 Total (Corr.) 1846,1 Df Mean Square F-Ratio 6,56327 0,03 203,664 11 Multiple Range Tests for Ctt by Cap đo cao Method: 95,0 percent LSD Cap cao Count Mean Homogeneous Groups 1 71,06 X 74,74 X 74,89 X Contrast 1-2 1-3 2-3 Sig Difference -3,6775 -3,83143 -0,153929 * denotes a statistically significant difference xvi +/Limits 36,0941 34,5125 20,2348 P-Value 0,9684 Phụ luc 8: Bảng hình số thân (dùng cho Thông ba Tây Nguyên) (tham khảo theo QĐ số 553/QĐKT ngày 28 tháng 12 năm 1983 Viện Quy hoạch Lâm Nghiệp) D1,3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Hình số (f) 0,596 0,588 0,581 0,574 0,568 0,558 0,548 0,539 0,530 0,524 0,519 0,514 0,509 0,505 0,501 0,497 0,493 0,489 0,485 0,481 0,478 0,475 0,473 0,470 0,468 0,465 0,463 xvii D1,3 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Hình số (f) 0,460 0,458 0,456 0,454 0,452 0,450 0,448 0,447 0,446 0,444 0,443 0,441 0,440 0,439 0,438 0,436 0,435 0,434 0,433 0,432 0,431 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 ... rừng tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa luận Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến anh Tơn Thi n An, cán Vườn Quốc Gia BiDoup Núi Bà, Nguyễn Văn Danh anh Ban Quản lý phòng hộ rừng đầu nguồn... ảnh Quickbird 2.3.1 Lịch sử hình thành phát triển ảnh hàng không viễm thám 2.3.2 Giới thi u loại ảnh vệ tinh 11 2.3.2.1 Các loại ảnh vệ tinh 11 2.3.2.2 Độ phân giải... trữ đất (Phan Minh Sang, Lưu Minh Cảnh, 2006 trích dẫn) việc tăng cường diện tích rừng để giảm thi u biến đổi khí hậu việc làm quan trọng mà việc đánh giá khả tích tụ cacbon rừng để làm sở cho
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG ẢNH CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI CAO QUICKBIRD ĐỂ TÍNH LƯỢNG CACBON TÍCH TỤ TRONG RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TỰ NHIÊN Ở HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG, ỨNG DỤNG ẢNH CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI CAO QUICKBIRD ĐỂ TÍNH LƯỢNG CACBON TÍCH TỤ TRONG RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TỰ NHIÊN Ở HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG