Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn chi tiết máy (có đáp án)

14 4,316 30
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2013, 20:10

1.Mối ghép đinh tán là:a.Mối ghép tháo được.b.Mối ghép không tháo được.c.Mối ghép tháo được nhưng làm hỏng mối ghép.d.b&c.2.Mối ghép đinh tán ít được sử dụng do:a.Tốn nhiều kim loại.b.Khó chế tạo.c.Giá thành cao.d.Tất cả đều đúng.3.Tuy ít được sử dụng nhưng mối ghép đinh tán vẩn còn tồn tại do có các ưu điểm:a.Ổn định và dễ kiểm tra chất lượng.b.Chịu tải trong va đập & tải trọng dao động tốt.c.A&bd.Dễ gia công lắp ghép CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: CHI TIẾT MÁY. 1. Mối ghép đinh tán là: a. Mối ghép tháo được. b. Mối ghép không tháo được. c. Mối ghép tháo được nhưng làm hỏng mối ghép. d. b&c. 2. Mối ghép đinh tán ít được sử dụng do: a. Tốn nhiều kim loại. b. Khó chế tạo. c. Giá thành cao. d. Tất cả đều đúng. 3. Tuy ít được sử dụng nhưng mối ghép đinh tán vẩn còn tồn tại do có các ưu điểm: a. Ổn định và dễ kiểm tra chất lượng. b. Chịu tải trong va đập & tải trọng dao động tốt. c. A&b d. Dễ gia công lắp ghép 4. Các dạng đinh tán nào được sử dụng phổ biến nhất? a. mũ chỏm cầu. b. mũ chìm. c. Mũ côn. d. Mũ nữa chìm. 5. Vật liệu chế tạo đinh tán: a. Thép CT2, CT3 b. Thép hợp kim c. Kim loại màu. d. Tất cả đều đúng. 6. Yêu cầu đối với vật liệu chế tạo đinh tán: a. Tính giòn b. Tính dẻo. c. hệ số giản nở nhiệt đinh tán phù hợp với vật liệu chi tiết ghép. d. B&c. 7. Để tránh ăn mòn hoá học mối ghép đinh tán, ta phải chọn vật liệu đinh tán sao cho: a. Cùng vật liệu với chi tiết ghép. b. Khác vật liệu với chi tiết ghép. c. Khác vật liệu với chi tiết ghép nhưng phải xử lý vấn đề ăn mòn hóa học. d. A&c. 8. Lỗ đinh tán được tạo ra bằng phương pháp: a. đột b. khoan c. đột trước khoan sau. d. Tất cả đều đúng. 9. Đinh được tán vào lỗ bằng phương pháp: a. Tán nguội b. Tán nóng. c. Ép d. A&b 10. Sử dụng đinh tán rỗng nhằm mục đích: a. Gỉam khối lượng mối ghép. b. Tán vào vật liệu kim loại c. Tán vào vật liệu phi kim. d. Tất cả đều đúng. 11. Mối ghép hàn là mối ghép a. Mối ghép tháo được. b. Mối ghép không tháo được. c. Mối ghép tháo được nhưng làm hỏng mối ghép. d. b&c. 12. Hàn nóng chảy là phương pháp: a. Chi tiết máy được đốt nóng cục bộ đến nhiệt độ nóng chảy và gắn lại với nhau nhờ lực hút giữa các phân tử. b. Chi tiết máy được đốt nóng toàn bộ đến nhiệt độ nóng chảy và gắn lại với nhau nhờ lực hút giữa các phân tử. c. Chi tiết máy được đốt nóng cục bộ đến nhiệt độ nóng chảy và ép lại với nhau nhờ lực ép ngoài. d. Chi tiết máy được đốt nóng toàn bộ đến nhiệt độ nóng chảy và ép lại với nhau nhờ lực ép ngoài. 13. Hàn áp lực là phương pháp: a. Chi tiết máy được đốt nóng cục bộ đến trạng thái dẻo & dùng các ngoại lực ép chúng lại. b. Chi tiết máy được đốt nóng cục bộ đến trạng thái nóng chảy & dùng các ngoại lực ép chúng lại. c. Chi tiết máy được đốt nóng cục bộ đến trạng thái dẻo & gắn lại với nhau nhờ lực hút giữa các phân tử. d. Chi tiết máy được đốt nóng cục bộ đến trạng thái dẻo & gắn lại với nhau nhờ lực hút giữa các phân tử. 14. Mối hàn là: a. phần kim loại cứng lại sau khi hàn. b. phần kim loại được lấy đi sau quá trình hàn. c. phần kim loại cứng lại sau khi hàn & kết nối với các chi tiết cần hàn lại với nhau. d. Tất cả đều đúng. 15. So với mối ghép đinh tán, mối ghép hàn có: a. khối lượng nhỏ hơn, kết cấu cứng vững hơn. b. Khó tự động hoá. c. giảm chi phí kim loại & đầu tư thíêt bị. d. a&c. 16. Hàn vẩy được thực hiện bằng cách: a. nung nóng chi tiết cần hàn. b. Nung nóng vật liệu hàn. c. nung nóng chi tiết cần hàn & vật liệu hàn. d. tất cả đều sai. 17. Thuốc hàn trong que hàn có tác dụng: a. Giữ hồ quang hàn ổn định. b. Giữ cho kim loại hàn không bị oxy hoá. c. A& b đúng. d. A& b sai. 18. Mối ghép hàn giáp mối là: a. Các chi tiết riêng rẽ được ghép vuông góc với nhau. b. Các chi tiết riêng rẽ được ghép chồng với nhau. c. Các chi tiết riêng rẽ được nối với nhau thành 1 chi tiết nguyên vẹn. d. Tất cả đều đúng. 19. Khi mối ghép hàn giáp mối không đảm bảo độ cứng vững, người ta thường dùng các phương pháp nào để gia cường: a. dùng tấm đệm. b. vát mép mối ghép. c. vát mép mối ghép kết hợp với dùng tấm đệm. d. Tất cả đều đúng. 20. Mối hàn góc là mối hàn của các mối ghép hàn: a. chồng b. chữ T c. góc. d. Tất cả đều đúng. 21. Mối ghép then là mối ghép: a. Mối ghép tháo được. b. Mối ghép không tháo được. c. Mối ghép tháo được nhưng làm hỏng mối ghép. d. b&c. 22. Phương pháp thông thường để tạo rãnh then trên trục: a. phay bằng dao phay dĩa. b. Phay bằng dao phay ngón. c. xọc rãnh. d. A&b. 23. Phương pháp thông thường để tạo rãnh then trên mayơ: a. phay bằng dao phay dĩa hay ngón. b. xọc c. truốt d. b&c. 24. Then bằng thuộc loại then: a. Lắp lỏng b. lắp căng c. lắp trung gian có độ dôi d. Tất cả đều đúng. 25. Mặt làm việc của then bằng & then bán nguyệt là: a. 1 mặt bên b. 1 mặt đáy. c. 2 mặt bên d. 2 mặt đáy. 26. Ưu điểm mối ghép then: a. đơn giản, giá thành thấp, tháo lắp dễ. b. đơn giản, giá thành thấp, tháo lắp khó khăn. c. đơn giản, giá thành thấp, tháo lắp dễ và truyền được mômen xoắn ở múc trung bình trở xuống. d. đơn giản, giá thành thấp, tháo lắp dễ và truyền được mômen xoắn lớn. 27. Nhược điểm mối ghép then: a. Tháo lắp dễ dàng nhưng chế tạo phức tạp. b. phải làm rãnh trên trục & mayơ. c. Khó đảm bảo tính đồng tâm mối ghép d. B&c. 28. Trong các loại then bằng sau đây, loại nào truyền được lực dọc trục: a. Then bằng đầu gọt tròn b. Then bằng đầu gọt phẳng. c. Then bằng dẫn hướng. d. Tất cả. 29. Then lắp căng có mặt làm việc là: a. a. 1 mặt bên b. 1 mặt đáy. c. 2 mặt bên d. 2 mặt đáy. 30. Trong then lắp căng, yêu cầu đối với rãnh then trên mayơ: a. không có độ dốc. b. có độ dốc bất kỳ. c. có độ dốc bằng độ dốc của then. d. có độ dốc bằng độ dốc của then (không áp dụng cho then tiếp tuyến). 31. Trong then lắp căng có thể truyền được: a. lực dọc trục b. mômen xoắn. c. mômen uốn. d. a&b. 32. Mối ghép then hoa là mối ghép: a. mayơ vào trục nhờ các răng của trục lồng vào rãnh trên mayơ. b. nhiêu then đơn, các then này được chế tạo liền trục. c. a&b d. a đúng & b sai. Cho mối ghép then hoa ký hiệu 5x22x28 33.Giá trị “5” trong ký hiệu là: a. số răng b. đường kính vòng trong c. đường kính vòng ngoài d. độ chính xác gia công then 34. Giá trị “22 trong mối ghép là: a. số răng b. đường kính vòng trong c. đường kính vòng ngoài. d. độ chính xác gia công then. 35. Gía trị “28” trong mối ghép là: a. số răng b. đường kính vòng trong c. đường kính vòng ngoài. d. độ chính xác gia công then. 36. Ưu điểm mối ghép then hoa: a. dễ đạt được độ đồng tâm mối ghép và sự dịch chuyển dọc trục. b. tải trọng tốt hơn mối ghép then cùng kích thước, độ bền mõi cao. c. a &b đúng d. a & b sai. 37. Nhược điểm của mối ghép then hoa: a. không tập trung úng suất tại rãnh then và tải trọng phân bố đều. b. Có tập trung úng suất tại rãnh then và tải trọng phân bố không đều. c. Không tập trung úng suất tại rãnh then và tải trọng phân bố không đều. d. Có tập trung úng suất tại rãnh then và tải trọng phân bố đều. 38. Các profile của răng mối ghép then hoa thông dụng nhất là: a. Chữ nhật b. Thân khai c. tam giác. d. Hypoid. 39. Các phương pháp định tâm mối ghép then hoa: a. theo cạnh bên. b. theo đường kính ngoài. c. theo đường kính trong. d. tất cả. 40. Trong mối ghép then hoa, để đạt độ đồng tâm cao trong mối ghép, ta dùng kiểu lắp định tâm theo: a. đường kính trong b. đường kính ngoài c. cạnh bên. d. đường kính. 41. Trong mối ghép then hoa, để truyền mômen xoắn lớn nhưng không đòi độ đồng tâm cao, ta dùnf kiểu lắp định tâm theo: a. đường kính trong b. đường kính ngoài c. cạnh bên. d. đường kính. 42. Trong mối ghép then hoa, nếu lỗ mayơ nhiệt luyện, ta dùng phương pháp định tâm theo: a. đường kính trong b. đường kính ngoài c. cạnh bên. d. đường kính. 43. Trong mối ghép then hoa, nếu lỗ mayơ không nhiệt luyện, ta dùng phương pháp định tâm theo: a. đường kính trong b. đường kính ngoài c. cạnh bên. d. đường kính. 44. Trục định hình được sử dụng nhằm khắc phục các nhược điểm gì của mối ghép then & then hoa? a. tập trung ứng suất. b. độ đồng tâm cao, chịu tải va đập tốt. c. lực sinh ra trên bề mặt tiếp xúc lớn và khó chế tạo, sửa chữa. d. a&b 45. Ren được hình thành trên cơ sở đường xoắm ốc: a. trụ hay côn b. thân khai hay hypoid c. trụ hay novikop. d. hypoid hay acsimet. 46. Ưu điểm mối ghép ren: a. đơn giản, tạo lực siết dọc trục lớn, khó tháo lắp, giá thành rẽ. b. đơn giản, tạo lực siết dọc trục lớn, dễ tháo lắp, giá thành rẽ. c. phức tạp, tạo lực siết dọc trục nhỏ, dễ tháo lắp, giá thành rẽ. d. phức tạp, tạo lực siết dọc trục lớn, khó tháo lắp, giá thành cao. 47. Nhược điểm mối ghép ren là tạo ứng suất tại chân ren, vấn đề này làm: a. tăng độ bền uốn mối ghép ren b. giảm độ bền mõi mối ghép ren c. tăng độ bền mõi mối ghép ren d. giảm độ bền uốn mối ghép ren. 48. Mục đích việc sử dụng ren hình côn nhằm: a. ghép các chi tiết máy bất kỳ. b. ghép các chi tiết có yêu cầu độ bền cao. c. ghép các chi tiết có yêu cầu độ chắc kín. d. ghép các chi tiết có yêu cầu tính tự hãm cao. 49. Ren phải là ren: a. đường xoắn ốc đi lên về phía trái. b. đường xoắn ốc đi xuống về phía phải. c. đường xoắn ốc đi lên về phía phải. d. đường xoắn ốc đi xuống về phía trái. 50. Ren trái là ren: a. đường xoắn ốc đi lên về phía trái. b. đường xoắn ốc đi xuống về phía phải. c. đường xoắn ốc đi lên về phía phải. d. đường xoắn ốc đi xuống về phía trái. Ren hệ mét có: 51. Góc ở đỉnh là: a. 45 0 b. 50 0 c. 60 0 d. 55 0 52. Tiết diện ren là: a. hình tròn b. hình tam giác đều. c. hình tam giác cân. d. hình thang. 53. Ký hiệu ren là: a. K b. L. c. M d. N 54. Cho 1 loại ren có ký hiệu M16 x 0.75, ký hiệu này mang ý nghĩa: a. ren hệ Anh, đường kính vòng trong là 16mm, bước ren là 0.75mm. b. ren hệ mét, đường kính vòng ngoài là 16mm, bước ren là 0.75mm. c. ren ống, đường kính vòng trong là 16mm, bước ren là 0.75mm. d. ren vuông, đường kính vòng ngoài là 16mm, bước ren là 0.75mm. 55. Chức năng chính của ren cơ cấu vít: a. truyền chuyển động và siết chặt. b. truyền chuyển động và điều chỉnh. c. điều chỉnh và siết chặt. d. tất cả đều đúng. Ren hệ Anh có: 56. Góc ở đỉnh là: a. 45 0 b. 50 0 c. 60 0 d. 55 0 57. Tiết diện ren là: a. hình tròn b. hình tam giác đều. c. hình tam giác cân. d. hình thang. 58. Đường kính ren đo bằng đơn vị: a. inch b. mm. c. nm. d. µm 59. Bước ren được đặc trưng bởi: a. số ren trên chiều dài 10mm b. số ren trên chiều dài 25.4mm c. số ren trên chiều dài 1 inch d. b&c. 60. Ren ống là ren hệ: a. Anh bước lớn b. mét bước nhỏ. c. Anh bước nhỏ. d. mét bước lớn. 61. Ren tròn có góc ở đỉnh là: a. 30. b. 55. c. 60. d. 25. 62. Ren tròn được dùng chủ yếu cho các mối ghép: a. chịu tải va đập cao. b. hay tháo lắp. c. có vỏ mỏng và ít tập trung ứng suất tại chân ren. d. tất cả đều đúng. 63. Ren vuông có cácđặc điểm sau: a. góc ở đỉnh bằng 0, dùng nhiều trong cơ cấu vít, độ bền cao. b. góc ở đỉnh bằng 0, ít dùng nhiều trong cơ cấu vít, độ bền cao. c. góc ở đỉnh bằng 90, dùng nhiều trong cơ cấu vít, độ bền thấp. d. góc ở đỉnh bằng 0, dùng nhiều trong cơ cấu vít, độ bền thấp. 64. Bulông được chế tạo: a. từ phôi thép tam giác, đầu được dập, ren được tiện. b. từ phôi thép lục giác, đầu được dập hay rèn, ren được tiện. c. từ phôi thép vuông, đầu được dập hay rèn, ren được cán lăn. d. từ phôi thép tròn, đầu được dập hay rèn, ren được tiện hay cán lăn. 65. Đai ốc cao được sử dụng khi mối ghép: a. chịu tải trọng lớn. b. thường xuyên tháo lap với lực lớn. c. a&b. d. không thường xuyên tháo lắp. 66. Trong các phương pháp sau đây, phương pháp nào phòng lỏng ren hiệu quả nhất? a. tạo ma sát phụ giữa ren bulông và đai ốc. b. dùng đệm vênh, chốt chẽ, đệm gập. c. gây biến dạng dẻo cục bộ giữa bulông & đai ốc. d. hàn đính đai ốc sau khi siết chặt. 67. Bộ truyền đai làm việc theo nguyên lý: a. ma sát. b. Ăn khớp. c. a&b đúng. d. a&b sai. 68. Khi cần truyền chuyển động giữa các trục xa nhau (trên 10m), ta dùng bộ truyền nào hiệu quả nhất: a. đai. b. xích. c. bánh răng, d. trục vít. 69. Độ dẻo & độ đàn hồi đai giúp bộ truyền đai có khả năng: a. làm việc không ồn, tăng dao động khi tải trọng thay đổi và phòng ngừa quá tải. b. làm việc ồn, giảm dao động khi tải trọng thay đổi và không phòng ngừa quá tải. c. làm việc không ồn, giảm dao động khi tải trọng thay đổi và phòng ngừa quá tải. d. tất cả đều đúng. 70. Để khắc phục hiện tượng trượt trơn trong bánh đai, người ta dùng các biện pháp: a. điều chỉnh lực căng đai hợp lý. b. tăng ma sát giữa đai & bánh đai. c. dùng đai răng. d. tất cả đều đúng. 71. Vận tốc làm việc tốt nhất đối với bộ truyền đai thang: a. 15-20m/s b. 20-25m/s. c. 25-30m/s d. 30-35m/s. 72. Khi vận tốc bộ truyền đai thang quá lớn (>30m/s) sẽ gây ra hiện tượng: a. tạo dao động xoắn dây đai b. tăng lực ly tâm & làm nóng đai c. giảm hiệu suất & tuổi thọ bộ truyền. d. tất cả đều đúng. 73. Để truyền chuyển động giữa các trục song song cùng chiều, ta chọn bộ truyền đai nào? a. đai dẹt. b. đai thang/thang hẹp/lược c. đai tròn. d. tất cả đều đúng. 74. Để truyền chuyển động giữa các trục song song ngược chiều, ta chọn bộ truyền đai nào? a. đai dẹt. b. đai thang/thang hẹp/lược c. đai tròn. d. a&c. 75. Để truyền chuyển động giữa các trục song song chéo nhau, ta chọn bộ truyền đai nào? a. đai dẹt. b. đai thang/thang hẹp/lược c. đai tròn. d. a&c. 76. Để tăng khả năng tải ủa bộ truyền đai, ta sử dụng đai: a. đai dẹt. b. đai thang/thang hẹp/lược c. đai tròn. d. đai răng. 77. Trong đai thang, các lớp sợi xếp hay sợi bện để bố trí ở đâu nhằm tăng khả năng chịu tải & độ dẻo của đai? a. ở lớp trung hoà b. ở lớp đáy hay đỉnh. c. đối xứng với lớp trung hoà d. a&c 78. Các dạng trượt trong bộ truyền đai: a. trượt hình học, đàn hồi. b. trượt đại số, đàn hồi & trơn. c. trượt trơn, tới hạn & đại số. d. trượt đàn hồi, hình học & trơn. 79. Trượt hình học là quá trình trượt xảy ra khi bộ truyền đai: a. đang làm việc b. sau khi làm việc. c. chưa làm việc. d. quá tải. 80. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trượt hình học: a. lực kéo. b. lực căng ban đầu. c. lực ma sát. d. tất cả đều đúng. 81. Trượt đàn hồi trong bộ truyền đai xảy ra khi bộ truyền đai: a. đang làm việc b. sau khi làm việc. c. chưa làm việc. d. quá tải. 82. Trượt trơn trong bộ truyền đai xảy ra khi bộ truyền đai: a. đang làm việc b. sau khi làm việc. c. chưa làm việc. d. quá tải. 83. Đánh giá khả năng làm việc của đai, ta sử dụng các khái niệm: a. đường cong trượt & hiệu suất. b. đường cong trượt & hệ số trượt tương đối. c. hiệu suất & hệ số kéo. d. hệ số trượt tương đối & hệ số kéo. 84. Đường cong trượt trong bộ truyền đai là đồ thị biểu hiện mối quan hệ giữa: a. hiệu suất & hệ số kéo. b. hệ số trượt tương đối & hiệu suất. c. hệ số trượt tương đối & hệ số kéo. d. hiệu suất, hệ số trượt tương đối & hệ số kéo. 85. Nguyên nhân đai hỏng do mỏi là: a. Ứng suất thay đổi. b. lực kéo thay đổi. c. tải trọng thay đổi. d. tất cả đều đúng. 86. So với bộ truyền đai có cùng công suất & số vòng quay, bộ truyền xích có kích thước: a. nhỏ hơn b. lớn hơn c. bằng. d. không so sánh được. 87. Khi gặp quá tải đột ngột, bộ truyền nào còn có thể làm việc được? a. đai b. xích. c. răng. d. b&c. 88. Sự phân bố các nhánh xích trên đĩa xích theo: a. đường tròn. b. lục giác. c. tam giác. d. đa giác. 89. Khi vào & ra khớp, các mắt xích xoay tương đối với nhau dẫn đến các hiện tượng: a. bản lề xích bị mòn, gây tải trọng động phụ & chuyển động bộ truyền êm ái hơn. b. gây ồn khi bộ truyền làm việc, mòn bản lề xích & tăng tải trọng động phụ. c. gây hiện tượng trượt tức thời, giảm độ ồn & tăng tải trọng động phụ d. tất cả đều đúng. 90. Thông thường, số mắt xích la số: a. chẵn b. lẻ. 91. Với xích có số mắt chẵn, ta sử dụng bộ phận gì để nối xích lại với nhau? a. khoá. b. má xích ngoài. c. chốt bản lề. d. tất cả đều đúng. 92. Xích ống khác xích con lăn ở điểm: a. không có chốt. b. không có con lăn. c. không có má ngoài. d. không có má trong. 93. Trong xích răng, các bề mặt răng làm việc tạo thành 1 góc: a. 55 0 b. 60 0 c. 65 0 d. 70 0 94. So với xích con lăn, xích răng có thể: a. truyền tải trọng thấp hơn với vận tốc làm việc nhỏ hơn. b. truyền tải trọng cao hơn với vận tốc làm việc nhỏ hơn. c. truyền tải trọng cao hơn với vận tốc làm việc lớn hơn. d. truyền tải trọng thấp hơn với vận tốc làm việc lớn hơn. 95. Để xích không tuột khỏi đĩa xích khi chuyển động, ta dùng các biện pháp sau: a. phay rãnh trên đĩa xích & dùng má dẫn hướng đặt bên má xích. b. dùng má dẫn hướng đặt giữa xích & phay rãnh tương ứng trên đĩa xích. c. tăng kích thước má ngoài xích, dùng má dẫn hướng đặt giữa xích & phay rãnh tương ứng trên đĩa xích. d. tất cả đều đúng. 96. Khi bước xích tăng thì khả năng tải của xích: a. giảm b. tăng. c. không đổi. d. không xác định. 97. Khi làm việc với vận tốc cao nên chọn xích có bước: a. lớn. b. trung bình c. nhỏ. d. nhiều dãy. 98. Để tăng khả năng tải của xích, người ta dùng các biện pháp: a. tăng bước xích, tăng số dãy xích (đối với xích răng), tăng bề rộng xích (đối với xích con lăn). b. tăng số dãy xích (đối với xích con lăn), giảm bề rộng xích (đối với xích răng). c. tăng bề rộng xích (đối với xích răng), tăng số dãy xích (đối với xích con lăn), tăng bước xích. d. tất cả đều đúng. 99. Giảm số răng trên đĩa xích gây ra: a. góc xoay bản lề giảm, giảm va đập & độ ồn. b. góc xoay bản lề tăng, giảm va đập & độ ồn. c. góc xoay bản lề giảm, tăng va đập & độ ồn. d. góc xoay bản lề tăng, tăng va đập & độ ồn. 100. Thông thường, số răng trên đĩa xích là số: a. chẵn. b. lẻ. 101. Trong bộ truyền xích, tải trọng tác dụng lên trục so với bộ truyền đai là: a. nhỏ hơn. b. lớn hơn. c. bằng nhau. d. không xác định. 102. Sử dụng xích ống thay xích con lăn trong trường hợp: a. giảm ma sát giữa xích & đĩa xích. b. giảm khối lượng & giá thành bộ truyền xích. c. giảm sự mài mòn đĩa xích. d. tất cả đều đúng. 103. Khi xích quay 1 vòng, mắt xích & đĩa xích va đập mấy lần? a. 4 b. 5. c. 6. d. 3. 104. Vòng chia trên bánh răng có: a. bước răng và góc ăn khớp trên nó bằng bước răng & góc biên dạng thanh răng sinh. b. bước răng và góc ăn khớp trên nó lớn hơn bước răng & góc biên dạng thanh răng sinh. c. bước răng và góc ăn khớp trên nó nhỏ hơn bước răng & góc biên dạng thanh răng sinh d. bước răng và góc ăn khớp trên nó bằng bước răng & góc biên dạng trên bánh răng bất kỳ ăn khớp với nó. [...]... đồng thời chịu lực dọc trục 138 Phương pháp cố định chi tiết lắp trên trục theo phương dọc trục khi tải trọng chi tiết nặng: a lắp có độ dôi hay lắp có độ dôi tựa vào vai trục b dùng đai ốc hay chốt c dùng vòng kẹp, vít chặn hay vòng chặn đàn hồi d tất cả đều đúng 139 Phương pháp cố định chi tiết lắp trên trục theo phương dọc trục khi tải trọng chi tiết trung bình: a lắp có độ dôi hay lắp có độ dôi... chỉnh chi u cao răng c a& b đúng d điều chỉnh bán kính vòng lăn 117 Dịch chỉnh góc được thực hiện: a trong trường hợp tổng quát, không ảnh hưởng đến thông số ăn khớp & ít được sử dụng b trong trường hợp tổng quát, có ảnh hưởng đến thông số ăn khớp & hay được sử dụng c trong trường hợp cụ thể, có ảnh hưởng đến thông số ăn khớp & ít được sử dụng d trong trường hợp cụ thể, không ảnh hưởng đến thông số... các bánh răng ăn khớp và không qua tâm ăn khớp chung d tất cả đều đúng 106 Khi thay đổi khoảng cách trục của cặp bánh răng ăn khớp nhau thì giá trị nào thay đổi? a bán kính vòng chia b bán kính vòng lăn c bán kính vòng đỉnh d bước răng 107 Khi sử dụng bánh răng không dịch chỉnh thì: a vòng lăn lớn hơn vòng chia b vòng lăn nhỏ hơn vòng chia c vòng lăn trùng vòng chia d không xác định 108 Vòng cơ sở... cắt chân răng xuất hiện khi gia công bánh răng trong trường hợp: a giảm số răng b tăng số răng c giảm số răng nhỏ hơn giá trị giới hạn d tăng số răng lớn hơn giá trị giới hạn 110 Cắt chân răng gây ra: a giảm chi u dài làm việc biên dạng răng, giảm hệ số trùng khớp & tăng mòn răng b tăng chi u dài làm việc biên dạng răng, tăng hệ số trùng khớp & giảm mòn răng c tăng chi u dài làm việc biên dạng răng,... nghịch c không xác định d không tỉ lệ 120 Cấp chính xác bộ truyền bánh răng được chọn dựa trên: a tính công nghệ bộ truyền b vận tốc vòng tới hạn khi bộ truyền làm việc c điều kiện ăn khớp bánh răng d tất cả đều đúng 121 Khi tính toán thiết kế bánh răng, để tránh hiện tượng gãy răng, ta tính theo độ bền: a uốn b mõi c dập d kéo 122 Tróc vì mỏi do nguyên nhân: a bộ truyền kín, bội trơn không tốt b ứng... miệng d tất cả đều đúng 123 Mòn răng gây nên bởi: a bộ truyền hở, bôi trơn không tốt & làm việc trong môi trường có hạt mài b bộ truyền kín, bôi trơn tốt & làm việc trong môi trường có hạt mài c bộ truyền hở, bôi trơn tốt & làm việc trong môi trường không có hạt mài d bộ truyền kín, bôi trơn không tốt & làm việc trong môi trường không có hạt mài 124 Dính răng xuất hiện ở bộ truyền: a chịu tải lớn, vận tốc... phải: a giảm tổn thất công suất do ma sát b tăng hệ số sử dụng bộ truyền c giảm tổn thất công suất do nhiệt d tất cả đều đúng 127 Sự phân loại vật liệu chế tạo bánh răng dựa trên chỉ tiêu: a độ chạy mòn b độ rắn c độ phán huỷ giòn d tất cả đều đúng 128 Khi tăng góc nghiêng răng sẽ ảnh hưỏng: a tổng chi u dài tiếp xúc tăng, tải trọng phân bố trên răng giảm, lực dọc trục tăng b tổng chi u dài tiếp xúc giảm,... trục tăng c tổng chi u dài tiếp xúc tăng, tải trọng phân bố trên răng tăng, lực dọc trục giảm d tổng chi u dài tiếp xúc tăng, tải trọng phân bố trên răng tăng, lực dọc trục tăng 129 Bộ truyền trục vít là bộ truyền: a răng-răng b răng-vít c vít-vít d tất cả đều đúng 130 Răng bánh vít có dạng: a Cung tròn b thân khai c Convolut d Acsimet 131 Bộ truyền trục vít không được sử dụng để truyền công suất lớn do:... tăng mòn răng d giảm chi u dài làm việc biên dạng răng, giảm hệ số trùng khớp & giảm mòn răng 111 Số răng tối thiểu của bánh răng để không xảy ra hiện tượng cắt chân răng là: 2 a Z min = cos 2 α w 2 b Z min = 2 sin α w 2 c Z min = cos α w 2 d Z min = sin α w Trong đó, α là góc nghiêng răng w 112 Để sửa biên dạng răng, ta dùng các giải pháp: a thay đổi hệ số chi u cao răng b thay đổi chi u cao bánh răng... bình: a lắp có độ dôi hay lắp có độ dôi tựa vào vai trục b dùng đai ốc hay chốt c dùng vòng kẹp, vít chặn hay vòng chặn đàn hồi d tất cả đều đúng 140 Phương pháp cố định chi tiết lắp trên trục theo phương dọc trục khi tải trọng chi tiết nhẹ: a lắp có độ dôi hay lắp có độ dôi tựa vào vai trục b dùng đai ốc hay chốt c dùng vòng kẹp, vít chặn hay vòng chặn đàn hồi d tất cả đều đúng 141 Phương pháp nâng . CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN: CHI TIẾT MÁY. 1. Mối ghép đinh tán là: a. Mối ghép tháo được. b. Mối ghép không tháo được. c. Mối ghép tháo. hình côn nhằm: a. ghép các chi tiết máy bất kỳ. b. ghép các chi tiết có yêu cầu độ bền cao. c. ghép các chi tiết có yêu cầu độ chắc kín. d. ghép các chi tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn chi tiết máy (có đáp án) , Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn chi tiết máy (có đáp án) , Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn chi tiết máy (có đáp án)

Từ khóa liên quan