Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

3 207 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2018, 15:51

GIÁO ÁN HÓA HỌC GV Trần Thị Ngọc Hiếu LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ HỐ HỌC I MỤC TIÊU: Sau tiết HS phải: Kiến thức: Biết được: - Các nguyên tố bảng tuần hoàn xếp theo chiều tăng dần điện tính hạt nhân nguyên tử Lấy ví dụ minh hoạ - Cấu tạo bảng tuần hồn gồm: Ơ ngun tố, chu kì, nhóm Lấy ví dụ minh hoạ - Quy luật biến đổi tính kim loại, phi kim chu kì nhóm Lấy ví dụ minh hoạ - Ý nghĩa bảng tuần hoàn: lược mối liên hệ cấu tạo nguyên tử, vị trí nguyên tố bảng tuần hồn tính chất hóa học nguyên tố Kĩ năng: - Quan sát bảng tuần hồn, ngun tố cụ thể, nhóm I VII, chu kì 2, rút nhận xét ô nguyên tố, chu kỳ nhóm - Từ cấu tạo nguyên tử số nguyên tố điển hình (thuộc 20 nguyên tố đầu tiên) suy vị trí tính chất hố học chúng ngược lại - So sánh tính kim loại tính phi kim nguyên tố cụ thể với nguyên tố lân cận (trong số 20 nguyên tố Thái độ: Tích cực học tập để nắm cấu tạo bảng HTTH Trọng tâm: − Cấu tạo ý nghĩa bảng tuần hồn ngun tố hóa học II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: a.GV: Bảng tuần hoàn, ngun tố phóng to Chu kì 2, phóng to đồ cấu tạo nguyên tử số nguyên to b.HS: Xem trước Phương pháp: Thảo luận nhóm – đàm thoại - trực quan III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Ổn định lớp(1’): 9A1………/……… 9A2………/………… 9A3………/……… Kiểm tra cũ(5’): Nêu tính chất silic silic đioxit? Bài mới: a Giới thiệu mới: Bảng tuần hoàn nhà bác học Menđêleep tìm Vậy bảng tuần hồn hố học cấu tạo có ý nghĩa gì? b Các hoạt động chính: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hoạt động Tìm hiểu nguyên tắc xếp nguyên tố bảng tuần hoàn(5’) -GV: Giới thiệu bảng tuần -HS: Nghe giảng ghi nhớ I Nguyên tắc xếp hoàn nhà bác học nguyên tố bảng hệ Menđeleep -HS: Nghe giảng ghi thống tuần hoàn -GV: Giới thiệu sở xếp Bảng hệ thống tuần hồn có bảng tuần hồn 100 nguyên tố xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử Hoạt động Tìm hiểu cấu tạo bảng tuần hồn (9’) GIÁO ÁN HÓA HỌC -GV: Giới thiệu khái quát bảng hệ thống tuần hồn: Ơ, chu kì, nhóm -GV: Treo 12 phóng to lên bảng yêu cầu HS nhận xét kí hiệu GV Trần Thị Ngọc Hiếu -HS: Nghe giảng ghi nhớ -HS: Quan sát trả lời: + SHNT 12, ô số 12, ĐTHN 12, Có 12 e lớp vỏ, KHHH Mg, Tên nguyên tố : Magiê, NTK 24 -GV: Vậy, ô nguyên tố cho biết -HS: Trả lời gì? -GV: Yêu cầu HS cho biết ý -HS: Quan sát nêu ý nghĩa nghĩa ô 13, 15, 17 ô bảng HTTH -GV: Treo bảng hệ thồng tuần -HS: Quan sát hồn phóng to giới thiệu chu kì bảng tuần hồn -GV hỏi: Bảng hệ thống tuần -HS: hồn có chu kì? + Bảng hệ thống tuần hồn có -GV: Giới thiệu nhóm chu kì bảng tuần hồn + Trong chu kì, từ trái sang phải ĐTHN tăng dần -GV hỏi: Trong nhóm, -HS: Quan sát bảng tuần hồn điện tích hạt nhân nguyên tử ghi nhớ nguyên tố thay đổi -HS: nào? + Bảng hệ thông tuần hồn có nhóm đánh số thứ tự từ I đến VIII Được xếp theo -GV: Qua em nêu nhận chiều tăng dần điện tích xét nhóm? hạt nhân II Cấu tạo bảng tuần hồn Ơ ngun tố Ơ ngun tố cho biết: - Số hiệu ngun tử - Kí hiệu hố học - Tên nguyên tố - Nguyên tử khối * Số hiệu ngun tử có số trị điện tích hạt nhân số electron nguyên tử, số thứ tự nguyên tố bảng tuần hoàn Chu kì - Có chu kỳ (1->7) - Chu kì dãy nguyên tố xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân Nhóm - Bảng hệ thống tuần hồn có nhóm đánh số thứ tự từ I đến VIII - Nhóm gồm nguyên tố đựơc xếp thành cột theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử Hoạt động Sự biến đổi tính chất nguyên tố bảng tuần hoàn(10’) -GV: Yêu cầu HS theo dõi chu -HS trả lời: Đầu chu kì III Sự biến đổi tính chất kì 3, hỏi: Đi từ đầu đến kim loại, cuối chu kì phi nguyên tố bảng cuối chu kì theo chiều tăng dần kim, kết thúc chu kì khí tuần hồn điện tích hạt nhân thay đổi Tính kim loại Trong chu kì: Đi từ tính kim loại tính phi kim nguyên tố giảm dần, tính phi trái qua phải: nguyên tố thay đổi kim tăng dần - Tính kim loại giảm dần, tính nào? phi kim tăng dần -GV: Yêu cầu HS quan sát -HS trả lời: Trong nhóm: Đi từ nhóm I nhóm VII, cho biết: + Tính kim loại tăng dần đồng xuống dưới: Tính kim loại tính phi kim thời tính phi kim giảm dần + Tính kim loại tăng dần, tính nhóm thay đổi phi kim giảm dần nào? Hoạt động Ý nghĩa bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hố học(20’) -GV: Yêu cầu HS làm ví dụ: -HS: Nguyên tố A có cấu tạo IV Ý nghĩa bảnghệ Biết nguyên tố A có số hiệu sau: thống tuần hồn ngun 17, chu kì 3, nhóm VII Hãy ZA = 17 tố hoá học cho biết cấu tạo nguyên tử ĐTHN : 17+ - Biết vị trí ngun tố ta có tính chất ngun tố A? Có 17 p, 17 e thể đốn cấu tạo nguyên -GV: Hướng dẫn HS thực A chu kì tử tính chất nguyên tố bước làm tập A thuộc nhóm VII - Biết cấu tạo nguyên tử Vì A cuối chu kì nên A nguyên tố, ta suy đốn GIÁO ÁN HĨA HỌC GV Trần Thị Ngọc Hiếu phi kim mạnh -HS: Dựa theo ví dụ làm thực tập: ĐTHN 12+ =>Số thứ tự 12 =>X kim loại vị trívà tính chất ngun tố -GV: u cầu HS làm ví dụ: X có điện tích hạt nhân 12, cho biết vị trí X bảng hệ thống tuần hồn tính chất Củng cố - Dặn dò nhà: (7’) a Củng cố(6’): GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung tiết học Hướng dẫn HS làm tập 1,3,4,5,6 SGK/101 b Dặn dò nhà(1’): Về nhà học Chuẩn bị bài: Luyện tập: Phi kim- lược bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học IV RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ... Hoạt động Ý nghĩa bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố hố học( 20’) -GV: u cầu HS làm ví dụ: -HS: Nguyên tố A có cấu tạo IV Ý nghĩa bảnghệ Biết nguyên tố A có số hiệu sau: thống tuần hồn ngun 17,... Cấu tạo bảng tuần hồn Ơ ngun tố Ơ ngun tố cho biết: - Số hiệu nguyên tử - Kí hiệu hoá học - Tên nguyên tố - Nguyên tử khối * Số hiệu nguyên tử có số trị điện tích hạt nhân số electron nguyên tử,... 17 tố hố học cho biết cấu tạo nguyên tử ĐTHN : 17+ - Biết vị trí ngun tố ta có tính chất nguyên tố A? Có 17 p, 17 e thể đoán cấu tạo nguyên -GV: Hướng dẫn HS thực A chu kì tử tính chất nguyên tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Giáo án Hóa học 9 bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn