CHỦ đề địa lý: CHỦ ĐỀ SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

18 224 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2018, 12:08

CHỦ ĐỀ SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN MƠI TRƯỜNG PHỊNG CHỐNG THIÊN TAI I MỤC TIÊU Kiến thức - Hiểu rõ tình hình suy giảm tài nguyên rừng đa dạng sinh vật nước ta, tình trạng suy thối trạng sử dụng tài nguyên đất nước ta Phân tích nguyên nhân hậu suy giảm tài nguyên sinh vật, suy thoái tài nguyên đất - Biết biện pháp nhà nước nhằm bảo vệ tài nguyên rừng đa dạng sinh vật biện pháp bảo vệ tài nguyên đất - Hiểu số vấn đề bảo vệ mơi trường nước ta, cân sinh thái ô nhiễm mơi trường (nước, khơng khí, đất) - Nắm phân bố hoạt động số loại thiên tai chủ yếu (bão, ngập lụt, lũ quét, hạn hán, động đất) thường xuyên gây tác hại đến đời sống kinh tế nước ta Biết cách phòng chống loại thiên tai - Hiểu nội dung Chiến lược Quốc gia bảo vệ tài nguyên mơi trường Kĩ - Có kĩ liên hệ thực tế biểu suy thoái tài nguyên đất - Phân tích bảng số liệu biến động tài nguyên rừng đa dạng sinh học nước ta - Tìm hiểu, quan sát thực tế, thu thập tài liệu môi trường - Vận dụng số biện pháp bảo vệ tự nhiên phòng chống thiên tai địa phương Định hướng phát triển lực - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực tự quản lí… - Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng đồ, lực học tập thực địa II CHUẨN BỊ: Thầy - Máy chiếu, máy tính Trò: - Hình ảnh hoạt động chặt phá, phát đốt rừng, hậu rừng, làm suy thối đát mơi trường - Hình ảnh lồi chim, thú q cần bảo vệ - SGK, STK, tài liệu khác -Atlat địa lí Việt Nam III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 1 Khởi động GV nêu vấn đề: Tại người ta trồng cà phê vùng Tây Nguyên mà không trồng đồng sông Hồng ngược lại? Tai người Mông Lào Cai lại phải làm ruộng bậc thang để trồng lúa? Tại nước ta phải quy định kích thước mắt lưới đánh bắt hải sản? GV: Trong trình sản xuất đời sống, vấn đề sử dụng hợp lí bảo vệ nguồn tài nguyên đặt với tất tính chất nghiêm trọng khơng có thay đổi Tổ chức hoạt động Hoạt động 1: Lập sơ đồ tư cho chủ đề -Thời lượng:15 phút -Hình thức tổ chức: Nhóm -Đồ dùng:Máy chiếu -Phương pháp, kĩ thuật: Trực quan, thuyết trình -Khơng gian lớp học: HS ngồi theo sơ đồ lớp -Tài liệu học tập:SGK, tranh ảnh, tư liệu Tiến trình tổ chức: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRỊ Bước 1: Phát hiện, khám phá NỘI DUNG CHÍNH I.Lập sơ đồ tư chủ đề: Sử dụng, bảo vệ tài ngun thiên nhiên mơi trường Phòng chống GV nhắc lại yêu cầu hôm trước: chia lớp thành thiên tai nhóm Nhóm 1: lập sơ đồ tư cho chủ đề Nhóm 2: Chọn nội dung chủ đề tìm hiểu( tài ngun rừng) Nhóm 3: Chọn nội dung chủ đề tìm hiểu ( nhiễm mơi trường) Nhóm 4: Chọn nội dung chủ đề tìm hiểu (thiên tai: Bão) Nhóm 5: Lựa chọn nội dung chiến lược quốc gia bảo môi trường phòng chống thiên tai Gv: yêu cầu đại diện nhóm trình bày sản phẩm sơ đồ tư giấy khổ A0 Bước 2: Đại diện nhóm trình bày trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung, Bước 3: GV nhận xét phần trình bày HS bổ sung kiến thức Hs lưu sản phẩm vào Hoạt động 2: Tìm hiểu số nội dung chủ đề -Thời lượng:45 phút -Hình thức tổ chức: Nhóm -Đồ dùng:Máy chiếu -Phương pháp, kĩ thuật: Trực quan, thuyết trình -Khơng gian lớp học: HS ngồi theo sơ đồ lớp -Tài liệu học tập:SGK, tranh ảnh, tư liệu Tiến trình tổ chức: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ Bước 1: Phát hiện, khám phá NỘI DUNG CHÍNH II Nội dung chủ đề GV yêu cầu HS nhóm trình bày nội dung 1.Sử dụng bảo vệ tài nguyên sinh vật giao nhà trả lời số câu hỏi: a) Tài nguyên rừng Nhóm 2: Lựa chọn nội dung: sử dụng bảo vệ tài - Số lượng: giảm sút nguyên rừng - Quan sát bảng 14.1, nhận xét biến động tổng - Chất lượng rừng bị giảm sút, diện tích rừng giảm diện tích rừng, rừng tự nhiên, rừng trồng độ che phủ rừng Giải thích nguyên nhân thay đổi * Ý nghĩa việc bảo vệ tài nguyên rừng trên? - Về kinh tế: Cung cấp gỗ, dược phẩm, phát triển - Đọc SGK mục 1.a, kết hợp hiểu biết thân du lịch sinh thái hãy: - Về môi trường: Chống xói mòn đất, tăng lượng nước ngầm, hạn chế lũ lụt, điều hòa khí quyển, * Nhận xét thay đổi diện tích rừng giảm? * Một khu rừng trồng khu rừng tự nhiên có * Biện pháp bảo vệ độ che phủ rừng có sản lượng gỗ cao - Đối với rừng phòng hộ: Có kế hoạch, biện pháp hơn? bảo vệ, ni dưỡng rừng có, trồng rừng * Hãy nêu ý nghĩa kinh tế, môi trường việc đất trồng, đồi trọc bảo vệ rừng Cho biết quy định nhà nước - Đối với rừng đặc dụng: Bảo vệ cảnh quan, đa bảo vệ phát triển rừng? dạng sinh vật vườn quốc gia khu Nhóm 3: Lựa chọn nội dung ô nhiễm môi trường bảo tồn thiên nhiên Liên hệ vấn đề ô nhiễm môi trường địa phương An - Đối với rừng sản xuất: Đảm bảo trì phát triển Lão diện tích chất lượng rừng Nhóm 4: Lựa chọn nội dung phòng chống thiên tai bão Triển khai luật bảo vệ phát triển rừng Nhà nước tiến hành giao quyền sử dụng đất bảo vệ Nhóm 5: Lựa chọn nội dung chiến lược quốc gia rừng cho người dân bảo mơi trường phòng chống thiên tai Bước 2: Nhóm trình bày trước lớp hình thức sân khấu hóa để vừa trình bày nội dung vừa trả lời b Đa dạng sinh học câu hỏi (Gợi ý phần phụ lục) Nhóm 3: Trình bày nội dung ô nhiễm môi trường Liên hệ vấn đề ô nhiễm mơi trường khơng khí địa c Sử dụng bảo vệ tài nguyên đất phương An Lão thuyết trình hình ảnh trực (Gợi ý phần phụ lục) quan Nhóm 4: Trình bày nội dung phòng chống thiên tai d) Sử dụng bảo vệ tài nguyên khác bão thuyết trình, hình ảnh đoạn video (Gợi ý phần phụ lục) Nhóm 5: Trình bày nội dung chiến lược quốc gia bảo môi trường phòng chống thiên tai 2) Bảo vệ mơi trường thuyết trình, hình ảnh đoạn video - Tình trạng cân sinh thái môi trường làm gia tăng bão, lũ lụt, hạn hán tượng biến HS nhóm khác nhận xét, bổ sung, đổi bất thường thời tiết, khí hậu Bước 3: GV nhận xét phần trình bày nhóm - Tình trạng nhiễm mơi trường: bổ sung kiến thức HS lưu GV hướng dẫn hs nhà tự tìm hiểu nội dung + Ơ nhiễm mơi trường, nước còn lại chủ đề + Ơ nhiễm khơng khí + Ơ nhiễm đất - Các vấn đề khác như: khai thác, sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, sử dụng hợp lí vùng cửa sơng ven biển để tránh làm nghèo hệ sinh thái làm hỏng vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên có ý nghĩa du lịch 3) Một số thiên tai chủ yếu biện pháp phòng chống a) Bão * Hoạt động bão Việt Nam - Thời gian hoạt động bão từ tháng VI, kết thúc vào tháng XI, đặc biệt tháng IX, X VIII - Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam - Bão hoạt động mạnh ven biển Trung Bộ, Nam Bộ chịu ảnh hưởng bão - Trung bình năm có trận bão * Hậu bão - Mưa lớn diện rộng (300 - 400mm), gây ngập úng đồng ruộng, đường giao thông Thủy triều dâng cao làm ngập mặn vùng ven biển - Gió mạnh làm lật úp tàu thuyền, tàn phá nhà cửa cầu cống, cột điện cao thế, - Ô nhiễm mơi trường gây dịch bệnh * Biện pháp phòng chống bão - Dự báo xác q trình hình thành hướng di chuyển bão - Thông báo cho tàu thuyền đánh cá trở đất liền - Củng cố hệ thống đê kè ven biển - Sơ tán dân có bão mạnh - Chống lũ lụt đồng bằng, chống xói mòn lũ qt miền núi b) Ngập lụt, lũ quét hạn hán (Gợi ý phần phụ lục) c) Các thiên tai khác - Động đất - Lốc, mưa đá, sương muối Chiến lược quốc gia bảo vệ tài nguyên mơi trường - Duy trì hệ sinh thái q trình sinh thái chủ yếu, có ý nghĩa định đến đời sống người - Đảm bảo giàu có vốn gen lồi ni trồng lồi hoang dại, có liên quan đến lợi ích lâu dài nhân dân Việt Nam nhân loại - Đảm bảo sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, điều khiển việc sử dụng giới hạn phục hồi - Đảm bảo chất lượng môi trường phù hợp với yêu cầu đời sống người - Phấn đấu đạt tới trạng thái ổn định dân số mức cân với khả sử dụng hợp lí tài nguyên tự nhiên - Ngăn ngừa ô nhiễm mơi trường, kiểm sốt cải tạo mơi trường Hoạt động 3: Phân loại câu hỏi, tập chủ đề -Thời lượng:10 phút -Hình thức tổ chức: Cá nhân -Đồ dùng:Máy chiếu -Phương pháp, kĩ thuật: Đàm thoại, nêu vấn đề -Không gian lớp học: HS ngồi theo sơ đồ lớp -Tài liệu học tập:SGK, tranh ảnh, tư liệu Tiến trình tổ chức: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRỊ Bước 1: Phát hiện, khám phá NỘI DUNG CHÍNH II PHÂN LOẠI CÂU HỎI, BÀI TẬP CỦA CHỦ ĐỀ XÂY GV: yêu cầu HS đọc xếp câu hỏi có SGK tài liệu DỰNG ĐỀ CƯƠNG ôn sử dụng vào 10 dạng câu hỏi, tập cho Bảng mẫu Mức Nguồn SGK Gv cung cấp thêm Biết Hiểu Vận dụng + Thấp + Cao GV chia nhóm xây dựng dàn ý trả lời cho 10 dạng câu hỏi, tập/chủ đề chọn, nhóm câu: + Đối với câu lí thuyết yêu cầu HS ghi rõ nội dung chi tiết ý dàn khai thác từ nguồn tài liệu cụ thể ghi vào sau ý dàn chi tiết câu hỏi? + Đối với dạng tập, HS đưa để đưa nhận định nhận xét, cách thức tổng hợp số liệu, Bước 2: Bàn luận, nêu kiến HS nhóm treo sản phẩm lên bảng để lớp quan sát, sửa chữa, phản biện Bước 3: Thống nhất, kết luận GV: Chuẩn kiến thức HS lưu sản phẩm vào vở; nhà sở dàn ý HS làm thành chi tiết IV.CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM BÀI HỌC: *Bước 1: Khái quát hoá kiến thức kĩ học *Bước 2: Xác định dạng câu hỏi lí thuyết tập kĩ *Bước 3: Vận dụng kiến thức kĩ học để định hướng trả lời *Bước 4: Vận dụng kiến thứ, kĩ học để giải tình thực tiễn *Bước 5: Rèn luyện kĩ trình bày kiểm tra V DẶN DỊ, HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Liên hệ thực tế tác động người đến sinh vật địa phương em Mỗi HS phải làm vấn đề VII PHỤ LỤC VẤN ĐỀ SUY GIẢM ĐA DẠNG SINH HỌC Nguyên nhân Suy giảm đa dạng sinh học - Khai thác mức làm thu hẹp diện tích rừng tự nhiên làm nghèo tính đa dạng sinh vật - Giới sinh vật nước ta có tính đa dạng sinh học cao - Ơ nhiễm mơi trường đặc biệt làm ô nhiễm nguồn nước làm nguồn thủy sản nước ta bị giảm sút rõ rệt ® - Số lượng loài thực vật động vật bị suy giảm nghiêm trọng Trong số 14500 lồi thực vật, có 500 loài bị dần (chiếm 3%) ¯ ¯ Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học - Xây dựng hệ thống vườn Quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên - Ban hành " Sách đỏ Việt Nam" - Quy định khai thác gỗ, động vật, thủy sản VẤN ĐỀ SUY GIẢM TÀI NGUYÊN ĐẤT Hiện trạng sử dụng đất ® Suy thối tài ngun đất - Năm 2005, đất sử dụng nông nghiệp nước ta có khoảng 9,4 triệu ha, chiếm 28% tổng diện tích đất tự nhiên - Diện tích đất trồng, đồi trọc giảm mạnh diện tích đất đai bị suy thối lớn - Bình qn đất nơng nghiệp tính theo đầu người 1,2 Khả mở rộng đất nông nghiệp đồng miền núi khơng nhiều - Cả nước có khoảng 9,3 triệu đất bị đe dọa sa mạc hóa (Chiếm 28% diện tích đất đai) ¯ ¯ Biện pháp bảo vệ tài nguyên đất - Đối với đất vùng đồi núi.: + Áp dụng tổng thể biện pháp thủy lợi, canh tác hợp lí: Làm ruộng bậc thang, đào hố vẩy cá, trồng theo hàng + Cải tạo đất hoang, đồi trọc: biện pháp kết hợp Bảo vệ rừng đất rừng, ngăn chặn nạn du canh, du cư - Đối với đất nông nghiệp: + Do diện tích ít, nên cần có biện pháp quản lí chặt chẽ có kế hoạch mở rộng diện tích + Thâm canh nâng cao hiệu sử dụng đất, cần canh tác sử dụng đất hợp lí, chống bạc màu, glây hóa + Bón phân, cải tạo đất thích hợp, chống nhiễm đất CÁC VẤN ĐỀ KHÁC Tài nguyên Tài nguyên nước Tình hình sử dụng Các biện pháp bảo vệ Tình trạng thừa nước gây lũ lụt vào mùa Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài mưa, thiếu nước gây hạn hán vào mùa nguyên nước, đảm bảo cân khơ phòng chống nhiễm nước - Mức độ ô nhiễm môi trường nước ngày tăng Tài nguyên khoáng sản - Nước ta có nhiều mỏ khống sản, Quản lí chặt chẽ việc khai thác phần nhiều mỏ nhỏ, phân tán Tránh lãng phí tài ngun làm nên khó khăn quản lí khai thác Tài nguyên du lịch nhiễm môi trường từ khâu khai thác, vận chuyển tới chế biến khống sản Tình trạng nhiễm mơi trường xảy ô Cần bảo tồn, tôn tạo giá trị tài nhiễm điểm du lịch khiến cảnh quan du nguyên du lịch bảo vệ mơi lịch bị suy thối trường du lịch khỏi bị ô nhiễm, phát triển du lịch sinh thái Một số thiên tai khác Các thiên tai Ngập lụt Lũ quét Hạn hán Nơi hay xảy Đồng sông Hồng đồng Xảy đột ngột mìên Nhiều địa phương sơng Cửu Long núi Thời gian hoạt động Mùa mưa (tháng đến tháng Tháng - 10 miền Mùa khô (tháng 11 - 4) 10) riêng duyên hải miền Bắc Tháng 10 - 12 Trung từ tháng đến tháng 12 miền Trung Hậu Phá hủy mùa màng tắc nghẽn Thiệt hại mùa màng Mất mùa, cháy rừng, giao thơng, nhiễm mơi tính mạng dân thiếu nước cho sản xuất trường cư sinh hoạt - Địa hình thấp Nguyên nhân - Mưa - Mưa nhiều tập trung theo - Mưa nhiều, tập trung - Cân ẩm nhỏ mùa theo mùa - ảnh hưởng thủy triều Biện pháp phòng chống - Địa hình dốc - Rừng bị chặt phá Xây dựng đê diều, hệ thống - Trồng rừng, quản lí - Trồng rừng thủy lợi sử dụng đất đai hợp lí - Xây dựng hệ thống - Canh tác hiệu thủy lợi đất dốc - Trồng chịu hạn - Quy hoạch điểm dân cư ... thiên tai d) Sử dụng bảo vệ tài nguyên khác bão thuyết trình, hình ảnh đoạn video (Gợi ý phần phụ lục) Nhóm 5: Trình bày nội dung chiến lược quốc gia bảo mơi trường phòng chống thiên tai 2) Bảo. .. đặc dụng: Bảo vệ cảnh quan, đa bảo vệ phát triển rừng? dạng sinh vật vườn quốc gia khu Nhóm 3: Lựa chọn nội dung nhiễm môi trường bảo tồn thiên nhiên Liên hệ vấn đề ô nhiễm môi trường địa phương... Chọn nội dung chủ đề tìm hiểu ( nhiễm mơi trường) Nhóm 4: Chọn nội dung chủ đề tìm hiểu (thiên tai: Bão) Nhóm 5: Lựa chọn nội dung chiến lược quốc gia bảo mơi trường phòng chống thiên tai Gv: u cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ đề địa lý: CHỦ ĐỀ SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, CHỦ đề địa lý: CHỦ ĐỀ SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Từ khóa liên quan