GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 THEO 5 HOẠT ĐỘNG

11 1,290 3
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 23:15

Ngày dạy: …/…/……, lớp 11A… Ngày dạy: …/…/……, lớp 11A… Tiết 1-2 / tuần VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH ( Trích Thượng kinh kí ) Lê Hữu Trác A MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - Bức tranh chân thực, sinh động cs xa hoa, đầy quyền uy nơi phủ chúa Trịnh thái độ, tâm trạng nhân vật “tôi” vào phủ chúa chữa bệnh cho Trịnh Cán - Vẻ đẹp tâm hồn Hải Thượng Lãn Ông; lương y, nhà nho cao, coi thường danh lợi - Những nét đặc sắc bút pháp kí sự: tài quan sát, miêu tả sinh động việc có thật; lối kể chuyện lơi cuốn, hấp dẫn; chọn lựa chi tiết đặc sắc; đan xen văn xuôi thơ 2/ Kĩ : Đọc – hiểu thể kí (kí sự) trung đại theo đặc trưng thể loại 3/ Thái độ - Sống yêu thương + Yêu Tổ quốc: Có ý thức tìm hiểu gìn giữ truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam; quan tâm đến kiện trị, thời bật địa phương, nước quốc tế + u thiên nhiên: Có ý thức tìm hiểu sẵn sàng tham gia hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; phản đối hành vi phá hoại thiên nhiên - Sống tự chủ + Tự lực: Chủ động, tích cực học hỏi để thực công việc hàng ngày thân học tập sống; phê phán hành vi sống dựa dẫm, ỷ lại + Chăm chỉ, vượt khó: Siêng học tập lao động; ý thức thuận lợi, khó khăn học tập sinh hoạt thân chủ động khắc phục vượt qua 4/ Năng lực - Năng lực tự học + Xác định mục tiêu học tập: Xác định nhiệm vụ học tập cách tự giác, chủ động; tự đặt mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực + Đánh giá điều chỉnh việc học: Nhận điều chỉnh sai sót, hạn chế thân giáo viên, bạn bè góp ý; chủ động tìm kiếm hỗ trợ người khác gặp khó khăn học tập - Năng lực giải vấn đề sáng tạo + Phát làm rõ vấn đề: Phân tích tình học tập; phát nêu tình có vấn đề học tập + Đề xuất, lựa chọn giải pháp: Xác định biết tìm hiểu thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất giải pháp giải vấn đề + Thực đánh giá giải pháp giải vấn đề: Thực giải pháp giải vấn đề nhận phù hợp hay không phù hợp giải pháp thực - Năng lực giao tiếp + Sử dụng tiếng Việt: Nghe hiểu nội dung hay nội dung chi tiết đề bài, lời giải thích, thảo luận; có thái độ tích cực nghe; có phản hồi phù hợp, + Xác định mục đích giao tiếp: Bước đầu biết đặt mục đích giao tiếp hiểu vai trò quan trọng việc đặt mục tiêu trước giao tiếp - Năng lực hợp tác + Xác định mục đích phương thức hợp tác: Chủ động đề xuất mục đích hợp tác giao nhiệm vụ; xác định loại cơng việc hồn thành tốt hợp tác theo nhóm với quy mơ phù hợp + Đánh giá hoạt động hợp tác: Biết dựa vào mục đích đặt để tổng kết hoạt động chung nhóm; nêu mặt được, mặt thiếu sót cá nhân nhóm - Năng lực thẩm mỹ + Nhận đẹp: Có cảm xúc kiến cá nhân trước tượng tự nhiên, đời sống xã hội nghệ thuật + Diễn tả, giao lưu thẩm mỹ: Giới thiệu được, tiếp nhận có chọn lọc thông tin trao đổi biểu đẹp tự nhiên, đời sống xã hội, nghệ thuật tác phẩm mình, người khác B CHUẨN BỊ 1/ Giáo viên 2/ Học sinh: đọc kĩ đoạn trích, tìm dẫn chứng quang cảnh, cách sinh hoạt phủ chúa thái độ t.giả, trả lời câu hỏi HDHB Luyện tập C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CHUNG I Hoạt động 1: Khởi động (5p) - GV cho HS chơi trò chơi giải chữ để tìm từ khố: KÍ SỰ (4 chữ cái) Câu 1: (Có chữ cái) > Ngày xưa, vùng đất vua chúa chọn để gọi ? (KINH ĐƠ) Câu 2: (có chữ cái) > Thời Lê Trung Hưng, dòng họ chúa Đàng Ngồi ? (TRỊNH) Câu 3: (có chữ cái) > Vị chúa thứ tám dòng dõi chúa Trịnh cha tử Trịnh Cán ? (TRỊNH SÂM) Câu 4: (có chữ cái) > Một chức quan lớn đứng sau vua ? (THÁI SƯ) ? Có bạn tìm từ khóa chưa ? ? Tại thầy lại nhắc đến từ “KÍ SỰ” ? - Từ GV dẫn dắt HS vào II Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (80p) 1/ Tìm hiểu chung ? Cho biết đôi nét tác giả LHT? Em có nhận xét người LHT? ? Đ/tr VPCT có x/xứ ntn? (Em hiểu ntn thể loại kí sự?) 2/ Đọc – hiểu văn - GV hướng dẫn HS đọc văn bản, ý đoạn đối thoại ? Quang cảnh phủ chúa tác giả miêu tả ntn? Những chi tiết thể điều đó? ? Em nhận xét cảnh phủ chúa ntn? NỘI DUNG CẦN ĐẠT - HS vận dụng kiến thức cũ để giải vấn đề - HS có liên tưởng ban đầu nội dung tiếp cận I TÌM HIỂU CHUNG Tác giả - Lê Hữu Trác (1724 – 1791) hiệu Hải Thượng Lãn Ông; danh y, nhà văn, nhà thơ lớn nửa cuối TK XVIII - Ông t.giả sách y học tiếng Hải Thượng y tơng tâm lĩnh Đoạn trích - Xuất xứ: rút từ TKKS (là tập kí chữ Hán, hoàn thành năm 1783, xếp cuối HTYTTL) - Nội dung chính: ghi lại việc t.giả triệu vào phủ chúa để khám bệnh kê đơn cho tử II ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 1) Cảnh sống phủ chúa - Quang cảnh: tráng lệ, tôn nghiêm, lộng lẫy, thể qua: + Cảnh đường vào phủ: cối um tùm, chim kêu ríu rít, danh hoa đua thắm, dãy hành lang quanh co nối tiếp nhau,… (tr.4) + Bên phủ: có nhà “Đại đường”, “Quyển bồng”, “Gác tía”,… (tr.5) + Nội cung tử: qua năm sáu lần trướng gấm, mâm vàng chén bạc, đồ sơn son thếp vàng, tối om,… (tr.6) => Quang cảnh giàu sang, xa hoa u ám, ngột ngạt - GV tích hợp giáo dục BVMT : người cần mơi trường thống đãng, sẽ, lành để bảo vệ sức khỏe hài hòa với thiên nhiên - Cung cách sinh hoạt: nghi lễ, khuôn phép thể ? Cung cách sinh hoạt phủ chúa tác giàu sang, quyền uy đỉnh, thể qua việc: giả miêu tả nào? Điều thể qua + Ai muốn vào phủ phải có thẻ có thánh triệu chi tiết nào? + Mỗi lần cửa có lính canh, có người truyền báo, có lính dẫn đường + Mọi người phải nói chuyện kính nể, kiêng cử (gọi phòng thuốc “phòng trà”) (tr.5) + Tác giả (một ông lão khoảng sáu mươi tuổi) muốn khám bệnh cho tử (một đứa trẻ tám tuổi) phải lạy lạy => Cuộc sống cao sang, quyền quý thiếu tự 2) Thái độ tâm trạng tác giả ? Em n/x ntn sống này? - Đối với cảnh sống phủ chúa: dửng dưng trước quyến rũ vật chất, không đồng tình với sống ? GV tích hợp giáo dục BVMT : Khi chứng no đủ, tiện nghi thiếu khí trời khơng khí tự kiến cảnh sống xa hoa, giàu sang phủ chúa, t.giả tỏ thái độ ntn? (Ơng có bị quyến rũ khơng? Có đồng tình với c/sống - Đối với việc chữa bệnh cho tử Cán: không? Dẫn chứng?) + Lúc đầu: muốn chữa bệnh cầm chừng để tránh bị công ? Đối với việc chữa bệnh cho tử Cán, LHT danh trói buộc tỏ thái độ ntn? + Sau đó: (Ơng nhận xét bệnh trạng ++ Thẳng thắn đưa cách chữa bệnh lòng tử? Sau ơng có suy nghĩ việc chữa trung qn quốc y đức thầy thuốc bệnh?) ++ Kiên trì giải thích, dù khác ý với quan thái y => Vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách LHT: thầy thuốc có tài y đức, yêu thích tự nếp sống ? Từ điều đó, em nhận thấy vẻ đẹp đạm, khinh thường danh lợi tâm hồn người LHT? III TỔNG KẾT 1) Nghệ thuật 3/ Tổng kết - T.giả có quan sát tỉ mỉ, ghi chép trung thực, miêu tả ? Theo em, bút pháp kí tác giả có đặc cụ thể, sống động, chọn lựa chi tiết “đắt”, gây sắc? Cho VD? ấn tượng mạnh - Đoạn trích có lối kể hấp dẫn, chân thực, hài hước - LHT kết hợp văn xi thơ làm tăng chất trữ tình cho tp, góp phần thể cách kín đáo thái độ người viết 2) Ý nghĩa văn Đ.tr VPCT phản ánh quyền lực to lớn Trịnh Sâm, c/s ? Đ.tr phản ánh điều gì? Từ đó, t.giả bày tỏ thái xa hoa, hưởng lạc phủ chúa đồng thời bày tỏ thái độ độ đ/với thời cuộc? coi thường danh lợi, quyền quý t.giả IV LUYỆN TẬP III Hoạt động : Thực hành (5p) ? LT1 – SGK ? - HS trả lời cá nhân - Các HS khác n/x - GV n/x IV Hoạt động – : Vận dụng – Mở rộng Tìm đọc trọn vẹn tác phẩm TKKS V VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG Đọc Từ ngơn ngữ chung đến lời nói cá nhân, soạn tóm tắt n/dung học theo đề mục, làm BT 1-2 Ngày dạy: …/…/……, lớp 11A… Ngày dạy: …/…/……, lớp 11A… Tiết / tuần TỪ NGƠN NGỮ CHUNG ĐẾN LỜI NĨI CÁ NHÂN A MỤC TIÊU Kiến thức - M.q.h ngôn ngữ chung XH lời nói cá nhân: Ngơn ngữ phương tiện giao tiếp chung, bao gồm đơn vị ngôn ngữ chung (âm, tiếng, từ, ngữ cố định,…) quy tắc thống việc sử dụng đơn vị tạo lập sản phẩm (cụm từ, câu, đoạn, văn bản) Còn lời nói cá nhân sản phẩm cá nhân tạo ra, sử dụng phương tiện ngôn ngữ chung để giao tiếp - Những biểu m.q.h chung riêng: Trong lời nói cá nhân vừa có yếu tố chung ngơn ngữ XH, vừa có nét riêng, có sáng tạo cá nhân - Sự tương tác: Ngôn ngữ sở để tạo lời nói, lời nói thực hóa ngơn ngữ tạo điều kiện cho ngôn ngữ biến đổi, phát triển Kĩ - Nhận diện PT đơn vị quy tắc ngôn ngữ chung lời nói - Phát PT nét riêng, nét sáng tạo cá nhân (tiêu biểu nhà văn có uy tín) lời nói - Sử dụng ngơn ngữ chung theo chuẩn mực ngôn ngữ XH - Bước đầu biết sử dụng sáng tạo ngôn ngữ chung để tạo nên lời nói có hiệu giao tiếp tốt có nét riêng cá nhân - Đặt mục tiêu học tập ngôn ngữ chung trau dồi ngôn ngữ cá nhân Thái độ : Sống tự chủ - Tự lực: Chủ động, tích cực học hỏi để thực công việc hàng ngày thân học tập sống; phê phán hành vi sống dựa dẫm, ỷ lại - Chăm chỉ, vượt khó: Siêng học tập lao động; ý thức thuận lợi, khó khăn học tập sinh hoạt thân chủ động khắc phục vượt qua Năng lực - Năng lực tự học + Xác định mục tiêu học tập: Xác định nhiệm vụ học tập cách tự giác, chủ động; tự đặt mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực + Đánh giá điều chỉnh việc học: Nhận điều chỉnh sai sót, hạn chế thân giáo viên, bạn bè góp ý; chủ động tìm kiếm hỗ trợ người khác gặp khó khăn học tập - Năng lực giải vấn đề sáng tạo + Phát làm rõ vấn đề: Phân tích tình học tập; phát nêu tình có vấn đề học tập + Đề xuất, lựa chọn giải pháp: Xác định biết tìm hiểu thơng tin liên quan đến vấn đề; đề xuất giải pháp giải vấn đề + Thực đánh giá giải pháp giải vấn đề: Thực giải pháp giải vấn đề nhận phù hợp hay không phù hợp giải pháp thực - Năng lực giao tiếp + Sử dụng tiếng Việt: Nghe hiểu nội dung hay nội dung chi tiết đề bài, lời giải thích, thảo luận; có thái độ tích cực nghe; có phản hồi phù hợp, + Xác định mục đích giao tiếp: Bước đầu biết đặt mục đích giao tiếp hiểu vai trò quan trọng việc đặt mục tiêu trước giao tiếp - Năng lực hợp tác + Xác định mục đích phương thức hợp tác: Chủ động đề xuất mục đích hợp tác giao nhiệm vụ; xác định loại công việc hồn thành tốt hợp tác theo nhóm với quy mơ phù hợp + Đánh giá hoạt động hợp tác: Biết dựa vào mục đích đặt để tổng kết hoạt động chung nhóm; nêu mặt được, mặt thiếu sót cá nhân nhóm B CHUẨN BỊ Giáo viên: bảng phụ để ghi ví dụ 2 Học sinh: đọc SGK trước, tóm tắt nội dung học, làm BT 1-2 C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CHUNG I Hoạt động 1: Khởi động (5p) - GV cho HS nghe hát “Tiếng Việt” phổ từ thơ LQV ? Bài hát nói chủ đề ? - Từ GV dẫn dắt HS vào bài: Bài hát nói tiếng Việt – ngơn ngữ chung cộng đồng 54 dân tộc anh em VN Vậy từ ngơn ngữ chung đến lời nói cá nhân có đặc điểm riêng ? II Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (25p) 1/ Tìm hiểu ngôn ngữ ? Trong sống, để giao tiếp với người ta dùng phương tiện chủ yếu? ? Vậy ngơn ngữ có phải tài sản riêng khơng? ? Từ điều phát biểu khái niệm ngôn ngữ Ngôn ngữ chung 54 dân tộc Việt Nam gì? NỘI DUNG CẦN ĐẠT - HS vận dụng kiến thức cũ để giải vấn đề - HS có liên tưởng ban đầu nội dung tiếp cận I Ngôn ngữ - tài sản chung xã hội Khái niệm: Ngôn ngữ tài sản chung dân tộc, cộng đồng xã hội, phương tiện giao tiếp chung xã hội Tính chung ngơn ngữ cộng đồng ? Tính chung ngôn ngữ cộng đồng - Những yếu tố chung: âm, thanh; tiếng; từ; thể chỗ nào? (Người ta sử dụng ngữ cố định ngôn ngữ chung mặt nào?) - Các quy tắc cấu tạo kiểu câu, phương thức chuyển nghĩa - GV cho VD làm dẫn chứng từ 2/ Tìm hiểu lời nói II Lời nói – sản phẩm riêng cá nhân ? Ngôn ngữ chung cá nhân sử dụng Khái niệm: Lời nói sản phẩm riêng cá nhân (nói ra) gọi gì? sử dụng từ ngơn ngữ chung để đáp ứng nhu cầu giao ? Vậy lời nói gì? tiếp ? Lời nói cá nhân thể dạng ? ? Lời nói có sử dụng yếu tố chung ngơn ngữ khơng ? ? Vậy lời nói cá nhân có đặc điểm Cái riêng lời nói cá nhân riêng biệt ? - Giọng nói cá nhân - GV cung cấp VD cho HS gọi HS cho thêm - Vốn từ ngữ cá nhân VD - Sự chuyển đổi, sáng tạo sử dụng từ ngữ chung, quen thuộc - Việc tạo từ - Việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo quy tắc chung, phương thức chung * Phong cách ngôn ngữ cá nhân III Hoạt động : Thực hành (15p) LUYỆN TẬP ? Trong hai câu thơ BT1, từ “thôi” in đậm Bài tập tác giả sử dụng với nghĩa ntn ? - (nghĩa gốc): chấm dứt, kết thúc hành động - HS tr.l cá nhân - Các HS khác n/x - thơi (nghĩa chuyển): chấm dứt, kết thúc đời - GV n/x => sáng tạo nghĩa mới, thuộc lời nói cá nhân ? GV cho HS thảo luận nhóm (mỗi nhóm gồm Bài tập 4HS) BT2 phút Sau đó, GV gọi đại - Các cụm DT: DTTT + định từ + DT loại diện nhóm lên trình bày bảng - Câu: VN + CN - Các nhóm khác n/x => Cách xếp riêng tác giả để tạo nên âm - GV n/x hưởng mạnh cho câu thơ tơ đậm hình tượng thơ IV Hoạt động – : Vận dụng – Mở rộng VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG - Tìm thêm b.hiện m.q.h chung riêng đời sống VD: q.hệ mơ hình thiết kế chung kiểu áo với s.phẩm cụ thể (những áo khác màu sắc, số đo,…) - Tìm thêm biến đổi nghĩa từ lời nói VD: bão gió cấp 12 – bão tài – bão giá,… Ngày dạy: …/…/……, lớp 11A… Ngày dạy: …/…/……, lớp 11A… Tiết / tuần TỰ TÌNH (Bài II) Hồ Xuân Hương A MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - Tâm trạng bi kịch, tính cách lĩnh HXH - Khả Việt hóa thơ Đường: dùng từ ngữ độc đáo, sắc nhọn; tả cảnh sinh động; đưa ngôn ngữ đời thường vào thơ ca 2/ Kĩ - Đọc – hiểu thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại - Ra định: nhận thức xác định thức tỉnh ý thức cá nhân, thức tỉnh quyền người qua thơ 3/ Thái độ - Sống yêu thương + Giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình Việt Nam: Yêu mến, quan tâm, giúp đỡ thành viên gia đình; giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ; thực trách nhiệm gia đình + Nhân ái, khoan dung: Phản đối ác, xấu, phê phán tham gia ngăn chặn hành vi bạo lực; tích cực tham gia hoạt động tập thể, xã hội; sẵn sàng cộng tác với người xung quanh; tôn trọng khác biệt người - Sống tự chủ + Tự lực: Chủ động, tích cực học hỏi để thực công việc hàng ngày thân học tập sống; phê phán hành vi sống dựa dẫm, ỷ lại + Chăm chỉ, vượt khó: Siêng học tập lao động; ý thức thuận lợi, khó khăn học tập sinh hoạt thân chủ động khắc phục vượt qua 4/ Năng lực - Năng lực tự học + Xác định mục tiêu học tập: Xác định nhiệm vụ học tập cách tự giác, chủ động; tự đặt mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực + Đánh giá điều chỉnh việc học: Nhận điều chỉnh sai sót, hạn chế thân giáo viên, bạn bè góp ý; chủ động tìm kiếm hỗ trợ người khác gặp khó khăn học tập - Năng lực giải vấn đề sáng tạo + Phát làm rõ vấn đề: Phân tích tình học tập; phát nêu tình có vấn đề học tập + Đề xuất, lựa chọn giải pháp: Xác định biết tìm hiểu thơng tin liên quan đến vấn đề; đề xuất giải pháp giải vấn đề + Thực đánh giá giải pháp giải vấn đề: Thực giải pháp giải vấn đề nhận phù hợp hay không phù hợp giải pháp thực - Năng lực giao tiếp + Sử dụng tiếng Việt: Nghe hiểu nội dung hay nội dung chi tiết đề bài, lời giải thích, thảo luận; có thái độ tích cực nghe; có phản hồi phù hợp, + Xác định mục đích giao tiếp: Bước đầu biết đặt mục đích giao tiếp hiểu vai trò quan trọng việc đặt mục tiêu trước giao tiếp - Năng lực hợp tác + Xác định mục đích phương thức hợp tác: Chủ động đề xuất mục đích hợp tác giao nhiệm vụ; xác định loại công việc hồn thành tốt hợp tác theo nhóm với quy mơ phù hợp + Đánh giá hoạt động hợp tác: Biết dựa vào mục đích đặt để tổng kết hoạt động chung nhóm; nêu mặt được, mặt thiếu sót cá nhân nhóm - Năng lực thẩm mỹ + Nhận đẹp: Có cảm xúc kiến cá nhân trước tượng tự nhiên, đời sống xã hội nghệ thuật + Diễn tả, giao lưu thẩm mỹ: Giới thiệu được, tiếp nhận có chọn lọc thơng tin trao đổi biểu đẹp tự nhiên, đời sống xã hội, nghệ thuật tác phẩm mình, người khác B CHUẨN BỊ 1/ Giáo viên: bảng phụ ghi thơ (nếu chuẩn bị được) 2/ Học sinh: đọc trước, đánh dấu SGK b.p.n.t t.giả sử dụng thơ, tr.l câu hỏi HDHB C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CHUNG I Hoạt động 1: Khởi động (5p) - GV cho HS đọc lại thơ học biết HXH - Từ GV dẫn dắt HS vào : Thơ HXH tượng độc đáo có khơng hai LSVHVN Vì lại nói ? Chúng ta tìm hiểu rõ qua thơ Tự tình (bài II) II Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (35p) 1/ Tìm hiểu chung ? Em biết nữ sĩ HXH thơ bà? ? Bài thơ Tự tình II có xuất xứ nào? Em hiểu ntn nhan đề thơ? 2/ Đọc – hiểu văn - GV gọi 1HS đọc diễn cảm thơ đọc lại ? Có thể chia bố cục thơ nào? ? Có thể chia 4c đầu thành ý chính? ? Bối cảnh k/gian, t/gian nêu gì? ? Em n/x ntn bối cảnh k/gian, t/gian này? ? Cảm nhận duyên phận nhà thơ thể qua từ ngữ nào? ? Những từ ngữ thể tâm trạng ntn? ? Ở câu t/t, HXH thể nêu lên cảm nhận tình cảnh thân qua NỘI DUNG CẦN ĐẠT - HS vận dụng kiến thức cũ để giải vấn đề - HS có liên tưởng ban đầu nội dung tiếp cận I TÌM HIỂU CHUNG Tác giả - HXH thiên tài kì nữ đời lại gặp nhiều bất hạnh - Thơ HXH thơ phụ nữ viết phụ nữ, trào phúng mà trữ tình, đậm chất dân gian từ đề tài, cảm hứng đến ngôn ngữ, hình tượng Tác phẩm - Nhan đề: “Tự tình” bộc lộ tâm tình - Xuất xứ: nằm chùm thơ Tự tình gồm ba HXH II ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 1/ Bốn câu đầu: tâm trạng vừa buồn tủi, xót xa vừa phẫn uất trước duyên phận - Bối cảnh: + K/gian: “văng vẳng” -> mênh mông, vắng + T/gian: “đêm khuya”, dồn dập qua => Bối cảnh dễ làm nảy sinh tâm trạng - Cảm nhận duyên phận: + Trơ: cô đơn, tủi hổ + Cái hồng nhan: rẻ rúng, mỉa mai => Cảm nhận đầy nỗi cô đơn, buồn tủi bẽ bàng - Cảm nhận tình cảnh thân: + Say lại tỉnh: vòng quẩn quanh thân phận cách diễn đạt ntn? ? Những cách diễn đạt cho thấy tâm trạng ntn? ? 4c sau chia thành ý? ? Trong câu luận, t.giả dùng biện pháp để miêu tả thiên nhiên? Điều có t/d gì? ? Ở câu cuối, để làm bật tâm trạng chán chường, t.giả sử dụng thủ pháp nghệ thuật gì? 3/ Tổng kết ? Bài thơ có điểm đặc sắc nghệ thuật? ? Bản lĩnh HXH thể ntn qua thơ này? + Vầng trăng bóng xế >< khuyết chưa tròn: phép ẩn dụ, đối lập -> tuổi xuân trôi qua mà nhân duyên không trọn vẹn => Cảm nhận đầy chán chường, phẫn uất trước tình cảnh éo le 2/ Bốn câu sau: khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc - Cảm nhận thiên nhiên: + Rêu: mềm yếu xiên ngang mặt đất đối lập + Đá: thụ động đâm toạc chân mây + đảo ngữ => Thiên nhiên mang t/chất phản kháng, thể khát vọng mãnh liệt muốn thay đổi hoàn cảnh - Tâm trạng chán chường: + Xuân xuân lại lại -> phép điệp: vòng luẩn quẩn, mùa xn tuần hồn tuổi xn khơng trở lại + Mảnh tình – san sẻ - tí – con -> thủ pháp tiệm tiến (giảm dần): hạnh phúc nhỏ bé, mong manh => Gắng gượng vươn lên rơi vào bi kịch III TỔNG KẾT 1/ Nghệ thuật - HXH sử dụng từ ngữ độc đáo, sắc nhọn; tả cảnh sinh động; đưa ngôn ngữ đời thường vào thơ - BT thể tài “bà chúa thơ Nôm” qua việc viết thơ Đường luật tiếng Việt, cách dùng từ ngữ, hình ảnh giản dị, giàu sức biểu cảm, táo bạo mà tinh tế 2/ Ý nghĩa văn Bản lĩnh HXH thể qua tâm trạng đầy bi kịch: vừa buồn tủi, phẫn uất trước tình cảnh éo le, vừa cháy bỏng khao khát sống hạnh phúc IV LUYỆN TẬP III Hoạt động : Thực hành (5p) ? Câu phần LT - HS trả lời cá nhân - Các HS khác n/x - GV n/x IV Hoạt động : Vận dụng – Mở rộng V VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG - Bản lĩnh HXH thể ntn vần thơ buồn tê tái ? - Tìm đọc trọn vẹn chùm thơ Tự tình (3 bài) Đọc Câu cá mùa thu, trả lời câu hỏi HDHB, chia bố cục thơ, tìm từ ngữ quan trọng phát b.p.n.t s/d thơ Ngày dạy: …/…/……, lớp 11A… Ngày dạy: …/…/……, lớp 11A… Tiết / tuần CÂU CÁ MÙA THU (Thu điếu) Nguyễn Khuyến A MỤC TIÊU 1/ Kiến thức - Vẻ đẹp tranh mùa thu nông thôn ĐBBB; t/y thiên nhiên, đất nước tâm trạng t.giả - Sự tinh tế, tài hoa nghệ thuật tả cảnh cách sử dụng ngôn từ NK 2/ Kĩ - Đọc – hiểu thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại; - PT, bình giảng thơ - Tự nhận thức, xác định giá trị, học cho thân mối quan hệ người với thiên nhiên, ĐN 3/ Thái độ - Sống yêu thương + u Tổ quốc: Có ý thức tìm hiểu gìn giữ truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam; quan tâm đến kiện trị, thời bật địa phương, nước quốc tế + u thiên nhiên: Có ý thức tìm hiểu sẵn sàng tham gia hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; phản đối hành vi phá hoại thiên nhiên - Sống tự chủ + Tự lực: Chủ động, tích cực học hỏi để thực công việc hàng ngày thân học tập sống; phê phán hành vi sống dựa dẫm, ỷ lại + Chăm chỉ, vượt khó: Siêng học tập lao động; ý thức thuận lợi, khó khăn học tập sinh hoạt thân chủ động khắc phục vượt qua 4/ Năng lực - Năng lực tự học + Xác định mục tiêu học tập: Xác định nhiệm vụ học tập cách tự giác, chủ động; tự đặt mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực + Đánh giá điều chỉnh việc học: Nhận điều chỉnh sai sót, hạn chế thân giáo viên, bạn bè góp ý; chủ động tìm kiếm hỗ trợ người khác gặp khó khăn học tập - Năng lực giải vấn đề sáng tạo + Phát làm rõ vấn đề: Phân tích tình học tập; phát nêu tình có vấn đề học tập + Đề xuất, lựa chọn giải pháp: Xác định biết tìm hiểu thơng tin liên quan đến vấn đề; đề xuất giải pháp giải vấn đề + Thực đánh giá giải pháp giải vấn đề: Thực giải pháp giải vấn đề nhận phù hợp hay không phù hợp giải pháp thực - Năng lực giao tiếp + Sử dụng tiếng Việt: Nghe hiểu nội dung hay nội dung chi tiết đề bài, lời giải thích, thảo luận; có thái độ tích cực nghe; có phản hồi phù hợp, + Xác định mục đích giao tiếp: Bước đầu biết đặt mục đích giao tiếp hiểu vai trò quan trọng việc đặt mục tiêu trước giao tiếp - Năng lực hợp tác + Xác định mục đích phương thức hợp tác: Chủ động đề xuất mục đích hợp tác giao nhiệm vụ; xác định loại cơng việc hồn thành tốt hợp tác theo nhóm với quy mơ phù hợp + Đánh giá hoạt động hợp tác: Biết dựa vào mục đích đặt để tổng kết hoạt động chung nhóm; nêu mặt được, mặt thiếu sót cá nhân nhóm - Năng lực thẩm mỹ + Nhận đẹp: Có cảm xúc kiến cá nhân trước tượng tự nhiên, đời sống xã hội nghệ thuật + Diễn tả, giao lưu thẩm mỹ: Giới thiệu được, tiếp nhận có chọn lọc thơng tin trao đổi biểu đẹp tự nhiên, đời sống xã hội, nghệ thuật tác phẩm mình, người khác B CHUẨN BỊ 1/ GV : bảng phụ ghi thơ (nếu chuẩn bị được) 2/ HS : đọc trước, trả lời câu hỏi HDHB, xác định bpnt sử dụng thơ C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CHUNG NỘI DUNG CẦN ĐẠT I Hoạt động 1: Khởi động (5p) - HS vận dụng kiến thức cũ để giải vấn đề - GV cho HS xem tranh mùa thu - HS có liên tưởng ban đầu nội dung ? Bức tranh nói chủ đề ? tiếp cận - Từ GV dẫn dắt HS vào : Mùa thu đề tài muôn thưở thơ ca phương Tây phương Đông Nền VHVN cho đời nhiều thơ tuyệt tác đề tài Trong có Câu cá mùa thu (Thu điếu) NK II Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (80p) 1/ Tìm hiểu chung I TÌM HIỂU CHUNG ? Những hiểu biết t.giả NK giúp ta hiểu 1/ Tác giả thơ văn ông? - Nguyễn Khuyến bậc túc nho tài năng, có cốt cách cao, có lòng u nước thương dân bất lực trước thời - Ông mệnh danh “nhà thơ dân tình làng cảnh VN” 2/ Tác phẩm ? Bài thơ CCMT viết đề tài gì? Có xuất xứ - Đề tài: mùa thu ntn? - Xuất xứ: nằm chùm thơ thu gồm bài: Thu điếu, Thu vịnh, Thu ẩm NK 2/ Đọc – hiểu văn II ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN - 1HS đọc diễn cảm thơ GV đọc lại ? Có thể chia bố cục thơ nào? 1/ Hai câu đề: Giới thiệu mùa thu ? Mùa thu phác họa với hình ảnh - Hình ảnh: nào? Em n/x ntn hình ảnh ấy? + ao thu: lạnh lẽo (rộng lớn) + thuyền câu: bé tẻo teo (đơn lẻ) → vừa đối lập vừa cân đối, hài hòa ? Có đặc biệt cách gieo vần t.giả ? - Cách gieo vần “eo”: tạo k/gian lạnh lẽo, co hẹp ? Em có cảm nhận tranh mùa thu => Vẻ đẹp bình dị sơ, bộc lộ rung cảm tâm hai câu này? hồn thi sĩ trước cảnh đẹp mùa thu 2/ Hai câu thực: Cảnh sắc mùa thu ? Cảnh mùa thu phác họa với màu - Màu sắc: sóng biếc + vàng → mang nét đẹp hài hòa sắc nào? Màu sắc kết hợp ntn? mùa thu ? Cảnh thu phác họa - Đường nét, chuyển động: đường nét, chuyển động nào? + sóng “hơi gợn tí”: phép tiệm tiến → sóng gợn thành hình + vàng “khẽ đưa vèo”: bút pháp lấy động tả tĩnh → rơi thành tiếng ? Em n/x ntn chuyển động này? => chuyển động nhẹ nhàng mà tinh tế ? Từ điều em thấy điều => Vẻ đẹp tĩnh lặng mùa thu tâm hồn thi nhân cảnh thu tâm hồn thi nhân? 3/ Hai câu luận: Không gian mùa thu ? Em nhận thấy k/gian mùa thu tác - Chiều cao – sâu : tầng mây “lơ lửng”, bầu trời “xanh ngắt” giả miêu tả qua chiều? - Chiều rộng: “quanh co”, “vắng teo” ? Từ điều em n/x k/gian thu? → k/gian mở rộng chiều cao, sâu rộng với không khí tịch, thanh, cao, trong, nhẹ ? Thử đặt vào vị trí người câu cá để => K/gian thu đặc trưng ĐBBB báo hiệu tâm cảm nhận tâm trạng t.giả? trạng đầy uẩn khúc thi nhân 4/ Hai câu kết: Hình ảnh người câu cá ? T.giả s/d b.p.n.t câu cuối? - Phủ định: “Tựa gối buông cần lâu chẳng được” → m/đích Từ biện pháp nói lên điều tâm khơng phải để câu cá → câu thời, suy ngẫm thời trạng t.giả? - “Đâu”: “đâu đây” (có) / “đâu có” (không) → bút pháp lấy động tả tĩnh thể tĩnh lặng cảnh thu tâm hồn thi nhân => Bức tranh thu động tĩnh tâm trạng u buồn trước thời nhà thơ 3/ Tổng kết III TỔNG KẾT 1/ Nghệ thuật ? Bài thơ có đặc sắc nghệ thuật? - NK sử dụng bút pháp thủy mặc Đường thi; - BT mang vẻ đẹp thi trung hữu họa; - Tác giả vận dụng tài tình nghệ thuật đối 2/ Ý nghĩa văn ? Bài thơ gợi lên vẻ đẹp gì? Bài thơ thể vẻ đẹp tranh mùa thu, t/y thiên nhiên, đất nước tâm trạng thời NK IV LUYỆN TẬP III Hoạt động : Thực hành (5p) ? LT1 – SGK ? - HS trả lời cá nhân - Các HS khác n/x - GV n/x IV Hoạt động – : Vận dụng – Mở rộng V VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG - Tìm đọc trọn vẹn chùm thơ thu NK (gồm bài) - Theo XD, ba thơ thu chữ Nôm Nguyễn Khuyến, Thu điếu “điển hình cả” Anh/chị làm sáng tỏ y/k nhà thơ Đọc PT đề, lập dàn ý…, làm theo hướng dẫn, làm BT2 Quý thầy cô cần giáo án trọn bộ, soạn theo bước liên hệ thầy Minh (01267.567.068) để chia sẻ Giáo án soạn tinh thần cô đọng để thầy cô dạy khỏe, giảm tải cho học trò đảm bảo theo chuẩn KT-KN, có tích hợp (kĩ sống, bảo vệ mơi trường, tư tưởng HCM,…), dạy theo luận điểm nên đủ ý mà GV dễ dạy, HS dễ học không lan man, dài dòng ... dụng ngôn ngữ chung theo chuẩn mực ngôn ngữ XH - Bước đầu biết sử dụng sáng tạo ngôn ngữ chung để tạo nên lời nói có hiệu giao tiếp tốt có nét riêng cá nhân - Đặt mục tiêu học tập ngôn ngữ chung... (25p) 1/ Tìm hiểu ngơn ngữ ? Trong sống, để giao tiếp với người ta dùng phương tiện chủ yếu? ? Vậy ngơn ngữ có phải tài sản riêng khơng? ? Từ điều phát biểu khái niệm ngôn ngữ Ngôn ngữ chung 54 ... - Theo XD, ba thơ thu chữ Nôm Nguyễn Khuyến, Thu điếu “điển hình cả” Anh/chị làm sáng tỏ y/k nhà thơ Đọc PT đề, lập dàn ý…, làm theo hướng dẫn, làm BT2 Quý thầy cô cần giáo án trọn bộ, soạn theo
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 THEO 5 HOẠT ĐỘNG, GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 THEO 5 HOẠT ĐỘNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn