tiểu luận cao học nâng cao chất lượng ảnh và chú thích ảnh trên báo hà nam

14 88 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2018, 14:10

MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài:Ảnh báo chí xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX. Tuy ra đời muộn hơn so với các thể loại báo chí khác nhưng nó vẫn khẳng định được vị trí quan trọng của mình. Hiện nay, nghề làm báo cả thế giới đã đủ khôn ngoan để chọn ảnh, dùng ảnh như một phương tiện tác động tới bạn đọc. Bức ảnh không những bổ sung thông tin cho bài viết mà còn góp phần làm tăng giá trị thẩm mỹ cho trang báo. Đối với báo in, nhờ những tiến bộ của khoa học kĩ thuật, đặc biệt là trong ngành in, ảnh báo chí đã trở thành một phương tiện chuyển tải thông tin hiệu quả. Sự biến chuyển đó đã mở ra một cuộc cách mạng về ảnh báo chí trong dòng chảy truyền thông thế giới. Lúc đầu ảnh được sử dụng trên báo chí như một hình thức tài liệu sống thay cho tranh minh hoạ. Ngày nay, ảnh báo chí là một thể loại độc lập với đặc trưng thông tin bằng ảnh, được sử dụng rộng rãi và ổn định trên tất cả các báo in. Trong thời đại phát triển thông tin đại chúng như ngày nay, độc giả không còn bỏ thời gian đọc từ đầu đến cuối tờ báo để tiếp nhận thông tin theo cách truyền thống. Con người tìm đến các phương tiện thông tin đại chúng với mong muốn làm sao để trong một khoảng thời gian ngắn nhất có thể tiếp nhận được một lượng thông tin nhiều nhất. Vì vậy, ảnh báo chí được sử dụng như một vũ khí xung kích hàng đầu, nhằm đáp ứng nhu cầu “xem nhanh, hiểu nhanh” của báo chí hiện đại. Trong điều kiện khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, ảnh báo chí được sử dụng phong phú về số lượng trên báo in, báo trực tuyến. Theo tâm lý tiếp nhận thông tin của bạn đọc, trước một bài báo, việc xem ảnh là những động tác đầu tiên, đó là thông tin thị giác. Chú thích ảnh và ảnh chính là cái “mở”, kích thích tính tò mò khiến độc giả muốn xem tiếp nội dung sự kiện đó. Ảnh trong bài báo có làm nổi bật tư tưởng của bài viết, nêu lên một khía cạnh quan trọng nào đó trong nội dung bài báo, mà đôi khi, không có ngôn từ nào lột tả hết được. Nội dung bài viết sẽ tăng được sự chú ý, hấp dẫn hơn với bạn đọc nếu có bức ảnh chất lượng, lời chú thích hợp lý đi kèm. Bao giờ ảnh, tít dẫn và nội dung bài viết cũng có mối quan hệ mật thiết, bổ trợ cho nhau để taọ nên một tác phẩm báo chí hoàn hảo. Xem ảnh, chú thích ảnh, người ta có thể hiểu được sự kiện trong ảnh có ý nghĩa chính trị, xã hội như thế nào.Trong thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc, trên báo ta xuất hiện đều đều những bức ảnh tin nóng hổi nức lòng nhân dân cả nước. Nhiều bức ảnh tin được công nhận là tác phẩm báo chí xuất sắc, là tác phẩm nghệ thuật trứ danh như “Hiên ngang trên tư thế tiến công” Vũ Tạo, “Vào lửa” Vũ Ba, “O du kích nhỏ giương cao súng” Phan Thoan, “Mẹ con ngày gặp lại” Lâm Hồng Long… Tuy ảnh chỉ là ghi lại một khoảng khắc trong dòng sự kiện nhưng đó là sự thật khách quan, là nguyên hình, cho nên có sức thuyết phục cao, để lại ấn tượng lâu bền trong lòng bạn đọc. Sử dụng ưu thế đó của ảnh và bổ sung cho nó những gì nó không nói lên được tức là hết hợp giữa ảnh và ngôn ngữ, độc giả sẽ được tiếp nhận thông tin hoàn chỉnh, chân thực và sống động nhất. Ảnh báo chí có vai trò quan trọng như vậy, nhưng trên thực tế, ở một số tờ báo, nhất là báo địa phương hiện nay, việc sử dụng ảnh vẫn chưa thực sự được quan tâm thỏa đáng. Tình trạng sử dụng ảnh kém chất lượng, chú thích ảnh hời hợt, tùy tiện trong nhiều tờ báo, tạp chí hiện nay cho thấy các cơ quan báo chí, những người làm báo, đặc biệt là phóng viên ảnh chưa nhận thức đúng tầm quan trọng và hiệu quả của việc sử dụng ảnh. Với báo Hà Nam, cơ quan của Đảng bộ tỉnh Hà Nam, thời gian qua đã rất quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng ảnh trên báo. Báo có một số phóng viên, cộng tác viên có trình độ chuyên môn cao. Những tác giả này đã đem đến cho tờ báo nhiều bức ảnh phản ánh sinh động, toàn diện mọi mặt hoạt động trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có những bức ảnh thực sự đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với độc giả. Tuy nhiên, cũng còn nhiều bức ảnh chưa thực sự thuyết phục. Nhiều ảnh trùng lặp về góc ảnh, cứng nhắc, chưa có sự đổi mới, sáng tạo, ảnh chỉ cốt minh họa cho nội dung bài viết mà chưa có sức nặng truyền thông như năng lực của nó. Chính vì vậy, nhằm nâng cao chất lượng ảnh trên báo in nói chung, báo Hà Nam nói riêng, tôi đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng ảnh trên báo Hà Nam (Khảo sát từ tháng 62013 đến tháng 62014). MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Ảnh báo chí xuất từ cuối kỷ XIX Tuy đời muộn so với thể loại báo chí khác khẳng định vị trí quan trọng Hiện nay, nghề làm báo giới đủ khôn ngoan để chọn ảnh, dùng ảnh phương tiện tác động tới bạn đọc Bức ảnh bổ sung thông tin cho viết mà góp phần làm tăng giá trị thẩm mỹ cho trang báo Đối với báo in, nhờ tiến khoa học kĩ thuật, đặc biệt ngành in, ảnh báo chí trở thành phương tiện chuyển tải thông tin hiệu Sự biến chuyển mở cách mạng ảnh báo chí dòng chảy truyền thơng giới Lúc đầu ảnh sử dụng báo chí hình thức tài liệu sống thay cho tranh minh hoạ Ngày nay, ảnh báo chí thể loại độc lập với đặc trưng thông tin ảnh, sử dụng rộng rãi ổn định tất báo in Trong thời đại phát triển thông tin đại chúng ngày nay, độc giả khơng bỏ thời gian đọc từ đầu đến cuối tờ báo để tiếp nhận thơng tin theo cách truyền thống Con người tìm đến phương tiện thông tin đại chúng với mong muốn để khoảng thời gian ngắn tiếp nhận lượng thơng tin nhiều Vì vậy, ảnh báo chí sử dụng vũ khí xung kích hàng đầu, nhằm đáp ứng nhu cầu “xem nhanh, hiểu nhanh” báo chí đại Trong điều kiện khoa học kỹ thuật ngày phát triển, ảnh báo chí sử dụng phong phú số lượng báo in, báo trực tuyến Theo tâm lý tiếp nhận thông tin bạn đọc, trước báo, việc xem ảnh động tác đầu tiên, thơng tin thị giác Chú thích ảnh ảnh “mở”, kích thích tính tò mò khiến độc giả muốn xem tiếp nội dung kiện Ảnh báo có làm bật tư tưởng viết, nêu lên khía cạnh quan trọng nội dung báo, mà đơi khi, khơng có ngơn từ lột tả hết Nội dung viết tăng ý, hấp dẫn với bạn đọc có ảnh chất lượng, lời thích hợp lý kèm Bao ảnh, tít dẫn nội dung viết có mối quan hệ mật thiết, bổ trợ cho để taọ nên tác phẩm báo chí hồn hảo Xem ảnh, thích ảnh, người ta hiểu kiện ảnh có ý nghĩa trị, xã hội Trong thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc, báo ta xuất đều ảnh tin nóng hổi nức lòng nhân dân nước Nhiều ảnh tin cơng nhận tác phẩm báo chí xuất sắc, tác phẩm nghệ thuật trứ danh “Hiên ngang tư tiến công” - Vũ Tạo, “Vào lửa” - Vũ Ba, “O du kích nhỏ giương cao súng” - Phan Thoan, “Mẹ ngày gặp lại” - Lâm Hồng Long… Tuy ảnh ghi lại khoảng khắc dòng kiện thật khách quan, ngun hình, có sức thuyết phục cao, để lại ấn tượng lâu bền lòng bạn đọc Sử dụng ưu ảnh bổ sung cho nó khơng nói lên - tức hết hợp ảnh ngôn ngữ, độc giả tiếp nhận thông tin hoàn chỉnh, chân thực sống động Ảnh báo chí có vai trò quan trọng vậy, thực tế, số tờ báo, báo địa phương nay, việc sử dụng ảnh chưa thực quan tâm thỏa đáng Tình trạng sử dụng ảnh chất lượng, thích ảnh hời hợt, tùy tiện nhiều tờ báo, tạp chí cho thấy quan báo chí, người làm báo, đặc biệt phóng viên ảnh chưa nhận thức tầm quan trọng hiệu việc sử dụng ảnh Với báo Nam, quan Đảng tỉnh Nam, thời gian qua quan tâm, trọng nâng cao chất lượng ảnh báo Báo có số phóng viên, cộng tác viên có trình độ chun mơn cao Những tác giả đem đến cho tờ báo nhiều ảnh phản ánh sinh động, toàn diện mặt hoạt động địa bàn tỉnh Trong đó, có ảnh thực tạo ấn tượng mạnh mẽ với độc giả Tuy nhiên, nhiều ảnh chưa thực thuyết phục Nhiều ảnh trùng lặp góc ảnh, cứng nhắc, chưa có đổi mới, sáng tạo, ảnh cốt minh họa cho nội dung viết mà chưa có sức nặng truyền thơng lực Chính vậy, nhằm nâng cao chất lượng ảnh báo in nói chung, báo Nam nói riêng, tơi lựa chọn nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng ảnh báo Nam (Khảo sát từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014) ` Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Thời gian qua, giới Việt Nam, có phân tích liên quan đến việc sử dụng ảnh, thực trạng giải pháp nâng chất lượng ảnh báo chí Trên thực tế, có số đề tài khoa học, khóa luận, luận văn, cơng trình nghiên cứu, viết liên quan đến xu hướng phát triển báo chí đại, có đề cập đến ảnh báo chí, như: “Thể loại phóng ảnh - số vấn đề lí luận thực tiễn”, “Ảnh chủ đạo trang báo in” - Luận văn thạc sỹ chuyên ngành báo chí – Đại học Khoa học xã hội nhân văn – Đại học Quốc gia Nội; “Ảnh báo chí báo mạng điện tử Việt Nam” – Luận văn thạc sỹ chuyên ngành báo chí họcHọc viện Báo chí Tuyên truyền (2012)… Với đề tài nghiên cứu này, tác giả hệ thống hóa vấn đề lý luận ảnh báo chí nói chung Tác giả thực trạng sử dụng ảnh báo chí Việt Nam nói chung tòa soạn báo khảo sát nói riêng, đồng thời đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng ảnh báo chí Việt Nam, với tờ báo lựa chọn để khảo sát Tuy nhiên, nhìn chung nguồn tài liệu ảnh báo chí hạn chế Trong phòng tư liệu khoa báo chí Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn, thư viện Học viện Báo chí tuyên truyền, số lượng luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, học viên ảnh báo chí chưa nhiều Mục đích, nhiệm vụ 3.1 Mục đích Dựa kết khảo sát, phân tích, đánh giá chất lượng, mặt chưa việc sử dụng ảnh báo Nam, từ đó, đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng ảnh báo Nam nói riêng với tất tòa soạn báo Việt Nam nói chung Qua đó, góp phần nâng cao uy tín, chất lượng tờ báo 3.2 Nhiệm vụ Để đạt mục tiêu nêu trên, tác giả xác định cần tập trung giải nhiệm vụ sau: - Làm rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa ảnh báo chí - Khảo sát thực trạng sử dụng ảnh báo Nam, xác định nguyên nhân thành công hạn chế - Tiến hành thống kê, phân tích, đánh giá, rút kết luận đề xuất giải pháp sau trình khảo sát nhằm nâng cao chất lượng ảnh tờ báo Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Khảo sát, phân tích việc sử dụng ảnh báo Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Báo Nam, thời gian năm, từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014 Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 5.1 Câu hỏi nghiên cứu - Vì lại đặt vấn đề nâng cao chất lượng ảnh báo Nam? - Đặc điểm, thực trạng sử dụng ảnh, giải pháp mà báo Nam thực để cải thiện, nâng cao chất lượng ảnh thời gian qua? - Làm để nâng cao chất lượng ảnh? 5.2 Giả thuyết nghiên cứu - Ảnh báo chí từ lâu trở thành phần khơng thể thiếu, có đóng góp quan trọng cho việc cung cấp thơng tin cách tồn diện, sống động báo Trong sống đại ngày nay, muốn có nguồn tin thời gian nhanh nhất, sinh động Có báo, ảnh phác họa rõ nội dung, ý tưởng viết mà không cần đọc nhiều chữ Chắc chắn rằng, số báo khơng thể khơng có ảnh Nếu có chữ khơng, trở thành sách khổ lớn khơng tờ báo Đặc biệt, cạnh tranh với phát thanh, truyền hình, báo trực tuyến, báo in ngày có xu hướng sử dụng nhiều ảnh Sử dụng ảnh mặt báo ưu mà báo in cần khai thác Bởi, khác với truyền hình, độc giả báo in xem lại hình ảnh nhiều lần Hình ảnh tĩnh giàu giá trị biểu cảm kết hợp với thích ngơn ngữ viết báo in đọng lại lâu tâm trí độc giả Theo đó, vai trò ảnh báo chí trở nên quan trọng báo in đại Với hình ảnh chân thực, sinh động làm trụ cột, lời thích bổ sung yếu tố tin tức cần thiết, ảnh báo chí làm vừa lòng bạn đọc mặt: lượng thông tin đầy đủ cảm xúc thẩm mỹ đậm đà Xu hướng làm báo đại đặt vấn đề: tiêu chuẩn làm nên tờ báo đẹp Một tờ báo đẹp đảm bảo tính thơng tin tính thẩm mỹ, đó, tính thơng tin tính trội Trên sở đảm bảo hai yếu tố này, tờ báo cần phải nỗ lực tạo lập cho sắc riêng nội dung hình thức tờ báo - Ở báo Nam, thời gian qua, ảnh quan tâm trọng Báo có đội ngũ phóng viên ảnh riêng, ảnh sử dụng ngày nhiều mặt báo, hầu hết viết Đặc biệt, số cuối tuần, ảnh ưu tiên sử dụng nhiều, ảnh trang có cỡ lớn (chiếm ½ trang báo) Ngoài ảnh kèm viết, số báo cuối tuần có chun mục: Cuộc sống qua ảnh, Du lịch qua ảnh (thường gồm 3-5 ảnh) phản ánh sinh động sống đời thường Xác định ảnh có vai trò quan trọng, góp phần định chất lượng tờ báo, năm gần đây, báo Nam trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ ảnh báo chí cho đội ngũ phóng viên, phóng viên ảnh Tuy nhiên, ảnh sử dụng báo hạn chế Nhiều ảnh chưa có đổi mới, sáng tạo, chưa hấp dẫn bạn đọc Ảnh chưa có sức nặng truyền thơng lực - Để nâng cao chất lượng ảnh, thích ảnh báo Nam nói riêng tất quan báo chí khác nói chung cần có nhiều biện pháp: +Quan trọng lãnh đạo quan báo chí phải nhận thức vai trò ảnh, từ có biện pháp thay đổi, đào tạo đội ngũ phóng viên Đồng thời phát triển mạnh hệ thống cộng tác viên với chế độ đãi ngộ tốt, nâng cao chất lượng chuyên mục Các biên tập viên, thư ký soạn phải trang bị kiến thức ảnh Các phóng viên viết phải có kiến thức ảnh + Nâng cao tình độ nghiệp vụ người làm layout nhiều lỗi xuất phát từ việc trình bày ảnh trang báo (vị trí ảnh, kích thước ảnh, vị trí thích ảnh… +Nâng cao chất lượng chất lượng thích ảnh mà trước hết phóng viên biên tập viên phải nhận thức tầm quan trọng thích ảnh giá trị ảnh báo Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 6.1 Cơ sở lý luận Đề tài nghiên cứu dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sở lý luận báo chí Mác-xít, lý luận báo chí đại, cơng trình nghiên cứu, sở lý luận thể loại báo chí, ảnh báo chí, tài liệu tham khảo ảnh, quan điểm quan báo chí hệ thống lí luận việc sử dụng ảnh báo 6.2 Phương pháp nghiên cứu: 6.2.1 Phương pháp nghiên cứu chung  Phương pháp phân tích - tổng hợp  Phương pháp diễn dịch, quy nạp 6.2.2 Phương pháp thu thập, xử lý thông tin  Đọc nghiên cứu tài liệu  Phỏng vấn sâu số chuyên gia, phóng viên ảnh  Thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp, rút nhận xét ưu điểm nhược điểm việc sử dụng ảnh báo Điểm khoa học - Về mặt lí luận: Đề tài thực thành cơng góp phần bổ sung thêm phần lý luận việc sử dụng ảnh cho quan báo chí, giúp nâng cao nhận thức người làm báo, với quan báo in vai trò ảnh xu cạnh tranh với loại hình truyền hình, báo trực tuyến Là tài liệu tham khảo mặt lý luận sở đào tạo, nghiên cứu báo chí – truyền thông, nghiên cứu việc sử dụng ảnh báo chí - Về mặt thực tiễn: Từ việc phân tích thực trạng sử dụng ảnh báo Nam, tác giả mạnh dạn đưa số giải pháp, kiến nghị, đề xuất giúp báo Nam nói riêng, quan báo chí nói chung Việt Nam có sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu việc sử dụng ảnh Đồng thời tài liệu tham khảo cho tòa soạn báo, phóng viên, phóng viên ảnh, beien tập viên ảnh Đề tài nghiên cứu khoa học sau hồn thành có ý nghĩa lớn kể mặt lí luận thực tiễn hoạt động báo chí quan báo chí nay, báo in nhằm nâng cao chất lượng, sức hấp dẫn, uy tín tờ báo Kết cấu nghiên cứu Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục, luận văn gồm chương: Chương Lý luận chung ảnh báo chí Chương Khảo sát việc sử dụng ảnh báo Nam Chương Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ảnh báo Nam Tài liệu tham khảo An Ba, Cuộc tranh luận bất ngờ xung quanh ảnh báo chí, Tạp chí Người làm báo, số 5/1999, Nxb QĐND Nguyễn Mạnh Hà, Thể loại phóng ảnh- số vấn đề lí luận thực tiễn, Luận văn thạc sỹ chuyên ngành báo chí – Đại học Khoa học xã hội nhân văn – Đại học QGHN Vũ Quang Hào (2004), Báo chí đào tạo báo chí Thụy Điển, Nxb Lý luận Chính trị, Nội Brian Horton (2003), Ảnh báo chí, Nxb TTHN Đinh Hường, Dương Xuân Sơn, Trần Quang (2004), Cơ sở lí luận báo chí truyền thơng, Nxb QGHN Bùi Đình Khơi, Phóng ảnh qua ý kiến số nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh, Tạp chí Người làm báo, số 11/2000, Nxb QĐND Bùi Đình Khơi, Lại nói ảnh báo chí, Tạp chí Người làm báo, số 3/2001, Nxb QĐND Chu Chí Thành, Liệu có tờ báo chạy kịp với truyền hình, Tạp chí Người làm báo, số 2/2003, Nxb QĐND Đinh Quang Thành, Suy nghĩ ảnh báo chí, Tạp chí Người làm báo, số 5/1999, Nxb QĐND 10 Mai Thi Thu Thuỷ, Đơi điều thích ảnh, Tạp chí Người làm báo, số 6/2003, Nxb QĐND 15.www.vietnamjournalism.com 16.www.poynter.com 17.www.enterworldpressphoto.com 18.www.vnphoto.net PHẦN II: NHẬN XÉT VỀ ĐỀ TÀI “MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ PHÁT THANH TRÊN MẠNG INTERNET” (Khảo sát Báo điện tử VOVNews – Đài Tiếng nói Việt Nam, từ tháng đến tháng năm 2004) - Mã số 60 32 01 tác giả Vũ Thị Hạnh Trước hết nhận thấy, đề tài nghiên cứu đề tài bản, tên đề tài tác giả đặt xác: Chỉ gồm có mệnh đề, tên đề tài trả lời câu hỏi là: Nghiên cứu (ngơn ngữ phát thanh), Ở đâu (trên mạng internet – cụ thể khảo sát Báo điện tử VOVNews – Đài Tiếng nói Việt Nam), Khi (từ tháng đến tháng năm 2004) Thứ hai, phần mở đầu luận văn này, gồm đầy đủ nội dung, thiếu phần: Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu Về phần lại mà tác giả luận văn phân tích , tơi có vài nhận xét sau: Về tính cấp thiết đề tài Tác giả luận văn đề cập đến vấn đề mới, có ý nghĩa, sống đại với bùng nổ công nghệ thông tin Thấy vai trò, tầm quan trọng báo chí intenet, phát internet thời đại ngày Với guồng quay công việc, người ngày thời gian mong muốn có nguồn tin đầy đủ, bao quát thời gian nhanh Không dừng lại việc đọc chữ viết xem hình ảnh tĩnh lên internet năm trước đây, người cần tiếp nhận thông tin với hình ảnh, âm sinh động Trong giới, hệ thống đài phát interrnet phát triển mạnh mẽ Việt Nam, việc VOVNews tiên phong đưa âm lên trang thành cơng lớn, bước đầu đáp ứng nhu cầu, mong muốn công chúng Đặc biệt, có khoảng triệu kiều bào sinh sống, công tác, học tập 100 đất nước giới, theo đó, việc đưa ngơn ngữ âm lên internet có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nhu cầu thông tin cho bà xa Tổ quốc, góp phần quan trọng vào việc gìn giữ sáng 10 tiếng Việt, giúp cộng động người Việt Nam nước ngồi có điều kiện tiếp xúc với ngôn ngữ dân tộc dạng lời nói m thanhiều người Do mẻ nên việc đưa âm lên internet VOVNews nhiều vấn đề cần nghiên cứu, đánh giá Việc tìm quy luật sử dụng ngơn ngữ phương tiện phát internet cần thiết Với ưu điểm hạn chế tồn tại, việc tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài cần thiết nhằm đánh giá tổng quan thực trạng phát triển ngôn ngữ phát mạng internet VOVNews nói riêng đài phát tỉnh, thành phố nói chung Từ đó, giúp cho người sản xuất chương trình có lựa chọn, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với loại hình nhằm nâng cao hiệu chương trình Về tổng quan tình hình nghiên cứu Tác giả luận văn dẫn số tên sách giới cơng trình, đề tài nghiên cứu trước tác giả nước loại hình báo chí internet Tuy nhiên, kết luận tác giả rằng, “Một số vấn đề ngôn ngữ phát mạng internet đề tài hoàn toàn mới” chưa xác Thực ra, vấn đề nhiều tác giả ngồi nước nghiên cứu hay có đề cập đến cơng trình nghiên cứu báo chí internet, có điều tác giả chưa sâu tìm hiểu riêng vấn đề ngơn ngữ mà thơi Về mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Tác giả luận văn cụ thể mục đích đạt đến đề tài nghiên cứu, phù hợp với tên đề tài nghiên cứu, là: Làm sáng tỏ chất ngôn ngữ phát internet, lợi so sánh với phát sóng điện từ Tác giả mục đích việc khảo sát thực trạng sử dụng ngôn ngữ tác phẩm phát Internet VOVNews để tìm mặt chưa để có cách nhìn nhận, tiếp cận khoa học sản xuất tác phẩm phát Internet 11 Để đạt mục đích, tác giả luận văn đưa nhiệm vụ cần làm: Đó là, tìm hiểu vấn đề chung ngữ âm tiếng Việt khảo sát thực trạng sử dụng ngôn ngữ tác phẩm phát internet, cụ thể VOVNews Tuy nhiên, nhiệm vụ này, tác giải chưa nêu cụ thể rằng, sau q trình khảo sát thực trạng, cần thực nhiệm vụ quan trọng phân tích, đánh giá, so sánh… để rút kết luận, nguyên nhân mặt thành công hạn chế Về đối tượng phạm vi nghiên cứu Trước hết, hình thức: tác giả chưa trình bày rõ ràng, phân biệt đâu đối tượng đâu phạm vi nghiên cứu: -Về đối tượng: Tác giả luận văn đưa loạt tên website có âm nước trang đưa tiết mục âm lên mạng… khơng cần thiết Sau đó, tác giả đối tượng nghiên cứu đề tài là: VOVNews, nơi tác giả công tác…, chưa xác Đối tượng nghiên cứu đề tài phải là: vấn đề ngôn ngữ phát VOVNews, VOVNews tác giả đưa -Về phạm vi nghiên cứu: Tác giả phạm vi không gian (Khảo sát Báo điện tử VOVNews – Đài Tiếng nói Việt Nam) phạm vi thời gian (từ tháng đến tháng năm 2004) Về sở lý luận phương pháp nghiên cứu Nhìn chung, tác giả luận văn xác sở lý luận là: Dựa quan điểm, đường lối, sách Đảng cơng tác báo chí, Lý luận Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận báo chí cách mạng Việt Nam… Về phương pháp nghiên cứu, tác giả sơ sài Một số phương pháp cần thiết khác như: thống kê, vấn chuyên gia… tác giả không sử dụng nhằm nâng cao hiệu luận văn 12 Ý nghĩa khoa học đề tài Về cách trình bày, tác giả không phân biệt cụ thể đâu ý nghĩa lý luận, đâu ý nghĩa thực tiễn Tuy nhiên, nội dung trình bày, tác gỉa nêu ý nghĩa lý luận là: Đóng góp bước đầu lý luận ngơn ngữ phát Internet Đề tài góp phần vào hệ thống lý luận báo chí Internet việt Nam – loại hình truyền thơng mẻ Về ý nghĩa thực tiễn, tác giả xác, là: Nghiên cứu góp phần đưa tiêu chí cụ thể cho việc sản xuất chương trình phát Internet thời gian tới, cụ thể VOVnews Đồng thời, làm liệu tham khảo cho chương trình đào tạo sản xuất chương trình phát internet tài liệu hữu ích cho tác giả q trình cơng tác VOVNews thời gian tới Về kết cấu luận văn Với đề tài này, phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung tác giả luận văn làm chương tương đối hợp lý, phù hợp với tên đề tài nêu ra, với mục đích nghiên cứu tác giả Về danh mục tài liệu tham khảo Tác giả đưa tương đối đầy đủ tài liệu cần thiết phục vụ trình nghiên cứu - Cách trình bày theo cột dọc, xác theo vần A, B, C… - Thứ tự trình bày theo hàng ngang nguyên tắc: tên tác giả (năm xuất bản), tên cơng trình, tên sách, nơi xuất MỤC LỤC PHẦN I: NÊU ĐỀ TÀI LUẬN CHỨNG ĐỀ TÀI THEO MẪU 1 Lý chọn đề tài: Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 13 Mục đích, nhiệm vụ .4 3.1 Mục đích 3.2 Nhiệm vụ 4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: .4 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu .4 5.1 Câu hỏi nghiên cứu 5.2 Giả thuyết nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 6.1 Cơ sở lý luận 6.2 Phương pháp nghiên cứu: 7 Điểm khoa học Kết cấu nghiên cứu Tài liệu tham khảo .8 PHẦN II: NHẬN XÉT VỀ ĐỀ TÀI “MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ PHÁT THANH TRÊN MẠNG INTERNET” 10 Về tính cấp thiết đề tài 10 Về tổng quan tình hình nghiên cứu 11 Về mục đích nhiệm vụ nghiên cứu .11 Về đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 Về sở lý luận phương pháp nghiên cứu 12 Ý nghĩa khoa học đề tài 13 Về kết cấu luận văn 13 Về danh mục tài liệu tham khảo 13 14 ... nâng cao chất lượng ảnh báo Hà Nam? - Đặc điểm, thực trạng sử dụng ảnh, giải pháp mà báo Hà Nam thực để cải thiện, nâng cao chất lượng ảnh thời gian qua? - Làm để nâng cao chất lượng ảnh? 5.2... ảnh báo Hà Nam, từ đó, đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng ảnh báo Hà Nam nói riêng với tất tòa soạn báo Việt Nam nói chung Qua đó, góp phần nâng cao uy tín, chất lượng tờ báo. .. bày ảnh trang báo (vị trí ảnh, kích thước ảnh, vị trí thích ảnh +Nâng cao chất lượng chất lượng thích ảnh mà trước hết phóng viên biên tập viên phải nhận thức tầm quan trọng thích ảnh giá trị ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học nâng cao chất lượng ảnh và chú thích ảnh trên báo hà nam, tiểu luận cao học nâng cao chất lượng ảnh và chú thích ảnh trên báo hà nam

Từ khóa liên quan