skkn; phương pháp sử dụng bản đồ giáo khoa 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

32 127 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2018, 16:51

Phương pháp sử dụng bản đồ giáo khoa địa lí 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh giúp giáo viên hệ thống được các bản đồ giáo khoa cần dùng và nội dụng từng bản đồ trong các tiết học địa lí 11, ban cơ bản. Gợi ý một số phương pháp thiết kế bài học địa lí 11 có sử dụng bản đồ giáo khoa. MỤC LỤC Trang A.MỞ ĐẦU Lí viết sáng kiến 2.Mục tiêu sáng kiến Giới hạn sáng kiến 3.1 Về đối tượng nghiên cứu 3.2 Về không gian 3.3 Về thời gian B NỘI DUNG Cơ sở viết sáng kiến 1.1 Cơ sở khoa học 1.2 Cơ sở trị, pháp lí Thực trạng vấn đề cần giải Các giải pháp thực 3.1 Phương pháp sử dụng đồ giáo khoa treo tường giảng dạy địa lí 3.1.1 Phương pháp sử dụng đồ giáo khoa treo tường soạn giảng 3.1.2 Phương pháp sử dụng đồ việc thực bước lên lớp 3.1.3.Chú ý sử dụng đồ để nêu câu hỏi trình giảng dạy 3.1.4 Chú ý tổ chưc hướng dẫn học sinh rèn luyện kỉ 3.1.5 Trong bước hướng dẫn học sinh học nhà 3.2 Một số bđ giáo khoa treo tường sử dụng chương trình địa lí 11 3.3 Sản phẩm minh chứng Hiệu sáng kiến C PHẦN KẾT LUÂN Kết luận Kiến nghị Tài liệu tham khảo *** - DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT - BĐGK: đồ giáo khoa - THPT: trung học phổ thông 4 4 5 10 12 17 17 17 18 19 22 23 23 25 28 30 30 31 - SGK: sách giáo khoa - LB: liên bang - SKKN: sáng kiến kinh nghiệm - KT – XH: kinh tế - xã hội - GD – ĐT: giáo dục – đào tạo A MỞ ĐẦU Lí viết sáng kiến: Trong năm qua tường bước thay đổi cách dạy - học hướng vào học sinh hơn; phương pháp “lấy học sinh làm trung tâm” với phương pháp dạy - học đòi hỏi học sinh phải làm việc nhiều hướng dẫn giáo viên, em tự tìm kiến thức sách giáo khoa, tranh ảnh, đồ đồ dùng trực quan khác Đặc biệt với mơn Địa lí sử dụng đồ nói chung đồ giáo khoa treo tường công cụ, phương tiện cho việc dạy học địa lí Thực đồ khơng đồ dùng trực quan không phương tiện để minh họa kiến thức mà nội dung sách giáo khoa ghi lại ước hiệu Thực tế nay, với chương trình cải cách sách giáo khoa, việc áp dụng phương pháp dạy học Các phương tiện dạy - học môn học nói chung mơn Địa lí nói riêng ngày nhiều Đơí với mơn Địa lí trang bị thêm nhiều đồ giáo khoa treo tường với nhiều nội dung, nhiều nguồn thông tin, kiến thức…được thể đó, Song việc đưa vào giảng dạy chưa hiệu Qua trao đổi, dự với nhiều giáo viên trường đồng nghiệp trường bạn việc đưa đồ giáo khoa treo tường có vào giảng dạy khó khăn trong, nhiều lí do: - Số lượng đồ lớn phòng giành cho mơn chưa có nên chưa đưa vào sử dụng - Có nơi đưa vào sử dụng hiệu chưa mong muốn phần lớn do: + Học sinh chưa thực hiểu đồ + Giáo viên chưa xác định phương pháp phù hợp để truyền thụ thích hợp với loại đồ + Việc đặt câu hỏi để khai thác nội dung đồ chưa thật phù hợp với đồ treo Từ thực tế đó, năm qua thân phân cơng giảng dạy chương trình Địa lí lớp 11, Xin đưa kinh nghiệm việc sử dụng đồ giáo khoa treo từờng chương trình Địa lí lớp 11 với sáng kiến kinh nghiệm : “Phương pháp sử dụng đồ giáo khoa treo tường địa lí , trường THPT Yên Châu ” Mục tiêu sáng kiến: - Giúp giáo viên xác định số phương pháp phù hợp với loại đồ, đặt câu hỏi khai thác hiệu đồ treo cách hiệu giúp học sinh hiểu đồ, dựa vào dồ để khai thác kiến thức: quan sát, phân tích khai thác màu sắc ước hiệu đồ tìm kiến thức địa lí, tìm thấy mối liên lệ yếu tố địa lí đồ Từ đó, thấy quy luật Địa lí tự nhiên Địa lí kinh tế xã hội Giới hạn sáng kiến: 3.1 Về đối tượng nghiên cứu Phương pháp sử dụng đồ giáo khoa treo tường khối 11 3.2 Về không gian Tại trường THPT Yên Châu 3.3 Về thời gian Năm học 2016 - 2017 B NỘI DUNG Cơ sở viết sáng kiến: 1.1 Cơ sở khoa học: 1.1.1 Khái niệm đồ Địa lí Khái niệm đồ địa lí khái niệm học sinh tiếp nhận từ học chương trình THPT, với định nghĩa: “Bản đồ hình vẽ thu nhỏ giấy, tương đối xác khu vực hay toàn Trái Đất.” “Bản đồ địa lí mơ hình kí hiệu hình tượng khơng gian đối tượng tượng tự nhiên, xã hội, thu nhỏ tổng hợp hóa theo sở toán học định nhằm phản ánh vị trí, phân bố mối tương quan đối tượng, tượng, biến đổi chúng theo thời gian để thỏa mãn mục đích, yêu cầu xác đinh trước.” (K.A.Salishev) “Bản đồ hình ảnh thực tế địa lí, kí hiệu hóa, phản ánh yếu tố đặc điểm địa lí cách có chọn lọc, kết từ nỗ lực, sáng tạo lựa chọn tác giả đồ thiếtdụng để sử dụng chủ yếu liên quan đến mối liên hệ không gian” (Hội đồ thế giới) Các định nghĩa hồn tồn xác thực với đồ Địa lí 1.1.2 Khái niệm đồ giáo khoa Địa lí đồ giáo khoa treo tường * Bản đồ giáo khoa Địa lí U.C.Bilich A.C.Vasmuc định nghĩa: “Bản đồ giáo khoa đồ sử dụng mục đích giáo dục, chúng cần thiết cho việc giảng dạy học tập tất sở giáo dục hình thức, tạo nên hệ thống giáo dục cho tất tầng lớp dân cư từ học sinh việc đào tạo chuyên gia Những đồ sử dụng nhiều ngành khoa học, trước hết Địa lí Lịch sử” [5] BĐGK loại hình cụ thể hệ thơng đồ Địa lí, biểu thu nhỏ bề mặt Trái Đất lên mặt phẳng dựa sở tốn học Bằng ngơn ngữ đồ, phương tiện (đồ họa) phản ánh phân bố, thực trạng mối liên hệ tương hỗ khách thể - tương ứng với mục đích, nội dung phương pháp môn học nguyên tắc chặt chẽ tổng qt hóa đồ; phù hợp với trình độ phát triển lứa tuổi học sinh Nói cách đơn giản, BĐGK đồ dùng để dạy học Địa lí theo chương trình SGK quy định nhà trường, chủ yếu môn học Địa lí Lịch sử Đối tượng sử dụng chủ yếu giáo viên học sinh môn Địa lí Lịch sử * Bản đồ giáo khoa treo tường Theo Lâm Quang Dốc [6] : “BĐKH treo tường loại đồ dùng để giảng dạy học lớp Nó dùng để học tập, nghiên cứu giảng dạy nhiều lĩnh vực, lĩnh vực Địa lí Lịch sử.” Một nhiệm vụ quan trọng việc dạy học địa lí phát quan hệ nhân quả, mối liên hệ phụ thuộc đối tượng tượng nghiên cứu, biến đổi chúng theo thời gian theo khơng gian Nhiệm vụ thực có kết người giáo viên biết sử dụng tốt, khai thác triệt để đồ giảng dạy Vì vậy, từ lâu người thừa nhận dạy học địa lí mà khơng có đồ, đồ coi đồ dùng dạy học trực quan đơn Ngày nay, không xem đồ giáo khoa thế, mà coi nguồn tài liệu độc lập, nghĩa đồ giáo khoa vừa công cụ để dạy học địa lí, vừa nguồn tư liệu khoa học độc lập, đối tượng nghiên cứu kiến thức địa lí Bản đồ xem sách giáo khoa địa lí thứ hai Các sản phẩm đồ giáo khoa sử dụng rộng rãi bậc học khác từ cấp sở đến đại học, trường Trung học chuyên nghiệp nhiều ngành nghề khác nhau, kể đồ giáo khoa có đặc trưng riêng phục vụ việc dạy học trường khiếm thị, khuyết tật Hệ thống sản phẩm đồ giáo khoa vừa phải đủ kiểu loại để phục vụ phương pháp dạy học, học, nghiên cứu, kiểm tra, đối thoại, ôn tập làm tập, xây dựng sơ đồ, bình đồ địa thế… Những kiến thức thành lập sử dụng đồ sở hệ thống kiến thức đồ ban đầu nhà trường cung cấp cho học sinh không thông qua môn đồ học riêng mà thông qua việc học địa lí từ lớp trở lên Thế giới đại đòi hỏi cơng dân phải hiểu biết đồ - kiến thức cần để làm việc hầu hết ngành kinh tế quốc dân, dù quản lí, lập quy hoạch, thiết kế, thi công… dân quân đội Điều có nghĩa nghiệp bảo vệ xây dựng đất nước không biết đồ, dù mức văn hoá chung 1.1.3 Đặc điểm đồ giáo khoa treo tường * Tính khoa học đồ giáo khoa Tính khoa học biểu thị độ xác tương ứng mặt địa lí đồ thực địa, độ xác sở tốn học đồ Bản đồ địa lí xây dựng theo quy luật toán học định, theo tỉ lệ định Quy luật tốn học biểu rõ tính đơn trị tính liên tục việc biểu đồ Tính đơn trị biểu chỗ điểm đồ có toạ độ x y tương ứng với điểm bề mặt đất kí hiệu đặt điểm có ý nghĩa cố định rõ ràng giải Tính liên tục biểu chỗ đồ “khơng có khoảng trống” Điều nói lên khắp lãnh thổ biên vẽ đồ nghiên cứu đầy đủ, đối tượng phân bố lãnh thổ khơng gian chúng có tài liệu xác Tỉ lệ đơn vị đo, thang màu phân cấp số số lượng, phân cấp kí hiệu cho phép thực đồ khả đo tính nhận biết đặc điểm khác tượng Tính khoa học đồ biểu phù hợp đặc điểm tượng biểu với nội dung phương pháp thể đồ Tính khoa học đồ xác định lượng thơng tin thích hợp Nhìn chung lượng thơng tin đồ nhiều giá trị sử dụng cao, đến giới hạn định tuỳ theo loại hình, nội dung tỉ lệ đồ Nếu vượt giới hạn làm cho việc sử dụng khó khăn, mà giá trị sử dụng tính khoa học giảm Ngồi biểu trên, tính khoa học đồ biểu tính trừu tượng, tính chọn lọc tính tổng hợp, tính bao quát, tính đồng dạng tính logic Ở nhà trường phổ thơng, nhiệm vụ người giáo viên không dạy cho học sinh kiến thức khoa học môn mà thơng qua việc dạy chữ để dạy người Người thầy giáo phải đóng góp phần giáo dục đào tạo người Chính vậy, kiến thức truyền đạt cho học sinh thiết phải quan điểm vật biện chứng Trên đồ cần phải có tiền đề để thơng qua người giáo viên trang bị cho học sinh thế giới quan vật * Tính trực quan đồ giáo khoa Các đồ dùng nhà trường, đặc biệt thể loại đồ treo tường đòi hỏi phải có tính trực quan cao, tính đặc trưng quan trọng đồ giáo khoa Tính trực quan thường mâu thuẫn với tính khoa học So với đồ khác, đồ giáo khoa khái quát cao hơn, dùng nhiều hình ảnh trực quan, phương pháp biểu thị trực quanhơn phần lớn vượt điều kiện cho phép tỉ lệ đồ Tiêu chuẩn để đánh giá tính trực quan đồ thời gian dùng để nhận biết hiểu nội dung đồ Những dấu hiệu dùng đồ cần có hình dạng mầu sắc gần với thực tế để học sinh nhanh chóng nhận biết nội dung tượng phản ánh nhớ lâu Mọi người thừa nhận giảng địa lí nếu dùng đồ đồ dùng trực quan giảng dễ hiểu có sức hấp dẫn học sinh Tuy nhiên, khơng nên lạm dụng tính trực quan mà cần phải lựa chọn giới hạn cách hợp lí cho tính trực quan để khỏi gây ảnh hưởng phản tác dụng * Tính chọn lọc tính tổng hợp đồ giáo khoa Tất riêng biệt tượng thực tế nhiều hết đồ mà có chọn lọc Chẳng hạn, nhân tố hình thành khí hậu lãnh thổ, người ta lựa chọn lượng mưa nhiệt độ để biểu Các yếu tố khác áp suất, gió… bị loại bỏ Bản đồ khơng có tính chọn lọc mà có tính tổng hợp Tính tổng hợp thể thống tượng trình thực tế Chẳng hạn, muốn hiểu biết đặc điểm phát triển kinh tế đất nước phải biểu nhân tố: nguồn lực, trình độ phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thu nhập đầu người… Tính tổng hợp liên quan đến khái niệm, tiêu kí hiệu, nhờ chúng mà phân tích tượng q trình Tính tổng hợp tính chọn lọc có nhiều đồ Địa lí Sự khác tính chất mức độ tính trực quan * Tính sư phạm đồ giáo khoa Tính sư phạm đồ biểu nhiều mặt, nói chung thống chỗ phải đảm bảo tính tương ứng đồ với chương trình, sách giáo khoa, tâm lí lứa tuổi học sinh, hoàn cảnh nhà trường hoàn cảnh xã hội Một đồ giáo khoa muốn đảm bảo tính sư phạm cần phải biểu mặt sau: - Nội dung đồ giáo khoa phải phù hợp với chương trình địa lí cấp học lớp học, phù hợp với trình độ học sinh - Nội dung đồ xác định sở chương trình môn, nội dung sách giáo khoa Nội dung đồ phải tổng quát hoá phù hợp với nội dung sách giáo khoa nhiệm vụ dạy học Sách giáo khoa tiêu chuẩn nội dung để thành lập đồ Nếu sách giáo khoa thay đổi nội dung đồ giáo khoa phải thay đổi theo - Quan trọng đồ giáo khoa phải phù hợp với đối tượng sử dụng đồ, nghĩa phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh Khi làm đồ giáo khoa treo tường việc xác định tỉ lệ đồ, đường nét đồ, màu sắc lực nét… phải dựa vào chiều cao học sinh, khả tư duy, đặc biệt thị lực học sinh Ngồi quy mơ lớp học, cách bố trí lớp học ảnh hưởng tới việc thiết kế đồ giáo khoa - Lưới chiếu (mạng lưới kinh vĩ tuyến) tỉ lệ đồ giáo khoa phải phù hợp với nội dung học, phù hợp với lứa tuổi học sinh Ở lớp đầu cấp, lưới chiếu phần nội dung học, giúp học sinh hình dung hình dạng Trái Đất, phân chia bán cầu (Đông – Tây, Nam – Bắc), phân chia kinh vĩ độ, múi giờ, đới khí hậu biến dạng đồ… Khi cần biểu phần hay tồn Trái Đất nên dùng lưới chiếu giữ hình dạng để học sinh nhận biết dễ dàng - Ở lớp cao hơn, em học sinh có vốn kiến thức địa lí hơn, tư địa lí phát triển cao hơn, việc biên vẽ đồ nên dùng lưới chiếu biểu diện tích lãnh thổ biên vẽ đồ Trên lãnh thổ biên vẽ đồ xây dựng tỉ lệ khác nên dùng loại lưới chiếu để học sinh tiện so sánh, đối chiếu - Tính sư phạm biểu thống cách ghi chữ, hệ thống kí hiệu, phương pháp biểu mà học sinh quen biết Bố cục đồ phải hợp lí, trình bày đẹp để vừa giáo dục óc thẩm mĩ vừa kích thích học sinh say mê làm việc với đồ, đem lại cho em hứng thú học mơn địa lí Những biểu tính sư phạm có liên quan chặt chẽ với nhau, thống mục tiêu giảng dạy, học tập trình bày cách có hệ thống loại đồ từ lớp lên lớp Sử dụng đồ giáo khoa đạt hiệu cao chúng thành hệ thống thống 1.1.4 Những u cầu có tính ngun tắc với đồ giáo khoa treo tường - Bản đồ giáo khoa treo tường phải đảm bảo phương hướng trị, khoa học định Mỗi đồ có tư tưởng trị định phục vụ cho mục đích giảng 10 3.1.2 Phương pháp sử dụng đồ giáo khoa thực bước lên lớp Trong giảng lớp việc khai thác kiến thức địa lí sách giáo khoa, giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức, kĩ từ đồ thông qua tư duy, phục hồi lại mơi trường địa lí thực địa thu nhỏ Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết, hiểu tượng địa lí khả phân tích tượng đồ, đồng thời hướng dẫn em tiếp nhận kiến thức địa lí đồ Trong học lớp, nếu giảng giáo viên gắn liền với đồ học sinh phải ln ln làm việc, vừa nghe, nhìn, suy nghĩ, phát biểu ý kiến ghi chép Như phát huy tính tích cực học sinh huy động học sinh tham gia giảng cách hứng thú Giáo viên vừa trang bị kiến thức khoa học địa lí cho học sinh, vừa rèn luyện cho em kĩ địa lí, kĩ đồ, vừa hướng dẫn phương pháp học địa lí đồ.Để làm tốt giáo viên cần phải: 3.1.2.1 Cần có kế hoạch hướng dẫn học sinh ôn tập bổ sung ước hiệu đồ Mặc dù từ đầu năm học cấp II ( lớp ) đầu năm học cấp III ( lớp 10 ) em trang bị số kiến thức đồ kí hiệu đồ nhiên với số lượng tiết cho cấp học q ít, khơng thể giới thiệu hết tất loại đồ, loại kí hiệu đồ… Trong hiên loại đồ giáo khoa treo tường trang bị nhiều loại , với nội dung thể đa dạng Do kí hiệu, màu sắc thể nhiều Vì vậy, giáo viên thời gian để bổ sung ước hiệu mới, kí hiệu … 3.1.2.2 Trong trình sử dụng đồ để khai thác truyền đạt kiến thức giảng, giáo viên phải ln có ý thức làm mẫu “ Làm mẫu” sử dụng đồ nhằm giúp học sinh biết cách tiến hành khai thác kiến thức sở đồ trình tự học sau Sử dụng đồ treo tường để giảng dạy giáo viên cần nghĩ rằng: Những thao tác đồ kết hợp 18 với lời giảng giải thao tác khn mẫu, nhằm hướng dẫn học sinh biết cách đọc sử dụng đồ nghe giảng lớp từ tạo điều kiện cho thân học sinh tự tiến hành học tập mơn địa lí đồ lớp nhà Chương trình địa lí lớp 11 khơng cung cấp cho học sinh biết : Khái quát tình hình kinh tế - xã hội khu vực hay thế giới mà cung cấp cung cấp kiến thức quốc gia vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư tình hình phát triển kinh tế xã hội Từ giúp cho em biết phân tích ( giải thích ) vật, tượng địa lí học mối quan hệ biện chứng ( hữu ) điều kiện tự nhiên, dân cư tình hình phát kinh tế xã hội quốc gia khu vực Từ vật tượng biết phân tích vật tượng địa lí chưa biết theo quy luật chúng 3.1.3 Chú ý sử dụng đồ để nêu câu hỏi trình giảng dạy Bản đồ nói chung đồ treo tường nói riêng cơng cụ để giáo viên khai thác truyền đạt kiến thức, phương tiện để gáo viên dẫn dắt học sinh để tìm nội dung chủ yếu tập nói kiến thức cuả giảng địa lí có đồ hay đồ khác Vì vậy, trình giảng giáo viên cần ý đến phương pháp phát vấn sở quan sát đồ, làm giúp học sinh nắm nội dung học cách dễ dàng, mà tăng cường rèn luyện kĩ đọc đồ bồi dưỡng khả tư địa lí Để thực yêu cầu cách hiệu trình thực phương phát phát vấn sở đọc đồ cần lưu ý điểm sau: + Đặt câu hỏi từ dễ đến khó: Khi giảng 5: Một số vấn đề châu lục khu vực ( tiếp theo ) Tiết 2: Một số vấn đề Mĩ La Tinh Gíáo viên nên đặt câu hỏi vừa mang tính chất gợi ý vừa có tính chất dẫn dắt để học sinh từ nhận xét sở màu sắc (ước hiệu đồ) đến nội dung màu sắc đồ 19 Ví dụ: Như học sinh quan sát đồ Các cảnh quan khống sản Mĩ La Tinh giáo viên đưa câu hỏi -Quan sát đồ địa lí tự nhiên châu Mĩ em cho biết Mĩ La Tinh có cảnh quan khống sản ? ( sau học sinh trả lời giáo viên bổ sung hỏi tiếp ) -Qua đồ em cho biết cảnh quan loại khoáng sản chiếm tỉ lệ nhiều Mĩ La Tinh?( sau học sinh trả lời giáo viên bổ sung hỏi tiếp ) - Những loại cảnh quan khóang sản có thuận lợi khó khăn việc phát triển kinh tế Mĩ La Tinh ? Nếu phần làm tốt, hướng dẫn học sinh học làm tập nhà đồ tốt Thông thường giảng lớp, giáo viên đưa câu hỏi, học sinh suy nghĩ, quan sát đồ để tìm câu trả lời Đây loại câu hỏi mà nội dung câu trả lời có đồ, cho nên, giáo viên cần ý đến sở đồ để học sinh sử dụng cho câu trả lời Nếu câu trả lời dựa sách giáo khoa, đồ sách giáo khoa, phần lớn học sinh lớp có khả trả lời Nhưng nếu câu hỏi đưa đòi hỏi học sinh phải tìm câu trả lời đồ treo tường, giáo viên cần quan sát xem học sinh ngồi cuối lớp nhìn đồ khơng Đã có trường hợp, câu hỏi đưa 10 em học sinh ngồi bàn đầu có khả chuẩn bị câu trả lời, hầu hết ngồi chơi Phương pháp đàm thoại tiến hành sở dùng đồ lớp sinh động, làm cho lớp học có khơng khí học tập tự giác, khích lệ em suy nghĩ tham gia giảng Tuy nhiên, để đảm bảo thực tốt phương pháp này, hệ thống câu hỏi đặt cần tính tốn sở tư duy, lực học sinh với thời gian cần thiết cho câu hỏi, để đảm bảo kế hoạch giảng dạy mặt thời gian Những câu hỏi đặt giảng bài, nên dùng loại câu hỏi đòi hỏi người trả lời cần đọc đồ, thông qua tư tìm câu trả lời, khơng nên dùng câu hỏi đòi hỏi phải tính tốn đồ trả lời Nếu tính tốn chi tiết không đủ thời gian mà nếu ước lượng, 20 gây cho học sinh thói quen làm việc tiện, đại khái Sau câu hỏi đặt trả lời, giáo viên hệ thống hoá tổng kết vấn đề Nếu giáo viên sử dụng tốt đồ lớp đem lại hiệu cao trang bị kiến thức cho học sinh mà củng cố trang bị kĩ địa lí đặc biệt kĩ đồ, kĩ đặc thù mơn Trong chương trình SGK địa lí (thực lớp 10 từ năm học 2006-2007), nội dung, yêu cầu rèn luyện kĩ đồ cho học sinh trường phổ thơng đặt nặng, chương trình kế hoạch giảng dạy khơng bố trí nhiều thời gian cho công việc Việc rèn luyện kĩ đồ cho học sinh tiến hành dạy học địa lí Kĩ đọc đồ, phân tích đồ, dùng đồ để nhận định khái quát địa lí tự nhiên khu vực, quốc gia em làm lớp Còn kĩ tính tốn như: tính chiều dài dòng sơng, tún đường giao thơng, diện tích khu rừng bị cháy em không làm lớp mà giáo viên thường dùng thời gian buổi thực hành để hướng dẫn em + Đặt câu hỏi với yêu cầu trả lời nội dung từ đơn giản đến phức tạp: Ví dụ : Khi giảng : Liên Bang Nga, phần II/ Điều kiện tự nhiên, dựa vào đồ tự nhiên Liên Bang Nga, giáo viên nêu câu hỏi : + Dựa vào đồ địa lí tự nhiên Liên Bang Nga em nhận xét địa hình LB Nga? ( Cao phía đơng thấp dần phía đơng) + Địa hình Liên Bang Nga chia làm phần ? ( hai phần : Phía đơng phía tây) + Sự phân hoá ảnh hưởng thế đến phát triển kinh tế 21 phân bố dân cư phía tây phía đơng? ( học sinh phải có liên hệ yếu tố tự nhiên đồ để liên hệ, so sánh trả lời câu hỏi ) 3.1.4 Chú ý tổ chức hướng dẫn cho học sinh rèn luyện kĩ lúc nơi 3.1.3.1 Trong bước kiểm tra đầu giờ: Khi kiểm tra cũ, giáo viên phải treo đồ phục vụ học trước để học sinh quan sát trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra, câu hỏi kiểm tra đặt cần phải có yêu cầu buộc học sinh quan sát đồ trình trả lời câu hỏi Ví dụ: Trước giảng 11: Khu Vực Đông Nam Á ( tiếp theo ), để tiến hành kiểm tra cũ, giáo viên vừa treo đồ tự nhiên khu vực Đơng Nam Á, vừa nêu câu hỏi kiểm tra cũ học sinh như: “Dựa vào đồ tự nhiên khu vực Đơng Nam Á, Em mơ tả vị trí địa lí lãnh thổ khu vực, vị trí địa lí lãnh thổ có thuận lợi thế phát triển kinh tế- xã hội? 3.1.3.2 Trong bước giảng nội dung mới: Phải thường xuyên thông qua thao tác “mẫu” giáo viên sử dụng đồ để khai thác truyền đạt nội dung giảng yêu cầu quan trọng, nhằm hướng dẫn học sinh hình dung cách đọc đồ nghe giảng, đồng thời biện phát quan trọng để nâng cao hiệu giảng Khi sử dụng phương pháp phát vấn trình giảng dạy đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ trả lời, giáo viên đặt biệt lưu ý tới yêu cầu buộc học sinh quan sát đồ để trả lời nội dung câu hỏi, có mơí thúc đẩy q trình rèn luyện kỉ đọc đồ phát triển tư địa lí cho học sinh cách thường xuyên liên tục suốt trình giảng dạy 3.1.3.3 Trong bước cố : Trong bước cố nội dung kiến thức vừa học tiết ôn tập giáo viên cần đặt câu hỏi có yêu cầu rèn luyện kỉ đồ 22 3.1.5 Trong bước hướng dẫn học sinh học tập nhà Hướng dẫn học sinh biết cách học địa lí sở đồ kết hợp với sách giáo khoa ghi Những nội dung thường xuyên cần lưu ý hướng dẫn học sinh tất tiết: +Một số ước hiệu đồ sách giáo khoa cần học bổ sung để phục vụ cho nội dung học +Cách đọc mối liên hệ giũa nội dung chủ yếu học thể đồ sách giáo khoa +Những ước hiệu ( ước hiệu học sinh chưa biết) để phục vụ cho trình nghe giảng tiết sau 3.2 Một số đồ giáo khoa treo tường sử dụng chương trình địa lí 11 TT Tên đồ Bản đồ tự nhiên Châu Phi Châu Phi – Địa Lí tự nhiên Mĩ Latinh- 1:12.000.00 KT-XH Châu Mĩ - Tỉ lệ KT-XH Châu Á - Địa Lí tự nhiên Bản đồ Kinh Sử dụng cho Bài 5: Một số vấn đề châu lục khu vực Tiết 1: Một số vấn đề Châu Phi.(I/Một số vấn đề tự nhiên) Bài 5: Một số vấn đề châu lục khu vực Tiết 1: Một số vấn đề Châu Phi.(III/ 1:16.000.00 1:13.000.00 1:15.000.00 1:5.000.000 số vấn đề kinh tế ) Bài 5: Một số vấn đề châu lục khu vực Tiết 2: Một số vấn đề Mĩ La Tinh.(I/ Một số vấn đề tự nhiên) Bài 5: Một số vấn đề châu lục khu vực Tiết2: Một số vấn đề Mĩ La Tinh.(II/ số vấn đề kinh tế) Bài 5: Một số vấn đề châu lục khu vực Tiết 3: Một số vấn đề khu vực Tây Nam Ávà Trung Á Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì 23 Tiết 2: Kinh tế tế Hoa Kì Các nước Châu Âu Tiết 3: Thực hành phân hoá lãnh thổ sản xuất Hoa Kì Bài 7: Liên Minh Châu Âu 1:7.000.000 giới Bài 8: Liên Bang Nga LB Nga 10 Địa Lí tự 1: 8.000.000 Tiết 1: Tự nhiên, dân cư xã hơị.(I/ Vị trí địa nhiên LB Nga 11 -Kinh tế chung lí lãnh thổ II/Điều kiện tự nhiên) Bài 8: Liên Bang Nga 1:8.000.000 12 nhiên 1:2.200.000 Nhật Bản 13 Kinh tế chung 1:2.200.000 - Kinh tế 1: 1: chung Ơtrâylia Địa lí tự nhiên Tiết 1: Tự nhiên, dân cư tình hình phát triển kinh tế.( I/ Điều kiện tự nhiên) Tiết 1: Tự nhiên, dân cư tình hình phát triển kinh tế.( III/ Tình hình phát triển kinh tế) Tiết 2: Các ngành vùng kinh tế Bài 10: Cộng Hoà ND Trung Hoa chung ĐNÁ – KT 15 Tiết 3: Thực hành tìm hiểu thay đổi GDP Bài : Nhật Bản Trung Quốc 14 Tiết 2: Kinh tế phân bố Nông nghiệp Liên Bang Nga Bài : Nhật Bản Nhật Bản Địa Lí tự Tiết 1: Eu – liên minh khu vực lớn thế Tiét : Kinh tế Bài 11: Khu vực Đông Nam Á Tiết 2: Kinh tế Bài 12: Ô-Xtrây-Li-A 1:12.000.00 Tiết 1: Khái quát Ô-Xtrây-Li-A ( 1/ Vị trí địa lí điều kiện tự nhiên) 24 Ôtrâylia – 16 kinh tế chung Bài 12: Ô-Xtrây-Li-A 1:6.000.000 Tiết 1: Khái quát Ô-Xtrây-Li-A (II/Kinh tế) 3.3 Sản phẩm minh chứng ( Chương trình bản) 1/ Bản đồ: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN CHÂU PHI Bản đồ: KINH TẾ KINH TẾ CHUNG LIÊN BANG NGA ( Sử dụng cho 8: Liên Bang Nga - Tiết 2: Kinh tế ) Bản đồ kinh tế chung Liên Bang Nga THUYẾT MINH NỘI DUNG VÀ HƯỚNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ CẤU TRÚC BẢN ĐỒ: Bản đồ giáo khoa địa lí treo tường địa lí kinh tế chung Liên Bang Nga biểu đồ tổng sản phẩm nước qua năm từ năm 2000- 2004 NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC THỂ HIỆN TRÊN BẢN ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ: 25 Nga có tiềm kinh tế lớn Chiếm 3% dân số thế giới, Nga có nguồn lượng lớn thế giới, chiếm tới 13% tổng trữ lượng dầu mỏ 34% trữ lượng khí đốt thế giới phát Nga đứng đầu thế giới xuất khí đốt xuất dầu mỏ đứng thứ thế giới Sản lượng điện Nga chiếm 12% tổng sản lượng điện toàn cầu Hiện Tổ hợp nhiên liệu - lượng Nga tổ hợp quan trọng phát triển nhanh kinh tế Nga, chiếm khoảng 1/4 GDP, 1/3 sản lượng công nghiệp 1/2 nguồn thu ngoại tệ cho đất nước Ngồi dầu mỏ, khí đốt vàng, Nga có sản lượng khai thác kim cương đứng đầu thế giới Sản lượng kim cương Nga đạt 33,019 triệu cara, trị giá 1,676 tỷ USD Công nghiệp ngành xương sống kinh tế, LB Nga Cơ cấu công nghiệp ngày đa dạng, bao gồm ngành công nghiệp truyền thống ngành công nghiệp đại Cơng nghiệp khai thác dầu khí ngành mũi nhọn kinh tế , năm mang lại nguồn tài lớn cho đất nước Năm 2006, LB Nga đứng đầu thế giới sản lượng khai thác dầu mỏ khí tự nhiên( 500 triệu 587 tỉ m3 khí tự nhiên) Cơng nghiệp lượng, chế tạo máy, luyện kim đen, luyện kim màu, khai thác vàng kim cương, khai thác gỗ sản xuất giấy, bột xen-lu-lô ngành công nghiệp truyền thống Liên bang Nga Hiện nay, Liên bang Nga tập trung phát triển ngành công nghiệp đại: điện tử tin học, hàng không, Liêng bang Nga cường quốc công nghiệp vũ trụ, ngun tử thế giới Cơng nghiệp quốc phòng thế mạnh Liên Bang Nga tổ hợp công nghiệp phân bố nhiều nơi ( vùng trung tâm, U-ran, Xanh Pe-téc-bua, ) Các trung tâm công nghiệp phần lớn tập trung đồng Đông Âu, Uran, Tây Xibia dọc đường giao thông quan trọng Các trung tâm công nghiệp lớn như: MátXCơVa, Xanh Pe-téc-bua, Nông nghiệp phân bố thành vùng: 26 +Vùng trồng lúa mì, ngơ, đậu tương củ cải đường: tập trung chủ yếu đồng Đông Âu + Vùng trồng lúa mạch khoai tây +Vùng rừng + Vùng CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: 1/ Quan sát đồ em có nhận xét phân bố công nghiệp Liên Bang Nga? Kể tên trung tâm công nghiệp thuộc loại lớn Liên Bang Nga? 2/ Kể tên sản phẩm nông nghiệp Liêng Bang Nga? 2/ Trình bày phân bố lương thực công nghiệp Nhật? Hiệu sáng kiến 4.1 Ý nghĩa thực tiễn sáng kiến - Đã áp dụng SKKN: phương pháp sử dụng đồ giáo khoa địa lí 11 trường THPT Yên Châu cho học sinh lớp 11 được phân công giảng dạy Sử dụng đồ giáo khoa treo tưòng dạy học địa lí điều khơng thể thiếu đối với người giáo viên môn địa lí Tuy nhiên có điều giáo viên ngại coi đồ trước lên dạy, thứ hai giáo viên chưa khai thác tốt nội dung đồ rèn luyện được kỉ cho em học sinh Từ đó, thực tế giảng dạy thân đã nghiên cứu nội dung đồ nghiên cứu trước lên dạy, đưa phương pháp giảng dạy thích hợp nhằm thực tốt kỉ quan sát làm việc với đồ học sinh Qua kinh nghiệm giảng dạy năm học qua sáng kiến chúng tơi đã được cho đồng chí giáo viên tổ đưa vào ứng dụng giảng dạy Qua 27 giáo viên nắm được rõ nội dung đồ thể nội dung cần truyền đạt cho học sinh nội dung Cũng giáo viên đưa tập câu hỏi đối với loại đồ dùng trực quan quan trọng được đồng nghiệp đánh giá cao Giáo viên khơng lúng túng nội dung đồ 4.2 Đối tượng hưởng lợi từ sáng kiến Đối với giáo viên: thực tế áp dụng SKKN trình giảng dạy thực tế khối 11, trường THPT Yên Châu, nhận thấy giáo viên nắm được rõ nội dung đồ thể nội dung cần truyền đạt cho học sinh nội dung Cũng giáo viên đưa tập câu hỏi đối với loại đồ dùng trực quan quan trọng được đồng nghiệp đánh giá cao Giáo viên khơng lúng túng nội dung đồ Đối với học sinh: kĩ làm việc với đồ ngày thành thục Từ nội dung đồ học sinh rút được kiến thức trọng tâm học Từ biết phân tích đánh giá, biết so sánh đánh giá mối tương quan tự nhiên vấn đề phát triển kinh tế xã hội Tại trường THPT Yên Châu, năm học 2016 – 2017, lớp áp dụng “Phương pháp sử dụng tường địa lí 11 đồ giáo khoa treo việc dạy học Địa lí lớp 11 bản, trường THPT Yên Châu ” thành tích học tập tiến rõ rệt so với lớp không áp dụng, cụ thể: Các lớp không áp dụng “Phương pháp sử dụng đồ giáo khoa treo tường địa lí 11 việc dạy học Địa lí lớp 11 bản, trường THPT Yên Châu ”: 28 TT Lớp Sĩ số Giỏi Chất lượng môn học TB Yếu Khá SL % SL % SL % SL % Kém SL % Từ TB trở lên SL % 11B3 44 0.00 17 38.60 27 61.40 0.00 0.00 44 100.00 11B4 41 0.00 15 36.60 26 63.40 0.00 0.00 41 100.00 Các lớp áp dụng “Phương pháp sử dụng đồ giáo khoa treo tường địa lí 11 việc dạy học Địa lí lớp 11 bản, trường THPT Yên Châu ”: TT Lớp Sĩ số Giỏi Chất lượng môn học TB Yếu Khá SL % SL % SL % SL % Kém SL % Từ TB trở lên SL % 11B2 42 0.00 26 61.90 16 38.10 0.00 0.00 42 100.00 11B5 42 4.80 22 52.40 18 42.80 0.00 0.00 42 100.00 11C 44 6.80 29 65.90 12 27.30 0.00 0.00 44 100.00 29 C KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Sử dụng đồ giáo khoa treo tường dạy học địa lí điều thiếu đối với người giáo viên môn địa lí Tuy nhiên có điều giáo viên ngại coi đồ trước lên dạy, thứ hai giáo viên chưa khai thác tốt nội dung đồ rèn luyện được kỉ cho em học sinh Từ đó, thực tế giảng dạy thân đã nghiên cứu nội dung đồ nghiên cứu trước lên dạy, đưa phương pháp giảng dạy thích hợp nhằm thực tốt kỉ quan sát làm việc với đồ học sinh Qua kinh nghiệm giảng dạy năm học qua sáng kiến chúng tơi đã được cho đồng chí giáo viên tổ đưa vào ứng dụng giảng dạy Chung quy lại xin đưa kinh nghiệm việc thực phương pháp dạy học : 1/ Nghiên cứu trước nội dung đồ, nội dung đồ cần được áp dụng cho Mục thích hợp 2/ Nêu câu hỏi thích hợp 3/Chọn đồ phù hợp cho dạy, không nên lấy đồ kinh tế chung để dạy địa lí tự nhiên 4/ Tận dụng tới mức tối đa đồ đã có 30 5/ Sử dụng đồ sách giáo khoa để bảo sung cho đồ treo tường 6/ Cố gắng có đủ đồ để giảng dạy cho tiết học: Ngay từ đầu năm học giáo viên phải lịêt kê toàn đồ treo tường đồ treo đã có, đồ hư hỏng cần sửa chửa đồ cần vẽ thêm Kiến nghị - Giáo viên môn Địa lí trường THPT Yên Châu: tăng cường việc sử dụng đồ giáo khoa trình giảng dạy để rèn luyện kĩ khai thác sử dung đồ cho học sinh TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Bùi văn Định - Nguyễn Thị Minh Phương- Nguyễn Đức Vũ Tư liệu dạy học địa lí 11 Nhà xuất Giáo Dục , 2008 2/ Nguyễn đức Vũ (Chủ biên ) -Trần thị Tuyết - Nguyễn Thị Kim Liên Tư liệu địa lí 11 Nhà xuất Giáo dục, 2007 3/Bùi Thị Hải ́n Giáo trình địa lí kinh tế -xã hội thế giới Nhà xuất Giáo dục, 2007 4/ PGS.TS Nguyễn Đức Vũ Kĩ thuật dạy học địa lí trường phổ thơng Nhà xuất giáo dục , 2007 5/ A.M.Berliant, Phương pháp nghiên cứu đồ, nxb ĐHQG HN, 2004 6/ Lâm Quang Dốc Bản đồ giáo khoa Nhà xuất Đại học sư phạm, 2004 7/ Sách giáo khoa địa lí 11 Nhà xuất Giáo dục , 2007 31 *** 32 ... Ô-Xtrây-Li-A 1:12.000.00 Tiết 1: Khái quát Ô-Xtrây-Li-A ( 1/ Vị trí địa lí điều kiện tự nhiên) 24 Ôtrâylia – 16 kinh tế chung Bài 12: Ô-Xtrây-Li-A 1:6.000.000 Tiết 1: Khái quát Ô-Xtrây-Li-A... sau: - Nội dung đồ giáo khoa phải phù hợp với chương trình địa lí cấp học lớp học, phù hợp với trình độ học sinh - Nội dung đồ xác định sở chương trình mơn, nội dung sách giáo khoa Nội dung đồ.. .- SGK: sách giáo khoa - LB: liên bang - SKKN: sáng kiến kinh nghiệm - KT – XH: kinh tế - xã hội - GD – ĐT: giáo dục – đào tạo A MỞ ĐẦU Lí viết
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn; phương pháp sử dụng bản đồ giáo khoa 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh, skkn; phương pháp sử dụng bản đồ giáo khoa 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan