Bai thu hoach lop boi duong chuc danh GV THPT hang II (ban chinh in)

26 1,317 19
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2018, 13:43

bài thu hoạch lớp bồi dưỡng GV THPT hạng IIbài tiểu luận lớp bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông hạng IIbài thi giáo viên trung học phổ thông hạng IIgiáo viên THPT hạng IIBài viết thu hoạch lớp bồi dưỡng GV THPT hạng II MỤC LỤC STT I II NỘI DUNG III IV Đặt vấn đề Nội dung Các chuyên đề học Tóm lược chuyên đề: nội dung, học rút từ chuyên đề Phân tích chuyên đề trọng tâm Yêu cầu công việc thực tế đòi hỏi để đáp ứng công việc Đề xuất vận dụng kiến thức, kĩ thu nhận nhằm phát triển công việc tương lai Kết luận – kiến nghị Tài liệu tham khảo I Đặt vấn đề TRANG 3 11 21 23 25 Thế giới ln biến đổi chuyển mạnh mẽ, công nghệ thông tin phát triển vũ bão, đòi hỏi cá nhân phải ln tự trang bị cho tri thức mới, cập nhật để bắt kịp với trào lưu chung toàn xã hội Là người làm nghề dạy học lại phải trau dồi chuyên môn, cập nhật thông tin tự trang bị cho kiến thức cần thiết phục vụ cho việc trồng người Nhiều nghiên cứu yếu tố cản trở thành công giáo viên là: thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, thiếu phương pháp sư phạm không xây dựng mối quan hệ tốt đẹp bền vững Chính vậy, việc trang bị đầy đủ, tồn diện hơn, có hiểu biết sâu sắc hơn, kiến thức trị, quản lí nhà nước kỹ chung dành cho giáo viên, sách phát triển giáo dục; kiến thức, kĩ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp vơ cấp thiết có tầm quan trọng lớn người giáo viên nhằm giữ vững lĩnh trị; củng cố, tăng cường niềm tin vào Đảng, nhà nước, làm cho cán bộ, giáo viên tự tin công tác; sở để cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Trong q trình dạy học tơi nhận thấy đặc điểm lao động sư phạm là: lao động có trí tuệ cao, có cơng cụ chủ yếu nhân cách người thầy giáo, có sản phẩm đặc biệt - nhân cách người học lao động có tính khoa học tính nghệ thuật Trong kỉ XXI xuất thách thức yêu cầu giáo viên cần có thay đổi đảm nhận nhiều chức khác so với trước đây, có trách nhiệm nặng việc lựa chọn nội dung dạy học giáo dục; chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang tổ chức, hướng dẫn việc học cho học sinh, sử dụng tối đa nguồn tri thức xã hội Và yêu cầu sử dụng rộng rãi phương tiện dạy học đại, cần trang bị thêm kiến thức cần thiết, cập nhật, thắt chặt quan hệ với cha mẹ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Xuất phát từ xu hướng đó, nhận thức thách thức yêu cầu tạo động lực cho tơi tham gia khóa học để hoàn thiện thân trang bị thêm cho kiến thức cần thiết giáo viên THPT hạng II II Nội dung Các chuyên đề học Trong khóa học tơi học 10 chuyên đề chia thành phần: Phần I: Kiến thức trị, quản lí nhà nước kỹ chung Lí luận nhà nước hành nhà nước Chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo Quản lí giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng XHCN Giáo viên THPT với công tác tư vấn học sinh trường THPT Phần II: Kiến thức, kĩ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường THPT Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT Thanh tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THPT Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THPT 10 Xây dựng mối quan hệ nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục phát triển trường THPT Tóm lược chuyên đề: nội dung, học rút từ chuyên đề Trong khóa học bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II thầy, cô giáo trường ĐHSP Hà Nội truyền đạt tất 10 chuyên đề bao gồm kiến thức trị, quản lý nhà nước, kiến thức kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp Ngay từ bắt đầu tham gia lớp bồi dưỡng thân ý thức rõ lí mục đích theo học lớp học là: Có hiểu biết đầy đủ kiến thức lý luận hành Nhà nước; Nắm vững vận dụng tốt đường lối, sách, pháp luật Nhà nước, đặc biệt lĩnh vực giáo dục nói chung giáo dục THPT nói riêng vào thực tiễn công tác giáo dục; Cập nhật xu thế, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam bối cảnh nay; Cập nhật quan điểm, mục tiêu giải pháp đổi toàn diện giáo dục đào tạo, xu hướng kinh nghiệm hoạt động giáo dục sở giáo dục chủ động phát triển lực cốt lõi người giáo viên; Thực nhiệm vụ có tính chun nghiệp (qn xuyến, thành thạo chuẩn mực) theo vị trí chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II, làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng giáo dục sở giáo dục THPT Vận dụng thành thạo kiến thức nghiệp vụ chuyên môn để thực nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II theo quy định Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập (viết tắt Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) Đây nội dung bổ ích cần thiết cho người quản lí, giáo viên giảng dạy việc thực thi nhiệm vụ đơn vị công tác Với 10 chuyên đề giúp cho học viên nhận thức nhiều vấn đề lý luận thực tiễn công tác dạy học Qua thời gian học tập thân tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích qua mạnh dạn đưa số học nhằm phục vụ cho q trình cơng tác sau Tuy nhiên thời gian hoàn thiện ngắn, việc nghiên cứu chưa sâu kinh nghiệm thân có hạn dù cố gắng nhiều viết chắn hạn chế, mong đóng góp ý kiến Q thầy bạn để viết hoàn chỉnh Qua thời gian học tập vừa qua với 10 chuyên đề học tập bổ ích, thân tơi tiếp thu nhiều kiến thức phù hợp với giáo dục tình hình nay, tơi xin tóm lược lại sau: Với chuyên đề 1: Lý luận nhà nước hành nhà nước Quản lý nhà nước dạng quản lý xã hội đặc biệt, xuất tồn với xuất tồn nhà nước Đó hoạt động quản lý gắn liền với hệ thống quan thực thi quyền lực nhà nước - phận quan trọng quyền lực trị xã hội, có tính chất cưỡng chế đơn phương xã hội Quản lý nhà nước hiểu trước hết hoạt động quan nhà nước thực thi quyền lực nhà nước Ở nước ta việc quản lí nhà nước thực theo nguyên tắc sau: Thứ nguyên tắc Đảng cẩm quyền lãnh đạo hành nhà nước: Hoạt động hành nhà nước ln nằm lãnh đạo đảng cầm quyền Đảng cầm quyền lãnh đạo hành nhà nước để hoạt động máy hành nhà nước đường lối, chủ trương đảng, phục vụ cho mục tiêu thực hóa đường lối trị đảng cầm quyền xã hội Do đó, lãnh đạo đảng cầm quyền hoạt động hành nhà nước tất yếu Thứ hai nguyên tắc pháp trị: nguyên tắc pháp trị hành nhà nước xác lập vai trò tối cao pháp luật, việc tiến hành hoạt động hành nhà nước pháp luật theo pháp luật, lấy pháp luật làm để tiến hành hoạt động công vụ Thứ ba nguyên tắc phục vụ: máy hành nhà nước phận cấu thành khơng tách rời máy nhà nước nói chung nên hoạt động mang đặc tính chung máy nhà nước với tư cách công cụ chuyên giai cấp cầm quyền Do đó, tiến hành hoạt động, đặc biệt hoạt động trì trật tự xã hội theo quy định pháp luật, định quản lý hành nhà nước tiềm ẩn khả cưỡng chế đơn phương quyền lực nhà nước sử dụng công cụ cưỡng chế nhà nước (như công an, nhà tù, tòa án, ) để thực định Thứ tư nguyên tắc hiệu quả: hiệu lực hoạt động hành nhà nước thể mức độ hoàn thành nhiệm vụ máy hành nhà nước q trình quản lý xã hội, hiệu hoạt động hành nhà nước phản ánh mối tương quan kết hoạt động so với chi phí bỏ để đạt kết Ngồi nhà nước quản lí theo nguyên tắc hoạt động hành nhà nước phải chịu giám sát chặt chẽ công dân xã hội nguyên tắc tập trung dân chủ Từ thực tiễn công tác nội dung học chuyên đề lí luận nhà nước hành nhà nước , thân tơi nhận thấy việc quản lí quan đơn vị phải thực theo nguyên tắc cụ thể để đảm bảo thống đạo hoạt động, để bảo vệ quyền lợi giáo viên thực tế hoàn thành nhiệm vụ giáo viên thực tế Trong chuyên đề 2: Chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo Cùng với phát triển chung lĩnh vực toàn xã hội trước tác động tồn cầu hóa, lĩnh vực giáo dục chịu ảnh hưởng trực tiếp tác động q trình trên, giáo dục giới phát triển theo định hướng: Thứ giáo dục trọng tới việc phát triển lực người học, đặc biệt lực vận dụng kiến thức vào việc giải vấn đề thực tiễn tạo lực học tập suốt đời Thứ hai giáo dục quan tâm mức đến dạy chữ, dạy người định hướng nghề nghiệp cho đối tượng HS, quán triệt quan điểm tích hợp cao cấp tiểu học thấp dần trung học phân hoá sâu dần từ tiểu học lên trung học gắn bó chặt chẽ với định hướng nghề nghiệp tương lai Thứ ba xu đổi phương pháp dạy học theo u cầu tích cực hóa hoạt động học tập phát triển lực người học tạo chuyển biến thực cách dạy cách học Thứ tư xu đổi phương pháp hình thức đánh giá kết học tập phù hợp yêu cầu phát triển lực người học, cho phép xác định/giám sát việc đạt lực dựa vào hệ thống tiêu chí chuẩn đánh giá Từ thực tiễn công tác nội dung học từ chuyên đề chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo, thân nhận thấy hiểu biết bối cảnh nước quốc tế đặt cho giáo dục Việt Nam, u cầu xu tồn cầu hóa dự báo xu phát triển giáo dục, quan điểm đạo đổi giáo dục Đảng Nhà nước, sách giáo dục phổ thơng giai đoạn Nội dung chuyên đề quản lý giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Quản lý nhà nước lĩnh vực quản lý đặc biệt, loại hình quản lý gắn liền trực tiếp với hệ thống quan thuộc máy quyền lực nhà nước, gắn chặt với việc sử dụng quyền lực nhà nước - loại quyền lực đặc biệt khác với loại quyền lực khác Trên nguyên tắc, hai cụm từ có giao thoa QLNN phạm trù rộng, hàm ý đến việc sử dụng quyền lực Nhà nước cách toàn diện, bao gồm lập pháp, hành pháp tư pháp để quản lý vấn đề xã hội Trong quản lý hành Nhà nước có phạm vi hẹp hơn, hoạt động QLNN gắn liền với việc sử dụng loại quyền lực - quyền hành pháp Theo cách tiếp cận hiểu quản lý hành nhà nước QLNN quan thực thi quyền hành pháp nhằm đảm bảo cho pháp luật thực Từ chuyên đề thấy chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ảnh hưởng tới toàn hoạt động đất nước ta, có giáo dục đào tạo Những ảnh hưởng chế thị trường tới giáo dục có tác động tích cực tiêu cực Muốn phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt tiêu cực để “giáo dục thực quốc sách hàng đầu”, động lực thúc đẩy phát triển nhanh bền vững, Nhà nước cần có chế, sách quản lí hợp lí Nội dung nghiên cứu chuyên đề 4: Giáo viên trung học phổ thông với công tác tư vấn học sinh trường trung học phổ thông “Tư vấn học đường” hoạt động người có chun mơn nhằm trợ giúp học sinh, cha mẹ học sinh nhà trường (dưới hình thức: cố vấn, dẫn, tham vấn, ), để giải khó khăn học sinh liên quan đến học đường, như: tâm - sinh lí, định hướng nghề nghiệp, học tập, định hướng giá trị Hỗ trợ tâm lí tron trường học tập trung vào ba mảng nội dung phòng ngừa, phát sớm, can thiệp; với cấp độ hỗ trợ hoạt động tâm lí nhà trường Đây xu hướng hoạt động hỗ trợ tâm lí nhà trường phổ thông nước ta Thông qua chuyên đề giúp cập nhật đặc điểm phát triển tâm lí học sinh trường trung học phổ thông nay, hiểu nội dung hoạt động tư vấn tâm lí học sinh: nội dung, hình thức tư vấn, hỗ trợ tâm lí học sinh Từ giúp chúng tơi biết vận dụng kĩ cần thiết để lên kế hoạch cá nhân thực có hiệu chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh Với chuyên đề tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường trung học phổ thông Tôi tiếp thu kế hoạch dạy học thiết kế hướng dẫn cụ thể cho việc thực giảng dạy môn học hay học, bao gồm nội dung: Xác định mục tiêu giảng dạy, dự kiến nguồn lực học tập; Thiết kế hoạt động học tập; Kiểm tra đánh giá kết thực hoạt động dạy học Kế hoạch giáo dục thiết kế hướng dẫn cụ thể việc thực hoạt động giáo dục năm học, tháng hay hoạt động giáo dục cụ thể Nội dung kế hoạch giáo dục bao gồm: Xác định mục tiêu giáo dục; Các nội dung/hoạt động/nguồn lực giáo dục; Khung thời gian; Kết dự kiến; Kiểm tra đánh giá kết thực hoạt động giáo dục Chuyên đề cung cấp cho chúng tơi biết xây dựng quản lí hồ sơ dạy học, giáo dục trường THPT; triển khai thực đổi phương pháp dạy học; sử dụng thiết bị dạy học ứng dụng công nghệ thông tin dạy học cấp THPT; đánh giá kết học tập học sinh cấp THPT; hoạt động tổ chuyên môn trường THPT quản lí hoạt động học học sinh Với chuyên đề thứ phát triển lực nghề nghiệp cho giáo viên trung học phổ thông hạng II Các thầy cô giảng viên cung cấp cho học viên vấn đề lực nghề nghiệp giáo viên THPT, nhấn mạnh đến yêu cầu đổi phương pháp dạy học giáo viên THPT đưa đường, cách thức tổ chức bồi dưỡng phát triển lực nghề nghiệp cho thân cho phù hợp với xu giáo dục đào tạo Năng lực hiểu tổ hợp thuộc tính độc đáo cá nhân phù hợp với yêu cầu đặc trưng hoạt động định, nhằm đảm bảo có kết tốt lĩnh vực hoạt động Năng lực nghề nghiệp tổ hợp thành tố kiến thức, kĩ năng, thái độ nghề nghiệp đảm bảo cho chủ thể thực hành tốt công việc theo chuẩn đầu qui định tình nhiệm vụ nghề nghiệp định Trong đó, thành tố kĩ yếu tố quan trọng lực nghề nghiệp Một chuyên đề khóa học giúp tơi hiểu sâu để áp dụng có hiệu hoạt động dạy học thân chuyên đề “ Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT”, chuyên đề mà đơn vị trường học triển khai thực năm học 2017 -2018 Hiện nay, giáo dục trung học phổ thông nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học - từ chỗ quan tâm tới việc học sinh học đến chỗ quan tâm tới việc học sinh học qua việc học Để thực điều đó, định phải thực thành cơng việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất, đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết giáo dục từ nặng kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá lực vận dụng kiến thức giải vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết học tập với kiểm tra, đánh giá q trình học tập để có tác động kịp thời nhắm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học giáo dục Chuyên đề tra, kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THPT, trang bị vấn đề: Thanh tra chuyên ngành nội dung liên quan đến hoạt động dạy học giáo dục trường THPT; công tác kiểm tra nội việc thực nhiệm vụ dạy học giáo dục trường THPT Chất lượng giáo dục bao gồm: mục tiêu chất lượng trường THPT, sách đảm bảo chất lượng trường THPT Từ vấn đề đề xuất biện pháp kiểm soát nâng cao chất lượng giáo dục trường THPT phù hợp với yêu cầu tình hình địa phương Tự giác, tích cực tham gia vào hoạt động tra, kiểm tra hoạt động chuyên môn hoạt động đảm bảo chất lượng trường THPT Chuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THPT Các thầy cô trang bị cho vấn đề như: Trang bị kiến thức tổ chuyên môn, sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng GV trường THPT Bồi dưỡng nâng cao kĩ làm việc, kĩ cần thiết tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng GV Vận dụng kiến thức, kĩ có vào thực tiễn tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn (TCM) công tác bồi dưỡng GV Tích cực, sáng tạo, nghiêm túc cơng tác giảng dạy, quản lí, cơng tác sinh hoạt TCM bồi dưỡng GV Từ tơi thấy muốn nâng cao sinh hoạt chuyên môn cần đổi theo hướng: Đổi sinh hoạt TCM theo hướng nghiên cứu học (hình thức sinh hoạt TCM) Đổi gắn với nội dung: đổi PPDH, Kĩ thuật DH tích cực; đổi kiểm tra – đánh giá; đổi gắn với xây dựng phát triển chương trình nhà trường; đổi quan điểm dạy học (dạy học tích hợp)… Chuyên đề 10 xây dựng mối quan hệ trường để nâng cao chất lượng giáo dục phát triển trường THPT Chuyên đề nghiên cứu việc cần thiết xây dựng mối quan hệ nhà trường, xây dựng mối quan hệ 10 1- Quản lý nhà nước Chủ thể CQ, CN máy nhà nước trao quyền Đối tượng tất cá nhân, tổ chức lãnh thổ, công dân nước Lĩnh vực toàn diện, Quản lý mang tính quyền lực nhà nước Mục tiêu: phục vụ nhân dân, trì ổn định, phát triển xã hội 2-Hành nhà nước Hành hoạt động chấp hành điều hành quản lý cách hệ thống theo quy định định trước nhằm đạt mục tiêu hệ thống - Quản lý hành nhà nước hoạt động thực thi quyền hành pháp, hoạt động chấp hành điều hành hệ thống hành nhà nước quản lý xã hội theo khn khổ pháp luật để phục vụ nhân dân, trì ổn định phát triển xã hội 3- Nền hành nhà nước Nền hành nhà nước khái niệm dùng để tập hợp yếu tố: hệ thống thể chế hành nhà nước, hệ thống tổ chức hành nhà nước (bộ máy hành nhà nước), đội ngũ công chức nguồn lực vật chất cần thiết đảm bảo cho việc thực nhiệm vụ quản lý HCNN II- Các nguyên tắc hành nhà nước Khái niệm nguyên tắc hành nhà nước - Nguyên tắc hành quy tắc, tư tưởng đạo, tiêu chuẩn hành vi mà chủ thể hành nhà nước phải tuân thủ hoạt động hành chinh - Nguyên tắc hành phản ánh quy luật quản lý hành phát triển xã hội - Nguyên tắc quản lý hành vừa khách quan vừa chủ quan Các nguyên tắc hành nhà nước Nguyên tắc đảng cầm quyền lãnh đạo hành nhà nước Nguyên tắc pháp trị Nguyên tắc phục vụ Nguyên tắc hiệu lực, hiệu III Các chức hành nhà nước 12 1.Khái niệm phân loại chức hành nhà nước Khái niệm: “Những phương diện hoạt động thể chất, địa vị pháp lý quan nhà nước”, Shafritz, Jay M - Chức máy nhà nước phương diện, mặt hoạt động nhà nước… - Thực chức trách, nhiệm vụ giao… Quản lý hành nhà nước hoạt động thực thi quyền hành pháp.Quản lý hành nhà nước lĩnh vực quan trọng, phục vụ nhà nước nhân dân bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội…Nâng cao lực, hiệu lực hiệu hành nhà nước yêu cầu cấp bách nước ta Chuyên đề QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Nội dung chuyên đề Quản lý nhà nước giáo dục (QLNN ) chế thị trường 1.1 Quản lý nhà nước giáo dục: Bản chất QLNN giáo dục thực cam kết nhà nước phát triển GD Cụ thể: + Cam kết tâm mặt sách thực sách Chính phủ + Cam kết tham gia lực lượng xã hội + Cam kết việc huy động tổng hợp nguồn lực từ Nhà nước nhân dân + Cam kết bảo đảm bình đẳng đối tượng thụ hưởng giáo dục 1.2 Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo chế thị trường định hướng XHCN Đổi toàn diện giáo dục đào tạo 13 a) Đổi bản, toàn diện giáo dục đổi đề, cốt lõi, cấp thiết, từ tư duy, quan điểm đến mục tiêu, hệ thống, chương trình giáo dục (nội dung, phương pháp, thi, kiểm tra đánh giá), sách chế điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, đổi tất cấp học trình độ đào tạo Giáo dục đào tạo bao gồm hoạt động học, dạy học giáo dục huy động nguồn lực đảm bảo, xây dựng môi trường GD, QLGD bao trùm xuyên suốt tư nhận thức giáo dục đào tạo Bởi vậy, đổi toàn diện là: i) Đổi tư duy, nhận thức hoạt động giáo dục ii) Đổi mục tiêu nội dung phương pháp giáo dục (chương trình, giáo trình, sách giáo khoa…) iii) Đổi công tác đào tạo, sử dụng đãi ngộ đội ngũ nhà giáo iv) Đổi huy động nguồn lực để phát triển giáo dục v) Xây dựng môi trường giáo dục đồng thuận, lành mạnh an toàn vi) Đổi công tác quản lý giáo dục (QLGD) hoàn thiện cấu HTGD Ngoài quan điểm phát triển giáo dục lịch sử hình thành giáo dục cách mạng "Giáo dục quốc sách hàng đầu", "Đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển", "Học đôi với hành, lý luận đôi với thực tiễn"…với tất thành tự tồn hạn chế, bối cảnh cần nhấn mạnh hai quan điểm quan trọng - "Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học" (Nghị số 29 - NQ/TW khóa XI) - Chuyển từ cách giáo dục theo truyền thống sang tạo dựng cách học, thoái quen học suốt đời xây dựng học tập b) Định hướng quản lý thực đổi chương trình giáo dục phổ thơng i) Hai giai đoạn Chương trình giáo dục phổ thông chia làm hai giai đoạn: 14 - Giáo dục năm, bao gồm giáo dục tiểu học trung học sở - Giáo dục định hướng nghề nghiệp năm bao gồm giáo dục trung học phổ thơng ii) Đổi chương trình, sách giáo khoa GD phổ thơng Đổi chương trình, sách giáo khoa bao gồm đổi mục tiêu, nội dung, phương pháp đánh giá theo quan điểm tiếp cận "Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học" iii) Quản lý thực chương trình GD phổ thơng (Nghị 88/NQ - Quan điểm quản lý thực chương trình giáo dục phổ thơng Thực dân chủ hóa, phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ để phát huy tính chủ động, sáng tạo phù hợp thực tế nhà trường, địa phương - Nguyên tắc quản lý thực chương trình giáo dục phổ thơng + Giao quyền tự chủ sở việc, người, chức năng, thẩm quyền + Giao việc cho người có lực, làm Chuyển từ chế kế hoạch hóa tập trung sang tự chủ, nên cần có bước thực hiện, vừa thực vừa bồi dưỡng để nâng cao lực cán quản lý nhà trường giáo viên + Đảm bảo chức giám sát, kiểm tra cấp quản lý xã hội, công khai Chuyên đề 8: THANH TRA KIỂM TRA VÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG THPT Kiểm tra nội việc thực nhiệm vụ dạy học giáo dục nhà trường 1.1 Khái niệm Kiểm tra xem xét việc làm hay sai (Từ điển tiếng Việt) 15 Kiểm tra hoạt động quan nhà nước, tổ chức xã hội để nhìn nhận khách quan, chất việc, tượng hoạt động quan, tổ chức nhằm điều chỉnh hoạt động để đảm bảo tổ chức hoạt động có hiệu Kiểm tra nội trường học hoạt động nhà trường nhằm tự kiểm tra việc thực nhiệm vụ dạy học hoạt động có liên quan để phát chấn chỉnh kịp thời sai sót q trình thực  Thẩm quyền, đối tượng, hình thức kiểm tra 1.2.1 Thẩm quyền kiểm tra HT ban hành QĐ kiểm tra nội thành lập đoàn kiểm tra 1.3 Nội dung kiểm tra Kiểm tra việc thực nhiệm vụ giao CBQL, GV, NV Kiểm tra điều kiện đảm bảo việc thực nhiệm vụ trọng tâm nhà trường năm học Kiểm tra hoạt động tổ, khối chuyên môn phận khác Kiểm tra CSVC, trang thiết bị, thư viện Kiểm tra tài Kiểm tra hoạt động phận văn thư, hành Kiểm tra công tác quản lý người đứng đầu sở GD Các yêu cầu Kế hoạch KTNB Phù hợp, khả thi Đầy đủ: mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức, thời gian, đối tượng… Cơng khai Nội dung thuyết phục, hình thức gọn nhẹ, thời gian thỏa đáng, nhiều lực lượng Gắn với kế hoạch năm, học kỳ, tháng, tuần; lịch biểu, biểu mẫu Thanh tra giao dục  Khái niệm 16 “Thanh tra hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định quan nhà nước có thẩm quyền việc thực sách pháp luật, nhiệm vụ quyền hạn quan, tổ chức, cá nhân Thanh tra nhà nước bao gồm tra hành tra chuyên ngành” Luật tra 2010 Điều Giải thích từ ngữ Trong Luật này, từ ngữ hiểu sau: Thanh tra nhà nước hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định quan nhà nước có thẩm quyền việc thực sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn quan, tổ chức, cá nhân Thanh tra nhà nước bao gồm tra hành tra chuyên ngành  Thanh tra hành hoạt động tra quan nhà nước có thẩm quyền quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc việc thực sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn giao  Thanh tra chuyên ngành hoạt động tra quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực quan, tổ chức, cá nhân việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực  Thanh tra giáo dục  Thanh tra giáo dục kiểm tra có tính chất Nhà nước quan QLGD cấp quan, tổ chức cá nhân cấp tổ chức chuyên biệt (tổ chức tra) tiến hành với chức năng: đánh giá, phát hiện, điều chỉnh giúp đỡ đối tượng tra nhằm đảm bảo pháp chế, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng hiệu giáo dục đào tạo Thanh tra giáo dục thực quyền tra phạm vi quản lý nhà nước giáo dục Nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa xử lý vi phạm, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân lĩnh vực giáo dục 17 Giúp cấp quản lý nhà nước hoạch định thực thi sách giáo dục 1.2 Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục Phát sơ hở -> kiến nghị khắc phục, phòng ngừa, phát xử lý hành vi vi phạm Phát huy nhân tố tích cực Nâng cao hiệu lực, hiệu QLNN Bảo vệ lợi ích nhà nước; quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân Điều 14 Nội dung tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục (Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2013 Chính phủ việc tổ chức hoạt động tra giáo dục) Xây dựng thực chương trình giáo dục; biên soạn, sử dụng sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu; sản xuất, quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục Thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể sở giáo dục; tổ chức hoạt động sở giáo dục; hoạt động chuyên ngành giáo dục quan quản lý giáo dục Thực quy chế chuyên môn; mở ngành đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế thi cử; thực nội dung, phương pháp giáo dục; in, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng Thực quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học chế độ sách người học Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục; thực phổ cập giáo dục Thực quy định thu, quản lý, sử dụng học phí, nguồn lực tài khác Tổ chức quản lý, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế lĩnh vực giáo dục Thực quy định khác pháp luật giáo dục Nội dung tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục: Tổ chức sở giáo dục 18 Cơ sở vật chất, thiết bị Kết thực nhiệm vụ Công tác QL Các hoạt động GD khác Chuyên đề SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG THPT Khái niệm tổ chuyên môn Là phận nhà trường gồm nhóm giáo viên làm việc chuyên môn,cùng thực nhiệm vụ theo yêu cầu tổ, nhà trường Vị trí, vai trò TCM Bộ phận cấu thành máy tổ chức, quản lý trường THPT Là đầu mối quản lý hiệu trưởng Nơi trực tiếp triển khai hoạt động DH - GD nhà trường Vai trò tập hợp, đồn kết thành viên: hoàn thành tốt NV người GV trường trung học TCM nơi có điều kiện sâu sát để hiểu biết tâm tư, tình cảm, khó khăn đời sống GV Đổi sinh hoạt chuyên môn (shcm) trường THPT xu hướng đổi shcm: shcm theo chuyên đề, shcm theo nghiên cứu học 3.1 Đổi SHCM theo chuyên đề B1 Xác định mục tiêu, chủ đề B2 Xây dựng kế hoạch SHCM B3 Tổ chức thực kế hoạch B4 Tổng kết, đánh giá • Những chủ đề SHCM Đổi PPDH Kiểm tra, đánh giá 19 Dạy học tích hợp Dạy học trải nghiệm Xây dựng, phát chương trình Nguyên tắc trao đổi, chia sẻ SHCM theo nghiên cứu học Nội dung tập trung vào hoạt động học HS Lắng nghe, tôn trọng khác biệt Mỗi thành viên tự rút học riêng Không xếp loại dạy minh hoạ Có thể khơng kết luận chung Kĩ (KN) tổ chức sinh hoạt chuyên môn KN xây dựng bầu khơng khí TL tích cực KN điều hành, tổ chức KN trao đổi, chia sẻ ý kiến KN xử lý tình SHCM Nghệ thuật xử lý tình shcm - Làm chủ hành vi phi ngôn ngữ - Mở đầu đại từ “Tôi” - Biến “đối thủ” thành “đồng minh” - Chỉ lợi ích hội lựa chọn - “Chống lũ” Chuyên đề 10 XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC Xã hội hóa giáo dục xây dựng xã hội học tập Xã hội hố giáo dục q trình làm cho hoạt động giáo dục mang tính xã hội, người giáo dục người giáo dục, hoạt động giáo dục mà họ tham gia, nội dung phương thức thực hiện, kết đạt 20 mang tính xã hội cao Xã hội học tập mơi trường giáo dục, người cung cấp hội học tập với thiết chế giáo dục mở, mềm dẻo, linh hoạt, thích ứng với điều kiện học tập người, quan, đơn vị mơi trường lực lượng xã hội, tầng lớp xã hội tự giác học hành, tích cực tạo hội điều kiện học tập Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) đời dựa Quyết định 112/2005/QĐ-TTg, nhằm xây dựng nước trở thành xã hội học tập với tiêu chí tạo hội, điều kiện thuận lợi để người, lứa tuổi trình độ học tập suốt đời Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) sở giáo dục khơng quy xã, phường, thị trấn, cộng đồng thành lập quản lý nhằm nâng cao chất lượng sống người dân phát triển cộng đồng thông qua việc tạo hội học tập suốt đời người dân cộng đồng (Unesco) TTHTCĐ có chức năng: Giáo dục huấn luyện, Thông tin tư vấn, Phát triển cộng đồng Xây dựng môi trường giáo dục a) Nhà trường môi trường đạo đức, cởi mở thân thiện b) Xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, hợp tác chia sẻ Phát triển quan hệ trường học với bên liên quan a) Phát triển quan hệ với quyền cấp địa phương b) Phát triển quan hệ nhà trường, giáo viên với cộng đồng c) Quan hệ phối hợp trách nhiệm giải trình nhà trường với cha mẹ học sinh d) Phát triển quan hệ với cộng đồng nghề nghiệp đ) Trường tiểu học với việc hợp tác giao lưu quốc tế Chuyên đề nghiên cứu việc cần thiết xây dựng mối quan hệ nhà trường, xây dựng mối quan hệ nhà trường với đơn vị khác xã hội để thực q trình xã hội hóa giáo dục 21 Yêu cầu công việc thực tế đòi hỏi để đáp ứng cơng việc Đề xuất vận dụng kiến thức, kĩ thu nhận nhằm phát triển công việc tương lai Sau tham gia khóa học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II tiếp thu kiến thức bổ ích từ chuyên đề như: Lí luận nhà nước hành nhà nước; chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo; quản lí giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng XHCN; giáo viên THPT với công tác tư vấn học sinh trường THPT; tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường THPT; phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II; dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THPT; tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THPT; sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THPT; xây dựng mối quan hệ nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục phát triển trường THPT Trong chuyên đề kiến thức bổ ích phục vụ cho cơng tác chun mơn nghiệp vụ thân giáo viên Một chun đề khóa học giúp tơi hiểu sâu để áp dụng có hiệu hoạt động dạy học thân chuyên đề “Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học phổ thông”, chuyên đề mà đơn vị trường học địa bàn triển khai thực năm học gần Hiện giáo dục phổ thông nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học Để thực điều đó, định phải thực thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất, đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết giáo dục từ nặng kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá lực vận dụng kiến thức giải vấn đề, coi trọng kiểm 22 tra đánh giá kết học tập với kiểm tra, đánh giá q trình học tập để có tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học giáo dục Trong năm qua, toàn thể giáo viên nước thực nhiều công việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đạt thành công bước đầu Đây tiền đề vô quan trọng để tiến tới việc dạy học kiểm tra, đánh giá theo theo định hướng phát triển lực người học Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy thân việc dự đồng nghiệp trường thấy sáng tạo việc đổi phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, tự lực học sinh… chưa nhiều Dạy học nặng truyền thụ kiến thức Việc rèn luyện kỹ chưa quan tâm Hoạt động kiểm tra, đánh giá nhiều hạn chế, trọng đánh giá cuối kì chưa trọng đánh giá trình học tập Tất điều dẫn tới học sinh học thụ động, lúng túng giải tình thực tiễn Chính vậy, sau trang bị đầy đủ kiến thức lí luận dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh” áp dụng triệt để phương pháp dạy học tích cực, phát huy vai trò đạo giáo viên- người thiết kế, tổ chức hướng dẫn, người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn trọng tài - rèn luyện cho người học có phương pháp, kỹ năng, thói quen, ý chí tự học, biết linh hoạt ứng dụng điều học vào tình mới, biết tự lực phát giải nhũng vấn đề đặt ra, khợi dậy lòng ham học, nội lực vốn có người, góp phần nâng cao chất lượng dạy học thân III Kết luận – kiến nghị Khóa học bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT khơng dài nhờ có quan tâm ban tổ chức lớp, nhiệt tình giảng dạy giảng viên với nguồn tài liệu đầy đủ giúp cho học viên có kiến thức trị, quản lí nhà nước, kỹ chung kiến thức, kĩ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp Từ 23 kiến thức lý luận trang bị kỹ chuyên sâu, chúng tôi- người giáo viên- người định chất lượng giáo dục- tự tin thay đổi theo quan điểm, chủ trương đường lối Đảng mở lòng tiếp cận phương pháp thích ứng với thay đổi khơng ngừng giới góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Sau học xong lớp bồi dưỡng này, thiết nghĩ để dạy học có hiệu giáo viên phải tự học tự rèn luyện phải học hỏi đồng nghiệp tham gia dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm, tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn cập nhật thơng tin Bên cạnh đó, giáo viên phải có thay đổi quan điểm, cách tiếp cận việc lựa chọn phương pháp dạy học, hình thức tổ chức lớp học thay đổi cách đánh giá học sinh – dạy học gắn với phát triển lực, phải giúp cho học sinh làm chủ trình học tập Kết hợp tốt phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học tích cực như: phương pháp trực quan, phương pháp làm việc theo nhóm, phương pháp đóng vai…và tăng cường sử dụng phương tiện dạy học CNTT hợp lý hỗ trợ dạy học Qua khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II tơi thấy khóa học bổ ích, thiết thực cho cán giáo viên tham gia học tập.Thời gian học, địa điểm học, hình thức tổ chức phù hợp với giáo viên chúng tơi Giảng viên nhiệt tình, có kiến thức sâu rộng, cởi mở, có tương tác tốt với người học nên việc truyền thụ lĩnh hội có hiệu Đề nghị ban tổ chức lớp tiếp tục nhân rộng để giáo viên có hội tham gia lớp tập huấn tam gia Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018 Người viết thu hoạch Nguyễn Thị Thủy 24 IV Tài liệu tham khảo Bộ GD-ĐT (2017), Tài liệu bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thơng hạng II Bộ GD-ĐT (2017), Chương trình giáo dục tổng thể phổ thông Bộ GD-ĐT (2016), Tài liệu tập huấn đổi sinh hoạt chuyên môn, dành cho CBQL, GV THCS, THPT & GD thường xuyên, NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội Bộ GD-ĐT (2011), Điều lệ trường phổ thông THCS, THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thơng tư số 12/2011/TTBGDĐT Bộ trưởng Bộ GD-ĐT) Bộ GD-ĐT (2009), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TTBGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Luật Giáo dục ban hành ngày 14 tháng năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009 Luật tra 2010 Nghị số 29 ban hành ngày 4/11/2013 ban chấp hành trung ương “Về đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế.” Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2013 Chính phủ việc tổ chức hoạt động tra giáo dục 25 10 Quyết định số 711/QĐ- TTg ngày 13/6/2012 thủ Tướng phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020” 26 ... Đề xuất vận dụng kiến thức, kĩ thu nhận nhằm phát triển công việc tương lai Sau tham gia khóa học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II tơi tiếp thu kiến thức bổ ích từ chuyên... giáo viên THPT với công tác tư vấn học sinh trường THPT; tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường THPT; phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II; dạy học... xuyến, thành thạo chuẩn mực) theo vị trí chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II, làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng giáo dục sở giáo dục THPT Vận dụng thành thạo kiến thức nghiệp vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai thu hoach lop boi duong chuc danh GV THPT hang II (ban chinh in), Bai thu hoach lop boi duong chuc danh GV THPT hang II (ban chinh in)

Từ khóa liên quan