Giáo án môn sinh học 9 học kì 2 theo hướng tiếp cận năng lực năm học 2017 2018

101 271 1
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2018, 16:29

Giáo án sinh học 2017-2018 Năm TUN 20 Ngy soạn: 1\1\2018 Ngày dạy: Tiết 37 - Bài 32: CÔNG NGHỆ GEN I MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh hiểu khái niệm thuật gen, trình bày khâu thuật gen - Học sinh hiểu công nghệ gen, công nghệ sinh học - Từ kiến thức khái niệm thuật gen, công nghệ gen, công nghệ sinh học HS biết ứng dụng thuật gen, lĩnh vực công nghệ sinh học đại vai trò lĩnh vực sản xuất đời sống - Tiếp tục rèn luyện tư lí luận, chủ yếu so sánh, tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức Thái độ: Giáo dục ý thức học tập môn *) Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sống yêu thương II CHUẨN BỊ GV: - Tranh phóng to hình 32 SGK HS: - Tìm hiểu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: - Công nghệ tế bào gì? gồm cơng đoạn thiết yếu nào? - Nêu ưu điểm triển vọng nhân giống vơ tính nhân vơ tính? A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG - Cơng nghệ tế bào gì? gồm cơng đoạn thiết yếu nào? - Nêu ưu điểm triển vọng nhân giống vơ tính nhân vơ tính? Để học sinh sinh hiểu khái niệm thuật gen, trình bày khâu thuật gen, công nghệ gen, công nghệ sinh học tìm hiểu B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Khái niệm thuật gen công nghệ gen Mục tiêu: HS hiểu khái niệm, khâu chủ yếu thuật gen, công nghệ gen Phương pháp - thuật dạy học: Nêu vấn đề, hoạt động nhóm Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, giải vấn đề, sống yêu thương, sống tự chủ Hoạt động GV - HS Kiến thức cần đạt * Hoạt động cá nhân I Khái niệm thuật gen công nghệ gen - Yêu cầu HS đọc thông tin mục I trả - thuật gen thao tác tác động lên ADN để lời câu hỏi: chuyển đoạn ADN mang cụm gen từ tế bào - thuật gen gì? mục đích thuật loài cho sang tế bào loài nhận nhờ thể truyền gen? - thuật gen gồm khâu bản: - thuật gen gồm khâu chủ yếu + Tách ADN NST tế bào cho tách ADN làm thể nào? chuyền từ vi khuẩn, virut - Cơng nghệ gen gì? + Cắt nối để tạo ADN tái tổ hợp nhờ enzim GV: THCS Giáo án sinh học 2017-2018 Năm - Cá nhân HS nghiên cứu thông tin SGK, + Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận nghiên ghi nhớ kiến thức, thảo luận nhóm trả cứu biểu gen chuyển lời - Cơng nghệ gen ngành thuật quy trình ứng - HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ dụng thuật gen sung - Rút kết luận - Lắng nghe GV giảng chốt kiến thức - GV lưu ý: việc giải thích rõ việc huy tổng hợp prơtêin mã hố đoạn ADN để chuyển sang phần ứng dụng HS dễ hiểu Hoạt động 2: Ứng dụng công nghệ gen Mục tiêu: HS biết ứng dụng thuật gen, lĩnh vực công nghệ sinh học đại vai trò lĩnh vực sản xuất đời sống Phương pháp - thuật dạy học: Nêu vấn đề, cung cấp kiến thức, hoạt động nhóm Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, giải vấn đề, sống yêu thương Hoạt động GV - HS - GV giới thiệu khái quát lĩnh vực ứng dụng cơng nghệ gen có hiệu - HS lắng nghe GV giới thiệu * Hoạt động cá nhân - Yêu cầu HS đọc thông tin mục trả lời câu hỏi: - Mục đích tạo chủng VSV gì?? VD? - HS nghiên cứu thơng tin trả lời câu hỏi * Hoạt động chung - GV nêu tóm tắt bước tiến hành tạo chủng E Coli sản xuất Insulin làm thuốc chữa bệnh đái đường người + Tách ADN khỏi tế bào người, tách plasmit khỏi vi khuẩn + Dùng enzim cắt ADN (gen mã hoá insulin) người ADN plasmit điểm xác định, dùng enzin nối đoạn ADN cắt (gen mã hoá insulin) với ADN plasmit tạo ADN tái tổ hợp + Chuyển ADN tái tổ hợp vào vi khuẩn E Coli tạo điều kiện thuận lợi cho ADN tái tổ hợp hoạt động Vi khuẩn E Coli sinh sản nhanh, sau 12 vi khuẩn ban đầu sinh 16 triệu vi khuẩn nên lượng insulin ADN tái tổ hợp mã hoá tổng hợp lớn, làm giảm giá thành insulin - HS lắng nghe GV giảng tiếp thu kiến thức * Hoạt động cá nhân HS tìm hiểu thơng tin SGK trả lời CH - Tạo giống trồng biến đổi gen nào? Cho GV: Kiến thức cần đạt II Ứng dụng công nghệ gen Tạo chủng VSV mới: - thuật gen ứng dụng để tạo chủng VSV có khả sản xuất nhiều loại sản phẩm sinh học cần thiết (aa, prôtêin, kháng sinh, hoocmon ) với số lượng lớn giá thành rẻ VD: Dùng E Coli nấm men cấy gen mã hoá, sản xuất kháng sinh hoocmon insulin Tạo giống trồng biến đổi gen: - Bằng thuật gen, người ta đưa nhiều gen quy định đặc điểm quý như: suất cao, hàm lượng dinh dưỡng cao, kháng sâu bệnh vào trồng VD: Cây lúa chuyển gen quy định tổng hợp bêta carooten (tiền vitamin A) vào tế bào lúa, tạo giống lúa giàu vitamin A - Ở Việt Nam chuyển gen kháng sâu bệnh, tổng hợp vitamin A vào số lúa, ngô, khoai, cà chua, đu đủ Tạo động vật biến đổi gen: - Ứng dụng thuật gen chuyển gen vào động vật nhằm tăng suất, chất lượng sản phẩm, tạo sản phẩm phục vụ trực tiếp cho đời sống người THCS Gi¸o ¸n sinh học 2017-2018 Năm VD? - Chuyn gen vo ng vt hạn chế HSTL GV đánh giá bổ sung * Hoạt động nhóm HS tìm hiểu thơng tin SGK TLCH ? Nêu mục đích, ứng dụng tạo động vật biến đổi gen ? ứng dụng công nghệ gen tạo động vật biến đổi gen thu kết nào? - HS đọc thông tin mục trả lời câu hỏi Hoạt động 3: Khái niệm công nghệ sinh học Mục tiêu: HS ghi nhớ khái niệm cơng nghệ sinh học, giải thích cơng nghệ sinh học hướng ưu tiên đầu tư phát triển giới Việt Nam Phương pháp - thuật dạy học: Nêu vấn đề, hoạt động nhóm Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, giải vấn đề, sống yêu thương Hoạt động GV - HS * Hoạt động cá nhân - Công nghệ sinh học gì? gồm lĩnh vực nào? - HS nghiên cứu thông tin SGK mục III để trả lời * Hoạt động cặp đôi - Tại công nghệ sinh học hướng ưu tiên đầu tư, phát triển giới Việt Nam? Kiến thức cần đạt III Khái niệm công nghệ sinh học - Công nghệ sinh học ngành công nghệ sử dụng tế bào sống trình sinh học để tạo sản phẩm sinh học cần thiết cho người - Công nghệ sinh học gồm lĩnh vực (SGK) - Vai trò cơng nghệ sinh học vào lĩnh vực SGK C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP HS đọc phần ghi nhớ D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG - HS nêu số khái niệm: thuật gen, công nghệ gen, cơng nghệ sinh học E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG - Đọc mục “Em có biết” - Tìm hiểu internet lĩnh vực CNSH *) HDVN: - Học trả lời câu hỏi 1, SGK GV: THCS Gi¸o ¸n sinh häc 2017-2018 Năm TUN 20 Ngy son: 1/1/2018 Ngy dy: Tit 38: THOÁI HOÁ DO TỰ THỤ PHẤN VÀ DO GIAO PHỐI GẦN ( Đọc thêm: Các phương pháp chọn lọc) I MỤC TIÊU Về kiến thức - Học sinh hiểu trình bày ngun nhân thối hóa tự thụ phấn bắt buộc giao phấn giao phối gần động vật, vai trò trường hợp chọn giống - Trình bày phương pháp tạo dòng giao phấn Về - Tiếp tục rèn luyện tư lí luận, chủ yếu so sánh, tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức Thái độ: Giáo dục ý thức học tập môn *) Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sống yêu thương, đoàn kết II CHUẨN BỊ GV: - Tranh phóng to H 34.1 tới 34.3 SGK HS: - Tìm hiểu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: ? Trình bày khái niệm, khâu thuật gen, công nghệ gen, công nghệ sinh học A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Để em hiểu trình bày ngun nhân thối hóa tự thụ phấn bắt buộc giao phấn giao phối gần động vật, vai trò trường hợp chọn giống tìm hiểu B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Hiện tượng thối hố Mục tiêu: - Học sinh hiểu trình bày tượng thối hóa tự thụ phấn bắt buộc giao phấn giao phối gần động vật Phương pháp - thuật dạy học: Nêu vấn đề, cung cấp kiến thức Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, giải vấn đề, sống yêu thương Hoạt động GV - HS * Hoạt động cá nhân - Yêu cầu HS nghiên cứu SGK mục I HS quan sát H 34.1 để thấy tượng thoái hoá ngơ - Hiện tượng thối hố tự thụ phấn giao phấn biểu nào? - HS nghiên cứu SGK để trả lời câu hỏi - Các cá thể hệ có sức sống dần: Phát triển chậm, chiều cao, suất giảm dần, nhiều bị chết, bạch tạng.thân lùn, bắp bị dị dạng, kết hạt (ngơ) - Thối hố ? GV: Kiến thức cần đạt I Hiện tượng thoái hoá Hiện tượng thoái hoá tự thụ phấn giao phấn Các cá thể hệ có sức sống giảm dần biểu dấu hiệu phát triển chậm, chiều cao suất giảm dần, nhiều bị chết, bộc lộ đặc điểm có hại VD: hồng xiêm, bưởi, vải thối hố nhỏ, quả, khơng Hiện tượng thoái hoá giao phối gn THCS Giáo án sinh học 2017-2018 Năm HSTL GV rút kết luận * Hoạt động chung - HS tìm hiểu mục trả lời câu hỏi: - Giao phối gần gì? Gây hậu sinh vật? HSTL GV kết luận động vật a Giao phối gần + Là giao phối sinh từ cặp bố mẹ bố mẹ b Thoái hoá giao phối gần + Ở hệ cháu sinh trưởng, phát triển yếu, khả sinh sản giảm, quái thai, dị tật bẩm sinh, chết non Hoạt động 2: Nguyên nhân tượng thoái hoá Mục tiêu: - Học sinh hiểu trình bày ngun nhân thối hóa tự thụ phấn bắt buộc giao phấn giao phối gần động vật Phương pháp - thuật dạy học: Nêu vấn đề, hoạt động nhóm Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, giải vấn đề, sống yêu thương, đoàn kết tương trợ Hoạt động GV - HS Kiến thức cần đạt * Hoạt động nhóm II Nguyên nhân tượng thoái - GV giới thiệu H 34.3 ; màu xanh biểu thị thể đồng hợp hoá - Yêu cầu HS quan sát H 34.3 trả lời: - Tự thụ phấn bắt buộc giao phấn - Qua hệ tự thụ phấn giao phối cận huyết, tỉ lệ giao phối gần động vật gây thể đồng hợp dị hợp biến đổi nào? tượng thối hố tạo cặp gen lặn đồng - Tại tự thụ phấn giao phấn giao phối gần hợp gây hại động vật lại gây tượng thoái hoá? - HS nghiên cứu H 34.3, thảo luận nhóm nêu được: + Tỉ lệ đồng hợp tăng, tỉ lệ dị hợp giảm + Các gen lặn trạng thái dị hợp chuyển sang trạng thái đồng hợp lặn  gen lặn có hại gặp biểu thành tính trạng có hại, gây tượng thối hố - GV giúp HS hồn thiện kiến thức - GV mở rộng thêm: số loài động vật, thực vật cặp gen đồng hợp không gây hại nên khơng dẫn đến tượng thối hố  tiến hành giao phối gần Hoạt động 3: Vai trò phương pháp tự thụ phấn giao phối cận huyết chọn giống Mục tiêu: - Học sinh hiểu trình bày ngun nhân thối hóa tự thụ phấn bắt buộc giao phấn giao phối gần động vật Phương pháp - thuật dạy học: Nêu vấn đề, hoạt động nhóm Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, giải vấn đề, sống yêu thương Hoạt động GV - HS Kiến thức cần đạt * Hoạt động chung III Vai trò phương pháp tự thụ phấn - GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi: giao phối cận huyết chọn giống: - Tại tự thụ phấn bắt buộc giao phối gần gây - Củng cố trì số tính trạng mong tượng thối hố phương pháp muốn GV: THCS Gi¸o ¸n sinh học 2017-2018 Năm ngi ta s dng chn giống? - HS nghiên cứu SGK mục III trả lời câu hỏi - HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung -Tạo dòng thuần, thuận lợi cho kiểm tra đánh giá kiểu gen dòng, phát gen xấu để loại khỏi quần thể, chuẩn bị lai khác dòng để tạo ưu lai C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP HS đọc phần ghi nhớ Đọc phương pháp chọn lọc D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG - HS trả lời câu hỏi SGK trang 101 E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG - Học trả lời câu hỏi SGK - Tìm hiểu vai trò dòng chọn giống GV: THCS Giáo án sinh học 2017-2018 Năm Tuần 21 Ngày soạn: 7/1/2018 Ngày dạy: 18/1/2018 Tiết 39 (Bài 35): ƯU THẾ LAI I MỤC TIÊU Về kiến thức - Học sinh nắm khái niệm ưu lai, sở di truyền tượng ưu lai, lí khơng dùng thể lai để nhân giống - Nắm phương pháp thường dùng để tạo ưu lai - Hiểu trình bày khái niệm lai kinh tế phương pháp thường dùng để tạo thể lai kinh tế nước ta Về năng: Tiếp tục rèn luyện tư lí luận, so sánh Thái độ: Giáo dục ý thức học tập môn *) Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sống yêu thương, đoàn kết II CHUẨN BỊ GV : - Tranh phóng to H 35 SGK Tranh số giống động vật; bò, lợn, dê  Kết phép lai kinh tế HS: - Tìm hiểu Sưu tầm tranh số giống động vật; bò, lợn, dê III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định tổ chức: Kiểm tra: ? Phương pháp tự thụ phấn bắt buộc giao phối gần gây hậu gì? Tại phương pháp người sử dụng chọn giống HS: + Gây tượng thoái hoá giống; làm xuât cặp gen đồng hợp lặn biểu tính trạng xấu người dễ loại bỏ khỏi quần thể từ giữ lại tính trạng mong muốn + Củng cố đặc tính mong muốn, tạo dòng có cặp gen đồng hợp, phát gen xấu để loại bỏ khỏi quần thể chuẩn bị lai khác dòng để tạo ưu lai A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG * ĐVĐ: Phương pháp tự thụ phấn giao phối gần có vai trò đặc biệt quan trọng tạo ưu lai Vậy ưu lai gì? Có sở di truyền nào? Biện pháp trì ưu lai nghiên cứu 35 tiết 38 B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Hiện tượng ưu lai Mục tiêu:- Học sinh trình bày khái niệm ưu lai, khác biệt với thối hóa giống, biểu ƯTL Phương pháp thuật dạy học: Nêu giải vấn đề, hoạt động nhóm, thuật khăn trải bàn Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, so sánh, hợp tác, giải vấn đề, sống yêu thương, đoàn kết Hoạt động GV - HS Kiến thức cần đạt GV: THCS Gi¸o ¸n sinh học 2017-2018 Năm * Hot ng cp ụi: I Hin tượng ưu lai: - GV cho HS quan sát H 35 phóng to đặt câu hỏi: - Ưu lai tượng thể lai F - So sánh bắp ngơ dòng tự thụ phấn với có ưu hẳn so với bố mẹ: có sức bắp ngơ thể lai F1 H 35? sống cao hơn, sinh trưởng nhanh, phát - HS quan sát hình, ý đặc điểm: chiều cao cây, triển mạnh, chống chịu tốt, suất cao chiều dài bắp, số lượng hạt  nêu được: + Cơ thể lai F1: Sinh trưởng, phát triển nhanh, mạnh - Ưu lai biểu rõ lai (cây cao, to), khả chống chịu tốt, suất, chất dòng có kiểu gen khác - Ưu lai giảm dần qua hệ lượng cao (bắp to, nhiều hạt ) + Cơ thể bố mẹ: Sinh trưởng phát triển chậm, yếu (cây thấp, bé ), khả chống chịu hơn, suất, chất lượng (bắp bé, hạt ) - GV nhận xét ý kiến HS cho biết: Cơ thể lai F có nhiều ưu hẳn so với bố mẹ * Hoạt động chung - Vậy ưu lai gì? Cho VD minh hoạ ưu lai động vật thực vật? HS trình bày, lấy VD GV kết luận ? Ưu lai biểu rõ nhất? thể cao trường hợp nào? * Hoạt động cặp đơi ? Ưu lai khác thối hố giống điểm nào? nguyên nhân? HSTL GV phân tích dẫn vào phần II: Trong thể lai F1 gen lặn có hại bị gen trội lấn át, thể lai F có nhiều gen trội nên ưu lai lớn Hoạt động 2: Nguyên nhân tượng ưu lai Mục tiêu: Học sinh trình bày nguyên nhân giải thích tượng ưu lai Phương pháp thuật dạy học: Nêu giải vấn đề, hoạt động nhóm, thuật khăn trải bàn Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sống yêu thương, đoàn kết Hoạt động GV - HS * Hoạt động nhóm: - u cầu HS đọc thơng tin SGK trả lời câu hỏi: - Tại lai dòng ưu lai thể rõ nhất? - Tại ưu lai biểu rõ F sau giảm dần qua hệ? - Tại không dùng lai F1 làm giống ? - Muốn trì ưu lai người làm gì? Kiến thức cần đạt II Nguyên nhân tượng ưu lai - Khi lai dòng có kiểu gen khác nhau, ưu lai biểu rõ F1 vì: + hầu hết cặp gen trạng thái dị hợp biểu tính trạng trội có lợi + tính trạng số lượng (hình thái, suất) nhiều gen trội quy định - Sang hệ sau, tỉ lệ dị hợp giảm nên ưu lai giảm Muốn khắc phục tượng này, người ta GV: THCS Giáo án sinh học 2017-2018 Năm - HS nghiờn cứu SGK, thảo luận nhóm trả dùng phương pháp nhân giống vơ tính (giâm, ghép, lời câu hỏi chiết ) GV kết luận + Ưu lai biểu rõ xuất nhiều gen trội có lợi lai F1 + Các hệ sau ưu lai giảm dần tỉ lệ dị hợp giảm + Vì làm giống đời sau qua phân li xuất kiểu gen đồng hợp gen lặn có hại ưu lai giảm + Nhân giống vơ tính( giâm, chiết, ghép) Hoạt động 3: Các phương pháp tạo ưu lai Mục tiêu: Học sinh trình bày phương pháp tạo ưu lai lấy ví dụ cho phương pháp Phương pháp thuật dạy học: Nêu giải vấn đề, hoạt động nhóm, thuật khăn trải bàn Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sống yêu thương, đoàn kết Hoạt động GV – HS * Hoạt động chung - GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, hỏi: - Con người tiến hành tạo ưu lai trồng phương pháp nào?Phương pháp sử dụng phổ biến nhất, ? - Nêu VD cụ thể? - HS nghiên cứu SGK mục III để trả lời GV: Kết luận giải thích thêm lai khác thứ lai khác dòng: Lai khác dòng phát minh lớn kỉ XX + Nếu dùng lai khác thứ để tạo ưu lai người ta dừng lại F1 +.Nếu để giống phải kết hợp lai với chọn lọc qua nhiều hệ * Hoạt động chung - Con người tiến hành tạo ưu lai vật nuôi phương pháp nào?VD? HSTL GV kết luận - GV cho HS quan sát tranh ảnh giống vật nuôi - Tại không dùng lai F1 để nhân giống? + Nếu nhân giống sang hệ sau gen lặn gây hại trạng thái đồng hợp biểu tính trạng xấu - GVmở rộng: Ở nước ta lai kinh tế thường dùng nước lai với đực giống ngoại - Áp dụng thuật giữ tinh đông lạnh GV: THCS Kiến thức cần đạt III Các phương pháp tạo ưu lai Phương pháp tạo ưu lai trồng + Lai khác dòng (dùng phổ biến nhất): Tạo dòng chủng cho chúng giao phấn với VD: ngơ lai (F1) có suất cao từ 25 – 30 % so giống ngô tốt + Lai khác thứ: Là lai thứ tổng hợp nhiều thứ loài VD: Lúa DT17 tạo từ tổ hợp lai giống lúa DT10 suất cao với OM80 chất lượng cao Phương pháp tạo ưu lai vật nuôi + Lai kinh tế: Cho giao phối cặp vật ni bố mẹ thuộc dòng khác dùng thể lai F1 làm sản phẩm để tận dụng ưu lai VD: Lợn Ỉ Móng Cái X Lợn Đại Bạch  Lợn đẻ nặng 0,7 - 0,8 kg tăng trọng nhanh, tỉ lệ nạc cao Giáo án sinh học 2017-2018 Năm C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - Trả lời câu 1, 2, 3, SGK trang 104 D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG - Trả lời câu 1, 2, 3, SGK trang 104 E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG - Học trả lời câu hỏi SGK - Tìm hiểu thêm thành tựu ưu lai lai kinh tế Việt Nam Tuần 21 Ngày soạn: 7/1/2018 Ngày dạy: 19/1/2018 Tiết 40 - THỰC HÀNH TẬP DƯỢT THAO TÁC GIAO PHẤN I MỤC TIÊU Về kiến thức - Học sinh trình bày thao tác giao phấn tự thụ phấn giao phấn - Củng cố lí thuyết lai giống Về năng: Tiếp tục rèn luyện giao phấn Thái độ: Giáo dục ý thức học tập môn *) Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sống yêu thương, đoàn kết II CHUẨN BỊ: + GV: - Tranh phóng to H 38 SGK, tranh phóng to cấu tạo hoa lúa - Băng đĩa hình thao tác giao phấn + HS: Tìm hiểu trước nhà III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định: Kiểm tra: A Hoạt động khởi động Kiểm tra chuẩn bị HS B Hoạt động thực hành Hoạt động 1: Tìm hiểu thao tác giao phấn Kiến thức: Biết thao tác giao phấn Phương pháp, thuật dạy học: Nhóm, nêu vấn đề Định hướng lực phẩm chất : Tự học, thực hành, diễn đạt, hợp tác, giải vấn đề, sống yêu thương Hoạt động GV - HS Kiến thức cần đạt - GV chia – em/ nhóm, hướng dẫn HS cách * Nội dung: chọn mẹ, hoa, bao cách dụng cụ Bước 1: Chọn mẹ, giữ lại dùng giao phấn hoa chưa vỡ, không bị dị hình, khơng q - Cho HS quan sát H 38 SGK xem băng đĩa non hay già, hoa khác cắt bỏ công tác giao phấn giao phấn trả lời Bước 2: Khử đực hoa mẹ câu hỏi: + Cắt chéo vỏ trấu phía bụng để lộ rõ nhị GV: 10 THCS Gi¸o ¸n sinh häc 2017-2018 - Luật bảo vệ mơi trường ban hành nhằm mục đích gì? - Bản thân em chấp hành luật no? Năm E HOT NG TèM TềI M RNG - Đọc mục “Em có biết” *) HDVN: - Ơn lại kiến thức chương III - Học tìm hiểu trước nhà Tuần 34 Ngày soạn: Ngày dạy: TIẾT 64: BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nhằm củng cố, ôn tập kiến thức chương III Về năng: tự giác học tập, so sánh, phân tích tổng hợp Thái độ: u thích mơn Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sử dụng ngôn ngữ sinh học Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đoàn kết, sống yêu thương II CHUẨN BỊ GV : Giáo án Câu hỏi ôn tập HS : Tìm hiểu lại kiến thức chương 1,2 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Kiểm tra chuẩn bị HS B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC – Luyện tập I Câu hỏi trắc nghiệm MỤC TIÊU - Học sinh trả lời số câu hỏi trắc nghiệm - Rèn tự giác học tập, hợp tác, phân tích, tổng hợp - Giáo dục ý thức học tập môn Phương pháp – thuật dạy học - Trực quan, hoạt động nhóm, luyện tập Năng lực - Phẩm chất: - Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sử dụng ngơn ngữ sinh học Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đồn kết, sống u thương - Nhằm củng cố, ơn tập kiến thức từ đầu học II đến Hoạt động GV - HS GV: Kiến thức cần đạt 87 THCS Gi¸o ¸n sinh häc 2017-2018 I Câu hỏi trắc nghiệm: Chọn câu Câu 1: Ơ nhiễm mơi trường chủ yếu hoạt động A động vật B tự nhiên C người D vi sinh vật Câu 2: Ô nhiễm chất khí A O2, CO2, SO2 B CO2, SO2, H2 C O2, H2, CO2 D CO2, SO2, CO Câu 3: Ơ nhiễm mơi trường gây tác hại tới đời sống A người B động vật C thực vật D người sinh vật khác Câu 4: Nguyên nhân bệnh giun sán A Không tẩy giun định B Ăn thức ăn có mầm bệnh C Ăn thức ăn khơng nấu chín D Ăn thức ăn khơng nấu chín, khơng rửa có mang mầm bệnh Câu 5: Để phòng trừ bệnh sốt rét cần A Tiêu diệt muỗi mang sinh trùng sốt rét, ngủ phải mắc B.Giữ vệ sinh B Tiêm phòng D Bơi dầu gió chỗ thể muỗi dễ đốt Câu 6: Nguyên nhân việc ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau ăn rau, A Người trồng rau sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không cách B Không rửa rau trước ăn C Không ngâm, rửa nước muối D Không để tủ lạnh Câu 7: Ơ nhiễm mơi trường tượng mơi trường tự nhiên A có khí độc hại B có xác động vật thối C có rác thải D bị bẩn, tính chất vật lí, hóa học, sinh học bị thay đổi Câu 8: Ăn gỏi cá gây bệnh A Sốt rét B Sốt xuất huyết C Tả, lị D Sán gan Câu 9: Hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học sử dụng hợp lí có tác dụng A Làm tăng suất trồng B Tăng chất lượng nông sản C Rau không bị sâu D Giảm dịch bệnh Câu 10: Thời gian thu hoạch rau sau phun thuốc bảo vệ thực vật A ngày B ngày C 10 ngày D Càng lâu tốt II Câu hỏi tự luận MỤC TIÊU - Học sinh trả lời số câu hỏi tự luận - Rèn tự giác học tập, hợp tác, phân tích, tổng hợp - Giáo dục ý thức học b mụn GV: 88 THCS Năm C D D D A A D D A 10 C Gi¸o ¸n sinh Năm học 2017-2018 Phng phỏp K thut dạy học - Trực quan, hoạt động nhóm, luyện tập Năng lực - Phẩm chất: - Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sử dụng ngơn ngữ sinh học Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đoàn kết, sống yêu thương Hoạt động GV - HS Kiến thức cần đạt * Hoạt động nhóm Câu 1: Hậu nhiễm mơi trường làm ảnh hưởng - Gv nêu câu hỏi tới sức khỏe phát sinh nhiều bệnh tật cho người Câu 1: Ơ nhiễm mơi trường sinh vật khác gây hậu gì? Nêu - Nguyên nhân: nhuyên nhân gây ÔNMT? - Ô nhiễm chất khí - Ơ nhiễm thuốc bảo vệ thực vật - Ơ nhiễm chất phóng xạ - Ơ nhiễm chất thải rắn - Ô nhiễm sinh vật gây bệnh Câu 2: Tại phải bảo vệ tài Câu 2: Con người khai thác bừa bãi nguồn nguyên thiên nhiên? Nêu biện tài nguyên tái sinh, làm cho rừng đất ngày bị thu pháp để bảo vệ mơi trường? hẹp thối hóa, nhiều lồi động vật, tài ngun thủy sản bị đánh bắt mức (cá voi, cá heo, cá ngừ, cá thu, tôm hùm…) trở nên Con người cải biến mơi trường biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng thiên nhiên hoang dã: cải biến khí hậu khử mặn nước biển, hệ sinh Câu3: Cho biết vai trò học thái trao đổi chất nhân tạo, sử dụng hopự lí, bảo vệ phục hồi nguồn tài nguyên thiên nhiên sinh việc bảo vệ thiên Câu 3: + Khơng vứt rác bừa bãi, tích cực tham gia vệ sinh nhiên hoang dã HS thảo luận nhóm trả lời câu công cộng, vệ sinh công viên, trường học, đường phố + Không chặt phá cối bừa bãi, tích cực trồng cây, hỏi GV yêu cầu đại diện trình bày chăm sóc bảo vệ GV kết luận + Tuyên truyền giá trị thiên nhiên mục đích bảo vệ thiên nhiên cho bạn bè cộng đồng D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG Câu 1: Trình bày biện pháp mà em làm để hạn chế ô nhiễm môi trường? Trả lời lại câu hỏi học E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG - Học tìm hiểu trước nhà - Ôn lại kiến thức chương III - Tìm hiểu trước 62 GV: 89 THCS Gi¸o án sinh học 2017-2018 Năm Tun 34 Ngy son: Ngày dạy: Tiết 65 - Bài 62: THỰC HÀNH VẬN DỤNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG I MỤC TIÊU Kiến thức: - Học sinh vận dụng nội dung Luật bảo vệ mơi trường vào tình hình cụ thể điạ phương Về năng: tự giác học tập, so sánh, phân tích tổng hợp Thái độ: u thích mơn Nâng cao ý thức HS việc bảo vệ môi trường địa phương Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sử dụng ngơn ngữ sinh học Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đoàn kết, sống yêu thương II CHUẨN BỊ GV : Giáo án Câu hỏi ôn tập HS : - Giấy trắng khổ lớn dùng thảo luận - Bút nét đậm viết khổ giấy lớn Tìm hiểu lại kiến thức luật BVMT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Trình bày sơ lược nội dung phòng chống suy thối, nhiễm môi trường, khắc phục cố môi trường Luật bảo vệ môi trường Việt Nam? Chọn chủ đề thảo luận - Ngăn chặn hành vi phá rừng bất hợp pháp - Không đổ rác bừa bãi - Không gây ô nhiễm nguồn nước - Không sử dụng phương tiện giao thơng cũ nát B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỤC TIÊU - Học sinh vận dụng nội dung Luật bảo vệ mơi trường vào tình hình cụ thể điạ phương - Rèn tự giác học tập, hợp tác, phân tích, tổng hợp - Giáo dục ý thức học tập môn Phương pháp – thuật dạy học - Trực quan, hoạt động nhóm, trình bày Năng lực - Phẩm chất: - Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sử dụng ngơn ngữ sinh học Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đoàn kết, sống yêu thương Hoạt động GV - HS Kiến thức cần đạt - GV chia lớp thành nhóm nhỏ I THẢO LUẬN VỀ VIỆC VẬN DỤNG GV: 90 THCS Gi¸o ¸n sinh học 2017-2018 Năm - Mi nhúm cựng tho lun chủ đề - Mỗi chủ đề thảo luận 15 phút Trả lời câu hỏi vào khổ giấy lớn - Những hành động nàp vi phạm Luật bảo vệ môi trường? Hiện nhận thức người dân địa phương vấn đề luật bảo vệ mơi trường quy định chưa? - Chính quyền địa phương nhân dân cần làm để thực tốt luật bảo vệ môi trường? - Những khó khăn việc thực luật bảo vệ mơi trường gì? Có cách khắc phục? - Trách nhiệm HS việc thực tốt luật bảo vệ mơi trường gì? - GV u cầu nhóm treo tờ giấy có viết nội dung lên bảng để trình bày nhóm khác tiên theo dõi - GV nhận xét phần thảo luận theo chủ đề nhóm bổ sung (nếu cần) - Tương tự với chủ đề lại LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG - Mỗi nhóm: + Chọn chủ đề + Nghiên cứu nội dung luật + Nghiên cứu câu hỏi + Liên hệ thực tế địa phương + Thống ý kiến, ghi vào giấy khổ lớn - VD chủ đề: Không đổ rác bừa bãi, yêu cầu: + Nhiều người vứt rác bừa bãi đặc biệt nơi công cộng + Nhận thức người dân vấn đề thấp, chưa luật + Chính quyền cần có biện pháp thu gọn rác, đề quy định hộ, tổ dân phố + Khó khăn việc thực luật bảo vệ môi trường ý thức người dân thấp, cần tuyên truyền để người dân hiểu thực + HS phải tham gia tích cực vào việc tuyên truyền, đầu ciệc thực luật bảo vệ mơi trường - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác II BÁO CÁO THU HOẠCH theo dõi nhận xét, đặt câu hỏi để thảo luận C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - GV nhận xét buổi thực hành ưu nhược điểm nhóm - Đánh giá điểm cho HS E HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG - Viết báo cáo thu hoạch theo nhóm - HS ơn lại nội dung: Sinh vật mơi trường, giao cho nhóm thực bảng 63 GV: 91 THCS Gi¸o ¸n sinh häc 2017-2018 Năm TUN 35 Ngy son: Ngy dy: Tit 66 - Bài 63: ÔN TẬP PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG I MỤC TIÊU Kiến thức: - Học sinh hệ thống hoá kiến thức sinh vật mơi trường - Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất đời sống - Nhằm củng cố, ôn tập kiến thức chương trình HK II Về năng: - Tiếp tục rèn luyện tư lí luận, chủ yếu so sánh, tổng hợp, hệ thống ho, tự giác học tập Thái độ: u thích mơn Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sử dụng ngôn ngữ sinh học Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đoàn kết, sống yêu thương II CHUẨN BỊ GV : - Phim in nội dung bảng 63.1; 63.2; 63.3; 63.4; 63.5 SGK giấy thường - Máy chiếu, bút Giáo án Câu hỏi ôn tập HS : Tìm hiểu lại kiến thức từ học II đến III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Kiểm tra chuẩn bị HS B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC – Luyện tập Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức MỤC TIÊU - Nhằm củng cố, ôn tập kiến thức từ đầu học II đến Học sinh trả lời số câu hỏi trắc nghiệm - Rèn tự giác học tập, hợp tác, phân tích, tổng hợp - Giáo dục ý thức học tập môn Phương pháp – thuật dạy học - Trực quan, hoạt động nhóm, luyện tập Năng lực - Phẩm chất: - Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sử dụng ngơn ngữ sinh học Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đoàn kết, sống yêu thương Hoạt động GV - HS * Hoạt động nhóm - GV : Phát phiếu có nội dung bảng SGK (GV phát phiếu có nội dung phiếu phim hay giấy trắng) +Lưu ý tìm VD để minh hoạ Thời gian 10 phút - Các nhóm nhận phiếu để hồn thành nội dung GV: Kiến thức cần đạt 92 THCS Gi¸o ¸n sinh học 2017-2018 Năm - GV cha bi nh sau: + Gọi nhóm trình bày + GV chữa nội dung giúp HS hoàn thiện kiến thức cần - GV thông báo đáp án máy chiếu để lớp theo dõi Nội dung kiến thức bảng: Bảng 63.1- Môi trường nhân tố sinh thái Môi trường Môi trường nước Môi trường đất Môi trường mặt đất – khơng khí Mơi trường sinh vật Nhân tố sinh thái (NTST) NTST vô sinh NTST hữu sinh NTST vô sinh NTST hữu sinh NTST vô sinh NTST hữu sinh NTST vơ sinh NTST hữu sinh Ví dụ minh hoạ - Ánh sáng - Động vật, thực vật, VSV - Độ ẩm, nhiệt độ - Động vật, thực vật, VSV - Độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ - Động vật, thực vật, VSV, người - Độ ẩm, nhiệt độ, dinh dưỡng - Động vật, thực vật, người Bảng 63.2- Sự phân chia nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái Nhân tố sinh thái Ánh sáng Nhiệt độ Độ ẩm Nhóm thực vật - Nhóm ưa sáng - Nhóm ưa bóng - Thực vật biến nhiệt - Thực vật ưa ẩm - Thực vật chịu hạn Nhóm động vật - Động vật ưa sáng - Động vật ưa tối - Động vật biến nhiệt - Động vật nhiệt - Động vật ưa ẩm - Động vật ưa khô Bảng 63.3- Quan hệ loài khác loài Quan hệ Hỗ trợ Cạnh tranh (hay đối địch) Cùng loài - Quần tụ cá thể - Cách li cá thể - Cạnh tranh thức ăn, chỗ - Cạnh tranh mùa sinh sản - Ăn thịt Khác loài - Cộng sinh - Hội sinh - Cạnh tranh - sinh, nửa sinh - Sinh vật ăn sinh vật khác Bảng 63.4- Hệ thống hố khái niệm Khái niệm Ví dụ minh hoạ - Quần thể: tập hợp thể VD: Quần thể thông Đà Lạt, cọ Phú Thọ, voi Châu lồi, sống khơng gian định, Phi thời điểm định, có khả sinh sản GV: 93 THCS Gi¸o ¸n sinh học 2017-2018 Năm - Qun xó: l hp quần thể sinh vật khác loài, sống khơng gian xác định, có mối quan hệ gắn bó thể thống nên có cấu trúc tương đối ổn định, sinh vật quần xã thích nghi với mơi trường sống - Cân sinh học trạng thái mà số lượng cs thể quần thể quần xã dao động quanh vị trí cân nhờ khống chế sinh học - Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật khu vực sống quần xã, sinh vật ln tác động lẫn tác động qua lại với nhân tố vô sinh môi trường tạo thành hệ thống hoàn chỉnh tương đối ổn định - Chuỗi thức ăn: dãy nhiều loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau, lồi mắt xích, vừa mắt xích tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa bị mắt xích phía sau tiêu thụ - Lưới thức ăn chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung VD; Quần xã ao, quần xã rừng Cúc Phương VD: Thực vật phát triển  sâu ăn thực vật tăng  chim ăn sâu tăng  sâu ăn thực vật giảm VD: Hệ sih thái rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn, biển, thảo nguyên Rau  Sâu  Chim ăn sâu  Đại bàng  VSV Bảng 63.5- Các đặc trwng quần thể Các đặc trưng Tỉ lệ đực/ Thành phần nhóm tuổi Mật độ quần thể Nội dung Ý nghĩa sinh thái - Phần lớn quần thể có tỉ lệ - Cho thấy tiềm năn sinh sản quần thể đực: 1:1 Quần thể gồm nhóm tuổi: - Nhóm tuổi trước sinh sản - Tăng trưởng khối lượng kích thước quần - Nhóm tuổi sinh sản thể - Quyết định mức sinh sản quần thể - Nhóm sau sinh sản - Không ảnh hưởng tới phát triển quần thể - Là số lượng sinh vật - Phản ánh mối quan hệ quần thể đơn vị diện tích hay thể tích ảnh hưởng tới đặc trưng khác quần thể Bảng 63.6 – Các dấu hiệu điển hình quần xã (Bảng 49 SGK) Hoạt động 2: Câu hỏi ôn tập Hoạt động GV Hoạt động HS - GV cho HS nghiên cứu câu hỏi SGK - Các nhóm nghiên cứu câu hỏi, thảo luận để trả GV: 94 THCS Giáo án sinh học 2017-2018 Năm trang 190, tho luận nhóm để trả lời: - Nếu hết phần HS tự trả lời lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG - Hồn thành câu hỏi, bảng lại - Chuẩn bị kiểm tra học II vào tiết sau TUẦN 35 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 67- KIỂM TRA HỌC II I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nhằm kiểm tra, đánh giá HS nội dung học kiến thức sinh học học II Về năng: làm bài, vận dụng, tư duy, phân tích kiến thức học Thái độ: Tự giác làm Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, giải vấn đề, sử dụng ngôn ngữ sinh học Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đoàn kết, sống yêu thương II CHUẨN BỊ GV : Giáo án Câu hỏi kiểm tra HS : Ôn tập kiến thức chương 1,2 III Ma trận đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL Chủ đề TNKQ TL TNKQ GV: TL 95 THCS Gi¸o án sinh học 2017-2018 Năm - 1/ ng dng Di truyề n học ((9 tiết) câu 2,5 % = 0,25điểm Nhận biết 2/ Sinh vật định nghĩa mơi MTS; trườn nhóm g nhân tố hữu (6 tiết) sinh; nhóm ưa sáng; nhóm động vật nhiệt; sinh vật biến nhiệt ; dạng tháp dân số trẻ Hiểu độ da dạng quần xã; mối quan hệ hội sinh; tác dụng biến đổi thành gai 10câu 25% = 2,5 điểm câu 7,5% = 0,75 điểm câu 15% = 1,5 điểm câu 2,5% = 0,25điểm Xác định đặc điểm cành ưa sáng câu 2,5% = 0,25 điểm Phân tích đặc điểm Nêu 3/ Hệ sinh thái khái niệm GV: 96 THCS Đặc điểm giao phối gần Lấy ví dụ sơ đồ lưới Gi¸o ¸n sinh học 2017-2018 (6 tit) Năm li thc n mối quan hệ khác loài GV: 97 THCS thức ăn Gi¸o ¸n sinh häc 2017-2018 câu 30 % = điểm 4/ Con người, dân số môi trườn g (5 tiết) câu 27,5% = 2,75im Năm cõu 10% = im Nờu c khái niệm Ơ nhiễ m mơi trườ ng câu 10% = điểm 5/ Bảo vệ môi trườn g (5 tiết) câu 20% = điểm 19 câu 10 điểm 100(%) câu =15 % 1,5điểm - Hiểu Trình bày đư nguyê ợc n tác nhân, nh biện ân pháp gâ hạn y chế Ô ÔNM N T MT câu câu 2,5% = 15% = 0,25 1,5điểm điể m - Phân biệt lấy ví dụ dạng tài nguyê n thiên nhiên chủ yếu câu đ = 30% câu 15% = 1,5điểm câu đ = 40% GV: 98 THCS Giải thích phải sử dụng hợp lí tài nguyê n thiên nhiên câu đ = 20% A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: I/ Chọn phương án (3đ) câu 5% = 0,5 điểm câu 5% = 0,5 điểm câu đ = 10% Giáo án sinh học 2017-2018 Năm 1/ Hin tng giao phối gần chim bồ câu không gây tượng thối hóa, vì: A Tạo cặp gen dị hợp B Tạo cặp gen lặn đồng hợp gây hại C Chúng mang cặp gen đồng hợp không gây hại D Cả ý 2/ Cá ép bám vào rùa biển nhờ đưa xa Đây mối quan hệ gì? A Hội sinh B sinh C Cộng sinh D Cạnh tranh 3/ Ngun nhân gây nhiễm khí thải chủ yếu A trình thải chất thải rắn B trình đốt cháy nhiên liệu C trình thải khí Biogas D q trình thải nước thải sinh hoạt 4/ Theo nghĩa nhất, môi trường sống sinh vật A nơi sinh vật tìm kiếm thức ăn B nơi sinh vật cư trú C nơi sinh vật làm tổ D nơi sinh vật sinh sống 5/ Nhóm nhân tố thuộc nhóm nhân tố hữu sinh? A Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm B Con người sinh vật khác C Khí hậu, nước, đất D Các sinh vật khác ánh sáng 6/ Nhóm sau thuộc nhóm ưa sáng? A Bạch đàn, lúa, lốt B Trầu không, ngô, lạc C Ớt, phượng, hồ tiêu D Tre, dừa, thơng 7/ Nhóm động vật sau thuộc nhóm động vật nhiệt? A Cá sấu, ếch đồng, giun đất B Cá voi, cá heo, mèo, chim bồ câu C Thằn lằn bóng dài, tắc kè, cá chép D Cá rô phi, tôm đồng, cá thu, cá ngừ 8/ Đặc điểm tháp dân số trẻ A đáy rộng, tỉ lệ trẻ em sinh hàng năm cao B cạnh xiên nhiều, tỉ lệ tử vong cao C đỉnh nhọn, tuổi thọ trung bình thấp D A, B C 9/ Mức độ phong phú số lượng loài quần xã thể ở: A Độ đa dạng B Độ nhiều C Độ thường gặp D Cả A, B C 10/ Đặc điểm sau không với ưa sáng mọc rừng A Cành tập trung phần C Các cành phía phát triển mạnh B Các cành phía sớm bị rụng D Thân cao thẳng 11/ Nhóm động vật sau gồm toàn sinh vật biến nhiệt: A Cá chép, thằn lằn, hổ, gà C Cá rô phi, rắn nước, cá sấu, ốc sên B Báo, gấu, chim bồ câu, đại bàng D Sư tử, hươu, nai, trâu 12/ Cây xương rồng biến thành gai có tác dụng gì? A Chống chọi với thay đổi nhiệt độ C Chống chọi với thay đổi ánh sáng B Chống chọi với thay đổi độ ẩm D Hạn chế thoát nước B TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 1(1,5 điểm): Trong câu sau, quan hệ sinh vật thuộc mối quan hệ gì? GV: 99 THCS Gi¸o ¸n sinh học 2017-2018 Năm a To vi nm địa y b Địa y sống thân gỗ c Dây tơ hồng sống bám bụi d Hổ sói sống khu rừng e Trong ruông lúa cỏ lồng vực lớn nhanh lúa chậm phát triển Câu (1,5 điểm): Thế lưới thức ăn? Cho ví dụ lưới thức ăn có mắt xích chung Câu 3(2 điểm): Ơ nhiễm mơi trường gì? Nêu tác nhân gây ô nhiễm môi trường biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường Câu 4(2 điểm): Nêu điểm khác dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu? Chúng ta cần phải sử dụng nguồn tài ngun nào? Vì sao? HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC II – SINH HỌC -*** A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm) I/ Chọn phương án (2,5 điểm) Câu ĐA C A B D B B TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 1(1,5 điểm): a cộng sinh b hội sinh c nửa sinh d cạnh tranh; D B D A 10 C 11 C 12 D e cạnh tranh Câu (1,5 điểm): * Lưới thức ăn chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung * Ví dụ: Yêu cầu: - Xác định loại thức ăn mắt xích - Thể mối quan hệ dinh dưỡng khép kín - Thể mắt xích chung (Nếu không đảm bảo yêu cầu trừ 0,5 điểm) Câu 3(2 điểm): * Ơ nhiễm mơi trường tượng mơi trường tự nhiên bị bẩn, tính chất vật lí, hóa học, sinh học mơi trường bị thay đổi, gây tác hại đến đời sống người sinh vật khác * Các tác nhân: - Các chất khí thải từ hoạt động cơng nghiệp sinh hoạt - Hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học - Các chất phóng xạ - Các chất thải rắn - Các sinh vật gây bệnh * Các biện pháp bản: - Xử lí chất thải cơng nghiệp chất thải sinh hoạt - Cải tiến cơng nghệ để sản xuất gây ô nhiễm - Sử dụng lượng không sinh khí thải lượng gió, lượng mặt trời … - Trồng nhiều xanh - Sản xuất lượng thực thực phẩm an tồn GV: 100 THCS Gi¸o ¸n sinh học 2017-2018 Năm - Hn ch ting n - Tăng cường công tác giáo dục vệ sinh môi trường Câu 4(2 điểm): * Các dạng tài nguyên: - Tài nguyên không tái sinh: sau thời gian sử dụng bị cạn kiệt như: than đá, dầu lửa … - Tài nguyên tái sinh: sử dụng hợp lí có điều kiện phát triển phục hồi như: đất, nước, sinh vật… - Tài nguyên lượng vĩnh cửu: sử dụng mãi không gây ô nhiễm môi trường như: lượng gió, lượng mặt trời … * Chúng ta cần sử dụng cách tiết kiệm hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên xã hội tại, vừa đảm bảo trì lâu dài nguồn tài nguyên cho hệ mai sau * Vì nguồn tài nguyên thiên nhiên vô tận ……………………………………………………………………………………… GV: 101 THCS ... GV: 25 THCS Giáo án sinh học 20 17 -20 18 Năm Tun 24 Ngàysoạn: 20 /1 /20 18 Ngày dạy: Tiết 45 (Bài 44): ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT I MỤC TIÊU Về kiến thức GV: 26 THCS Gi¸o ¸n sinh học 20 17 -20 18... Tranh phóng to H 42. 1; 42. 2 SGK - Giáo án điện tử + HS: - Sưu tầm số ưa sáng; lúa, ưa bóng: lốt, vạn niên - Làm thí nghiệm tính hướng sáng xanh GV: 19 THCS Giáo án sinh học 20 17 -20 18 Năm III CÁC HOẠT... ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG - Học trả lời câu hỏi SGK - Tìm hiểu vai trò dòng chọn giống GV: THCS Giáo án sinh học 20 17 -20 18 Năm Tun 21 Ngy soạn: 7/1 /20 18 Ngày dạy: 18/1 /20 18 Tiết 39 (Bài 35): ƯU THẾ LAI
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn sinh học 9 học kì 2 theo hướng tiếp cận năng lực năm học 2017 2018, Giáo án môn sinh học 9 học kì 2 theo hướng tiếp cận năng lực năm học 2017 2018, III. Giới hạn sinh thái, II. Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống của sinh vật, HSTL tình huống. GV vào bài., Mục tiêu: - HS viết được chuỗi TĂ, trình bày khái niệm chuỗi TĂ, Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh., - Tuyên truyền để mọi người thực hiện tốt luật bảo vệ môi trường., Bảng 63.6 – Các dấu hiệu điển hình của quần xã (Bảng 49 SGK)., Giải thích vì sao phải sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn