Giáo án môn sinh học 9 học kì 1 theo hướng tiếp cận năng lực năm học 2017 2018

113 223 1
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2018, 16:28

Giáo án sinh Năm học 2017-2018 Tun Ngy soạn: 15/ Ngày dạy: PHẦN I- DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CHƯƠNG I- CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN Tiết 1: MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC I MỤC TIÊU Kiến thức: - Học sinh nêu nội dung , nhiệm vụ ý nghĩa di truyền học sản xuất đời sống - Học sinh nắm nội dung phương pháp phân tích hệ lai Men Đen - Trình bày số thuật ngữ, hiệu di truyền học năng: - Rèn kỹ quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức - Rèn hoạt động hợp tác nhóm, giải thích, liên hệ Thỏi : Có thái độ yêu thích môn học vµ bµi häc II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC GV: - Tranh phóng to hình 1.2 - Tranh ảnh hay chân dung Menđen HS: Đọc trước nội dung học III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A Hoạt động khởi động VB: Di truyền học hình thành từ đầu kỉ XX chiếm vị trí quan trọng sinh học Menđen người đặt móng cho di truyền học Vậy di truyền học nghiên cứu vấn đề gì? có ý nghĩa nào? Chúng ta nghiên cứu hôm B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Di truyền học Hoạt động GV- HS Nội dung - GV cho HS đọc khái niệm di truyền biến dị mục I SGK Thế di truyền biến dị ? - GV giải thích rõ: biến dị di truyền tượng trái ngược tiến hành song song gắn liền với trình sinh sản - GV cho HS làm tập  SGK mục I I Di truyền học Khái niệm di truyền, biến dị (SGK) Di truyền học - Nghiên cứu sở vật chất, chế, tính quy luật tượng di truyền biến dị - Di truyền học sở khoa học cho chọn giống, y học đặc biệt công nghệ sinh học đại - Cho HS tiếp tục tìm hiểu mục I để trả lời: Hoạt động 2: Menđen – người đặt móng cho di truyền học GV: THCS 109 Giáo án sinh Năm học 2017-2018 Mc tiêu: HS hiểu trình bày phương pháp nghiên cứu Di truyền Menđen: phương pháp phân tích hệ lai - GV cho HS đọc tiểu sử Menđen SGK - Yêu cầu HS quan sát hình 1.2 nêu nhận xét đặc điểm cặp tính trạng đem lai? - Treo hình 1.2 phóng to để phân tích - u cầu HS nghiên cứu thơng tin SGK nêu phương pháp nghiên cứu Menđen? - GV: trước Menđen, nhiều nhà khoa học thực phép lai đậu Hà Lan không thành cơng Menđen có ưu điểm: chọn đối tượng chủng, có vòng đời ngắn, lai 1-2 cặp tính trạng tương phản, thí nghiệm lặp lặp lại nhiều lần, dùng toán thống kê để xử lý kết - GV giải thích menđen chọn đậu Hà Lan làm đối tượng để nghiên cứu II Menđen – người đặt móng cho di truyền học Tiểu sử Menđen: (sgk) Phương pháp phân tích hệ lai Menđen (SGK) Hoạt động 3: Một số thuật ngữ hiệu Di truyền học Mục tiêu: HS nắm được, ghi nhớ số thuật ngữ hiệu - GV hướng dẫn HS nghiên cứu số thuật ngữ II Một số thuật ngữ hiệu Di - Yêu cầu HS lấy thêm VD minh hoạ cho truyền học thuật ngữ Một số thuật ngữ: - Khái niệm giống chủng: GV giới thiệu + Tính trạng cách làm Menđen để có giống chủng + Cặp tính trạng tương phản tính trạng + Nhân tố di truyền - GV giới thiệu số hiệu + Giống (dòng) chủng - GV nêu cách viết công thức lai: mẹ thường viết Một số hiệu bên trái dấu x, bố thường viết bên phải P: mẹ x P: Cặp bố mẹ xuất phát bố x: hiệu phép lai G: Giao tử : Đực; Cái F: Thế hệ (F1: thứ P; F2 F2 tự thụ phấn giao phấn F1) C, D Hoạt động luyện tập - vận dụng 1.Trình bày đối tượng, nội dung ý nghĩa thực tiễn Di truyên học? - Đối tượng d i truyền học nghiên cứu sở vật chất, chế, tính quy luật tượng Di truyền Biến dị -Nội dung: +Các quy luật định luật di truyền : quy luật phân li , định luật phân li độc lập , di truyền liờn kt GV: THCS 109 Giáo án sinh Năm häc 2017-2018 ,hoán vị gen v v +Quy luật loại biến dị (đột biến NST , đột biến gen )và nguyên nhân gây đột biến (tác nhân hóa học ,vật lí v v) +Cơ sở vật chất chế tượng di truyền - Ý nghĩa thực tiễn: đóng vai trò quan trọng cho Khoa học chọn giống, Y học đặc biệt cơng nghệ sinh học đại(ví dụ : ngày ta tạo giống đậu có hàm lượng vitamin A cao chống bệnh khô mắt ,những giống lúa cho suất cao đặc biệt ta biết tỉ lệ khuyết tật thai nhi khả đúa trẻ tương lai) Nội dung phương pháp phân tích hệ lai menden gồm điểm ? - Lai cặp bố mẹ khác cặp tính trạng chủng tương phản - Theo dõi di truyền riêng rẽ cặp tính trạng cháu cặp bố mẹ - Dùng tốn thống kê phân tích số liệu thu - Rút quy luật di truyền tính trạng Hãy lấy ví dụ tính trạng người để minh hoạ cho khái niệm cặp tính trạng tương phản ? Mắt đen - mắt xanh Tóc thẳng - tóc quăn Mũi cao - mũi tẹt Trán dô - trán thấp E Hoạt động mở rộng 4*.Tại menden lại chọn cặp tính trạng tương phản thực phép lai? Để dễ dàng theo dõi biểu tính trạng đời (vì tính trạng tương phản phan biệt rõ ràng ,khó nhầm lẫn ) HS tự đọc tìm hiểu nói Menđen người đặt móng cho di truyền học IV DẶN DÒ - Học trả lời câu hỏi SGK - Kẻ bảng vào tập - Đọc trước V RÚTKINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Tuần Ngày soạn: 15/ Ngày dạy: Tiết 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG I MỤC TIÊU : Kiến thức : - Học sinh trình bày phân tích thí nghiệm lai cặp tính trạng Menđen - Hiểu ghi nhớ khái niệm kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp - Hiểu phát biểu nội dung quy luật phân li - Giải thích kết thí nghiệm theo quan điểm Menđen năng: GV: THCS 109 Gi¸o án sinh Năm học 2017-2018 - Rốn k nng quan sát, phân tích kênh hình, kênh chữ - Rèn hoạt động nhóm - Rèn giải thớch, phỏt trin k nng t Thái độ: - Giáo dục thái độ yêu thích, say mê tìm hiĨu bµi häc - Rèn phân tích số liệu kênh hình * Năng lực: Hình thành phát triển lực hợp tác, lực giải vấn đề, lực vận dụng, lực sử dụng ngôn ngữ II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC GV: Tranh phóng to hình 2.1; 2.2; 2.3 SGK Bảng phụ: P (thuần chủng) F1 Hoa đỏ × hoa trắng Hoa đỏ Thân cao × thân lùn Thân cao F2 H oa đỏ = H oa trắng Thâ n cao = T h© n lï n HS: Đọc trước nội dung học III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A Hoạt động khởi động - Trình bày nội dung phương pháp phân tích hệ lai Menđen? - Trong cặp tính trạng sau, cặp khơng phải cặp tính trạng tương phản: a Hạt trơn – nhăn c Hoa đỏ – hạt vàng b Thân thấp – thân cao d Hạt vàng – hạt lục ( Đáp án: c) VB: Bằng phân tích hệ lai, Menđen rút quy luật di truyền, quy luật gì? Chúng ta tìm hiểu hơm Khi cho lai hai đậu hoa đỏ với nhau, F1 thu 100% hoa đỏ Khi cho đậu F1 tự thụ phấn, F2 có hoa đỏ hoa trắng Cây đậu hoa dỏ ban đầu (P) có thuộc giống chủng hay khơng? Vì sao? B Hoạt động hính thành kiến thức Hoạt động 1: Thí nghiệm Menđen Mục tiêu: Học sinh hiểu trình bày thí nghiệm lai cặp tính trạng Menđen, phát biểu nội dung quy luật phân li Hoạt động GV- HS Nội dung - GV hướng dẫn HS quan sát tranh H I Thí nghiệm Menđen 2.1 giới thiệu tự thụ phấn nhân tạo 1.Thí nghiệm: hoa đậu Hà Lan - Lai giống đậu Hà Lan khác cặp - GV giới thiệu kết thí nghiệm bảng tính trạng chủng tương phản đồng thời phân tích khái niệm kiểu hình, tính _ Kết quả:( Bảng phụ) trạng trội, lặn 2.Các khái niệm: - Yêu cầu HS: Xem bảng 2/ 8sgk điền tỉ lệ - Kiểu hình tổ hợp tính trạng loại kiểu hình F2 vào bảng phụ thể - Nhận xét tỉ lệ kiểu hinìh F1; F2? - Tính trạng trội tính trạng biểu F1 GV: THCS 109 Giáo án sinh Năm học 2017-2018 - GV nhấn mạnh thay đổi giống làm bố - Tính trạng lặn tính trạng đến F2 làm mẹ kết phép lai khơng biểu thay đổi Kết luận: (Định luật đồng tính, phân tính) - Yêu cầu HS làm tập điền từ SGK trang P chủng tương phản( khác cặp tính trang tương phản) → F1 đồng - Yêu cầu HS đọc lại nội dung tập sau tính → F2 phân li: điền trội: lặn Hoạt động 2: Menđen giải thích kết thí nghiệm Mục tiêu: HS giải thích kết thí nghiệm theo quan niệm Menđen Hoạt động GV Hoạt động HS II Menđen giải thích kết thí nghiệm: - GV giải thích quan niệm đương thời Theo Menđen: quan niệm Menđen đồng thời sử dụng H - Các tính trạng khơng trộn lẫn vào 2.3 để giải thích - Mỗi tính trạng cặp nhân tố di truyền quy định (sau gọi gen) - Trong trình phát sinh giao tử, nhân tố di truyền cặp nhân tố di truyền phân li giao tử giữ nguyên chất thể P chủng - Trong trình thụ tinh, nhân tố di truyền tổ hợp lại hợp tử thành cặp tương ứng quy định kiểu hình thể - Sơ đồ giải thích kết thí nghiệm : - Do đâu tất F1 cho hoa đỏ? Quy ước: gen A quy định hoa đỏ - Yêu cầu HS: gen a quy định hoa trắng - Hãy quan sát H 2.3 cho biết: tỉ lệ loại Cây hoa đỏ chủng có kiểu gen AA giao tử F1 tỉ lệ loại hợp tử F2? Cây hoa trắng chủng có kiểu gen aa - Tại F2 lại có tỉ lệ hoa đỏ: hoa trắng? Sơ đồ lai: - GV nêu rõ: F1 hình thành giao tử, nhân P: Cây hoa đỏ x Cây hoa trắng tố di truyền cặp nhân tố di truyền phân li AA aa giao tử giữ nguyên chất P mà không GP: A a hoà lẫn vào nên F2 tạo ra: F1 : Aa (hoa đỏ ) 1AA:2Aa: 1aa F1 x F1: Aa (hoa đỏ) x Aa (hoa đỏ) AA Aa cho kiểu hình hoa đỏ, aa GF1: 1A: 1a 1A: 1a cho kiểu hình hoa trắng F2: 1AA : 2Aa:1aa( cá mắt đen :1 cá mắt đỏ) - Hãy phát biểu nội dung quy luật phân li - Nội dung quy luật phân li: trình phát trình phát sinh giao tử? sinh giao tử, nhân tố di truyền phân li giao tử giữ nguyên chất thể chủng P C Hoạt động luyện tập – vận dụng - Trình bày thí nghiệm lai cặp tính trạng giải thích kết thí nghiệm Menđen? - Phân biệt tính trạng trội, tính trạng lặn cho VD minh hoạ GV: THCS 109 Giáo án sinh Năm học 2017-2018 - Làm tập (GV hướng dẫn cách quy ước gen viết sơ đồ lai) Vì F1 tồn cá kiếm mắt đen nên tính trạng màu mắt đen trội so với tính trạng mắt đỏ Quy ước gen A quy định mắt đen gen a quy định mắt đỏ Cá mắt đen chủng có kiểu gen AA Cá mắt đỏ chủng có kiểu gen aa Sơ đồ lai: P: Cá mắt đen x Cá mắt đỏ AA aa GP: A a F1: Aa (mắt đen) x Aa (mắt đen) GF1: 1A: 1a 1A: 1a F2: 1AA: 2Aa: 1aa (3 cá mắt đen: cá mắt đỏ) E Hoạt động mở rộng Kết phép lai có tỉ lệ kiểu gen sau: 1BB : 2Bb : 1bb Hãy cho biết kiểu gen bố mẹ ? a BB x bb b Bb x Bb c Bb x bb d bb x bb IV DẶN DÒ - Học trả lời câu hỏi SGK - Kẻ bảng vào tập - Đọc trước V RÚTKINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… GV: THCS 109 Giáo án sinh Năm học 2017-2018 Tuần Ngày soạn:15/ Ngày dạy: 28/2/2017 Tiết 3: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG (TIẾP) I MỤC TIÊU Kiến thức : - Học sinh hiểu trình bày nội dung, mục đích ứng dụng phép lai phân tích - Hiểu giải thích quy luật phân li nghiệm điều kiện định - Nêu ý nghĩa quy luật phân li lĩnh vực sản xuất - Hiểu phân biệt di truyền trội khơng hồn tồn (di truyền trung gian) với di truyền trội hoàn toàn : - Phát triển tư lí luận phân tích, so sánh, luyện viết sơ đồ lai Thái độ: - GD lòng u thích mơn học * Năng lực: Hình thành phát triển lực hợp tác, lực giải vấn đề, lực vận dụng, lực sử dụng ngôn ngữ II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC GV: - Tranh phóng to hình SGK - Bảng phụ ghi tập trắc nghiệm HS: Đọc trước nội dung học III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A Hoạt động khởi động Hãy xác định kiểu gen kiểu hình F1 phép lai sau: Phép lai 1: P t/c: Hoa đỏ(AA) x Hoa trắng (aa) Phép lai 2: P t/c: Hoa đỏ(Aa) x Hoa trắng (aa) B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Lai phân tích Mục tiêu: Học sinh trình bày nội dung, mục đích ứng dụng phép lai phân tích Hoạt động GV- HS Nội dung GV: THCS 109 Giáo án sinh Năm học 2017-2018 III Lai phân tích: Nêu tỉ lệ loại hợp tử F thí nghiệm Một số khái niệm: Menđen? - Kiểu gen tổ hợp toàn gen tế - Từ kết GV phân tích khái niệm: bào thể kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp - Thể đồng hợp có kiểu gen chứa cặp gen - Hãy xác định kết phép lai tương ứng giống (AA, aa) sau: - Thể dị hợp có kiểu gen chứa cặp gen gồm P: Hoa đỏ x Hoa trắng gen tương ứng khác (Aa) AA aa Lai phân tích: P: Hoa đỏ x Hoa trắng - phép lai cá thể mang tính trạng trội Aa aa cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính - Kết lai ta kết luận trạng lặn đậu hoa đỏ P chủng hay không + Nếu kết phép lai đồng tính chủng? cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng - Điền từ thích hợp vào trống (SGK – trang hợp 11) + Nếu kết phép lai phân tính theo - Khái niệm lai phân tích? tỉ lệ 1:1 cá thể mang tính trạng trội có kiểu - GV nêu; mục đích phép lai phân tích gen dị hợp nhằm xác định kiểu gen cá thể mang tính trạng trội Hoạt động 2: Ý nghĩa tương quan trội lặn Mục tiêu: HS nêu vai trò quy luật phân ly sản xuất - GV yêu cầu HS nghiên cứu thồn tin SGK, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: - Nêu tương quan trội lặn tự nhiên? - Xác định tính trạng trội, tính trạng lặn nhằm mục đích gì? Dựa vào đâu? - Việc xác định độ chủng giống có ý nghĩa sản xuất? - Muốn xác định độ chủng giống cần thực phép lai nào? IV Ý nghĩa tương quan trội lặn - Tính trạng trội thường tính trạng tốt Trong chọn giống phát tính trạng trội để tập hợp gen trội quý vào kiểu gen, tạo giống có ý nghĩa kinh tế - Trong chọn giống, để tránh phân li tính trạng, xuất tính trạng xấu phải kiểm tra độ chủng giống Hoạt động 3: Trội khơng hồn tồn Mục tiêu: HS phân biệt tượng di truyền trội khơng hồn tồn với trội lặn hoàn toàn GV yêu cầu HS quan sát H 3, nghiên cứu thơng V Trội khơng hồn toàn tin SGK hoàn thành bảng GV phát Đặc điểm Kiểu hình F1 Trội khơng hồn tồn - Tính trạng trung gian Thí nghiệm Menđen - Tính trng tri GV: THCS 109 Giáo án sinh Năm häc 2017-2018 Kiểu hình F2 trội: trung gian: lặn trội: lặn - GV yêu cầu HS làm tập điền từ SGK - Cho HS đọc kết quả, nhận xét: + Thế trội khơng hồn tồn? - Trội khơng hồn tồn tượng di truyền kiểu hình thể lai F1 biểu tính trạng trung gian thể bố mẹ, F2 có tỉ lệ kiểu hình 1: 2: C D Hoạt động luyện tập – vận dụng Khoanh tròn vào chữ ý trả lời đúng: Khi cho cà chua đỏ chủng lai phân tích Kết là: a Toàn vàng c đỏ: vàng b Toàn đỏ d đỏ: vàng đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp Cho lai thân cao với thân thấp F1 thu 51% thân cao, 49% thân thấp Kiểu gen phép lai là: a P: AA x aa c P: Aa x Aa b P: Aa x AA d P: aa x aa Trường hợp trội khơng hồn tồn, phép lai cho tỉ lệ 1:1 a Aa x Aa c Aa x aa b Aa x AA d aa x aa E Hoạt động mở rộng Ở lúa thân cao trội hoàn toàn so với thân lùn a Hãy cho biết kết F1 cho lúa chủng thân cao, thân thấp lai với b Nếu cho lúa thân cao F1 lai phân tích kết nào? IV DẶN DÒ - Học trả lời câu hỏi SGK - Làm tập 3, vào - Kẻ sẵn bảng vào tập V RÚTKINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… GV: THCS 109 Giáo án sinh Năm học 2017-2018 Tun Ngày soạn: 15/ Ngày dạy: Tiết 4: LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG I MỤC TIÊU Kiến thức : - Học sinh mơ tả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng Menđen - Biết phân tích kết thí nghiệm lai cặp tính trạng Menđen - Hiểu phát biểu nội dung quy luật phân li độc lập Menđen - Giải thích khái niệm biến dị tổ hợp : - Rèn phân tích kết thí nghiệm Thái độ: * Năng lực: Hình thành phát triển lực hợp tác, lực giải vấn đề, lực vận dụng, lực sử dụng ngôn ngữ II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC GV: - Tranh phóng to hình SGK - Bảng phụ ghi nội dung bảng HS: Đọc trước nội dung học III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A Hoạt động khởi động - Muốn xác định kiểu gen cá thể mang tính trạng trội cần làm gì? - Tương quan trội lặn có ý nghĩa thực tiễn sản xuất ? - Kiểm tra tập 3, SGK B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Thí nghiệm Menđen Mục tiêu: Học sinh: GV: THCS 109 Giáo án sinh Năm học 2017-2018 - Bệnh nhân Đao có biểu qua hình thái bên ngoài: bé, lùn, cổ rụt, má phệ, miệng há, lưỡi thè ra, mắt mí, sâu, khoảng cách hai mắt xa nhau, ngón tay ngắn - Bệnh nhân Tớcnơ có bề ngồi: bệnh nhân nữ, lùn, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển Bài (trang 85 sgk Sinh học 9) : Nêu đặc điểm di truyền bệnh bạch tạng, bệnh câm điếc bẩm sinh, tật ngón tay người Lời giải: - Bệnh bạch tạng: có da tóc màu trắng, mắt hồng đột biến gen lặn gây - Bệnh câm điếc bẩm sinh đột biến gen lặn khác gây (do cha mẹ bị nhiễm chất phóng xạ, chất độc hóa học chiến tranh không cẩn thận sử dụng thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ) - Tật ngón tay người đột biến gen trội gây Chọn câu trả lời đúng: Bệnh, tật di truyền người loại biến dị gây ra: a Biến dị tổ hợp b Đột biến gen c Đột biến NST d Thường biến E Hoạt động mở rộng - HS đọc nội dung mục em có biết tìm hiểu nghiên cứu trường Đại học Y Hà nội bệnh tật di truyền *) Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi 1, 2, SGK - Đọc trước 30 Tuần 17 Ngày soạn: 4/12 Ngày dạy: Tiết 33: DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI I MỤC TIÊU Kiến thức: - Học sinh hiểu di truyền học tư vấn nội dung lĩnh vực - Giải thích sở di truyền học việc cấm nam giới lấy nhiều vợ nữ giới lấy nhiều chồng Cấm người có quan hệ huyết thống vòng đời kết với - Hiểu phụ nữ không nên sinh tuổi ngồi 35 tác hại nhiễm môi trường sở vật chất tính di truyền người năng: - Rèn quan sát, HĐN Thái độ: Giáo dục ý thức học tập môn *) Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sống yêu thương II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC GV: - Bảng số liệu 30.1 30.2 SGK HS: - Tranh ảnh minh hoạ - Tìm hiểu III TIẾN TRÌNH BÀI GING GV: THCS 109 Giáo án sinh Năm học 2017-2018 Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Nêu đặc điểm di truyền đặc điểm hình thái bệnh: Đao, Tơcnơ, bạch tạng, câm điếc bẩm sinh - Nêu nguyên nhân phát sinh bệnh tật di truyền người số biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh đó? A Hoạt động khởi động - Để hiểu di truyền học tư vấn nội dung lĩnh vực này, sở giải thích sở di truyền học việc cấm nam giới lấy nhiều vợ nữ giới lấy nhiều chồng Cấm người có quan hệ huyết thống vòng đời kết với HS hiểu phụ nữ không nên sinh tuổi ngồi 35 tác hại nhiễm mơi trường sở vật chất tính di truyền người tìm hiểu B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Di truyền y học tư vấn 1.Mục tiêu: - Học sinh hiểu di truyền học tư vấn thơng qua ví dụ cụ thể Phương pháp - thuật dạy học: Nêu vấn đề, vấn đáp, hoạt động nhóm, động não Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sống yêu thương Hoạt động GV - HS Nội dung - GV yêu cầu HS nghiên cứu tập SGK I Di truyền y học tư vấn : mục I, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi - Di truyền y học tư vấn lĩnh vực di tập: truyền học kết hợp với phương pháp xét nghiệm, chuẩn đoán đại với nghiên cứu phả hệ - Chức năng: + Chuẩn đốn - GV giúp HS hồn thiện kiến thức + Cung cấp thông tin - Cho HS thảo luận: + Cho lời khuyên liên quan đến bệnh tật di - Di truyền y học tư vấn gì? truyền - Gồm nội dung nào? Hoạt động 2: Di truyền học với hôn nhân kế hoạch hố gia đình Mục tiêu: - Hiểu kết gần, phân tích tư liệu để thấy nguy hại kết hôn họ hàng gần, từ nhận thức việc khơng nên kết hôn họ hàng gần Biết được số quy định luật nhân, giải thích sở khoa học Phương pháp - thuật dạy học: Nêu vấn đề, vấn đáp, hoạt động nhóm, động não Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sống yêu thương - Yêu cầu HS đọc thơng tin SGK, thảo luận nhóm II Di truyền học với nhân kế hoạch hố câu hỏi: gia đình: - Tại kết gần làm suy thối nòi giống? Di truyền học với nhân: - Di truyền học giải thích sở khoa học ca GV: THCS 109 Giáo án sinh Năm học 2017-2018 - Tại người có quan hệ huyết thống từ đời thứ trở phép kết hôn? - GV chốt lại đáp án - Yêu cầu HS tiếp tục phân tích bảng 30.1, thảo luận hai vấn đề: - Giải thích quy định “Hơn nhân vợ chồng” luật nhân gia đình có sở sinh học? - Vì nên cấm chuẩn đốn giới tính thai nhi? quy định luật nhân gia đình + Những người có quan hệ huyết thống vòng đời khơng kết hôn với + Hôn nhân vợ chồng Di truyền học kế hoạch hoá gia đình: - Phụ nữ sinh độ tuổi 25 – 34 hợp lí - Từ độ tuổi 35 khơng nên sinh tỉ lệ trẻ sơ sinh bị bệnh Đao tăng rõ - GV chốt lại kiến thức phần - GV hướng dẫn HS nghiên cứu bảng 30.2 trả lời câu hỏi: - Nên sinh lứa tuổi để giảm thiểu tỉ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh Đao? - Vì phụ nữ không nên sinh tuổi 17 – 18 35? + Nên sinh độ tuổi 25 – 34 hợp lí + Tuổi 17 – 18: chưa đủ điều kiện sở vật chất tâm sinh lí để sinh ni dạy ngoan khoẻ tuổi 35, tế bào bắt đầu não hố, q trình sinh lí, sinh hố nội bào bị rối loạn  phân li khơng bình thường  dễ gây chết, teo não, điếc, trí trẻ Hoạt động 3: Hậu di truyền ô nhiễm môi trường Mục tiêu: Nêu tác nhân gây hậu xấu mặt di truyền cho người Phương pháp - thuật dạy học: Nêu vấn đề, vấn đáp, động não Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sống yêu thương - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK III Hậu di truyền ô nhiễm môi trường mục “Em có biết” trang 85 - Các tác nhân: chất phóng xạ hố chất có - Nêu tác hại ô nhiễm môi trường tự nhiên người tạo làm sở vật chất di truyền? Cho VD? tăng ô nhiễm môi trường, tăng tỉ lệ người mắc bệnh, tật di truyền nên cần phải đấu tranh chống vũ khí hạt nhân, vũ khí hố học chống - Làm để bảo vệ di truyền cho thân nhiễm môi trường người? C Hoạt động luyện tập Bài (trang 88 sgk Sinh học 9) : Các quy định sau dựa sở khoa học nào: nam giới lấy vợ, nữ giới lấy chồng, người có quan hệ huyết thống vòng ba đời khơng kết với nhau? GV: THCS 109 Gi¸o ¸n sinh Năm học 2017-2018 Li gii: hoc ngc li dẫn đến cân xã hội Vì mà nam giới lấy vợ, nữ giới lấy chồng dựa sở sinh học - Theo Luật nhân gia đình nước ta quy định người có quan hệ huyết thống vòng ba đời khơng kết với có sở sinh học kết hôn gần làm cho đột biến lặn biểu thể đồng hợp Người ta thấy 20 – 30 % số cặp hôn nhân có họ hàng thân thuộc bị chết non mang tật di truyền bẩm sinh Bài (trang 88 sgk Sinh học 9) : Tại phụ nữ không nên sinh độ tuổi 35? Tại cần phải đấu tranh chống ô nhiễm môi trường Lời giải: - Phụ nữ tuổi ngồi 35 khơng nên sinh tỷ lệ trẻ sinh mắc bệnh Đao lớn 0,33 – 0,42% - Cần phải đấu tranh chống nhiễm mơi trường hầu hết chất đồng vị phóng xạ, hóa chất độc hại, thuốc trừ sâu, diệt cỏ… có lòng đất vật dụng quanh ta xâm nhập vào người qua khơngkhí, nước uống, thức ăn…; chúng tích luỹ mơ xương, mô máu, tuyến sinh dục… hàm lượng tăng dần gây ung thư máu, khối u, đột biến D Hoạt động vận dụng Câu 1: Các biện pháp hạn chế bệnh tật di truyền gì? A Ngăn ngừa hoạt động gây ô nhiễm môi trường B Sử dụng hợp lí nguyên tắc thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, số chất độc khác C Nếu người chồng có anh(chị, em) mang dị tật, mà người vợ có dị tật không nên sinh D Cả A, B C Câu 2: Hai người sinh từ hai gia đình có người mắc chứng câm điếc bẩm sinh có nên kết với khơng? A Khơng nên kết với B Nếu kết khơng nên sinh để tránh có câm điếc (xác suất tới 25%) C Nếu tìm đối tượng khác để kết phải tránh gia đình có câm điếc D Cả A, B C Câu 3: Di truyền học tư vấn không dựa sở nào? A Cần xác minh bệnh, tật có di truyền hay không B Sử dụng phương pháp nghiên cứu phả hệ, phân tích hố sinh C Chuẩn đốn trước sinh D Kết phép lai phân tích Câu 4: Một cặp vợ chồng bình thường sinh đứa đầu lồng bị bạch tạng Từ tượng rút kết luận A Cả bố mẹ mang gen bệnh B Muốn đứa tiếp không bị bệnh phải có chế độ ăn kiêng thích hợp C Muốn đứa thứ hai không bị bệnh, phải nghiên cứu di truyền tế bào thai nhi D Nếu sinh tiếp, đứa trẻ lại bị bạch tạng E Hoạt động mở rộng - Tìm hiểu di truyền học tư vấn Việt Nam - Tìm hiểu công nghệ tế bào thành tựu *) Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi 1, 2, SGK GV: THCS 109 Giáo án sinh Năm học 2017-2018 - Đọc trước 31 Tuần 18 Ngày soạn: 4/12 Ngày dạy: CHƯƠNG VI – ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC Tiết 34: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO I MỤC TIÊU Kiến thức : - Học sinh phải hiểu khái niệm công nghệ tế bào, nắm giai đoạn chủ yếu công nghệ tế bào hiểu cần thực cơng nghệ - Trình bày ưu điểm nhân giống vơ tính ống nghiệm phương hướng ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào chọn giống năng: - Rèn quan sát, HĐN Thái độ: Giáo dục ý thức học tập mơn *) Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sống yêu thương II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC GV: - Tranh phóng to hình 31 SGK HS: - Tranh ảnh minh hoạ Tìm hiểu III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Kiểm tra câu 1,2, SGK trang 88 A Hoạt động khởi động VB: Di truyền học ứng dụng khoa học chọn giống Nhiệm vụ vủa ngành chọn giống cải tiến giống có tạo giống nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất đời sống Bằng phương pháp lai tạo giống gây đột biến nhân tạo, đặc biệt thuật gen nhà chọn giống có GV: THCS 109 Gi¸o án sinh Năm học 2017-2018 th ch ng to nguồn biến dị cho chọn giống đồng thời đề phương pháp chọn lọc tốt để củng cố tăng cường tính trạng mong muốn B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Khái niệm công nghệ tế bào Mục tiêu: HS hiểu công nghệ tế bào khâu chủ yếu Phương pháp - thuật dạy học: Nêu vấn đề, vấn đáp Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, giải vấn đề, sống yêu thương Hoạt động GV - HS HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi: - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK trả lời: - Cơng nghệ tế bào gì? - Để nhận mơ non, quan thể hồn chỉnh hoàn toàn giống với thể gốc, người ta phải thực cơng việc gì? - Tại quan thể hồn chỉnh lại có kiểu gen dạng gốc? - GV giúp HS hoàn thiện kiến thức Nội dung I Khái niệm công nghệ tế bào - Công nghệ tế bào ngành thuật quy trình ứng dụng phương pháp ni cấy tế bào mô để tạo quan thể hồn chỉnh - Cơng nghệ tế bào gồm cơng đoạn thiết yếu là: + Tách tế bào mô từ thể nuôi cấy môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo mô sẹo + Dùng hoocmon sinh trưởng kích thích mơ sẹo phân hố thành quan thể hoàn chỉnh Hoạt động 2: Ứng dụng cơng nghệ tế bào Mục tiêu: Trình bày ưu điểm nhân giống vơ tính ống nghiệm phương hướng ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào chọn giống Phương pháp - thuật dạy học: Nêu vấn đề, vấn đáp Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, giải vấn đề, sống yêu thương Hoạt động chung lớp: ? Công nghệ tế bào ứng dụng sản xuất nào? - Yêu cầu HS đọc thông tin mục II.1 kết hợp quan sát H 31 trả lời câu hỏi: - Hãy nêu công đoạn nhân giống vơ tính ống nghiệm trồng? - GV nhận xét, khai thác H 31 - Nêu ưu điểm triển vọng phương pháp nhân giống vơ tính ống nghiệm? - Lưu ý: Tại nhân giống vơ tính thực vật, người ta khơng tách tế bào già hay mơ già? (Giải thích SGV) - GV thơng báo khâu tạo II Ứng dụng công nghệ tế bào a Nhân giống vơ tính ống nghiệm trồng: - Quy trình nhân giống vơ tính 9a, b, c, d – SGK H 31) - Ưu điểm: + Tăng nhanh số lượng giống + Rút ngắn thời gian tạo + Bảo tồn số nguồn gen thực vật quý - Thành tựu: Nhân giống khoai tây, nía, hoa phong lan, gỗ quý b ứng dụng nuôi cấy tế bào mô chọn giống trồng - Tạo giống trồng cách chọn lọc dòng tế bào xơma biến dị VD: + Chọn dòng tế bào chịu nóng khơ t t GV: THCS 109 Giáo án sinh Năm häc 2017-2018 giống trồng bào phôi giống lúa CR203 + Tạo vật liệu để chọn lọc + Nuôi cấy để tạo giống lúa cấp quốc + Chọn lọc, đánh giá tạo giống cho gia DR2 có suất độ chủng cao, chịu sản xuất hạn, chịu nóng tốt - GV đặt câu hỏi: c Nhân vơ tính động vật - Người ta tiến hành nuôi cấy mô tạo vật - Ý nghĩa: liệu cho chọn giống trồng cách + Nhân nhanh nguồn gen động vật quý nào? Cho VD? có nguy tuyệt chủng - GV đặt câu hỏi: + Tạo quan nội tạng động vật từ tế - Nhân vơ tính động vật có ý nghĩa bào động vật chuyển gen người để chủ nào? động cung cấp quan thay cho bệnh - Nêu thành tựu nhân Việt Nam nhân bị hỏng quan giới? - GV thông báo thêm: đại học Texas Mĩ nhân thành công hươu sao, lợn, Italia nhân thành công ngựa Trung quốc 8/2001 dê nhân đẻ sinh đôi C Hoạt động luyện tập - Công nghệ tế bào gì/ gồm cơng đoạn thiết yếu nào? - Nêu ưu điểm triển vọng nhân giống vơ tính ống nghiệm? D Hoạt động vận dung Câu 6: Để nhân giống vơ tính trồng, người ta thường sử dụng mô giống lấy từ phận cây? A Đỉnh sinh trưởng B Bộ phận rễ C Bộ phận thân D Cành Câu 7: Loài cá nhân vơ tính thành cơng Việt Nam là: A Cá trạch B Cá ba sa C Cá ché D Cá trắm Câu 8: Người ta thành công việc tạo lai phương pháp lai tế bào hai loài sau đây? A Cà chua khoai tây B Bắp lúa C Thuốc lúa D Cỏ dại bắp Câu 9: Trong phương pháp lai tế bào thực vật, để hai tế bào dung hợp với nhau, người ta phải: A Loại bỏ nhân tế bào B Loại bỏ màng nguyên sinh tế bào C Loại bỏ thành Xenlulozơ tế bào D Phá huỷ bào quan Câu 10: Nhân giống vơ tính ống nghiệm phương pháp ứng dụng nhiều để tạo giống ở: A Vật nuôi B Vi sinh vật C Vật nuôi vi sinh vật D Cây trồng E Hoạt động mở rộng Tìm hiêu thêm giống trồng tạo từ phương pháp nuôi cấy tế bào VN giới *) Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi 1, SGK trang 91 - Đọc mục “Em có biết” - Đọc trước 32 GV: THCS 109 Giáo án sinh Năm học 2017-2018 Tun 18 Ngy soạn: 5/12 Ngày dạy: Tiết 35: ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ I MỤC TIÊU Về kiến thức - Học sinh hệ thống hoá kiến thức di truyền biến dị - Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất đời sống Về - Tiếp tục rèn luyện tư lí luận, chủ yếu so sánh, tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức Thái độ: Giáo dục ý thức học tập môn *) Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sống yêu thương II CHUẨN BỊ GV: - Phim in nội dung từ bảng 40.1 tới 40.5 SGK - Máy chiếu, bút - Tranh phóng to hình 31 SGK HS: - Tranh ảnh minh hoạ - Tìm hiểu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Ổn định tổ chức: 9a 9b 9c - Kiểm tra sĩ s GV: THCS 109 Giáo án sinh Năm học 2017-2018 Kiểm tra cũ: - Kiểm tra câu hỏi SGK A Hoạt động khởi động GV nhặc lại chủ đề chương học Để hệ thống hoá kiến thức di truyền biến dị Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất đời sống tìm hiểu B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức Mục tiêu: Học sinh hệ thống hoá kiến thức di truyền biến dị Phương pháp- thuật dạy học: Hoạt động nhóm Khăn phủ bàn Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, hợp tác, giải vấn đề, sống yêu thương Hoạt động GV Hoạt động HS - GV chia lớp thành 10 nhóm nhỏ yêu - Các nhóm kẻ sẵn bảng theo mẫu SGK cầu: - Trao đổi nhóm thống ý kiến, hồn thành nội dung + nhóm nghiên cứu nội dung bảng + Hoàn thành bảng kiến thức từ 40.1 đến - Đại diện nhóm trình bày máy chiếu, nhóm 40.5 khác nhận xét, bổ sung - GV quán sát, hướng dẫn nhóm ghi - HS tự sửa chữa ghi vào tập kiến thức - GV nhận xét, đánh giá giúp HS hồn thiện kiến thức Bảng 40.1 - Tóm tắt quy luật di truyền Tên quy luật Nội dung Giải thích Ý nghĩa Do phân li cặp nhân tố di Các nhân tố di truyền - Xác định tính trội (thường truyền hình thành giao khơng hồ trộn vào tính trạng tốt) Phân li tử chứa nhân tố - Phân li tổ hợp cặp cặp gen tương ứng Phân li độc lập cặp nhân F2 có tỉ lệ kiểu hình Tạo biến dị tổ hợp Phân li độc tố di truyền trình phát tích tỉ lệ tính lập sinh giao tử trạng hợp thành Các tính trạng nhóm nhóm Các gen liên kết Tạo di truyền ổn định Di truyền gen liên kết quy định di phân li với NST nhóm tính trạng có liên kết truyền phân bào lợi Di truyền loài giao phối tỉ lệ đực; Phân li tổ hợp cặp Điều khiển tỉ lệ đực: liên kết với xấp xỉ 1:1 NST giới tính giới tính Bảng 40.2 - Những diễn biến NST qua nguyên phân giảm phân Các Nguyên phân Giảm phân I Giảm phân II NST kép co ngắn, đóng NST kép co ngắn, đóng NST kép co ngắn lại thấy rõ số lượng xoắn đính vào sợi thoi xoắn Cặp NST kép tương NST kép (đơn bội) đầu phân bào tâm động đồng tiếp hợp theo chiều dọc bắt chéo GV: THCS 109 Gi¸o ¸n sinh Năm học 2017-2018 Kỡ gia Kỡ sau Cỏc NST kép co ngắn cực đại xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Từng NST kép chẻ dọc tâm động thành NST đơn phân li cực tế bào Các NST đơn nằm gọn nhân với số lượng 2n tế bào mẹ Từng cặp NST kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Các NST kép tương đồng phân li độc lập cực tế bào Các NST kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Từng NST kép chẻ dọc tâm động thành NST đơn phân li cực tế bào Các NST kép nằm gọn Các NST đơn nằm gọn nhân với nhân với số lượng n số lượng n (NST đơn) cuối (kép) nửa tế bào mẹ Bảng 40.3 Bản chất ý nghĩa trình nguyên phân, giảm phân thụ tinh Các trình Bản chất ý nghĩa Giữ nguyên NST, nghĩa tế Duy trì ổn định NST lớn lên thể Nguyên phân bào tạo có 2n NST lồi sinh snả vơ tính giống mẹ Làm giảm số lượng NST nửa, Góp phần trì ổn định NST qua hệ nghĩa tế bào tạo lồi sinh sản hữu tính tạo nguồn biến dị tổ Giảm phân có số lượng NST (n) 1/2 hợp tế bào mẹ Kết hợp nhân đơn bội (n) Góp phần trì ổn định NST qua hệ Thụ tinh thành nhân lưỡng bội (2n) loài sinh sản hữu tính tạo nguồn biến dị tổ hợp Bảng 40.4 - Cấu trúc chức ADN, ARN prôtêin Đại phân tử Cấu trúc Chức - Chuỗi xoắn kép - Lưu giữ thông tin di truyền ADN - loại nuclêôtit: A, T, G, X - Truyền đạt thông tin di truyền - Chuỗi xoắn đơn - Truyền đạt thông tin di truyền ARN - loại nuclêôtit: A, U, G, X - Vận chuyển axit amin - Tham gia cấu trúc ribôxôm - Một hay nhiều chuỗi đơn - Cấu trúc phận tế bào, enzim xúc tác Prôtêin - 20 loại aa trình trao đổi chất, hoocmon điều hồ hoạt động tuyến, vận chuyển, cung cấp lượng Bảng 40.5 - Các dạng đột biến Các loại đột biến Khái niệm Các dạng đột biến Những biến đổi cấu trúc Mất, thêm, thay thé, đảo vị trí cặp nuclêôtit Đột biến gen cấu ADN thường điểm Đột biến cấu trúc Những biến đổi cấu trúc Mất, lặp, đảo đoạn NST NST Đột biến số lượng Những biến đổi số lượng NST Dị bội thể đa bội thể NST GV: THCS 109 Giáo án sinh Năm học 2017-2018 C Hot động luyện tập- vận dụng Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi số 1, 2, 3, - HS vận dụng kiến thức học trả lời câu hỏi 4,5 SGK trang 117 - Nhận xét, bổ sung - Cho HS thảo luận toàn lớp D Hoạt động mở rộng - HS xem lại dạng tập tính toán di truyền Menđen học tập *) Hướng dẫn học nhà - Hồn thành câu hỏi SGK - Ơn lại phần biến dị di truyền.- Giờ sau kiểm tra học Tuần 18 Ngày soạn: 5/12 Ngày dạy: Tiết 36: KIỂM TRA HỌC I I MỤC TIÊU Kiến thức: - Kiểm tra kiến thức HS phần NST, ADN gen, biến dị, di truyền học người, ứng dụng di truyền học - Thấy ưu, nhược điểm tiếp thu kiến thức HS, đánh giá lực nhận thức , ý thức học tập HS giúp GV phân loại HS năng: - Rèn tính tốn, phát huy tính tự giác, thật tích cực HS Thái độ: Giáo dục ý thức học tập môn Năng lực - Phẩm chất: Hình thành lực chủ động học tập, giải vấn đề II.Chuẩn bị : Giáo viên : Đề Kiểm tra Học sinh : Ôn tập chương Thiết lập ma trận Đề Phần I Trắc nghiệm (3 điểm) Chọn phương án Câu 1: Phép lai sau cho biết kết lai khơng đồng tính A P: BB x bb B P: BB x BB C P: Bb x bb D P: bb x bb Câu 2: Kiểu gen xem chủng: A AABB B AaBb C AABb D AaBB Câu 3: Trong chu t bo, quan sát hình thái NST rừ kì: A trung gian B đầu C D sau Cõu 4: Đặc điểm NST tế bào sinh dỡng là: GV: THCS 109 Giáo án sinh Năm học 2017-2018 A Luôn tồn thành riêng rẽ C Luôn co ngắn lại B Luôn tồn thành cặp tương đồng D Luôn duỗi Câu Đường kính chiều dài vòng xoắn ADN A.20 A0 34 A0 B 34 A0 20 A0 C 3,4 A0 34 A0 D 3,4 A0 20 A0 Câu Một gen có 2700 nuclêôtit hiệu số A G 10% số nuclêôtit gen Số lượng loại nuclêôtit gen bao nhiêu? a A = T = 1215 Nu G = X = 810 Nu b A = T = 810 Nu G = X = 540 Nu c A = T = 405 Nu G = X = 270 Nu d A = T = 1620 Nu G = X = 1080 Nu Câu Loại ARN sau có vai trò truyền đạt thơng tin di truyền q trình tổng hợp prôtêin là: A ARN vận chuyển B ARN thông tin C ARN riboxom D Cả loại ARN Câu Đột biến biến đổi trong: A vật chất di truyền B nhân tế bào C tế bào chất D phân tử ARN Câu Đột biến gen trội gây ra? a Bệnh Đao b Bệnh Tớcnơ c Bệnh Bạch tạng d Tật xương chi ngắn Câu 10 Đột biến sau gây bệnh ung thư máu người: A Mất đoạn đầu NST số 21 B Lặp đoạn NST số 23 C Đảo đoạn NST giới tính X D Chuyển đoạn NST số 21 NST số 23 Câu 11 Đồng sinh tượng : A sinh lần sinh mẹ B sinh nhiều lần sinh mẹ C sinh lần sinh mẹ D sinh lần sinh mẹ Câu 12 Ở hai trẻ đồng sinh, yếu tố sau biểu đồng sinh trứng: A giới tính B Ngoại hình khơng giống C khác giới tính D Cả yếu tố Phần II.Tự luận (7 điĨm) Câu Trình bày nội dung, ý nghĩa phân li độc lập (1,5 điĨm) Câu Trình bày điểm giống nguyên phân giảm phân Ý nghĩa nguyên phân (1,5điểm) Câu Một đoạn phân tử ADN có 150 vòng xoắn có nucleotit loại A 600 Hãy tính : a.Tổng số nucleotit chiều dài đoạn ADN (1điểm) b Số lượng loại nucleotit đoạn ADN (0,5điểm) Câu Đột biến thể dị bội gì? Trình bày chế thể dị bội xảy cặp NST số 23(1,5điểm) Câu Phương pháp nghiên cứu phả hệ gì? Vì người phải dùng phương pháp nghiên cứu riêng?(1điểm) IV .Đáp án Phần I Trắc nghiệm (3 điểm) Câu 10 11 12 ĐA C A C B A B B A D A B A GV: THCS 109 Giáo án sinh Năm học 2017-2018 II.T lun (7 điĨm) Câu 1: Trình bày nội dung: 0,5 điểm ý nghĩa phân li độc lập: điÓm Câu 2: giống nguyên phân giảm phân: 0,75 điểm Ý nghĩa nguyên phân (1,5điểm) Câu 3: a.Tổng số nucleotit chiều dài đoạn ADN điểm + N = 150.20 = 3000(nu) + L = 5100 (Ao) b Số lượng loại nucleotit đoạn ADN 0,5 điểm + A = T = 600 (nu) + G = X = 900 (nu) Câu + Đột biến thể dị bội thể mà tế bào sinh dưỡng có hay số cặp NST bị thay đổi số lượng 0,5 điểm + Cơ chế: điểm P: Mẹ (bố) cặp NST số 23 x Bố (mẹ) cặp NST số 23 XX XY GP: XX, O X, Y F: XXX; XXY; XO; OY Câu 5: điểm * Phương pháp nghiên cứu phả hệ phương pháp theo dõi di truyền tính trạng định người thuộc dòng họ qua nhiều hệ để xác định đặc điểm di truyền trội, lặn, gen hay nhiều gen quy định, có liên kết với giới tính hay không * người phải dùng phương pháp nghiên cứu riêng + Người sinh sản chậm, đẻ + Không thể áp dụng phương pháp lai gây đột biến để nghiên cứu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp Phát đề kiểm tra: Thu kiểm tra Nhận xét ý thức làm học sinh GV: THCS 109 Gi¸o án sinh Năm học 2017-2018 GV: THCS 109 Giáo án sinh Năm học 2017-2018 113 ... Ngun phân gồm kì (kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối) - Mức độ đóng, duỗi xoắn NST qua kì: GV: THCS 1 09 Giáo án sinh Năm học 2 017 -2 018 - Nêu biến đổi hình thái NST? - Hồn thành bảng 9. 1 - GV chốt... Giáo án sinh Năm häc 2 017 -2 018 Tuần Ngày soạn :12 / 9/ 2 017 Ngày dạy: 22 /9/ 2 017 Tiết 9: NGUYÊN PHÂN I MỤC TIÊU Kiến thức: - Học sinh nắm biến đổi hình thái NST (chủ yếu đóng duỗi xoắn) chu kì tế... …………………………………………………………………………………………………………………… GV: THCS 1 09 Giáo án sinh Năm học 2 017 -2 018 Tun Ngày soạn :15 / Ngày dạy: 28/2/2 017 Tiết 3: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG (TIẾP) I MỤC TIÊU Kiến thức : - Học sinh hiểu trình bày nội dung,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn sinh học 9 học kì 1 theo hướng tiếp cận năng lực năm học 2017 2018, Giáo án môn sinh học 9 học kì 1 theo hướng tiếp cận năng lực năm học 2017 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn