NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ – CHẾ TẠO – KHẢO NGHIỆM SÀNG RUNG TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT PHÂN VI SINH NĂNG SUẤT 3 TẤNH

54 175 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2018, 08:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ – CHẾ TẠO – KHẢO NGHIỆM SÀNG RUNG TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT PHÂN VI SINH NĂNG SUẤT TẤN/H Họ tên sinh viên: PHẠM THÀNH ĐẠT Ngành: CƠ KHÍ CHẾ BIẾN BẢO QUẢN NSTP Niên khóa: 2005 - 2009 Tháng 07/2009 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ – CHẾ TẠO – KHẢO NGHIỆM SÀNG RUNG TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT PHÂN VI SINH NĂNG SUẤT TẤN/H Phạm Thành Đạt Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Cơ Khí Chế Biến Bảo Quản Nông Sản Thực Phẩm Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Như Nam KS Nguyễn Hải Đăng Tháng 07 năm 2009 i LỜI CẢM ƠN Chúng xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Khoa Cơ Khí - Cơng Nghệ tất Thầy Cô Khoa trang bị kiến thức cho suốt thời gian học thực tập trường Kính bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy TS Nguyễn Như Nam Thầy KS Nguyễn Hải Đăng giúp đỡ tận tình hướng dẫn đề tài tốt nghiệp Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè anh em công nhân xưởng giúp đỡ suốt thời gian thực tập để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp TP HỒ CHÍ MINH, Tháng 07 năm 2009 PHẠM THÀNH ĐẠT ii TÓM TẮT Trong năm gần đây, với phát triển khoa học kỹ thuật lĩnh vực giới hóa sản xuất trồng lĩnh vực khác: phát triển giống, phân bón, loại thuốc diệt trừ sâu bệnh, phương pháp chế biến bảo quản…đã kích thích cho nơng nghiệp nước nhà đầu tư có hiệu phát triển mạnh mẽ theo xu hướng đa dạng hóa sản phẩm Vì cơng nghiệp sản xuất phân vi sinh Nhà Nước ta quan tâm trọng phát triển số lượng lẫn chất lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường nông nghiệp Phương pháp để thực đề tài bao gồm: phương pháp thiết kế, phương pháp chế tạo, phương pháp thực nghiệm Nội dung thực sau: - Tra cứu tài liệu phương pháp phân ly, tìm hiểu ký tính ngun liệu đem sàng để chọn mơ hình thiết kế phù hợp cho máy sàng rung dây chuyền sản suất phân vi sinh - Sau dựa vào lý thuyết để tính tốn thơng số kỹ thuật máy sàng - Hoàn thành vẽ chi tiết vẽ lắp - Viết qui trình cơng nghệ chế tạo cho chi tiết theo kết tính toán - Chọn mua sản phẩm tiêu chuẩn: ổ bi, bulông, thép tấm… - Tiến hành lắp ráp theo vẽ lắp, sơn máy cho máy chạy thử Sau tiến hành thực hoàn tất đề tài, rút kết luận sau: - Dựa hoạt động máy ta đánh giá sở tính tốn thiết kế chế tạo đề tài hợp lí, kiểm nghiệm thực tế sản suất - Đề tài thiết kế giúp chúng tơi thực hành bổ ích sau học lớp iii Cùng với kết đạt chúng tơi có số đề nghị: - Với dây chuyền sản xuất có quy mơ lớn cần tự động hóa khâu cấp liệu - Theo dõi, kiểm tra sửa chữa kịp thời trình thiết kế chế tạo đơn chiếc, thiết kế không đầy đủ iv SUMMARY A few years ago, the agriculture of Vietnam developed strongly because it was supported by modern technique in machinates, seeds, and fertilizes, hydraulic and so on As a result the agriculture developed not only about moving up quantity and quanlity but also taking tendency of diversity production Therefore, the fertilize also changes for compatibly, for supplying social consumption in period Biological fertilize is one products, with is useful for diversity plant Separator is the part that is not impossible to be in system of grocessing technology for biological fertilizes Separator guarantees the same as measument and exclude impurities The theme is done with purposes: made vibrated – sieve machine for system machines processed biological fertilize For getting that purpose, we used methods, such as: Designing methods, Manufacturing methods, Testing methods The contents that we must finish are: - To choose the pattern – scale - To count the parameters and draw - To manufacture details - To assemble - To test and judge Base on the purpose, the methods and the contents we worked and manufactured the machine We had many result of testing: - Working quietly - Guarantee parameters - Not happen problems - To be lively with four wheel v Finally, we would tell you about the conclusion and requests of this project - The project was got the purpose, which was created at beginning - The project was an opportunity for us to practice after learning in school - We should continue to observe working progress of it, so you can solve some small problem, which can happen in long time - With company had more productivity, should automatically two parts: supply material and collect product vi MỤC LỤC Trang Khóa luận tốt nghiệp i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục .vii Danh sách hình vẽ, bảng ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN .3 2.1 Phân bón hữu vi sinh vật 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Mật độ vi sinh vật 2.1.3 Mật độ vi sinh vật hữu ích .3 2.1.4 Mật độ vi sinh vật tạp 2.2 Một số tính chất lý sản phẩm nghiền 2.3 Công nghệ sản xuất phân vi sinh 2.4 Cấu tạo, nguyên lí hoạt động, phân loại sàng rung 2.4.1 Cấu tạo sàng rung 2.5 Lí thuyết tính tốn sàng rung / Tài liệu / 2.5.1 Xác định số vòng quay trục lệch tâm .8 2.5.2 Tính tốn độ cứng lò xo đối trọng 2.5.3 Xác định suất máy sàng rung 10 2.5.4 Xác định công suất máy sàng rung 11 CHƯƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .17 3.1 Phương pháp thiết kế 17 3.1.1 Phương pháp xác định mơ hình sàng rung thiết kế 17 3.1.2 Phương pháp tính tốn thơng số hình học 17 3.1.3 Phương pháp tính tốn thơng số động lực học sàng rung 17 3.3 Phương pháp khảo nghiệm 18 vii 3.3.1 Phương pháp đo đạc 18 a Các dụng cụ đo 18 b Phương pháp đo đạc 18 3.3.2 Phương pháp thực nghiệm xử lý số liệu 18 CHƯƠNG NỘI DUNG THỰC HIỆN 19 4.1 Các liệu thiết kế .19 4.1.1 Các số liệu ban đầu 19 4.1.2 Các yêu cầu kỹ thuật máy 19 4.1.3 Chọn mơ hình thiết kế 19 4.2 Tính tốn thiết kế sàng rung dùng phân loại sản phẩm .20 4.2.1 Tính tốn kích thước lưới sàng .20 4.2.2 Tính trọng lượng vật liệu sàng 22 4.2.3 Tính tốn độ cứng lò xo đối trọng 23 4.2.4 Xác định suất máy sàng rung 26 4.2.5 Xác định công suất máy sàng rung 26 4.2.6 Tính tốn truyền đai 28 4.2.7 Tính toán trục then 30 4.2.7.1 Cơ sở tính tốn thiết kế trục 30 4.2.7.2 Tính gối đỡ trục 35 4.2.7.3 Tính tốn thiết kế then 36 4.3 Quy trình chế tạo 37 4.3.1 Chế tạo trục 37 4.3.2 Chế tạo khung máy 41 4.3.3 Chế tạo khung sàng 42 4.4 Khảo nghiệm 42 4.4.1 Mục đích khảo nghiệm 42 4.4.2 Kết khảo nghiệm 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO .48 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ, BẢNG Hình 2.1 Quy trình sản suất phân vi sinh .4 Hình 2.2 Ngun lí hoạt động máy sàng rung .6 Hình 2.3 Sàng rung tầng lưới .7 Hình 2.4 Máy sàng phân loại đá Hình 2.5 Máy sàng phân loại hạt nhựa Hình 4.2 Hình dạng kích thước lỗ sàng 21 Hình 4.3 Khung sàng 23 Hình 4.4 Cơ cấu lệch tâm quay 24 Hình 4.5 Biểu đồ lực tác dụng lên trục .32 Hình 4.6 Hình vẽ đánh số phôi 37 Hình 4.7 Tiện mặt đầu 38 Hình 4.9 Tiện thô tiện tinh mặt III 39 Hình 4.10 Tiện trục lệch tâm 40 Hình 4.11 Tiện ren .40 Hình 4.12 Phay rãnh then 41 Bảng 4.1 Kết khảo nghiệm xác định thông số làm việc 41 ix Wo = d 3,14.55 = = 32651 (mm3) 16 16 Kiểm tra bền cho trục mặt cắt nguy hiểm: Các trị số W Wo tra bảng (7 – 3b)/ Tài liệu 5/ d = 40mm b = 12 mm, h = mm, W = 5510 (mm3) , Wo = 11790 (mm3) Giới hạn mỏi uốn xoắn thép C45 là: δb = 900 (N/mm2) δ1 = 0,45 δb = 0,45.900 = 405 (N/mm2) τ1 = 0,25 δb = 0,25.900 = 225 (N/mm2) Thép cacbon trung bình chọn ψδ = 0,1 , ψτ = 0,05 Tra bảng (7 – 4) (7 – 8)/ Tài liệu 5/ ta được: +β=1 + εσ = 0,78 + ετ = 0,67 + kσ = 1,63 (N/mm2) + kτ = 1,5 (N/mm2) + + k   = 2,1 k = 2,24  Thay vào công thức: n = n = 1 k  a     m    1 k  a     m  n  n  n= n  n = =  = 270 = 2,76 2,1.45,42 150 = 51,46 2,24.1,29  0,05.0,5 2,76.51,46 2,46  51,46  n  n 34 = 2,75 n = 1,5 – 2,5 (làm việc điều kiện bình thường) 4.2.7.2 Tính gối đỡ trục Khả làm việc gối đỡ đánh giá hệ số C xác định theo công thức: (8 – 1) / Tài liệu 5/ C = Q ( n,h )0,3 Trong đó: Q – tải trọng tương đương (daN); n – số vòng quay ổ, (vg/phút); h – số làm việc chọn h = 700 Q = ( Kv.R + mA )KnKt, (8 – 2) / Tài liệu 5/ Trong đó: R – tải trọng hướng tâm (daN) ; A – tải trọng dọc trục (daN) A = 0; m – hệ số chuyển tải dọc trục tải trọng hướng tâm (bảng – 2) m = 3,5; Kt – hệ số tải trọng động (bảng – 3) Kt = Kn – hệ số nhiệt độ (bảng – 4) Kn = Kv – hệ số xét đến vòng vòng quay ổ (bảng – 5) Kv = Q = ( 1.1789 + 3,5.0 ).1.1 = 1789 (daN) C = Q ( n.h )0,3 = 1789.( 424.500 ) 0,3 C = 41075 N Tra Bảng 14P tài liệu chọn ổ ký hiệu 210 + d = 50 (mm) + D = 90 (mm) + B = 20 (mm) + d2 = 61,8 (mm) + D2 = 77,6 (mm) Tương tự tra Bảng 14P tài liệu chọn ổ ký hiệu 205 + d = 25 (mm) + D = 52 (mm) 35 + B = 15 (mm) + d2 = 33,3 (mm) + D2 = 43,9 (mm) 4.2.7.3 Tính tốn thiết kế then Để truyền chuyển động cho trục quay ta chọn truyền đai Dựa vào đường kính trục tra tài liệu ta chọn then có: b = 12 mm ; h = mm; t1 = mm ; t2 = 3,3 mm ; k = 4,4 Chiều dài then: l = 0,8.lm (lm – chiều dài moay ) l = 0,8.80 = 64 mm Điều kiện bền dập mặt cạnh làm việc then tính theo cơng thức sau: σd = 2.M x   d , (N/mm ) Công thức (7 – 11) / Tài liệu 5/ dkl Tra bảng – 20 tài liệu 5: +   = 150 (N/mm2) + l = 80 (mm) + l = 0,8.80 = 64 (mm) σd = 2.42020 = 7,46 (N/mm2) 40.4,4.64 Suy ra: σd <   Vậy then vừa chọn đảm bảo điều kiện bền Theo điều kiện bền cắt then: τc = 2.M x   c , (N/mm ) d b.l Tra bảng – 21 tài liệu chọn   = 120 (N/mm2) τc = 2.42020 = 2,73 (N/mm2) 40.12.64 Suy ra: τc <   Vậy then đảm bảo điều kiện bền cắt 36 4.3 Quy trình chế tạo Dựa vào công nghệ chế tạo máy sở thiết bị máy móc Khoa Cơ Khí - Cơng Nghệ Phương pháp chế tạo tiến hành sau: - Hoàn tất vẽ lắp vẽ chi tiết - Tiến hành chia máy thành cụm chi tiết - Viết quy trình chế tạo cho chi tiết chế tạo Khoa - Chế tạo chi tiết theo quy trình - Chọn mua thị trường chi tiết tiêu chuẩn - Tiến hành lắp ráp máy theo vẽ lắp 4.3.1 Chế tạo trục Chọn phương pháp gia công bề mặt trục: Căn yêu cầu kỹ thuật chi tiết cần gia công điều kiện kinh tế dễ gia công để lựa chọn phương pháp gia công trục: + Các mặt đầu dùng phương pháp gia công tiện + Tiến hành tiện tinh xong trở lại mặt thứ hai + Chống tâm để đảm bào ổn định trục q trình gia cơng Cơng nghệ chế tạo trục: Hình 4.6 Hình vẽ đánh số phơi Cơng nghệ chế tạo trục chia làm nguyên công Nguyên công A: gồm bước chọn phôi tiện mặt Bước 1: Chọn phơi - Phơi thép hình trụ C45, chiều dài L = 1400 mm đường kính Ф 55 - Gá cắt phơi máy tiện - Dụng cụ cắt dao cắt thép gió 37 Hình 4.7 Tiện mặt đầu Bước 2: Tiện mặt I tiện thô mặt trụ Ф 55x 1400 - Gia công máy tiện - Khoan lỗ chống tâm - Gá dao ụ động mâm kẹp máy tiện - Dụng cụ cắt dao tiện phải - Chế độ cắt: + Bước chạy dao:S = + Chiều sâu vết cắt: t = 0,5 + Số vòng quay: n = 300 vg/phút Ngun cơng B: gồm bước Bước 1: Tiện thô tiên tinh mặt IV - Gia công máy tiện - Dụng cụ cắt dao hợp kim vai trái - Gá mũi chống tâm mâm kẹp máy tiện 38 Hình 4.8 Tiện thơ tiên tinh mặt IV - Chế độ cắt : + Bước chạy dao S = + Chiều sâu vết cắt t = 0,5 + Số vòng quay n = 350 vg/phút Bước 2: Tiện thô tiện tinh mặt V - Gia công máy tiện - Dụng cụ cắt dao hợp kim vai trái phải - Gá mũi chống tâm mâm kẹp máy tiện Hình 4.9 Tiện thơ tiện tinh mặt III - Chế độ cắt : + Bước chạy dao S = + Chiều sâu vết cắt t = 0,5 + Số vòng quay n = 350 vg/phút 39 Bước 3: trở dầu gia công tương tự mặt VII, VIII Nguyên công C: gồm bước tiện lệch tâm mặt II, III tiện ren VIII, IX Hình 4.10 Tiện trục lệch tâm Hình 4.11 Tiện ren Nguyên công D: Phay rãnh then Bước 1: Phay rãnh then 8x64 40 Hình 4.12 Phay rãnh then - Máy cơng cụ máy phay ngón - Dụng cụ cắt dao phay ngón Ф - Chế độ cắt: + Bước chạy dao: S = + Chiều sâu vết cắt: t = 0,5 + Số vòng quay: n = 380 vg/phút 4.3.2 Chế tạo khung máy Công nghệ chế tạo khung máy: - Yêu cầu kỹ thuật: Khung kết cấu nâng đỡ cho toàn máy Khung sàng chịu rung động trình làm việc Do mối hàn phải đảm bảo độ bền vững, chịu va đập Khung máy chế tạo thép định hình U100, U60 V50 - Trình tự gia cơng: + Căn theo vẽ thiết kế , tiến hành chế tạo phôi cách cắt thép vật liệu theo kích thước thiết kế + Máy công cụ máy cắt đá + Định vị lắp ghép chi tiết hàn hồ quang + Kiểm tra mối hàn băng phương pháp thủ cơng 41 + Kiểm tra kích thước chi tiết theo vẽ 4.3.3 Chế tạo khung sàng Công nghệ chế tạo hộp sàng: - Yêu cầu kỹ thuật: + Lắp ghép kích thước để đảm bảo góc nghiêng sàng hộp sàng + Hộp sàng chịu rung động - Trình tự gia cơng: + Vật liệu chế tạo tole dày mm + Vẽ khai triển phôi + Cắt tole theo bảng vẽ khai triển + Định vị lắp ghép lên khung hàn hồ quang + Chế độ hàn :  Đường kính que hàn:3 mm  Cường độ hàn: 200 Ampe 4.4 Khảo nghiệm 4.4.1 Mục đích việc khảo nghiệm - Khảo nghiệm kiểm tra chất lượng chế tạo lắp ráp máy - Đo đạc thông số kỹ thuật: suất, công suất tiêu thụ, tần số hoạt động - Cho máy chạy thử thời gian để kiểm tra hoạt động máy có bình thường khơng - Phát sớm, ngăn ngừa sửa chữa hư hỏng xảy 4.4.2 Kết khảo nghiệm 4.4.2.1 Khi máy chạy không tải + Địa điểm: Khoa Cơ Khí – Cơng Nghệ, Đại Học Nơng Lâm + Dụng cụ đo: - Đồng hồ đo số vòng quay - Đồng hồ đo công suất - Thước + Kết khảo sát đo đạc: - Số vòng quay trục lệch tâm: n = 1430 (vg/phút) 42 - Công suất máy chạy không 450 W - Máy chạy ổn định - Tiếng ồn tương đối ( chưa có vật liệu ) - Các mối ghép bulông mối hàn chắn + Nhận xét: - Kết cấu phù hợp với hoạt động máy - Máy chạy rà ổn định - Cho máy hoạt động với chế độ có tải 4.4.2.2 Khi máy chạy có tải + Địa điểm: Cơng ty phân bón Thiên Minh, Huyện Bình Chánh, TP.HCM + Dụng cụ đo: - Đồng hồ đo số vòng quay - Đồng hồ đo cơng suất - Thước - Đồng hồ đo thời gian - Các thùng chứa than bùn - Cân đồng hồ + Bố trí thí nghiệm: - Phương pháp bố trí thí nghiệm theo kiểu ngẫu nhiên hồn tồn Bố trí mẫu vật liệu cách ngẫu nhiên sau tiến hành đánh số thứ tự Tiến hành bốc thăm cho khảo nghiệm theo thứ tự - Phương pháp xử lý số liệu đo đạc tiến hành phương pháp thống kê theo tích phân phương sai - Chọn thời gian cho lần lấy mẫu phút - Thực việc khảo nghiệm với lần lặp lại Kết khảo nghiệm trình bày bảng 4.1 Bảng 4.1 Kết khảo nghiệm xác định thông số làm việc tiêu kinh tế kỹ thuật 43 Số Số Công Khối Khối Biên độ lần vòng suất lượng lượng dao động đo quay (W) sàng (mm) (kg) sàng (kg) trục (vg/ph) 1420 1428 19,4 230,5 10 1428 1432 18,7 245,1 12 1425 1390 18,6 238,7 1430 1410 19,3 225,6 11 1430 1395 18,5 224,7 10 1427 1411 18,9 232,9 10,4 4,219 18,894 0,418 8,786 1,14 Trung bình Độ lệch chuẩn S - Kết xử lý số liệu xác định thông số làm việc tiêu kinh tế - kỹ thuật máy thực nghiệm sau: Chọn mức ý nghĩa: α = 0,05 ; ν = – = ; t(0,05; 4) = 2,776 + Số vòng quay trục sàng: ntb + t /  1427 + 2,776  1432 vg/ph S  n 4,219   n  n n  ntb  – t /  1427 - 2,776  1421 vg/ph 44 S n 4,219 (4.15) + Công suất thực tế máy sàng rung: Ntb S n + t /  1411+ 2,776  18,894  N   N  1411 – 2,776  Ntb – t /  1434 W  N  1387 W 1,434 kW  N  1,387 kW S n 18,894 (4.16) + Khối lượng vật liệu sàng: mttb S n + t /  18,9 + 2,776  19,42 kg  0,418    mt  S n – t /   18,9 – 2,776  mt mt mttb 0,418 18,39 kg (4.17) + Khối lượng vật liệu sàng: mdtb + t /  S n 232,9 + 2,776  243,8 kg   8,786  md  – t /  222 kg + t /  S n  a  atb 45 8,786 (4.18) +Biên độ dao động sàng: atb S n  232,9 – 2,776  md  mt mdtb – t /  S n 10,4 + 2,776  11,8 mm  1,14  mt  10,4 – 2,776  a  1,14 mm (4.19) + Năng suất sàng: Năng suất sàng tính qua số liệu khảo nghiệm là: Q = 60x (mt + md)/5 Q = 60x (18,9 + 232,9)/5 = 3022 kg/h (4.20) + Chi phí điện riêng: Chi phí điện riêng tính qua số liệu khảo nghiệm là: Ar = N/Q = 1,411/3,022 = 0,467 kWh/tấn (4.21) Nhận xét: Máy thiết kế đáp ứng yêu cầu suất, chất lượng sản phẩm phân loại 46 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 7.1 KẾT LUẬN: Để đáp ứng mục tiêu cải tiến công nghệ sản xuất phân vi sinh tiến hành thực đề tài chế tạo máy sàng rung Sau hoàn thành cho vận hành máy rút số kết luận sau: - Máy hoạt động ổn định - Kích thước máy cân đối, khâu lắp ráp vận hành máy đơn giản - Các chi tiết máy thay dễ dàng - Các thông số kỹ thuật theo liệu thiết kế phù hợp với lí thuyết tính tốn 7.2 ĐỀ NGHỊ: Sản phẩm máy nghiền than bùn nguyên liệu cho máy sàng rung nên cần ý số vấn đề sau: - Cần vệ sinh lưới sàng thường xun để suất máy khơng bị ảnh hưởng Có thể dùng chổi tre quét phần than bùn sót lại khung sàng - Thường xuyên bảo dưỡng máy, kiểm tra mối hàn, bulông, tra mỡ cho ổ bi đảm bảo cho máy hoạt động bình thường - Cần nghiên cứu thêm khâu tự động cấp thoát liệu để phù hợp cho dây chuyền với suất lớn - Do thời gian thực đề tài hạn chế nên chưa so sánh hiệu máy sàng rung so với máy khác 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO A.la XOKOLOV Cơ Sở Thiết Kế Máy Sản Xuất Thực Phẩm Nhà Xuất Bản Khoa Học Và Kĩ Thuật LÊ NGỌC HỒNG, 2005 Sức Bền Vật Liệu Nhà Xuất Bản Khoa Học Và Kĩ Thuật LÊ TIẾN HỐN, 1994 Cơng Nghệ Chế Tạo Trường Đại Học Nơng Lâm TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NHƯ NAM – TRẦN THỊ THANH, 2000 Máy Gia Công Cơ Học Nông Sản Thực Phẩm Nhà Xuất Bản Giáo Dục NGUYỄN TRỌNG HIỆP – NGUYỄN VĂN LẪM, 1999 Thiết Kế Chi Tiết Máy Nhà Xuất Bản Giáo Dục NGUYỄN VĂN SINH, 2001 Thiết Kế – Chế Tạo – Khảo Nghiệm Máy Sàng Rung Phân Vi Sinh Tấn/Giờ TRẦN HỮU QUẾ – ĐẶNG VĂN CƯ – NGUYỄN VĂN TUẤN, 2005 Vẽ Kĩ Thuật Cơ Khí Nhà Xuất Bản Giáo Dục Luận Văn Tốt Nghiệp TRỊNH CHẤT – LÊ VĂN UYỂN, 2003 Tính Tốn Thiết Kế Hệ Dẫn Động Cơ Khí Nhà Xuất Bản Giáo Dục Tài liệu internet: http://www.sbmchina.com http://www.thuonghieuvungmien.vn 48 ... sát thao tác 19 Hình 4.1 Mơ hình sàng rung thiết kế Lò xo; Động cơ; Trục quay; Cơ cấu lệch tâm; Thanh truyền; Máng thoát liệu, Bulông; Lưới sàng; Khung 4.2 Tính tốn thiết kế sàng rung dùng phân
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ – CHẾ TẠO – KHẢO NGHIỆM SÀNG RUNG TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT PHÂN VI SINH NĂNG SUẤT 3 TẤNH, NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ – CHẾ TẠO – KHẢO NGHIỆM SÀNG RUNG TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT PHÂN VI SINH NĂNG SUẤT 3 TẤNH

Từ khóa liên quan