Phương pháp Kluckohn Strodtbeck và Hoftstede. Kinh doanh quốc tế. VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI VĂN HÓA ĐỂ SO SÁNH GIỮA VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ VĂN HÓA MỸ

12 395 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2018, 21:10

VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI VĂN HÓA ĐỂ SO SÁNH GIỮA VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ VĂN HÓA MỸI.Văn hóa21.Khái niệm22.Đặc trương của văn hóa2a.Văn hóa có tính hệ thống2b.Văn hóa có tính giá trị2c.Văn hóa mang tính nhân sinh3d.Văn hóa có tính lịch sử3II.Phương pháp Kluckhohn Strodtbeck4III.Phương pháp Hofstede7IV.Phương pháp kết hợp Kluckohn Strodtbeck và Hoftstede11a.Nền văn hóa định hướng theo cá nhân12b.Nền văn hóa định hướng theo nhóm13 ĐỀ TÀI: VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI VĂN HÓA ĐỂ SO SÁNH GIỮA VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ VĂN HĨA MỸ MỤC LỤC Contents I Văn hóa Khái niệm Từ "văn hóa" có nhiều nghĩa Trong tiếng Việt, văn hóa dùng theo nghĩa thơng dụng để học thức (trình độ văn hóa), lối sống (nếp sống văn hóa); theo nghĩa chuyên biệt để trình độ phát triển giai đoạn (văn hóa Đơng Sơn) Trong theo nghĩa rộng văn hóa bao gồm tất cả, từ sản phẩm tinh vi đại tín ngưỡng, phong tục, lối sống, lao động Chính với cách hiểu rộng này, văn hố đối tượng đích thực văn hóa học.Tuy nhiên, với cách hiểu rộng giới có hàng trăm định nghĩa khác Để định nghĩa khái niệm, trước hết cần xác định đặc trưng Đó nét riêng biệt tiêu biểu, cần đủ để phân biệt khái niệm (sự vật) với khái niệm (sự vật) khác Phân tích cách tiếp cận văn hóa phổ biến (coi văn hóa tập hợp, hệ thống, giá trị, hoạt động, kí hiệu, thuộc tính nhân cách, thuộc tính xã hội ), xác định đặc trưng mà tổng hợp lại, ta nêu định nghĩa văn hố sau: VĂN HỐ : hệ thống hữu giá trị vật chất tinh thần người sáng tạovà tích luỹ qua trình hoạt động thực tiễn, tương tác người môi trường tự nhiên xã hội Đặc trương văn hóa a Văn hóa có tính hệ thống Đặc trưng cần để phân biệt hệ thống với tập hợp; giúp phát mối liên hệ mật thiết tượng, kiện thuộc văn hóa; phát đặc trưng, quy luật hình thành phát triển Nhờ có tính hệ thống mà văn hóa, với tư cách thực thể bao trùm hoạt động xã hội, thực chức tổ chức xã hội Chính văn hóa thường xun làm tăng độ ổn định xã hội, cung cấp cho xã hội phương tiện cần thiết để ứng phó với mơi trường tự nhiên xã hội Nó tảng xã hội - có lẽ mà người Việt Nam ta dùng từ loại “nền” để xác định khái niệm văn hoá (nền văn hóa) b Văn hóa có tính giá trị Văn hóa theo nghĩa đen nghĩa "trở thành đẹp, thành có giá trị" Tính giá trị cần để phân biệt giá trị với phi giá trị (vd: thiên tai, mafia) Nó thước đo mức độ nhân xã hội người.Các giá trị văn hóa, theo mục đích chia thành giá trị vật chất (phục vụ cho nhu cầuvật chất) giá trị tinh thần (phục vụ cho nhu cầu tinh thần); theo ý nghĩa chia thành giá trị sử dụng, giá trị đạo đức giá trị thẩm mĩ; theo thời gian phân biệt giá trị vĩnh cửu giá trị thời Sự phân biệt giá trị theo thời gian cho phép ta có nhìn biện chứng khách quan việc đánh giá tính giá trị vật,hiện tượng; tránh xu hướng cực đoan - phủ nhận trơn tán dương hết lời.Vì mà, mặt đồng đại, tượng có giá trị nhiều hay tùy theo góc nhìn, theo bình diện xem xét Muốn kết luận tượng có thuộc phạm trù văn hóa hay khơng phải xem xét mối tương quan mức độ "giá trị" “phi giá trị" Về mặt lịch đại, tượng có giá trị hay khơng tùy thuộc vào chuẩn mực văn hóa giai đoạn lịch sử Áp dụng vào Việt Nam, việc đánh giá chế độ phong kiến, vai trò Nho giáo, triều đại nhà Hồ, nhà Nguyễn đòi hỏimột tư biện chứng Nhờ thường xuyên xem xét giá trị mà văn hóa thực chức quan trọngthứ hai chức điều chỉnh xã hội, giúp cho xã hội trì trạng thái cân động, khơng ngừng tự hồn thiện thích ứng với biến đổi môi trường, giúp định hướng chuẩn mực, làm động lực cho phát triển xã hội c Văn hóa mang tính nhân sinh Tính nhân sinh cho phép phân biệt văn hoá tượng xã hội (do ngườisáng tạo, nhân tạo) với giá trị tự nhiên (thiên tạo) Văn hóa tự nhiên biếnđổi người Sự tác động người vào tự nhiên mang tính vật chất(như việc luyện quặng, đẽo gỗ ) tinh thần (như việc đặt tên, truyền thuyết cho cáccảnh quan thiên nhiên ) Như vậy, văn hóa học khơng đồng với đất nước học Nhiệm vụ đất nước học giới thiệu thiên nhiên - đất nước - người Đối tượng bao gồm giá trị tự nhiên, không thiết bao gồm giá trị Về mặt rộng văn hố học Mặt khác, đất nước học chủ yếu quan tâm đến vấn đề đương đại, mặt hẹp văn hóa học.Do mang tính nhân sinh, văn hóa trở thành sợi dây nối liền người với người, thực chức giao tiếp có tác dụng liên kết họ lại với Nếu ngôn ngữ hình thức giao tiếp văn hóa nội dung d Văn hóa có tính lịch sử Nó cho phép phân biệt văn hóa sản phẩm q trình tích luỹ qua nhiều hệ với văn minh sản phẩm cuối cùng, trình độ phát triển giai đoạn Tính lịch sử tạo cho văn hóa bề dày, chiều sâu; buộc văn hóa thường xuyên tự điều chỉnh, tiến hành phân loại phân bố lại giá trị Tính lịch sử trì truyền thống văn hóa Truyền thống văn hóa giá trị tương đối ổn định (những kinh nghiệm tập thể) tích lũy tái tạo cộng đồng người qua không gian thời gian, đúc kết thành khuôn mẫu xã hội cố định hóa dạng ngơn ngữ, phong tục, tập qn nghi lễ, luật pháp, dư luận Truyền thống văn hóa tồn nhờ giáo dục Chức giáo dục chức quan trọng thứ tư văn hóa Nhưng văn hóa thực chức giáo dục khơng nhữnggiá trị ổn định (truyền thống), mà hệ thống chuẩn mực mà người hướng tới Nhờ mà văn hóa đóng vai trò định việc hình thành nhân cách (trồng người) Từ chức giáo dục, văn hóa có chức phái sinh đảm bảo tính kế tục tịch sử: Nó mộtthứ "gien" xã hội di truyền phẩm chất người lại cho hệ mai sau II Phương pháp Kluckhohn- Strodtbeck Phương pháp Kluckhohn-Strodtbeck nghiên cứu khác văn hóa theo tiêu chí, việc ý tới kiện khứ tương lai, niềm tin vào trách nhiệm cá nhân nhóm phúc lợi người Phương pháp Kluckhohn-Strodtbeck nghiên cứu văn hóa cụ thể việc đưa câu hỏi sau:     Liệu môi trường điều khiển người hay người điều khiển môi trường hay người phận thiên nhiên? Ở Việt Nam người thường bị phụ thuộc nhiều vào thay đổi môi trường Do tư phát triển, không lường trước thay đổi môi trường tương lai nên bị động môi trường biến đổi, chịu chi phối môi trường Dù nhận thấy dấu hiệu thay đổi tư "nước đến chân nhảy" nên người thường không chủ động trang bị sẵn, đổi để đương đầu với thay đổi, bị chậm so với nhiều quốc gia khác biết nắm bắt hội - Ví dụ việc Việt Nam gia nhập TPP Từ tháng 10/2010 hội nghị thượng đỉnh APEC, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thơng báo Việt Nam thực tham gia hiệp định TPP, 13/11/2010 Việt Nam tuyên bố tham gia đàm phán với tư cách thành viên đầy đủ trở thành thành viên thức thứ hiệp định Đến 4/2/2016, Việt Nam thức ký kết để xác thực lời văn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Vậy doanh nghiệp Việt Nam có đến năm để chuẩn bị, lường trước thay đổi sau đàm phán điều khoản ký kết hiệp định, số doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược, thay đổi để sẵn sàng đối mặt với hội thách thức mở cửa khơng nhiều Còn doanh nghiệp chưa kịp thay đổi sớm bị đào thải kinh tế cạnh tranh gay găt Văn hóa Mỹ mang tính động cao: Họ quan niệm người kiểm sốt tự nhiên, làm thay đổi số phận không phụ thuộc vào số phận Họ đánh giá thành tựu cá nhân, người ln vươn lên Họ có định hướng tương lai, nghĩ tương lai Họ phân tích biến động mơi trường để chủ động đối mặt không bị môi trường chi phối Con người ý đến kiện khứ, hay ý định tương lai hành động họ? Người Việt vương vấn nhiều với khứ, dân tộc ta có bề dày truyền thống lịch sử với hàng nghìn năm dựng nước giữ nước ông cha ta nhắc lại Nước ta tự hào nước thuộc địa nhỏ bé đánh thắng hai cường quốc lớn mà không lo đến tương lai nước ta bị bỏ xa nhiều mặt, phát triển nhiều nước Châu Á liền kề Người Mỹ nhìn tương lai khơng phải nhìn q khứ Họ quan niệm người nên cố gắng cải thiện sống để vươn lên thay chìm đắm thứ qua Họ khơng tin vào số phận hay định mệnh Người Mỹ nghĩ đến tương lai trước mắt đẹp hơn, họ lạc quan dù có gặp phải khó khăn Khơng nên tin tưởng người, cần phải quản lý họ hay tin tưởng họ để họ tự hành động?   -  -  Người Việt Nam thường có phong cách làm việc ỷ lại, phụ thuộc vào người khác Chỉ cố gắng bị thúc ép, giám sát không lại lơ là, chểnh mảng Vì so với nước ngồi, doanh nghiệp Việt Nam thường có nhiều quy định kèm theo khen thưởng, xử phạt để làm động lực cho người lao động Các doanh nghiệp Mỹ nhìn chung linh động phong cách làm việc Doanh nghiệp Mỹ cho phép nhân viên làm việc nhà, nơi làm việc họ có nghỉ giúp nhân viên có yên tĩnh thoải mái cần thiết Họ ln có quan niệm bình đẳng cơng việc, chủ nghĩa cá nhân đề cao nên thay quản lý, giám sát người Mỹ tin tưởng công việc, họ lấy thành tích để đánh giá lực người Liệu người có khao khát thành đạt sống, có sống vơ tư hay sống tơn giáo? Người Việt dễ dàng hài lòng với có Chấp nhận thay đổi để đối mặt với khó khăn Người Việt cần cù thơng minh đơi chạy theo cấp mà quên kiến thức, không chủ động học hỏi vận dụng Nhiều người suy nghĩ học cho mình, tương lai mà từ chọn ngành chọn nghề chịu chi phối nhiều yếu tố, người xung quanh khiến cho việc học không đem lại hứng thú động lực, không đem lại kết mà tốn thời gian tiền bạc Việt Nam quốc gia đa tơn giáo, tín ngưỡng Người dân Việt Nam có truyền thống sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng từ lâu đời Các dân tộc cộng đồng dân tộc Việt Nam có tín ngưỡng riêng gắn liền với đời sống kinh tế tâm linh Ở Việt Nam có 06 tôn giáo lớn: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Cao Đài, Hoà Hảo chiếm khoảng 27% dân số Văn hóa Mỹ mang tính thực dụng định hướng mục tiêu thành đạt Tiêu chuẩn chủ nghĩa thực dụng thành công, thành đạt: mục tiêu đạt lợi ích - Thời gian cho thân gia đình ưu tiên hàng đầu với người Mỹ Họ ln hướng tới cân cho việc cần thiết Các nhu cầu cá nhân riêng tư dược đề cao mức Văn hóa Mỹ nhấn mạnh đến tự cá nhân - Hoa Kỳ số quốc gia giới mà diện đầy đủ giáo hội tôn giáo lớn nhỏ, Theo thăm dò ý kiến năm 2014; 70,8% tổng số dân Mỹ nhận họ theo Kitơ giáo (trong đó: 46,7% theo Tin Lành; 20,8% theo Công giáo); 1,9% theo Do Thái giáo 0,9% theo Hồi giáo Theo khảo sát khác; 40% dân số Mỹ nói họ tham dự buổi lễ gần tuần nhiều hơn, 58% nói họ cầu nguyện tuần.Đa số người Mỹ cho biết tôn giáo giữ vai trò "rất quan trọng" sống 5    -  Con người có tin cá nhân nhóm phải có trách nhiệm phúc lợi người khơng? Người Việt thường đạt hiệu cao làm việc cá nhân làm việc nhóm khơng Do xu hướng phụ thuộc làm việc nhóm, nhiều người thường có suy nghĩ khơng làm có người khác làm, khơng cần làm hưởng, khơng có liên kết, hợp tác tốt thành viên khiến cho kết làm việc nhóm thấp, khơng phản ánh lực cá nhân Khi làm việc nhóm xảy tượng đùn đẩy trách nhiệm, hay cho sai phạm lỗi tập thể cá nhân nên tìm nguyên nhân khắc phục sai phạm Văn hóa Mỹ mang tính cạnh tranh cao, họ thích tự tự lực cánh sinh nhờ giúp đỡ người khác Họ đề cao bình đẳng người, đặt sống cá nhân lên mối quan hệ tập thể Tuy nhiên cần hợp tác, người Mỹ ln thể tốt tính tập thể nhờ biết lắng nghe người khác giúp đạt hiệu suất cao cơng việc nhóm Con người thích hoạt động lĩnh vực công cộng hay lĩnh vực tư nhân? Người Việt thường thích vào làm viêc quan nhà nước, thích làm cơng chức quan niệm làm việc nhà nước đảm bảo ổn định lâu dài có chế độ đãi ngộ cao, có hưu trí quan trọng làm nhà nước không bị áp lực mặt công việc, khơng đòi hỏi sáng tạo, nỗ lực thân, khó bị đuổi việc Tuy nhiên thời buổi kinh tế hội nhập, có nhiều người tài giỏi, động, sáng tạo lựa chọn làm việc doanh nghiệp tư nhân để phát triển thân đem lại nguồn thu nhập lớn Người Mỹ ln u thích tự do, tơn trọng độc lập tự chủ Họ thích mơi trường làm việc động, sáng tạo khơng thích bị ràng buộc quy tắc, luật lệ nên công ty tư nhân lựa chọn tốt so với doanh nghiệp nhà nước III Phương pháp Hofstede So sánh văn hóa Việt Nam văn hóa Mỹ theo phương pháp hofstede Các chiều văn hóa Hofstede sử dụng nhằm phát triển chiến lược hiệu để hợp tác với người nhiều nước khác Bằng việc nghiên cứu liệu khảo sát giá trị nhân viên IBM 50 quốc gia, Hofstede kết luận có nhiều khác biệt lớn giá trị văn hóa Ở nhiều nước, thách thức rắc rối xung quanh giá trị văn hóa giống cách giải thích giải pháp sau lại khác xa nước Mơ hình Hofstede giúp tương tác hiệu với người nước khác Các loại giá trị xác định nghiên cứu thể bốn chiều văn hóa • Khoảng cách quyền lực • Chủ nghĩa cá nhân/chủ nghĩa tập thể • Giới tính: Nam/ Nữ giới • Tâm lý né tránh Tuy nhiên sở khác nước Phương đông Phương Tây, chiều thứ năm bổ sung là: Định hướng dài hạn Nắm bắt khác biệt văn hóa quốc gia giúp hiểu hành vi đặc thù Có thể nhận thức nhận biết khác biệt bước để tương tác hiệu môi trường đa văn hóa Hầu hết có hội giao dịch kinh doanh với người đến từ văn hóa khác Quốc tế hóa dẫn đến nhiều khách hàng, đối tác, nhà cung cấp đưa đến việc thuê mướn lao động từ khắp nơi giới Xu hướng gia tăng rủi ro hiểu lầm cư xử sai lệch văn hóa Mơ hình chiều văn hóa Hofstede vị trí quốc gia liên quan chiều giúp ngăn chặn xung đột có khởi đầu tốt đẹp với khách hàng Mơ hình chiều văn hóa Hofstede dẫn cho tương tác người với người, giúp hiểu rõ hành vi định • Chỉ số khoảng cách quyền lực (Power distance index-PDI) phạm vi mà thành viên quyền lực tổ chức chấp nhận kỳ vọng quyền lực phân bố không ngang cá nhân Ở Mỹ, bình đẳng coi mục đích chung xã hội việc cá nhân từ đáy tháp quyền lực leo lên đỉnh chuyện bình thường Một người dân nói chuyện bình thường với tổng thống, nhân viên thẳng thắn nói suy nghĩ với sếp, tranh luận thoải mái nhìn nhận người lớn có suy nghĩ độc lập mắt cha mẹ Việt Nam, nhân dân ngoan ngoãn phục tùng lãnh đạo, nhân viên làm theo lời sếp, học sinh răm rắp nghe theo thầy cô, không dám cãi cha mẹ - họ coi bổn phận, điều đương nhiên Sự phân chia đẳng cấp rõ ràng Việc người đẳng cấp thấp chuyển lên đăng cấp cao khó khăn (có thể hiểu "con vua lại làm vua, sãi chùa lại quét đa") • Chủ nghĩa cá nhân (individualism- IDV) chủ nghĩa tập thể, mô tả mối quan hệ cá nhân tập thể phổ biến quốc gia Chủ nghĩa cá nhân gắn liền với xã hội ràng buộc cá nhân lỏng lẻo Mọi người mong chăm lo cho than gia đình Chủ nghĩa tập thể gắn liền với xã hội người kết hợp nhóm lợi ích găn bó chặt chẻ Các nhóm lợi ích bảo vệ khơng ngừng thành viên nhóm suốt đời họ để đổi lấy lòng trung thành tuyệt đối So với công ty Việt Nam, công ty Mỹ người ta quan tâm nhiều tới lợi ích thân tồn diện nhóm Mỹ đề cao Chủ nghĩa Cá Nhân có nghĩa cá nhân quyền cá nhân tôn trọng Trong xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân, mối liên hệ cá nhân thường lỏng lẻo: Anh A chị B chăm lo cho sống gia đình gần gũi với mình, anh/ chị ta lựa chọn tham gia cộng đồng đó, thoải mái từ bỏ - thích Ngược lại, Việt Nam , người từ sinh buộc phải hòa nhập vào cộng đồng rộng lớn hơn, thường tập hợp gia đình (với cơ, chú, bác ông bà v.v ) Cộng đồng bảo vệ họ khó khăn, đổi lại họ phải trung thành với cộng đồng mà không quyền thắc mắc Trong cộng đồng thế, thành viên thường phải theo đuổi gọi trách nhiệm với cộng đồng (thể diện dòng họ, thể diện hàng xóm láng giềng, v.v ) • Nam giới (Masculinity-MAS) đối lập với nữ giới, đối tượng khác biệt giới tính Trong văn hóa nam tính, đốn tính cách trội khơng phải mục đích thỏa mãn cá nhân Chiều văn hóa nói lên mức độ xã hội chấp nhận hay không chấp nhận quyền lực truyền thống người đàn ông xã hội Việt Nam quốc gia có phân biệt giới tính Trong xã hội thế, đàn ơng có xu hướng thống trị phần lớn cấu trúc quyền lực gia đình xã hội Còn Mỹ xã hội chấp nhận nam nữ bình quyền nhiều Trong xã hội thế, phụ nữ đối xử bình đẳng với nam giới khía cạnh • Chỉ số tâm lý né tránh (uncertainty avoidance index- UAI) cho biết tình không rõ ràng làm người thuộc văn hóa cảm thấy nguy tới mức Các văn hóa né tránh rủi ro cố gắng giảm thiếu khả xảy tình phương pháp an ninh an tồn Thêm vào đó, văn hóa đặc trưng việc sử dụng nhân viên lâu dài Các văn hóa có UAI thấp có xu hướng tương đối sẵn sàng chấp nhận rủi ro Chiều văn hóa nói lên mức độ sẵn sàng chấp nhận thay đổi, điều mẻ cộng đồng Một quốc gia có điểm số cao tránh rủi ro Việt Nam không sẵn sàng chấp nhận điều lạ, thay đổi mà họ chưa trải nghiệm Kết xã hội thường sống truyền thống, luật định suy nghĩ người xưa để lại Các tư tưởng thường khó khăn xâm nhập vào quốc gia có điểm số tránh rủi ro cao Một quốc gia có điểm số thấp Tránh Rủi ro Mỹ không quan tâm đến rủi ro điều không lường trước Họ sẵn sàng chấp nhận thay đổi thử nghiệm Trong xã hội thế, giá trị coi truyền thống thay đổi thường xun, gò bó luật định trước • Định hướng dài hạn (long term orientation – LTO) đối lập với định hướng ngắn hạn giá trị gắn kết với định hướng dài hạn tiết kiệm kiên trì Sau giáo sư Hofstede đưa bốn chiều văn hóa nêu trên, Michael Harris Bond đồng nghiệp Hồng Kơng nhận thấy rằng, dựa chiều nói trên, khó lòng đánh giá khác biệt văn hóa Châu Âu Châu Á Họ đưa chiều thứ năm, chiều mà ban đầu họ gọi chiều "động lực Khổng Tử" (Confucian dynamism) Giáo sư Hofstede sau đưa thêm chiều vào nghiên cứu ban đầu với tên chiều Hướng tương lai: Định hướng tương lai mơ tả cách nhìn xã hội hướng tương lai, hay sống hướng vào khứ Trong xã hội hướng tương lai (long-term orientation), người ta quý trọng bền bỉ (hay kiên nhẫn, bền chí), thích tiết kiệm, xếp mối quan hệ theo thân phận hay đẳng cấp xã hội, có khái niệm "xấu hổ" Nói cách khác, cá nhân xã hội hướng tương lai lo lắng tương lai đâu, họ tiết kiệm chi tiêu để dành dụm cho lúc trái nắng trở trời hay già, họ trông đợi việc kiên gan đem lại thành công tương lai Xã hội Hướng tương lai coi trọng "kết cuối cùng" (virtue) "sự thật" (truth), họ thường lấy kết biện hộ cho phương tiện Việt Nam nước châu Á Trung Quốc thường đạt điểm cao chiều Ngược lại, xã hội hướng khứ thường thích hưởng thụ, trưng diện cho bạn bè dành dụm Người xã hội hướng nhấn mạnh vào kết tức thời, thay trơng đợi vào kiên nhẫn Quan hệ xã hội mang tính xòng phẳng, ngang hàng, không phụ thuộc vào thân phận hay đẳng cấp Họ coi trọng "sự thật" (truth) "kết cuối cùng" (virtue), thường làm điều [mà họ cho là] thời điểm tại, thay băn khoăn kết tương lai Mỹ Châu Âu có điểm thấp chiều Kết luận Mơ hình chiều văn hóa Hostede hữu ích việc giúp nhận thức khác biệt nhiều văn hóa hữu cơng ty bắt đầu vươn quốc tế Tuy nhiên, vài thập kỷ gần đây, khoảng cách giảm dần, văn hóa hòa trộn khác biệt khơng rõ rệt Thêm vào đó, người ta đặt dấu chấm hỏi việc xếp loại số nước tùy thuộc vào tất nhóm văn hóa nước có diện hay khơng Nếu câu trả lời không, xếp loại chiều văn hóa khác biệt nhóm dân cư quốc gia Cuối cùng, chẳng có hai cá thể giống hệt nhau, người ta phải nhận thấy hiểu lầm xảy Phương pháp kết hợp Kluckohn- Strodtbeck Hoftstede IV Nếu kết hợp hai phương pháp Kluckhonh- Strodbeck Hofstede nhận biết qua 10 tiêu chí văn hóa ảnh hưởng tới định quản lý bao gồm việc thiết lập chương trình đào tạo nhân công, hệ thống thưởng phạt cách tiếp cận thuyên chuyển nhân công ty Mười tiêu chí cho thấy cách thức người liên hệ với người khác thiết lập thể chế kinh doanh họ Nếu xem xét khác văn hóa theo tiêu chí quan trọng nhấn mạnh vào trách nhiệm cá nhân trách nhiệm nhóm thấy đặc điểm văn hóa định hướng theo cá nhân văn hóa định hướng theo nhóm a Nền văn hóa định hướng theo cá nhân 10 Nền văn hóa nhân có xu hướng chịu trách nhiệm cho sung túc cá nhân gọi văn hóa định hướng theo cá nhân Mỹ nước đánh giá nước có văn hóa chủ nghĩa cá nhân cao Thiết chế dân chủ, tự chất xúc tác để hình thành nên cá tính dân tộc Mỹ biểu trưng cá nhân xã hội Chủ nghĩa tự Mỹ dựa chủ nghĩa bình qn thuyết đa ngun cho thấy tiêu chí sinh tồn nước Mỹ đa sắc tộc, có lợi ích cá nhân có tiến bộ, bình đẳng hội cho phép phát huy khả bối cảnh “trăm hoa đua nở” Mỗi người Mỹ tự khẳng định rằng, dù xã hội làm nghề gì, giàu hay nghèo, có hành động tơi tự tạo sắc tơi Vì vậy, người Mỹ khơng chịu nhờ vả ai, họ lên đơi chân họ quan niệm rằng, “vận mệnh không trao cho mình tạo ra” Với suy nghĩ đó, họ chấp nhận hứng trải sống niềm tin, lạc quan kết cục tốt đẹp Mỹ, chủ nghĩa tự sở cho chủ nghĩa cá nhân phát triển, dòng chảy sống cá nhân tự khẳng định sáng tạo Sự sáng tạo xã hội cơng nhận chừng mực cá nhân thành đạt có ích cho xã hội b Một phương châm sống thành truyền thống người Mỹ phải tự làm nên - thân lập thân (self made man) Người Mỹ quan niệm rằng, giá trị hữu dụng với cá nhân khơng thể có từ may rủi nào, phải kết nỗ lực cá nhân Đây sở tạo nên tính tự chủ hành vi hành động người Mỹ, họ đoán hành động có lĩnh chịu trách nhiệm hành động Để làm điều này, đơi người Mỹ chấp nhận mạo hiểm Nhưng lợi ích, họ chấp nhận lao vào vòng xốy tiến thân, “vươn vượt” lên phía trước để theo đuổi lợi ích, xem mạo hiểm yếu tố đường đến thành công Nền văn hóa định hướng theo nhóm Một văn hóa nhóm chia sẻ trách nhiệm sung túc thành viên gọi văn hóa định hướng theo nhóm Chủ nghĩa tập thể tồn từ lâu đời Việt Nam Tại Việt Nam , người từ sinh buộc phải hòa nhập vào cộng đồng rộng lớn hơn, thường tập hợp gia đình (với cô, chú, bác ông bà v.v ) Cộng đồng bảo vệ họ khó khăn, đổi lại họ phải trung thành với cộng đồng mà không quyền thắc mắc Trong cộng đồng thế, thành viên thường phải theo đuổi gọi trách nhiệm với cộng đồng (thể diện dòng họ, thể diện hàng xóm láng giềng, v.v ) Nó đặc trưng hệ thống lề lối xã hội chặt chẽ cộng đồng tự vận hành.Những người nhóm trơng cậy vào việc nhóm bảo vệ che chở cho mình, 11 vàđảm bảo sống không rủi ro cho họ, trả lại họ trung thành tuyệt đối.Người Việt đặt nặng vấn đề sống hòa hợp tránh làm mặt người khác.Trong xung đột, họ muốn giải pháp hai bên có đạt kết Một đặc tính quan trọng xã hội Việt khơng dám nói thẳng, họ coi việc làm mặt người khác.Bù lại, người Việt có khiếu hài hước, thường sử dụng chuyện tếu táo để nói lòng Văn hóa Việt Nam thể tránh thay đổi mức độ trung bình Mọi người xã hội có cảm giác bị đe dọa tình khơng rõ ràng (hay trước kết quả), cố gắn tránh tình cách tìm cơng việc ổn định, thiết lập luật lệ chặt chẽ tránh ý tưởng hành vi mang tính đột biến 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp Kluckohn Strodtbeck và Hoftstede. Kinh doanh quốc tế. VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI VĂN HÓA ĐỂ SO SÁNH GIỮA VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ VĂN HÓA MỸ, Phương pháp Kluckohn Strodtbeck và Hoftstede. Kinh doanh quốc tế. VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI VĂN HÓA ĐỂ SO SÁNH GIỮA VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ VĂN HÓA MỸ

Từ khóa liên quan