Giáo án Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

2 76 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2018, 17:23

BÀI Diện tích hình thoi A Mục tiêu : Giúp H: - Hình thành cơng thức tính diện tích hình thoi - Bước đầu vận dụng cơng thức tính diện tích hình thoi để giải tập có liên quan B Đồ dùng dạy - học: - G + H: hình thoi hình thoi chia ba - H: giấy kẻ ô vuông, thước kẻ, kéo C Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG I Kiểm tra cũ: 5' Hình thoi II.Bài mới: Hình thành cơng thức tính diện tích hình thoi: 10' * Diện tích hình thoi tích độ dài hai đường chéo chia cho 2( đơn vị đo) S= mxn 2 Thực hành: CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - H vẽ hình thoi bảng, nêu đặc điểm hình thoi 2H - H + G nhận xét, đánh giá - G hướng dẫn H gấp kẻ, cắt, ghép thành SGK để hình chữ nhật ACNM - H nhận xét diện tích hình thoi ABCD hình chữ nhật ACNM - G giúp H dựa vào cách tính S hình chữ nhật để rút cơng thức tính S hình thoi - G chốt: 18' * Bài 1: Tính diện tích hình thoi a Hình thoi ABCD, biết AC = cm BC = cm b Hình thoi MNPQ, biết: MP = cm NQ = cm * Bài 2: Tính diện tích hình thoi biết độ dài đường chéo * Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S Củng cố dặn dò: 2' Làm VBT - H đọc u cầu bài,vận dụng cơng thức để tính, làm theo nhóm đơi, chữa 2H - GKL: - H tự làm vào vở, bảng lớp 2H - G nhắc em phải đổi đơn vị đo - H làm theo nhóm 6N - G hướng dẫn giải theo bước - Nhận xét - G nhận xét tiết học, HD học nhà ...18' * Bài 1: Tính diện tích hình thoi a Hình thoi ABCD, biết AC = cm BC = cm b Hình thoi MNPQ, biết: MP = cm NQ = cm * Bài 2: Tính diện tích hình thoi biết độ dài đường chéo * Bài 3: Đúng ghi... biết độ dài đường chéo * Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S Củng cố dặn dò: 2' Làm VBT - H đọc u cầu bài, vận dụng cơng thức để tính, làm theo nhóm đơi, chữa 2H - GKL: - H tự làm vào vở, bảng lớp 2H
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi, Giáo án Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi