Giáo án Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

3 476 6
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2018, 17:14

Bài 3: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU TỈ I MỤC TIÊU : - Giúp HS biết cách giải tốn Tìm hai số biết hiệu tỉ - Thực thành thạo bước giải tốn - Cẩn thận , xác thực tập * Buổi chiều : Rèn biết cách giải tốn Tìm hai số biết hiệu tỉ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Phấn màu III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (1’) Hát Bài cũ : (3’) Luyện tập chung - Sửa tập nhà Bài : (27’) Tìm hai số biết hiệu tỉ a) Giới thiệu : Ghi tựa bảng b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động : Tìm hiểu giải toán MT : HS nắm cách giải tốn Tìm hai số biết hiệu tỉ PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải ĐDDH : - Phấn màu a) Bài toán : Hoạt động lớp - Nêu tốn , phân tích , vẽ đồ đoạn - Theo dõi thẳng bảng - Hướng dẫn giải theo bước : GIẢI Hiệu số phần : – = (phần) Giá trị phần : 24 : = 12 Số bé : 12 x = 36 Số lớn : 36 + 24 = 60 Đáp số : 12 60 b) Bài toán : - Nêu toán , phân tích , vẽ đồ đoạn thẳng bảng - Hướng dẫn giải theo bước : GIẢI Hiệu số phần : – = (phần) Giá trị phần : 12 : = (m) Chiều dài hình chữ nhật : x = 28 (m) Chiều rộng hình chữ nhật : 28 – 12 = 16 (m) Đáp số : 28 m 16 m Hoạt động : Thực hành MT : HS làm tập PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành ĐDDH : - Phấn màu Hoạt động lớp - Đọc toán , vẽ đồ , trình bày giải : GIẢI Hiệu số phần : – = (phần) Số bé : 123 : x = 82 Số lớn : 123 + 82 = 205 Đáp số : 82 205 - Đọc toán , vẽ đồ , trình bày giải : GIẢI Hiệu số phần : – = (phần) Tuổi : 25 : x = 10 (tuổi) Tuổi mẹ : 25 + 10 = 35 (tuổi) Đáp số : 10 tuổi 35 tuổi - Đọc toán , vẽ đồ , trình bày giải : GIẢI Hiệu số phần : - Bài : Gv nhận xét - Bài : Gv nhận xét - Bài : – = (phần) Số lớn : 100 : x = 225 Số bé : 225 – 100 = 125 Đáp số : 125 225 Gv nhận xét Củng cố : (3’) - Chấm , nhận xét - Các nhóm cử đại diện thi đua giải toán lời văn bảng Dặn : (1’) - Nhận xét tiết học * Buổi chiều : Rèn biết cách giải tốn Tìm hai số biết hiệu tỉ - Làm tập tiết 142 sách BT - Rút kinh nghiệm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó, Giáo án Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó