Giáo án Toán 4 chương 5 bài 2: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

6 124 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2018, 17:07

BÀI ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ I-MỤC TIÊU: Giúp HS: - Biết cách tính độ dài thật mặt đất từ độ dài thu nhỏ tỉ lệ đồ * Giảm tải: Với tập cần làm, cần làm kết quả, không cần trình bày giải II-CHUẨN BỊ: - Bản đồ Trường mầm non xã Thắng Lợi vẽ sẵn bảngphụ III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy A.KiĨm tra bµi cò B.Bài mới: -GV giới thiệu ghi đầu lên bảng 1.GV treo đồ Trờng mầm non xã Thắng Lợi nêu Bài toán SGK + Trên đồ, độ rộng cổng trờng thu nhỏ cm? + Bản đồ Trờng mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ nào? + cm đồ ứng với độ dài thật cm? + cm đồ ứng với độ dài thật cm? - Bài toán 2: GV híng dÉn nh SGK 2.Lun tËp: Bµi 1: - GV yêu cầu HS đọc yêu cầu làm Hot ng hc -HS lắng nghe - HS quan sát - HS suy nghĩ - HS trả lời - HS đọc yêu cầu làm - HS chữa ( nêu kết quả) - GV nhận xét Bài 2: - HS tự làm báo cáo kết - HS làm trớc lớp - HS chữa Nhận xét - HS làm bài, nêu kết Bài 3: GV yêu cầu HS làm - GV nhận xét, chốt kết quả Quãng đờng TP Hồ Chí Minh Quy Nhơn 67500000 (cm) 67500000 cm = 675 km 3.Củng cố, dặn dò:-Tóm tắt nội dung -HS l¾ng nghe -NhËn xÐt giê BÀI ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ ( TIẾP ) I-MỤC TIÊU: Qua tiết học giúp HS : + Củng cố ý nghĩa tỉ lệ đồ +Biết cách tính độ dài thật mặt đất từ độ dài thu nhỏ tỉ lệ đồ * Giảm tải: Với tập cần làm, cần làm kết quả, khơng cần trình bày giải II-CHUẨN BỊ: -Bảng phụ vẽ sẵn đồ Trường mầm non xã Thắng Lợi III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy 1/ Bài cũ : Tỉ lệ : 500 ; chiều dài giấy : cm ; chiều rộng :2 cm Tính chiều dài ,chiều rộng mảnh đất ? / Bài :Giới thiệu – ghi đề Hoạt động :Tìm hiểu a)Giới thiệu toán 1: GV treo đồ Trường mầm non xã Thắng Lợi GV nêu toán Yêu cầu 1em nhắc lại H: Bản đồ cho biết độ rộng cổng trường thu nhỏ cm? Vẽ với tỉ lệ ? H: cm đồ ứng với độ dài thực cm ? Vậy 2cm đồ ứng với độ dài thực tế cm ? b) Giới thiệu toán 2: GV nêu toán ,HS nhắc lại H:Độ dài thu nhỏ đồ quãng đường Hà Nội –Hải Phòng dài ? H: Bản đồ vẽ với tỉ lệ ? Yêu cầu HS tìm độ dài thực tế Gọi em làm bảng ,lớp làm vào Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: GV yêu cầu HS đọc đề toán GV HS làm mẫu Hãy đọc tỉ lệ đồ ? H: Độ dài thu nhỏ đồ ? Hoạt động học + Gọi em lên bảng làm tập HS nhắc đề HS quan sát HS nghe toán em nhắc lại +Trên đồ độ rộng cổng thu nhỏ 2cm ;vẽ với tỉ lệ :300 cm đồ ứng với độ dài thực tế 300cm Chiều rộng thật trường x 300 = 600 ( cm ) 600 cm = m - Thu nhỏ 102 mm - Tỉ lệ : : 000 000 Quãng đường Hà Nội –Hải Phòng dài : 102 x 000 000 = 102000000(mm) 102 000 000 mm = 102 km 1Em đọc Vậy ta điền độ dài thật HS tự làm lại em lên chữa ,lớp làm vào Tỉ lệ :1 : 500 000 Là cm Độ dài thật : cm x 500 000 = 000 000 cm Bài : HS đọc yêu cầu đề , em HS điền vào cột : 45 000dm ; lên làm ,lớp làm vào Cột : 100 000mm - HS tÝnh, nªu kÕt qu¶ Bài : x 200 = 800 ( cm ) HS nêu yêu cầu toán, gọi 1em 800 cm = m lên làm ,lớp làm vào Củng cố –dặn : - HS nêu kÕt qu¶ H:Nêu tìm khoảng cách thực tế 27 x 500 000 = 67 500 000 biết khoảng cách đồ tỉ (cm ) lệ xích ? 67 500 000 cm = 675 km GV nhận xét tiết học - HS ghi nhận Về nhà học ,làm ... (cm) 6 750 0000 cm = 6 75 km 3.Củng cố, dặn dò:-Tóm tắt nội dung -HS lắng nghe -NhËn xÐt giê BÀI ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ ( TIẾP ) I-MỤC TIÊU: Qua tiết học giúp HS : + Củng cố ý nghĩa tỉ lệ đồ +Biết... nêu toán Yêu cầu 1em nhắc lại H: Bản đồ cho biết độ rộng cổng trường thu nhỏ cm? Vẽ với tỉ lệ ? H: cm đồ ứng với độ dài thực cm ? Vậy 2cm đồ ứng với độ dài thực tế cm ? b) Giới thiệu toán 2:. .. đầu lên bảng 1.GV treo đồ Trờng mầm non xã Thắng Lợi nêu Bài toán SGK + Trên đồ, ®é réng cđa cỉng trêng thu nhá b»ng mÊy cm? + Bản đồ Trờng mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ nào? + cm đồ ứng với
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 5 bài 2: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ, Giáo án Toán 4 chương 5 bài 2: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Mục lục

Xem thêm