Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng lý phú vinh giai đoạn 2014 2016

85 183 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 00:07

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ N H TẾ H U Ế KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ H Ọ C KI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ ẠI ĐỀ TÀI: TR Ư Ờ N G ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÚ VINH GIAI ĐOẠN 2014-2016 TRƯƠNG THỊ DIỆU HUYỀN Khóa học: 2014 - 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ TẾ H U Ế KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ Ọ C KI N H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC H ĐỀ TÀI: TR Ư Ờ N G Đ ẠI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÚ VINH GIAI ĐOẠN 2014-2016 Sinh viên: Giáo viên hướng dẫn: TRƯƠNG THỊ DIỆU HUYỀN TS HỒNG TRIỆU HUY Lớp: K48 TKKD Niên khóa: 2014-2018 Huế, tháng 05 năm 2018 Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập rèn luyện trường Đại học kinh tế Huế - Đại học Huế, nhận giúp đỡ tận tình thầy cô đặc biệt thầy cô khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế cố gắng nổ lực thân em hoàn thành tốt khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy cô, đặc biệt em xin chân thành cảm ơn đến Thầy giáo TS Hồng Triệu Huy, Thầy tận tình hướng dẫn, Ế giúp đỡ em việc hoàn thành đề tài H U Em xin cảm ơn đến ban lãnh đạo, anh chị, cô Công ty TNHH Thương TẾ mại dịch vụ xây dựng Phú Vinh tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp số liệu, H hướng dẫn tận tình để giúp em thực đề tài Do nhiều hạn chế thời gian KI N kiến thức kinh nghiệm nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Em Ọ C mong nhận đóng góp từ phía Thầy Cơ để em hồn thiện tốt H Cuối em kính chúc q Thầy Cơ dồi sức khỏe thành cơng ẠI nghiệp Đồng thời kính chúc anh chị, cô Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây G Đ dựng Phú Vinh dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công sống TR Ư Ờ N Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Trương Thị Diệu Huyền Huế, ngày 02 tháng 05 năm 2018 Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Ế Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 H U Phương pháp nghiên cứu .2 TẾ 4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu KI N H 4.2 Phương pháp tổng hợp 4.3 Phương pháp phân tích H Ọ C Bố cục đề tài ẠI PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đ CHƯƠNG 1: LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH N G TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Ư Ờ 1.1 Khái quát chung hiệu hoạt động kinh doanh TR 1.1.1 Nội dung hiệu kinh doanh doanh nghiệp .5 1.1.1.1 Khái niệm hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1.2 Phân loại hiệu kinh doanh doanh nghiệp .7 1.1.2 Vai trò hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh 1.1.3.1 Nhân tố chủ quan 1.1.3.2 Nhân tố khách quan 11 1.1.4 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh .13 SVTH: Trương Thị Diệu Huyền Khóa luận tốt nghiệp 1.2 Các tiêu cần nghiêncứu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh 13 1.2.1 Các tiêu phân tích chung kết hoạt động kinh doanh Cơng ty .13 1.2.1.1 Phân tích tình hình doanh thu 13 1.2.1.2 Phân tích tình hình chi phí 14 1.2.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận .14 1.2.2 Các tiêu khả sinh lời .14 1.2.3 Chỉ tiêu phân tích hiệu sử dụng vốn 15 H U Ế 1.2.3.1 Chỉ tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn cố định .15 1.2.4 Chỉ tiêu phân tích hiệu sử dụng chi phí .17 H TẾ 1.2.5 Chỉ tiêu phân tích hiệu sử dụng lao động 17 KI N 1.2.6 Chỉ tiêu phân tích tình hình tài Cơng ty 18 Ọ C 1.2.6.1 Chỉ tiêu khả toán 18 H 1.2.6.2 Các tiêu hiệu hoạt động cấu tài 20 ẠI CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG G Đ TY 23 Ờ N 2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Phú Vinh TR Ư 23 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty .23 2.1.2 Chức nhiệm vụ cuả Công ty .23 2.1.2.1 Chức 23 2.1.2.1 Nhiệm vụ 24 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân Công ty 24 2.1.3.1 Mơ hình tổ chức máy nhà 24 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ máy quản phòng ban 25 2.1.4 Nguồn lực Công ty 26 SVTH: Trương Thị Diệu Huyền Khóa luận tốt nghiệp 2.1.4.1 Tình hình lao động Cơng ty 26 2.1.4.2 Tình hình sở vật chất kỹ thuật Cơng ty 30 2.1.4.3 Tình hình tài Cơng ty 32 2.2 Phân tích thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh Công ty 35 2.2.1 Phân tích chung kết hoạt động kinh doanh Công ty 35 2.2.1.1 Phân tích tình hình doanh thu 35 2.2.1.2 Phân tích tình hình chi phí 37 H U Ế 2.2.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận .40 TẾ 2.2.2 Các tiêu khả sinh lời .43 2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn .45 KI N H 2.2.3.1 Hiệu sử dụng vốn cố định 45 Ọ C 2.2.3.2 Hiệu sử dụng vốn lưu động 48 H 2.2.4 Phân tích hiệu sử dụng chi phí 51 Đ ẠI 2.2.5 Phân tích hiệu sử dụng lao động .53 G 2.2.6 Phân tích tình hình tài Cơng ty 56 Ờ N 2.2.6.1.Phân tích khả toán 56 TR Ư 2.2.6.2.Các tiêu hiệu hoạt động cấu tài 60 2.4 Nhận xét hiệu kinh doanh Công ty .64 2.4.1 Kết đạt 64 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 64 CHƯƠNG 3: Định hướng số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH, thương mại dịch vụ xây dựng Phú Vinh .66 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển Công ty thời gian tới 66 3.1.1 Mục tiêu phát triển Công ty thời gian tới 66 3.1.2 Phương hướng phát triển Công ty thời gian tới 66 SVTH: Trương Thị Diệu Huyền Khóa luận tốt nghiệp 3.2 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty 67 3.2.1 Nâng cao hiểu sử dụng vốn .68 3.2.2 Sử dụng tiết kiệm chi phí, giảm thiểu chi phí phát sinh thêm 68 3.2.3 Tăng cường quản sử dụng lao độnghiệu 69 3.2.4 Một số giải pháp khác 70 PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .71 Kết luận 71 H U Ế Kiến nghị 73 TẾ 2.1 Kiến nghị với Nhà nước 73 H 2.2 Kiến nghị với Công ty 73 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N TÀI LIỆU THAM KHẢO .75 SVTH: Trương Thị Diệu Huyền Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình lao động Cơng ty giai đoạn 2014-2016 27 Bảng 2.2: Cơ sở vật chất Công ty giai đoạn 2014-2016 31 Bảng 2.3: Tình hình tài Cơng ty giai đoạn 2014-2016 33 Bảng 2.4: Doanh thu công ty giai đoạn 2014-2016 36 Bảng 2.5: Tình hình chi phí Cơng ty giai đoạn 2014-2016 38 Bảng 2.6: Tình hình lợi nhuận Cơng ty giai đoạn 2014-2016 41 Bảng 2.7: Các tiêu khả sinh lời Công ty giai đoạn 2014-2016 43 Ế Bảng 2.8: Các tiêu hiệu sử dụng vốn cố định Công ty giai đoạn 20142016 .46 TẾ H U Bảng 2.9: Các tiêu hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty giai đoạn 20142016 .49 KI N H Bảng 2.10: Các tiêu hiệu sử dụng chi phí Cơng ty giai đoạn 2014-2016 .52 Ọ C Bảng 2.11: Các tiêu hiệu sử dụng lao động Công ty giai đoạn 20142016 .54 H Bảng 2.12: Các tiêu khả tốn Cơng ty giai đoạn 2014-2016 .57 TR Ư Ờ N G Đ ẠI Bảng 2.13: Các tiêu hiệu hoạt động cấu tài Công ty giai đoạn 2014-2016 .60 SVTH: Trương Thị Diệu Huyền Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức Công ty 24 SVTH: Trương Thị Diệu Huyền Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Trách nhiệm hữu hạn SXKD: Sản xuất kinh doanh LN: Lợi nhuận CSH: Chủ sở hữu VCĐ BQ: Vốn cố định bình quân CĐ: Cố định VCSH: Vốn chủ sở hữu TSLĐ: Tài sản lao động HTK: Hàng tồn kho NPT: Nợ phải trả BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp QLDN: Quản doanh nghiệp GVBH: Giá vốn bán hàng NSLĐ BQ: Năng suất lao động bình quân TSNH: Tài sản ngắn hạn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế TNHH: SVTH: Trương Thị Diệu Huyền Khóa Luận Tốt Nghiệp - Hệ số vòng quay khoản phải thu Nhìn vào bảng số liệu ta thấy, hệ số vòng quay khoản phải thu biến động tăng giảm qua năm, phần doanh thu khoản phải thu tăng giảm qua năm Cụ thể là: Năm 2014, hệ số vòng quay 0.40 vòng có nghĩa bình qn triệu đồng khoản phải thu thu 0.40 triệu đồng doanh thu Năm 2015, hệ số vòng quay 2.57 vòng có nghĩa bình qn triệu đồng khoản phải thu thu 2.57 triệu đồng doanh thu Hệ số vòng quay năm 20105 so với năm 2014 tăng 2.17 vòng tương ứng tăng 542.30% Năm 2016, hệ số vòng quay 1.82 vòng có nghĩa bình quân H U Ế triệu đồng khoản phải thu thu 1.82 triệu đồng doanh thu Năm 2016 so với năm 2015 hệ số vòng quay giảm 0.74 vòng tương ứng giảm 28.98% Hệ số vòng TẾ quay khoản phải thu giảm cho thấy tốc độ biến đổi khoản phải thu thành tiền mặt KI N H doanh nghiệp giảm, biểu không tốt Năm 2016 so với năm 2014 hệ số tăng 1.42 vòng tương ứng tăng 356.15% Ọ C - Số vòng quay hàng tồn kho H Đây hệ số phản ánh lực quản HTK tốt hay xấu qua năm Công ẠI tác quản HTK bước vô vùng quan trọng, hệ số lớn cho thấy tốc độ G Đ quay vòng HTK nhanh ngược lại, hệ số nhỏ tốc độ quay vòng N HTK thấp Tuy nhiên, tuỳ theo đặc điểm ngành nghề kinh doanh mà mức độ HTK cao Ư Ờ hay thấp tương ứng xấu hay tốt TR Năm 2014, số vòng quay HTK 452.56 vòng, đến năm 2015 giảm xuống 4.39 vòng hay giảm 448.17 vòng tương ứng giảm 99.03% so với năm 2014 Đến năm 2016, số vòng quay HTK 2.12 vòng Năm 2016 so với năm 2015 hệ số giảm 2.27 vòng tương ứng giảm 51.65% Năm 2016 so với năm 2014, số vòng quay HTK giảm 450.44 vòng tương ứng giảm 99.53% Điều cho thấy thời gian lưu trữ HTK doanh nghiệp giảm dần qua năm cho thấy biểu tốt HTK cần thời gian để quay vòng Ta thấy số vòng quay HTK tăng số ngày vòng quay giảm chứng tỏ HTK doanh nghiệp chu chuyển liên tục suốt trình kinh doanh SVTH: Trương Thị Diệu Huyền 61 Khóa Luận Tốt Nghiệp - Kỳ thu tiền bình quân: Thời gian thu tiền ngắn chứng tỏ tốc độ thu hồi nhanh, doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn ngược lại Năm 2014, kỳ thu tiền bình quân 899.86 ngày/vòng có nghĩa doanh nghiệp đến 899.86 ngày thu hồi vốn Đến năm 2015 kỳ thu tiền bình quân 81.98 ngày/vòng Năm 2015 so với năm 2014 tiêu giảm 817.88 ngày/vòng tương ứng với giảm 90.89 % Chỉ tiêu giảm chứng tỏ thời gian khả thu hồi vốn doanh nghiệp có biểu tốt, doanh nghiệp cần phát huy Đến năm 2016 kỳ thu tiền bình quân 169.56 ngày/vòng, tăng so với năm 2015 87.59 ngày/vòng tương ứng với tăng 106.84% Chỉ tiêu tăng chứng tỏ tốc độ thu hồi vốn H U Ế chậm, khả bị chiếm dụng vốn nhiều, nhiều ngày cho vòng quay khoản phải thu Cơng ty cần ý tiêu không ảnh hưởng đến kết TẾ đầu tư kinh doanh Năm 2016 so với năm 2014 giảm 730.30 ngày/vòng tương ứng với - Số ngày dự trữ hàng tồn kho KI N H giảm 81.16% Ọ C Năm 2014, số ngày trữ HTK 0.80 ngày, đến năm 2015 tăng lên 81.98 H ngày tăng so với năm 2014 81.18 ngày tương ứng với tăng 10,205.40% Do số vòng ẠI quay HTK giảm 99.03 vòng nên số ngày dự trữ nhiều thời gian Năm 2016 so G Đ với năm 2014 số ngày dự trữ tăng lên 168.77 ngày tương ứng với tăng 21,215.96% N Năm 2016 so với năm 2015, số ngày dự trữ HTK tăng 87.59 ngày tương ứng tăng Ư Ờ 106.84% Nguyên nhân số vòng quay HTK giảm Điều chứng tỏ số lượng TR sản phẩm bán ngày ít, hàng bị ứ đọng Đây dấu hiệu xấu Công ty, phần làm giảm doanh thu lợi nhuận - Hệ số nợ so với VCSH: Chỉ tiêu phản ánh tính cân nợ vay VCSH, thể cấu tài Cơng ty Nhìn chung hệ số nhỏ cho thấy NPT chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng tài sản hay tổng nguồn vốn doanh nghiệp gặp khó khăn tài Năm 2014 hệ số nợ 0.61 lần, đến năm 2015 0.55 lần giảm 0.06 lần so với năm 2014 tương ứng giảm 9.24% Năm 2016 hệ số 0.23 lần, năm 2016 so với năm 2015, hệ số giảm 0.32 lần tương ứng giảm 57.75% Năm 2016 so với năm 2014, hệ số giảm 0.38 lần tương ứng với giảm 61.65% SVTH: Trương Thị Diệu Huyền 62 Khóa Luận Tốt Nghiệp - Hệ số nợ so với tổng tài sản Chỉ tiêu phản ánh mức độ tài trợ tài sản doanh nghiệp khoản nợ Qua năm, ta thấy hệ số nợ Cơng ty giảm, cho thấy Cơng ty có khả tự chủ tài tốt Cụ thể là: Năm 2014 hệ số nợ 0.38 lần Năm 2015 hệ số nợ 0.36 lần, năm 2015 so với năm 2014 hệ số giảm 0.02 lần tương ứng giảm 5.94% Sang đến năm 2016 hệ số nợ 0.19; năm 2016 so với năm 2015 hệ số giảm 0.17 lần tức giảm 46.78%; năm 2016 so với năm 2014 giảm 0.19 lần tương ứng giảm 49.94% Nếu hệ số tăng Công ty mức độ độc lập tài thấp, doanh nghiệp có hội để tiếp nhận H U Ế khoản vay nhà đầu tư tín dụng khơng mặn mà với doanh nghiệp có hệ số nợ so với tài sản cao Đây xem dấu hiệu tốt Cơng ty hệ số có xu TẾ hướng giảm qua năm Như Công ty cần sử dụng cách có hiệu tránh KI N H gây nặng nợ - Tỷ suất tự tài trợ Ọ C Tỷ suất tự tài trợ qua năm có xu hướng tăng lên, cụ thể là: Năm 2014, tỷ suất H tự tài trợ 0.62 lần, có nghĩa triệu đồng vốn hoạt động có 0.62 triệu đồng ẠI VCSH Năm 2015, tỷ suất tự tài trợ 0.64 lần, có nghĩa triệu đồng vốn hoạt G Đ động có 0.64 triệu đồng VCSH Năm 2015 so với năm 2014 tiêu tăng 0.02 lần N tương ứng tăng 3.63% Năm 2016, tiêu 0.81 lần có nghĩa triệu đồng Ư Ờ vốn hoạt động có 0.81 triệu đồng VCSH Năm 2016 so với năm 2015 tiêu tăng TR 0.17 lần tương ứng tăng 25.96% năm 2016 so với năm 2014 tỷ suất tài trợ tăng 0.19 lần tương ứng tăng 30.53% Nếu tỷ suất tự tài trợ cao tỷ suất nợ thấp, cho thấy mức độ tự chủ tài doanh nghiệp cao, bị ràng buộc với chủ nợ Hầu hết tài sản đơn vị đầu tư vốn chủ sở hữu Nếu tỷ suất tự tài trợ nhỏ khả đảm bảo tự chủ mặt tài doanh nghiệp thấp, mức độ độc lập mặt tài giảm Như ta thấy, tỷ suất tăng thấp nên Cơng ty cần sử dụng nhiều vốn vay SVTH: Trương Thị Diệu Huyền 63 Khóa Luận Tốt Nghiệp 2.4 Nhận xét hiệu kinh doanh Công ty 2.4.1 Kết đạt - Doanh nghiệp có uy tín thị trường cung cấp, phân phối máy tính tiền, phần mềm quản bán hàng Ngành sản xuất thương mại dịch vụ ngày chiếm tỷ trọng lớn thị trường, nhu cầu người tiêu dùng ngày có xu nâng cao - Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn lao động cho người lao động, thực quyền lợi cho người lao động theo quy định nhà nước - Mặc dù gặp nhiều khó khăn tình hình suy thoái kinh tế H U Ế biến động phức tạp thị trường mức độ phụ thuộc tài doanh nghiệp giảm, giải nợ khả TẾ - Lãnh đạo Cơng ty có sách đắn, tiếp cận mở rộng thị trường KI N H tìm kiếm nhà cung cấp uy tín chất lượng Doanh nghiệp nhận nhiều ưu đãi việc toán tiền hàng nhà cung cấp Ọ C - Cơ sở hạ tầng đảm bảo chất lượng Nguồn lao động ổn định, lao động qua H năm giữ mức từ 148-150 lao động ẠI - Nhìn chung giai đoạn này, Cơng ty có chút khó khăn khả G Đ tốn công ty tương đối tốt, đảm bảo khả toán nợ đến hạn, tự N chủ mặt tài khơng giảm sút nhiều Các tiêu đánh giá chung hiệu Ư Ờ kinh doanh công ty khả sinh lời, hiệu sử dụng vốn, chi phí lao TR động có chuyển biến 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân - Tổng vốn qua năm có biến động phức tạp, năm 2016 tổng vốn Công ty giảm nguyên nhân biến động phức tạp NPT làm cho tổng nguồn vốn Công ty biến động theo, VLĐ qua năm chiếm tỷ trọng cao tổng cấu vốn, lại có biến động có năm Cơng ty gặp khó khăn - Nhìn chung qua năm tình hình tài Cơng ty hiệu sử dụng vốn khơng ổn định nợ xấu chiếm tỷ trọng nhiều, Công ty cần trọng đến việc đầu tư VCSH, cần trì VLĐ VCĐ để đạt hiệu kinh tế cao SVTH: Trương Thị Diệu Huyền 64 Khóa Luận Tốt Nghiệp - Doanh nghiệp có tỷ trọng vay ngắn hạn phải trả người bán lớn, có khả đem lại rủi ro cao cho công ty Các khoản đầu tư dài hạn đầu tư ngắn hạn - Vì ảnh hưởng hội nhập kinh tế, kinh tế ngày phát triển đòi hỏi ngày cao sở vật chất hạ tầng Đội ngũ lao động doanh nghiệp trẻ nên cần học hỏi nhiều Doanh nghiệp sản xuất, thương mại loại hàng hóa ngày nhiều, cạnh tranh doanh nghiệp có xu hướng tăng - Tổng doanh thu có xu hướng giảm từ năm 2016 so với năm 2015 tiêu cấu doanh thu giảm H U Ế - Tình hình chi phí Cơng ty giai đoạn 2014-2016 chưa tốt cần phải TẾ khắc phục thêm giảm thiểu khoản chi phí, chi phí tăng ảnh hưởng đến kết kinh doanh Công ty KI N H - Sự biến động tăng giảm doanh thu, lợi nhuận sau thuế, VCSH bình quân tổng tài sản bình quân làm cho tiêu khả sinh lời ROS, ROE, ROA Ọ C biến động theo Các tiêu hiệu sử dụng chí phí chưa tốt TR Ư Ờ N G Đ ẠI H triệu đồng chi phí bỏ cho hoạt động SXKD kết thu lại khơng cao SVTH: Trương Thị Diệu Huyền 65 Khóa Luận Tốt Nghiệp CHƯƠNG 3: Định hướng số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu HOẠT ĐỘNG kinh doanh Công ty TNHH, thương mại dịch vụ xây dựng Phú Vinh 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển Công ty thời gian tới 3.1.1 Mục tiêu phát triển Công ty thời gian tới - Công ty cần mở rộng thị trường - Tìm kiếm nhà cung cấp có uy tín chất lượng - Nâng cao lực cạnh tranh loại vật liệu xây dựng, mở rộng quy mô tổ chức, đào tạo thêm lao động H U Ế - Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giảm chi phí để tăng lợi nhuận doanh thu TẾ - Đưa Công ty phát triển năm tới, cần có tầm nhìn KI N H xa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khách hàng - Phát triển bền vững thương hiệu, tiếp tục tăng loại vật liệu xây dựng chủ Ọ C yếu sắt thép cho chủ đầu tư, mở rộng mối quan hệ với nhà quản kinh H doanh ẠI 3.1.2 Phương hướng phát triển Công ty thời gian tới G Đ - Xây dựng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Phú Vinh N mạnh hơn, hiệu sở thực tái cấu, sử dụng hợp nguồn lực TR thị trường Ư Ờ Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao tài chính, công nghệ - Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có lĩnh chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh chuyên gia giỏi - Thực xếp lại thay đổi cấu doanh nghiệp Nhà nước, tạo loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, có đơng đảo người lao động, để quản sử dụnghiệu vốn, tài sản Nhà nước, tạo động lực mạnh mẽ chế quản động cho doanh nghiệp - Chiến lược phát triển Công ty tập trung trí tuệ sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa nguồn SVTH: Trương Thị Diệu Huyền 66 Khóa Luận Tốt Nghiệp vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh; xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp phát triển mạnh toàn diện - Về sản phẩm: Phát triển đa dạng hóa sản phẩm, khơng máy tính tiền mà nhiều loại sản phẩm khác Ưu tiên cho việc phát triển sản phẩm khẳng định thị phần sản phẩm có tính công nghệ, kỹ thuật cao Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đặc biệt sản phẩm mà Cơng ty có tiềm lợi - Về thị trường: Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm Cơng ty thị trường Thực tốt sách chất lượng H U Ế khách hàng để trì phát triển thương hiệu, thị phần Phát huy nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với đối tác nước để TẾ tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn KI N H - Về khoa học công nghệ: Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp hóa sản xuất để đổi cơng nghệ sản xuất kinh doanh nhằm tạo nhiều lợi Ọ C nhuận Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng tiến khoa học công nghệ H giới ẠI - Về đầu tư: Tiếp tục đầu tư thiết bị chuyên ngành đại, mang tính đổi G Đ công nghệ Thông qua việc đầu tư để tiếp cận phương tiện, thiết bị N đại theo hướng phát triển khoa học kỹ thuật tiên tiến giới, đồng thời Ư Ờ đào tạo đội ngũ cán kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty TR - Về tài chính: Quản chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững 3.2 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Từ kết mà phân tích giai đoạn 2014-2016, cho thấy Cơng ty có chuyển biến số tiêu gặp khó khăn định, nâng cao chất lượng sản phẩm uy tính Cơng ty cần cố gắng tìm biện pháp quản sử dụng nguồn lực cách có hiệu quả, yếu tố đầu vào, tiêu tài để đạt kết hiệu sản xuất kinh doanh mong muốn, cần số biện pháp cụ thể sau: SVTH: Trương Thị Diệu Huyền 67 Khóa Luận Tốt Nghiệp 3.2.1 Nâng cao hiểu sử dụng vốn Vốn sản xuất kinh doanh cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty, khơng có vốn hoạt động cơng ty khơng thể trì diễn liên tục Vì việc mở rộng quy mô vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho công ty Để nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty cần thực giải pháp sau: - Đối với VLĐ: nâng cao hiệu sử dụng VLĐ, tăng số vòng quay VLĐ tránh tính trạng ứ động vốn Hạn chế việc toán tiền mặt, tăng cường khả toán chuyển khoản để giảm bớt chi phí vận chuyển Đưa biện pháp H U Ế thu hồi vốn nhanh quy định, tránh thất thoát - Đối với VCĐ: Cần tận dụng tốt hiệu sử dụng VCĐ, đầu tư trang thiết bị TẾ máy móc tăng suất lao động nâng cao chất lượng sản phẩm KI N H - Quản vốn chặt chẽ, tránh tình trạng lãng phí vồn Bởi số vốn mà cơng tyhoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu vốn vay, vốn tự có q Ọ C ít, việc sử dụng vốn cơng ty có chưa hiệu Vì cần tăng nguồn vốn H tự có, giảm lượng vốn vay chi phí lãi vay làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh ẠI từ giảm lợi nhuận G Đ - Tăng cường quan hệ với ngân hàng để tranh thủ giúp đở họ, tạo Ư xuất Ờ N điều kiện thuận lợi việc huy động vốn phục vụ cho việc mở rộng quy mo sản TR - Tăng cường cơng tác thu hồi cơng nợ để tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, đảm bảo đủ vốn cho chu kỳ kinh doanh 3.2.2 Sử dụng tiết kiệm chi phí, giảm thiểu chi phí phát sinh thêm Tình hình chi phí cơng ty giai đoạn 2014-2016 chưa tốt cần phải khắc phục thêm giảm thiểu khoản chi phí, chi phí tăng ảnh hưởng đến kết kinh doanh cơng tyCơng ty cần phải tiết kiệm chi phí cách là: - Cần tiết kiệm chí phí ngun vật liệu, tránh tình trạng dư thừa lãng phí, hạn chế việc dự trữ mức phát sinh thêm chi phí bảo quản, vận chuyển làm kéo dài thời gian sản xuất SVTH: Trương Thị Diệu Huyền 68 Khóa Luận Tốt Nghiệp - Công ty mở rộng thị trường mối quan hệ với chủ đầu tư để dễ dàng việc giảm bớt chi phí hay giá chất lượng sản phẩm - Phải tiến hành kiểm tra chất lượng bước, khâu công việc để đảm bảo sản phẩm làm theo yêu cầu hợp đồng, tiết kiệm chi phí loại bỏ sản phẩm không đạt yêu cầu - Giảm thiểu chi phí lãi vay, lãi vay ngày tăng lên mà số nợ vay lại nhiều Lãi vay khoản chi phí ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động doanh nghiệp trước định huy động vốn từ nguồn vay, doanh nghiệp cần phải tính tốn cân nhắc kỹ để tránh việc doanh nghiệp H U Ế phải trả khoản chi phí lớn lại không đem lại hiệu - Tăng suất lao động, sử dụnghiệu tài sản cố định để khấu H KI N nhằm nâng cao suất, tiết kiệm chi phí TẾ hao nhanh thời gian ngắn từ ứng dụng công nghệ vào sản xuất 3.2.3 Tăng cường quản sử dụng lao độnghiệu Ọ C Lao động nguồn lực cần thiết cho doanh nghiệp bước vào hoạt H động kinh doanh Vì nên cần tận dụng cách có hiệu quả: ẠI - Nắm rõ tình hình Công ty qua năm, số lao động mức G Đ ổn định, không biến động nhiều, đặc biệt lao động chủ yếu đại học sau đại N học Công ty cần tuyển dụng thêm lao động tay nghề kỹ sư chuyên viên Ư Ờ ….tạo điều kiện nâng cao chuyên môn kỹ thuật TR - Nắm bắt số lượng lao động, cơng việc mang tính chất nặng nhọc nên số lượng lao động nam chiếm tỷ lệ cao số lượng lao động nữ Vì tuyển chọn lao động cần ưu tiên lao động nam không làm tỷ trọng số lao động nữ - Cân đối số lao động, để đánh giá phân tích phân cơng lượng cơng việc tránh tình trạng dư thừa bên giai đoạn hay thiếu hụt bên giai đoạn Đưa sách ưu đãi lương bổng hợp với yêu cầu công nhân viên - Cần đạt mục tiêu cho khâu công việc để tăng lợi nhuận doanh thu đem lại hiệu cao cho Công ty SVTH: Trương Thị Diệu Huyền 69 Khóa Luận Tốt Nghiệp - Cơng ty phải thường xuyên quan tâm, tổ chức gặp mặt ủng hộ tinh thần công nhân viên, tạo động lực làm việc tốt Mỗi kỳ kinh doanh cần có chế độ kiểm tra sức khỏe định kỳ cho lao động - Mở lớp học chuyên môn, để nhằm tuyên truyền đến lao động học cần thiết trường hợp bất trắc 3.2.4 Một số giải pháp khác Ngoài giải pháp trên, số giải pháp khác như: - Cần áp dụng khoa học kỹ thuật đại, để tăng chất lượng dịch vụ, nâng cao khả cạnh với đối thủ H U Ế - Cần bảo vệ xử mơi trường cách có hiệu đặc biệt chất rác TẾ thải, phế phẩm … gây ảnh hưởng đến sức khỏe người Cần trồng nhiều xanh tạo khơng khí lành, mát mẻ Cần xây dựng hệ thống rác thải riêng cho công ty, KI N H hệ thống nước vệ sinh tránh tình trạng xã nước bừa bãi khơng quy định - Đẩy mạnh cơng tác tìm kiếm thị trường, đối tác, đầu tư hoạt động marketing Ọ C mối quan hệ với nhà thầu để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng TR Ư Ờ N G Đ ẠI H đối tác SVTH: Trương Thị Diệu Huyền 70 Khóa Luận Tốt Nghiệp PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Nâng cao hiệu kinh doanh nhiệm vụ quan trọng cần thiết tất doanh nghiệp Muốn làm điều đó, doanh nghiệp phải biết tận dụng khai thác tối đa nguồn lực đầu vào, kiểm soát, quản trình sản xuất kinh doanh cho đem lại hiệu đầu cao Tuỳ vào điều kiện kinh tế thị trường môi trường ngành mà doanh nghiệp đạt kết định Kinh doanhhiệu phụ thuộc vào đặc điểm ngành kinh doanh quy mô mức độ hoạt động doanh nghiệp Qua H U Ế trình tìm hiểu nghiên cứu Cơng ty giai đoạn 2014-2016, rút số kết - Về nguồn lực Công ty: TẾ luận sau: KI N H Số lượng lao động Công ty biến động không đáng kể, dao động từ 148 đến 150 người Lao động tập trung giới tính nam cơng việc đòi hỏi lao động nam Ọ C nhiều nữ thường xun có cơng việc nặng nhọc Xét theo trình độ học vấn, lao H động chủ yếu doanh nghiệp chủ yếu lao động đại học đại học Xét theo ẠI tính chất, lao động chủ yếu Công ty chủ yếu lao động trực tiếp Chúng ta G Đ kết luận cấu lao động công ty tương đối hợp lý, cần nâng cao phát huy Ư doanh Ờ N mạnh để tăng cao suất, hiệu tính kinh tế hoạt động sản xuất kinh TR Tình hình sở vật chất Cơng ty có xu hướng tăng lên qua năm Cơ sở vật chất tảng để phát triển nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty Vì vậy, Cơng ty cần đưa biện pháp sách ổn định việc đầu tư yếu tố giảm yếu tố mà giữ ổn định cho Công ty Tổng vốn Công ty phân thành dạng theo tính chất theo nguồn vốn Tổng vốn qua năm có biến động phức tạp Năm 2014 tổng vốn 50,187 triệu đồng Sang năm 2015 93,086 triệu đồng tăng so với năm 2014 42,899 triệu đồng Nhưng đến năm 2016 tổng vốn Công ty giảm xuống 9,954 triệu đồng VLĐ qua năm chiếm tỷ trọng cao tổng cấu vốn, lại có biến động có năm cơng ty gặp khó khăn VCSH Cơng ty có xu hướng tăng SVTH: Trương Thị Diệu Huyền 71 Khóa Luận Tốt Nghiệp qua năm chiếm tỷ lệ cao so với NPT cấu tổng vốn, với biến động phức tạp NPT làm cho tổng nguồn vốn Công ty biến động theo Như vậy, qua năm tình hình tài Cơng ty ổn định nợ chiếm tỷ trọng giảm qua năm, nhiên Công ty phải cần trọng việc đầu tư VCSH nhiều Đồng thời trì số VLĐ VCĐ hợp lý, từ mang lại hiệu kinh tế cao năm - Tình hình chung kết hoạt động kinh doanh Công ty: Tổng doanh thu: Năm 2014 38,233 triệu đồng Năm 2015 58,787 tăng so H U Ế với năm 2014 20,554 triệu đồng Đến năm 2016 lại có xu hướng giảm mạnh cụ thể là: Năm 2016 366 triệu đồng, giảm so với năm 2015 58,421 triệu đồng; năm TẾ 2016 so với năm 2014 tổng doanh thu giảm 37,867 triệu đồng KI N H Tổng chi phí: Tổng chi phí bao gồm khoản mục giá vốn bán hàng, chi phí tài chính, chi phí QLDN chi phí khác Nhìn chung tổng chi phí tăng qua Ọ C năm H Tình hình lợi nhuận Công ty biến động phức tạp Tổng lợi nhuận gồm lợi ẠI nhuận từ hoạt động kinh doanh lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận có biến động qua G Đ năm, cụ thể là: Năm 2014, tổng lợi nhuận 1,163 triệu đồng, đến năm 2015 5,330 N có xu hướng tăng mạnh, tăng lên 4,167 triệu đồng so với năm 2014 tăng lượng Ư Ờ cao Năm 2016 so với năm 2015, năm 2014 tổng lợi nhuận cơng ty có xu TR hướng giảm xuống - Các tiêu khả sinh lời: Ta thấy biến động tăng giảm doanh thu, lợi nhuận sau thuế, VCSH bình quân, tổng tài sản bình quân làm cho tiêu khả sinh lời ROA, ROS, ROE biến động theo Hoạt động kinh doanh Cơng ty dù có chuyển biến tốt Tuy nhiên Cơng ty cần phải tìm biện pháp sử dụng vốn hợp lý, quản sử dụng tài sản để nâng cao hiệu Bên cạnh thuận lợi Cơng ty gặp nhiều khó khăn q trình hoạt động kinh doanh, lợi nhuận qua năm có xu hướng giảm Vốn vay lại chủ yếu lại không tận dụng số vốn khiến khoản nợ nhiều SVTH: Trương Thị Diệu Huyền 72 Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngồi chế sách, chi phí phát sinh, giá vật tư thay đổi thương xuyên làm ảnh hưởng đến trình kiểm tra, thiết kế Sự biến động thị trường bất động sản khơng thu hút nhiều chủ đầu tư có nhiều rủi ro Mặc dù có khó khăn thách thức khơng thể nói Cơng ty khơng đem lại hiệu kinh doanh, nhìn mặt tổng thể thấy rõ mặt hạn chế biến động cơng ty, để đáng giá chung cơng ty có phát triển khơng đáng kể Công ty ngày cố gắng việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, từ đưa giải pháp cụ thể thiết thực H U Ế Để hoạt động kinh doanh ngày hiệu hơn, thời gian tới cơng ty phải trì phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế TẾ hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận chi phí Phát triển Cơng ty cho KI N H mạnh phù hợp với quy mô sản xuất tránh thua lỗ Kiến nghị Ọ C 2.1 Kiến nghị với Nhà nước H - Nhà nước cần quan tâm đến chế sách lĩnh vực kinh doanh, ẠI thương mại dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty đầu tư máy móc, trang G Đ thiết bị đại đạt tiêu chuẩn cao, nhằm nâng cao suất chất lượng cơng trình N - Ổn định tình hình tài có ưu đãi lãi suất cho doanh Ư Ờ nghiệp có nhu cầu vay vốn đầu tư kinh doanh TR - Tạo mơi trường làm việc an tồn cho người lao động Hỗ trợ doanh nghiệp việc mua sắm tư trang, thiết bị vật dụng bảo hộ lao động - Hoàn thiện hệ thống pháp nhằm đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp, tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh - Ngăn chặn xử hoạt động mua bán hàng giả, chất lượng gây nên cạnh tranh không lành mạnh 2.2 Kiến nghị với Cơng ty - Tăng cường đa dạng hóa hình thức kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực tiềm mang lại hiệu sản xuất kinh doanh cho Công ty Mở rộng phát triển thị trường, áp dụng khoa học kỹ thuật đại SVTH: Trương Thị Diệu Huyền 73 Khóa Luận Tốt Nghiệp - Tăng cường khả huy động vốn, mở rộng vốn từ nhiều nguồn để đảm bảo nguồn vốn sản xuất kinh doanh tự chủ việc sử dụng vốn Công ty cần trọng việc quản HTK tranh dư thừa gây lãng phí - Tăng cường nâng cao khả nghề nghiệp chuyên môn lao động, đảm bảo cho lao động có mơi trường làm việc tích cực lành mạnh Theo dõi khoản phải thu để tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn, cần tiếp tục giảm khoản chi phí để thu lợi nhuận - Đẩy mạnh cơng tác tìm kiếm thị trường, đối tác, đầu tư hoạt động marketing mối quan hệ với nhà thầu để đáp ứng tốt nhu cầu khách H U Ế hàng đối tác - Công ty cần kiểm sốt tốc độ tăng chi phí tài chính, cách giảm hàng TẾ tồn kho khoản đầu tư để giảm khoản vay ngân hàng, giảm chi phí lãi vay, KI N H tính tốn nhu cầu vốn giai đoạn để có kế hoạch sử dụng vốn vay có hiệu giai đoạn kinh tế lạm phát cao Kiểm soát sử dụng phần tài sản Ọ C cố định chưa sử dụng hết nhằm tiết kiệm chi phí tối đa H - Tạo mối quan hệ kinh doanh với nhà đầu tư nước ẠI Trên địa bàn sinh sống để tạo uy tính thị trường phát triển bền vững G Đ - Đặt tầm nhìn xa Cơng ty, có biện phát phát triển lâu TR Ư Ờ N dài SVTH: Trương Thị Diệu Huyền 74 Khóa Luận Tốt Nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Kế toán quản trị, Th.S Hồ Phan Minh Đức, ĐH kinh tế Huế Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính, PGS TS Nguyễn Năng Phúc, NXB Đại học kinh tế quốc dân, 2008 Giáo trình Thống kê kinh doanh, PGS TS Hồng Hữu Hoà, NXB Đại học Huế, 2008 thuyết thống kê, PGS.TS Trần Ngọc Phác, TS Trần Thị Kim Thu, NXB Thống Kê, 2006 H U Ế Một số khóa luận tham khảo: 2012-2014 – Sinh viên Đinh Thị Mỹ Linh TẾ - Đánh giá hiệu kinh doanh công ty TNHH xây dựng thiên hải giai đoạn KI N H - Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng tổng hợp Minh sơn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2013 – Sinh viên Lê Ọ C Anh Tuấn H Một số trang website: G ty-tnhh-ti-tm-73294896 Đ ẠI https://www.slideshare.net/garmentspace/phn-tch-hiu-qu-hot-ng-kinh-doanh-ca-cng- Ờ N https://www.slideshare.net/GarmentSpaceBlog/nh-gi-hiu-qu-kinh-doanh-ca-cng-ty-c- Ư phn-k-thut-v-du-lch-tn-hng-lm-2 TR file:///C:/Users/pc/Desktop/danh_gia_hieu_qua_hoat_dong_kinh_doanh_tai_cong_ty_t nhh_xay Tywmg_20130523103031_19.pdf http://voer.edu.vn/m/cac-quan-diem-ve-hieu-qua-kinh-doanh-ban-chat-cua-hieu-quakinh-doanh-trong-doanh-nghiep/4ebebdaa SVTH: Trương Thị Diệu Huyền 75 ... đề hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, mục tiêu sống tồn Công ty Xuất phát từ vấn đề chọn đề tài Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Lý Phú Vinh giai. .. kinh doanh có hiệu hơn, làm H mang lại cho cơng ty lợi nhuận cao với phí tổn thấp ẠI Đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Lý Phú Vinh, việc G Đ đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh. .. 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.1 Khái quát chung hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.1 Nội dung hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm hiệu kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng lý phú vinh giai đoạn 2014 2016 , Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng lý phú vinh giai đoạn 2014 2016 , PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU, Bố cục đề tài, CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY, Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức của Công ty, Bảng 2.1: Tình hình lao động của Công ty giai đoạn 2014-2016, Bảng 2.3: Tình hình tài chính của Công ty giai đoạn 2014-2016, Bảng 2.5: Tình hình chi phí của Công ty giai đoạn 2014-2016, Bảng 2.7: Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty giai đoạn 2014-2016, Bảng 2.8: Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty giai đoạn 2014-2016, Bảng 2.9: Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty giai đoạn 2014-2016, Bảng 2.11: Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng lao động của Công ty giai đoạn 2014-2016, Bảng 2.12: Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty giai đoạn 2014-2016, Bảng 2.13: Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động và cơ cấu tài chính của Công ty giai đoạn 2014-2016, CHƯƠNG 3: Định hướng và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả HOẠT ĐỘNG kinh doanh tại Công ty TNHH, thương mại dịch vụ và xây dựng Lý Phú Vinh., PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm