Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

3 120 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 16:31

BÀI THƯƠNG CHỮ SỐ MỤC TIÊU: Giúp HS: - Biết th/h phép chia cho số hai chữ số trg tr/h chữ số thương - Áp dụng để giải tốn lquan I II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1) KTBC: - GV: Gọi 2HS lên y/c làm BT ltập - 2HS lên bảng làm bài, HS thêm tiết trc, đồng thời ktra VBT lớp theo dõi, nxét làm HS bạn - GV: Sửa bài, nxét & cho điểm HS 2) Dạy-học mới: *Gthiệu: Theo mtiêu tiết học *Hdẫn th/h phép chia: a Phép chia 9450 : 35 (tr/h chữ số hàng đvị thương) - GV: Viết phép chia: 9450 : 35 - Y/c HS: Đặt tính & tính - GV: Hdẫn HS th/h đặt tính & tính SGK - Hỏi: Phép chia 10105 : 43 phép chia hết hay phép chia dư? Vì sao? - GV: Chú ý nhấn mạnh lần chia cuối chia 35 đc 0, viết vào thương bên phải - 1HS lên bảng làm, lớp làm nháp - HS: Nêu cách tính - Là phép chia hết số dư - GV: Y/c HS th/h lại phép chia b Phép chia 2448 : 24 (tr/h chữ số hàng chục thương): - GV: Viết phép chia 2448 : 24 & y/c HS đặt tính để th/h phép chia (tg tự trên) - Hỏi: Phép chia phép chia hết hay dư? - GV: Nhấn mạnh lần chia thứ hai chia 24 đc 0, viết vào thương bên phải - GV: Y/c HS th/h lại phép chia - 1HS lên bảng làm, lớp làm nháp - HS: Nêu cách tính - Là phép chia hết số dư *Luyện tập-thực hành: - HS: Nêu y/c Bài 1: - Hỏi: BT y/c ta làm gì? - 3HS lên bảng làm, lớp làm - GV: Y/c HS tự đặt tính tính - GV: Y/c lớp nxét làm VBT - HS: Nxét bảng - GV: Nxét & cho điểm HS - HS: Đọc đề - 1HS lên bảng làm, lớp làm Bài 2: - Gọi HS đọc y/c - GV: Y/c HS tự tóm tắt & tr/b giải VBV toán - GV: Nxét & cho điểm HS - 1HS đọc đề - HS: TLCH - Biết đc chiều rộng & chiều dài Bài 3: - GV: Y/c HS đọc đề mảnh đất - Hỏi: + Bài tốn y/c ta tính gì? + Muốn tính đc chu vi & diện tích - Tổng cạnh liên tiếp 307m, chiều dài rộng 97m mảnh đất ta phải biết đc gì? + Bài tốn cho biết - Là tổng chiều dài & chiều rộng cạnh mảnh đất? + Em hiểu tổng hai cạnh liên tiếp? - GV: Vẽ hình chữ nhật & giảng cạnh liên tiếp tổng chiều dài & chiều rộng - Hỏi: Ta cách để tính đc chiều rộng & chiều dài mảnh đất? - GV: Y/c HS làm - GV: Chữa bài, nxét & cho điểm HS 3) Củng cố-dặn dò: - GV: T/kết học, dặn : Làm BT & CBB sau - Áp dụng tốn tìm số biết tổng & hiệu số - 1HS lên bảng làm, lớp làm VBT o0o ... chia b Phép chia 24 4 8 : 24 (tr/h có chữ số hàng chục thương) : - GV: Viết phép chia 24 4 8 : 24 & y/c HS đặt tính để th/h phép chia (tg tự trên) - Hỏi: Phép chia phép chia hết hay có dư? - GV: Nhấn... chia 24 đc 0, viết vào thương bên phải - GV: Y/c HS th/h lại phép chia - 1HS lên bảng làm, lớp làm nháp - HS: Nêu cách tính - Là phép chia hết có số dư *Luyện tập-thực hành: - HS: Nêu y/c Bài. .. bảng làm, lớp làm Bài 2: - Gọi HS đọc y/c - GV: Y/c HS tự tóm tắt & tr/b giải VBV toán - GV: Nxét & cho điểm HS - 1HS đọc đề - HS: TLCH - Biết đc chiều rộng & chiều dài Bài 3: - GV: Y/c HS đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn